Zásady ochrany osobních údajů ve službě Spotify

Platnost k datu 25. května 2018

1 Úvod
2 O těchto zásadách
3 Vaše práva a preference: Volba a kontrola
4 Jakým způsobem shromažďujeme osobní údaje?
5 Jaké osobní údaje shromažďujeme?
6 K jakým účelům osobní údaje používáme?
7 Sdílení osobních údajů
8 Uchování a odstranění údajů
9 Převod do jiných zemí
10 Odkazy
11 Uchovávání údajů v bezpečí
12 Děti
13 Změny těchto zásad osobních údajů
14 Jak nás kontaktovat

1. Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali službu Spotify!

V rámci služby Spotify pro vás chceme zajistit ten nejlepší možný zážitek, abyste si naši službu užívali dnes, zítra i v budoucnu. K tomu potřebujeme porozumět vašim posluchačským zvykům, abychom mohli poskytovat výjimečnou a personalizovanou službu speciálně pro vás. Zároveň pro nás však vždy bude nesmírně důležitá ochrana vašeho soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů. Proto chceme transparentně vysvětlit, jak a proč shromažďujeme, uchováváme, sdílíme a používáme vaše osobní údaje, a zároveň popsat, jaká kontrolní opatření a možnosti jsou vám k dispozici, pokud jde o to, kdy a jak se rozhodnete sdílet své osobní údaje.

To je naším cílem a tyto Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) dále podrobně a přesně vysvětlí, co tím máme na mysli.

2. Informace o těchto Zásadách

Tyto Zásady stanoví základní postupy týkající se nakládání s vašimi osobními údaji v rámci vztahu se společností Spotify AB. Zásady platí pro všechny služby Spotify a jakékoli přidružené služby (dále jako „služba Spotify“). Podmínky, jimiž se řídí vaše používání služby Spotify, jsou definovány v našich Podmínkách použití („Podmínky použití“).

Občas můžeme vyvíjet nové nebo nabízet doplňkové služby. Pokud zavedení těchto nových nebo dodatečných služeb povede ke změně způsobu, jakým shromažďujeme nebo zpracováváme osobní údaje, poskytneme vám více informací a další podmínky či zásady. Pokud není uvedeno jinak, budou se tyto nové nebo další služby při zavedení řídit těmito Zásadami.

Tyto Zásady mají následující cíle:

 1. Zajištění, abyste rozuměli tomu, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, a znali důvody, proč je shromažďujeme a používáme a s kým je sdílíme.
 2. Vysvětlení způsobu, jakým používáme osobní údaje, které nám sdělíte, abychom vám mohli zajistit skvělé možnosti používání služby Spotify.
 3. Vysvětlení vašich práv a voleb v souvislosti s osobními údaji, které od vás shromažďujeme a zpracováváme, a způsobu ochrany vašeho soukromí.

Doufáme, že vám to pomůže porozumět, jaké závazky týkající se ochrany osobních údajů vůči vám máme. Další vysvětlení týkající se pojmů použitých v těchto Zásadách naleznete v našem Centru soukromí na adrese spotify.com. Informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte nějaké dotazy nebo obavy, naleznete níže v části 14 „Jak nás kontaktovat“‘. Pokud však nesouhlasíte s obsahem těchto Zásad, pamatujte si prosím, že je zcela na vás, zda se rozhodnete službu Spotify využívat či ne.

3. Vaše práva a preference: Máte právo výběru a kontroly

Možná jste již slyšeli, že nový unijní zákon, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli „GDPR“, dává jednotlivcům určitá práva týkající se jejich osobních údajů. Proto jsme zavedli dodatečné možnosti ovládání transparentnosti a přístupu v našem Centru soukromí a Nastavení ochrany osobních údajů, díky nimž budou moci uživatelé tato práva využít. V rozsahu stanoveném a povoleném platnými právními předpisy mezi práva jednotlivce patří:

