Център за безопасност и поверителност

Поверителност

Събиране на личните ви данни

За нас е много важно да знаете какви лични данни събираме за вас, как ги събираме и защо това е необходимо.

Ние събираме личните ви данни по следните начини:

  1. Когато се регистрирате за услугата Spotify или когато актуализирате своя акаунт – ние събираме определени лични данни, за да създадем вашия акаунт в Spotify и за да можете да използвате услугата Spotify. Това включва името на вашия профил и имейл адреса ви, както е описано по‑подробно в раздел 3 от нашите Правила за поверителност.
  2. Чрез вашата употреба на услугата Spotify – когато използвате или осъществявате достъп до услугата Spotify, ние събираме и обработваме лични данни относно вашите действия. Това включва песните, които сте пускали, и плейлистите, които сте създали. Това са данни от категорията „Данни за употребата“, съдържаща се в раздел 3 от нашите Правила за поверителност.
  3. Лични данни, които избирате да ни предоставите – от време на време можете също да ни предоставяте допълнителни лични данни или да ни дадете разрешение да събираме определени лични данни, например, за да ви предоставим повече функции. Те могат да включват данни от категориите „Гласови данни“, „Данни за плащания и покупки“ и „Данни от проучвания и анкети“, съдържащи се в раздел 3 от нашите Правила за поверителност.
  4. Лични данни, които получаваме от източници трети страни – ако се регистрирате в Spotify чрез друга услуга или свържете своя Spotify акаунт с приложение, услуга или устройство на трета страна, ние ще получим вашите данни от тази трета страна. Може също така да получим вашите данни от доставчици на технически услуги, партньори за плащания и рекламни и маркетингови партньори. Вижте раздел 3 от Правилата за поверителност за повече подробности.