Zásady ochrany osobních údajů služby Spotify

Platné ke dni 30. září 2015

1 Úvod
2 Klíčové body, se kterými souhlasíte
3 Informace, které shromažďujeme
4 Způsob použití shromážděných informací
5 Sdílení informací
6 Vaše předvolby
7 Přenos do jiných zemí
8 Odkazy
9 Zabezpečení
10 Děti
11 Přístup k uživatelským informacím a jejich aktualizace
12 Změny zásad ochrany osobních údajů
13 Informace o souborech cookie, dalších technologiích a shromažďování dat o třetích stranách

Dobrý den, vítejte v našich zásadách ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů vám pomohou provést informovaná rozhodnutí týkající se vašich vztahů s naší společností, proto si je pozorně přečtěte. Doufáme, že se vám sedí pohodlně a jste připraveni vyslechnout si několik úžasných skladeb. Pojďme na to…

1 Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali službu Spotify. Tento dokument popisuje naše zásady ochrany osobních údajů. Před tím, než vám sdělíme podrobnosti, bychom rádi zdůraznili některé klíčové zásady. Tyto zásady jsou pro nás důležité, protože víme, že jsou důležité i pro vás. Tyto zásady ochrany osobních údajů slouží třem účelům:

 1. Vysvětlení toho, jak používáme informace, které s námi sdílíte, k vytvoření skvělého produktu a zajištění vašeho skvělého zážitku z tohoto produktu.
 2. Zajištění vašeho pochopení, jaké informace s vaším souhlasem shromažďujeme a co s nimi děláme – a neděláme.
 3. Zajištění naší odpovědnosti za ochranu vašich práv a vašeho soukromí v souladu s těmito zásadami.

Všechny informace, které shromažďujeme, souvisí s poskytováním služby Spotify a jejích funkcí.

Obecně existují dvě kategorie informací, které shromažďujeme: 1) informace, které musíme mít, abyste mohli službu Spotify používat a 2) informace, které můžeme využívat, abychom vám mohli poskytovat další funkce a vylepšené zážitky, pokud se rozhodnete tyto informace s námi sdílet.

První kategorie zahrnuje:

 • Registrační údaje, včetně vašeho jména, data narození, adresy a jiných informací, které nám poskytnete při registraci do služby Spotify.
 • Obecné, nekonkrétní údaje o vaší poloze, které odvodíme z vaší IP adresy. Naše licence, které nás opravňují k dodávce hudby a jiného obsahu, jsou omezeny na konkrétní místo, takže potřebujeme vědět, v jaké zemi se nacházíte. To nám také umožní dávat vám nabídky na základě vaší obecné polohy, například ohledněkoncertů nebo vystoupení.
 • Informace o hudbě, kterou posloucháte, a o vašich interakcích se Službou. To nám umožňuje dávat vám doporučení a nabízet relevantní obsah. Můžete se rozhodnout, zda tyto informace budete sdílet se svými přáteli, přívrženci nebo veřejností.
 • Technické informace a informace z čidel nezbytné pro provoz služby Spotify. Zahrnují informace o tom, jaký typ prohlížeče a zařízení používáte, údaje z dotykové obrazovky a informace z akcelerometru a gyroskopických čidel vašeho zařízení. Tyto informace vám umožní službu Spotify ovládat a nám umožní provádět jednoduché úkony, například otočit videa a doporučit vám hudbu na základě toho, zda v klidu sedíte, nebo zda běžíte.

Druhá kategorie zahrnuje informace, které nám umožňují nabídnout vám další funkce. Žádné z následujících údajů nezískáme, pokud se výslovně nerozhodnete je s námi sdílet. Je to až tak jednoduché. Zde jsou příklady:

 • Vaše konkrétní poloha: bez vašeho výslovného souhlasu nikdy neodvodíme nebo nepoužijeme konkrétní polohu vašeho zařízení. Tyto informace nám umožňují vytvářet zážitky ze společného poslechu (pouze s osobami, které k tomu také daly svůj souhlas) a dávat vám ještě lepší doporučení ohledně hudby, která je v daném místě populární, živých vystoupení a koncertů.
 • Vaše fotografie: Budeme mít přístup pouze k obrázkům, které konkrétně vyberete, a nikdy nebudeme prohlížet nebo importovat vaši fotogalerii nebo kolekci fotografií z fotoaparátu. Tyto informace nám umožňují vybrat konkrétní obrázky pro změnu vašeho profilového obrázku nebo vytvoření obrázku na přebalu pro seznam vašich skladeb. Sdílení fotografií můžete kdykoliv ukončit a náš přístup k nim zrušit.
 • Vaše kontakty: Pokud nás o to nepožádáte, nebudeme nikdy prohlížet nebo importovat vaše kontakty. Pokud nám k tomu dáte souhlas, použijeme údaje z vašich kontaktů pouze k tomu, abychom vám pomohli nalézt přátele nebo kontakty užívající službu Spotify.
 • Váš mikrofon: Bez vašeho výslovného souhlasu nikdy nezískáme přístup k vašemu mikrofonu a nebudeme jej používat. Pokud nám dáte přístup k mikrofonu, umožní vám to ovládat službu Spotify hlasem. Vždy budete mít možnost náš přístup k mikrofonu zrušit.

Rozdíl mezi těmito dvěma kategoriemi je důležitý. Informace v první kategorii nám musíte poskytnout, abyste mohli službu Spotify používat. Svým souhlasem s našimi zásadami ochrany osobních údajů nám dáváte oprávnění ke shromažďování těchto informací a jejich používání pro popsané účely. Informace v druhé kategorii budeme shromažďovat, pouze pokud nám k tomu v budoucnosti dáte výslovný souhlas. Před naším prvním přístupem k informacím spadajícím do druhé kategorie vás požádáme o souhlas a popíšeme vám, jak tyto informace budeme používat, pokud nám k tomu dáte souhlas. Dále je budeme používat pouze pro námi popsaný účel a vy budete mít vždy možnost své rozhodnutí změnit a souhlas odvolat. Přijetí našich zásad ochrany osobních údajů neznamená, že jste nám dali souhlas k přístupu k informacím druhé kategorie nebo k jejich používání. Pouze vám vysvětlujeme, že jednoho dne vás o tento souhlas můžeme požádat.