 • právo na přístup - právo být informován o osobních údajích, které o vás zpracováváme, a požadovat k nim přístup;
 • právo na opravu - právo požadovat, abychom změnili nebo aktualizovali osobní údaje, jsou-li nepřesné nebo neúplné;
 • právo na vymazání - právo požadovat, abychom osobní údaje vymazali;
 • právo na omezení - právo požadovat, abychom dočasně nebo trvale přestali zpracovávat veškeré vaše osobní údaje nebo jejich část;
 • právo podání námitky -
  • právo kdykoli vznést námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • právo na přenositelnost údajů – právo požadovat kopii vašich osobních údajů v elektronickém formátu a právo předat tyto osobní údaje k využití v rámci služby jiné strany; a
 • právo nebýt předmětem automatického rozhodování – právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného pouze na automatickém rozhodování, včetně profilování, pokud by dané rozhodnutí na vás mělo právní účinek nebo vedlo ke vzniku podobně významného účinku.

Abychom vám umožnili tato práva snadno uplatnit a zaznamenat vaše preference týkající způsobu, jakým služba Spotify používá vaše osobní údaje, nabízíme vám přístup k tomuto nastavení přes stránku Nastavení účtu:

 • Nastavení ochrany osobních údajů - poskytuje vám kontrolu nad některými z kategorií osobních údajů, které o vás zpracováváme, nabízí vám přístup k osobním údajům přes tlačítko „Stáhnout mé údaje“ a zahrnuje odkaz na Centrum soukromí na adrese spotify.com, kde naleznete více informací o tom, jak služba Spotify využívá vaše osobní údaje a jaká jsou vaše práva; a
 • Nastavení oznámení - umožňuje vám si zvolit, jakou komunikaci od služby Spotify budete dostávat, spravovat veřejně dostupné osobní údaje a nastavit preference ohledně sdílení.

Centrum soukromí vám umožňuje kontrolovat, jakým způsobem služba Spotify zpracovává vaše osobní údaje. Poskytuje informace o tom, co se stane, když upravíte nastavení na stránce Nastavení účtu, a jakým způsobem můžete ukončit příjem určitých zpráv od společnosti Spotify. Pokud vám zasíláme elektronická marketingová sdělení na základě vašeho souhlasu nebo platných zákonů, můžete kdykoli a bezplatně tento souhlas zrušit nebo sdělit svou námitku („odhlásit se“). Elektronická marketingová sdělení, která od společnosti Spotify dostáváte (například zasílaná v e-mailech), budou zahrnovat také mechanismus odhlášení v rámci zprávy samotné (například odkaz na zrušení odběru v e-mailech, které vám zasíláme).

Více informací o výše popsaných právech vyplývajících z nařízení GDPR a kontrolních opatřeních, která poskytujeme všem uživatelům služby Spotify v souvislosti s těmito právy, naleznete v části „Vaše práva“ v Centru soukromí. Pokud máte nějaké otázky týkající se vašeho soukromí, práv nebo způsobu, jak je uplatňovat, obraťte se na zástupce oddělení ochrany osobních údajů pomocí formuláře Kontakt v Centru soukromí. Na vaši žádost odpovíme v přiměřené době po ověření vaší totožnosti. Pokud nejste spokojení se způsobem, jakým vaše osobní údaje používáme, můžete se také obrátit na švédský úřad ochrany údajů (Datainspektionen) nebo na místní úřad ochrany údajů a podat zde stížnost.

