Zásady ochrany osobních údajů služby Spotify

Účinnost od 5. prosince 2023

1. O těchto zásadách

2. Tvoje práva a možnosti kontroly v souvislosti s osobními údaji

3. Osobní údaje, které o tobě shromažďujeme

4. Účel, k němuž tvoje osobní údaje používáme

5. Sdílení tvých osobních údajů

6. Uchovávání údajů

7. Předávání do jiných zemí

8. Uchovávání tvých osobních údajů v bezpečí

9. Děti

10. Změny těchto zásad

11. Jak nás kontaktovat

1. O těchto zásadách

Tyto zásady popisují, jak ve společnosti Spotify AB zpracováváme tvoje osobní údaje.

Vztahují se na to, jak používáš:

 • všechny streamovací služby Spotify jako uživatel. Patří sem například:
  • tvoje používání Spotify na libovolném zařízení,
  • přizpůsobení tvého uživatelského prostředí,
  • infrastruktura, kterou potřebujeme k poskytování služeb,
  • propojení tvého účtu Spotify s jinou aplikací,
  • naše bezplatné i placené verze streamovacích služeb (jednotlivě dále označované jako „verze služby");
 • další služby Spotify obsahující odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů. Sem patří webové stránky Spotify, zákaznický servis a stránka komunity.

Nadále je budeme souhrnně nazývat „služba Spotify".

Čas od času můžeme vyvíjet nové služby nebo nabízet služby doplňkové. Na ty se tyto zásady budou vztahovat také, pokud nebude při jejich zavedení výslovně uvedeno jinak.

Tyto zásady nejsou...

 • podmínkami použití služby Spotify, které tvoří samostatný dokument. Podmínky použití služby vymezují právně závaznou smlouvu uzavřenou mezi tebou a společností Spotify ohledně používání služby Spotify a popisují pravidla Spotify a tvoje uživatelská práva;
 • platné pro tvoje používání dalších služeb Spotify, které mají vlastní zásady ochrany osobních údajů. Mezi další služby Spotify patří Anchor, Soundtrap, Megaphone a aplikace Spotify Live.

Další zdroje a nastavení

Klíčové informace o tvých osobních údajích jsou v těchto zásadách uvedeny právě zde. Možná se ale budeš chtít podívat na naše další zdroje týkající se osobních údajů a možnosti jejich kontroly:

 • Centrum soukromí: Uživatelsky přívětivá sekce obsahující shrnutí klíčových témat.
 • Nastavení ochrany osobních údajů: Poskytne ti kontrolu nad zpracováním určitých osobních údajů, včetně personalizovaných reklam.
 • Nastavení oznámení: Zde můžeš nastavit, s jakou marketingovou komunikací se na tebe Spotify bude obracet.
 • Nastavení (ve verzích Spotify pro počítač i pro mobilní zařízení): Umožní ti kontrolu nad určitými aspekty služby Spotify, jako je „sdílení" nebo „explicitní obsah". V nastavení sdílení můžeš:
  • spustit soukromou relaci,
  • zvolit, zda to, co ve Spotify posloucháš, chceš sdílet se svými sledujícími,
  • zvolit, zda chceš na svém profilu zobrazit nedávno přehrávané umělce.

V nastavení explicitního obsahu můžeš určit, zda se ve tvém účtu Spotify může přehrávat obsah hodnocený jako explicitní.

 • Zásady používání souborů cookie: Informace o tom, jak používáme soubory cookie a jak můžeš spravovat jejich předvolby. Cookie jsou soubory, které se při návštěvě webové stránky ukládají do tvého telefonu, tabletu nebo počítače.

2. Tvoje práva a možnosti kontroly v souvislosti s osobními údaji

Řada zákonů na ochranu osobních údajů dává jednotlivcům práva v souvislosti s jejich osobními údaji. Mezi tyto zákony patří i Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli „GDPR".

Některá práva platí pouze v případech, kdy Spotify ke zpracování tvých údajů využívá určitý „právní základ". Jednotlivé právní základy včetně případů, kde je Spotify využívá, jsou vysvětleny v části 4 „Účel, k němuž tvoje osobní údaje používáme".

Následující tabulka vysvětluje:

 • tvoje práva,
 • okolnosti, za nichž platí (například požadovaný právní základ),
 • způsoby, jak je využívat.
Máš právo na…
Jak?

Informovanost

Máš právo na informace, jaké osobní údaje a jakým způsobem o tobě zpracováváme.

Informujeme tě:

 • prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů,
 • prostřednictvím informací, které jsou ti poskytovány během používání služby Spotify,
 • prostřednictvím odpovědí na tvoje konkrétní dotazy a žádosti, pokud nás kontaktuješ.

Přístup

Máš právo vyžádat si přístup k osobním údajům, které o tobě zpracováváme.

Jestli si chceš od Spotify vyžádat kopii svých osobních údajů, můžeš buď:

Když si údaje stáhneš, obdržíš o svých údajích informace, které ti Spotify musí poskytnout na základě článku 15 nařízení GDPR. Pokud budeš chtít další informace o tom, jak tvoje osobní údaje zpracováváme, můžeš nás kontaktovat.

Oprava

Máš právo požádat, abychom opravili nebo aktualizovali tvoje osobní údaje tam, kde jsou nepřesné nebo neúplné.

Svoje uživatelské údaje můžeš upravit v části „Upravit profil“ svého účtu nebo tak, že nás kontaktuješ.

Výmaz

Máš právo požádat, abychom některé tvoje osobní údaje vymazali.

Například nás můžeš požádat o vymazání osobních údajů:

 • které již nepotřebujeme k účelu, k němuž byly shromážděny,
 • které zpracováváme na právním základě souhlasu, který se rozhodneš odvolat,
 • pokud máš námitky (viz část „Námitky“ níže) a
  • vzneseš oprávněnou námitku nebo
  • vzneseš námitku proti přímému marketingu.

