Chính sách cookie của Spotify

Có hiệu lực từ ngày 29/05/2023

  1. Cookie là gì?
  2. Chúng tôi sử dụng cookie như thế nào?
  3. Các lựa chọn quản lý cookie và quảng cáo dựa trên mối quan tâm
  4. Nội dung cập nhật về Chính sách này
  5. Cách liên hệ với chúng tôi

Chính sách này mô tả cách Spotify sử dụng cookie. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ gọi chính sách này là "Chính sách". Mục đích của Chính sách này là cung cấp cho bạn – một người dùng các dịch vụ và/hoặc trang web của Spotify (chúng tôi sẽ gọi chung những dịch vụ này là "Dịch vụ") – thông tin rõ ràng về các mục đích mà Spotify sử dụng cookie và các lựa chọn bạn có khi quản lý chế độ cài đặt cookie.

1. Cookie là gì?

Cookie là những đoạn văn bản nhỏ được tải xuống thiết bị của bạn, chẳng hạn như khi bạn truy cập vào một trang web. Cookie rất hữu ích vì chúng cho phép Spotify và các đối tác của chúng tôi nhận dạng riêng biệt thiết bị của bạn và giúp bạn có trải nghiệm liên tục, chẳng hạn như bằng cách giúp chúng tôi hiểu các lựa chọn ưu tiên hoặc hành động trước đây của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin chung về cookie tại: www.allaboutcookies.org.

2. Chúng tôi sử dụng cookie như thế nào?

Cookie thực hiện nhiều công việc khác nhau, chẳng hạn như cho phép bạn di chuyển giữa các trang một cách hiệu quả, ghi nhớ các lựa chọn ưu tiên của bạn và cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn nói chung. Cookie cũng có thể giúp đảm bảo rằng quảng cáo bạn thấy trên mạng phù hợp với bạn và sở thích của bạn hơn.

Spotify sử dụng hai loại cookie chính: (1) cookie cực kỳ cần thiết; và (2) cookie không bắt buộc:

1. Cookie cực kỳ cần thiết

Những cookie này do Spotify hoặc bên thứ ba thay mặt chúng tôi đặt và rất cần thiết để cho phép bạn sử dụng các tính năng của Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như phân phối nội dung về mặt kỹ thuật, đặt lựa chọn ưu tiên về quyền riêng tư, đăng nhập, thanh toán hoặc điền vào biểu mẫu. Không có những cookie này, chúng tôi không thể cung cấp Dịch vụ của mình nên bạn không thể từ chối chúng.

2. Cookie không bắt buộc

Cookie không bắt buộc có thể là "cookie của bên thứ nhất" hoặc "cookie của bên thứ ba". Cookie của bên thứ nhất do Spotify hoặc bên thứ ba trực tiếp đặt theo yêu cầu của chúng tôi. Cookie của bên thứ ba do bên thứ ba trực tiếp đặt hoặc do Spotify đặt theo yêu cầu của bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc phân tích của chúng tôi. Bạn có thể xem danh sách các đối tác này tại đường liên kết này. Spotify hoặc các đối tác của chúng tôi sử dụng cookie không bắt buộc theo các cách sau:

Loại cookie Mục đích
Cookie cực kỳ cần thiết Những cookie này rất cần thiết để cho phép bạn sử dụng các tính năng từ Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như phân phối nội dung về mặt kỹ thuật, đặt lựa chọn ưu tiên về quyền riêng tư, đăng nhập, thanh toán hoặc điền vào biểu mẫu. Không có những cookie này, chúng tôi không thể cung cấp Dịch vụ của mình nên bạn không thể từ chối chúng.
Cookie hiệu suất Những cookie này thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: những cookie này cho phép chúng tôi đếm số lượt truy cập vào trang web của chúng tôi và hiểu cách khách truy cập tìm thấy trang web.Số liệu phân tích trang web sử dụng cookie để thu thập dữ liệu nhằm nâng cao hiệu suất của trang web thuộc danh mục này. Ví dụ: những cookie này có thể được sử dụng để thử nghiệm các thiết kế và đảm bảo duy trì giao diện nhất quán cho người dùng. Chúng tôi cũng có thể lấy thông tin từ các bản tin email của chúng tôi hoặc các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi gửi cho bạn, bao gồm cả việc bạn có mở hoặc chuyển tiếp một bản tin hoặc nhấp vào bất kỳ nội dung nào của bản tin hay không. Thông tin này cho chúng tôi biết về hiệu quả của bản tin và giúp chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi đang cung cấp thông tin mà bạn thấy thú vị.Danh mục này không bao gồm cookie được sử dụng cho các mạng quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên hành vi/mối quan tâm.
Cookie chức năng Những cookie này cho phép Dịch vụ của chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn mà bạn đưa ra, chẳng hạn như tên người dùng, ngôn ngữ hoặc khu vực bạn đang ở, cũng như cung cấp các tính năng và nội dung nâng cao, phù hợp với cá nhân hơn. Ví dụ: những cookie này có thể được sử dụng để ghi nhớ những thay đổi bạn đã thực hiện đối với các phần của trang web mà bạn có thể tùy chỉnh.Những cookie này ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện để cải thiện trải nghiệm của bạn. Nếu bạn không cho phép những cookie này, thì một số lựa chọn bạn đã thực hiện trong các lần truy cập trước vào Dịch vụ của chúng tôi sẽ không được lưu.
Cookie quảng cáo hoặc nhắm mục tiêu Những cookie này thu thập thông tin về thói quen duyệt web của bạn để cung cấp quảng cáo phù hợp với bạn hơn và để tìm hiểu mối quan tâm của bạn. Chúng cũng được sử dụng để giới hạn số lần bạn nhìn thấy một quảng cáo, cũng như giúp đo lường hiệu quả của các quảng cáo mà Spotify chia sẻ. Những cookie này ghi lại rằng bạn đã truy cập vào một trang web và thông tin này có thể được chia sẻ với các tổ chức khác, chẳng hạn như nhà quảng cáo. Ngoài ra, Spotify có thể chia sẻ dữ liệu hạn chế với các nền tảng khác để tiếp thị các chương trình khuyến mại, tính năng hoặc bản phát hành mới của Spotify trên các nền tảng khác đó. Nếu không cho phép những cookie này, thì bạn vẫn sẽ thấy quảng cáo nhưng quảng cáo sẽ ít phù hợp với bạn hơn.