4. Jak osobní údaje shromažďujeme?

Osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

 1. Když se zaregistrujete do služby Spotify – když se zaregistrujete do služby Spotify, shromáždíme určité osobní údaje nezbytné k tomu, abyste službu Spotify mohli používat, jako je např. vaše e-mailová adresa, datum narození, pohlaví a země.
 2. Během používání služby Spotify – když používáte službu Spotify, shromažďujeme osobní údaje týkající se vašeho používání služby Spotify, jako jsou např. informace o skladbách, které jste si přehráli, a o tom, jaké seznamy skladeb jste vytvořili.
 3. Shromažďované osobní údaje, které nám umožňují poskytovat další funkce - dle potřeby nám taktéž můžete poskytnout další osobní údaje nebo nám dát svolení k shromažďováním dalších osobních údajů např. za účelem poskytování dalších funkcí. Bez vašeho předchozího souhlasu nebudeme z vašeho zařízení shromažďovat fotografie, přesnou polohu mobilního zařízení, hlasová data ani žádné kontakty (jak je popsáno níže, viz Dobrovolné hudební údaje). Vždy si to můžete rozmyslet a svůj souhlas kdykoli zrušit.
 4. Od třetích stran – budeme dostávat osobní údaje o vás a vašich aktivitách od třetích stran, včetně inzerentů a partnerů, s nimiž spolupracujeme v rámci poskytování služby Spotify (viz část 7 Sdílení osobních údajů níže „Sdílení osobních údajů“). Tyto osobní údaje použijeme buď v případě, že jste udělili dané třetí straně nebo společnosti Spotify souhlas se sdílením údajů, nebo že má společnost Spotify oprávněný zájem na používání osobních údajů k tomu, aby vám mohla poskytovat službu Spotify.

Používáme anonymizované a agregované informace pro účely, mezi něž patří testování našich informačních systémů, výzkum, analýza dat, vytváření marketingových a propagačních modelů, zlepšování služby Spotify a vývoj nových funkcí v rámci služby Spotify.

5.Jaké osobní údaje od vás shromažďujeme?

V následujících tabulkách jsou uvedeny kategorie osobních údajů, které od vás shromažďujeme a používáme:

Osobní údaje shromažďované, když se přihlásíte ke službě Spotify

Kategorie osobních údajů Popis kategorie
Údaje o registraci účtu Toto jsou osobní údaje, které poskytnete vy nebo je shromáždíme my pro účely registrace do služby Spotify a jejího používání. Patří sem vaše e-mailová adresa, datum narození, pohlaví, PSČ a země.

Některé osobní údaje, o jejichž poskytnutí vás požádáme, slouží k tomu, abychom mohli vytvořit váš účet. Máte také možnost poskytnout nám určité dodatečné osobní údaje, abychom mohli váš účet více personalizovat.

Přesné osobní údaje, které shromáždíme, závisí na typu tarifu služby Spotify, ke kterému se zaregistrujete, a na tom, zda používáte službu třetí strany či ne (jak je definováno v Podmínkách použití služby, jako např. Facebook) k registraci do služby Spotify a jejímu používání. Pokud k vytvoření účtu použijete službu třetí strany, obdržíme osobní údaje prostřednictvím této služby, ale pouze v případě, že jste souhlasili s tím, že tato služba s námi bude vaše osobní údaje sdílet.

Osobní údaje shromažďované při používání služby Spotify

Kategorie osobních údajů Popis kategorie
Údaje o používání služby Spotify Toto jsou osobní údaje, které o vás shromažďujeme, když používáte službu Spotify – mohou zahrnovat:
 • Informace o typu tarifu služby Spotify.
 • Informace o interakcích se službou Spotify, mezi něž patří datum a čas vašich požadavků, skladby, které jste poslouchali, seznamy skladeb, které vytvoříte, videoobsah, který jste sledovali, a komunikace s ostatními uživateli služby Spotify. Mohou sem také patřit detaily o tom, jak používáte aplikace třetích stran, a o reklamách, které dostáváte.
 • Obsah pro uživatele (definovaný v Podmínkách použití), který publikujete ve službě Spotify, včetně zpráv, které odesíláte a přijímáte přes službu Spotify, a komunikace s týmem služeb zákazníkům Spotify.
 • Technické údaje, ke kterým mohou patřit informace o adrese URL, soubory cookie, IP adresa, typy zařízení, která používáte pro přístup nebo připojování ke službě Spotify, jedinečná ID zařízení, atributy zařízení, typ síťového připojení (např. WiFi, 3G, LTE, Bluetooth) a poskytovatel, síť a výkon zařízení, typ prohlížeče, informace o jazyce umožňující správu digitálních práv, operační systém a verze aplikace Spotify. Další podrobnosti o technických datech, které zpracováváme, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.
 • Údaje ze senzoru v mobilním zařízení generované pohybem nebo orientací (např. akcelerometr nebo gyroskop) potřebné pro účely poskytování konkrétních funkcí služby Spotify.

