Zásady ochrany soukromí společnosti Spotify

S účinností od 20. ledna 2020

1 Úvod
2 O těchto zásadách
3 Vaše práva a volby: Dáváme vám kontrolu a možnost volby
4 Osobní údaje, které o vás shromažďujeme
5 K čemu používáme vaše osobní údaje
6 Sdílení vašich osobních údajů
7 Uchovávání a výmaz údajů
8 Předávání do jiných států
9 Odkazy
10 Zabezpečení vašich osobních údajů
11 Děti
12 Změny těchto zásad
13 Jak nás kontaktovat

1. Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Spotify!

My ve Spotify vám chceme dopřát ten nejlepší možný prožitek, abychom zajistili, že si užijete naše služby. K tomu potřebujeme znát vaše streamovací návyky, abychom vám mohli poskytnout jedinečné služby na míru. Vaše soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů pro nás jsou a vždycky budou nesmírně důležité. Proto vám chceme přehledně vysvětlit, jak a proč shromažďujeme, ukládáme a užíváme vaše osobní údaje a popsat vaše možnosti kontroly a volby ohledně toho, kdy a jak se rozhodnete sdílet své osobní údaje.

To je naším cílem, a tyto Zásady ochrany soukromí (dále jen „Zásady“) podrobněji vysvětlují, co přesně to znamená.

2. O těchto zásadách

Tyto Zásady stanoví základní podrobnosti vašeho vztahu se společností Spotify AB v souvislosti s osobními údaji. Tyto Zásady se uplatní na všechny služby společnosti Spotify a veškeré související služby (dále jen „Služba Spotify“). Podmínky, jimiž se řídí užívání Služby Spotify, jsou stanoveny v našich Podmínkách užívání (dále jen „Podmínky užívání“).

Příležitostně můžeme vyvinout nové služby, nebo nabízet další. Pokud zavedení takových nových nebo dalších služeb způsobí podstatnou změnu ve způsobu, jakým shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, poskytneme vám více informací nebo dodatečné podmínky či zásady. Není-li uvedeno jinak, jakékoli nové nebo další služby se budou řídit těmito Zásadami.

Účelem těchto Zásad je:

 1. zajistit, že víte, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak je užíváme a s kým je sdílíme,
 2. vysvětlit, jak používáme vaše osobní údaje, které s námi sdílíte, abychom vám mohli poskytnout skvělý uživatelský prožitek při užívání Služby Spotify, a
 3. seznámit vás s vašimi právy a možnostmi v souvislosti s osobními údaji, které o vás shromažďujeme a zpracováváme, a s tím, jak budeme chránit vaše soukromí.

Doufáme, že vám to pomůže porozumět závazkům ochrany soukromí, které vůči vám máme. Podrobnější výklad pojmů použitých v těchto Zásadách naleznete v Centru ochrany soukromí na adrese spotify.com. Informace o tom, jak nás kontaktovat s případnými dotazy či obavami, naleznete níže v článku 13 „Jak nás kontaktovat“. Nebo, pokud nesouhlasíte s obsahem těchto Zásad, pamatujte prosím, že je jen na vás, zda budete užívat Službu Spotify.

3. Vaše práva a volby: Dáváme vám kontrolu a možnost volby

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli „GDPR“, dává fyzickým osobám určitá práva v souvislosti s jejich osobními údaji. Rádi poskytneme uživatelům transparentní prostředí a možnost kontroly přístupu k údajům, abychom jim pomohli tato práva plně využít. S výjimkou případů jejich omezení na základě zákona mají fyzické osoby následující práva:

 • Právo na přístup – právo být informováni a vyžádat si přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme,
 • Právo na opravu – právo požadovat, abychom opravili nebo aktualizovali vaše osobní údaje, pokud jsou nepřesné či neúplné,
 • Právo na výmaz – právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali,
 • Právo na omezení zpracování – právo požadovat, abychom dočasně či trvale ukončili zpracovávání některých či všech vašich osobních údajů,
 • Právo vznést námitku –
  • právo kdykoli vznést námitku proti našemu zpracovávání vašich osobních údajů z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací,
  • právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu,
 • Právo na přenositelnost údajů – právo vyžádat si kopii vašich osobních údajů v elektronické formě a právo přenést tyto osobní údaje za účelem jejich využití v rámci služeb jiné osoby a
 • Právo nebýt předmětem automatického rozhodování – právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud by pro vás takové rozhodnutí mělo právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