Jasně vám vysvětlíme, jak a kdy můžeme sdílet informace.

V některých situacích budeme určité informace sdílet. Stejně jako u většiny služeb zde platí, že pokud se registrujete do služby Spotify prostřednictvím třetí strany, např. prostřednictvím služby Facebook nebo mobilního operátora, budeme s ní sdílet určité informace a ona bude určité informace sdílet s námi pro účely aktivace vašeho účtu. Také budeme sdílet informace zbavené identifikačních znaků s našimi partnery v hudebním průmyslu, abychom jim pomohli pochopit princip přehrávání obsahu, který nám poskytují na základě licence, s našimi marketingovými partnery, kteří nám pomáhají s propagací, a s inzerenty, kteří nám umožňují poskytovat službu zdarma. Možná také někdy budete sami chtít, abychom vaše informace sdíleli. Například když si vytvoříte seznamy skladeb, můžete chtít, aby tyto seznamy viděli vaši přátelé… a nebo také ne. Podobně nás můžete požádat, abychom sdíleli vaše informace (např. vaši e-mailovou adresu) s umělci, hudebními vydavatelstvími nebo jinými partnery, kteří by vám mohli přímo zasílat novinky nebo reklamní nabídky. Tento souhlas však můžete kdykoliv odvolat.


Doufáme, že vám toto vysvětlení pomůže pochopit naše závazky týkající se ochrany vašich osobních údajů. Podrobnosti na vás čekají níže. Pamatujte si však, že tento úvod je součástí našich zásad ochrany osobních údajů – je to náš slib, který vám dáváme. Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo obavy, dejte nám vědět na adresu privacy@spotify.com.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů se zmiňujeme o službě Spotify nebo Službě. Tyto termíny jsou definovány v Podmínkách použití („Podmínky použití”).

2 Klíčové body, se kterými souhlasíte

Použitím Služby nebo interakcí s ní souhlasíte s následujícími položkami:

 1. použití souborů cookie a jiných technologií,
 2. přenos vašich informací mimo zemi, ve které žijete,
 3. shromažďování, používání, sdílení a další zpracování vašich informací včetně zpracování pro účely související s reklamou (toto je dále popsáno ve zbývající části těchto zásad ochrany osobních údajů, pokračujte ve čtení!), a
 4. veřejná dostupnost vašich informací a kontrolní prvky týkající se těchto informací, jak je to popsáno v části Sdílení informací.

V každém případě souhlasíte se zpracováním údajů subjekty popsanými v těchto zásadách ochrany osobních údajů, včetně subjektu Spotify, který plní úlohu subjektu řídicího údaje a je uvedený na konci tohoto dokumentu (kolektivně označován jako „služba Spotify“, „my“, „naše společnost“). V části Vaše předvolby popisujeme kontrolní prvky a relevantní nastavení týkající se vašeho účtu služby Spotify. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů, nepoužívejte Službu.

3 Informace, které shromažďujeme

Můžeme shromažďovat a uchovávat následující informace:

3.1 Údaje o registraci

Při registraci do Služby vás můžeme požádat o různé informace, například uživatelské jméno, heslo, e-mailová adresa, datum narození, pohlaví, adresa, PSČ a země. Pokud se připojíte ke Službě pomocí přihlašovacích údajů aplikace třetí strany (jak je to definováno v části Podmínky použití) (např. pomocí služby Facebook), poskytujete nám povolení shromažďovat vaše ověřovací informace, například uživatelské jméno a zašifrované přihlašovací údaje. Také můžeme shromažďovat další informace dostupné na účtu aplikace třetí strany nebo jeho prostřednictvím, včetně například vašeho jména, profilového obrázku, země, města, e-mailové adresy, data narození, pohlaví, jmen a profilových obrázků přátel a propojení.

Také můžete dobrovolně přidat do svého profilu další informace, například mobilní telefonní číslo a poskytovatele mobilních služeb.

3.2 Použití, údaje protokolu a soubory cookie

Když používáte Službu nebo s ní interagujete, můžeme použít různé technologie, které sbírají informace o přístupu ke Službě nebo jejím používání. Tyto informace mohou zahrnovat:

 1. informace o druhu vašeho předplatného a interakcích se Službou, například interakcích se skladbami, seznamy skladeb, jiným audiovizuálním obsahem, jinými uživateli služby Spotify, aplikacemi třetích stran a reklamami, produkty a službami, které jsou nabízeny, odkazovány nebo zpřístupněny prostřednictvím Služby nebo v jejím rámci,
 2. podrobnosti o dotazech, které zadáváte, a datu a času vašeho požadavku,
 3. uživatelský obsah (jak je definován v části Podmínky použití), který odesíláte do Služby, včetně zpráv, které odesíláte a přijímáte prostřednictvím Služby,
 4. technické údaje, které mohou zahrnovat informace o adresách URL, údaje souborů cookie, vaši adresu IP, informace o typech zařízení, pomocí kterých přistupujete nebo se připojujete ke službě Spotify, jedinečném ID zařízení, vlastnostech zařízení, typu připojení k síti (např. Wi-Fi, 3G, LTE) a poskytovateli služeb, výkonnosti sítě a zařízení, typu prohlížeče, jazyku, informacích umožňujících spravování digitálních práv, operačním systému a jazykové verzi aplikace Spotify,
 5. údaje založené na pohybu nebo orientaci čidla na mobilním zařízení (např. akcelerometru nebo gyroskopu).

Svůj účet služby Spotify můžete integrovat s aplikacemi třetích stran. V takovém případě můžeme získat podobné informace týkající se vaší interakce se Službou v aplikacích třetích stran i informace týkající se vaší veřejně dostupné aktivity v aplikaci třetí strany. To například zahrnuje vaše označení „Líbí se mi“ a příspěvky ve službě Facebook. Ke shromažďování těchto informací můžeme používat soubory cookie a jiné technologie – další informace o tomto použití naleznete v části Informace o souborech cookie a dalších technologiích těchto zásad ochrany osobních údajů.

