Chuyển sang Premium. Nhiều niềm vui.

Thử Premium miễn phí trong 30 ngày. Chỉ 59000₫/tháng sau đó.*

* Áp dụng điều khoản và điều kiện. Chỉ dành cho những người dùng chưa dùng thử gói Premium.

Tại sao dùng Premium?

Tải nhạc.

Nghe mọi nơi.

Không bị quảng cáo làm gián đoạn.

Nghe không gián đoạn.

Phát bất kỳ bài hát nào.

Ngay cả trên di động.

Số lần bỏ qua bài không giới hạn.

Chỉ cần nhấn tiếp.

Dùng Premium với giá từ 5900₫

Thử một ngày, một tuần hoặc một tháng