Information on monthly active recipients in the EU under the DSA

The Digital Services Act (DSA) regulates the obligations of digital services that act as intermediaries in their role of connecting consumers with goods, services, and content in the European Union. The DSA defines certain types of services depending on those services' characteristics.

For the period 16 August 2023-16 February 2024, in the European Union, Spotify had fewer than 45 million average monthly active recipients of its service, as defined by the DSA. We will update this information at least once every six months in accordance with Article 24(2) DSA.

This information is provided for purposes of Article 24(2) DSA and should not be used for any other purpose. This information may differ from user metrics reported in other contexts, including, for example, filings with other regulatory authorities.

Information om aktiva tjänstemottagare per månad inom EU enligt DSA

Förordningen om digitala tjänster (Digital Services Act, DSA) innehåller regler för digitala tjänster som fungerar som mellanhänder genom att de förmedlar varor, tjänster och innehåll till konsumenter inom Europeiska Unionen. DSA identifierar vissa typer av tjänster beroende på dessa tjänsters egenskaper.

Under perioden 16 augusti 2023-16 februari 2024 hade Spotify färre än 45 miljoner genomsnittligt antal aktiva tjänstemottagare per månad inom Europeiska Unionen. Vi kommer att uppdatera den här informationen minst en gång var sjätte månad i enlighet med Artikel 24(2) i DSA.

Denna information tillhandahålls i enlighet med Artikel 24(2) i DSA och ska inte användas för något annat syfte. Informationen kan skilja sig från nyckeltal om användare som rapporteras i andra sammanhang inklusive t.ex. i rapporter till andra myndigheter.