Následující zdroje slouží k tomu, abychom vám umožnili se o těchto právech dozvědět více, snadno je uplatnit a mít přehled o vašich volbách ohledně toho, jak Spotify používá vaše osobní údaje:

 • Nastavení soukromí (přístupné ze stránky vašeho účtu) – umožní vám rozhodovat o zpracování určitých osobních údajů a stáhnout základní údaje o účtu a užívání pomocí automatického tlačítka „Stáhněte své údaje“.

 • Centrum ochrany soukromí – kde můžete pohodlně na jednom místě získat více informací o tom, jak Spotify využívá vaše osobní údaje, jaká máte v souvislosti s vašimi osobními údaji práva a jak tato práva můžete uplatnit.

 • Nastavení oznamování (přístupné ze stránky vašeho účtu) – umožňuje vám zvolit, jaká obchodní sdělení chcete od Spotify dostávat. Pomocí těchto nastavení si můžete zapnout nebo vypnout zasílání různých druhů e-mailů a push notifikací. Připomínáme, že e-maily obsahující obchodní sdělení od Spotify obsahují také mechanismus pro odhlášení uvnitř samotné zprávy (např. odkaz pro odhlášení ze zasílání v e-mailech, které vám zasíláme). Kliknutím na tento odkaz v e-mailu se odhlásíte ze zasílání jakýchkoli dalších zpráv v téže kategorii (např. aktualizace umělců). Veškeré volby ohledně všech kategorií obchodních sdělení zasílaných e-mailem nebo prostřednictvím push notifikací můžete nastavit na stránce Nastavení oznamování.

 • Nastavení cookies – poskytuje více informací o tom, jak používáme soubory cookies, včetně jejich užívání pro cílenou reklamu. Rovněž tam najdete informace o tom, jak můžete spravovat své nastavení souborů cookies a deaktivovat některé druhy sledování, a

 • Zdroje zákaznické podpory – na stránkách naší zákaznické podpory je několik stránek, které vám pomohou zodpovědět další otázky týkající se ochrany osobních údajů. Klíčovým zdrojem informací je článek Práva k údajům a nastavení soukromí, který obsahuje odpovědi na často kladené otázky o zpracování osobních údajů ve Službě Spotify.

Pokud budete mít jakékoli otázky ohledně vašeho soukromí či vašich práv a jejich uplatnění, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím formuláře „Kontaktujte nás“ v Centru ochrany soukromí . Pokud budete mít nějaké obavy ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, doufáme, že s námi budete nadále spolupracovat na jejich odstranění. Máte však také právo podat stížnost ke švédskému úřadu pro ochranu osobních údajů (Datainspektionen) nebo vašemu místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů.

4. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

V následujících tabulkách uvádíme kategorie osobních údajů, které o vás shromažďujeme, jak je užíváme a jak je shromažďujeme:

Následující tabulka uvádí osobní údaje, které o vás shromažďujeme při registraci do Služby Spotify:

Kategorie osobních údajů Popis kategorie
Uživatelské údaje Toto jsou osobní údaje, které poskytujete a které shromažďujeme za účelem registrace a užívání Služby Spotify. V závislosti na druhu Služby Spotify, do níž se chcete registrovat, to může zahrnovat vaše uživatelské jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum narození, pohlaví, adresu a stát.

Některé osobní údaje, o něž vás požádáme, jsou nezbytné k vytvoření vašeho účtu. Máte také možnost nám poskytnout další osobní údaje, abychom vám mohli váš účet upravit na míru.

