Център за безопасност и поверителност

Контакти във връзка със Законодателния акт за цифровите услуги

Законодателният акт за цифровите услуги (DSA) регулира цифровите услуги, които свързват потребителите с онлайн съдържание в Европейския съюз (ЕС). Целта на Законодателния акт за цифровите услуги е да създаде безопасна онлайн среда, като осигурява защитата на основни права.

Spotify ръководи редица услуги, които попадат в обхвата на Законодателния акт за цифровите услуги. Информацията, посочена на тази страница, има за цел да помогне на потребителите и създателите в Spotify, както и на органите в рамките на ЕС да осъществят връзка със Spotify съгласно Законодателния акт за цифровите услуги.

Ресурси за потребители

Поддръжка и обслужване на клиенти

За информация във връзка с уебсайтовете, приложенията и услугите на Spotify можете да посетите нашия Помощен сайт.

Потребителите могат да се свържат и с екипа за поддръжка на Spotify за съдействие с общи запитвания.

Докладвайте съдържание в Spotify

Ние в Spotify искаме да предоставим на потребителите най‑доброто възможно изживяване и нашите дългогодишни Правила на платформата ни помагат да направим това, като указват какво е и какво не е разрешено в нашите услуги. Ако вярвате, че дадено съдържание нарушава Правила на платформата Spotify, можете да го докладвате.

Потребителите в Spotify трябва също да се съобразяват с всички приложими закони и регулации и да уважават правата върху интелектуалната собственост на трети страни (прочетете за нашия подход по отношение на интелектуалната собственост). За да уведомите Spotify за съдържание, което нарушава вашите права върху интелектуална собственост или по друг начин нарушава закона, попълнете този формуляр.

За повече информация, моля, посетете нашия Център за безопасност.

Поддръжка за органи на ЕС

Съответните държавни съдебни или административни органи могат да се свържат с нас директно за целите на Законодателния акт за цифровите услуги (DSA):

  • За заповеди за предприемане на действия срещу незаконно съдържание или за друг вид комуникация, идваща от регулаторни органи, моля, (изпратете ни имейл).
  • За да поискате информация за един или повече конкретни индивидуални получатели на услугите на Spotify, моля, (свържете се с нас).

Комуникацията на горните имейл адреси може да се проведе на английски или шведски език. Имайте предвид, че няма да отговаряме на заявки, изпратени до тези адреси, от други лица, които не са органи на европейски държави членки, Европейската комисия и Европейския съвет за цифрови услуги.

Информация за месечните активни получатели в ЕС

За да прегледате информация за средния брой на активните месечни получатели на услугите на Spotify – съгласно Законодателния акт за цифровите услуги – моля, посетете https://www.spotify.com/se/legal/digital-services-act/.