Правила за поверителност на Spotify

В сила от 5 декември 2023 г.

1. Повече за настоящите Правила

2. Вашите права и средства за управление на личните данни

3. Вашите лични данни, които събираме

4. Целите, за които използваме личните Ви данни

5. Споделяне на личните Ви данни

6. Съхраняване на данни

7. Прехвърляне на данни към трети държави

8. Защита на личните Ви данни

9. Деца

10. Промени в настоящите Правила

11. Как да се свържете с нас

1. Повече за настоящите Правила

В настоящите Правила е описан начинът, по който ние от Spotify AB обработваме личните Ви данни.

Правилата се отнасят до употребата ви на:

 • всички стрийминг услуги на Spotify в качеството Ви на потребител. Това включва например:
  • използването на Spotify от Вас от различни устройства;
  • персонализирането на потребителското Ви изживяване;
  • инфраструктурата, необходима, за да предоставим нашите услуги;
  • връзката на Вашия Spotify акаунт с друго приложение;
  • нашите безплатни и платени опции за стрийминг (всяка от тях наричана по‑нататък „Опция на услугата");
 • други услуги на Spotify, включващи връзка към настоящите Правила за поверителност. Това включва уебсайтовете на Spotify, обслужването на клиенти, сайта на общността.

Отсега нататък ще ги наричаме заедно „Услугата Spotify".

От време на време може да разработваме нови услуги или да предлагаме допълнителни такива. Те също ще бъдат предмет на настоящите Правила, освен ако не е посочено друго при въвеждането им.

Настоящите Правила не са...

 • Правилата за използване на Spotify – те са отделен документ. Правилата за използване очертават правния договор между Вас и Spotify за използване на Услугата Spotify. Те също така описват правилата на Spotify и Вашите потребителски права.
 • относими към използването на други услуги на Spotify, които имат собствени правила за поверителност. Другите услуги на Spotify включват Anchor, Soundtrap, Megaphone и приложението Spotify Live.

Други ресурси и настройки

Основната информация относно личните Ви данни се намира именно в настоящите Правила. Въпреки това можете да разгледате и другите ни ресурси и възможности за управление на поверителността:

 • Център за поверителност: Удобен портал, съдържащ обобщения по ключови теми.
 • Настройки за поверителност: Контролирайте обработката на определени лични данни, включително персонализираните реклами.
 • Настройки за известия: Изберете кои рекламни съобщения искате да получавате от Spotify.
 • Настройки (можете да ги откриете във версиите на Spotify за компютър и мобилни устройства): Контролирайте определени аспекти на услугата Spotify, като например „Социални" или „Нецензурно съдържание". От настройката „Социални" можете да:
  • започнете частна сесия;
  • изберете дали да споделите това, което слушате в Spotify, с Вашите последователи;
  • изберете дали да показвате Вашите наскоро слушани изпълнители в публичния Ви профил.

От настройката „Нецензурно съдържание" можете да контролирате дали съдържанието, отбелязано като нецензурно, може да се възпроизвежда във Вашия Spotify акаунт.

 • Правила за „бисквитки": Информация за това как използваме „бисквитките" и как да управлявате своите предпочитания за „бисквитки". „Бисквитките" са файлове, които се запазват на Вашия телефон, таблет или компютър, когато посетите даден уебсайт.

2. Вашите права и средства за управление на личните данни

Съществуват много закони, които дават права на лицата върху личните им данни. Такъв закон е например Общият регламент относно защитата на данните – т.нар. „ОРЗД" (GDPR).

Някои права се прилагат само когато Spotify използва определено „правно основание" за обработка на Вашите данни. Ние обясняваме всяко правно основание, както и кога Spotify използва всяко едно от тях, в раздел 4 „Целите, за които използваме личните Ви данни".

Таблицата по‑долу обяснява:

 • Вашите права
 • обстоятелства, при които се прилагат (например необходимото правно основание)
 • как можете да упражните правата си
Имате право… Как?

Информация

да бъдете информирани за личните Ви данни, които обработваме, и начина, по който ги обработваме.

Информираме Ви:

 • чрез настоящите Правила за поверителност;
 • чрез информацията, която Ви предоставяме, докато използвате Услугата Spotify;
 • като отговаряме на Ваши конкретни въпроси и искания, когато се свързвате с нас.

Достъп

да поискате достъп до личните Ви данни, които обработваме.

За да поискате копие на Вашите лични данни от Spotify, трябва или:

Когато изтеглите данните си, ще получите информацията, която Spotify трябва да предостави съгласно член 15 от ОРЗД. Ако искате повече информация относно начина, по който обработваме личните Ви данни, можете да се свържете с нас.

Коригиране

да поискате да променим или актуализираме Вашите лични данни, когато са неточни или непълни.

Можете да редактирате своите потребителски данни в менюто „Редактирайте профила“ във Вашия акаунт или като се свържете с нас.

Изтриване

да поискате да изтрием някои от Вашите лични данни.

Например можете да поискате от нас да изтрием лични данни:

 • които вече не са ни нужни за целта, за която са били събрани;
 • които обработваме въз основа на правното основание „съгласие“ и Вие оттеглите съгласието си;
 • когато направите възражение (вижте раздел „Възражение“ по‑долу) и
  • възражението Ви е обосновано; или
  • възражението Ви е срещу директен маркетинг.

Има ситуации, при които Spotify не може да изтрие Вашите данни, например когато:

 • все още е необходимо да обработваме данните за целта, за която сме ги събрали;
 • интересът на Spotify да използва данните надделява над Вашия интерес те да бъдат изтрити. Това се отнася например до ситуации, когато имаме нужда от данните, за да защитим нашите услуги от измами;
 • Spotify има правното задължение да съхранява данните; или
 • Spotify се нуждае от данните за целите на установяването, упражняването и защитата на правни претенции. Например ако има неразрешен проблем, свързан с Вашия акаунт.

