Centrum bezpečnosti a ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov

Zhromažďovanie osobných údajov

Je pre nás veľmi dôležité, aby ste rozumeli tomu, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme, ako ich zhromažďujeme a prečo je to nutné.

Osobné údaje zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:

  1. Keď sa zaregistrujete do služby Spotify alebo keď aktualizujete svoje konto – zhromažďujeme určité osobné údaje potrebné na vytvorenie vášho konta Spotify, ktoré vám umožní používať službu Spotify. Tieto údaje zahŕňajú vaše profilové meno a e‑mailovú adresu, ako je podrobnejšie opísané v časti 3 našich Zásad ochrany osobných údajov.
  2. Prostredníctvom vášho používania služby Spotify – keď službu Spotify používate alebo k nej pristupujete, zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje týkajúce sa vašich aktivít. Zahŕňa to vami prehrané skladby a vytvorené playlisty. Ide o kategóriu Údaje o používaní, ktorá je opísaná v časti 3 našich Zásad ochrany osobných údajov.
  3. Osobné údaje, ktoré sa rozhodnete nám poskytnúť – z času na čas nám môžete poskytnúť aj ďalšie osobné údaje alebo nám dať súhlas na ich zhromažďovanie, napríklad preto, aby sme vám mohli poskytovať ďalšie možnosti alebo funkcie. Môže ísť o kategórie Hlasové údaje, Údaje o platbách a nákupoch a Údaje z dotazníkov a prieskumov, ktoré sú opísané v časti 3 našich Zásad ochrany osobných údajov.
  4. Osobné údaje, ktoré získavame zo zdrojov tretích strán – ak sa do služby Spotify zaregistrujete prostredníctvom inej služby alebo svoje konto Spotify pripojíte k aplikácii, službe alebo zariadeniu tretej strany, budeme od týchto tretích strán získavať údaje. Vaše údaje môžeme získavať aj od poskytovateľov technických služieb, sprostredkovateľov platieb a reklamných a marketingových partnerov. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti 3 Zásad ochrany osobných údajov.