Osobní údaje shromažďované s vaším předchozím souhlasem, které nám umožňují vám poskytovat další funkce

Kategorie osobních údajů Popis kategorie
Dobrovolná mobilní data Kromě mobilních dat, která shromažďujeme k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby Spotify (Jaké osobní údaje shromažďujeme?), máte taktéž možnost nám udělit souhlas se shromažďováním dalších osobních údajů z mobilního zařízení, abychom vám mohli poskytnout funkce, které zlepší vaše prostředí ve službě Spotify.

Nikdy nebudeme přistupovat k žádným z níže uvedených osobních údajů, aniž bychom si nejdříve obstarali váš souhlas.
 • Vaše fotografie - Pokud nám udělíte povolení k přístupu k vašim fotografiím nebo fotoaparátu, budeme přistupovat pouze ke snímkům, které se konkrétně rozhodnete s námi sdílet, a metadatům souvisejícím s těmito snímky, jako je např. typ souboru a velikost snímku. Nikdy nebudeme skenovat ani importovat uložené fotografie;
 • Přesná poloha mobilního zařízení - Pokud nám udělíte povolení k přístupu k vaší přesné poloze, umožní nám to přístup k GPS nebo Bluetooth za účelem poskytnutí funkce využívající polohu ve službě Spotify. Vezměte prosím na vědomí, že to nezahrnuje vaši IP adresu. IP adresu používáme k určení nepřesné polohy, např. v jaké zemi se nacházíte, aby byl zaručen soulad s našimi licenčními smlouvami;
 • Hlasová data - Pokud nám udělíte povolení, budeme mít možnost přístupu k hlasovým pokynům zachyceným prostřednictvím mikrofonu vašeho zařízení, abyste se službou Spotify mohli komunikovat ústně. Vezměte prosím na vědomí, že budete mít vždy možnost funkci mikrofonu vypnout; a
 • Kontakty - Pokud nám udělíte povolení k přístupu k vašim kontaktům, umožní nám to přístup k jednotlivým kontaktům uloženým na vašem zařízení, abychom vám pomohli najít přátele, kteří používají službu Spotify.
Platební údaje Tyto osobní údaje můžeme shromažďovat, pokud se zaregistrujete ke službě na zkoušku nebo si zakoupíte jakýkoli z našich placených odběrů (jak je definováno v Podmínkách používání služby) nebo provedete jiný nákup prostřednictvím služby Spotify. Přesné shromažďované osobní údaje se liší podle způsobu platby (například přímé prostřednictvím zprostředkovatele mobilních služeb nebo fakturou), budou však obsahovat následující informace:
 • jméno,
 • datum narození,
 • typ kreditní nebo debetní karty, datum konce platnosti a některé číslice z čísla vaší karty,
 • PSČ,
 • mobilní telefonní číslo, a
 • detaily o vaší transakční historii.
Pokud se rozhodnete pro nákup na fakturu, poskytneme vaše osobní údaje našim zpracovatelům plateb, abychom jim umožnili vyplnit kreditní šek a zasílat vám faktury.
Údaje poskytované v rámci soutěží, průzkumů a loterií Tyto osobní údaje vám umožní registrovat se a účastnit těchto typů promoakcí. Přesné shromažďované údaje závisí na typu promoakce.
Marketingové údaje Tyto osobní údaje umožňují společnosti Spotify a našim partnerům / poskytovatelům služeb posílat vám marketingovou komunikaci buď:
 • v e-mailu,
 • při používání služby Spotify a/nebo
 • přímo od třetí strany.

Více informací o shromažďovaných osobních údajích a kontrolních opatřeních, která máte k dispozici v souvislosti s marketingovou komunikací, kterou dostáváte, naleznete v Centru soukromí na adrese spotify.com.