3.3 Vaše mobilní zařízení

Můžeme vám poskytnout funkce, které jsou založeny na použití dalších informací z vašeho mobilního zařízení nebo vyžadují přístup k určitým službám na vašem mobilním zařízení. Tyto funkce vylepší váš zážitek ze služby Spotify, nejsou však pro používání Služby vyžadovány. (Jinými slovy, informace, které spadají do druhé z kategorií popsaných v úvodu k těmto zásadám.) Například vám můžeme umožnit nahrávat fotografie do vašeho profilu, spojit se s přáteli nebo používat k ovládání Služby hlasové příkazy. Pokud nám povolíte přístup k těmto informacím, neznamená to, že nám k nim dáváte neomezený přístup nebo že budeme mít přístup ke konkrétním informacím bez vašeho svolení. Naopak, u každého typu informací, které jsou vyjmenovány v této části, budeme před naším přístupem k těmto informacím nebo funkcím na vašem mobilním zařízení žádat o váš souhlas. Pokud nám tento souhlas dáte, shromáždíme tyto informace pro konkrétní účel, který vám objasníme v čase naší žádosti o váš souhlas. Tento souhlas není nutný pro to, abyste mohli službu Spotify používat. Přijetí těchto zásad ochrany osobních údajů neznamená, že jste nám dali souhlas s přístupem k těmto informacím.

Konkrétně:

 • Fotografie a fotoaparát: Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme mít přístup k vašim fotografiím a fotoaparátu. Nikdy nebudeme prohlížet nebo importovat vaši fotogalerii nebo kolekci fotografií z fotoaparátu. Pokud nám dáte souhlas s přístupem k fotografiím nebo fotoaparátu, použijeme pouze obrázky, které vy osobně výslovně vyberete pro sdílení s námi. (K výběru fotografií, které se rozhodnete s námi sdílet, můžete použít naši aplikaci. Nikdy nebudeme importovat fotografie, které budete prohlížet, vyjma těch, které budete výslovně sdílet.)
 • Poloha: Bez vašeho výslovného souhlasu nikdy neodvodíme nebo nepoužijeme konkrétní polohu vašeho mobilního zařízení (například pomocí GPS nebo Bluetooth). Pokud se rozhodnete sdílet informace o své poloze, ale později své rozhodnutí změníte, budete mít vždy možnost sdílení ukončit. Vezměte prosím na vědomí, že se to netýká IP adresy. Vaši IP adresu budeme i nadále používat, jak je popsáno výše v části 3.2, například k určení, v jaké zemi se nacházíte a k dodržení našich licenčních smluv.
 • Hlas: Bez vašeho výslovného souhlasu nezískáme přístup k vašemu mikrofonu. Vždy budete mít možnost náš přístup k mikrofonu ukončit.
 • Kontakty: Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme prohlížet nebo importovat kontakty uložené ve vašem telefonu. Informace o vašich kontaktech použijeme pouze k tomu, abychom vám pomohli nalézt přátele nebo kontakty užívající službu Spotify, pokud se k tomu rozhodnete. Informace o kontaktech nepoužijeme pro žádný jiný účel bez vašeho zvláštního výslovného souhlasu. Místní zákony mohou vyžadovat, abyste získali souhlas vašich kontaktů, pokud chcete poskytnout jejich osobní údaje službě Spotify, která může tyto informace použít ke všem účelům uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

3.4 Údaje z doplňků widget

Jiné weby mohou integrovat doplňky widget služby Spotify (například tlačítko Přehrávat ve službě Spotify nebo tlačítko Sledovat ve službě Spotify). Pokud navštívíte web s vnořeným doplňkem widget služby Spotify, můžeme získat různé informace, včetně informací o navštíveném webu. Služba Spotify a doplněk widget vás mohou rozpoznat a doplněk widget může být použit k zobrazení přizpůsobeného obsahu nebo reklamy. Také zjistíme, pokud použijete doplněk widget, a tuto informaci mohou získat i weby, na kterých se doplněk widget nachází.

3.5 Údaje o platbě

Pokud se zaregistrujete pro získání zkušební verze (v souladu s definicí v části Podmínky použití), zakoupíte si některý z programů placeného odběru (v souladu s definicí v části Podmínky použití), nebo provedete jiné nákupy prostřednictvím Služby, mohou být získána a uložena naší společností nebo společnostmi zpracovávajícími platby, se kterými spolupracujeme, údaje o vaší kreditní nebo debetní kartě (například typ karty a informace o vypršení platnosti) a další finanční údaje, které potřebujeme ke zpracování vaší platby. Také můžeme shromažďovat některé omezené informace, například informace o vašem kódu PSČ, mobilním čísle a podrobnostech týkajících se historie transakcí, které jsou nezbytné k poskytování Služby. Společnosti zabývající se zpracováním platby nám navíc obyčejně poskytují některé omezené informace o vaší osobě, například jedinečný žeton, který vám umožňuje provádět další nákupy pomocí již uložených informací, nebo informace o typu a datu vypršení platnosti vaší karty, stejně jako některé číslice z čísla vaší karty.

Pokud se rozhodnete platit pomocí faktury, může společnost Spotify shromažďovat a ukládat dodatečné informace, například vaše jméno, datum narození a telefonní číslo, které může poskytovat společnostem zabývajícím se zpracováním plateb, se kterými spolupracujeme, za účelem vydání faktur, umožnění kontroly kreditu a odeslání faktur.

