Điều khoản ưu đãi khuyến mãi Spotify Premium

Chào mừng bạn đến với Điều khoản ưu đãi khuyến mãi Spotify Premium. Trên trang này, bạn có thể tìm thấy và đọc các điều khoản và điều kiện áp dụng cho ưu đãi khuyến mãi mà bạn đã đăng ký.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ TOÀN BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY BAO GỒM NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ HẠN CHẾ VỀ TÍNH SẴN CÓ CỦA ƯU ĐÃI KHUYẾN MÃI SPOTIFY PREMIUM VÀ THÔNG TIN VỀ NHỮNG GÌ SẼ XẢY RA SAU KHI ƯU ĐÃI KHUYẾN MÃI SPOTIFY PREMIUM KẾT THÚC.

  1. Giới thiệu.

Các Ưu đãi khuyến mãi Spotify Premium (mỗi "Ưu đãi khuyến mãi") do Spotify cung cấp theo Điều khoản và điều kiện sử dụng Spotify ("Điều khoản sử dụng Spotify").

Từng Ưu đãi khuyến mãi được cung cấp cùng với một hình thức gói Đăng ký trả phí (theo định nghĩa trong Điều khoản sử dụng Spotify), chẳng hạn như Spotify Premium cho cá nhân, Spotify Premium cho học sinh/sinh viên, Spotify Premium cho gia đình
hoặc Spotify Premium cho cặp đôi theo từng trường hợp và tuân theo ưu đãi được quảng cáo (mỗi "Dịch vụ Spotify Premium").

Tuân theo Dịch vụ Spotify Premium được quảng cáo trong Ưu đãi khuyến mãi, những điều khoản và điều kiện này ("Điều khoản ưu đãi khuyến mãi") bổ sung và được đưa vào dưới dạng tham chiếu với điều khoản và điều kiện bổ sung tương ứng với Dịch vụ Spotify Premium cụ thể, như trình bày dưới đây:

Điều khoản và điều kiện dành cho Dịch vụ Spotify Premium được tham chiếu trong Ưu đãi khuyến mãi

Spotify Premium cho cá nhân

Spotify Premium cho học sinh/sinh viên

Spotify Premium cho gia đình

Spotify Premium cho cặp đôi

Đối với Ưu đãi khuyến mãi bất kỳ, trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Điều khoản ưu đãi khuyến mãi này và các điều khoản và điều kiện tương ứng liên quan được tham chiếu trong bảng trên, thì các Điều khoản ưu đãi khuyến mãi này sẽ được ưu tiên.

  1. Ưu đãi khuyến mãi.

Mỗi Ưu đãi khuyến mãi cung cấp quyền truy cập vào Dịch vụ Spotify Premium được quảng cáo:

A. ở mức giá được quảng cáo (nếu có); và

B. trong khoảng thời gian giới thiệu ban đầu như được mô tả thêm trong phần 5 của các điều khoản này, bắt đầu từ khi bạn xác nhận việc chấp nhận Ưu đãi khuyến mãi được quảng cáo bằng cách gửi chi tiết thanh toán hợp lệ được Spotify chấp nhận ("Thời gian khuyến mãi").

Bằng cách gửi chi tiết thanh toán của bạn, bạn (i) xác nhận việc bạn chấp nhận Ưu đãi khuyến mãi được quảng cáo; (ii) chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản ưu đãi khuyến mãi này, bao gồm các điều khoản và điều kiện có liên quan tương ứng với Dịch vụ Spotify Premium được quảng cáo (như được mô tả ở trên); và (iii) xác nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng Spotify. Tất cả thông tin được Spotify thu thập theo bất kỳ Ưu đãi khuyến mãi nào sẽ được xử lý và sử dụng theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Trừ khi được quảng cáo theo cách khác, Ưu đãi khuyến mãi không cấp phép hoặc cung cấp quyền truy cập vào bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

  1. Điều kiện nhận ưu đãi.

