Chính sách Cookie của Spotify

Có hiệu lực kể từ ngày 2020-07-15

1 Cookie và các công nghệ tương tự khác là gì?
2 Spotify sử dụng cookie như thế nào?
3 Cách quản lý tùy chọn cookie của bạn
4 Cập nhật Chính sách này
5 Cách liên hệ với chúng tôi

Xin chào và chào mừng bạn đến với Chính sách Cookie của Spotify ("Chính sách").

Mục tiêu của Chính sách này là cung cấp cho bạn, với tư cách là người sử dụng các dịch vụ của Spotify, các thông tin rõ ràng và dễ hiểu về cookie mà Spotify sử dụng, vai trò của cookie trong việc giúp chúng tôi cung cấp trải nghiệm tốt nhất có thể cho bạn và các lựa chọn bạn có thể thực hiện với cài đặt cookie.

1. Cookie và các công nghệ tương tự khác là gì?

Cookie là các tệp văn bản được tải xuống thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang web. Các tệp này rất hữu ích bởi vì chúng cho phép trang web nhận ra thiết bị của người dùng. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookie tại: www.allaboutcookies.org hoặc www.youronlinechoices.eu.

Trên thực tế, thuật ngữ cookie mô tả một loạt các công nghệ khác nhau, bao gồm:

  • thẻ pixel (hình ảnh đồ họa trong suốt được đặt trên một trang web hoặc trong một email, cho biết một người dùng đã xem trang web hoặc email đó),
  • mã định danh thiết bị di động và
  • bộ nhớ lưu trữ dữ liệu của trang web được sử dụng trong phần mềm máy tính hoặc thiết bị di động.

Chúng tôi sẽ sử dụng thuật ngữ cookie trong Chính sách này để bao gồm tất cả các công nghệ nói trên, nhưng chúng tôi cũng sẽ đảm bảo cung cấp cho bạn chi tiết rõ ràng về các công nghệ đó để bạn có thể đưa ra những lựa chọn hợp lý về cài đặt cookie của mình.

Cookie thực hiện nhiều công việc khác nhau, ví dụ như cho phép bạn điều hướng giữa các trang một cách hiệu quả, ghi nhớ các tùy chọn và cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn. Chúng cũng có thể giúp đảm bảo rằng các quảng cáo bạn xem trực tuyến phù hợp hơn cho bạn và sở thích của bạn.

Có một số loại cookie khác nhau, bao gồm:

Cookie tạm thời và cookie cố định

  • Cookie tạm thời - đây là loại cookie hết hạn khi bạn đóng trình duyệt web; và
  • Cookie cố định - đây là loại cookie sẽ duy trì hoạt động trên thiết bị của bạn trong một khoảng thời gian nhất định hoặc cho đến khi bạn xóa cookie.

Cookie bên thứ nhất và Cookie bên thứ ba

  • Cookie bên thứ nhất - đây là loại cookie do trang web bạn truy cập lúc đó thiết lập, có thể do chúng tôi, hoặc bên thứ ba thiết lập theo yêu cầu của chúng tôi;
  • Cookie bên thứ ba - đây là loại cookie do một bên khác trang web bạn đang truy cập thiết lập. Nếu bạn truy cập trang web Spotify hoặc sử dụng Dịch vụ Spotify và một bên khác thiết lập một cookie thông qua trang web đó, đây sẽ là cookie của bên thứ ba.

Cookie cũng được phân biệt theo mục đích sử dụng, bao gồm:

Loại Cookie Mục đích
Cookie bắt buộc phải có Những cookie này có vai trò thiết yếu trong việc giúp bạn sử dụng các tính năng dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như duy trì danh sách phát của bạn. Nếu không có các cookie này thì sẽ không thể cung cấp được các dịch vụ mà bạn yêu cầu, ví dụ như thanh toán điện tử.