PŘIJETÍM TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ UDĚLUJETE SPOLEČNOSTI SPOTIFY VÝSLOVNÉ UDĚLENÍ POUŽÍT A SDÍLET S JINÝMI SPOLEČNOSTMI VE SKUPINĚ SPOTIFY I JISTÝMI DŮVĚRYHODNÝMI OBCHODNÍMI PARTNERY A POSKYTOVATELI SLUŽEB (KTEŘÍ SE MOHOU NACHÁZET ZA HRANICEMI VAŠÍ ZEMĚ, VČETNĚ ZEMÍ, KTERÉ NEPOSKYTUJÍ STEJNOU ÚROVEŇ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ JAKO VAŠE ZEMĚ) INFORMACE, KTERÉ JSTE POSKYTLI SPOLEČNOSTI SPOTIFY. TO PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE SE TĚCHTO POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ TÝKAJÍ MÍSTNÍ ZÁKONY O BANKOVNÍM TAJEMSTVÍ. POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE, ŽE SI UVĚDOMUJETE DŮLEŽITOST SDÍLENÍ TĚCHTO INFORMACÍ ZA ÚČELEM POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SPOTIFY A PŘIJETÍM TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ TAKÉ SOUHLASÍTE, POKUD JE TO NUTNÉ A V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY, ŽE SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁTE VŠECH PRÁV, KTERÉ VÁM VYPLÝVAJÍ Z MÍSTNÍCH ZÁKONŮ O BANKOVNÍM TAJEMSTVÍ, VE VZTAHU KE SPOLEČNOSTI SPOTIFY, VŠEM SPOLEČNOSTEM VE SKUPINĚ SPOTIFY A JAKÝMKOLI DŮVĚRYHODNÝM OBCHODNÍM PARTNERŮM A POSKYTOVATELŮM SLUŽEB, KTEŘÍ SE MOHOU NACHÁZET ZA HRANICEMI VAŠÍ ZEMĚ. TENTO SOUHLAS JE UDĚLEN NA DOBU CELÉHO TRVÁNÍ VAŠEHO VZTAHU SE SPOLEČNOSTÍ SPOTIFY.

3.6 Losování, soutěže a průzkumy mínění

Z času na čas vám můžeme nabídnout účast v propagačních akcích, jako jsou losování, soutěže, akční nabídky nebo průzkumy mínění (dále „Zvláštní propagační akce“) prostřednictvím Služby. Na Zvláštní propagační akce se mohou vztahovat zásady ochrany osobních údajů nebo podmínky, které představují dodatečnou nadstavbu k těmto zásadám ochrany osobních údajů a Podmínkám použití. Pokud dojde ke konfliktu těchto zásad ochrany osobních údajů a Podmínek použití a ustanovení dodatečných zásad ochrany osobních údajů a podmínek Zvláštní propagační akce, budou mít přednost příslušná dodatečná nebo samostatná ustanovení. Pokud se účastníte Zvláštní propagační akce, můžeme vás požádat o jisté informace nad rámec informací uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, včetně osobních informací. Tyto dodatečné informace mohou být připojeny k jiným informacím o účtu a mohou být použity a sdíleny způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

3.7 Poskytovatelé služeb a partneři společnosti Spotify

Také můžeme získat informace o vaší osobě od našich poskytovatelů služeb a partnerů. Tyto informace používáme k přizpůsobení vašeho zážitku se službou Spotify, měření kvality a reakce na reklamy a zobrazování reklam, které pro vás mohou být relevantnější. Tyto informace také používáme způsobem, který je popsaný v části Způsob použití shromážděných informací níže.

4 Způsob použití shromážděných informací

Na základě vašeho souhlasu se shromažďováním informací můžeme shromážděné informace včetně vašich osobních informací použít následujícím způsobem:

 1. k poskytování, přizpůsobení a vylepšení vašeho zážitku se Službou a produkty, službami a reklamou (včetně reklamy na produkty a služby třetích stran), které poskytujeme ve Službě nebo mimo ní (včetně jiných webů, které navštívíte), například poskytováním přizpůsobeného nebo lokalizovaného obsahu, doporučení, funkcí a reklamy ve Službě nebo mimo ní,
 2. k zajištění technických funkcí Služby, vývoji nových produktů a služeb a analýze vašeho používání Služby, včetně vaší interakce s aplikacemi, reklamou, produkty a službami, které jsou dostupné, odkazované nebo nabízené prostřednictvím Služby,
 3. ke komunikaci s vaší osobou za účely souvisejícími se Službou nebo výzkumem, včetně komunikace prostřednictvím e-mailu, upozornění, zpráv SMS nebo jiných zpráv, se zasíláním kterých budete souhlasit,
 4. ke komunikaci s vaší osobou, ať už přímo nebo prostřednictvím některého z našich partnerů, za marketingovými a reklamními účely prostřednictvím e-mailů, upozornění nebo jiných zpráv v souladu s jakýmikoli povoleními týkajícími se komunikace, které jste nám udělili (např. prostřednictvím nastavení vašeho účtu společnosti Spotify). V části Vaše předvolby níže naleznete informace o kontrolních prvcích, které můžete použít k zakázání přijímání některých druhů zpráv,
 5. pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas, k použití vašeho mobilního čísla k zasílání informačních, marketingových a propagačních zpráv SMS pomocí automatického vytáčecího systému – v rámci registrace pro služby společnosti Spotify není udělení tohoto souhlasu vyžadováno,
 6. k umožnění a propagaci Služby a jiných služeb nebo produktů, ať už v rámci Služby nebo mimo ní, včetně funkcí a obsahu Služby a produktů a služeb dostupných prostřednictvím Služby,
 7. ke zpracování vaší platby nebo zabránění či rozpoznání podvodů,
 8. k vymáhání těchto zásad ochrany osobních údajů, Podmínek použití, a jakýchkoli dalších podmínek, se kterými jste souhlasili, včetně ochrany práv, vlastnictví nebo bezpečnosti společnosti Spotify, uživatelů služby nebo jakékoli jiné osoby nebo obsahu Služby chráněného autorskými právy,
 9. k poskytování funkcí, informací, reklamy nebo jiného obsahu, který je ovlivněný vaší polohou a vaší polohou vzhledem k jiným uživatelům služby Spotify, a
 10. k jiným účelům uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

5 Sdílení informací

Tato část popisuje způsob, jakým můžete nebo můžete sdílet informace, ke shromažďování nebo generování dochází v důsledku vašeho používaní služby Spotify.

