Centrum zabezpečení a soukromí

Jak chápat doporučení ve Spotify

Jak fungují doporučení Spotify?

Ve Spotify usilujeme o to, vytvořit pro každého uživatele skvělé a jedinečné prostředí. Naším cílem je každého propojit s tím, co se mu líbí, a pomoct mu objevit něco nového. Žádní dva posluchači nejsou stejní, proto jsou prostředí Spotify a řada našich doporučení pro každého personalizovány. Když se posluchačů zeptáme, co se jim na Spotify líbí, většina z nich uvede na prvním místě naše možnosti přizpůsobení. Někdo by se mohl divit, jak dokážeme tahle doporučení generovat v kanálu Domů, playlistech, výsledcích vyhledávání a dalších částech služby, takže bychom to, jak fungují, rádi zbavili nádechu tajemna.

Na poskytování relevantních doporučení spolupracují ve Spotify lidé s technikou. Některá doporučení, například popový playlist vytvořený hudebními editory, jsou založena na editorském výběru. Jiná doporučení jsou ušitá na míru unikátnímu vkusu každého posluchače. Sem patří třeba personalizované playlisty sestavené algoritmy, které navrhli naši experti.

Jsme přesvědčení, že doporučení by neměla jen optimalizovat za účelem získat víc kliknutí, ale vyvíjet se společně s tvým vkusem. Máme specializované týmy, které zajistí, aby doporučení umožňovala skutečné zapojení a rozvíjela smysluplné vazby. Na vylepšování našich systémů doporučení neustále pracujeme, aby byla jistota, že ti budeme ukazovat relevantní a přítažlivý obsah.

Editorský výběr

Editoři Spotify využívají data, bystrý sluch a znalost kulturních trendů k umístění obsahu tam, kde má největší šanci získat u fanoušků po celém světě ohlas. K doporučování obsahu ve Spotify, například v editorských playlistech, přistupují pečlivě. Editoři Spotify po celém světě mají rozsáhlé znalosti místní hudby a kultury, které jim umožňují provádět programová rozhodování s ohledem na co nejlepší posluchačský zážitek.

Personalizovaná doporučení

Algoritmická doporučení, která Spotify nabízí, jsou relevantní, jedinečná a zaměřená na zájmy jednotlivých uživatelů. Naše algoritmy vybírají a řadí obsah v prostředí každého posluchače Spotify, včetně vyhledávání, karty Domů nebo personalizovaných playlistů.

Při vytváření těchto doporučení vycházejí naše algoritmy z řady vstupů. V závislosti na individuálním používání Spotify se význam těchto vstupů může v průběhu času měnit. Podle našeho názoru je nejdůležitějším vstupem pro vytvoření co nejlepšího celkového uživatelského zážitku tvůj profil podle vkusu. Další podrobnosti o nejdůležitějších vstupech a o tom, jak fungují, najdeš níže.

Tvůj „profil podle vkusu“

Když ve Spotify provádíš nějakou aktivitu, všechny tvoje činnosti jako vyhledávání, poslech, přeskakování nebo ukládání do sbírky Tvoje knihovna mají vliv na naši interpretaci tvého vkusu. Říkáme tomu „profil podle vkusu“ a našim algoritmům to napovídá, o co máš zájem a jak chceš poslouchat.

  • Příklad: Když posloucháš nějakého konkrétního umělce, můžeme ti doporučit další skladby od daného umělce.
  • Příklad: Náš playlist Release Radar doporučuje nejnovější vydání, o kterých si myslíme, že tě budou bavit, a to na základě podobné hudby, kterou už posloucháš.
  • Příklad: Pokud posloucháš podcast o sportu, můžeme ti doporučit další sportovní podcasty.

Informace, které s námi sdílíš

Doporučení jsou dále založena na informacích, které se Spotify sdílíš, například tvoje obecná (ne přesná) poloha, tvůj jazyk a věk a to, koho sleduješ. To našim algoritmům signalizuje, jaká témata tě zajímají nebo o kterých umělcích chceš mít přehled.

  • Příklad: Když sleduješ určitý podcast, můžeme ti z něj doporučit některou epizodu.
  • Příklad: Pokud si jako svůj jazyk ve Spotify zvolíš němčinu, můžeme ti doporučovat podcasty v němčině.

