Điều khoản sử dụng Spotify

1. Giới thiệu

2. Dịch vụ Spotify do chúng tôi cung cấp.

3. Bạn sử dụng dịch vụ Spotify

4. Nội dung và quyền sở hữu trí tuệ

5. Hỗ trợ khách hàng, thông tin, câu hỏi và khiếu nại

6. Vấn đề và tranh chấp

7. Giới thiệu về các Điều khoản này

1. Giới thiệu

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này (các** "Điều khoản**" này) vì các Điều khoản này quản lý việc bạn sử dụng (bao gồm truy cập vào) dịch vụ cá nhân hóa của Spotify để phát trực tiếp nhạc và nội dung khác, bao gồm tất cả các trang web và ứng dụng phần mềm của chúng tôi, kết hợp hoặc liên kết với các Điều khoản này (gọi chung là "Dịch vụ Spotify") và bất kỳ bản nhạc, video, podcast, hoặc tài liệu khác được cung cấp thông qua Dịch vụ Spotify ("Nội dung").

Việc sử dụng Dịch vụ Spotify có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung do Spotify cung cấp. Các điều khoản và điều kiện này được kết hợp ở đây vào các Điều khoản này.

Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ Spotify, bạn đồng ý với các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không được sử dụng Dịch vụ Spotify hoặc truy cập bất kỳ Nội dung nào.

Nhà cung cấp dịch vụ

Các Điều khoản này là điều khoản giữa bạn và Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53, Stockholm, Thụy Điển.

Yêu cầu về độ tuổi và tính đủ điều kiện

Để sử dụng Dịch vụ Spotify và truy cập bất kỳ Nội dung nào, bạn cần (1) từ 13 tuổi trở lên (hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương tại quốc gia của bạn), (2) có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ nếu bạn là trẻ vị thành niên tại quốc gia của bạn; (3) có quyền ký kết hợp đồng ràng buộc với chúng tôi và không bị cấm làm như vậy theo bất kỳ luật pháp hiện hành nào và (4) cư trú ở một quốc gia có Dịch vụ. Bạn cũng cam kết rằng mọi thông tin đăng ký mà bạn gửi đến Spotify đều đúng, chính xác và đầy đủ, Và bạn đồng ý luôn giữ nguyên điều đó. Nếu bạn là trẻ vị thành niên tại quốc gia của bạn thì cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn sẽ cần tham gia vào các Điều khoản này thay mặt cho bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về yêu cầu về độ tuổi tối thiểu trong quy trình đăng ký. Nếu bạn không đáp ứng yêu cầu về độ tuổi tối thiểu, Spotify sẽ không thể đăng ký bạn với tư cách là người dùng.

2. Dịch vụ Spotify do chúng tôi cung cấp.

Tùy chọn dịch vụ Spotify

Chúng tôi cung cấp nhiều tùy chọn dịch vụ Spotify. Một số tùy chọn Dịch vụ Spotify được cung cấp miễn phí, trong khi các tùy chọn khác yêu cầu thanh toán trước khi có thể truy cập ("Đăng ký trả phí"). Chúng tôi cũng có thể cung cấp các gói khuyến mãi đặc biệt, tư cách thành viên hoặc dịch vụ, bao gồm các gói sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các sản phẩm và dịch vụ do các bên thứ ba đó cung cấp.

Dịch vụ không giới hạn có thể không có sẵn cho tất cả người dùng. Chúng tôi sẽ giải thích dịch vụ nào có sẵn cho bạn khi bạn đăng ký dịch vụ. Nếu bạn hủy đăng ký Dịch vụ không giới hạn hoặc nếu đăng ký của bạn đến Dịch vụ không giới hạn bị gián đoạn (ví dụ, nếu bạn thay đổi chi tiết thanh toán), bạn có thể không đăng ký lại được Dịch vụ không giới hạn. Lưu ý rằng Dịch vụ không giới hạn có thể bị ngừng cung cấp trong tương lai, trong trường hợp này bạn sẽ không còn bị tính phí cho Dịch vụ.

Dùng thử

Đôi khi, chúng tôi hoặc những người khác thay mặt chúng tôi có thể cung cấp bản dùng thử Đăng ký trả phí trong một khoảng thời gian cụ thể mà không thanh toán hoặc với mức giá giảm ("Dùng thử"). Khi sử dụng dịch vụ Spotify qua bản dùng thử, bạn đồng ý với Điều khoản ưu đãi khuyến mãi Spotify Premium.

Ứng dụng, thiết bị và phần mềm mã nguồn mở của bên thứ ba

Dịch vụ Spotify có thể được tích hợp với, hoặc có thể tương tác với, ứng dụng, trang web và dịch vụ của bên thứ ba ("Ứng dụng bên thứ ba") và máy tính cá nhân, điện thoại di động, máy tính bảng, thiết bị đeo, loa, và các thiết bị khác của bên thứ ba ("Thiết bị"). Việc bạn sử dụng các ứng dụng và thiết bị của bên thứ ba như vậy có thể phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và chính sách bổ sung mà bên thứ ba áp dụng cung cấp cho bạn. Spotify không đảm bảo các ứng dụng và thiết bị của bên thứ ba sẽ tương thích với Dịch vụ Spotify.

Giới hạn và sửa đổi dịch vụ

Chúng tôi sử dụng kỹ năng và sự cẩn thận hợp lý để duy trì hoạt động của Dịch vụ Spotify và mang đến cho bạn trải nghiệm âm thanh cá nhân hóa, chìm đắm. Tuy nhiên, dịch vụ và tính khả dụng của dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian và tuân theo luật pháp hiện hành, mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn; ví dụ:

  • Dịch vụ Spotify có thể bị gián đoạn tạm thời do khó khăn kỹ thuật, bảo trì hoặc thử nghiệm hoặc cập nhật, bao gồm những gián đoạn cần thiết để phản ánh những thay đổi trong luật pháp và yêu cầu quản lý liên quan.
  • Mục tiêu của chúng tôi là phát triển và cải thiện Dịch vụ liên tục và chúng tôi có thể sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp (vĩnh viễn hoặc tạm thời) tất cả các phần của Dịch vụ Spotify (bao gồm chức năng, tính năng, gói đăng ký và gói khuyến mãi cụ thể).
  • Spotify không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ nội dung cụ thể nào thông qua Dịch vụ Spotify và Spotify hoặc các chủ sở hữu thích hợp có thể xóa các bài hát, video, podcast và nội dung khác mà không cần thông báo.

Nếu bạn trả trước phí trực tiếp cho Spotify cho một Đăng ký có phí mà Spotify không còn tiếp tục trước khi kết thúc giai đoạn trả trước (thời hạn đó được xác định trong phần Thanh toán và hủy bỏ bên dưới), Spotify sẽ hoàn lại cho bạn các khoản phí trả trước cho khoảng thời gian trả trước cho bất kỳ phần nào chưa sử dụng của Đăng ký có phí đó sau việc ngừng như vậy. Thông tin tài khoản và hóa đơn của bạn phải được cập nhật để chúng tôi hoàn tiền cho bạn.

Spotify không chịu trách nhiệm với bạn cũng như chịu bất kỳ nghĩa vụ nào đối với việc hoàn tiền cho bạn, liên quan đến việc mất internet hoặc các dịch vụ khác hoặc các sự cố xảy ra do hành động của cơ quan chính phủ, các bên thứ ba khác hoặc các sự kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

3. Bạn sử dụng Dịch vụ Spotify

Tạo tài khoản Spotify

Bạn có thể cần tạo tài khoản Spotify để sử dụng toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ Spotify. Tên người dùng và mật khẩu của bạn chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và nên được giữ bí mật. Bạn hiểu rằng bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động sử dụng (bao gồm mọi hoạt động sử dụng trái phép) tên người dùng và mật khẩu của bạn. Thông báo cho đội ngũ Dịch vụ khách hàng của chúng tôi ngay lập tức nếu tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc nếu bạn cho rằng tài khoản của bạn bị truy cập trái phép.

Spotify có thể thu hồi, hoặc yêu cầu bạn đổi, tên người dùng của bạn vì bất kỳ lý do gì.

Quyền sử dụng dịch vụ Spotify của bạn

Truy cập Dịch vụ Spotify

Tùy thuộc vào sự tuân thủ của bạn đối với các Điều khoản này (bao gồm bất kỳ điều khoản và điều kiện áp dụng nào khác), chúng tôi cấp cho bạn quyền hạn chế, không độc quyền, có thể hủy ngang để sử dụng Dịch vụ Spotify và Nội dung (gọi chung là "Quyền truy cập"). Quyền truy cập này sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi bạn hoặc Spotify chấm dứt và cho đến khi bạn chấm dứt quyền truy cập. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không phân phối lại hoặc chuyển giao Dịch vụ Spotify hoặc Nội dung.

Các ứng dụng phần mềm Spotify và Nội dung được cấp phép, không được bán hoặc chuyển cho bạn và Spotify và các bên cấp phép của họ giữ lại quyền sở hữu tất cả các bản sao của ứng dụng phần mềm Spotify và Nội dung ngay cả sau khi cài đặt trên thiết bị của bạn.

Quyền sở hữu độc quyền của Spotify

Dịch vụ Spotify và Nội dung là tài sản của Spotify hoặc các nhà cấp phép của Spotify. Tất cả nhãn hiệu, dấu hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo, tên miền, và mọi đặc điểm khác của nhãn hiệu Spotify (các "Đặc điểm nhãn hiệu Spotify") là tài sản của riêng Spotify hoặc các nhà cấp phép của Spotify. Các Điều khoản này không cấp cho bạn bất kỳ quyền sử dụng bất kỳ Đặc điểm nhãn hiệu Spotify nào dù là để sử dụng cho mục đích thương mại hay phi thương mại.

Bạn đồng ý tuân thủ Hướng dẫn sử dụng Spotify và không sử dụng Dịch vụ Spotify, Nội dung hoặc bất kỳ phần nào của các điều khoản này dưới bất kỳ hình thức nào mà không được cho phép rõ ràng.

Thanh toán và hủy bỏ

Thanh toán

Bạn có thể mua Đăng ký có phí trực tiếp từ Spotify hoặc thông qua bên thứ ba bằng cách:

● thanh toán trước phí đăng ký hàng tháng hoặc một số khoảng thời gian định kỳ khác được tiết lộ cho bạn trước khi mua hàng; hoặc

● thanh toán trước trao cho bạn quyền truy cập Dịch vụ Spotify trong một khoảng thời gian cụ thể ("Giai đoạn trả trước").

Thuế suất được tính dựa trên thông tin bạn cung cấp và tỉ giá áp dụng tại thời điểm tính phí hàng tháng của bạn.

Nếu bạn mua quyền truy cập vào Đăng ký có phí thông qua bên thứ ba, các điều khoản và điều kiện riêng biệt với bên thứ ba đó có thể áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch vụ Spotify bên cạnh các Điều khoản này. Nếu bạn mua Đăng ký có phí bằng cách sử dụng mã, thẻ quà tặng, ưu đãi trả trước hoặc ưu đãi khác được cung cấp hoặc bán bởi hoặc thay mặt cho Spotify để truy cập vào Đăng ký có phí (""), bạn đồng ý với Điều khoản thẻ Spotify.

Thay đổi giá và thuế

Theo thời gian, Spotify có thể thay đổi giá cho Đăng ký có phí, bao gồm phí đăng ký định kỳ, Thời gian trả trước (cho các kỳ chưa thanh toán) hoặc Mã (được định nghĩa ở trên) và sẽ thông báo trước cho bạn bất kỳ thay đổi về giá nào trên thông báo hợp lý. Thay đổi mức giá sẽ có hiệu lực vào đầu thời gian đăng ký sử dụng dịch vụ tiếp theo sau ngày thay đổi mức phí. Tuân theo luật pháp hiện hành, việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ Spotify sau khi thay đổi về giá có hiệu lực nghĩa là bạn chấp nhận mức giá mới. Nếu bạn không đồng ý với thay đổi giá, bạn có thể từ chối thay đổi bằng cách hủy Đăng ký có phí áp dụng trước khi thay đổi giá có hiệu lực.

Thuế suất được tính dựa trên mức giá áp dụng tại thời điểm tính phí hàng tháng của bạn. Những khoản tiền này có thể thay đổi theo thời gian với yêu cầu thuế địa phương tại quốc gia, tiểu bang, lãnh thổ hoặc thậm chí là thành phố của bạn. Mọi thay đổi về mức thuế sẽ được tự động áp dụng dựa trên thông tin tài khoản mà bạn cung cấp

Gia hạn và hủy bỏ

Ngoại trừ các Đăng ký có phí cho một Giai đoạn trả trước, khoản thanh toán của bạn cho Spotify hoặc bên thứ ba mà qua đó bạn đã mua Đăng ký có phí sẽ tự động gia hạn vào cuối thời hạn đăng ký hiện hành, trừ khi bạn hủy Đăng ký có phí trước khi kết thúc thời hạn đăng ký hiện tại. Hãy liên hệ với đội ngũ Dịch vụ khách hàng tại đây để được hướng dẫn về cách hủy bỏ. Việc hủy sẽ có hiệu lực vào ngày sau ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký hiện tại và bạn sẽ được hạ cấp xuống phiên bản miễn phí của Dịch vụ Spotify. Chúng tôi không hoàn tiền hoặc tín dụng cho bất kỳ thời hạn đăng ký một phần nào, trừ khi được nêu rõ trong các Điều khoản này.

Nếu bạn đã mua Đăng ký có phí bằng Mã, đăng ký của bạn sẽ tự động chấm dứt vào cuối giai đoạn được nêu trong Mã, hoặc khi không có đủ số dư trả trước để thanh toán cho Dịch vụ Spotify.

Quyền rút lui

Nếu bạn đăng ký Dùng thử, bạn đồng ý rằng quyền rút khỏi Đăng ký có phí mà thông qua đó bạn nhận được bản Dùng thử sẽ kết thúc mười bốn (14) ngày sau khi bạn bắt đầu Dùng thử. Nếu bạn không hủy Đăng ký có phí trước khi bản Dùng thử kết thúc, bạn sẽ mất quyền rút lui và ủy quyền cho Spotify tự động tính phí theo thỏa thuận mỗi tháng cho đến khi bạn hủy Đăng ký có phí. Đối với các bản dùng thử chưa đầy mười bốn (14) ngày, bạn đồng ý rõ ràng để chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ có trả phí ngay sau khi kết thúc bản dùng thử của bạn và từ lúc đó bạn mất quyền rút lui của mình.

Nếu bạn mua Đăng ký có phí mà không Dùng thử, bạn đồng ý rằng bạn có mười bốn (14) ngày sau khi bạn mua để rút lui vì bất kỳ lý do gì và phải trả cho chúng tôi dịch vụ được cung cấp cho đến khi bạn cho chúng tôi biết rằng bạn đã đổi ý. . Bạn đồng ý rõ ràng để chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn ngay sau khi mua, rằng bạn mất quyền lui và cho phép Spotify tự động tính phí cho bạn mỗi tháng cho đến khi bạn hủy.

Hướng dẫn sử dụng

Chúng tôi đã thiết lập hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Spotify để đảm bảo rằng Dịch vụ Spotify luôn mang đến trải nghiệm thú vị cho mọi người ("Hướng dẫn sử dụng Spotify"). Khi sử dụng Dịch vụ Spotify, bạn phải tuân thủ Hướng dẫn sử dụng Spotify cũng như tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành, đồng thời tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư và các quyền khác của bên thứ ba.

Tài khoản nhãn hiệu

Nếu bạn lập tài khoản Spotify thay mặt cho một công ty, tổ chức, tổ chức, thực thể hoặc nhãn hiệu ("Nhãn hiệu" và tài khoản như vậy gọi là "Tài khoản nhãn hiệu"), các thuật ngữ "bạn" và "của bạn" được sử dụng trong các Điều khoản này (bao gồm các điều khoản và điều kiện khác của Spotify được kết hợp ở đây), hãy áp dụng cho cả bạn và Nhãn hiệu.

Nếu bạn tạo Tài khoản nhãn hiệu, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn được ủy quyền cấp tất cả các quyền và giấy phép được cung cấp trong các Điều khoản này (bao gồm bất kỳ điều khoản và điều kiện hiện hành nào khác của Spotify) và ràng buộc Nhãn hiệu với các Điều khoản và điều kiện này.

Một Nhãn hiệu có thể theo dõi người dùng và tạo và chia sẻ danh sách bài hát, với điều kiện là Nhãn hiệu không thực hiện bất kỳ hành động nào ngụ ý một sự ủng hộ hoặc mối quan hệ thương mại giữa Nhãn hiệu và người dùng, nghệ sĩ, nhạc sĩ, hoặc bất kỳ cá nhân nào khác, trừ khi Nhãn hiệu nhận được quyền một cách độc lập ngụ ý sự ủng hộ đó. Ngoài ra, Nhãn hiệu phải minh bạch với người dùng của chúng tôi về việc công bố bất kỳ sự ủng hộ hoặc cân nhắc nào được cung cấp cho các nghệ sĩ, nhạc sĩ, người dùng hoặc bất kỳ bên nào khác và phải tuân thủ tất cả luật pháp, quy định hiện hành và quy tắc thực hành khi tham gia vào các hoạt động nêu trên.

Kiểm soát xuất khẩu và lệnh trừng phạt

Các sản phẩm của Spotify có thể phải tuân theo luật pháp Hoa Kỳ Luật và quy định kiểm soát xuất khẩu và tái xuất khẩu hoặc luật tương tự áp dụng ở các khu vực pháp lý khác, bao gồm Quy định quản lý xuất khẩu ("EAR") được Hoa Kỳ duy trì Bộ Thương mại, lệnh trừng phạt thương mại và kinh tế được duy trì bởi Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Ngân khố ("OFAC") và Quy định buôn bán vũ khí quốc tế ("ITAR") do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ duy trì. Bạn bảo đảm rằng bạn (1) không ở bất kỳ quốc gia nào mà Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh cấm vận hoặc đã áp dụng bất kỳ lệnh trừng phạt kinh tế nào; và (2) không phải là bên bị từ chối theo quy định trong bất kỳ luật hoặc quy định xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu hiện hành nào hoặc luật tương tự áp dụng ở các khu vực pháp lý khác hoặc được liệt kê ở bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế nào của chính phủ Hoa Kỳ.

Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định kiểm soát xuất khẩu và tái xuất khẩu hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lệnh trừng phạt thương mại và kinh tế do OFAC duy trì. Cụ thể, bạn đồng ý không trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng, bán, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển giao, chuyển hướng, phát hành hoặc tiêu hủy bất kỳ sản phẩm, phần mềm hoặc công nghệ nào (bao gồm sản phẩm bắt nguồn từ hoặc dựa trên công nghệ đó) nhận được từ Spotify theo các Điều khoản này cho bất kỳ đích đến, tổ chức hoặc cá nhân hoặc cho bất kỳ mục đích sử dụng cuối nào bị cấm theo EAR, lệnh trừng phạt kinh tế và thương mại do OFAC duy trì, hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của Hoa Kỳ hoặc bất kỳ khu vực pháp lý nào khác mà không có sự cho phép trước đó từ các cơ quan chính phủ có thẩm quyền theo yêu cầu của những luật và quy định đó.