Mohou nastat situace, kdy Spotify nebude moct tvoje údaje vymazat, například pokud:

 • stále trvá potřeba zpracovávat údaje za účelem, k němuž byly shromážděny,
 • zájem společnosti Spotify používat údaje je nadřazen tvému zájmu o jejich vymazání. Například tehdy, když údaje potřebujeme pro ochranu našich služeb před podvody,
 • Spotify má zákonnou povinnost údaje uchovat, nebo
 • Spotify údaje potřebuje ke vznesení, uplatnění nebo hájení právních nároků, například v případě, že v souvislosti s tvým účtem existuje nějaký nevyřešený problém.

Existuje několik způsobů, jak můžeš svoje osobní údaje ze Spotify vymazat:

 • Pokud chceš ze svého profilu odebrat zvukový obsah, označ příslušný obsah a zvol možnost Odebrat. Z profilu můžeš například odebrat playlisty nebo můžeš z některého playlistu odebrat konkrétní nahrávku.
 • Pokud chceš požádat o vymazání jiných svých osobních údajů ze Spotify, postupuj podle pokynů na naší stránce podpory. Mezi tyto údaje patří tvoje uživatelské údaje, údaje o používání a další údaje uvedené v části 3 „Osobní údaje, které o tobě shromažďujeme“.
 • S žádostí o vymazání se také můžeš obrátit na nás.

Omezení

Máš právo požádat, abychom tvoje osobní údaje nebo jejich část přestali zpracovávat.

To můžeš udělat v případě, že:

 • tvoje osobní údaje jsou nepřesné,
 • jejich zpracování námi je nezákonné,
 • nepotřebujeme tvoje informace ke konkrétnímu účelu,
 • vzneseš námitku proti našemu zpracování a my tuto námitku právě posuzujeme – viz část „Námitky“ níže.

O pozastavení tohoto zpracování můžeš požádat dočasně nebo natrvalo.

Svoje právo na omezení můžeš uplatnit, když nás kontaktuješ.

Námitky

Máš právo vznést námitku proti našemu zpracování tvých osobních údajů.

To můžeš udělat v případě, že:

 • Spotify zpracovává tvoje osobní údaje na právním základě oprávněného zájmu, nebo
 • Spotify zpracovává tvoje osobní údaje pro účely personalizovaných reklam.

Jak uplatnit právo na námitku:

 • Pomocí ovládacích prvků ve službě Spotify můžeš vypnout nebo upravit některé funkce zpracovávající tvoje osobní údaje. Postup, jak ovládat personalizované reklamy, najdeš na konci této části.
 • kontaktuj nás

Přenositelnost dat

Máš právo vyžádat si kopii svých osobních údajů v elektronickém formátu a předávat tyto osobní údaje k použití ve službách jiných subjektů.

O předání údajů můžeš požádat, pokud tvoje osobní údaje zpracováváme na právních základech souhlasu nebo plnění smlouvy. Spotify se však bude snažit v maximální možné míře vyhovět každé žádosti.

Informace o tom, jak uplatnit právo na přenositelnost, najdeš v části „Přístup“ výše.

Nepřípustnost automatizovaného rozhodování

Máš právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování (rozhodování bez lidského zásahu), včetně profilování, pokud by takové rozhodnutí pro tebe mělo právní důsledky nebo podobně významný dopad.

Společnost Spotify v rámci služby Spotify tento typ automatizovaného rozhodování neprovádí.

Odvolání souhlasu

Máš právo odvolat svůj souhlas s tím, že shromažďujeme a používáme tvoje osobní údaje.

Můžeš to udělat, pokud Spotify zpracovává tvoje osobní údaje na právním základě souhlasu.

Když chceš souhlas odvolat, máš tyto možnosti:

Právo podat stížnost

V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností se můžeš obrátit na švédský úřad pro ochranu osobních údajů (IMY) nebo na svůj místní úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobnosti o úřadu IMY najdeš zde. Můžeš také navštívit webové stránky místního úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ovládání personalizovaných reklam

Co je personalizovaná reklama?

 • Jde o případ, kdy s využitím údajů o tobě přizpůsobujeme zobrazování reklam tak, aby pro tebe byly relevantnější. Říká se tomu také „reklama na základě zájmů".
 • Příkladem personalizované reklamy je případ, kdy reklamní partner disponuje informacemi naznačujícími, že se zajímáš o automobily. Díky tomu bychom ti mohli začít zobrazovat reklamy na auta.

Jak mít nad personalizovanou reklamou kontrolu:

 • Personalizovanou reklamu můžeš ovládat v nastavení soukromí svého účtu v části „Personalizované reklamy".
 • U některých podcastů také můžeš ovládat personalizovanou reklamu prostřednictvím odkazů v popisu epizody. To platí v případě, kdy poskytovatel obsahu financuje podcast tím, že do něj vkládá reklamy. Tyto ovládací prvky pro podcast jsou spravovány poskytovatelem hostingu, což nemusí být společnost Spotify.

Pokud máš personalizované reklamy ve svém nastavení ochrany osobních údajů deaktivované, může se ti reklama stále nabízet. Mohou v tom být zahrnuty naše bezplatné i placené verze služby, v závislosti na konkrétních případech (například u reklam v podcastech). Tento typ reklamy je založen na tvých registračních údajích a obsahu, který v našich službách aktuálně posloucháš. Pokud například posloucháš podcast o vaření, uslyšíš třeba reklamu na kuchyňský robot.

Minimální věk pro personalizovanou reklamu

 • Minimální věk pro personalizovanou reklamu je dán tím, ve které zemi se nacházíš a jaká pravidla pro personalizovanou reklamu v dané zemi platí. Pokud požadovaného minimálního věku nedosahuješ, nebudeš personalizované reklamy dostávat.
 • Pokud jsi mladší, než určuje požadovaný minimální věk, nemůžeš se k odběru personalizovaných reklam ani přihlásit.
 • Personalizované reklamy začneš dostávat, jakmile dosáhneš minimálního věku požadovaného v tvojí zemi. Jakmile k tomu dojde, obdržíš od služby Spotify zprávu, která tě na to upozorní. Zpráva bude obsahovat odkaz na nastavení ochrany osobních údajů, kde můžeš změnit svoje předvolby nebo se z odběru personalizovaných reklam kdykoli odhlásit.

