Hướng dẫn sử dụng Spotify

Chào bạn! Chào mừng bạn đến với Hướng dẫn sử dụng Spotify ("Hướng dẫn sử dụng") áp dụng khi sử dụng trang web, ứng dụng và dịch vụ của Spotify tham khảo Hướng dẫn sử dụng này ("Dịch vụ") bao gồm truy cập bất kỳ loại tài liệu hoặc nội dung nào được cung cấp thông qua các Dịch vụ đó ("Nội dung"). Hướng dẫn sử dụng này được thiết kế để đảm bảo các Dịch vụ luôn mang lại niềm vui cho mọi người. Ngoài Hướng dẫn sử dụng này, nội dung phải tuân theo Quy tắc của nền tảng Spotify ("Quy tắc của nền tảng").

Theo thời gian, chúng tôi có thể cập nhật Quy tắc của nền tảng và Hướng dẫn sử dụng này - bạn có thể tìm thấy phiên bản mới nhất trên trang web của chúng tôi.

Vi phạm Quy tắc của nền tảng và Hướng dẫn sử dụng có thể dẫn đến việc xóa bỏ bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào bạn đã đóng góp vào Dịch vụ và/hoặc chấm dứt hoặc tạm dừng tài khoản của bạn. Chúng tôi cố gắng cung cấp Dịch vụ rộng rãi cho tất cả mọi người nhưng bạn không thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu trước đây chúng tôi đã chấm dứt tài khoản của bạn trên bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi. Chúng tôi cũng cấm nỗ lực né tránh các hành động thực thi trước đó, bao gồm thông qua việc tạo tài khoản mới.

Những điều sau đây không được phép vì bất kỳ lý do nào liên quan đến Dịch vụ và tài liệu hoặc nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ, hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ:

 1. đảo ngược kỹ thuật, biên dịch ngược, tháo rời, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh, trừ trường hợp các hạn chế như vậy bị pháp luật hiện hành nghiêm cấm rõ ràng. Nếu luật pháp hiện hành cho phép bạn biên dịch bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Nội dung khi cần để có được thông tin cần thiết để tạo ra một chương trình độc lập có thể được vận hành với Dịch vụ hoặc với một chương trình khác, Thông tin bạn thu thập từ các hoạt động đó (a) chỉ có thể được sử dụng cho mục đích nêu trên, (b) không được tiết lộ hoặc truyền đạt nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Spotify cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không cần phải tiết lộ hoặc giao tiếp để đạt được mục tiêu đó, và (c) không được sử dụng để tạo bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào tương tự về cơ bản trong cách thể hiện cho bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Nội dung;
 2. sao chép, tái tạo, phân phối lại, "chép," ghi, truyền, thực hiện, đóng khung, liên kết hoặc hiển thị với công chúng, phát sóng hoặc công bố công khai, hoặc bất kỳ hoạt động sử dụng nào khác không được cho phép rõ ràng theo Thỏa thuận hoặc luật pháp hiện hành hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ;
 3. nhập hoặc sao chép bất kỳ tập tin cục bộ nào mà bạn không có quyền hợp pháp để nhập hoặc sao chép theo cách này;
 4. Chuyển bản sao Nội dung được lưu vào bộ nhớ đệm từ một thiết bị được ủy quyền tới bất kỳ thiết bị nào khác qua bất kỳ phương tiện nào;
 5. thu thập dữ liệu kiểu "crawl" hoặc "scrap", dù thủ công hoặc bằng các phương tiện tự động, hoặc sử dụng bất kỳ phương tiện tự động nào (bao gồm bot, scraper và spider), để xem, truy cập hoặc thu thập thông tin; hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Nội dung để đào tạo máy học hoặc mô hình AI hoặc nhập Nội dung Spotify vào học máy hoặc mô hình AI;
 6. bán, cho thuê, cấp giấy phép phụ, cho mướn hoặc hình thức tiền tệ hóa khác trừ khi được có sự cho phép rõ ràng theo Thỏa thuận;
 7. bán tài khoản người dùng hoặc danh sách phát, hoặc chấp nhận hoặc đề nghị chấp nhận bất kỳ khoản thù lao, tài chính hoặc các hình thức khác, nhằm gây ảnh hưởng đến tên tài khoản hoặc danh sách phát hoặc nội dung có trong tài khoản hoặc danh sách phát; hoặc
 8. tăng số lượt phát hoặc số lượt theo dõi một cách giả tạo, quảng cáo nội dung một cách giả tạo hoặc các thao tác khác bao gồm (i) sử dụng bất kỳ bot, tập lệnh hoặc quy trình tự động nào khác, (ii) cung cấp hoặc chấp nhận bất kỳ hình thức bồi thường nào (tài chính hoặc cách khác) hoặc (iii) bất kỳ phương tiện nào khác;
 9. né tránh bất kỳ công nghệ nào được Spotify, các bên cấp phép của Spotify hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng, bao gồm mọi hạn chế truy cập nội dung theo lãnh thổ hoặc nội dung khác được áp dụng bởi Spotify hoặc các bên cấp phép của Spotify;
 10. né tránh hoặc chặn quảng cáo hoặc tạo hoặc phân phối các công cụ được thiết kế để chặn quảng cáo;
 11. loại bỏ hoặc thay đổi bất kỳ bản quyền, thương hiệu hoặc thông báo quyền sở hữu trí tuệ nào khác (bao gồm nhằm ngụy trang hoặc thay đổi bất kỳ dấu hiệu quyền sở hữu hoặc nguồn nào);
 12. xóa hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Nội dung trừ khi được cho phép rõ ràng theo Thỏa thuận hoặc trong trường hợp Nội dung do người dùng khác cung cấp, có sự đồng ý rõ ràng của người dùng đó; hoặc
 13. cung cấp mật khẩu của bạn cho bất kỳ người nào khác hoặc sử dụng tên người dùng và mật khẩu của người khác.