4. Nội dung và quyền sở hữu trí tuệ

Nội dung người dùng

Nội dung bạn đăng trên dịch vụ

Người dùng Spotify có thể đăng, tải lên hoặc đóng góp nội dung vào Dịch vụ Spotify ("Nội dung người dùng"). Để tránh nghi ngờ, "Nội dung người dùng" bao gồm tất cả thông tin, tài liệu và nội dung khác được thêm vào, tạo, tải lên, gửi, phân phối, hoặc được đăng lên Dịch vụ Spotify (bao gồm Cộng đồng hỗ trợ Spotify) bởi người dùng.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả Nội dung người dùng mà bạn đăng.

Bạn cam kết rằng, đối với bất kỳ Nội dung người dùng nào mà bạn đăng trên Spotify, (1) bạn sở hữu hoặc có quyền đăng Nội dung người dùng đó; (2) Nội dung người dùng đó hoặc việc sử dụng Nội dung người dùng đó bởi Spotify theo giấy phép được cấp dưới đây, không: (i) vi phạm các Điều khoản này, luật pháp hiện hành, hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc (ii) Nội dung người dùng như vậy không ngụ ý bất kỳ liên kết hoặc sự ủng hộ nào với bạn hoặc Nội dung người dùng của bạn do Spotify hoặc bất kỳ nghệ sĩ, ban nhạc, hãng đĩa hoặc cá nhân hoặc thực thể nào khác mà không có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản từ Spotify hoặc cá nhân hay thực thể như vậy.

Khi đăng hoặc chia sẻ Nội dung người dùng hoặc thông tin khác trên Dịch vụ Spotify, vui lòng lưu ý rằng nội dung và thông tin khác sẽ được truy cập công khai, người khác có thể sử dụng và chia sẻ lại trên Dịch vụ Spotify và trên web, vì vậy hãy thận trọng khi đăng hoặc chia sẻ trên Dịch vụ Spotify và lưu ý đến cài đặt tài khoản của bạn. Spotify không chịu trách nhiệm về những gì bạn hoặc những người khác đăng hoặc chia sẻ trên Dịch vụ Spotify.

Giám sát nội dung người dùng

Spotify có thể, nhưng không có nghĩa vụ giám sát hoặc xem xét Nội dung người dùng. Spotify bảo lưu quyền xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung người dùng nào vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do nào. Spotify có thể thực hiện những hành động này mà không thông báo trước cho bạn.

Giấy phép mà bạn cấp cho chúng tôi

Nội dung người dùng

Bạn giữ quyền sở hữu Nội dung người dùng của mình khi đăng lên Dịch vụ. Tuy nhiên, để chúng tôi cung cấp Nội dung người dùng của bạn trên Dịch vụ Spotify, chúng tôi cần giấy phép hạn chế từ bạn cho Nội dung người dùng đó. Theo đó, bạn cấp cho Spotify một giấy phép phụ, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, đã thanh toán đầy đủ, giấy phép toàn cầu, không thể hủy ngang để tái tạo, cung cấp, thực hiện và hiển thị, biên dịch, sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh từ, phân phối và theo cách khác sử dụng bất kỳ Nội dung người dùng nào như vậy thông qua bất kỳ phương tiện nào, dù riêng lẻ hoặc kết hợp với Nội dung hoặc tài liệu khác, theo bất kỳ cách nào và bằng bất kỳ phương thức, phương pháp hoặc công nghệ nào, dù được biết đến hoặc sau đây được tạo ra, có liên quan đến Dịch vụ Spotify. Nếu áp dụng và trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, bạn cũng đồng ý khước từ và không thực thi bất kỳ "quyền đạo đức" hoặc các quyền tương đương nào, chẳng hạn như quyền được xác định là tác giả của bất kỳ Nội dung người dùng nào, bao gồm Phản hồi, và quyền phản đối việc đối xử xúc phạm đối với Nội dung người dùng như vậy.

Phản hồi

Nếu bạn đưa ra ý tưởng, đề xuất hoặc phản hồi khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ Spotify hoặc bất kỳ Nội dung nào ("Phản hồi"), phản hồi đó không phải là thông tin mật và có thể được Spotify sử dụng mà không hạn chế và không thanh toán cho bạn. Phản hồi được xem là một loại Nội dung người dùng theo các Điều khoản này.

Thiết bị của bạn.

Bạn cũng cấp cho chúng tôi quyền (1) để cho phép Dịch vụ Spotify sử dụng bộ xử lý, băng thông và phần cứng lưu trữ trên thiết bị của bạn nhằm hỗ trợ hoạt động của Dịch vụ Spotify, (2) cung cấp quảng cáo và các thông tin khác cho bạn, và để cho phép đối tác kinh doanh của chúng tôi làm điều tương tự, như được phép theo Chính sách quyền riêng tư của Spotify.

Trải nghiệm nội dung

Trong bất kỳ phần nào của Dịch vụ Spotify, Nội dung mà bạn truy cập, bao gồm lựa chọn và bố trí nội dung, có thể bị ảnh hưởng bởi các cân nhắc thương mại, bao gồm thỏa thuận của Spotify với các bên thứ ba.

Một số Nội dung được cấp phép bởi, được cung cấp cho, được tạo bởi hoặc được cung cấp bởi Spotify (ví dụ: podcast) có thể kết hợp quảng cáo và Spotify không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quảng cáo nào như vậy.

Khiếu nại vi phạm

Spotify tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Nếu bạn tin rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm quyền bản quyền của bạn, vui lòng xem Chính sách bản quyền Spotify.

5. Hỗ trợ khách hàng, thông tin, câu hỏi và khiếu nại

Cộng đồng hỗ trợ Spotify

Cộng đồng hỗ trợ Spotify là nơi để thảo luận và trao đổi thông tin, mẹo và các tài liệu khác liên quan đến Dịch vụ Spotify. Khi sử dụng Cộng đồng hỗ trợ Spotify, bạn đồng ý với Điều khoản cộng đồng.