6. K čemu vaše osobní údaje používáme?

Když používáte službu Spotify nebo s ní pracujete, používáme ke zpracování vašich osobních údajů řadu různých technologií, a to z různých důvodů. V následující tabulce uvádíme důvody, proč osobní údaje používáme, příslušné právní základy, o které se opíráme a které nám umožňují legálně zpracovávat osobní údaje, a kategorie osobních údajů (uvedené v Části 5 „Jaké osobní údaje od vás shromažďujeme“) používané pro následující účely:

Vysvětlení, proč společnost Spotify osobní údaje zpracovává („účel zpracování“) Právní základ pro účel zpracování Kategorie osobních údajů používané společností Spotify pro účely zpracování
Abychom vám mohli poskytovat službu Spotify a další služby a produkty společnosti Spotify, personalizovat je a zlepšit váš zážitek z jejich používání, např. formou poskytování personalizovaného a lokalizovaného obsahu, doporučení, funkcí a inzerce, a to v rámci služby Spotify i mimo ni (včetně produktů a služeb třetích stran).
 • Plnění smlouvy
 • Legitimní zájmy
 • Údaje o registraci účtu
 • Údaje o používání služby
Abychom porozuměli tomu, jakým způsobem se ke službě Spotify připojujete a jak ji využíváte, a to za účelem zajištění technické funkčnosti služby Spotify, vývoje nových produktů a služeb a analyzování vašeho způsobu používání služby Spotify, včetně vaší interakce s aplikacemi, reklamou, produkty a službami, které jsou poskytovány či nabízeny prostřednictvím služby Spotify nebo jsou s ní propojeny.
 • Plnění smlouvy
 • Legitimní zájmy
 • Údaje o registraci účtu
 • Údaje o používání služby
Komunikace s vámi pro účely související se službou Spotify.
 • Plnění smlouvy
 • Legitimní zájmy
 • Údaje o registraci účtu
 • Údaje o používání služby
Zpracování vaší platby pro účely prevence nebo odhalení podvodů, včetně podvodných plateb a podvodného používání služby Spotify.
 • Plnění smlouvy
 • Soulad s právními požadavky
 • Legitimní zájmy
 • Údaje o platbě
Abychom s vámi mohli komunikovat, přímo nebo prostřednictvím některého z našich partnerů pro následující účely:
 • marketing,
 • výzkum,
 • účast v soutěžích, průzkumech a loteriích,
 • propagační účely,
prostřednictvím e-mailů, oznámení nebo jiných sdělení v souladu s případnými oprávněními, která jste nám sdělili (například prostřednictvím stránky Nastavení účtu).
 • Souhlas
 • Legitimní zájmy
 • Údaje v soutěžích, průzkumech a loteriích
 • Marketingová data
Poskytování funkcí, informací, reklamy nebo dalšího obsahu na základě konkrétní polohy.
 • Souhlas
 • Dobrovolná mobilní data

Pokud potřebujete více informací o ověření vyváženosti, které společnost Spotify podstoupila, aby potvrdila svoji oporu v konceptu stojícím na právním základě oprávněného zájmu podle nařízení GDPR, další informace ohledně toho, jak nás kontaktovat, naleznete v části 14 „Jak nás kontaktovat“.

7. Sdílení osobních údajů

Vytvořili jsme kategorie příjemců osobních údajů, které shromažďujeme nebo generujeme při vašem používání služby Spotify.

Veřejně dostupné informace

Následující osobní údaje budou ve službě Spotify vždy veřejně dostupné: jméno a/nebo uživatelské jméno, profilový obrázek, koho sledujete a kdo sleduje vás ve službě Spotify, nedávno přehrávaní umělci a veřejné seznamy skladeb.

Osobní údaje, které se můžete rozhodnout sdílet

Následující osobní údaje budou sdíleny pouze s kategoriemi příjemců uvedenými v tabulce níže, pokud: + se rozhodnete použít konkrétní funkci služby Spotify, kde je sdílení určitých osobních údajů nezbytné ke správnému používání funkce služby Spotify; nebo

 • nám udělíte souhlas se sdílením osobních údajů, např. zvolením odpovídajícího nastavení ve službě Spotify.
Kategorie příjemců Důvod sdílení
Aplikace třetích stran, které připojíte ke svému účtu Spotify Pokud účet Spotify připojíte k aplikaci třetí strany, např. přes sociální sítě, audio, televizní nebo automobilové platformy, může služba Spotify sdílet vaše údaje o používání služby, abyste se mohli přihlásit ke svému účtu Spotify.
Aplikace třetích stran, které používáte pro přihlášení ke službě Spotify Pokud se přihlásíte k aplikaci třetí strany pomocí svých přihlašovacích údajů účtu Spotify, může mít tato aplikace třetí strany přístup k určitým údajům o používání služby, jako jsou vaše seznamy skladeb, uložený obsah a aktivity.

