Centrum bezpečnosti a ochrany súkromia

Kontaktné body podľa Zákona o digitálnych službách

Zákon o digitálnych službách (Digital Services Act, „DSA“) reguluje digitálne služby, ktoré prepájajú spotrebiteľov s online obsahom v Európskej únii (EÚ). Cieľom zákona DSA je vytvoriť bezpečné online prostredie a zároveň zaistiť ochranu základných práv.

Spoločnosť Spotify prevádzkuje viacero služieb, ktoré spadajú do oblasti pôsobnosti Zákona o digitálnych službách. Informácie uvedené na tejto stránke majú používateľom služby Spotify, tvorcom a úradom v EÚ pomôcť pri komunikácii so spoločnosťou Spotify v zmysle zákona DSA.

Zdroje pre používateľov

Podpora a služby zákazníkom

Ak potrebujete informácie o webových stránkach, aplikáciách a službách Spotify, môžete si pozrieť našu stránku pomocníka.

So všeobecnými otázkami môže používateľom pomôcť aj tím zákazníckej podpory Spotify.

Nahlásenie obsahu na Spotify

Spoločnosť Spotify chce poskytovať svojim používateľom najlepšie možné prostredie a naše dlhodobé Pravidlá platformy nám v tom pomáhajú tým, že vymedzujú, čo je a čo nie je v našich službách povolené. Ak sa domnievate, že určitý obsah porušuje pravidlá platformy Spotify, môžete ho nahlásiť.

Používatelia služby Spotify musia tiež dodržiavať všetky platné zákony a predpisy a rešpektovať práva tretích strán na duševné vlastníctvo (prečítajte si viac o našom prístupe k duševnému vlastníctvu). Ak chcete spoločnosti Spotify nahlásiť obsah, ktorý podľa vášho názoru porušuje vaše práva na duševné vlastníctvo alebo je iným spôsobom v rozpore so zákonom, vyplňte tento formulár.

Viac informácií nájdete v našom Centre bezpečnosti.

Podpora pre orgány EÚ

Príslušné národné justičné alebo správne orgány nás na účely zákona DSA môžu kontaktovať priamo:

  • V prípade príkazov na zakročenie proti nelegálnemu obsahu alebo inej komunikácie so zákonnými orgánmi nám (pošlite e‑mail).
  • Ak chcete požiadať o informácie o konkrétnych používateľoch služieb Spotify, (kontaktujte nás).

Na vyššie uvedené e‑mailové adresy možno písať v angličtine alebo švédčine. Upozorňujeme, že na žiadosti odoslané na tieto adresy kýmkoľvek iným ako orgánmi členských krajín Európskej únie, Európskou komisiou alebo Európskym výborom pre digitálne služby nebudeme odpovedať.

Informácie o počte aktívnych používateľov v EÚ mesačne

Ak si chcete pozrieť informácie o priemernom mesačnom počte aktívnych používateľov služieb Spotify podľa zákona DSA, navštívte adresu https://www.spotify.com/se/legal/digital-services-act/.