Има няколко начина, по които можете да изтриете лични данни от Spotify:

 • за да премахнете аудиосъдържание от Вашия профил, изберете съответното съдържание и го премахнете. Например можете да премахнете плейлисти от Вашия профил или да премахнете песен от Ваш плейлист;
 • за да поискате изтриване на другите Ви лични данни от Spotify, следвайте стъпките на нашата страница за поддръжка. Тези данни включват Вашите потребителски данни, данни за употребата и други данни, изброени в раздел 3 „Вашите лични данни, които събираме“;
 • можете също да се свържете с нас, за да заявите изтриване.

Ограничаване

да поискате да преустановим обработката на всички или на някои от личните Ви данни.

Можете да направите това, ако:

 • личните Ви данни са неточни;
 • обработката от наша страна е незаконна;
 • не се нуждаем от Вашата информация за конкретна цел; или
 • възразите срещу обработката от наша страна и ние разглеждаме Вашето искане за възражение. Вижте раздел „Възражение“ по‑долу.

Можете да поискате да спрем тази обработка временно или за постоянно.

Можете да упражните правото си на ограничаване, като се свържете с нас.

Възражение

да възразите срещу обработката на личните Ви данни.

Можете да направите това, ако:

 • Spotify обработва личните Ви данни въз основа на правно основание „легитимен интерес“; или
 • Spotify обработва личните Ви данни за целите на персонализираните реклами.

За да упражните правото си на възражение, Вие можете:

 • да използвате средствата за управление на Услугата Spotify, за да изключите или коригирате някои функции, за които се обработват Вашите лични данни. Вижте края на този раздел, за да разберете как можете да контролирате персонализираните реклами;
 • да се свържете с нас.

Преносимост на данните

да поискате копие на личните си данни в електронен формат и имате право да предадете тези лични данни за използване към услуга на трета страна.

Можете да поискате от нас да предадем Вашите данни, когато обработваме личните Ви данни на правните основания „съгласие“ или „изпълнение на договор“. Независимо от това Spotify ще се опита да изпълни всяко искане, доколкото това е възможно.

За информация как да упражните правото на преносимост, разгледайте Вашето право на „Достъп“ по‑горе.

Автоматизирано вземане на решение

да не бъдете субект на решение, основано единствено на автоматизиран процес за вземане на решения (решения без човешко участие), включително профилиране, когато решението би имало правни последици за Вас или би произвело подобни значителни последици.

Spotify не извършва такъв тип автоматизирано вземане на решения в рамките на Услугата Spotify.

Оттегляне на съгласието

да оттеглите съгласието си да събираме или използваме личните Ви данни.

Можете да направите това, ако Spotify обработва Вашите лични данни въз основа на правно основание „съгласие“.

За да оттеглите съгласието си, можете да:

Подаване на оплакване

Свържете се с шведския орган за защита на личните данни или с местния орган за защита на данните, ако имате каквито и да е въпроси или притеснения.

Можете да намерите данни за шведския орган тук. Можете също да посетите уебсайта на вашия местен орган за защита на данните.

Управление на персонализираните реклами

Какво е персонализирана реклама?

 • Това е използването на информация за Вас с цел да персонализираме рекламите, така че да бъдат по‑подходящи за Вас. Нарича се също реклама, базирана на интереси.
 • Пример за персонализирана реклама е, когато рекламен партньор има информация, подсказваща, че харесвате автомобили. Това може да ни позволи да Ви показваме реклами за автомобили.

Как да контролирате персонализираната реклама:

 • Можете да контролирате персонализираната реклама от настройките за поверителност на Вашия акаунт от менюто „Персонализирани реклами".
 • Можете също да контролирате персонализираните реклами в някои подкасти, като използвате връзката в описанието на епизода на предаването. Това е възможно, когато доставчикът на съдържание финансира подкаста си чрез вмъкване на реклами. Доставчикът на хостинг, който може и да не е Spotify, управлява тези настройки на подкаста.

Ако сте изключили опцията за Персонализирани реклами от Вашите настройки за поверителност, все още може да получавате реклами. Такива могат да бъдат показвани например в нашата безплатна Опция на услугата, а също и в платената такава в зависимост от това кое е приложимо (например рекламите в подкастите). Този тип реклами се основават на Вашата регистрационна информация и на това, което в момента слушате в нашите услуги. Например ако слушате подкаст за готвене, може да чуете реклама за кухненски робот.

Подходяща възраст за персонализирани реклами:

 • Подходящата възраст за персонализирани реклами се определя от държавата, в която се намирате, и от правилата, на които подлежат персонализираните реклами в тази държава. Няма да получавате Персонализирани реклами, освен ако не сте достигнали подходящата възраст.
 • Няма да можете да се запишете за получаване на Персонализирани реклами, ако сте под подходящата възраст.
 • Ще започнете да получавате Персонализирани реклами, след като достигнете подходящата възраст за Вашата държава. Когато това се случи, ще получите съобщение в рамките на Услугата Spotify, с което ще Ви уведомим за това. Съобщението ще съдържа връзка към Настройките за поверителност, където ще можете да промените предпочитанията си или да се откажете от Персонализираните реклами по всяко време.

3. Вашите лични данни, които събираме

Таблиците по‑долу определят категориите лични данни, които събираме от Вас.

Данни, които се събират, когато се регистрирате за Услугата Spotify или когато актуализирате акаунта си

Категория

Описание

Потребителски данни

Лични данни, които са ни необходими, за да създадем Вашия Spotify акаунт и които Ви позволяват да използвате Услугата Spotify.

