Centar za upravljanje sigurnošću i privatnošću

Prijavljivanje sadržaja na Spotifyu

Pregled

U Spotifyu naporno radimo na uzdizanju kreativnog izražavanja i želimo da članovi naše zajednice iskreno komuniciraju na siguran način. Međutim, to ne znači da nema pravila.

Dugogodišnja Pravila platforme Spotify navode šta je dozvoljeno na Spotifyu, a šta nije. Prioritet dajemo pregledu sadržaja koji utiče na maloljetnike, predstavlja veći rizik za offline štetu ili može biti nezakonit.

Koje radnje se poduzimaju protiv nezakonitog sadržaja ili sadržaja koji krši Pravila platforme Spotify?

Kada pronađemo sadržaj koji krši Pravila platforme Spotify ili je nezakonit u smislu nekog lokalnog zakona, možemo poduzeti niz radnji. Ove radnje mogu uključivati uklanjanje sadržaja, ograničavanje distribucije, primjenu savjetodavnih oznaka za sadržaj i/ili ukidanje unovčavanja.

Kako se može prijaviti sadržaj na Spotifyu?

Ako smatrate da neki sadržaj možda krši Pravila platforme Spotify, prijavite ga putem našeg obrasca za zaštićeno prijavljivanje.

Da prijavite sadržaj za koji smatrate da krši vaša prava intelektualnog vlasništva ili na drugi način krši zakon, kontaktirajte nas. Više informacija o pravilima Spotifya u vezi s kršenjem prava intelektualnog vlasništva možete pronaći u našim Pravilima o autorskim pravima.

Ko može prijaviti sadržaj?

Svi koji imaju adresu e-pošte mogu prijaviti sadržaj na Spotifyu, čak i ako nemaju Spotify račun. Napominjemo da vam u slučaju zloupotrebe našeg postupka prijavljivanja možemo ograničiti mogućnost slanja zahtjeva u budućnosti.

Može li se uložiti žalba na odluke o sadržaju?

Ako se nalazite u Evropskoj uniji i smatrate da je poduzeta pogrešna radnja u vezi s vašim sadržajem ili kao odgovor na vašu prijavu, pogledajte obavještenje o sljedećim koracima koje ste primili.

Za sve ostale zemlje, nastavit ćemo širiti mogućnosti i opcije za žalbe, ovisno o lokaciji.