Hỗ trợ khách hàng, thông tin, câu hỏi, khiếu nại

Đối với hỗ trợ khách hàng về các câu hỏi liên quan đến tài khoản và thanh toán ("Truy vấn hỗ trợ khách hàng"), vui lòng sử dụng tài nguyên Hỗ trợ khách hàng được liệt kê trong phần Giới thiệu về chúng tôi trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Dịch vụ Spotify hoặc Điều khoản này (bao gồm bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào được kết hợp ở đây), vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng Spotify bằng cách truy cập phần Giới thiệu về chúng tôi trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn sống ở Liên minh châu Âu, bạn cũng có thể gửi khiếu nại ở nền tảng trực tuyến để giải quyết tranh chấp thay thế (nền tảng ODR). Bạn có thể tìm thấy nền tảng ODR thông qua liên kết sau: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Vấn đề và tranh chấp

Tạm dừng và chấm dứt Dịch vụ Spotify

Các Điều khoản này sẽ tiếp tục áp dụng cho bạn cho đến khi bạn hoặc Spotify chấm dứt việc sử dụng. Spotify có thể chấm dứt các Điều khoản này (bao gồm bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào được kết hợp trong tài liệu này) hoặc tạm dừng quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ Spotify bất kỳ lúc nào nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này, nếu chúng tôi ngừng cung cấp Dịch vụ Spotify hoặc bất kỳ thành phần quan trọng nào của dịch vụ trên thông báo hợp lý cho bạn hoặc vì chúng tôi tin rằng cần thiết để tuân thủ luật pháp hiện hành. Nếu bạn hoặc Spotify chấm dứt các Điều khoản này hoặc nếu Spotify tạm dừng quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ Spotify, bạn đồng ý rằng Spotify sẽ, tùy thuộc vào luật pháp hiện hành, không có trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm đối với bạn, và (trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này), Spotify sẽ không hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào mà bạn đã thanh toán. Bạn có thể chấm dứt Điều khoản này bất cứ lúc nào, trong trường hợp này bạn không thể tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ Spotify. Để tìm hiểu cách chấm dứt tài khoản Spotify của bạn, vui lòng sử dụng tài nguyên Hỗ trợ khách hàng trên trang Giới thiệu về chúng tôi.

Phần 4 (Nội dung và quyền sở hữu trí tuệ), 3 (Bạn sử dụng Dịch vụ Spotify), 2 (Dịch vụ Spotify do chúng tôi cung cấp), 6 (Vấn đề và tranh chấp), 7 (Giới thiệu về các Điều khoản này) trong tài liệu này, cũng như bất kỳ phần nào khác của các Điều khoản này, rõ ràng hoặc theo bản chất, phải duy trì hiệu lực ngay cả sau khi chấm dứt các Điều khoản này, sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt.

Tuyên bố miễn trừ bảo hành

Spotify sẽ cung cấp Dịch vụ Spotify bằng cách sử dụng sự cẩn thận và kỹ năng hợp lý và phù hợp với mọi thông số kỹ thuật của Dịch vụ Spotify do Spotify cung cấp, tuy nhiên, tùy theo đó, Dịch vụ Spotify được cung cấp "nguyên trạng" và "như sẵn có" mà không có bất kỳ hình thức bảo đảm nào, dù rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định. Ngoài ra, Spotify và tất cả chủ sở hữu nội dung đều từ chối mọi đảm bảo rõ ràng, ngụ ý và theo luật định về nội dung, bao gồm bảo đảm về chất lượng thỏa đáng, khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm. Spotify và bất kỳ chủ sở hữu nội dung nào không đảm bảo rằng Dịch vụ Spotify hoặc nội dung không chứa phần mềm độc hại hoặc các thành phần có hại khác. Ngoài ra, Spotify không tuyên bố về, cũng không bảo đảm hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào (hoặc nội dung của ứng dụng đó), nội dung người dùng, thiết bị hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được quảng cáo, quảng cáo hoặc đề nghị bởi bên thứ ba trên hoặc thông qua Dịch vụ Spotify hoặc bất kỳ trang web được gắn siêu liên kết, và Spotify không chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào ở trên. Không có lời khuyên hoặc thông tin nào cho dù bạn có nhận được bằng lời hoặc bằng văn bản từ Spotify sẽ thay mặt cho Spotify tạo ra bất kỳ bảo hành nào. Trong khi dùng Dịch vụ Spotify, bạn có thể có quyền truy cập vào các tính năng lọc nội dung người lớn, nhưng việc sử dụng các tính năng này vẫn có thể dẫn đến một số nội dung người lớn được phục vụ và bạn không nên dựa vào những tính năng này để lọc tất cả nội dung người lớn. Phần này áp dụng ở mức tối đa được luật pháp hiện hành cho phép.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý hoặc các giới hạn đối với các quyền theo luật định hiện hành của người tiêu dùng, do đó, các loại trừ và giới hạn trong phần này có thể không áp dụng cho bạn và không có gì ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của bạn.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý và thời gian gửi yêu cầu bồi thường

Tùy theo luật áp dụng, bạn đồng ý rằng biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của bạn đối với bất kỳ vấn đề nào hoặc không hài lòng nào với Dịch vụ Spotify là gỡ cài đặt bất kỳ phần mềm Spotify nào và ngừng sử dụng Dịch vụ Spotify. Bạn đồng ý rằng Spotify không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến các ứng dụng của bên thứ ba hoặc nội dung của ứng dụng được cung cấp thông qua hoặc có liên quan đến Dịch vụ Spotify, và trong khi mối quan hệ của bạn với các ứng dụng bên thứ ba như vậy có thể được chi phối bởi các thỏa thuận riêng biệt với các bên thứ ba đó, biện pháp duy nhất và độc quyền của bạn, đối với Spotify, vì bất kỳ vấn đề nào hoặc không hài lòng với bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào hoặc nội dung của bên thứ ba đó, là gỡ cài đặt hoặc dừng sử dụng bên thứ ba đó.