Để đủ điều kiện nhận Ưu đãi khuyến mãi, người dùng phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây (mỗi "Người dùng đủ điều kiện"):

A. Trừ khi bạn đăng ký Ưu đãi khuyến mãi được quảng cáo được cung cấp cho những người đăng ký trước với Dịch vụ Spotify Premium thì bạn phải là người đăng ký mới với bất kỳ và tất cả các hình thức Dịch vụ Spotify Premium hoặc Dịch vụ không giới hạn (theo định nghĩa trong Điều khoản sử dụng Spotify) và chưa đăng ký hoặc chấp nhận dùng thử, Dịch vụ Spotify Premium hoặc Dịch vụ không giới hạn bất cứ lúc nào trong quá khứ.
B. Nếu bạn đang đăng ký Ưu đãi khuyến mãi được quảng cáo là chỉ dành cho những người đăng ký trước đây với Dịch vụ Spotify Premium, thì bạn phải là người đăng ký Dịch vụ Spotify Premium liên quan (như quảng cáo) có đăng ký hết hạn trước ngày được quảng cáo.

C. Đối với Ưu đãi khuyến mãi dành cho Spotify Premium cho học sinh/sinh viên, Spotify Premium cho gia đìnhSpotify Premium cho cặp đôi: các yêu cầu đủ điều kiện bổ sung được quy định trong các điều khoản và điều kiện tương ứng cho các gói đăng ký tương ứng.

D. Trừ khi được quảng cáo theo cách khác, hãy cung cấp cho Spotify phương thức thanh toán hợp lệ và hiện được sử dụng và được Spotify chấp thuận (thẻ trả trước và thẻ quà tặng Spotify không phải là hình thức thanh toán hợp lệ).

E. Trừ khi được quảng cáo theo cách khác, hãy cung cấp phương thức thanh toán ở trên trực tiếp cho Spotify chứ không phải thông qua bên thứ ba (ví dụ: không thông qua nhà cung cấp dịch vụ cáp truyền thông hay dịch vụ viễn thông).

F. Các yêu cầu đủ điều kiện bổ sung (nếu có) như được quảng cáo theo thời gian liên kết với Ưu đãi khuyến mãi.

Người dùng đủ điều kiện có thể chấp nhận Ưu đãi khuyến mãi một lần - người dùng trước đó không thể đổi lại ưu đãi.

  1. Khả dụng.

Ưu đãi khuyến mãi phải được chấp nhận trước ngày hết hạn áp dụng được quảng cáo, nếu có. Trừ khi bị pháp luật cấm, Spotify bảo lưu quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt Ưu đãi khuyến mãi bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không thực hiện đăng ký Ưu đãi khuyến mãi theo sau.

  1. Thời hạn và hủy bỏ.

Trong trường hợp có Ưu đãi khuyến mãi bất kỳ, Thời gian khuyến mãi tương ứng sẽ tiếp tục trong khoảng thời gian như quảng cáo, theo phần 4, ở trên.

Trừ khi bạn hủy Ưu đãi khuyến mãi trước khi kết thúc Thời gian khuyến mãi, bạn sẽ tự động trở thành người đăng ký định kỳ đối với loại Dịch vụ Spotify Premium mà bạn đã chọn đăng ký theo Ưu đãi khuyến mãi và phương thức thanh toán bạn cung cấp sẽ tự động bị tính phí với mức giá hàng tháng hiện tại. Bất kỳ tính năng giới hạn thời gian nào của Dịch vụ Spotify Premium đó sẽ bị giảm theo thời lượng của Thời gian khuyến mãi.

Nếu bạn hủy Ưu đãi khuyến mãi trong Thời gian khuyến mãi, bạn sẽ mất quyền truy cập vào Dịch vụ Spotify Premium và tài khoản Spotify của bạn sẽ chuyển sang tài khoản Spotify Free vào cuối Thời gian khuyến mãi. Để hủy ưu đãi, bạn phải đăng nhập vào tài khoản Spotify và thực hiện các bước gợi ý trên trang Tài khoản hoặc nhấp vào đây và làm theo hướng dẫn.