3. Osobní údaje, které o tobě shromažďujeme

V těchto tabulkách jsou uvedeny kategorie osobních údajů, které od tebe shromažďujeme.

Údaje shromažďované, když se zaregistruješ do služby Spotify
nebo když aktualizuješ svůj účet

Kategorie

Popis

Uživatelské údaje

Osobní údaje, které potřebujeme k vytvoření tvého účtu Spotify a které ti umožní používat službu Spotify.

Typ shromažďovaných a používaných údajů závisí na tom, jaký typ verze služby máš, jakým způsobem si vytvoříš účet, v které zemi se nacházíš a zda k přihlášení používáš služby třetích stran. Mohou to být tyto tvoje údaje:

 • profilové jméno,
 • e-mailová adresa,
 • heslo,
 • telefonní číslo,
 • datum narození,
 • pohlaví,
 • poštovní adresa (další podrobnosti níže),
 • země.
 • škola (v případě Spotify Premium Student).

Některé z těchto údajů od tebe získáme např. prostřednictvím registračního formuláře nebo stránky účtu.

Některé z těchto údajů, například zemi nebo region, také shromažďujeme z tvého zařízení. Další informace o tom, jak tyto údaje shromažďujeme a používáme, najdeš v části „Tvoje obecná (nepřesná) poloha“ v kategorii Údaje o používání.

Údaje o poštovní adrese

O údaje o tvojí poštovní adrese můžeme požádat a zpracovávat je z těchto důvodů:

 • ke kontrole oprávněnosti tvojí verze služby,
 • k zasílání oznámení vyžadovaných zákonem,
 • k poskytování možností podpory,
 • pro potřeby fakturace a daňové správy,
 • k doručování hmotného zboží nebo dárků, které si vyžádáš.

V některých případech můžeme pro pomoc s ověřením tvojí adresy použít aplikace třetích stran, například Google Maps.

Údaje shromažďované při tvém používání služby Spotify

Kategorie

Popis

Údaje o používání

Osobní údaje, které o tobě shromažďujeme a zpracováváme při tvém přístupu ke službě Spotify nebo jejím používání.

Sem patří několik typů informací, které jsou uvedeny v následujících částech.

Informace o tom, jak používáš Spotify

Příklady:

 • informace o tvojí verzi služby Spotify;
 • aktivity, které ve službě Spotify provádíš (včetně jejich data a času), například:
  • hledané fráze,
  • historie streamování,
  • playlisty, které vytváříš,
  • tvoje knihovna,
  • historie procházení,
  • nastavení účtu,
  • interakce s dalšími uživateli Spotify,
  • tvoje používání služeb, zařízení a aplikací třetích stran v souvislosti se službou Spotify;
 • závěry (tj. jak je chápeme) týkající se tvých zájmů a preferencí na základě tvého používání služby Spotify;
 • obsah, který poskytneš při účasti na propagačních akcích Spotify, například soutěžích nebo hrách;
 • obsah, který zveřejníš v kterékoli části služby Spotify, například obrázky, zvuk, text, názvy, popisy, komunikace a další typy obsahu.

Tvoje technické údaje

Příklady:

 • informace o adrese URL;
 • online identifikátory, například soubory cookie a IP adresy;
 • informace o zařízeních, která používáš, kam patří například:
  • ID zařízení,
  • typ síťového připojení (např. WiFi, 4G, LTE, Bluetooth),
  • poskytovatel,
  • výkon sítě a zařízení,
  • typ prohlížeče,
  • jazyk,
  • informace umožňující provádět správu digitálních práv,
  • operační systém,
  • verze aplikace Spotify;
 • informace, které nám umožní zjišťovat zařízení a aplikace třetích stran a připojit se k nim. Příklady tohoto typu informací jsou název zařízení, identifikátory zařízení, značka a verze. Zařízení a aplikace třetích stran jsou například:
  • zařízení ve tvojí síti WiFi (například reproduktory), které lze připojit ke službě Spotify,
  • zařízení, která tvůj operační systém zpřístupňuje při připojení přes Bluetooth, zásuvný modul nebo instalaci,
  • partnerské aplikace služby Spotify ke zjištění, zda aplikace na tvém zařízení je či není nainstalována.

Tvoje obecná (nepřesná) poloha

Tvoje obecná poloha znamená zemi, region nebo stát. Můžeme ji zjistit z technických údajů (např. z tvojí IP adresy nebo jazykového nastavení tvého zařízení) nebo z měny prováděných plateb.

Tyto údaje potřebujeme proto, abychom mohli:

 • splnit geograficky podmíněné požadavky stanovené v našich smlouvách s vlastníky obsahu služby Spotify,
 • doručovat obsah a reklamu, které jsou pro tebe relevantní.

Údaje ze snímače tvého zařízení

Údaje ze snímače zařízení generované pohybem nebo orientací, pokud je to nutné k poskytování funkcí služby Spotify, které tyto údaje vyžadují. Jde o údaje, které tvoje zařízení shromažďuje o tom, jak se pohybuješ nebo jak zařízení držíš.

Další údaje, které se případně rozhodneš nám poskytnout

Kategorie

Popis

Hlasové údaje

Pokud jsou na tvém trhu dostupné hlasové funkce a rozhodneš se některou z nich používat, shromažďujeme a zpracováváme hlasové údaje. Hlasové údaje jsou zvukové nahrávky tvého hlasu a jejich přepisy.

Další informace o tom, jak fungují jednotlivé hlasové funkce a jak je můžeš ovládat či vypnout, najdeš v našich zásadách hlasového ovládání.

Údaje o platbách a nákupech

Když si od Spotify něco koupíš nebo se zaregistruješ k placené nebo zkušební verzi služby, budeme potřebovat zpracovat tvoje platební údaje.

Konkrétní shromažďované a používané osobní údaje se budou lišit podle způsobu platby. Patří sem informace jako:

 • jméno
 • datum narození,
 • typ způsobu platby (např. kreditní nebo debetní karta),
 • v případě použití kreditní nebo debetní karty dále typ karty, datum vypršení platnosti a určité číslice z čísla tvojí karty,
  (Poznámka: Z bezpečnostních důvodů nikdy neuchováváme celé číslo karty.)
 • PSČ,
 • číslo mobilního telefonu,
 • podrobnosti o nákupu a historie plateb.

Údaje z dotazníků a průzkumů

Pokud se zúčastníš ankety nebo uživatelského průzkumu, budeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, které přitom poskytneš.

Některé z výše uvedených údajů získáváme od třetích stran. Tabulka níže popisuje kategorie těchto třetích stran.

Zdroje třetích stran, z nichž o tobě dostáváme údaje

Kategorie třetích stran

Popis

Kategorie údajů

Partneři zapojení do ověřování

Pokud se k používání služby Spotify zaregistruješ nebo do ní přihlásíš prostřednictvím jiné služby, obdržíme o tobě od příslušné služby informace. Ty nám pomůžou vytvořit ti u nás účet.

Uživatelské údaje

Aplikace, služby a zařízení třetích stran, které připojíš ke svému účtu Spotify

Pokud svůj účet Spotify připojíš k aplikaci, službě nebo zařízení třetí strany, můžeme z nich shromažďovat a používat údaje. Tyto údaje jsou potřeba pro integraci.

Mezi tyto aplikace, služby a zařízení třetích stran patří:

 • sociální sítě;
 • zařízení, například:
  • zvuková zařízení (např. reproduktory a sluchátka),
  • chytré hodinky,
  • televizory,
  • mobilní telefony a tablety,
  • produkty automobilového průmyslu (např. osobní automobily),
  • herní konzole;
 • služby nebo platformy, jako jsou hlasoví asistenti nebo platformy obsahu.

Než začneme shromažďovat tvoje údaje od určitých třetích stran, požádáme tě o souhlas.

Uživatelské údaje

Údaje o používání

Partneři poskytující technické služby

Určité údaje získáváme od partnerů poskytujících technické služby, s nimiž spolupracujeme. Patří sem mapování IP adres k získání obecných (nepřesných) údajů o poloze (např. zemi, regionu, městě, státu).

To společnosti Spotify umožňuje poskytovat službu Spotify, obsah a funkce.

Spolupracujeme také s poskytovateli bezpečnostních služeb, kteří nám pomáhají chránit uživatelské účty.

Uživatelské údaje

Údaje o používání

Zprostředkovatelé plateb a obchodníci

Pokud se rozhodneš platit prostřednictvím třetích stran (např. telekomunikačních operátorů) nebo faktur, můžeme získávat údaje od zprostředkovatelů plateb.

To nám umožní:

 • posílat ti faktury,
 • zpracovat tvoji platbu,
 • dodat ti to, co si kupuješ.

Pokud tě přesměrujeme na obchodníka, obdržíme od něj údaje související s tvým nákupem. Můžeme tě například přesměrovat na obchod s merchem některého umělce na platformě třetí strany nebo na externí webovou stránku pro prodej vstupenek.

Získání těchto údajů nám umožní:

 • spočítat, jaké poplatky bychom ještě měli dostat,
 • analyzovat účinnost našeho partnerství s příslušnými obchodníky,
 • porozumět tvým zájmům.

Údaje o platbách a nákupech

Reklamní a marketingoví partneři

Od některých reklamních a marketingových partnerů dostáváme informace o tom, jaké máš podle jejich zjištění zájmy a preference.

To nám umožňuje poskytovat relevantnější reklamy a marketing.

Údaje o používání

Získané společnosti

Údaje o tobě můžeme získat i od společností, které koupíme. Slouží nám k vylepšování služeb, produktů a nabídek.

Uživatelské údaje

Údaje o používání

Pokud si stáhneš mobilní aplikaci Spotify a vyzkoušíš si prostředí Spotify jako odhlášený uživatel, budeme shromažďovat omezené informace o tom, jak službu Spotify používáš, včetně údajů o používání. To děláme proto, abychom měli přehled o tvém přístupu k službě a jejím používání. Dále to děláme proto, abychom ti zajistili správné prostředí, například podle země nebo regionu. Pokud se rozhodneš vytvořit si účet Spotify a využívat všechny výhody naší služby, sloučíme tyto údaje s údaji z tvého účtu Spotify.

4. Účel, k němuž tvoje osobní údaje používáme

Následující tabulka uvádí:

 • účel, k němuž zpracováváme tvoje osobní údaje,
 • právní odůvodnění (jednotlivě označovaná jako „právní základ") podle zákona na ochranu osobních údajů pro každý jednotlivý účel,
 • kategorie osobních údajů, které používáme pro každý jednotlivý účel. Více se o těchto kategoriích dočteš v části 3 „Osobní údaje, které o tobě shromažďujeme".

Zde je obecné vysvětlení jednotlivých „právních základů", které ti pomůže tabulce lépe porozumět:

 • Plnění smlouvy: Případy, kdy je nutné, aby společnost Spotify (nebo třetí strana) zpracovávala tvoje osobní údaje za účelem:
  • plnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené s tebou, např. povinnosti společnosti Spotify poskytovat ti službu Spotify na základě podmínek použití služby, nebo
  • ověření informací předtím, než nová smlouva s tebou vstoupí v účinnost.
 • Oprávněný zájem: Případy, kdy má společnost Spotify nebo třetí strana zájem používat určitým způsobem tvoje osobní údaje a zároveň je to nezbytné a odůvodněné s ohledem na případná rizika pro tebe a ostatní uživatele služby Spotify. Jde například o využití údajů o používání ke zlepšení služby Spotify pro všechny uživatele. Pokud chceš lépe porozumět některému konkrétnímu odůvodnění, kontaktuj nás.
 • Souhlas: Případy, kdy tě společnost Spotify požádá o aktivní vyjádření souhlasu s používáním tvých osobních údajů společností Spotify k určitému účelu.
 • Plnění zákonných povinností: Případy, kdy společnost Spotify musí tvoje osobní údaje zpracovávat proto, aby byl dodržen zákon.
Účel zpracování tvých údajů
Právní základ, který daný účel umožňuje
Kategorie osobních údajů používaných pro daný účel

Poskytování služby Spotify v souladu se smlouvou, kterou jsme s tebou uzavřeli.