**Trong mọi trường hợp, Spotify, cán bộ, cổ đông, nhân viên, đại lý, giám đốc, công ty con, chi nhánh, người kế nhiệm, người chuyển nhượng, các nhà cung cấp hoặc người cấp giấy phép phải chịu trách nhiệm về (1) mọi trường hợp gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, trừng phạt, gương mẫu, hoặc thiệt hại do hậu quả; (2) bất kỳ mất quyền sử dụng, dữ liệu, kinh doanh hoặc lợi nhuận (dù trực tiếp hay gián tiếp), trong tất cả các trường hợp phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ Spotify, thiết bị, ứng dụng bên thứ ba hoặc nội dung ứng dụng bên thứ ba; hoặc (3) trách nhiệm pháp lý tổng hợp cho tất cả các khiếu nại liên quan đến Dịch vụ Spotify, các ứng dụng của bên thứ ba hoặc nội dung ứng dụng của bên thứ ba lớn hơn (a) số tiền mà bạn đã thanh toán cho Spotify trong mười hai tháng trước lần khiếu nại đầu tiên; hoặc (b) $30.00. Mọi trách nhiệm pháp lý mà chúng tôi có đối với những tổn thất mà bạn chịu được giới hạn nghiêm ngặt ở những tổn thất có thể lường trước một cách hợp lý. **

Để làm rõ, các điều khoản này không hạn chế trách nhiệm pháp lý của Spotify đối với gian lận, trình bày sai trái gian lận, tử vong hoặc thương tích cá nhân ở mức độ luật pháp hiện hành cấm một giới hạn như vậy và đối với bất kỳ trách nhiệm nào khác mà theo luật pháp hiện hành, có thể không bị giới hạn hoặc loại trừ.

**Ngoại trừ trường hợp hạn chế đó bị cấm theo luật hiện hành, bất kỳ khiếu nại nào phát sinh theo các điều khoản này phải được bắt đầu (bằng cách nộp đơn yêu cầu trọng tài hoặc gửi một hành động cá nhân theo thỏa thuận trọng tài bên dưới) trong vòng một (1) năm sau ngày bên khẳng định yêu cầu bồi thường biết trước hoặc hợp lý nên biết về hành động, thiếu sót, hoặc mặc định làm phát sinh khiếu nại; và sẽ không có quyền đối với bất kỳ biện pháp khắc phục nào đối với bất kỳ khiếu nại nào không được khẳng định trong khoảng thời gian đó. **

Quyền của bên thứ ba

Bạn xác nhận và đồng ý rằng chủ sở hữu Nội dung và một số nhà phân phối nhất định (chẳng hạn như nhà cung cấp cửa hàng ứng dụng) là người thụ hưởng mục tiêu của các Điều khoản này và có quyền thực thi các Điều khoản này trực tiếp đối với bạn. Ngoài những điều khoản quy định trong phần này, những Điều khoản này không nhằm cấp quyền cho bất kỳ ai trừ bạn và Spotify và trong mọi trường hợp, các Điều khoản này sẽ không tạo ra bất kỳ quyền của người thụ hưởng bên thứ ba nào.

Nếu bạn đã tải xuống bất kỳ ứng dụng phần mềm di động nào của chúng tôi (từng ứng dụng gọi chung là "Ứng dụng") từ Apple Inc. ("Apple") App Store hoặc nếu bạn đang sử dụng ứng dụng trên thiết bị iOS, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với thông báo sau về Apple. Các Điều khoản này chỉ là điều khoản giữa bạn và Spotify, không phải với Apple và Apple không chịu trách nhiệm đối với Dịch vụ Spotify và nội dung của các điều khoản này. Apple không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào liên quan đến Dịch vụ Spotify. Trong trường hợp Dịch vụ Spotify không tuân thủ bất kỳ bảo hành hiện hành nào, bạn có thể thông báo cho Apple và Apple sẽ hoàn lại giá mua Ứng dụng áp dụng cho bạn; và, trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Apple không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với Dịch vụ Spotify. Apple không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Dịch vụ Spotify hoặc sở hữu hoặc sử dụng Dịch vụ Spotify, bao gồm: (1) khiếu nại về trách nhiệm sản phẩm; (2) mọi tuyên bố rằng Dịch vụ Spotify không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào; (3) khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc luật tương tự; và (4) khiếu nại liên quan đến vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Apple không chịu trách nhiệm điều tra, bảo vệ, dàn xếp và miễn trừ mọi khiếu nại của bên thứ ba rằng Dịch vụ Spotify hoặc sở hữu và sử dụng ứng dụng của bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó. Bạn đồng ý tuân thủ mọi điều khoản hiện hành của bên thứ ba khi sử dụng dịch vụ Spotify. Apple và các công ty con của Apple là người thụ hưởng bên thứ ba của các Điều khoản này và khi bạn chấp nhận các Điều khoản này, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) thực thi các Điều khoản này với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba của các Điều khoản này.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Spotify tránh khỏi và không chịu bất kỳ tổn thất trực tiếp nào có thể dự đoán được, thiệt hại và chi phí hợp lý (bao gồm phí và chi phí luật sư hợp lý) bị tổn hại hoặc phải chịu do Spotify phát sinh từ hoặc liên quan đến: (1) vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này (bao gồm bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào được kết hợp ở đây); (2) Nội dung người dùng mà bạn đăng tải hoặc đóng góp theo cách khác; (3) bất kỳ hoạt động nào mà bạn tham gia hoặc thông qua Dịch vụ Spotify; và (4) việc bạn vi phạm bất kỳ luật pháp nào hoặc các quyền của bên thứ ba.

Luật điều chỉnh, trọng tài bắt buộc và địa điểm

6.1 Luật / Khu vực pháp lý điều chỉnh

Trừ khi được yêu cầu khác bởi luật bắt buộc tại quốc gia cư trú của bạn, Thỏa thuận (và mọi tranh chấp/khiếu nại không theo hợp đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến chúng) sẽ tuân theo luật pháp của tiểu bang hoặc quốc gia được liệt kê bên dưới, mà không liên quan đến lựa chọn hoặc xung đột về nguyên tắc pháp luật.

Ngoài ra, bạn và Spotify đồng ý với khu vực pháp lý của các tòa án được liệt kê bên dưới để giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi nảy sinh liên quan đến các Thỏa thuận (và mọi tranh chấp/khiếu nại ngoài hợp đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến các thỏa thuận đó), ngoại trừ trong trường hợp theo luật bắt buộc hiện hành, bạn có thể chọn tiến hành các thủ tục pháp lý tại quốc gia cư trú của bạn hoặc chúng tôi được yêu cầu chỉ tiến hành các thủ tục pháp lý tại quốc gia cư trú của bạn