5.1 Sdílení vámi

5.1.1 Obecné

Služba Spotify je sociální služba, která nabízí množství způsobů, pomocí kterých můžete vyhledávat, získávat a sdílet obsah. Doporučujeme vám využit výhody těchto sociálních služeb, které jsou ve Službě k dispozici pro interakci s jinými uživateli.

Vaše jméno nebo uživatelské jméno, profilový obrázek, sledovaní a sledující uživatelé a uživatelský profil služby Spotify budou vždy veřejně dostupné informace.

Vytvořené nebo sledované seznamy skladeb, vaše aktivita ve Službě (např. co posloucháte, sdílená hudba), nedávno přehrávaní umělci, nejoblíbenější sklady, nejoblíbenější umělci a uživatelský obsah, který uveřejníte, nahrajete nebo odešlete v rámci Služby, jsou veřejně dostupné informace ve výchozím nastavení. Vaše aktivita ve službě (např. co posloucháte, sdílená hudba) se například automaticky zobrazuje ve Službě a je dostupná pro uživatele, kteří vás sledují nebo si zobrazí váš profil služby Spotify. Pokud vytvoříte seznam skladeb, bude tento seznam skladeb ve výchozím nastavení veřejně zobrazován – to znamená, že se bude také veřejně zobrazovat ve výsledcích vyhledávacího nástroje třetích stran a může se zobrazovat společně s dalšími veřejnými informacemi v profilu, například s vaším uživatelským jménem nebo obrázkem. I když tyto informace jsou ve výchozím nastavení veřejné, v části Vaše předvolby níže popisujeme kontrolní prvky, které můžete použít společně s dalšími relevantními nastaveními vašeho účtu služby Spotify k omezení těchto informací.

Nezapomeňte, že některé informace budou vždy veřejně dostupné – to znamená, že k nim lze přistupovat pomocí aplikací třetích stran prostřednictvím našeho rozhraní API a nástrojů pro vývojáře. Na základě vašich povolení lze sdílet s aplikacemi třetích stran a s jinými uživateli prostřednictvím těchto aplikací některé dodatečné informace. Pomocí svých nastavení například můžete určit, zda bude vaše aktivita ve službě Spotify odesílána do služby Facebook. Také můžete souhlasit s udělením přístupu pro aplikace třetích stran na požádání k vaší e-mailové adrese, stavu odběru, poloze, datu narození nebo podobným informacím.

Můžeme použít vaše veřejně dostupné informace k propagaci Služby a k tomu, abychom pomohli jiným uživatelům najít a sledovat vaši osobu nebo váš obsah ve službě Spotify, včetně takové aktivity prostřednictvím služby Facebook a dalších aplikací třetích stran či webů, které používají vnořené doplňky widget služby Spotify. Vaše informace můžeme použít k upozornění jiných osob, včetně takového upozornění v rámci Služby, prostřednictvím e-mailu nebo služby Facebook či aplikací třetích stran, na vaše používání Služby (např. na to, že jste se přidali do služby Spotify, nebo na aktivitu týkající se profilu ve službě Spotify, jako je přidání nebo odstranění skladeb ze seznamu skladeb).

S vaším výslovným souhlasem můžeme upozorňovat jiné uživatele na vaši polohu. Také vás můžeme s výslovným souhlasem jiných uživatelů služby Spotify upozorňovat na jejich polohu. Možnost sdílet tyto informace vám nabízíme za účelem sdílených zážitků.

Další informace o správě upozornění, vašich veřejně dostupných informací a informací sdílených s jinými uživateli získáte v části Vaše předvolby níže.

5.1.2 Aplikace třetích stran

Pokud připojíte svůj účet služby Spotify k aplikaci třetí strany, může služba Spotify automaticky sdílet vaši aktivitu a zprávy týkající se aktivity s příslušnou službou, včetně informací o obsahu, který používáte. Rozumíte a souhlasíte, že tyto informace lze přiřadit k vašemu účtu v příslušné aplikaci třetí strany a zveřejnit je v příslušné službě. I když tyto informace mohou být ve výchozím nastavení automaticky sdíleny, v části Vaše předvolby níže vás informujeme o kontrolních prvcích, pomocí kterých můžete sdílení těchto informací omezit. Aplikace třetí strany může poskytovat podobné kontrolní prvky.

Pokud se přihlásíte do aplikace třetí strany pomocí svého účtu služby Spotify, může mít aplikace třetí strany přístup k některým informacím, jako jsou vaše seznamy skladeb, uložený obsah a aktivita. S vaším výslovným souhlasem také můžeme s touto aplikací třetí strany sdílet dodatečné informace, například vaši e-mailovou adresu, stav odběru, polohu nebo datum narození.

Služba Spotify vám také umožňuje sdílet konkrétní položku obsahu nebo vytvořený seznam skladeb jednotlivě v aplikacích třetí strany, s jinými službami třetí strany, s jinými uživateli služby Spotify a dalšími osobami. Nezapomínejte, že pokud budete sdílet obsah v aplikaci nebo službě třetí strany, bude se tento obsah zobrazovat jiným uživatelům v rámci služby Spotify bez ohledu na nastavení vašeho účtu služby Spotify.

Rozumíte a souhlasíte, že použití informací, které od vás získá aplikace třetí strany (s vaším souhlasem) se řídí zásadami ochrany osobních údajů aplikace třetí strany a vašimi nastaveními v příslušné službě, a použití takových údajů ve službě Spotify se řídí těmito zásadami ochrany osobních údajů a vašimi nastaveními účtu služby Spotify.