3. Các lựa chọn quản lý cookie và quảng cáo dựa trên mối quan tâm

Chế độ cài đặt trình duyệt web

Bạn có thể sử dụng chế độ cài đặt trình duyệt web để chấp nhận, từ chối và xóa cookie. Để làm việc này, hãy làm theo hướng dẫn do trình duyệt của bạn cung cấp (thường nằm trong chế độ cài đặt "Help" (Trợ giúp), "Tools" (Công cụ) hoặc "Edit" (Chỉnh sửa)).

Xin lưu ý rằng nếu bạn đặt trình duyệt từ chối cookie, bạn có thể không sử dụng được tất cả các tính năng của trang web Spotify. Để tìm hiểu thêm thông tin, bạn có thể truy cập vào www.allaboutcookies.org.

Giá trị nhận dạng thiết bị di động

Trên thiết bị di động của bạn, hệ điều hành có thể cung cấp cho bạn các lựa chọn bổ sung để từ chối quảng cáo dựa trên sở thích hoặc đặt lại giá trị nhận dạng thiết bị di động của bạn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng chế độ cài đặt "Allow Apps to Request to Track" (Cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi) (trên thiết bị iOS) hoặc chế độ cài đặt "Opt out of Interest-Based Ads" (Tắt quảng cáo dựa trên mối quan tâm) (trên thiết bị Android). Các chế độ cài đặt này cho phép bạn giới hạn việc sử dụng thông tin về việc bạn sử dụng ứng dụng cho mục đích phân phát quảng cáo phù hợp với nội dung bạn quan tâm.

Quảng cáo dựa trên mối quan tâm

Bạn có thể từ chối nhận quảng cáo dựa trên mối quan tâm bằng cách tắt nút chuyển đổi "Quảng cáo được cá nhân hóa" nằm trong trang Cài đặt quyền riêng tư của Tài khoản Spotify. Nếu bạn từ chối nhận quảng cáo dựa trên mối quan tâm bằng nút chuyển đổi Quảng cáo được cá nhân hóa, Spotify sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác quảng cáo bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin mà họ nhận được để hiển thị cho bạn quảng cáo dựa trên mối quan tâm. Bạn vẫn có thể nhận được quảng cáo khi sử dụng Dịch vụ dựa trên thông tin đăng ký Spotify và việc sử dụng Spotify theo thời gian thực, nhưng quảng cáo có thể ít liên quan đến bạn hơn.

Một số quảng cáo nhất định được cá nhân hóa mà chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi hiển thị cho bạn có thể bao gồm biểu tượng "Lựa chọn quảng cáo" hoặc cơ chế khác để từ chối nhận quảng cáo dựa trên mối quan tâm. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng AdChoices hoặc truy cập vào www.aboutads.info để:

  • tìm hiểu thêm về việc thu thập và sử dụng thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn cho quảng cáo dựa trên mối quan tâm; hoặc
  • từ chối việc các công ty tham gia Liên minh quảng cáo kỹ thuật số (Digital Advertising Alliance – DAA) sử dụng dữ liệu của bạn cho quảng cáo dựa trên mối quan tâm.

4. Nội dung cập nhật về Chính sách này

Đôi khi, chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với Chính sách này.

Khi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Chính sách này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo nổi bật một cách thích hợp tùy theo từng trường hợp. Ví dụ: chúng tôi có thể cho bạn thấy một thông báo nổi bật trong Dịch vụ Spotify hoặc gửi cho bạn email hay thông báo trên thiết bị.

5. Cách liên hệ với chúng tôi

Cảm ơn bạn đã đọc Chính sách này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách cookie này, vui lòng liên hệ với Chuyên viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin biểu mẫu liên hệ của dịch vụ Hỗ trợ khách hàng trên Trung tâm quyền riêng tư hoặc bằng cách gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ sau:

Spotify AB

Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm

Sweden

SE556703748501

© Spotify AB.