Centrum soukromí

Společnost Spotify používá osobní údaje k zajištění toho nejlepšího možného zážitku z poslechu hudby. Zjistěte více o svých právech v souvislosti s osobními údaji.

 • Jaké osobní údaje shromažďujeme
 • Proč shromažďujeme osobní údaje
 • Jak chráníme vaše osobní údaje
 • Vaše práva v souvislosti s osobními údaji
 • Kontrola nad vašimi údaji
 • Naše zásady
 • Máte nějaké otázky?

V rámci služby Spotify vám chceme zajistit ten nejlepší možný zážitek. Za tímto účelem o vás zpracováváme určité osobní údaje, abychom porozuměli vašim zvykům při poslechu a vyvinuli pro vás a všechny naše zákazníky tu nejlepší možnou službu. Můžete si však být jisti, že ochrana vašeho soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás nesmírně důležitá.

Účelem tohoto Centra soukromí je poskytnout vám více informací o právech a kontrolních opatřeních, která máte k dispozici v souvislosti se svými osobními údaji, a zdůraznit některé důležité části našich Zásad ochrany osobních údajů.

Jaké osobní údaje o mně společnost Spotify shromažďuje?

Je pro nás nesmírně důležité, abyste rozuměli tomu, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, jak je shromažďujeme a proč je to nutné.

Osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

 1. Osobní údaje shromažďované při registraci do služby Spotify – při registraci do služby Spotify shromažďujeme určité osobní údaje nezbytné k tomu, abyste službu Spotify mohli používat. Jedná se o kategorii údajů poskytnutých při registraci účtu, která je popsaná v 5. části našich Zásad ochrany osobních údajů.
 2. Osobní údaje shromážděné na základě vašeho využívání služby Spotify – když používáte službu Spotify, shromažďujeme osobní údaje týkající se vašeho používání služby Spotify, jako jsou např. informace o skladbách, které jste si přehráli, a o tom, jaké seznamy skladeb jste vytvořili. Jedná se o kategorii údajů o používání služby Spotify, která je uvedená v 5. části našich Zásad ochrany osobních údajů.
 3. Shromažďované osobní údaje, které nám umožňují poskytovat další funkce – dle potřeby nám taktéž můžete poskytnout další osobní údaje nebo nám dát svolení ke shromažďování osobních údajů např. za účelem poskytování dalších funkcí. Mezi ně patří kategorie dobrovolných mobilních údajů, platebních údajů, údajů v rámci soutěží, průzkumů a loterií a marketingových údajů, které jsou uvedeny v 5. části našich Zásad ochrany osobních údajů. Vždy si to můžete rozmyslet a své svolení kdykoli zrušit.

Proč společnost Spotify tyto osobní údaje shromažďuje a používá?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme k těmto účelům:

 • poskytování služby Spotify a dalších služeb a produktů společnosti Spotify, jejich personalizace a zlepšení vašeho zážitku z jejich používání,
 • porozumění tomu, jakým způsobem se ke službě Spotify připojujete a jak ji využíváte, a to za účelem zajištění technické funkčnosti služby Spotify, vývoje nových produktů a služeb a analyzování vašeho způsobu používání služby Spotify,
 • komunikace s vámi pro účely související se službou Spotify,
 • zpracování vaší platby pro účely prevence nebo odhalení podvodů, včetně podvodných plateb a podvodného používání služby Spotify,
 • komunikace s vámi přímo nebo prostřednictvím některého z našich partnerů pro následující účely:
  • marketing,
  • výzkum,
  • účast v soutěžích, průzkumech a loteriích,
  • propagační účely,
  prostřednictvím e-mailů, oznámení nebo jiných sdělení v souladu s případnými svoleními, která jste nám udělili,
 • poskytování funkcí, informací, reklamy nebo dalšího obsahu na základě konkrétní polohy, a
 • pro další oprávněné obchodní účely, jak je vysvětleno v Zásadách ochrany osobních údajů.

Chcete-li se dozvědět více o tom, proč společnost Spotify používá vaše osobní údaje, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů.

Jak chrání společnost Spotify mé osobní údaje?