Informace o obsahu

Naše algoritmy berou v úvahu i charakteristiky obsahu jako takového, například žánr, datum vydání, kategorii podcastu apod. To nám umožňuje identifikovat obsah s podobnými charakteristikami, který by se mohl líbit podobným posluchačům.

  • Příklad: Pokud posloucháš hodně popu, můžeme ti doporučovat další podobné popové skladby.
  • Příklad: Pokud posloucháš hodně audioknih s kriminálními příběhy, můžeme ti doporučovat další audioknihy v žánru krimi.

Bezpečnost posluchačů

Jsme si vědomi vlivu, který má naše platforma na tvůrce, posluchače a komunity. Spotify se snaží zajistit zavedení příslušných bezpečnostních opatření a procesů, a to včetně opatření proti vystavení škodlivému obsahu. Odpovědnost při používání algoritmů bereme velmi vážně a kromě vzájemné spolupráce našich týmů pro zásady, produkt a výzkum také konzultujeme s externími experty, jako je například Spotify Safety Advisory Council.

Pravidla platformy Spotify platí pro veškerý obsah na platformě, tedy včetně doporučovaného obsahu. Pravidla byla vyvinuta interními týmy s přispěním široké škály externích specialistů. Pokud zjistíme, že by některý obsah mohl tahle pravidla porušovat, bude daný obsah přezkoumán z hlediska souladu s našimi zásadami a budou přijata vhodná opatření. Opatření zahrnují například omezení doporučování obsahu, který porušuje pravidla.

Jak můžeš ovlivnit, na čem budou doporučení pro tebe založena?

Doporučení jsou trvale ovlivňována tvým zapojením u obsahu ve Spotify. Čím víc budeš poslouchat to, co se ti líbí, a čím víc budeš pracovat s aplikací, tím více ti podle nás budou doporučení vyhovovat.

Nabízíme také možnosti, jak ovlivnit, co se v tvých doporučeních bude objevovat a co se ti bude zobrazovat méně, a poskytnout nám k tomu zpětnou vazbu. Některé příklady jsou uvedeny níže:

  • Vyřazení z profilu podle vkusu: Když vyřadíš některý playlist ze svého profilu podle vkusu, daný playlist bude tvoje budoucí doporučení ovlivňovat méně.
  • Zpětná vazba k doporučením: Když u doporučení ve Spotify klepneš na „nemám zájem/palec dolů“, budeš pak dostávat méně podobných doporučení.
  • Filtr explicitního obsahu: Pokud si vypneš obsah s explicitními výrazy, všechno, co bude označeno jako explicitní, bude zašedlé a nebudeš si to moct přehrát.

V některých případech si můžeš svoje doporučení uspořádat a filtrovat na základě toho, o co máš největší zájem. Můžeš si například na domovské stránce nastavit filtr tak, aby se ti tam zobrazovaly pouze podcasty nebo pouze hudba.

Jaký vliv na doporučení má komerční hledisko?

Při doporučování obsahu upřednostňuje Spotify spokojenost posluchačů. V některých případech může naše doporučení ovlivnit i komerční hledisko, jako je cena obsahu nebo možnost jeho monetizace. Například Discovery Mode poskytuje umělcům a hudebním vydavatelstvím možnost označit skladby, kterým dávají prioritu, a náš systém přidá tenhle podnět do algoritmů určujících obsah personalizovaných poslechových relací. Když umělec nebo hudební vydavatelství zapne u některé skladby Discovery Mode, Spotify bude v těch oblastech platformy, kde je Discovery Mode aktivní, účtovat za streamy dané skladby poplatky (Discovery Mode se netýká našich editorských playlistů). Tenhle signál zvýší pravděpodobnost, že vybrané skladby budou doporučeny posluchačům, nicméně to nezaručuje. Doporučujeme pouze skladby, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že se posluchačům budou líbit. Stejně jako u všech doporučení si všimneme, když posluchače některá skladba nezaujme – včetně těch v Discovery Mode – a vezmeme to v úvahu při rozhodování, co doporučovat v budoucnu.