Trung tâm hỗ trợ tiếp cận

Kết nối sự sáng tạo, khả năng hỗ trợ tiếp cận và nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người.

  • Tuyên bố về khả năng hỗ trợ tiếp cận
  • Tìm hiểu về khả năng hỗ trợ tiếp cận tại Spotify
  • Cách liên hệ với chúng tôi

Tuyên bố về khả năng hỗ trợ tiếp cận

Tại Spotify, chúng tôi tôn vinh sự sáng tạo của con người và nỗ lực để tất cả mọi người có thể sử dụng nền tảng của chúng tôi, bao gồm một triệu nghệ sĩ và hàng tỷ người nghe. Bằng cách học hỏi từ chuyên gia và tuyển dụng những người có kinh nghiệm thực tế về khả năng hỗ trợ tiếp cận, chúng tôi nỗ lực để mỗi lần sử dụng sản phẩm của chúng tôi đều là một trải nghiệm toàn diện. Cùng nhau, chúng tôi mong muốn mang đến cơ hội sáng tạo, khám phá và truyền cảm hứng cho tất cả mọi người.

Tìm hiểu về khả năng hỗ trợ tiếp cận tại Spotify

Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc nào về khả năng hỗ trợ tiếp cận, hãy liên hệ với chúng tôi theo bất kỳ cách nào sau đây:

  • Email: accessibility-support@spotify.com
  • Gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ: Att: Accessibility Team Spotify USA Inc., 150 Greenwich Street, Floor 62, New York, NY 10007, USA

Đối với những vấn đề thông thường, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng theo địa chỉ:

https://support.spotify.com/article/contact-us