Nói tóm lại, các cookie này cho phép cung cấp các dịch vụ cụ thể mà bạn yêu cầu và đảm bảo bạn có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
Cookie hiệu suất Các cookie này thu thập thông tin về cách thức khách truy cập sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như cho biết những trang nào mà khách thường xuyên truy cập nhất và liệu họ có nhận thông báo lỗi từ các trang web hay không. Các cookie này thu thập thông tin ẩn danh trên các trang đã có khách truy cập. Tất cả các thông tin mà các cookie thu thập được tổng hợp lại thành một nhóm duy nhất và do đó ẩn danh cho người dùng. Các thông tin đó sẽ chỉ được sử dụng để cải thiện hiệu suất dịch vụ của chúng tôi.

Các công cụ và quá trình phân tích web sử dụng cookie để thu thập dữ liệu nhằm nâng cao hiệu suất của một trang web cũng thuộc loại cookie này. Ví dụ: chúng có thể được sử dụng để thử nghiệm các mẫu thiết kế và đảm bảo duy trì giao diện thống nhất cho người dùng. Loại cookie này không bao gồm các cookie được sử dụng cho các mạng quảng cáo theo hành vi/nhắm mục tiêu.
Cookie chức năng Các cookie này cho phép trang web ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện (chẳng hạn như tên người dùng, ngôn ngữ hoặc khu vực bạn đang sinh sống) và cung cấp các tính năng nâng cao, phù hợp với cá nhân hơn. Các cookie này cũng có thể được sử dụng để ghi nhớ những thay đổi bạn đã thực hiện cho cỡ chữ, phông chữ và các thành phần khác của trang web mà bạn có thể tùy chỉnh. Thông tin mà các cookie này thu thập có thể được ẩn danh và chúng không thể theo dõi hoạt động duyệt web của bạn trên các trang web khác.

Các cookie này ghi nhớ những lựa chọn bạn thực hiện để cải thiện trải nghiệm của bạn.

Nếu cookie này cũng được sử dụng để nhắm mục tiêu lại thì chúng cũng phải được xếp vào loại “Cookie nhắm mục tiêu hoặc quảng cáo”. Cookie chức năng cũng có thể bao gồm các cookie được sử dụng để cung cấp một chức năng cụ thể, nhưng nếu chức năng đó gồm các cookie được sử dụng cho các mạng quảng cáo theo hành vi/nhắm mục tiêu thì chúng phải được xếp vào cả 2 loại “Cookie nhắm mục tiêu hoặc quảng cáo” và “Cookie chức năng”.
Cookie nhắm mục tiêu hoặc quảng cáo Các cookie này được sử dụng để cung cấp các quảng cáo có phù hợp hơn cho bạn và sở thích của bạn. Chúng cũng được sử dụng để giới hạn số lần bạn nhìn thấy quảng cáo cũng như giúp đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo. Các cookie này thường do các mạng quảng cáo thiết đặt khi có sự cho phép của nhà khai thác trang web. Chúng ghi nhớ rằng bạn đã truy cập một trang web và thông tin này được chia sẻ với các tổ chức khác, chẳng hạn như các nhà quảng cáo. Thông thường, cookie nhắm mục tiêu hoặc quảng cáo sẽ được liên kết với chức năng trang web do các tổ chức khác cung cấp.

Các cookie này thu thập thông tin về thói quen duyệt web của bạn để cung cấp các quảng cáo phù hợp hơn cho bạn và sở thích của bạn.

2. Spotify sử dụng cookie như thế nào?

Spotify, hoặc nhà cung cấp dịch vụ đại diện cho chúng tôi, sử dụng các loại cookie được xác định trong Phần 1 ở trên theo các cách sau:

Loại Cookie Mục đích
Bắt buộc phải có Những cookie này cần phải có để cho phép chúng tôi vận hành Dịch vụ Spotify theo yêu cầu của bạn. Ví dụ: chúng cho phép chúng tôi nhận ra loại hình đăng ký bạn lựa chọn và cung cấp dịch vụ tương ứng.
Hiệu suất / Phân tích Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác để phân tích cách truy cập, sử dụng hoặc hiệu suất của Dịch vụ Spotify. Chúng tôi sử dụng thông tin này để duy trì, vận hành và liên tục cải tiến Dịch vụ Spotify. Chúng tôi cũng có thể lấy thông tin từ bản tin qua email hoặc các thông tin trao đổi khác mà chúng tôi gửi cho bạn, bao gồm việc bạn có mở hay chuyển tiếp bản tin đó hay không hoặc nhấp vào bất kỳ nội dung nào của bản tin đó. Thông tin này cho chúng tôi biết về hiệu quả của bản tin và giúp chúng tôi đảm bảo cung cấp thông tin mà bạn quan tâm.
Chức năng Những cookie này cho phép chúng tôi vận hành Dịch vụ Spotify theo ý thích của bạn. Ví dụ: khi bạn tiếp tục sử dụng hoặc trở lại Dịch vụ Spotify, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ cho bạn dựa trên thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như ghi nhớ tên người dùng, cách bạn đã tùy chỉnh các dịch vụ và gợi nhớ cho bạn về nội dung bạn đã thưởng thức hoặc lắng nghe trước đây trên dịch vụ.
Quảng cáo nhắm mục tiêu Chúng tôi sử dụng các cookie này và các công nghệ tương tự khác để cung cấp các quảng cáo có thể phù hợp cho bạn và sở thích của bạn, bao gồm quảng cáo dựa theo sở thích. Thông tin thu thập được cũng có thể dùng để ghi nhận số lần bạn đã được cung cấp một quảng cáo cụ thể và đảm bảo chúng tôi không hiển thị quá nhiều lần cùng một quảng cáo cho bạn, đồng thời chúng tôi cũng có thể đánh giá hiệu quả của quảng cáo.
Bên thứ ba Chúng tôi có thể cho phép các đối tác kinh doanh sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự khác trong hoặc ngoài Dịch vụ Spotify cho các mục đích như đã xác định ở trên, bao gồm thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên nhiều trang web, ứng dụng và/hoặc thiết bị.
Quảng cáo Spotify Chúng tôi hợp tác với các nhà phát hành trang web, nhà phát triển ứng dụng, các mạng quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ để cung cấp những quảng cáo và nội dung khác giúp quảng bá Spotify trên các trang web và dịch vụ khác. Cookie và các công nghệ tương tự khác cũng có thể được sử dụng để cung cấp các quảng cáo có phù hợp cho bạn và sở thích của bạn trên các trang web, ứng dụng và thiết bị khác và điều chỉnh các quảng cáo bạn nhận được, đồng thời đánh giá hiệu quả của quảng cáo.

3. Cách quản lý tùy chọn cookie của bạn

Cookie trình duyệt

Bạn có thể rút lại hoặc điều chỉnh sự chấp thuận cho phép chúng tôi sử dụng cookie vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu không muốn nhận cookie nữa, bạn có thể sử dụng cài đặt trình duyệt web để chấp nhận, từ chối và xóa cookie. Để thực hiện thao tác này, hãy làm theo hướng dẫn trên trình duyệt của bạn (thường nằm trong phần cài đặt "Help" (Trợ giúp), "Tools" (Công cụ) hoặc "Edit" (Chỉnh sửa)).

Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thiết lập trình duyệt ở chế độ từ chối cookie, bạn có thể không sử dụng được hết các tính năng của trang web Spotify. Để tìm hiểu thêm thông tin, bạn có thể truy cập trang www.allaboutcookies.org.

Mã định danh trên thiết bị di động

Trên thiết bị di động, hệ điều hành của bạn có thể cung cấp cho bạn các tùy chọn bổ sung để từ chối quảng cáo dựa theo sở thích hoặc để đặt lại mã định danh trên thiết bị di động của bạn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng cài đặt "Limit Ad Tracking" (Giới hạn theo dõi quảng cáo) (trên thiết bị iOS) hoặc cài đặt "Opt out of Interest-Based Ads" (Từ chối quảng cáo dựa theo sở thích) (trên Android), cho phép bạn giới hạn việc sử dụng thông tin về hoạt động sử dụng ứng dụng của bạn vào mục đích cung cấp quảng cáo nhắm mục tiêu đến sở thích của bạn.