Видът на събраните и използвани данни зависи от вида на Опцията на услугата, която сте избрали. Зависи и от това как създавате акаунта си, държавата, в която се намирате, и дали използвате услуги на трети страни за влизане. Това може да включва:

 • името на профила Ви
 • имейл адреса Ви
 • паролата Ви
 • телефонния Ви номер
 • датата Ви на раждане
 • пола Ви
 • адреса Ви (вижте повече подробности по‑долу)
 • държавата Ви
 • Вашия университет/колеж (за Spotify Premium Student).

Част от тези данни получаваме от Вас, например от формуляра за регистрация или страницата на акаунта.

Друга част от тези данни събираме от Вашето устройство, например данните за държава или регион. За повече информация относно начина, по който събираме и използваме тези данни, вижте „Вашето общо (неточно) местоположение“ в категорията „Данни за употребата“.

Данни за пощенски адрес

Може да поискаме и да обработим Вашия пощенски адрес по следните причини:

 • за да проверим дали отговаряте на условията за Опция на услугата;
 • за да изпращаме известия, които се изискват по закон;
 • за да предоставяме опции за поддръжка;
 • за управление на таксите и данъците;
 • за да ви доставяме материални стоки или подаръци, които сте заявили.

В някои случаи може да използваме приложение на трета страна, за да Ви помогнем да потвърдите адреса си, като например Google Карти.

Данни, които се събират, докато използвате Услугата Spotify

Категории

Описание

Данни за употребата

Ваши лични данни, които се събират и обработват, когато осъществявате достъп или използвате Услугата Spotify.

Това включва няколко вида информация, изброени в следващите раздели.

Информация за това как използвате Spotify

Примери:


 • информация относно Вашата Опция на услугата Spotify;
 • Вашите действия в Услугата Spotify (включително дата и час), например:
  • заявки за търсене;
  • история на стрийминг;
  • плейлисти, които създавате;
  • Вашата библиотека;
  • история на разглеждания;
  • настройки на акаунта;
  • взаимодействия с други потребители на Spotify;
  • използването от Ваша страна на услуги, устройства и приложения на трети страни във връзка с Услугата Spotify.
 • изводи (т.е. нашето разбиране) за Вашите интереси и предпочитания въз основа на взаимодействието Ви с Услугата Spotify;
 • съдържание, което предоставяте, когато участвате в промоции на Spotify, като конкурси или томболи;
 • съдържание, което публикувате в която и да е част от Услугата Spotify. Например: изображения, аудио, текст, заглавия, описания, комуникация и други видове съдържание.

Техническата Ви информация

Примери:

 • информация за URL;
 • онлайн идентификатори като данни за „бисквитки“ и IP адреси;
 • информация за устройствата, които използвате, например:
  • ID на устройства;
  • вид мрежова връзка (напр. wifi, 4G, LTE, Bluetooth);
  • доставчик;
  • производителност на мрежата и устройството;
  • вид браузър;
  • език;
  • информация, позволяваща управление на дигитални права;
  • операционна система;
  • версия на приложението Spotify.
 • информация, която ни позволява да откриваме и да се свързваме с устройства и приложения на трети страни. Примери за тази информация са името на устройството, идентификаторите на устройството, марката и версията. Устройства и приложения на трети страни са например:
  • устройства във вашата wifi мрежа (като високоговорители), които могат да се свързват с Услугата Spotify;
  • устройства, които Вашата операционна система разрешава при свързване чрез Bluetooth, плъгин и инсталация;
  • партньорски приложения на Spotify, чрез които определяме дали приложението е инсталирано на Вашето устройство.

Вашето общо (неточно) местоположение

Вашето общо местоположение включва държава, регион или щат. Можем да получим тази информация от техническите данни (напр. Вашия IP адрес, езиковата настройка на устройството Ви) или валута на плащане.

Това ни е необходимо, за да:

 • спазваме географските изисквания в нашите споразумения със собствениците на съдържание в Услугата Spotify;
 • предоставяме съдържание и реклами, подходящи за Вас.

Данни от сензора на Вашето устройство

Данни от сензора на устройството, генерирани от движение или завъртане на екрана, ако е необходимо да се предоставят функции на Услугата Spotify, които изискват тези данни. Това са данни, които устройството Ви събира, относно начина, по който движите или държите устройството си.

Допълнителни данни, които можете да ни предоставите по собствена преценка

Категории

Описание

Гласови Данни

Ако гласовите функции са налични на Вашия пазар и когато сте избрали да използвате гласова функция, ние събираме и обработваме гласови данни. Гласови данни означава аудиозаписи на Вашия глас и транскрипции от тези записи.

За повече информация как работят различните гласови функции и как можете да ги контролирате и изключвате, вижте нашите Правила за гласов контрол.

Данни за плащане и покупка

Ако направите каквато и да е покупка от Spotify или се регистрирате за платена Опция на услугата или пробен период, ще е необходимо да обработим Вашите данни за плащане.

Конкретните събирани и използвани лични данни ще бъдат различни спрямо начина на плащане. Те включват информация като:

 • име;
 • датата Ви на раждане;
 • вид начин на плащане (напр. кредитна или дебитна карта);
 • ако използвате дебитна или кредитна карта – вида на картата, датата на изтичане и определени цифри от номера на Вашата карта;
  Забележка: От съображения за сигурност ние никога не съхраняваме пълния номер на вашата карта.
 • пощенски код;
 • номер на мобилен телефон;
 • подробности за Вашата история на покупки и плащания.

Данни от анкети и проучвания

Когато отговаряте на анкета или участвате в потребителски проучвания, ние събираме и използваме предоставените от Вас лични данни.

Ние получаваме някои от данните, споменати по‑горе, от трети страни. Долната таблица описва категориите трети страни.

Източници трети страни, от които получаваме Ваши лични данни

Категории трети страни

Описание

Категории данни

Партньори при удостоверяването

Ако се регистрирате или влезете в Услугата Spotify чрез друга услуга, тази услуга ще изпрати Вашата информация към нас. С тази информация се създава Вашия акаунт при нас.

Потребителски данни

Приложения, услуги и устройства на трети страни, които свързвате към Spotify акаунта си

Ако свържете Вашия Spotify акаунт с приложение, услуга или устройство на трета страна, е възможно да събираме и използваме информация от тях. Събирането на тази информация е с цел да направим интеграцията възможна.

Тези приложения, услуги или устройства на трети страни може да включват:

 • социални мрежи;
 • устройства, включително:
  • аудио (напр. високоговорители и слушалки);
  • смарт часовници;
  • телевизори;
  • мобилни телефони и таблети;
  • автомобили (напр. леки коли);
  • игрови конзоли.
 • услуги или платформи като гласови асистенти или платформи за съдържание.


Ще поискаме Вашето разрешение, преди да започнем да събираме информацията Ви от някои трети страни.

Потребителски данни

Данни за употребата

Партньори за техническо обслужване

Работим с партньори за техническо обслужване, които ни предоставят определени данни. Това включва назначаване на IP адреси към неточни данни за местоположение (напр. държава или регион, град, щат).

Това позволява на Spotify да предоставя Услугата Spotify, съдържанието и функциите на Spotify.

Ние също така работим с доставчици на услуги за сигурност, които ни помагат да защитаваме акаунтите на потребителите.

Потребителски данни

Данни за употребата

Партньори за плащания и търговци

Ако решите да плащате чрез трети страни (напр. доставчици на телекомуникационни услуги) или чрез фактура, е възможно да получим данни от нашите партньори за плащания.

Това ни позволява да:

 • Ви изпращаме фактури;
 • обработваме плащането Ви;
 • Ви предоставим това, което сте закупили.

Ако Ви насочим към търговец, ние получаваме данни от търговеца, които са свързани с Вашата покупка. Например може да Ви насочим към магазин за продукти на даден изпълнител, който се помещава на платформа на трета страна, или към уебсайт за продажба на билети на трета страна.

Получаването на тези данни ни позволява да:

 • изчислим дължимите към нас комисионни;
 • анализираме ефективността на нашето партньорство с тези търговски партньори;
 • разберем Вашите интереси.

Данни за плащане и покупка

Партньори за реклама и маркетинг

Получаваме изводи от определени рекламни или маркетингови партньори. Тези изводи представляват разбирането на партньорите ни за вашите интереси и предпочитания.

Това ни позволява да предлагаме по‑подходящи реклами и маркетинг.

Данни за употребата

Придобити компании

Може да получим данни за Вас от компании, които придобиваме. Това е с цел да обогатим услугите, продуктите или предложенията си.

Потребителски данни

Данни за употребата

Ако изтеглите мобилното приложение Spotify и изпробвате Spotify чрез потребителското изживяване без влизане в акаунт, ние ще събираме ограничена информация за начина, по който използвате Услугата Spotify, включително данни за употребата. Правим това, за да разберем как осъществявате достъп и използвате Услугата. Правим това също за да гарантираме, че предоставяме подходящото за Вас изживяване, например въз основа на Вашата държава или регион. Ако решите да създадете Spotify акаунт, за да се възползвате изцяло от нашата услуга, тогава ние ще комбинираме тези данни с данните от Вашия Spotify акаунт.

4. Целите, за които използваме личните Ви данни

Таблицата по‑долу очертава:

 • целите, за които обработваме личните Ви данни;
 • нашите правни обосновки за всяка цел (всяка от тях наричана „правно основание") съгласно законодателството за защита на данните;
 • категориите лични данни, които използваме за всяка цел. Вижте повече за тези категории в раздел 3 „Вашите лични данни, които събираме".

По‑долу ще намерите общо обяснение на всяко „правно основание", за да можете да разберете таблицата:

 • Изпълнение на договор: когато е необходимо Spotify (или трета страна) да обработва Вашите лични данни, за да:
  • изпълни задълженията си съгласно сключен с Вас договор. Това включва задълженията на Spotify да Ви предостави Услугата Spotify съгласно Правилата за използване; или
  • потвърди информацията, преди да започне нов договор с Вас.
 • Легитимен интерес: когато Spotify или трета страна има интерес да използва Вашите лични данни по определен начин, който е необходим и обоснован, като се имат предвид всички възможни рискове за Вас и други потребители на Spotify. Например използване на Вашите данни за употребата с цел подобряване на Услугата Spotify за всички потребители. Свържете се с нас, ако искате да разберете някое конкретно основание.
 • Съгласие: когато Spotify поиска Вашето изрично съгласие да използва личните Ви данни за определена цел.
 • Спазване на Правни задължения: когато Spotify трябва да обработва личните Ви данни, за да спази даден закон.
Цели за обработка на Вашите данни Правно основание, което позволява целта Категории лични данни, използвани за целта

За да предоставяме Услугата Spotify в съответствие с договора ни с Вас.

Например когато използваме личните Ви данни, за:

 • да създадем Вашия акаунт;
 • да персонализираме Вашия акаунт; или
 • да предоставим приложението Spotify, когато го изтеглите на Вашето устройство.

Изпълнение на договор

 • Потребителски данни
 • Данни за пощенски адрес
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
 • Данни за плащане и покупка

За да предоставяме допълнителни части от Услугата Spotify.

Например когато използваме личните Ви данни, за да Ви позволим да споделите връзка към съдържанието на Spotify с други хора.

Легитимен интерес

Нашите легитимни интереси в случая включват:

 • поддържането на функционирането и изправността на Услугата Spotify; и
 • осигуряването на възможността потребителите да имат достъп и да използват Услугата Spotify.
 • Потребителски данни
 • Данни за пощенски адрес
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
 • Данни за плащане и покупка

За да предоставяме определени незадължителни допълнителни функции на Услугата Spotify. В такива случаи изрично ще поискаме Вашето съгласие.

Съгласие

 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
 • Данни от анкети и проучвания
 • Данни за плащане и покупка

За диагностициране, отстраняване и разрешаване на проблеми с Услугата Spotify.

Изпълнение на договор

 • Потребителски данни
 • Данни за употребата

За оценка и разработване на нови функции, технологии и подобрения на Услугата Spotify.

Например:

 • използваме лични данни, за да разработваме и подобряваме нашите алгоритми за персонализирани препоръки;
 • анализираме как потребителите ни реагират на определена нова функция, за да преценим дали не са необходими промени.

Легитимен интерес

Нашите легитимни интереси в случая включват разработването и подобряването на продукти и функции за нашите потребители.

 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
 • Данни от анкети и проучвания

За маркетинг или реклама, когато законът изисква от нас да получим Вашето съгласие.

Например когато използваме „бисквитки“, за да разберем Вашите интереси, или законът изисква съгласие за имейл маркетинг.

Съгласие

 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
 • Данни от анкети и проучвания

За други маркетингови, промоционални и рекламни цели, когато законът не изисква съгласие.

Например когато използваме Вашите лични данни, за да адаптираме рекламите към Вашите интереси.

Легитимен интерес

Нашите легитимни интереси в случая включват използването на реклама с цел финансиране на Услугата Spotify, така че да предлагаме голяма част от нея безплатно.

 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
 • Данни от анкети и проучвания

За да спазим приложимо към нас правно задължение.

Това може да бъде:

 • задължение съгласно законодателството на държавата/региона, в който се намирате;
 • шведското право (тъй като седалището ни е в Швеция); или
 • правото на ЕС, което се прилага към нас.

Например използваме Вашата дата на раждане, когато това е необходимо с цел проверка на възрастта.

Спазване на правни задължения

 • Потребителски данни
 • Данни за пощенски адрес
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
 • Данни за плащане и покупка
 • Данни от анкети и проучвания

За да изпълним искане на органите на реда, съдилищата или други компетентни органи.

Спазване на правни задължения и легитимен интерес


Нашите легитимни интереси в случая включват оказването на съдействие на органите на реда с цел предотвратяване или разкриване на тежки престъпления.

 • Потребителски данни
 • Данни за пощенски адрес
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
 • Данни за плащане и покупка
 • Данни от анкети и проучвания

За изпълнение на договорни задължения към трети лица.

Например когато предоставяме псевдонимизирани данни относно слушателската активност на нашите потребители на притежателите на права в Spotify въз основа на сключено с тях споразумение.

Легитимен интерес

Нашите легитимни интереси в случая включват:

 • поддържането на взаимоотношенията ни с изпълнителите, за да можем да предоставяме Услугата Spotify;
 • поддържането на взаимоотношенията ни с други трети страни по същата причина.
 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
 • Данни за плащане и покупка

За да предприемем съответните действия по сигнали за нарушаване на интелектуалната собственост и неподходящо съдържание.

Легитимен интерес

Нашите легитимни интереси в случая включват защитата на интелектуалната собственост и авторското съдържание.

 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
 • Данни за плащане и покупка

За целите на установяването, упражняването и защитата на правни претенции.

Например ако участваме в съдебно производство и трябва да предоставим на адвокатите си информация във връзка с делото.

Легитимен интерес

Нашите легитимни интереси в случая включват:

 • получаване на правна консултация;
 • осигуряване на защита за нас, нашите потребители или други лица в рамките на съдебни производства.
 • Потребителски данни
 • Данни за пощенски адрес
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
 • Данни за плащане и покупка
 • Данни от анкети и проучвания

За извършване на бизнес планиране, отчитане и прогнозиране.

Например когато разглеждаме обобщени данни за броя потребители, създали нови регистрации в дадена държава, за да планираме на кои нови пазари да пуснем нашите продукти и функции.

Легитимен интерес

Нашите легитимни интереси в случая включват проучването и планирането, необходими за успешното управление на бизнеса ни.

 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
 • Данни за плащане и покупка

За обработване на плащането Ви.

Например когато използваме личните Ви данни, за да можете да закупите абонамент за Spotify.

Изпълнение на договор и съгласие

 • Потребителски данни
 • Данни за плащане и покупка
 • Данни за пощенски адрес

За поддържане сигурността на Услугата Spotify и за засичане и предотвратяване на измами.

Например когато анализираме данни за употребата с цел проверка за измамно използване на Услугата Spotify.

Легитимен интерес

Нашите легитимни интереси в случая включват защитата на Услугата Spotify и на нашите потребители срещу измами и други незаконни дейности.

 • Потребителски данни
 • Данни за пощенски адрес
 • Данни за употребата
 • Данни за плащане и покупка

За провеждане на проучвания и анкети.

Например когато се свързваме с нашите потребители, за да поискаме обратна връзка.

Легитимен интерес

Нашите легитимни интереси в случая включват добиването на по‑добра представа относно мнението на потребителите за Услугата Spotify и начина, по който я използват.

 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
 • Данни от анкети и проучвания

5. Споделяне на личните Ви данни

Настоящият раздел очертава получателите на лични данни, събрани или генерирани чрез използването на Услугата Spotify от Вас.

Публично достъпна информация

Следните лични данни винаги ще бъдат публично достъпни в Услугата Spotify (освен за потребителите, които сте блокирали):

 • името на профила Ви;
 • профилната Ви снимка;
 • публичните Ви плейлисти;
 • друго съдържание, което публикувате в Услугата Spotify, и всички свързани заглавия, описания и изображения;
 • профилите, които следвате в Услугата Spotify;
 • профилите, които Ви следват в Услугата Spotify.

Вие или друг потребител можете да споделяте определена информация в услуги на трети страни, като социални мрежи или платформи за съобщения. Това включва:

 • профила Ви;
 • всякакво съдържание, което публикувате в Spotify, и подробности за това съдържание;
 • плейлистите Ви и всякакви свързани заглавия, описания и изображения.

Когато извършвате такова споделяне, услугата на третата страна може да съхранява копие от тази информация, за да поддържа своите функции.

Лични данни, които можете да ни споделите по собствена преценка

Ще споделяме само следните лични данни и само със следните получатели, посочени в таблицата по‑долу:

 • когато сте избрали да използвате функция от Услугата Spotify или приложение, услуга или устройство на трета страна и е необходимо да споделим лични данни за тази цел; или
 • ако по друг начин ни дадете разрешението си да споделяме личните данни. Например можете да го направите, като изберете подходящата настройка в Услугата Spotify или като дадете своето съгласие.
Категории получатели Категории данни, които можете да ни споделите по собствена преценка Причина за споделяне

Приложения, услуги и устройства на трети страни, които свързвате към Spotify акаунта си

 • Потребителски данни
 • Данни за употребата

За да свържете Spotify акаунта си или за да можете да използвате Услугата Spotify във връзка с приложения, услуги или устройства на трети страни.

Някои примери за приложения, услуги и устройства на трети страни са:

 • приложения на социални мрежи;
 • устройства високоговорители;
 • телевизори;
 • автомобилни платформи;
 • гласови асистенти.

Можете да видите и премахнете много от връзките с трети страни от менюто „Приложения“ във Вашия акаунт.

Общност за поддръжка

 • Потребителски данни

За да можете да използвате услугата „Общност за поддръжка“ на Spotify.

Когато регистрирате акаунт в Общността за поддръжка на Spotify, ще Ви помолим да генерирате име на профила. То ще бъде публично достъпно за всеки, който използва Общността за поддръжка на Spotify. Също така ще показваме всички въпроси или коментари, които публикувате.

Други потребители на Spotify

 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни

За да споделяте информация за начина, по който използвате Услугата Spotify с други потребители на Spotify. Това може да включва последователите Ви в Spotify.

Например от настройките в раздел „Социални“ можете да изберете да споделите наскоро слушаните си изпълнители и Вашите плейлисти в профила си. Можете също да изберете да създадете или да се присъедините към споделен плейлист с други потребители. Споделените плейлисти Ви дават социални препоръки въз основа на Вашата слушателска активност.

Изпълнители и звукозаписни лейбъли

 • Потребителски данни

За да получавате новини или промоционални оферти от изпълнители, лейбъли или други партньори.

Можете да изберете да споделите своите потребителски данни за тази цел. Винаги ще имате възможност да промените решението си и да оттеглите съгласието си по всяко време.

Информация, която е възможно да споделяме

Вижте таблицата по‑долу за подробности за това с кого споделяме и защо.

Категории получатели Категории данни Причина за споделяне

Доставчици на услуги

 • Потребителски данни
 • Данни за пощенски адрес
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
 • Данни за плащане и покупка
 • Данни от анкети и проучвания

За да могат да предоставят услугите си на Spotify.

Тези доставчици на услуги включват доставчиците, които наемаме за:

 • предоставяне на клиентска поддръжка;
 • управление на техническата инфраструктура, от която се нуждаем, за да предоставим Услугата Spotify;
 • съдействие за защитата и сигурността на нашите системи и услуги (напр. reCAPTCHA на Google);
 • помощ с маркетинга на продукти, услуги, събития и промоции на Spotify (и на нашите партньори).

Партньори за плащания

 • Потребителски данни
 • Данни за плащане и покупка

За да могат да обработват Вашите плащания и за целите на борбата с измамите.

Рекламни партньори

 • Потребителски данни
 • Данни за употребата

За да ни помогнат да Ви предоставим по‑подходящи реклами в Услугата Spotify и за да можем да измерваме ефективността на рекламите.

Например нашите рекламни партньори ни помагат при предоставянето на персонализирани реклами.

Маркетингови партньори

 • Потребителски данни
 • Данни за употребата

За да популяризираме Spotify с помощта на нашите партньори. Ние споделяме определени потребителски данни и данни за употребата с тези партньори, когато е необходимо, за да:

 • Ви дадем възможност да участвате в промоции на Spotify, включително пробни версии или други пакетни оферти;
 • популяризираме Spotify в медии и реклами, публикувани в други онлайн услуги;
 • подпомогнем себе си и партньорите си при измерването на ефективността на промоциите на Spotify.

Партньори са например:

 • маркетингови партньори или спонсори;
 • уебсайтове и мобилни приложения, които ни продават рекламно пространство в своите услуги;
 • партньори, доставчици на устройства, приложения и мобилни услуги, които също предлагат Spotify промоции.

Нашите партньори могат също да комбинират личните данни, които споделяме с тях, с други данни, които те събират за Вас, напр. използването на техните услуги от Вас. Ние и нашите партньори може да използваме тази информация, за да Ви предложим оферти, промоции или други форми на маркетинг, които смятаме, че ще са подходящи за Вас.

Хостинг платформи

 • Данни за употребата

Хостинг платформите хостват подкасти, за да могат да Ви ги доставят. Ние споделяме определени данни, например Вашия IP адрес, с хостинг платформите, когато пускате даден подкаст. Ние също така Ви позволяваме да пускате подкасти онлайн, достъпни от други хостинг платформи, които не са собственост на Spotify.

Доставчиците на подкасти трябва да обяснят в описанието на предаването или епизода коя платформа е хост на подкаста. Вижте правилата за поверителност на съответната хостинг платформа, за да разберете как те използват споделените с тях данни.

Академични изследователи

 • Потребителски данни
 • Данни за употребата

За дейности като статистически анализи и академични изследвания, но само в псевдонимизиран формат. Под „псевдонимизирани данни“ се има предвид, че Вашите данни се идентифицират с код, а не с Вашето име или друга информация, позволяваща пряко идентифициране.

Други компании от групата на Spotify, включително компании, придобити от Spotify

 • Потребителски данни
 • Данни за пощенски адрес
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
 • Данни за плащане и покупка
 • Данни от анкети и проучвания

За да извършваме ежедневните си бизнес дейности и за да можем да поддържаме, подобряваме и да Ви предоставяме Услугата Spotify и услугите на придобитите компании.

Например:

 • позволяваме на нашите служители, които работят за други компании от групата, да разработват и подобряват функции за Услугата Spotify;
 • споделяме данни с нашите компании за измерване, за да измерим ефективността на рекламните кампании, които се провеждат в Услугата Spotify;
 • споделяме данни с нашите компании за подкасти, за да разберем по‑добре тенденциите сред слушателите.

Органи на реда и други органи или други страни в съдебно производство

 • Потребителски данни
 • Данни за употребата

Когато добросъвестно смятаме, че това е необходимо, например:

 • за да изпълним правно задължение;
 • в отговор на валиден правен процес (като заповед за обиск, съдебно разпореждане или призовка);
 • поради наш обоснован интерес или интерес на трета страна, свързан с:
  • националната сигурност;
  • правоприлагането;
  • съдебни производства (съдебно дело);
  • криминално разследване;
  • защита на нечия безопасност;
  • предотвратяване на смърт или риск от телесна повреда.

Купувачи на нашия бизнес

 • Потребителски данни
 • Данни за пощенски адрес
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
 • Данни за плащане и покупка
 • Данни от анкети и проучвания

Ако продаваме или преговаряме за продажба на нашия бизнес с купувач или потенциален купувач.

В този случай можем да прехвърлим Вашите лични данни на правоприемници или дъщерни дружества като част от тази сделка.

6. Съхраняване на данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви предоставим Услугата Spotify, както и за законните и основни бизнес цели на Spotify, като например:

 • поддържане на успеха на Услугата Spotify;
 • вземане на бизнес решения за нови функции и предложения въз основа на данни;
 • изпълнение на нашите правни задължения;
 • разрешаване на спорове.

Ето някои от категориите периоди на съхранение, които прилагаме, и критериите, които използваме за определянето им:

 • Данни, които се съхраняват, докато не ги премахнете
  Имате право да поискате да изтрием някои от Вашите лични данни. Разгледайте Вашето право на „Изтриване" в Раздел 2 „Вашите права и средства за управление на личните данни" за повече информация и за условията, при които можем да отговорим на Вашата заявка.
  Можете също да изтриете определени лични данни директно от Услугата Spotify: например можете да редактирате или изтриете профилната си снимка. Когато потребителите имат възможност да видят и актуализират личните си данни сами, съхраняваме информацията спрямо избора на потребителя, освен ако не е приложима една от ограничените цели, описани по‑долу.
 • Данни, чийто период на съхранение изтича след определен срок
  Определили сме конкретни периоди на съхранение, така че някои данни да бъдат изтрити след определен срок. Например лични данни, които може да предоставите като част от заявки за търсене, в общия случай се изтриват след 90 дни.
 • Данни, които се съхраняват, докато Spotify акаунтът Ви не бъде изтрит
  Съхраняваме някои от данните Ви докато Spotify акаунтът Ви не бъде изтрит. Примери за това са потребителското Ви име и информацията в профила Ви в Spotify. Също така обичайно съхраняваме историята Ви на стрийминг, докато акаунтът съществува, например за да предоставяме ретроспективни плейлисти на потребителите и за персонализирани препоръки, които вземат предвид слушателските навици (например Вашата Капсула на времето или Вашите Летни спомени). Когато Spotify акаунтът Ви бъде изтрит, тази категория от данни се изтрива или деидентифицира.
 • Данни, съхранявани за по‑дълги периоди с ограничена цел
  След като акаунтът Ви бъде изтрит, задържаме някои данни за по‑дълъг период от време, но само с ограничена цел. Например може да подлежим на правни или договорни задължения, които налагат това. Те могат да включват закони за задължително съхраняване на данни, правителствени заповеди за съхраняване на данни, имащи отношение към разследване, или данни, съхранявани за целите на съдебни производства. Можем също да съхраняваме данни, които са премахнати от Услугата Spotify, за определен период от време. Това може да бъде с цел:
  • да гарантираме безопасността на потребителите; или
  • да предпазим аудиторията от вредно съдържание.

Това ни помага да разследваме потенциални нарушения на нашите Насоки за потребителя и Правила на платформата. От друга страна ние ще премахнем незаконно съдържание, ако законът изисква от нас да го направим.

7. Прехвърляне на данни към трети държави

Поради глобалния характер на нашия бизнес Spotify споделя лични данни трансгранично с компании от групата на Spotify, подизпълнители и партньори при извършването на дейностите, описани в настоящите Правила. Възможно е те съответно да обработват данните Ви в държави, чиито закони за защита на данните може да не са толкова силни, колкото законите на ЕС или законите, които се прилагат във Вашата държава на местоживеене. Възможно е например те да не Ви предоставят същите права върху Вашите данни.

Винаги, когато прехвърляме лични данни трансгранично, ние използваме определени инструменти, за да:

 • се уверим, че прехвърлянето на данни съответства с приложимото законодателство;
 • се уверим, че Вашите данни подлежат на същото ниво на защита, както в ЕС.

За да гарантираме, че всяко прехвърляне на данни отговаря на приложимото законодателство на ЕС, ние използваме следните правни механизми:

 • Стандартни договорни клаузи („СДК"). Тези клаузи изискват другата страна да защитава Вашите данни и да Ви предоставя права и защита на нивото на ЕС. Например ние използваме СДК за прехвърляне на личните данни, описани в раздел 3 „Вашите лични данни, които събираме", към нашия доставчик на хостинг, който използва сървъри в САЩ. Можете да упражните правата си съгласно Стандартните договорни клаузи, като се свържете с нас или с третата страна, която обработва Вашите лични данни.
 • Решения относно адекватното ниво на защита. Това означава, че ние прехвърляме лични данни на страни извън Европейското икономическо пространство, които имат адекватни закони за защита на личните данни, както е определено от Европейската комисия. Например ние прехвърляме личните данни, описани в раздел 3 „Вашите лични данни, които събираме", на доставчици със седалища в Обединеното кралство, Канада, Япония, Република Корея и Швейцария.

Ние също така идентифицираме и използваме допълнителни мерки за защита според случая за всяко прехвърляне на данни. Използваме например:

 • технически средства за защита, като шифроване и псевдонимизация;
 • политики и процеси за оспорване на непропорционални или незаконни искания на държавни органи.

8. Защита на личните Ви данни

Ние се ангажираме да защитаваме личните данни на нашите потребители. Ние въвеждаме подходящи технически и организационни мерки, за да спомогнем за защитата на сигурността на Вашите лични данни. Въпреки това имайте предвид, че никоя система никога не е напълно защитена.

Осигурили сме различни средства за защита, за да се предпазим от неоторизиран достъп и ненужно продължително съхранение на лични данни в нашите системи. Те включват политики за псевдонимизация, шифроване, достъп и съхранение.

За да защитите своя потребителски акаунт, Ви препоръчваме:

 • да генерирате силна парола, която да използвате само за Spotify акаунта си;
 • никога да не споделяте паролата си с никого;
 • да ограничите достъпа до Вашия компютър и браузър;
 • да излизате от акаунта си, след като приключите с използването на услугата Spotify на споделено устройство;
 • да прочетете повече за защитата на Вашия акаунт.

Можете да излезете от акаунта си в Spotify на няколко места едновременно, като използвате функцията „Отпишете ме от всички устройства" на страницата на Вашия акаунт.

Ако други лица имат достъп до Вашия Spotify акаунт, тогава е възможно те да имат достъп до личните данни, средствата за управление и Услугата Spotify, достъпни чрез Вашия акаунт. Например може да сте разрешили на някого да използва Вашия акаунт на споделено устройство.

Ваша отговорност е да разрешавате на други хора да използват Вашия акаунт само когато сте съгласни да споделяте тези лични данни с тях. Използването на Вашия акаунт в Spotify от друго лице може да повлияе на Вашите персонализирани препоръки и да бъде включено в изтеглената информация с Вашите данни.

9. Деца

Забележка: настоящите Правила не се прилагат за Spotify Kids, освен ако Правилата за поверителност на Spotify Kids не предвиждат това. Spotify Kids е отделно приложение на Spotify.

Услугата Spotify има минимално възрастово ограничение във всяка държава или регион. Услугата Spotify не е предназначена за деца, чиято възраст:

 • е под 13 години или;
 • прави незаконно обработването на личните им данни; или
 • изисква родителско съгласие за обработка на личните им данни.

Ние не събираме и не използваме съзнателно лични данни от деца под приложимата възрастова граница. Ако сте под възрастовата граница, не използвайте услугата Spotify и не ни предоставяйте никакви лични данни. Вместо това препоръчваме да използвате акаунт в Spotify Kids.

Ако сте родител на дете под възрастовата граница и разберете, че детето Ви е предоставило лични данни на Spotify, свържете се с нас.

Ако научим, че сме събрали лични данни на дете под приложимата възрастова граница, ще предприемем разумни стъпки за заличаване на личните данни. Това може да изисква от нас да изтрием Spotify акаунта за това дете.

Когато използвате споделено устройство в основната Услуга Spotify, внимавайте да не възпроизвеждате или препоръчвате неподходящо съдържание на лица под 18 години.

10. Промени в настоящите Правила.

Понякога можем да правим промени в настоящите Правила.

Когато правим съществени промени в настоящите Правила, ние ще Ви предоставим известие на видно място, според обстоятелствата. Например можем да покажем видимо известие в Услугата Spotify, да Ви изпратим имейл или известие чрез Вашето устройство.

11. Как да се свържете с нас

За всякакви въпроси или притеснения относно настоящите Правила се свържете с нашия служител по защита на данните по един от следните начини:

 • изпратете ни имейл на: privacy@spotify.com
 • пишете ни на: Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Швеция

Spotify AB е администраторът на лични данни, обработвани съгласно настоящите Правила.

© Spotify AB