Konkrétní osobní údaje, které shromáždíme, závisí na druhu plánu Služby Spotify, do kterého se přihlásíte, jak si vytvoříte účet, a jestli k přihlášení a užívání Služby Spotify použijete služby třetích osob (jako například Facebook). Pokud použijete k vytvoření účtu služby třetích osob, obdržíme vaše osobní údaje z této služby třetích osob, ale pouze pokud jste dali souhlas s tím, aby s námi tato třetí osoba sdílela vaše osobní údaje. Upozorňujeme, že dostupné plány a možnosti přihlášení se mohou lišit podle státu.

Následující tabulka uvádí osobní údaje, které o vás shromažďujeme v průběhu vašeho užívání Služby Spotify:

Kategorie osobních údajů Popis kategorie
Údaje o užívání Toto jsou osobní údaje, které o vás shromažďujeme, když vstupujete do Služby Spotify a/nebo ji užíváte, jako jsou:

 • Informace o druhu plánu Služby Spotify, který používáte.
 • Informace o vašich interakcích se Službou Spotify, jako jsou vyhledávaná hesla (včetně data a času veškerých vyhledávání), historie streamování, vámi vytvořené seznamy, vaše knihovna, vaše historie procházení a vaše interakce se Službou Spotify, s obsahem a s ostatními uživateli Spotify. To může zahrnovat i údaje o vašem užívání aplikací třetích osob v souvislosti se Službou Spotify.
 • Závěry vyvozené ohledně vašich zájmů a preferencí na základě vašeho užívání Služby Spotify.
 • Uživatelský obsah (jak je vymezen v Podmínkách užívání), který nahrajete na Spotify, jako jsou fotografie, názvy seznamů a interakce s týmem Zákaznické podpory Spotify. Připomínáme, že přistupovat k vaší kameře nebo fotografiím na vašem zařízení budeme, pouze když nám udělíte příslušné oprávnění, a to pouze k těm obrázkům, které se konkrétně rozhodnete s námi sdílet, a k metadatům, která jsou s nimi spojena, jako je druh souboru a velikost obrázku. Nikdy nebudeme vaše zařízení prohledávat, ani nebudeme importovat galerii fotografií či nahrávek z vašeho zařízení.
 • Určité technické údaje, které mohu zahrnovat:
  • údaje o URL,
  • online identifikátory včetně údajů ze souborů cookies a IP adres,
  • informace o druzích zařízení, které používáte, jako je unikátní identifikace vašeho zařízení, druh sítě (např. wifi, 3G, LTE, Bluetooth), poskytovatel, výkonnost sítě a zařízení, druh vyhledávače, jazyk, údaje umožňující správu digitálních práv, operační systém a verze aplikace Spotify,
  • vlastnosti zařízení ve vaší síti wifi, kterým je umožněn přístup ke službě Spotify (jako například reproduktory);
  • vaše přibližná poloha, kterou je možno zjistit nebo odvodit z určitých technických údajů (např. vaší IP adresy, jazykového nastavení vašeho zařízení nebo měny v níž provádíte platby), abychom mohli splnit zeměpisné požadavky našich licenčních smluv a poskytnout vám personalizovaný obsah a reklamu, a
  • údaje ze senzorů mobilního telefonu o pohybu a orientaci zařízení (např. akcelerometr nebo gyroskop), které jsou nezbytné pro poskytování určitých funkcí Služby Spotify.
Údaje pro ověření plánu V případě uživatelů určitých plánů, jako například plánů Premium Family Plan a Premium Duo Plan, můžeme používat mapy v aplikacích třetích osob (např. Google Maps) a/nebo lokalizační službu vašeho zařízení, abychom vám pomohli ověřit vaši adresu. Tyto údaje shromažďujeme výhradně za účelem ověření oprávnění užívat plány Premium Family Plan a Premium Duo Plan a nepoužijeme pro reklamní ani žádné jiné účely.