5.1.3 Komunita podpory

Pokud se zaregistrujete pro získání účtu podpory služby Spotify v komunitě podpory služby Spotify, požádáme vás o vytvoření konkrétního uživatelského jména komunity podpory služby Spotify, které se bude zobrazovat všem uživatelům přistupujícím ke komunitě podpory služby Spotify. Pokud se rozhodnete nevytvořit si toto uživatelské jméno, bude se při zveřejnění uživatelského obsahu veřejně zobrazovat vaše uživatelské jméno služby Spotify nebo jméno zobrazované ve službě Facebook.

5.2 Sdílení službou Spotify

5.2.1 Marketing a reklama

Můžeme sdílet informace s reklamními partnery za účelem odesílání propagačních zpráv týkajících se služby Spotify nebo zobrazovaní většího množství přizpůsobeného obsahu, včetně relevantní reklamy týkající se produktů a služeb, které by vás mohly zajímat, nebo za účelem získání informací týkajících se interakce uživatelů s reklamou. Sdílené informace jsou ve formátu zbaveném identifikačních znaků (např. pomocí použití algoritmu hash), pomocí kterého vás nelze osobně identifikovat.

V části Informace o souborech cookie, dalších technologiích a shromažďování dat o třetích stranách níže naleznete informace týkající se souborů cookie a dalších technologií, které naše společnost a třetí strany používají k zobrazování relevantnějších reklam, a svých možností.

5.2.2 Poskytovatelé služeb a jiné strany

Z času na čas můžeme sdílet vaše informace s poskytovateli služeb za účelem poskytování funkcí a zpracování uživatelských údajů nebo za účelem poskytování našich služeb v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Například spolupracujeme s poskytovateli služeb při hostování našeho webu komunity podpory služby Spotify a s poskytovateli analýz při analyzování použití našich služeb. Pokud pro nás třetí strana (např. poskytovatel služeb týkajících se hostování) zpracovává údaje, vztahují se na ni povinnosti týkající se zabezpečení a důvěrnosti, které jsou v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými zákony. Pokud třetí strana zpracovává uživatelské údaje ve vlastním zájmu, toto zpracování se řídí jejími vlastními zásadami ochrany osobních údajů a příslušným zákonem.

5.2.3 Držitelé práv

Služba Spotify vám umožňuje poslouchat plně licencovaný streamovaný obsah. Společnost Spotify sdílí informace s držiteli práv, kteří tento obsah poskytují na základě licence ve službě Spotify. Údaje, které společnost Spotify sdílí, jsou ve formátu zbaveném identifikačních znaků, pomocí kterého vás nelze přímo identifikovat, pokud se nerozhodnete sdílet svoje osobní informace.

5.2.4 Jistí partneři společnosti Spotify

Pokud budete přistupovat ke službě Spotify prostřednictvím nabídky, kterou jste získali nebo si zakoupili od třetí strany, například od provozovatele mobilní sítě, můžeme také sdílet s touto třetí stranou informace týkající se vašeho použití služby Spotify, například informace o tom, zda a v jakém rozsahu jste nabídku využili, zda jste si aktivovali účet ve službě Spotify, nebo zda Službu aktivně používáte.

5.2.5 Jiné sdílení

Kromě výše uvedených případů můžeme sdílet vaše informace s třetími stranami za následujícími omezenými účely:

 • k umožnění sloučení, získání nebo prodeje všech našich aktiv nebo jejich části,
 • v reakci na soudní konání (např. soudní příkaz nebo obsílku), pokud se v dobré víře domníváme, že je to nezbytné; abychom dodrželi požadavky příslušné zákonné povinnosti; abychom chránili bezpečnost jakékoli osoby; abychom chránili práva a majetek společnosti Spotify, včetně vynucování Podmínek použití a jakýchkoli dalších podmínek, se kterými jste souhlasili; a k řešení podvodu nebo bezpečnostních či technických potíží,
 • s akademickými výzkumníky za účely zahrnujícími statistickou analýzu nebo akademické studie, avšak pouze ve formátu zbaveném identifikačních znaků,
 • ke zveřejnění souhrnných informací nebo informací zbavených identifikačních znaků týkajících se použití služby Spotify, a
 • k umožnění jiným společnostem ve skupině Spotify použít vaše informace způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

6 Vaše předvolby

Poskytujeme vám nastavení, pomocí kterých si můžete vybrat, jakou komunikaci od nás budete přijímat, spravovat svoje veřejně dostupné informace a nastavovat svoje předvolby sdílení. Jak je však vysvětleno v části Sdílení vaší osobou, některé informace mohou být vždy veřejně dostupné pro jiné uživatele a jiné informace jsou veřejně dostupné pro jiné uživatele ve výchozím nastavení. Také platí, že pokud budete sdílet informace v aplikaci třetí strany, bude tyto informace možné zobrazit ve službě Spotify bez ohledu na vaše nastavení ochrany osobních údajů.

Pomocí úpravy nastavení svého účtu můžete změnit, zda budou některé informace veřejně dostupné. Přečtěte si článek pokyny pro úpravu relevantních nastavení na webu služby Spotify.

Informace, které jsou veřejně dostupné, jako jsou seznamy skladeb, mohou být použity, znovu sdíleny nebo odeslány pomocí odkazu jiným osobám ve službě Spotify nebo na internetu, proto používejte službu Spotify s rozvahou a dbejte na svá nastavení. Nezapomeňte, že i v případě, že seznam skladeb odstraníte nebo jej změníte na soukromý, jiné osoby, které se již přihlásili k jeho odběru nebo mají jiným způsobem přístup (např. pomocí odkazu), mohou stále mít přístup k tomuto seznamu skladeb. Také nezapomínejte, že seznamy skladeb a další informace přidané na váš profil mohou zahrnovat osobní informace, například uživatelské jméno, které mohou umožnit jiným osobám vyhledat vás v rámci služby Spotify nebo jiných služeb.

