Pusat Kebolehcapaian

Menghubungkan kreativiti, kebolehcapaian dan inspirasi untuk semua.

  • Pernyataan Kebolehcapaian
  • Memahami Kebolehcapaian di Spotify
  • Cara untuk menghubungi kami

Pernyataan Kebolehcapaian

Di Spotify, kami meraikan kreativiti manusia dan berusaha supaya platform kami boleh digunakan oleh semua orang, termasuk sejuta artis dan berbilion pendengar. Melalui tunjuk ajar daripada pakar dan pengambilan pekerja yang mempunyai pengalaman dalam kebolehcapaian, kami berusaha untuk menjadikan setiap pengalaman dengan produk kami bersifat inklusif. Bersama-sama, kami berhasrat untuk memperkasa semua orang untuk mencipta, menemukan dan mendapatkan inspirasi.

Cara untuk menghubungi kami

Untuk apa-apa pertanyaan, seperti akses akaun, pembayaran dan isu teknikal, layari laman sokongan kami: https://support.spotify.com atau sila hubungi Sokongan Pelanggan di:

https://support.spotify.com/article/contact-us

Untuk apa-apa pertanyaan atau kebimbangan tentang kebolehcapaian, hubungi kami melalui salah satu daripada cara ini: