Център за безопасност и поверителност

Поверителност

Защита на личните ви данни

Ние се ангажираме да защитаваме личните данни на нашите потребители. Ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки, за да спомогнем за защитата на сигурността на вашите лични данни. Въпреки това, моля, имайте предвид, че никоя система никога не е напълно защитена.

Осигурили сме различни средства за защита, за да се предпазим от неоторизиран достъп и ненужно продължително съхранение на лични данни в нашите системи. Те включват политики за псевдонимизация, шифроване, достъп и съхранение.

За да защитите своя потребителски акаунт, ви препоръчваме:

  • да генерирате силна парола, която да използвате само за Spotify акаунта си;
  • никога да не споделяте паролата си с никого;
  • да ограничите достъпа до вашия компютър и браузър;
  • да излизате от акаунта си, след като приключите с използването на услугата Spotify на споделено устройство;
  • да прочетете повече за защитата на вашия акаунт.

За повече подробности вижте раздел 8 от нашите Правила за поверителност.