7 Přenos do jiných zemí

Společnost Spotify přenáší, zpracovává a ukládá informace o uživatelích na serverech v několika zemích. Společnost Spotify také může sdílet vaše informace s jinými společnostmi ve skupině Spotify za účelem provádění aktivit popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Společnost Spotify také může smluvně uložit zpracování vašich informací třetím stranám nacházejícím se v jiných zemích, než je vaše domovská země, nebo vaše informace sdílet s takovými třetími stranami. Na vaše osobní informace se proto mohou vztahovat zákony na ochranu osobních údajů, které se liší od místních zákonů ve vaší zemi. Informace shromážděné v rámci evropského ekonomického prostoru (EEA) a Švýcarska mohou být například přeneseny třetím stranám uvedeným výše a zpracovány těmito třetími stranami v zemi mimo EEA a Švýcarska, kde můžete mít ze zákona méně práv týkajících se vašich informací. Společnost Spotify bude zpracovávat vaše informace způsobem, který je popsán v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

8 Odkazy

Můžeme zobrazovat reklamy třetích stran a jiný obsah, který odkazuje na weby třetích stran. Nemáme žádnou kontrolu nad postupy týkajícími se ochrany osobních údajů a obsahem těchto třetích stran a nemůžeme za ně nést odpovědnost. Pokud chcete zjistit, jakým způsobem shromažďují a zpracovávají vaše osobní informace, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů příslušných stran.

9 Zabezpečení

Jsme odhodláni chránit informace našich uživatelů. Vaše heslo chrání váš uživatelský účet, proto byste si měli vybrat jedinečné a dostatečně silné heslo, omezit přístup ke svému počítači a prohlížeči a odhlásit se, až skončíte s používáním služby Spotify. I když používáme opatření na ochranu údajů, žádná bezpečnostní opatření nejsou dokonale bezpečná, proto nezaručujeme bezpečnost uživatelských informací.

10 Děti

Služba Spotify není určena pro děti do 13 let. (V některých zemích mohou platit přísnější věková omezení. Viz Podmínky použití.) Vědomě neshromažďujeme osobní informace o dětech do 13 let nebo do věku v příslušném věkovém omezení (dále „věkové omezení“). Pokud jste mladší, než určuje věkové omezení, nepoužívejte Službu a neposkytujte nám žádné osobní informace. Pokud jste rodičem dítěte nedosahujícího věkové omezení a dozvíte se, že vaše dítě poskytlo společnosti Spotify osobní informace, kontaktujte nás na adrese privacy@spotify.com, kde můžete požádat o uplatnění příslušného přístupu, nápravy, zrušení nebo práva podat námitku. Pokud bydlíte ve státě Kalifornie, je vám méně než 18 let a chcete odstranit veřejně dostupný obsah, kontaktujte nás na adrese eraser@spotify.com.

11 Přístup k uživatelským informacím a jejich aktualizace

Většinu informací, které o vás uchováváme, si můžete zobrazit a upravit prostřednictvím stránek svého profilu a účtu. Pokud máte jakékoli otázky týkající se ochrany vašich osobních údajů ve Službě, těchto zásad ochrany osobních údajů nebo informací, které o vás máme, kontaktujte nás na adrese privacy@spotify.com. Také můžete kontaktovat našeho zástupce pro ochranu osobních údajů odesláním dopisu na adresu Spotify, Attn: Privacy Officer, Legal Department, 45 West 18th Street, 7th Floor, New York, NY 10011, USA. Na váš dotaz odpovíme v přiměřené lhůtě po ověření vaší identity v souladu s místními zákony. Doporučujeme vám přiložit dokumentaci, která ověří vaši identitu, a jasný a přesný popis informací, ke kterým požadujete přístup.

12 Změny zásad ochrany osobních údajů

Příležitostně můžeme podle svého uvážení provést změny těchto Dohod. Pokud provedeme zásadní změny Dohod, okamžitě vás upozorníme způsobem přiměřeným okolnostem, například zobrazením výrazného upozornění ve Službě nebo odesláním e-mailu s upozorněním. V některých případech vás upozorníme předem. V takovém případě bude vaše další používání Služby i po provedení změn představovat váš souhlas se změnami. Proto si pozorně přečtěte jakékoli takové upozornění. Pokud nechcete pokračovat v používání Služby na základě nové verze Dohod, můžete tyto Dohody odmítnout kontaktováním naší společnosti prostřednictvím Kontaktního formuláře oddělení Služeb pro zákazníky.

13 Informace o souborech cookie, dalších technologiích a shromažďování dat o třetích stranách

Tato část popisuje použití souborů cookie a dalších technologií. Další informace o způsobu, jakým může společnost Spotify sdílet informace, naleznete v části Sdílení službou Spotify.

13.1 Co jsou soubory cookie a další technologie?

Soubor cookie je malý textový soubor, který je umístěný na váš počítač, mobilní telefon nebo jiné zařízení, když navštívíte web. Soubor cookie pomůže poskytovatelům webu rozpoznat vaše zařízení při další návštěvě webu. K dispozici jsou další podobné technologie, například pixelové značky (průhledné grafické obrázky umístěné na webovou stránku nebo do e-mailu, které označují zobrazení stránky nebo e-mailu), webové štěnice (podobné, jako pixelové značky), a webová úložiště, která se používají v softwaru pro stolní počítače nebo v mobilních zařízeních.

Také existují technologie, jako jsou identifikátory mobilních zařízení a integrace SDK, které pomáhají společnostem rozpoznat vaše zařízení při dalším použití aplikace nebo jiném použití služby.