Cookie trên Ứng dụng cho máy tính để bàn của Spotify

Bạn có thể rút lại sự chấp thuận cho phép chúng tôi sử dụng cookie trên ứng dụng cho máy tính để bàn của Spotify vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu bạn không muốn nhận cookie nữa, hãy điều hướng đến trang Cài đặt tài khoản của bạn và bật tính năng Từ chối cookie trên máy tính để bàn. Khi đã bật, tính năng này sẽ chặn cookie khỏi quá trình cài đặt ứng dụng cho máy tính để bàn của Spotify; nếu bạn đã cài đặt Spotify trên nhiều máy hoặc nếu bạn cài đặt lại ứng dụng thì sẽ cần phải bật tính năng này ở mỗi lần cài đặt. Bạn sẽ cần khởi động lại ứng dụng để tính năng này hoạt động.

Xin lưu ý rằng nếu bạn thiết lập ứng dụng cho máy tính để bàn của Spotify là chặn cookie thì trải nghiệm trên Spotify của bạn có thể bị ảnh hưởng.

Quảng cáo dựa theo sở thích

Một số quảng cáo nhắm mục tiêu mà chúng tôi (hoặc nhà cung cấp dịch vụ đại diện cho chúng tôi) hiển thị cho bạn dựa trên thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn trên các trang web và các thuộc tính tương tác khác do bên thứ ba quản lý có thể bao gồm biểu tượng "AdChoices" (Tùy chọn quảng cáo) hoặc cơ chế khác để chọn từ chối quảng cáo dựa theo sở thích. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng AdChoices hoặc truy cập www.aboutads.info để tìm hiểu thêm thông tin về việc thu thập và sử dụng thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn nhằm cung cấp quảng cáo dựa theo sở thích hoặc tìm hiểu cách chọn không cho phép các công ty tham gia Liên minh quảng cáo số (Digital Advertising Alliance - DAA) sử dụng dữ liệu của bạn cho các quảng cáo dựa theo sở thích.

  • Người dùng Canada cũng có thể truy cập www.youradchoices.ca.
  • Người dùng Châu u cũng có thể truy cập www.youronlinechoices.com để tìm hiểu cách chọn không cho phép các công ty thành viên Liên minh quảng cáo số tương tác (European Interactive Digital Advertising Alliance - EDAA) sử dụng dữ liệu của họ cho các quảng cáo dựa theo sở thích.
  • Công cụ từ chối quảng cáo của Nhóm Sáng kiến Quảng cáo Mạng (Network Advertising Initiative - NAI) tại www.networkadvertising.org/choices cho phép bạn chọn không cho phép các công ty thành viên NAI sử dụng thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn cho các quảng cáo dựa theo sở thích.

Xin lưu ý rằng ngay cả khi đã chọn từ chối quảng cáo bằng các cơ chế ở trên thì bạn vẫn có thể nhận được quảng cáo khi sử dụng Dịch vụ Spotify.

4. Cập nhật Chính sách này

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này.

Khi chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng cho Chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách hiển thị thông báo nổi bật trong Dịch vụ Spotify hoặc gửi email cho bạn. Chúng tôi có thể sẽ thông báo trước cho bạn.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chính sách Cookie này và cách Spotify sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng truy cập Trung tâm bảo mật để tìm hiểu thêm.

5. Cách liên hệ với chúng tôi

Xin cám ơn bạn đã đọc Chính sách Cookie của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Cookie này, vui lòng liên hệ với Chuyên viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi qua biểu mẫu "Liên hệ với chúng tôi" trên Trung tâm bảo mật hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ sau:

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ yêu thích Spotify!

© Spotify AB.