Centrum zabezpečení a soukromí

Kontaktní body podle Zákona o digitálních službách

Zákon o digitálních službách (Digital Services Act, „DSA“) reguluje digitální služby, které propojují spotřebitele s online obsahem v Evropské unii (EU). Cílem DSA je vytvořit bezpečné online prostředí a zároveň zajistit ochranu základních práv.

Společnost Spotify provozuje řadu služeb, které spadají do oblasti působnosti Zákona o digitálních službách. Informace uvedené na této stránce mají uživatelům služby Spotify, tvůrcům a úřadům v EU pomoct při komunikaci se společností Spotify ve smyslu DSA.

Uživatelské zdroje

Podpora a zákaznický servis

Pokud potřebuješ informace o webových stránkách, aplikacích a službách Spotify, můžeš se podívat na naši stránku nápovědy.

S obecnými dotazy může také uživatelům pomoct tým zákaznické podpory Spotify.

Nahlášení obsahu na Spotify

Spotify chce poskytnout svým uživatelům nejlepší možné prostředí a naše dlouhodobě platná pravidla platformy nám v tom pomáhají tím, že vymezují, co je a co není u našich služeb povoleno. Pokud se domníváš, že některý obsah porušuje pravidla platformy Spotify, můžeš ho nahlásit.

Uživatelé služby Spotify musí také dodržovat všechny platné zákony a předpisy a respektovat práva třetích stran k duševnímu vlastnictví (o našem přístupu k duševnímu vlastnictví si přečti tady). Jestli chceš společnosti Spotify nahlásit obsah, který podle tvého názoru porušuje tvoje práva k duševnímu vlastnictví nebo je jiným způsobem v rozporu se zákonem, vyplň tenhle formulář.

Další informace ti může poskytnout naše centrum zabezpečení.

Podpora pro orgány EU

Příslušné národní justiční nebo správní orgány nás pro účely DSA mohou kontaktovat přímo:

  • V případě příkazů k zakročení proti nelegálnímu obsahu nebo jiné komunikace se zákonnými orgány (nám pošli e-mail).
  • Pokud si chceš vyžádat informace o některém nebo některých konkrétních příjemcích služeb Spotify, (kontaktuj nás).

Na výše uvedené e-mailové adresy je možné psát anglicky nebo švédsky. Upozorňujeme, že na žádosti odeslané na tyto adresy kýmkoli jiným než orgány členských zemí Evropské unie, Evropskou komisí nebo Evropským výborem pro digitální služby, nebudeme odpovídat.

Informace o počtu aktivních příjemců v EU měsíčně

Jestli si chceš ověřit informace o průměrném měsíčním počtu aktivních příjemců služeb Spotify podle DSA, navštiv adresu https://www.spotify.com/se/legal/digital-services-act/.