Před připojením k aplikaci třetí strany obdržíte oznámení, které vám dává vědět, jaké osobní údaje budou sdíleny / přístupné této aplikaci třetí strany.
Podpora komunity Když si zaregistrujete účet podpory Spotify v komunitě podpory Spotify, požádáme vás o vytvoření konkrétního uživatelského jména komunity podpory služby Spotify. To se veřejně zobrazí každému, kdo vstupuje do komunity podpory služby Spotify, společně s případnými otázkami či komentáři, které zveřejníte.
Lidé, kteří vás ve službě Spotify sledují Může se také vyskytnout situace, kdy si budete přát, abychom sdíleli určité údaje o používání služby, a to konkrétně informace o vašem používání služby Spotify, s ostatními uživateli služby Spotify známými jako „Sledující osoby“.

Když například vytvoříte seznamy skladeb, můžete si přát, aby tyto seznamy mohli vidět ostatní uživatelé služby Spotify, ale seznamy skladeb můžete také kdykoli přepnout do soukromého režimu.
Interpreti a hudební vydavatelství Můžete nás požádat, abychom sdíleli osobní údaje (jako je vaše e-mailová adresa) s interprety, hudebními vydavatelstvími nebo ostatními partnery, kteří vám mohou chtít přímo zasílat novinky nebo propagační nabídky, ale tento souhlas také můžete kdykoli odvolat.

Další informace o tom, jak spravovat upozornění, své veřejně dostupné informace a to, co sdílíte s ostatními, získáte v části 3 „Vaše práva a preference: Volba a kontrola“ Část 3 těchto Zásad a v Centru soukromí.

Informace, které můžeme sdílet

Kategorie příjemců Důvod sdílení
Poskytovatelé služeb a ostatní Používáme poskytovatele technických služeb, kteří mohou provozovat technickou infrastrukturu, kterou potřebujeme k poskytování služby Spotify, zejména poskytovatele, kteří zajišťují hosting, ukládání, správu a údržbu aplikace Spotify, jejího obsahu a údajů, které zpracováváme.
Poskytovatelé technických služeb nám pomáhají s vámi komunikovat, jak je popsáno v části Section 6 těchto Zásad.
Využíváme marketingové a reklamní partnery, abychom vám mohli zobrazovat přizpůsobenější obsah nebo lépe porozuměli vašemu způsobu používání služby Spotify a mohli vám poskytovat lepší služby. Osobní údaje můžeme také sdílet s určitými marketingovými a reklamními partnery při rozesílání propagační komunikace týkající se služby Spotify.
Partneři služby Spotify
 • Pokud do služby Spotify získáte přístup prostřednictvím nabídky, kterou jste obdrželi nebo zakoupili od třetí strany, jako je například provozovatel mobilní sítě, budeme s touto třetí stranou sdílet osobní údaje o tom, jak službu Spotify používáte, například zda a do jaké míry jste využili nabídku, aktivovali účet Spotify nebo aktivně používali službu Spotify.
 • V závislosti na tom, jak se zaregistrujete do služby Spotify (např. prostřednictvím služby třetí strany nebo mobilního operátora), vaše uživatelské jméno Spotify nebo jiné registrační údaje budeme sdílet, jak to bude nezbytné k zachování chodu vašeho účtu.
 • Osobní údaje můžeme taktéž sdílet v pseudonymizovaném formátu s našimi partnery v hudebním průmyslu, abychom jim pomohli porozumět tomu, jak se daří obsahu, který nám licencují, a abychom vám umožnili poslouchat streamovaný obsah prostřednictvím služby Spotify.
 • Osobní údaje sdílíme taktéž v pseudonymizovaném formátu s marketingovými partnery, kteří nám pomáhají s propagací, a s inzerenty, kteří nám umožňují nabízet bezplatnou službu.
Výzkumní pracovníci z akademické sféry Osobní údaje budeme sdílet pro aktivity, jako jsou statistická analýza a akademické studie, ale pouze v pseudonymizovaném formátu.
Ostatní společnosti skupiny Spotify Osobní údaje budeme sdílet s ostatními společnostmi ve skupině Spotify v rámci naší každodenní podnikatelské činnosti, abychom mohli službu Spotify udržovat a poskytovat.
Úřady pro vymáhání práva a ochranu údajů Osobní údaje budeme sdílet, pokud se v dobré víře budeme domnívat, že to je nezbytné pro účely vyhovění právním povinnostem plynoucím z příslušných zákonů, nebo v reakci na platné právní procesy, jako je povolení k domovní prohlídce, soudní nařízení nebo předvolání.