Tvoje osobní údaje používáme například k:

 • nastavení tvého účtu,
 • personalizaci tvého účtu,
 • poskytování aplikace Spotify, pokud si ji stáhneš do zařízení.

Plnění smlouvy

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o poštovní adrese
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupech

Poskytování dalších součástí služby Spotify.

Tvoje osobní údaje slouží například k tomu, abychom ti umožnili s někým sdílet odkaz na obsah ve Spotify.

Oprávněný zájem

Mezi naše oprávněné zájmy zde patří:

 • udržení provozuschopnosti a funkčnosti služby Spotify,
 • umožnění přístupu a používání služby Spotify pro uživatele.
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o poštovní adrese
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupech

Poskytování některých dalších volitelných součástí služby Spotify. V takovém případě tě výslovně požádáme o souhlas.

Souhlas

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
 • Údaje z dotazníků a průzkumů
 • Údaje o platbách a nákupech

Diagnostika, řešení a náprava problémů se službou Spotify.

Plnění smlouvy

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání

Posouzení a vývoj nových funkcí, technologií a vylepšení služby Spotify.

Příklad:

 • osobní údaje používáme k vývoji a zdokonalování našich algoritmů personalizovaných doporučení,
 • analyzujeme, jak uživatelé reagují na některou novou funkci, a zjišťujeme, zda bychom měli provést nějaké změny.

Oprávněný zájem

Mezi naše oprávněné zájmy zde patří vývoj a zlepšování produktů a funkcí pro naše uživatele.

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
 • Údaje z dotazníků a průzkumů

Marketing nebo reklama tam, kde zákon vyžaduje získání tvého souhlasu.

Například tehdy, když používáme soubory cookie k zjištění tvých zájmů nebo když zákon vyžaduje souhlas pro e-mailový marketing.

Souhlas

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
 • Údaje z dotazníků a průzkumů

Další marketingové, propagační a reklamní účely tam, kde souhlas není vyžadován zákonem.

Například když tvoje osobní údaje používáme k přizpůsobení reklamy tvým zájmům.

Oprávněný zájem

Mezi naše oprávněné zájmy zde patří používání reklam k financování služby Spotify, abychom ji z větší části mohli nabízet zdarma.

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
 • Údaje z dotazníků a průzkumů

Dodržování zákonných povinností, které se na nás vztahují.

Může jít o:

 • povinnosti vyplývající ze zákonů země nebo regionu, kde se nacházíš,
 • švédské zákony (protože sídlo naší společnosti je ve Švédsku),
 • zákony EU, které se nás týkají.

Tam, kde je to vyžadováno, například použijeme tvoje datum narození k ověření věku.

Plnění zákonných povinností

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o poštovní adrese
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupech
 • Údaje z dotazníků a průzkumů

Plnění požadavků orgánů činných v trestním řízení, soudů a dalších kompetentních orgánů.

Plnění zákonných povinností a oprávněný zájem


Mezi naše oprávněné zájmy zde patří pomoc orgánům činným v trestním řízení při bránění závažné trestné činnosti nebo při jejím odhalování.

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o poštovní adrese
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupech
 • Údaje z dotazníků a průzkumů

Plnění smluvních závazků vůči třetím stranám.

Poskytujeme například pseudonymizované údaje o poslechu našich uživatelů, protože jsme k tomu smluvně zavázáni s držitelem práv ve Spotify.

Oprávněný zájem

Mezi naše oprávněné zájmy zde patří:

 • udržování vztahů s umělci, abychom mohli poskytovat službu Spotify,
 • udržování vztahů s dalšími externími subjekty ze stejného důvodu.
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupech

Přijetí vhodných opatření při nahlášení porušení práv duševního vlastnictví nebo nevhodného obsahu.

Oprávněný zájem

Mezi naše oprávněné zájmy zde patří ochrana duševního vlastnictví a originálního obsahu.

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupech

Vznesení, uplatnění nebo hájení právních nároků.

Pokud jsme například účastníky soudního sporu a potřebujeme našim právníkům poskytnout informace, které s daným případem souvisí.

Oprávněný zájem

Mezi naše oprávněné zájmy zde patří:

 • vyhledávání právní pomoci,
 • ochrana naší společnosti, našich uživatelů a dalších subjektů v případě soudních řízení.
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o poštovní adrese
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupech
 • Údaje z dotazníků a průzkumů

Provádění obchodního plánování, vykazování a prognózování.

Například se díváme na agregované údaje uživatelů jako počet nových registrací v některé zemi, abychom mohli plánovat nové lokality pro uvedení našich produktů a funkcí.

Oprávněný zájem

Mezi naše oprávněné zájmy zde patří výzkum a plánování za účelem dalšího úspěšného provozování našeho podnikání.

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
 • Údaje o platbách a nákupech

Zpracování tvojí platby.

Osobní údaje používáme například k tomu, abychom ti umožnili zakoupit předplatné Spotify.

Plnění smlouvy a souhlas

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o platbách a nákupech
 • Údaje o poštovní adrese

Zajištění bezpečnosti služby Spotify a odhalování a prevence podvodů.

Například analyzujeme údaje o používání za účelem odhalení podvodných použití služby Spotify.

Oprávněný zájem

Mezi naše oprávněné zájmy zde patří ochrana služby Spotify a našich uživatelů před podvody a další nezákonnou činností.

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o poštovní adrese
 • Údaje o používání
 • Údaje o platbách a nákupech

Provádění průzkumů a anket.