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ Lựa chọn luật Thẩm quyền
Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ Lựa chọn luật Thẩm quyền
Tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch vụ của Spotify. Thụy Điển Độc quyền; Tòa án Thụy Điển
Bulgaria, Đảo Síp, Estonia, Pháp, Hồng Kông, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Na Uy, Philippines, Bồ Đào Nha, Slovakia, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ Luật Thụy Điển Không độc quyền; Tòa án Thụy Điển
Brazil Luật Brazil Độc quyền; Tòa án Liên bang và Tiểu bang São Paulo, Tiểu bang São Paulo, Brazil
Canada Không áp dụng cho cư dân Quebec: Luật pháp của tỉnh Ontario: Luật pháp của tỉnh Quebec, Canada Không áp dụng cho cư dân Quebec: Độc quyền ngoài mục đích thi hành phán quyết; Tòa án Ontario, Canada Cư dân Quebec: Tòa án Quebec, Canada
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay Bang California, Hoa Kỳ Độc quyền; Tòa án Liên bang và Tiểu bang Quận San Francisco, CA hoặc New York, NY
Vương quốc Anh Luật của Anh và xứ Wales Độc quyền

6.2 TỪ BỎ VỤ KIỆN TẬP THỂ

NẾU ĐƯỢC CHO PHÉP THEO LUẬT HIỆN HÀNH, BẠN VÀ SPOTIFY ĐỒNG Ý RẰNG MỖI BÊN CHỈ CÓ THỂ ĐƯA RA KHIẾU NẠI CHỐNG LẠI BÊN KIA VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN CỦA BẠN VÀ KHÔNG PHẢI VỚI TƯ CÁCH LÀ NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN TẬP THỂ TRONG BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG ĐẠI DIỆN HOẶC TẬP THỂ CÓ MỤC ĐÍCH NÀO. Trừ khi cả bạn và Spotify đều đồng ý, trọng tài hoặc thẩm phán không được tổng hợp các khiếu nại của một người hoặc chủ trì bất kỳ hình thức nào của một vụ kiện đại diện hoặc vụ kiện tập thể.

6.3 TRỌNG TÀI

Nếu bạn đang ở, có trụ sở tại, có văn phòng tại hoặc kinh doanh tại khu vực pháp lý mà Phần 6.3 này. có hiệu lực, các điều khoản trọng tài bắt buộc sau đây sẽ áp dụng cho bạn:

6.3.1 Trọng tài và phân xử tranh chấp

Bạn và Spotify đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi nào giữa bạn và Spotify nảy sinh liên quan hoặc liên quan dưới bất kỳ hình thức nào đến các Thỏa thuận này hoặc mối quan hệ của bạn với Spotify với tư cách là người dùng Dịch vụ (bất kể dựa trên hợp đồng, xâm phạm, đạo luật, gian lận, khai báo sai, hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, và liệu khiếu nại có phát sinh trong hoặc sau khi chấm dứt Thỏa thuận) sẽ được xác định bởi trọng tài cá nhân ràng buộc bắt buộc bắt buộc. Trọng tài không có tính chính thức hơn so với một vụ kiện tại tòa án. KHÔNG CÓ THẨM PHÁN HOẶC BỒI THẨM ĐOÀN TRONG TRỌNG TÀI, VÀ VIỆC XEM XÉT CỦA TÒA ÁN ĐỐI VỚI PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI BỊ HẠN CHẾ. Có thể có nhiều phát hiện giới hạn hơn so với tại tòa án. Trọng tài viên phải tuân theo thỏa thuận này và có thể ra phán quyết bồi thường thiệt hại tương tự như tòa án (bao gồm cả phí luật sư), ngoại trừ việc trọng tài viên không thể đưa ra biện pháp giảm nhẹ theo lệnh hoặc tuyên bố có lợi cho bất kỳ ai ngoài các bên tham gia trọng tài. Điều khoản trọng tài này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt Thỏa thuận.

6.3.2 Ngoại lệ

Bất kể điều 6.3.1 ở trên, bạn và Spotify đều đồng ý rằng không có gì ở đây sẽ được coi là từ bỏ, loại trừ hoặc hạn chế một trong hai quyền của chúng tôi, vào bất kỳ lúc nào, để (1) đưa ra một vụ kiện cá nhân tại một tòa án khiếu nại nhỏ, (2) theo đuổi các hành động thực thi thông qua liên bang, tiểu bang hiện hành, hoặc các cơ quan địa phương nơi có các hành động đó, (3) tìm kiếm biện pháp trừng phạt trước tòa án, hoặc (4) đệ đơn kiện lên tòa án để giải quyết các khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

6.3.3 Quy tắc trọng tài

Bạn hoặc chúng tôi có thể bắt đầu thủ tục phân xử. Bất kỳ phân xử nào giữa bạn và Spotify cuối cùng sẽ được giải quyết theo Quy tắc trọng tài của Phòng Thương mại Quốc tế ("ICC") sau đó có hiệu lực ("Quy tắc ICC") bởi một hoặc nhiều trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc ICC, được sửa đổi bởi các Thỏa thuận này, và sẽ do Tòa án Trọng tài Quốc tế của ICC quản lý.

Bất kỳ phân xử nào cũng sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh và trừ khi có yêu cầu khác của luật pháp bắt buộc của một bang thành viên Liên minh châu Âu hoặc bất kỳ khu vực pháp lý nào khác, luật được áp dụng trong bất kỳ phân xử nào sẽ là luật của [tiểu bang hoặc quốc gia liên quan được mô tả trong điều khoản 6.1], mà không liên quan đến lựa chọn hoặc xung đột về nguyên tắc pháp luật.

6.3.4 Thời gian để nộp khiếu nại

Bất kỳ việc phân xử nào cũng phải được bắt đầu bằng cách nộp yêu cầu phân xử trong vòng MỘT (1) NĂM sau ngày bên xác nhận khiếu nại đã biết hoặc có lý do hợp lý cần biết về hành động, bỏ sót hoặc mặc định dẫn đến khiếu nại; và sẽ không có quyền đối với bất kỳ biện pháp khắc phục nào cho bất kỳ khiếu nại nào không được xác nhận trong khoảng thời gian đó. Nếu luật pháp hiện hành cấm thời hạn một năm để xác nhận khiếu nại, mọi khiếu nại phải được xác nhận trong khoảng thời gian ngắn nhất được luật pháp hiện hành cho phép.