Vui lòng tôn trọng Spotify, chủ sở hữu tài liệu và nội dung trên Dịch vụ và người dùng khác của Dịch vụ. Không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào, đăng tải bất kỳ Nội dung người dùng nào hoặc đăng ký hoặc sử dụng tên người dùng, có hoặc bao gồm tài liệu:

 1. bất hợp pháp hoặc nhằm mục đích quảng bá hoặc thực hiện bất kỳ hành vi phạm pháp nào, bao gồm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc quyền sở hữu độc quyền của Spotify hoặc bên thứ ba, hoặc sẽ vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào mà bạn là một bên, chẳng hạn như, ví dụ như không giới hạn, thỏa thuận ghi âm hoặc thỏa thuận phát hành độc quyền;
 2. bao gồm mật khẩu của bạn hoặc cố ý bao gồm bất kỳ mật khẩu của người dùng nào khác hoặc cố ý bao gồm dữ liệu cá nhân của bên thứ ba hoặc có mục đích thu thập dữ liệu cá nhân như vậy;
 3. tiết lộ thông tin mật hoặc thông tin độc quyền của bên thứ ba hoặc thông tin cá nhân về bản thân bạn mà không được truyền phát đến mọi người trên toàn thế giới;
 4. bao gồm nội dung độc hại như phần mềm độc hại, ngựa Trojan hoặc vi-rút hoặc gây trở ngại cho việc truy cập của người dùng vào Dịch vụ Spotify;
 5. mạo danh hoặc khai báo sai mối quan hệ của bạn với Spotify (bao gồm, ví dụ, bằng cách sử dụng nội dung có bản quyền của Spotify, sử dụng logo Spotify mà không được phép, hoặc sử dụng nhãn hiệu Spotify theo cách gây nhầm lẫn), người dùng, cá nhân hoặc thực thể khác hoặc gian lận, giả mạo, hoặc lừa đảo;
 6. liên quan đến việc truyền hàng loạt thư không được yêu cầu hoặc các dạng thư rác khác, thư dây chuyền, hoặc tương tự;
 7. các hoạt động thương mại hoặc bán hàng trái phép, chẳng hạn như quảng cáo, khuyến mãi, cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, đánh bạc, cá cược hoặc sơ đồ kim tự tháp;
 8. liên kết, tham chiếu hoặc quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ thương mại trái phép, trừ khi được Spotify ủy quyền rõ ràng;
 9. can thiệp hoặc theo bất kỳ cách nào gây gián đoạn Dịch vụ Spotify, gây xáo trộn, xâm phạm hoặc cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng trong hệ thống máy tính, mạng, quy tắc sử dụng của Spotify hoặc Dịch vụ Spotify, hoặc bất kỳ thành phần bảo mật nào của Spotify, các biện pháp xác thực hoặc bất kỳ biện pháp bảo vệ nào khác áp dụng cho Dịch vụ Spotify, Nội dung hoặc bất kỳ phần nào trong đó;
 10. xung đột với Điều khoản và điều kiện sử dụng Spotify hoặc bất kỳ điều khoản hoặc chính sách nào khác áp dụng cho việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của bạn; hoặc
 11. đã bị xóa khỏi bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi do vi phạm điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi, chẳng hạn như bản nhạc, tập hoặc chương trình bị cấm. Điều này bao gồm nội dung được tạo ra hoặc được chuyển đổi mục đích để tái cấu thành hoặc phục vụ cùng một mục tiêu như Nội dung đã bị xóa trước đây.