Centar za upravljanje sigurnošću i privatnošću

Razumijevanje preporuka na Spotifyu

Kako funkcioniraju Spotifyeve preporuke?

Spotify nastoji kreirati odlična i jedinstvena iskustva za svakog korisnika. Naš cilj je povezati svakog s onim što voli i pomoći mu da otkrije nešto novo. Ne postoje dva ista slušaoca, stoga personaliziramo iskustvo svakog slušaoca na Spotifyu, kao i mnoge preporuke. Kada smo pitali slušaoce šta im se sviđa u vezi sa Spotifyem, većina ih je navela našu personalizaciju kao najbolju funkciju. Možda se pitate kako generiramo preporuke u sažetku sadržaja na početnoj stranici, rezultatima pretraživanja, na plejlistama ili drugim dijelovima usluge, stoga vam želimo razjasniti kao one funkcioniraju.

U Spotifyu ljudi i tehnologija rade zajedno da isporučuju relevantne preporuke. Neke preporuke se zasnivaju na uredničkom odabiru, kao što su pop plejliste koje su kreirali muzički urednici. Druge preporuke se prilagođavaju jedinstvenom muzičkom ukusu svakog slušaoca, kao što je personalizirana plejlista koju omogućavaju naši stručno osmišljeni algoritmi.

Smatramo da smisao preporuka ne bi trebala biti samo optimizacija za sljedeći klik, već da bi se trebale razvijati s vašim muzičkim ukusom. Imamo namjenske timove koji osiguravaju da vaše preporuke omoguće stvarnu interakciju i potiču smislene veze. Neprestano radimo na poboljšanju svojih sistema preporuka da osiguramo da vam prikazujemo relevantan sadržaj u kojem ćete uživati.

Urednički odabir

Spotifyevi urednici koriste uvide u podatke, profinjen sluh i razumijevanje trendova u kulturi da pozicioniraju sadržaj tamo gdje će vjerovatno postići najveći odjek među obožavaocima širom svijeta. Pažljivo biraju sadržaj koji će se preporučivati na Spotifyu, kao što je sadržaj na uredničkim plejlistama. Spotifyevi urednici širom svijeta posjeduju opsežno znanje o lokalnoj muzici i kulturama, što im omogućava da odluke o programu donose imajući na umu najbolja iskustva slušalaca.

Personalizirane preporuke

Spotify nudi algoritamske preporuke koje su relevantne, jedinstvene i specifične za svakog korisnika. Naši algoritmi odabiru i raspoređuju sadržaj u iskustvu svakog slušaoca na Spotifyu, uključujući u pretraživanju, na početnoj stranici i personaliziranim plejlistama.

Kako bismo vam davali preporuke, naši algoritmi se oslanjaju na niz ulaznih podataka. Važnost tih ulaznih podataka se može mijenjati s vremenom ovisno o vašoj individualnoj upotrebi Spotifya. Smatramo da je vaš profil muzičkog ukusa najvažniji ulazni podatak za kreiranje najboljeg sveukupnog korisničkog iskustva. U nastavku ćete pronaći više detalja o najznačajnijim ulaznim podacima i kako oni funkcioniraju.

Vaš profil muzičkog ukusa

Kako stupate u interakciju sa Spotifyem, radnje kao što su pretraživanje, slušanje, preskakanje ili pohranjivanje u Vašu biblioteku utiču na naše tumačenje vašeg muzičkog ukusa. To nazivamo vašim profilom muzičkog ukusa koji našim algoritmima pokazuje šta vas zanima i način na koji volite slušati.

  • Primjer: ako slušate određenog izvođača, možemo vam preporučivati više pjesama tog izvođača.
  • Primjer: naša plejlista Radar izdanja preporučuje posljednja izdanja za koja mislimo da će vam se svidjeti na osnovu slične muzike koju ste slušali.
  • Primjer: ako slušate sportske podcaste, možemo vam preporučivati druge sportske podcaste.

Informacije koje dijelite s nama

Preporuke se zasnivaju i na informacijama koje dijelite sa Spotifyem, kao što su vaša opća (neprecizna) lokacija, jezik, dob i sadržaji koje pratite. To signalizira našim algoritmima koje vas teme zanimaju ili s kojim izvođačima želite biti u toku.