6.3.5 Thông báo; Quy trình

Một bên có ý định tìm kiếm trọng tài trước tiên phải gửi thông báo bằng văn bản về tranh chấp cho bên kia, bằng thư bảo đảm hoặc Federal Express (cần có chữ ký) hoặc trong trường hợp chúng tôi không có địa chỉ thực trong hồ sơ cho bạn, bằng phương thức điện tử mail ("Thông báo"). Địa chỉ thông báo của Spotify là: [Spotify, Attn: General Counsel, 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, New York 10007, USA]. Thông báo phải (1) mô tả tính chất và cơ sở của khiếu nại hoặc tranh chấp; và (2) đề ra giải pháp cụ thể theo yêu cầu ("Yêu cầu"). Chúng tôi đồng ý sử dụng nỗ lực thiện chí để giải quyết trực tiếp khiếu nại, nhưng nếu chúng tôi không đạt được thỏa thuận để làm điều này trong vòng 30 ngày sau khi nhận được thông báo, bạn hoặc Spotify có thể bắt đầu tiến hành thủ tục trọng tài. Trong quá trình phân xử, số tiền bất kỳ đề nghị dàn xếp nào do bạn hoặc Spotify thực hiện sẽ không được tiết lộ cho trọng tài cho đến khi trọng tài đưa ra quyết định và quyết định cuối cùng, nếu có. Trong trường hợp tranh chấp của chúng ta cuối cùng được giải quyết thông qua phân xử ủng hộ bạn, Spotify sẽ thanh toán cho bạn (1) số tiền do trọng tài trao, nếu có, (2) số tiền giải quyết bằng văn bản cuối cùng mà Spotify cung cấp để giải quyết tranh chấp trước khi trọng tài đưa ra; hoặc (3) $1.000,00, tùy theo giá trị nào lớn hơn. Tất cả tài liệu và thông tin được tiết lộ trong quá trình phân xử sẽ được người nhận giữ bí mật nghiêm ngặt và không được người nhận sử dụng vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích phân xử hoặc thực thi quyết định và quyết định của trọng tài và sẽ không được sử dụng được tiết lộ trừ khi bí mật cho những người có nhu cầu được biết vì những mục đích như vậy hoặc theo yêu cầu của luật pháp hiện hành.trừ khi được yêu cầu thực thi quyết định và quyết định của trọng tài, bạn cũng như Spotify không đưa ra bất kỳ thông báo công khai hoặc nhận xét công khai nào hoặc tạo bất kỳ công khai nào liên quan đến việc phân xử, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc các bên tranh chấp, sự tồn tại của trọng tài hoặc bất kỳ quyết định hoặc quyết định nào của trọng tài.

6.3.6 Sửa đổi

Trong trường hợp Spotify thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong tương lai đối với điều khoản trọng tài này (ngoài thay đổi địa chỉ nhận thông báo của Spotify), bạn có thể từ chối bất kỳ thay đổi nào như vậy bằng cách gửi cho chúng tôi thông báo bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi sang địa chỉ nhận thông báo của Spotify, trong trường hợp tài khoản của bạn với Spotify sẽ ngay lập tức chấm dứt và điều khoản trọng tài này, có hiệu lực ngay trước khi sửa đổi mà bạn từ chối, sẽ tồn tại.

6.3.7 Tính bắt buộc thi hành

Nếu việc từ bỏ vụ kiện tập thể tại Phần 6.2 được phát hiện là không thể thi hành trong trọng tài hoặc nếu bất kỳ phần nào của Phần 6.3 này được phát hiện là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì toàn bộ Phần 6.3 này sẽ vô hiệu và trong trường hợp đó, các bên đồng ý rằng thẩm quyền và địa điểm độc quyền được mô tả trong Phần 6.1 sẽ chi phối bất kỳ hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận và bạn sẽ không bị ngăn cản việc khởi kiện bất kỳ lúc nào.

7. Giới thiệu về các Điều khoản này

Theo luật áp dụng, bạn có thể có một số quyền nhất định không thể bị giới hạn bởi hợp đồng. Những thuật ngữ này không nhằm hạn chế những quyền đó.

Thay đổi

Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản này (bao gồm bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào được kết hợp trong tài liệu này) tùy từng thời điểm bằng cách thông báo cho bạn về những thay đổi đó bằng bất kỳ cách hợp lý nào (trước khi chúng có hiệu lực), bao gồm việc đăng Thỏa thuận sửa đổi lên Dịch vụ Spotify hiện hành (với điều kiện là đối với những thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ tìm cách bổ sung cho thông báo đó qua email, thông báo bật lên trong dịch vụ hoặc các phương tiện khác). Bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ không áp dụng cho bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và chúng tôi phát sinh trước ngày chúng tôi đăng Điều khoản đã sửa đổi hoặc các điều khoản và điều kiện khác của Spotify, kết hợp những thay đổi này hoặc thông báo cho bạn về những thay đổi đó. Việc bạn sử dụng Dịch vụ Spotify sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó. Nếu bạn không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ Spotify theo Điều khoản đã cập nhật, bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi. Ngày có hiệu lực được quy định ở đầu tài liệu này cho biết thời điểm các Điều khoản này được thay đổi lần cuối.

Toàn bộ thỏa thuận

Ngoài những điều được nêu trong phần này hoặc như được đồng ý rõ ràng bằng văn bản giữa bạn và Spotify, các Điều khoản này cấu thành tất cả các điều khoản và điều kiện được thỏa thuận giữa bạn và Spotify và thay thế bất kỳ thỏa thuận trước nào liên quan đến vấn đề trong các Điều khoản này, dù bằng văn bản hay lời nói. Như đã nêu ở trên, các điều khoản và điều kiện khác quản lý việc sử dụng Dịch vụ Spotify được kết hợp ở đây để tham khảo, bao gồm các điều khoản và điều kiện sau: Điều khoản ưu đãi khuyến mãi Spotify Premium; Điều khoản thẻ Spotify; Hướng dẫn sử dụng Spotify; Chính sách bản quyền SpotifyĐiều khoản cộng đồng hỗ trợ Spotify.

Hiệu lực từng phần và miễn trừ

Trừ khi có quy định khác trong các Điều khoản này, nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do nào hoặc ở bất kỳ mức độ nào, các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ không bị ảnh hưởng và việc áp dụng điều khoản đó sẽ được thực thi trong phạm vi luật pháp cho phép.

Spotify hoặc bất kỳ người thụ hưởng bên thứ ba nào không thực thi các Điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản nào của điều khoản đó sẽ không khước từ quyền thực hiện việc đó của Spotify hoặc của người thụ hưởng bên thứ ba hiện hành.

Chỉ định

Spotify có thể chỉ định bất kỳ hoặc tất cả các Điều khoản này và có thể chỉ định hoặc ủy quyền, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của Điều khoản này. Bạn không được chuyển nhượng các Điều khoản này, toàn bộ hoặc một phần, hoặc chuyển giao hoặc cấp phép phụ cho các quyền của bạn theo các Điều khoản này, cho bất kỳ bên thứ ba nào.