13.2 Způsob použití souborů cookie a dalších technologií

Používáme soubory cookie týkající se relace (platnost kterých vyprší po ukončení webového prohlížeče) i trvalé soubory cookie (které zůstávají na vašem zařízení po určitý čas, nebo dokud je neodstraníte). Pro účely vysvětlené v této tabulce používáme následující typy souborů cookie:

Cookie Type Purpose
Klíčové provozní Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro provoz služby Spotify podle vašich požadavků. Například nám umožňují rozpoznat typ vašeho odběru a poskytnout vám příslušné služby.
Výkon/Analýza Tyto soubory cookie používáme k analýze přístupu, používání a výkonu služby Spotify. Získané informace používáme k údržbě, provozu a neustálému vylepšování služby Spotify. Také můžeme získávat informace prostřednictvím našeho e-mailového bulletinu, včetně informací o tom, zda jste bulletin otevřeli nebo přeposlali a zda jste klikli na některé z informací v něm. Tyto informace nám umožňují získat přehled o efektivitě našeho bulletinu a pomáhají nám zajistit, že dodáváme informace, které budou pro vás zajímavé.
Funkční Tyto soubory cookie nám umožňují provoz některých funkcí služby Spotify v souladu s vašimi volbami. Tyto soubory cookie umožňují zajistit, že vám můžeme při dalším používání nebo další návštěvě služby Spotify poskytnout služby, o které jste nás požádali – například si budeme pamatovat vaše uživatelské jméno, přizpůsobení vašich služeb a budeme vám moci připomenout obsah, který se vám líbil.
Zacílení/Reklama Tyto soubory cookie používáme k zobrazování reklam, které jsou relevantní pro vaše zájmy. Tyto informace můžeme také použít k účelům omezení frekvence (např. k zajištění, že vám nebudeme opakovaně zobrazovat stejnou reklamu) a k regulaci zobrazených reklam a měření jejich účinnosti.
Třetí strany Můžeme našim obchodním partnerům dovolit používání souborů cookie ve službě Spotify nebo mimo ní za účely uvedenými výše, včetně shromažďování informací o vašich online aktivitách v průběhu času a na různých webech. Také můžeme povolit poskytovatelům služeb konajícím naším jménem používání souborů cookie za účely uvedenými výše.
Reklamy služby Spotify Při zobrazování reklam služeb Spotify na jiných webech a v jiných službách spolupracujeme s poskytovateli webového obsahu, reklamními sítěmi a poskytovateli služeb. Pomocí souborů cookie vám můžeme zobrazovat reklamy, které budou relevantní pro vás a vaše zájmy na jiných webech a v jiných službách, a regulovat reklamy, které se vám zobrazí, a měřit jejich účinnost.

Také používáme identifikátory mobilních zařízení a další technologie uvedené v části 13.1 k účelům uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů, například k rozpoznání vašeho zařízení při dalších návštěvách aplikace Spotify nebo jiném použití služeb Spotify.

13.3 Správa vašich souborů cookie a dalších předvoleb

Mnoho webových prohlížečů umožňuje správu vašich předvoleb. Můžete nastavit prohlížeč tak, aby odmítal soubory cookie, nebo aby některé soubory cookie mazal. Pomocí předvoleb webového prohlížeče můžete také spravovat jiné technologie stejným způsobem, jako soubory cookie.

Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete blokovat soubory cookie, může dojít k omezení služby Spotify nebo ztrátě funkčnosti některých prvků služby.

Neexistuje zavedená norma reakce na signály Nesledovat. Naše služba na takové signály nereaguje. Na našem webu používáme ikonu AdChoices, která se také může zobrazovat na některých zacílených reklamách, které vám naše společnost (nebo poskytovatel služby konající naším jménem) zobrazuje na základě informací o vašich aktivitách online. Kliknutím na ikonu AdChoices nebo návštěvou adresy aboutads.info můžete získat další informace o shromažďování a používání informací o vašich aktivitách online za účelem behaviorální reklamy online. Také můžete zjistit, jak můžete odmítnout použití vašich údajů za účelem behaviorální reklamy online společnostmi, které jsou členy aliance Digital Advertising Alliance (DAA). Uživatelé v Kanadě mohou také navštívit adresu youradchoices.ca. Uživatelé v Evropě mohou také navštívit adresu youronlinechoices.com, kde získají informace o odmítnutí použití jejich údajů za účelem behaviorální reklamy online společnostmi, které jsou členy aliance European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA).

Také máte k dispozici nástroj na odmítnutí účasti iniciativy Network Advertising Initiative (NAI) na adrese networkadvertising.org/choices. Tento nástroj vám umožňuje odmítnout použití vašich informací o aktivitách online za účelem behaviorální reklamy online společnostmi, které jsou členy iniciativy NAI.

Vaše mobilní zařízení může také obsahovat nastavení „Omezit sledování reklam“ (systém iOS) nebo „Odmítnout reklamy založené na zájmu“ (systém Android), které vám umožní omezit použití informací o vašem používání aplikací za účelem zobrazování reklam zaměřených na vaše zájmy.

Nezapomeňte, že i v případě, že odmítnete účast pomocí mechanismů uvedených výše, mohou se vám při používání služby Spotify zobrazovat reklamy.

Ve službě Spotify zobrazujeme reklamy ve spolupráci s reklamními partnery. Jednou ze služeb, které používáme ke sledování aktivity související se Službou, např. pomocí umístění souborů cookie, je služba Google Analytics od společnosti Google (Google, Inc. a company headquartered at 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Můžeme používat dodavatele včetně společnosti Google, kteří používají proprietární soubory cookie (například soubor cookie služby Google Analytics) a soubory třetích stran současně k získávání informací, optimalizaci a zobrazování reklam na základě vašich předchozích návštěv našich webů, včetně služby Google Analytics pro zobrazování reklam. Společnost Google poskytuje nástroje ke správě shromažďování a použití různých informací službou Google Analytics na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout a službou Google Analytics pro zobrazování reklam nebo zobrazovací sítě Google pomocí použití nastavení reklam Google na adrese google.com/settings/ads.

Tímto souhlasíte s použitím souborů cookie a dalších technologií popsaných výše.

13.4 Další informace

Další informace o použití souborů cookie a způsobech blokování těchto souborů naleznete na stránkách allaboutcookies.org, youronlinechoices.eu (Evropa) nebo aboutads.info/choices (USA). Pokud máte jakékoli otázky nebo připomínky týkající se našeho použití souborů cookie, kontaktujte nás na adrese privacy@spotify.com.

Děkujeme, že jste si přečetli naše zásady ochrany osobních údajů. Doufáme, že se vám bude služba Spotify líbit!

Společnost kontrolující údaje:

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden (Švédsko)

© Spotify AB.