Například se obracíme na uživatele se žádostí o zpětnou vazbu.

Oprávněný zájem

Mezi naše oprávněné zájmy zde patří větší přehled o tom, jak uživatelé přemýšlejí o službě Spotify a jak ji používají.

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
 • Údaje z dotazníků a průzkumů

5. Sdílení tvých osobních údajů

V této části jsou uvedeni příjemci osobních údajů shromažďovaných nebo generovaných při tvém používání služby Spotify.

Veřejně dostupné informace

Následující osobní údaje budou ve službě Spotify vždy veřejně dostupné (s výjimkou uživatelů, které máš zablokované):

 • tvoje profilové jméno,
 • tvoje profilová fotografie,
 • tvoje veřejné playlisty,
 • další obsah, který do služby Spotify vložíš, a všechny související názvy, popisy a obrázky,
 • koho ve službě Spotify sleduješ,
 • kdo ve službě Spotify sleduje tebe.

Určité informace můžeš ty nebo jiný uživatel sdílet ve službách třetích stran, například na sociálních sítích nebo platformách pro zprávy. Patří sem:

 • tvůj profil,
 • jakýkoli obsah, který vložíš do Spotify, a podrobnosti o tomto obsahu,
 • tvoje playlisty a všechny související názvy, popisy a obrázky

Když k takovému sdílení dojde, může si služba třetí strany uchovat kopii informací pro podporu svých funkcí.

Osobní údaje, které se případně rozhodneš sdílet

Příslušné osobní údaje budeme sdílet pouze se subjekty uvedenými v následující tabulce:

 • když se rozhodneš používat některou funkci služby Spotify nebo aplikaci, službu či zařízení třetí strany, a k tomu, aby to bylo možné, potřebujeme sdílet tvoje osobní údaje,
 • když nám povolení sdílet osobní údaje udělíš jiným způsobem, například prostřednictvím příslušného nastavení ve službě Spotify nebo vyjádřením souhlasu.
Kategorie příjemců
Kategorie údajů, které se můžeš rozhodnout sdílet
Důvody sdílení

Aplikace, služby a zařízení třetích stran, které připojíš ke svému účtu Spotify

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání

Umožnit připojení tvého účtu Spotify nebo používání služby Spotify ve spojení s aplikacemi, službami nebo zařízeními třetích stran.

Mezi příklady takových aplikací, služeb a zařízení třetích stran patří:

 • aplikace sociálních sítí,
 • reproduktory,
 • televizory,
 • platformy pro automobily,
 • hlasoví asistenti.

Mnoho propojení s třetími stranami si můžeš zobrazit a případně odebrat v části „Aplikace“ svého účtu.

Komunita podpory

 • Uživatelské údaje

Umožnit ti používání služby komunity podpory.

Když si zaregistruješ účet komunity podpory Spotify, požádáme tě o vytvoření profilového jména. To se veřejně zobrazí každému, kdo využívá komunitu podpory Spotify. Také budeme zobrazovat všechny otázky nebo komentáře, které zveřejníš.

Ostatní uživatelé Spotify

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje

Umožnit sdílení informací o tvém používání služby Spotify s ostatními uživateli Spotify. Mohou sem patřit třeba tvoji sledující ve Spotify.

V nastavení sdílení můžeš například zvolit, zda na svém profilu chceš sdílet nedávno přehrávané umělce a svoje playlisty. Dále se můžeš rozhodnout vytvořit playlist sdílený s ostatními uživateli nebo se k takovému playlistu přidat. Sdílené playlisty ti na základě tvojí posluchačské aktivity poskytnou sdílená doporučení.

Umělci a hudební vydavatelství

 • Uživatelské údaje

Dostávat novinky nebo propagační nabídky od umělců, hudebních vydavatelství a dalších partnerů.

Za tímto účelem se můžeš rozhodnout sdílet svoje uživatelské údaje. Stále budeš mít možnost si to rozmyslet a svůj souhlas kdykoli odvolat.

Informace, které můžeme sdílet

Podrobnosti, s kým a proč údaje sdílíme, najdeš v následující tabulce.

Kategorie příjemců
Kategorie údajů
Důvody sdílení

Poskytovatelé služeb

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o poštovní adrese
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupech
 • Údaje z dotazníků a průzkumů

Umožnit jim poskytovat svoje služby společnosti Spotify.

Mezi poskytovatele služeb patří subjekty, které pověřujeme, aby:

 • poskytovaly zákaznickou podporu,
 • provozovaly technickou infrastrukturu, kterou potřebujeme k poskytování služby Spotify,
 • pomáhaly při ochraně a zabezpečení našich systémů a služeb (např. reCAPTCHA od Google),
 • pomáhaly nabízet produkty, služby, události a propagační akce společnosti Spotify (a našich partnerů).

Zprostředkovatelé plateb

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o platbách a nákupech

Umožnit zpracování tvých plateb a ochranu proti podvodům.

Reklamní partneři

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání

Umožnit, aby nám mohli pomoct poskytovat ti ve službě Spotify relevantnější reklamu a měřit účinnost reklam.

Reklamní partneři nám například pomáhají usnadnit využívání personalizované reklamy.

Marketingoví partneři

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání

Propagovat Spotify u našich partnerů. S těmito partnery sdílíme některé uživatelské údaje a údaje o používání, pokud je to nutné k následujícím účelům:

 • umožnit ti účast na propagačních akcích Spotify, včetně zkušebních verzí nebo dalších balíčků,
 • propagovat Spotify v médiích a reklamách publikovaných v jiných online službách,
 • pomoct nám a našim partnerům měřit účinnost propagačních akcí Spotify.

Mezi partnery patří:

 • marketingoví partneři nebo sponzoři,
 • webové stránky a mobilní aplikace, které nám prodávají reklamní prostor ve svých službách,
 • zařízení, aplikace a mobilní partneři, kteří také nabízejí propagační akce Spotify.