Následující tabulka uvádí osobní údaje, které nám můžete dát, abyste nám umožnili poskytnout vám dodatečné funkce

Kategorie osobních údajů Popis kategorie
Hlasové záznamy Pokud jsou na vašem trhu k dispozici hlasové funkce, budeme s vaším svolením shromažďovat hlasové záznamy, abychom vám mohli poskytnout dodatečné funkce, jako je ovládání Služby Spotify hlasem. Více informací naleznete v našich Zásadách ovládání hlasem.
Údaje o platbách a nákupech Můžeme shromažďovat určité osobní údaje, pokud se zaregistrujete službu na zkoušku, nebo si zakoupíte některé z našich Předplatných (jak jsou tyto pojmy vymezeny v Podmínkách užívání), nebo prostřednictvím Služby Spotify uskutečníte jiný nákup. To, jaké konkrétní údaje shromáždíme, závisí na způsobu platby (např. přímá úhrada prostřednictvím vašeho mobilního operátora nebo na fakturu), ale může to zahrnovat informace jako:
 • Jméno,
 • Datum narození,
 • Číslo kreditní nebo debetní karty, datum konce platnosti a některé číslice z čísla vaší karty,
 • Poštovní směrovací číslo,
 • Mobilní telefonní číslo a
 • Údaje o vaší historii nákupů a plateb.

Údaje o soutěžích, průzkumech a slosováních Když vyplníte jakýkoli formulář, odpovíte na průzkum či dotazník nebo se zúčastníte soutěže, shromažďujeme údaje, které při tom poskytnete.

Následující tabulka uvádí osobní údaje, které shromažďujeme ze zdrojů třetích stran:

Vaše osobní údaje získáváme také z různých zdrojů třetích stran. Tyto zdroje třetích stran se mohou postupem času měnit a zahrnují následující:

Kategorie zdrojů třetích stran Popis kategorie
Partneři umožňující autentizaci Pokud se do našich služeb zaregistrujete nebo přihlásíte pomocí přihlašovacích údajů u třetí osoby (např. Facebook), importujeme vaše údaje od třetí osoby, abychom vám pomohli založit účet v naší službě.
Partneři pro technické služby Spolupracujeme s partnery pro technické služby, kteří nám poskytují určité údaje, jako například spojení IP adres s přibližnými zeměpisnými údaji (např. město, stát), což nám umožňuje poskytovat Službu Spotify, obsah a funkce.
Platební partneři Pokud se rozhodnete zaplatit za službu či funkci na fakturu, můžeme obdržet údaje od našich platebních partnerů, které nám umožní zaslat vám faktury, zpracovat vaši platbu a dodat vám to, co jste si zakoupili.
Inzerenti a další reklamní partneři Můžeme obdržet určité údaje o vás, jako je cookie ID, identifikace mobilního zařízení nebo e-mailová adresa, a odhady vašich zájmů a preferencí od určitých inzerentů a reklamních partnerů, které nám umožní vám dodávat relevantnější reklamy a měřit jejich účinnost.

5. K čemu používáme vaše osobní údaje

Kdykoli užíváte Službu Spotify nebo s ní interagujete, používáme několik technologických prostředků, kterými zpracováváme vaše osobní údaje pro různé účely. V následující tabulce uvádíme účely, pro něž zpracováváme vaše osobní údaje, s nimi spojené právní základy, které nás opravňují zpracovávat vaše osobní údaje, a kategorie těchto osobních údajů (jak jsou vymezeny v oddílu 4 „Osobní údaje, které o vás shromažďujeme“) užívané pro tyto účely:

Popis účelu, za kterým Spotify zpracovává vaše osobní údaje (dále jen „účel zpracování“) Právní základ pro daný účel zpracování Kategorie osobních údajů, které Spotify užívá pro daný účel zpracování
Poskytování a personalizace Služby Spotify.
 • Plnění smlouvy
 • Oprávněný zájem
 • Souhlas
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o užívání
 • Údaje o platbách a nákupech
 • Údaje pro ověření plánu
 • Hlasové záznamy
Porozumění, diagnostika, odstraňování poruch řešení problémů se Službou Spotify.
 • Plnění smlouvy
 • Oprávněný zájem
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o užívání
Hodnocení a vývoj nových funkcí, technologií a vylepšení Služby Spotify.
 • Oprávněný zájem
 • Souhlas
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o užívání
 • Hlasové záznamy
Marketingové, propagační a reklamní účely.
 • Oprávněný zájem
 • Souhlas
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o užívání
 • Hlasové záznamy
Plnění právních povinností a požadavků regulačních orgánů.
 • Plnění právních povinností
 • Oprávněný zájem
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o užívání
 • Údaje o platbách a nákupech
 • Údaje pro ověření plánu
 • Hlasové záznamy
 • Údaje o soutěžích, průzkumech a slosováních
Plnění smluvních povinností vůči třetím osobám, například licenčních smluv, a podnikání patřičných kroků v souvislosti s oznámeními o porušení práv duševního vlastnictví a nevhodném obsahu.
 • Oprávněný zájem
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o užívání
 • Údaje o platbách a nákupech
Určení, výkon nebo obhajoba právních nároků.
 • Oprávněný zájem
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o užívání
 • Údaje o platbách a nákupech
 • Údaje pro ověření plánu
 • Hlasové záznamy
 • Údaje o soutěžích, průzkumech a slosováních
Obchodní plánování, vykazování a prognózy.
 • Oprávněný zájem
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o užívání
 • Údaje o platbách a nákupech
Za účelem zpracování vaší platby.
 • Plnění smlouvy
 • Plnění právních povinností
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o platbách a nákupech
Odhalení podvodů, včetně podvodných plateb a podvodného užívání Služby Spotify.
 • Plnění smlouvy
 • Plnění právních povinností
 • Oprávněný zájem
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o užívání
 • Údaje o platbách a nákupech
 • Údaje pro ověření plánu
Provádění výzkumu, soutěží, průzkumů a slosování.
 • Plnění smlouvy
 • Oprávněný zájem
 • Souhlas
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o užívání
 • Údaje o soutěžích, průzkumech a slosováních

Pro více informací o balančním testu oprávněných zájmů, který společnost Spotify podstoupila, aby ospravedlnila své právo opírat se o právní základ nezbytnosti pro dosažení oprávněného zájmu podle nařízení GDPR, přejděte do oddílu 13 „Jak nás kontaktovat“, kde najdete další podrobnosti o tom, jak se s námi spojit.

6. Sdílení vašich osobních údajů

Zde uvádíme kategorie příjemců osobních údajů shromážděných či vytvořených při vašem užívání Služby Spotify.

Veřejně dostupné informace

Následující údaje budou ve Službě Spotify vždy veřejně dostupné: vaše jméno a/nebo uživatelské jméno, profilový obrázek, koho ve Službě Spotify sledujete a kdo sleduje vás, umělci, jejichž tvorbu jste nedávno přehrávali a vaše veřejné seznamy.

Osobní údaje, které se nám případně rozhodnete poskytnout

Následující osobní údaje budou sdíleny pouze s kategoriemi příjemců uvedenými v následující tabulce, pokud:

 • se rozhodnete využívat určitou funkci Služby Spotify, kde je sdílení určitých osobních údajů nezbytné za účelem řádného užívání takové funkce Služby Spotify, nebo
 • nám udělíte svolení se sdílením vašich osobních údajů, např. tím, že zvolíte příslušné nastavení ve Službě Spotify, nebo udělíte společnosti Spotify oprávnění prostřednictvím mechanismu pro vyjádření souhlasu.
Kategorie příjemců Důvody sdílení
Aplikace a zařízení třetích osob, které připojíte ke svému účtu Spotify Pokud svůj účet Spotify propojíte s aplikací a/nebo zařízením(i) třetí osoby, jako jsou sociální média, platformy a služby pro přehrávání zvuku, televize či zařízení v automobilu, společnost Spotify bude sdílet technické údaje s operátorem této aplikace a/nebo zařízení třetí osoby, abyste se mohli připojit na svůj účet Spotify a/nebo pro usnadnění přehrávání Služby Spotify. Ohledně některých třetích osob, které by mohly požádat nebo vyžadovat, abychom s nimi sdíleli vaše údaje, požádáme o vaše svolení, než jim vaše údaje poskytneme.
Komunita podpory Když si zaregistrujete účet v Komunitě podpory Spotify, požádáme vás o vytvoření uživatelského jména pro Komunitu podpory Spotify. Toto uživatelské jméno bude veřejně zobrazeno každému, kdo má přístup do Komunity podpory Spotify, spolu s jakýmikoli otázkami a komentáři, které zveřejníte.
Kdo vás sleduje na Spotify Občas můžete chtít, abychom sdíleli údaje o vašem užívání Služby Spotify s ostatními uživateli Spotify, kteří vás sledují. Například máte možnost vytvářet soukromé i veřejné seznamy. Pokud budete sdílet své soukromé seznamy s ostatními, mějte prosím na paměti, že tito příjemci mohou vaše soukromé seznamy dále sdílet.
Umělci a hudební vydavatelství Můžete se rozhodnout sdílet své osobní údaje (například vaši e-mailovou adresu) s umělci, hudebními vydavateli a dalšími partnery, kteří vám mohou zasílat novinky a propagační nabídky. Vždy máte možnost změnit názor a kdykoli svůj souhlas odvolat.

Další informace o tom, jak nastavit svá upozornění, zveřejněné údaje a to, co sdílíte s ostatními, naleznete v oddílu 3 „Vaše práva a volby: Dáváme vám kontrolu a možnost volby“ těchto Zásad a v Centru ochrany soukromí .

Údaje, které můžeme sdílet

Kategorie příjemců Důvody sdílení
Poskytovatelé služeb Spolupracujeme s poskytovateli služeb, kteří pro nás pracují a mohou potřebovat přístup k některým osobním údajům, aby nám mohli poskytovat své služby. K těmto společnostem patří ty, které jsme najali, aby poskytovali zákaznickou podporu, obsluhovali technickou infrastrukturu, kterou potřebujeme k poskytování Služby Spotify, pomáhali nám chránit a zabezpečit naše systémy a služby, a pomohli propagovat naše produkty a služby, jakož i produkty, služby, akce a produkty pod společnými značkami, na nichž se Spotify podílí.
Zpracovatelé plateb Vaše osobní údaje budeme podle potřeby sdílet s našimi zpracovateli plateb, abychom jim umožnili zpracovat vaše platby, a za účelem předcházení podvodům.
Reklamní partneři Spolupracujeme s reklamními partnery, abychom mohli přizpůsobit reklamní obsah, s nímž se ve Službě Spotify setkáte. Tito partneři nám pomáhají zobrazovat více relevantní reklamy a propagační sdělení, což může zahrnovat zájmově orientované reklamy (také známé jako online behaviorální reklama), kontextovou reklamu a generickou reklamu ve Službě Spotify. My a naši reklamní partneři můžeme zpracovávat určité osobní údaje, které pomohou společnosti Spotify pochopit vaše zájmy a preference, abychom mohli zobrazovat reklamy, které se vás více týkají.
Partneři Spotify V závislosti na tom, jakým způsobem se přihlásíte do Služby Spotify (např. prostřednictvím služby třetí osoby nebo mobilního operátora), budeme sdílet vaše uživatelské jméno Spotify a další Uživatelské údaje nezbytné pro přístup k vašemu účtu. S takovou třetí osobou můžeme také sdílet vaše osobní údaje, jako zda a v jakém rozsahu jste využili nabídku, aktivovali účet Spotify nebo aktivně využívali Službu Spotify. Vaše osobní údaje můžeme také sdílet v pseudonymizovaném formátu s našimi partnery v hudebním průmyslu, abychom jim pomohli zjistit, jak se daří obsahu, k němuž nám poskytli licenci, a umožnili vám poslouchat streamovaný obsah ve Službě Spotify.
Akademičtí výzkumníci Vaše osobní údaje budeme sdílet pro účely činností, jako je statistická analýza a akademický výzkum, ale jen v pseudonymizovaném formátu.
Ostatní společnosti koncernu Spotify Vaše osobní údaje budeme sdílet s ostatními společnostmi koncernu Spotify v rámci naší každodenní obchodní činnosti, a abychom mohli provozovat a poskytovat Službu Spotify.
Regulační orgány a orgány pro ochranu údajů Vaše osobní údaje budeme sdílet, pokud budeme v dobré víře, že jsme povinni tak učinit, abychom splnili své povinnosti na základě platného zákona, nebo v rámci platného právního řízení, například na základě příkazu k prohlídce, usnesení soudu nebo soudního příkazu. Vaše osobní údaje budeme také sdílet, pokud to budeme v dobré víře požadovat za nutné pro potřebu našeho vlastního oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí osoby v souvislosti s národní bezpečností, prosazováním práva, soudním sporem, trestním řízením, ochranou bezpečí jakékoli osoby, nebo abychom předešli hrozící újmě na životě či na zdraví, budeme-li mít za to, že nad takovým zájmem nepřevyšují vaše základní práva a svobody, které vyžadují ochranu vašich soukromých údajů.
Nabyvatelé našeho podniku Vaše osobní údaje budeme sdílet v případě, že prodáme náš podnik nebo budeme jednat o jeho prodeji, s kupujícím nebo se zájemcem. V takovém případě bude společnost Spotify nadále zajišťovat důvěrnost vašich osobních údajů a vyrozumí vás, než vaše osobní údaje předá kupujícímu, nebo než se stanou předmětem odlišných zásad ochrany soukromí.

7. Uchovávání a výmaz údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak bude potřeba k tomu, abychom vám mohli poskytovat Službu Spotify a pro oprávněné a zásadní obchodní účely, jako je například cíl nadále poskytovat Služby Spotify, činit obchodní rozhodnutí o nových funkcích a nabídkách na základě příslušných údajů, plnit naše právní povinnosti a řešit spory. Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud budete užívat Službu Spotify. Uchováváme například vaše seznamy, knihovnu skladeb a údaje o vašem účtu.

Na vaši žádost smažeme nebo anonymizujeme vaše osobní údaje tak, aby vás nadále nebylo možno na základě těchto údajů identifikovat, pokud nejsme ze zákona oprávněni nebo povinni určité osobní údaje uchovat, včetně situací, jako jsou tyto:

 • Pokud v souvislosti s vaším účtem existuje nevyřešený problém, například neuhrazená dlužná částka na vašem účtu, nevyřešený právní nárok nebo spor, budeme uchovávat vaše osobní údaje, dokud se záležitost nevyřeší,
 • Pokud budeme potřebovat uchovat vaše osobní údaje pro účely splnění našich právních, daňových či účetních povinností nebo pro účely auditu, budeme uchovávat vaše osobní údaje po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy, a/nebo
 • Pokud to bude nezbytné pro účely našich oprávněných obchodních zájmů, jako je předcházení podvodům nebo zajištění bezpečnosti našich uživatelů.

8. Předávání do jiných států

Společnost Spotify sdílí vaše osobní údaje s ostatními společnostmi v rámci koncernu Spotify za účelem výkonu činností uvedených v těchto Zásadách. Společnost Spotify může také pověřit zpracováním vašich osobních údajů společnosti v jiném než vašem státě, nebo s nimi vaše osobní údaje sdílet. Vaše osobní údaje tedy mohou podléhat právní úpravě ochrany soukromí, která se liší od úpravy platné ve vašem státě.

Osobní údaje shromážděné v Evropské unii a Švýcarsku mohou být například předány třetím osobám a zpracovány třetími osobami, které se nachází ve státě mimo Evropskou unii a Švýcarsko. V takových případech společnost Spotify zajistí, aby byly vaše osobní údaje předány způsobem v souladu s platnými právními předpisy o ochraně soukromí, zejména, že budou přijata patřičná smluvní, technická a organizační opatření, jako například Standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

Další informace o bezpečnostních opatřeních, která používáme na ochranu vašich osobních údajů, naleznete v oddílu 10 „Zabezpečení vašich osobních údajů“ těchto Zásad.

9. Odkazy

Můžeme zobrazovat reklamy třetích osob a další odkazy na obsah na webových stránkách třetích osob. Nemáme kontrolu nad zásadami ochrany soukromí třetích osob a neneseme za ně odpovědnost. Upozorňujeme, že kliknutím na reklamu či odkaz třetí osoby opouštíte Službu Spotify a jakékoli osobní údaje, které poskytnete, nebudou podléhat těmto Zásadám. Přečtěte si prosím zásady ochrany údajů těchto třetích osob a zjistěte, jakým způsobem shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje.

10. Zabezpečení vašich osobních údajů

Usilujeme o zabezpečení osobních údajů našich uživatelů. Zavedli jsme vhodná technická a organizační opatření, která nám pomáhají chránit bezpečí vašich osobních údajů, přesto upozorňujeme, že žádný systém nemůže být naprosto bezpečný. Zavedli jsme různé postupy včetně zásad pseudonymizace, šifrování, omezení přístupu a uchovávání údajů, které chrání údaje před neoprávněným přístupem a nadbytečnému uchovávání osobních údajů v našich systémech.

Váš uživatelský účet je chráněn vaším heslem, proto doporučujeme použít silné heslo, které použijete pouze pro svůj účet Spotify, nikdy své heslo nikomu nesdělovat, omezit přístup k vašemu počítači a prohlížeči a po použití Služby Spotify se odhlásit.

11. Děti

S výjimkou samostatné aplikace Spotify Kids, která je dostupná na určitých trzích, není Služba Spotify určena dětem mladším 13 let. Služba Spotify také není určena dětem, jejichž osobní údaje je z důvodu jejich věku protiprávní zpracovávat, nebo jejichž osobní údaje nemohou být zpracovány bez souhlasu jejich zákonných zástupců, ať už na základě nařízení GDPR nebo místních právních předpisů.

Vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje osob mladších 13 let, nebo mladších, než je příslušný věkový limit (dále jen „Věkový limit“). Pokud jste mladší, než je příslušný Věkový limit, neužívejte prosím Službu Spotify a neposkytujte nám žádné osobní údaje.

Pokud jste zákonným zástupcem dítěte mladšího než je příslušný Věkový limit a dozvíte se, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás prosím pomocí formuláře „Kontaktujte nás“ prostřednictvím Centra ochrany soukromí a požádejte o uplatnění vašich práv uvedených v oddílu 3 „Vaše práva a volby: Dáváme vám kontrolu a možnost volby“ těchto Zásad.

Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje osoby mladší 13 let, podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom takové osobní údaje odstranili. To může vyžadovat, abychom smazali účet Spotify takové nezletilé osoby.

12. Změny těchto Zásad

Tyto Zásady můžeme průběžně měnit.

Když v těchto Zásadách učiníme podstatné změny, výrazně vás o tom informujeme, jak bude za daných okolností vhodné, např. zobrazením výrazného upozornění v rámci Služby Spotify, zasláním e-mailu, nebo zobrazením oznámení na vašem zařízení. Můžeme vás vyrozumět předem.

Proto se prosím ujistěte, že jste si jakékoli takové oznámení pečlivě přečetli.

Více informací o těchto Zásadách a o tom, jak společnost Spotify používá vaše osobní údaje, naleznete v Centru ochrany soukromí na webových stránkách spotify.com.

13. Jak nás kontaktovat

Děkujeme, že jste si tyto Zásady přečetli. Pokud budete mít ohledně těchto Zásad jakékoli otázky, obraťte se na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím formuláře „Kontaktujte nás“ prostřednictvím Centra ochrany soukromí , e-mailem na adrese privacy@spotify.com, nebo nám napište na tuto adresu:

Spotify AB
Regeringsgatan 19
111 53 Stockholm
Sweden

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle těchto Zásad je společnost Spotify AB.

Doufáme, že se Vám Spotify bude líbit!

© Spotify AB.