Osobní údaje budeme sdílet také v případě, kdy se v dobré víře budeme domnívat, že to je nezbytné pro účely našich vlastních legitimních zájmů nebo legitimních zájmů třetí strany souvisejících s národním zabezpečením, vymáháním práva, soudním sporem, trestním vyšetřováním, ochranou bezpečnosti jakékoli osoby nebo z důvodu prevence úmrtí či bezprostřední újmy na zdraví za předpokladu, že tento zájem podle našeho názoru není převážen vašimi zájmy v rámci základních práv a svobod vyžadujících ochranu osobních údajů.
Kupci našeho podniku Osobní údaje budeme sdílet v případě, že budeme prodávat náš podnik kupci nebo o tomto prodeji budeme s potenciálním kupcem jednat.

Za těchto okolností bude společnost Spotify nadále ručit za důvěrnost osobních údajů a zašle vám upozornění předtím, než budou osobní údaje převedeny kupujícímu nebo budou podléhat jiným zásadám ochrany osobních údajů.

8. Uchovávání a vymazání dat

Osobní údaje si ponecháme pouze tak dlouho, jak je potřeba k tomu, abychom vám mohli poskytovat službu Spotify, a pro oprávněné a základní obchodní účely, jak např. udržení výkonnosti služby Spotify, obchodní rozhodování o nových funkcích a nabídkách na základě údajů, plnění našich zákonných povinností a řešení sporů. Některé osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budete uživatelem služby Spotify. Mezi ně patří například seznamy skladeb, knihovna skladeb a informace o účtu.

Na vaši žádost vymažeme nebo anonymizujeme osobní údaje tak, aby vás již neidentifikovaly, pokud však nejsme ze zákona oprávněni nebo povinni si určité osobní údaje ponechat, včetně následujících situací:

 • Pokud v souvislosti s vaším účtem existuje nevyřešená záležitost, jako například nesplacený kredit na vašem účtu nebo nevyřešený soudní spor nebo nárok, nezbytné osobní údaje uchováme až do jejího vyřešení
 • Tam, kde se požaduje, abychom uchovávali osobní údaje na základě právní, daňové, auditní nebo účetní povinnosti, uchováme nezbytné osobní údaje po dobu požadovanou platným zákonem a/nebo
 • Tam, kde to je nutné z důvodu našich legitimních obchodních zájmů, jako je prevence podvodů nebo zachování bezpečnosti našich uživatelů.

9. Převod do jiných zemí

Společnost Spotify sdílí osobní údaje globálně s dalšími společnostmi ve skupině Spotify za účelem činností uvedených v těchto Zásadách. To zahrnuje společnosti skupiny Spotify v těchto zemích: Austrálie, Belgie, Brazílie, Dánsko, Finsko, Francie, Hongkong, Itálie, Japonsko, Kanada, Lucembursko, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Singapur, Spojené království, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan a Turecko. Společnost Spotify také může svěřit zpracování subdodavatelům nebo sdílet osobní údaje s třetími stranami v zemích mimo zemi, kde sídlíte. Osobní údaje tak mohou podléhat zákonům o ochraně osobních údajů, které se liší od zákonů v zemi, kde sídlíte.