Naši partneři mohou také kombinovat osobní údaje, které s nimi sdílíme, s dalšími údaji, které o tobě shromažďují, např. jak využíváš jejich služby. My i naši partneři můžeme tyto informace využívat k prezentaci nabídek, propagačních akcí a dalších marketingových aktivit, o kterých se domníváme, že pro tebe budou relevantní.

Hostingové platformy

 • Údaje o používání

Hostingové platformy poskytují hosting podcastů, aby ti je mohly doručit. Když si přehraješ podcast, sdílíme s hostingovými platformami některé údaje, například tvoji IP adresu. Umožníme ti streamovat i podcasty, které jsou dostupné z jiných hostingových platforem, nepatřících společnosti Spotify.

Poskytovatelé podcastů by měli v popisu pořadu nebo epizody vysvětlit, na které platformě je podcast hostován. Podrobnosti o tom, jak jednotlivé hostingové platformy používají údaje, které s nimi sdílíme, najdeš v jejich vlastních zásadách ochrany osobních údajů.

Akademičtí výzkumní pracovníci

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání

Provádět činnosti, jako je statistická analýza nebo akademické studie, ale pouze v pseudonymizované podobě. Pseudonymizované údaje jsou údaje označené kódem, nikoli tvým jménem nebo jinými údaji, které by tě přímo identifikovaly.

Další společnosti skupiny Spotify, včetně společností, které Spotify koupí

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o poštovní adrese
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupech
 • Údaje z dotazníků a průzkumů

Provádět každodenní obchodní operace a díky tomu udržovat, vylepšovat a poskytovat službu Spotify a služby získaných společností.

Příklad:

 • umožnit našim zaměstnancům, kteří pracují pro různé společnosti skupiny, vyvíjet a vylepšovat funkce služby Spotify,
 • sdílet údaje s našimi společnostmi, které měří účinnost reklamních kampaní probíhajících ve službě Spotify,
 • sdílet údaje s našimi podcastovými společnostmi, abychom lépe chápali trendy poslechu u našich uživatelů.

Orgány činné v trestním řízení a další instituce nebo další strany v soudních jednáních

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání

Pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že tak musíme učinit, např. z těchto důvodů:

 • abychom plnili zákonné povinnosti;
 • abychom se vyjádřili k platnému soudnímu dokumentu (např. příkazu k prohlídce, soudnímu příkazu nebo předvolání);
 • v našem vlastním odůvodněném zájmu nebo odůvodněném zájmu třetí strany, a to v souvislosti s následujícími aspekty:
  • bezpečnost státu,
  • vymáhání práva,
  • soudní spor (soudní případ),
  • vyšetřování v trestním řízení,
  • ochrana bezpečnosti osob,
  • prevence úmrtí nebo hrozící újmy na zdraví.

Kupci našeho podniku

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o poštovní adrese
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupech
 • Údaje z dotazníků a průzkumů

Pokud bychom se chystali náš podnik prodat nebo vyjednávat o jeho prodeji některému kupci nebo potenciálnímu zájemci.

V takovém případě můžeme v rámci transakce předat tvoje osobní údaje nástupnické společnosti nebo přidruženému subjektu.

6. Uchovávání údajů

Tvoje osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k tomu, abychom ti mohli poskytovat službu Spotify, a pouze pro legitimní a nezbytné obchodní účely společnosti Spotify, např.:

 • udržování funkčnosti služby Spotify,
 • provádění obchodních rozhodnutí o nových funkcích a nabídkách na základě dat,
 • plnění zákonných povinností,
 • řešení sporů.

Zde jsou některé kategorie doby uchování a kritéria, podle kterých je určujeme:

 • Údaje uchované, dokud je neodstraníš
  Máš právo požadovat, abychom některé tvoje osobní údaje vymazali. Další informace včetně popisu okolností, za nichž můžeme na tvoji žádost reagovat, najdeš v části „Výmaz" v kapitole 2 „Tvoje práva a možnosti kontroly v souvislosti s osobními údaji".
  Některé osobní údaje můžeš také přímo ze služby Spotify vymazat: můžeš například upravit nebo smazat svůj profilový obrázek. Tam, kde si uživatelé mohou zobrazovat a aktualizovat osobní údaje sami, uchováváme informace tak dlouho, jak uživatel určí, pokud nejde o případ některého z níže popsaných omezených účelů.
 • Údaje, které vyprší po určitém časovém období
  Máme stanovené určité doby uchování, takže některé údaje po určitém časovém období vyprší. Například osobní údaje, které případně zadáváš jako součást vyhledávacích dotazů, se obecně mažou po 90 dnech.
 • Údaje uchované do smazání účtu Spotify
  Některé údaje uchováváme, dokud tvůj účet Spotify není smazán. Patří mezi ně například tvoje uživatelské jméno a informace o tvém profilu ve Spotify. Po dobu existence účtu také zpravidla uchováváme historii streamování, například proto, abychom mohli poskytovat retrospektivní playlisty, které se uživatelům líbí, a personalizovaná doporučení založená na posluchačských zvycích (například Osobní časová schránka nebo Letní déjà vu). Po smazání tvého účtu Spotify budou údaje v této kategorii smazány nebo anonymizovány.
 • Údaje uchovávané po delší dobu pro omezené účely
  Některé údaje uchováváme určitou dobu i po smazání tvého účtu, ale jen pro velmi omezené účely. Můžeme být například vázáni zákonnými či smluvními povinnostmi, které to vyžadují. Sem mohou patřit například zákony o povinném uchovávání údajů, nařízení vlády k uchování údajů důležitých pro vyšetřování nebo uchování údajů pro účely soudního sporu. Po omezenou dobu můžeme také uchovávat údaje, které byly ze služby Spotify odebrány. Účelem může být:
  • pomoct zajistit bezpečnost uživatelů nebo
  • chránit před škodlivým obsahem na naší platformě.

Pomůže nám to vyšetřit potenciální porušení našich pokynů pro uživatele nebo pravidel platformy. Nezákonný obsah odebereme, pokud to zákon vyžaduje.