  • Primjer: ako pratite određeni podcast, možemo vam preporučiti epizodu tog podcasta.
  • Primjer: ako odaberete njemački kao jezik na Spotifyu, možemo vam preporučivati podcaste na njemačkom.

Informacije o sadržaju

Naši algoritmi uzimaju u obzir karakteristike samog sadržaja, kao što su žanr, datum izdavanja, kategorija podcasta itd. Ovo nam omogućava da utvrdimo koji sadržaj ima slične karakteristike u kojem bi mogli uživati slični slušaoci.

  • Primjer: ako često slušate pop muziku, možemo vam preporučivati druge pop pjesme koje su slične.
  • Primjer: ako često slušate kriminalističke audio knjige, možemo vam preporučivati druge kriminalističke audio knjige.

Sigurnost slušalaca

Procjenjujemo uticaj koji imamo na kreatore, slušaoce i zajednice kao platforma. Spotify nastoji osigurati da se provode odgovarajuće sigurnosne mjere i postupci, uključujući mjere koje sprečavaju izloženost štetnom sadržaju. Ozbiljno shvatamo odgovornost za algoritme. Uspostavili smo saradnju timova za pravila, proizvode i istraživanja te se savjetujemo i s vanjskim stručnjacima kao što je Spotifyevo savjetodavno vijeće za sigurnost.

Pravila platforme Spotify se primjenjuju na sav sadržaj na platformi, uključujući preporučeni sadržaj. Ta pravila su razvili interni timovi na osnovu mišljenja raznih vanjskih stručnjaka. Kada saznamo za sadržaj koji potencijalno krši pravila, pregledamo ga u odnosu na pravila i poduzimamo odgovarajuću radnju. Te radnje uključuju, npr., ograničavanje sadržaja koji krši pravila u preporukama.

Kako možete uticati na čemu se vaše preporuke zasnivaju?

Na vaše preporuke stalno utiče vaša interakcija sa sadržajem na Spotifyu. Mislimo da ćete više uživati u preporukama što više slušate sadržaj koji vam se sviđa i što više stupate u interakciju s aplikacijom.

Nudimo i načine na koje možete uticati na to što se pojavljuje u vašim preporukama i kako možete vidjeti manje određenog sadržaja, a omogućavamo i slanje povratnih informacija. Određeni primjeri su navedeni u nastavku:

  • Izuzimanje s profila muzičkog ukusa: kada izuzmete plejlistu sa svog profila muzičkog ukusa, ta plejlista će imati manji uticaj na vaše buduće preporuke.
  • Davanje povratnih informacija o preporukama: kada dodirnete [ne zanima me / ne sviđa mi se] za preporuku na Spotifyu, davat ćemo vam manje sličnih preporuka.
  • Filter za eksplicitan sadržaj: kada isključite eksplicitan sadržaj, sve što je označeno kao eksplicitno će biti zasivljeno i nećete ga moći reproducirati.

U nekim slučajevima također možete organizirati i filtrirati preporuke na osnovu onoga šta želite vidjeti. Naprimjer, možete filtrirati početnu stranicu da vidite samo podcaste ili samo muziku.

Kako komercijalna pitanja utiču na preporuke?

Prilikom preporučivanja sadržaja Spotify daje prednost zadovoljstvu slušalaca. U nekim slučajevima na naše preporuke mogu uticati komercijalna pitanja, kao što su cijena sadržaja ili mogućnost unovčavanja. Naprimjer, Discovery Mode omogućava izvođačima i izdavačkim kućama da identificiraju pjesme koje su im prioritetne pa naši sistemi dodaju taj signal u algoritme koji utvrđuju sadržaj personaliziranih sesija slušanja. Kada izvođač ili izdavačka kuća uključi Discovery Mode za pjesmu, Spotify naplaćuje proviziju za prijenose te pjesme u područjima platforme u kojima je Discovery Mode aktivan (Discovery Mode nije aktivan na našim uredničkim plejlistama). Taj signal povećava vjerovatnost preporučivanja odabranih pjesama, ali to ne garantira. Preporučujemo samo pjesme za koje postoji velika vjerovatnost da će slušaoci uživati u njima. Kao i kod svih preporuka, vodimo računa o tome kada slušalac nema interakciju s pjesmom, uključujući one u Discovery Modeu, pa to uzimamo u obzirom prilikom odlučivanja o tome šta ćemo ubuduće preporučivati.