Máme závazek chránit osobní údaje našich uživatelů. Realizujeme vhodná technická a organizační opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů. Upozorňujeme však, že žádný systém není nikdy zcela bezpečný. Zavedli jsme různé zásady včetně pseudonymizace, šifrování, přístupu a uchovávání, které brání neoprávněnému přístupu a zbytečnému uchovávání osobních údajů v našich systémech.

Ochranu uživatelského účtu zajišťuje heslo, takže vám doporučujeme používat jedinečné a silné heslo, omezit přístup k vašemu počítači a prohlížeči a po ukončení používání služby Spotify se odhlásit.

Jak společnost Spotify sdílí/převádí mé osobní údaje?

Společnost Spotify sdílí vaše osobní údaje globálně s dalšími společnostmi ve skupině Spotify.

Společnost Spotify také může svěřit zpracování subdodavatelům nebo sdílet osobní údaje s třetími stranami v zemích mimo zemi, kde sídlíte. Osobní údaje tak mohou podléhat zákonům o ochraně osobních údajů, které se liší od zákonů v zemi, kde sídlíte.

Osobní údaje shromažďované na území Evropské unie („EU“) a Švýcarska mohou být například převáděny na třetí strany a zpracovávány těmito stranami v zemích mimo EU a Švýcarsko. V takových případech ručí společnost Spotify za to, že je převod osobních údajů prováděn v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů a zejména že jsou nasazena příslušná smluvní, technická a organizační opatření jako standardní smluvní doložky schválené Komisí EU.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Možná jste již slyšeli, že nový unijní zákon, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli „GDPR“, dává jednotlivcům určitá práva týkající se jejich osobních údajů. Proto jsme v našem Centru soukromí a Nastavení ochrany osobních údajů zavedli dodatečné možnosti ovládání transparentnosti a přístupu, díky nimž budou moci uživatelé tato práva využít. V rozsahu stanoveném a povoleném platnými právními předpisy mají jednotlivci níže popsaná práva.

Přístup k vašim osobním údajům

Právo na informovanost a přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme.

Aktualizace vašich osobních údajů

Právo požadovat, abychom vaše osobní údaje doplnili nebo aktualizovali, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

Omezení používání vašich osobních údajů

Právo požadovat, abychom dočasně nebo trvale ukončili zpracovávání všech nebo některých vašich osobních údajů.

Vznesení námitky proti používání vašich osobních údajů

Právo vznést vůči nám námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud již nemáme legitimní podklad nebo legitimní potřebu pro jejich zpracování.

Vznesení námitky proti přímému marketingu

Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Vznesení námitky proti automatizovanému rozhodování

Právo nepodlehnout rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném rozhodování, včetně profilování, tam, kde by takové rozhodnutí pro vás mělo právní důsledky nebo podobně významný efekt.

Přenos vašich osobních údajů

Právo požadovat kopii svých osobních údajů ve strojově čitelném formátu a právo předat tyto osobní údaje k využití v rámci služby jiné strany.

Výmaz vašich osobních údajů

Právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali.

Pokud máte další otázky, přečtete si Často kladené dotazy v rámci tohoto Centra soukromí nebo se na nás obraťte prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře

Odkud mohu kontrolovat, jaké osobní údaje společnost Spotify používá?

Přes své Nastavení účtu máte přístup k těmto kontrolním opatřením:

 1. Stránka Nastavení ochrany osobních údajů – poskytuje vám kontrolu nad některými z kategorií osobních údajů, které o vás zpracováváme, nabízí vám přístup k osobním údajům přes tlačítko „Stáhnout mé údaje“ a zahrnuje odkaz na Centrum soukromí na adrese spotify.com, kde naleznete více informací o tom, jak služba Spotify využívá vaše osobní údaje a jaká jsou vaše práva.
 2. Stránka Nastavení oznámení – umožňuje vám zvolit si, jakou komunikaci od služby Spotify budete dostávat, spravovat veřejně dostupné osobní údaje a nastavit preference ohledně sdílení.

Více informací o osobních údajích, které můžete kontrolovat za své stránky Nastavení účtu naleznete v informacích o právech v souvislosti s osobními údaji a nastavení ochrany osobních údajů.

Máte nějaké otázky?

Pokud máte nějaké otázky týkající se vašeho soukromí, našich Zásad ochrany osobních údajů, informací, které o vás máme, práv nebo způsobu, jak je uplatňovat, obraťte se na nás.