Център за безопасност и поверителност

Докладване на съдържание в Spotify

Общ преглед

Ние в Spotify полагаме усилия да подкрепим творческата изява и искаме нашата общност да има безопасно пространство да изразява автентичната си същност, но това не означава, че всичко е позволено.

Нашите дългогодишни Правила на платформата указват какво е и какво не е разрешено в Spotify. Ние преглеждаме с приоритет съдържание, което засяга непълнолетни лица, може да представлява висок риск от вреди извън мрежата или което може да е незаконно.

Какви действия се предприемат срещу незаконно съдържание или съдържание, нарушаващо Правилата на платформата?

Когато намерим съдържание, което нарушава нашите Правила на платформата или е незаконно съгласно местното законодателство, може да предприемем редица действия. Тези действия може да включват премахване на дадено съдържание, ограничение на разпространението, добавяне на етикети със съвети относно съдържанието и/или премахване на монетизацията.

Как може човек да докладва съдържание в Spotify?

Ако смятате, че някаква част от дадено съдържание може да нарушава нашите Правила на платформата, моля, докладвайте го чрез нашия сигурен формуляр за сигнали.

За да докладвате съдържание, което смятате, че нарушава правата ви на интелектуална собственост или по друг начин нарушава закона, моля, свържете се с нас. Повече информация за правилата за действие на Spotify при нарушаване на интелектуална собственост може да бъде намерена в нашите Правила за авторското право.

Кой може да докладва съдържание?

Всеки, притежаващ имейл адрес, може да докладва съдържание в Spotify, дори и да няма Spotify акаунт. Моля, имайте предвид, че злоупотребата с процеса по докладване може да ограничи възможността ви да изпращате заявки в бъдеще.

Може ли да се възрази срещу решенията за съдържание?

Ако сте в Европейския съюз и смятате, че е предприето неправилно действие спрямо вашето съдържание или в отговор на ваш сигнал, моля, прегледайте полученото известие за следващи стъпки.

За всички други държави – ще продължим да разширяваме нашите възможности и опции за възражения, различаващи се спрямо местоположението.