Centrum bezpečnosti a ochrany súkromia

Nahlásenie obsahu na Spotify

Prehľad

V spoločnosti Spotify usilovne pracujeme na pozdvihnutí možností kreatívneho vyjadrenia a chceme, aby každý z našej komunity mohol bezpečne prezentovať svoje autentické ja. To však neznamená, že je možné všetko.

Naše dlhodobé Pravidlá platformy Spotify uvádzajú, čo je a čo nie je na Spotify povolené. Prioritu má kontrola obsahu, ktorý by mohol mať vplyv na maloletých, predstavuje väčšie riziko nebezpečenstva v reálnom živote alebo by mohol byť nelegálny.

Aký typ opatrení sa prijíma proti nezákonnému obsahu alebo obsahu, ktorý porušuje pravidlá platformy Spotify?

Keď narazíme na obsah, ktorý porušuje naše Pravidlá platformy alebo je podľa miestnych zákonov nelegálny, môžeme prijať množstvo rôznych opatrení. Patrí medzi ne odstránenie obsahu, obmedzenie distribúcie, označenie s upozornením týkajúcim sa obsahu alebo zrušenie možnosti speňažovania.

Ako možno nahlásiť obsah na Spotify?

Ak máte pocit, že by určitý obsah mohol porušovať naše pravidlá platformy, nahláste ho prostredníctvom nášho zabezpečeného nahlasovacieho formulára.

Ak chcete nahlásiť obsah, ktorý podľa vášho názoru porušuje vaše práva na duševné vlastníctvo alebo je iným spôsobom v rozpore so zákonom, kontaktujte nás. Viac informácií o tom, ako spoločnosť Spotify postupuje v prípade porušovania práv na duševné vlastníctvo, nájdete v našich Zásadách ochrany autorských práv.

Kto môže nahlásiť obsah?

Obsah na Spotify môže nahlásiť každý, kto má e‑mailovú adresu, aj keď nevlastní konto Spotify. Upozorňujeme, že zneužitie nášho procesu nahlasovania môže mať pre vás za následok obmedzenie možnosti odosielať žiadosti v budúcnosti.

Je možné sa proti rozhodnutiu o obsahu odvolať?

Ak máte bydlisko v Európskej únii a domnievate sa, že opatrenie proti vášmu obsahu alebo v reakcii na vaše nahlásenie bolo uplatnené nesprávne, prečítajte si zaslané oznámenie týkajúce sa ďalších krokov.

Vo všetkých ostatných krajinách budeme možnosti odvolania, ktoré sa v jednotlivých oblastiach líšia, naďalej rozširovať.