7. Předávání do jiných zemí

Vzhledem ke globálnímu charakteru našeho podnikání sdílí Spotify při provádění činností popsaných v těchto zásadách osobní údaje se společnostmi skupiny Spotify, subdodavateli a partnery mezinárodně. Tyto subjekty mohou tvoje údaje zpracovávat v zemích, jejichž zákony na ochranu osobních údajů nejsou považovány za tak silné jako zákony EU nebo zákony platné tam, kde žiješ. Například ti nemusí k tvým údajům poskytnout stejná práva.

Při každém předávání osobních údajů do zahraničí používáme nástroje, které:

 • zajistí, aby předání údajů bylo v souladu s platnými zákony,
 • pomohou získat pro tvoje údaje stejnou úroveň ochrany, jakou mají v EU.

K zajištění, aby předávání údajů odpovídalo platné legislativě EU, používáme následující právní mechanismy:

 • Standardní smluvní doložky (SCC). Tyto doložky po třetí straně požadují, aby chránila tvoje údaje a poskytovala ti práva a ochranu na úrovni EU. Standardní smluvní doložky využíváme například při předávání osobních údajů popsaných v části 3 „Osobní údaje, které o tobě shromažďujeme" poskytovatelům hostingu, kteří používají servery umístěné v USA. Pokud chceš uplatnit práva podle standardních smluvních doložek, kontaktuj nás nebo třetí stranu, která tvoje osobní údaje zpracovává.
 • Rozhodnutí o přiměřenosti. To znamená, že mimo Evropský hospodářský prostor předáváme osobní údaje do zemí, které mají podle Evropské komise postačující zákony na ochranu osobních údajů. Údaje popsané v části 3 „Osobní údaje, které o tobě shromažďujeme" předáváme například prodejcům se sídlem ve Velké Británii, Kanadě, Japonsku, Korejské republice nebo Švýcarsku.

U každého předávání údajů také identifikujeme a využíváme další ochrany vhodné pro každý konkrétní případ předávání údajů. Například:

 • technické ochrany, jako je šifrování a pseudonymizace,
 • zásady a postupy pro řešení nepřiměřených nebo nezákonných požadavků veřejných orgánů.

8. Uchovávání tvých osobních údajů v bezpečí

Cítíme se zavázáni chránit osobní údaje svých uživatelů. Zavedli jsme vhodná technická a organizační opatření, která pomáhají chránit bezpečnost tvých osobních údajů. Měj však na paměti, že žádný systém není zcela bezpečný.

Zavedli jsme nejrůznější ochranná opatření bránící neoprávněnému přístupu a zbytečnému uchovávání osobních údajů v našich systémech. Mezi tato opatření patří zásady pseudonymizace, šifrování, přístupu a uchovávání.

Aby byl tvůj uživatelský účet chráněný, doporučujeme:

 • používat silné heslo, které bude určeno pouze pro tvůj účet Spotify,
 • nikdy svoje heslo nikomu nesdělovat,
 • omezit přístup ke svému počítači a prohlížeči,
 • po ukončení používání služby Spotify na sdíleném zařízení se ihned odhlásit,
 • přečíst si další podrobnosti o ochraně svého účtu.

Ze Spotify se můžeš odhlásit na několika místech najednou pomocí funkce „Odhlásit se všude" na stránce tvého účtu.

Pokud mají k tvému účtu Spotify přístup jiné osoby, pak mají přístup i k osobním údajům, ovládacím prvkům a službě Spotify, které jsou ve tvém účtu k dispozici. Jde třeba o případ, kdy má někdo tvoje svolení používat tvůj účet na sdíleném zařízení.

Tvojí odpovědností je povolit používání tvého účtu jiným osobám pouze tehdy, když se nebojíš s nimi tyto osobní údaje sdílet. Používání tvého účtu Spotify někým jiným může mít vliv na tvoje personalizovaná doporučení a může se ti započítávat do objemu stažených dat.

9. Děti

Poznámka: Tyto zásady se nevztahují na Spotify Kids, pokud to není uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů ve službě Spotify Kids. Spotify Kids je samostatná aplikace Spotify.

Služba Spotify je v každé zemi nebo regionu omezena minimální věkovou hranicí. Služba Spotify není určena dětem:

 • mladším 13 let,
 • ve věku, ve kterém je zpracování jejich osobních údajů nezákonné,
 • ve věku, ve kterém zpracování osobních údajů vyžaduje souhlas rodičů.

Osobní údaje dětí mladších než přípustná věková hranice vědomě neshromažďujeme ani nepoužíváme. Pokud nedosahuješ potřebné věkové hranice, službu Spotify nepoužívej a nesděluj nám žádné osobní údaje. Místo toho ti doporučujeme používat účet Spotify Kids.

Pokud jsi rodičem dítěte nedosahujícího věkové hranice a dozvíš se, že tvoje dítě poskytlo společnosti Spotify osobní údaje, kontaktuj nás.

Pokud zjistíme, že jsme shromažďovali osobní údaje dítěte nedosahujícího potřebné věkové hranice, vynaložíme přiměřené kroky k odstranění těchto osobních údajů. V takovém případě může být nutné odstranit účet Spotify tohoto dítěte.

Při používání sdíleného zařízení u hlavní služby Spotify je třeba si dávat pozor na možné přehrávání nebo doporučování jakéhokoli nevhodného obsahu osobám mladším 18 let.

10. Změny těchto zásad

V těchto zásadách můžeme příležitostně provádět změny.

V případě podstatných změn těchto zásad tě na tyto změny zřetelně upozorníme přiměřeně daným okolnostem. Můžeme například ve službě Spotify zobrazit výrazné upozornění nebo ti je zaslat e-mailem či do zařízení.

11. Jak nás kontaktovat

V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností týkajících se těchto zásad se obrať na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů některým z následujících způsobů:

 • e-mailem na adresu: privacy@spotify.com,
 • písemně na adresu: Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Švédsko.

Správcem osobních údajů zpracovávaných podle těchto zásad je společnost Spotify AB.

© Spotify AB