Například osobní údaje shromážděné na území Evropské unie a Švýcarska mohou být převáděny a zpracovávány třetími stranami v zemi mimo Evropskou unii a Švýcarsko. V takových případech ručí společnost Spotify za to, že je převod osobních údajů prováděn v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů a zejména že jsou nasazena příslušná smluvní, technická a organizační opatření jako standardní smluvní doložky schválené Komisí EU.

Další podrobnosti o bezpečnostních opatřeních, která používáme na ochranu osobních údajů, získáte v části „Uchovávání osobních údajů v bezpečí“, oddíl 11 těchto Zásad.

10. Odkazy

Můžeme zobrazovat reklamy třetích stran a jiný obsah odkazující na weby třetích stran. Neneseme odpovědnost za postupy a obsah třetích stran v oblasti osobních údajů ani nad nimi nemáme kontrolu. Pokud kliknete na reklamu nebo odkaz třetí strany, vezměte prosím na vědomí, že tím přestáváte používat službu Spotify a na vámi poskytnuté osobní údaje se přestávají vztahovat tyto Zásady. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů těchto společností, abyste zjistili, jakým způsobem shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje.

11. Uchovávání vašich osobních údajů v bezpečí

Máme závazek chránit osobní údaje našich uživatelů. Realizujeme vhodná technická a organizační opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů. Upozorňujeme však, že žádný systém není nikdy zcela bezpečný. Zavedli jsme různé zásady včetně pseudonymizace, šifrování, přístupu a uchovávání, které brání neoprávněnému přístupu a zbytečnému uchovávání osobních údajů v našich systémech.

Ochranu uživatelského účtu zajišťuje heslo, takže vám doporučujeme používat jedinečné a silné heslo, omezit přístup k vašemu počítači a prohlížeči a po ukončení používání služby Spotify se odhlásit.

12. Děti

Služba Spotify není určena pro děti mladší 13 let. V některých zemích však mohou z místních zákonů vyplývat přísnější věková omezení. Další podrobnosti uvádějí naše Podmínky použití.

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 13 let nebo dětí, jejichž věk je nižší než přípustná věková hranice („Věková hranice“). Pokud nedosahujete Věkové hranice, službu Spotify prosím nepoužívejte a nesdělujte nám žádné osobní údaje.

Pokud jste rodičem dítěte pod Věkovou hranicí a dozvíte se, že vaše dítě poskytlo společnosti Spotify své osobní údaje, kontaktujte nás prosím pomocí formuláře Kontakt na stránkách Centra soukromí. Můžete si zde vyžádat uplatnění příslušných práv podrobně popsaných v části 3„ Vaše práva a preference: volba a kontrola“ v části těchto Zásad.

Jestliže se dozvíme, že jsme shromažďovali osobní údaje dítěte mladšího 13 let, vynaložíme přiměřené kroky na smazání osobních údajů. To může vyžadovat odstranění účtu Spotify tohoto dítěte.

13. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

V těchto Zásadách můžeme příležitostně provádět změny.

Pokud učiníme podstatné změny těchto Zásad, upozorníme vás na tyto změny podle daných okolností, např. formou dobře viditelného upozornění nebo vyžádáním vašeho souhlasu v rámci služby Spotify nebo prostřednictvím e-mailu. Můžeme vás předem upozornit.

Proto si nezapomeňte toto upozornění pečlivě přečíst.

Pokud si přejete zjistit více o těchto Zásadách a o tom, jak společnost Spotify využívá vaše osobní údaje, navštivte Centrum soukromí na adrese spotify.com, kde se dozvíte více.

14. Jak nás kontaktovat

Děkujeme, že jste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů. Pokud máte nějaké dotazy ohledně těchto Zásad, obraťte se na zástupce oddělení ochrany osobních údajů prostřednictvím formuláře „Kontakt“ v Centru soukromí nebo nám napište na tuto adresu:

Spotify AB
Regeringsgatan 19
Stockholm
111 53
Švédsko

Správcem osobních údajů pro účely osobních údajů zpracovávaných podle těchto Zásad je společnost Spotify AB.

Doufáme, že se vám bude Spotify líbit!
© Spotify AB.