הנחיות למשתמש של Spotify

שלום! ברוך הבא להנחיות למשתמש של Spotify ("הנחיות למשתמש") שחלות על השימוש באתרים, באפליקציות ובשירותים של Spotify שאליהם מתייחסות הנחיות למשתמש אלה ("השירותים"), כולל גישה לכל סוג של חומר או תוכן שזמין באמצעות אותם שירותים ("תוכן"). ההנחיות למשתמש נועדו לוודא שהשירותים ממשיכים לספק הנאה לכולם. בנוסף להנחיות למשתמש, התוכן צריך לציין לכללי הפלטפורמה של Spotify ("כללי פלטפורמה").

ייתכן שנעדכן את ההנחיות למשתמש וכללי הפלטפורמה מעת לעת – תוכל למצוא את הגרסה העדכנית באתר שלנו.

הפרה של הנחיות למשתמשוכללי הפלטפורמה עלולה לגרור הסרה של תכנים או חומרים שתרמת לשירותים ו/או סגירה או השעיה של החשבון שלך. אנו עושים מאמצים רבים להפוך את השירותים לזמינים לציבור הרחב, אך אינך יכול להשתמש בשירותים שלנו אם סגרנו את החשבון שלך באחד מהשירותים שלנו. אנחנו גם אוסרים כל ניסיון לעקוף פעולות אכיפה קודמות, כולל על ידי יצירת חשבונות חדשים.

הפעולות הבאות אינן מותרות מכל סיבה שהיא בכל הקשור לשירותים ולחומרים או לתכנים שזמינים באמצעות השירותים שלנו, או חלקם.

 1. הנדסה לאחור, הידור לאחור, פירוק, שינוי או יצירה של עבודות נגזרות, למעט במקרים שבהם הדין החל אוסר על הגבלות אלה במפורש. אם הדין החל מאפשר לך לבצע הידור לאחור של חלק כלשהו מהשירותים או התוכן כשהדבר נדרש על מנת להשיג את המידע הנחוץ ליצירת תוכנית עצמאית שניתן להפעילה עם השירותים או עם תוכנית אחרת, המידע שאתה משיג מפעילויות אלה (א) ניתן לשימוש רק למטרות הנזכרות לעיל, (ב) אינו ניתן לחשיפה או לשידור, ללא אישור מוקדם בכתב של Spotify, לצד שלישי כלשהו לו אין צורך לחשוף או לשדר את המידע על מנת להשיג מטרה זו, וכן (ג) אינו ניתן לשימוש לשם יצירת תוכנה או שירות כלשהם שאופן ביטויים דומה במהותו לחלק כלשהו מהשירותים או מהתוכן;
 2. העתקה, שכפול, הפצה, "ריפינג", הקלטה, העברה, ביצוע, הוספה למסגרות, קישור או הצגה לציבור, שידור או הפיכת תכנים לזמינים לציבור או כל שימוש אחר שאינו מורשה באופן מפורש במסגרת ההסכמים או הדין החל, או שמפר באופן אחר את זכויות הקניין הרוחני;
 3. יבוא או העתקה של קבצים מקומיים שאין לך זכות חוקית לייבא או להעתיק בדרך זו;
 4. העברת עותקים של תוכן בזיכרון המטמון מהתקן מורשה להתקן אחר כלשהו בכל אמצעי שהוא;
 5. "זחילה" או "סקרייפינג (גירוד)", בין אם ידנית או באמצעים אוטומטיים, או לחלופין באמצעות אמצעי אוטומטי כלשהו (כולל בוטים, סקרייפרים ועכבישים), כדי להציג מידע, לגשת אליו או לאסוף אותו, או שימוש בחלק כלשהו מהשירותים או התכנים כדי לאמן מודל למידת מכונה או בינה מלאכותית, או לחלופין הטמעה של תכני Spotify לתוך מודל למידת מכונה או בינה מלאכותית;
 6. מכירה, השכרה, מתן רישיון משנה, החכרה או שיטות אחרות להפקת רווח כספי למעט אילו שמותרות באופן מפורש במסגרת ההסכמים;
 7. מכירת חשבון משתמש או פלייליסט, או הסכמה באופן אחר או הצעה להסכים לתשלום כלשהו, כספי או אחר, כדי להשפיע על שם חשבון או פלייליסט או על התוכן הכלול בחשבון או בפלייליסט; או
 8. הגדלה מלאכותית של ספירת השמעות או ספירת עוקבים, קידום תכנים מלאכותי או מניפולציה אחרת על השירות על ידי (1) שימוש בבוט, סקריפט או כל תהליך אוטומטי אחר; (2) מתן או קבלת תשלום מכל סוג (כספי או אחר), או (3) כל אמצעי אחר;
 9. עקיפה של כל טכנולוגיה שבה משתמשים Spotify, בעלי הרישיון שלה או כל צד שלישי אחר, לרבות הגבלות טריטוריאליות או אחרות של גישה לתכנים שהוחלו על ידי Spotify או בעלי הרישיון שלה;
 10. עקיפה או חסימה של פרסומות או יצירה או הפצה של כלים שנועדו לחסום פרסומות;
 11. הסרה או שינוי של זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או הודעות אחרות בנושא קניין רוחני (לרבות למטרת הסתרה או שינוי של זיהוי הבעלות או המקור);
 12. מחיקה או שינוי של חלק כלשהו בשירותים או בתכנים, למעט עם ההסכמים מתירים זאת במפורש או, במקרה של תוכן שהפך לזמין על ידי משתמש אחר, בהסכמתו המפורשת של המשתמש; או
 13. מתן הסיסמה שלך לכל אדם אחר או שימוש בשם משתמש ובסיסמה של אדם אחר.

נבקש ממך לכבד את Spotify, את בעלי החומרים והתכנים בשירותים ומשתמשים אחרים בשירותים. אל תעסוק בפעילות כלשהי, תפרסם תוכן משתמש כלשהו או תרשום או תשתמש בשם משתמש, שהם או הכוללים חומר שהוא:

 1. לא חוקי או נועד לקדם או לבצע מעשה לא חוקי מכל סוג שהוא, לרבות הפרות של זכויות קניין רוחני, זכויות פרטיות, זכויות פרסום או זכויות קנייניות של Spotify או של צד שלישי, או שמהווה הפרה של הסכם כלשהו שאתה מחויב אליו, לרבות אך ללא הגבלה, הסכם הקלטות בלעדי או הסכם פרסום בלעדי;
 2. כולל את הסיסמה שלך או כולל במתכוון סיסמה של משתמש אחר כלשהו או כולל במתכוון מידע אישי של צדדים שלישיים או נועד לבקש מידע אישי כזה;
 3. חושף מידע סודי או קנייני של צד שלישי או מידע אישי עליך שלא נועד להפצה בקרב אנשים מכל העולם;
 4. כולל תוכן זדוני כגון תוכנה זדונית, סוסים טרויאניים או וירוסים, או מתערב באופן אחר בגישה של משתמש כלשהו לשירות Spotify;
 5. מהווה התחזות מצדך או מייצג את עצמך באופן כוזב כבעל קשר ל-Spotify (לרבות, לדוגמה, על ידי שימוש בתוכן מוגן בזכויות יוצרים של Spotify, שימוש בלוגו של Spotify ללא רשות או שימוש אחר בסימנים מסחריים של Spotify באופן שעלול להטעות), למשתמש אחר, לאדם אחר או לישות אחרת, או שנועד למטרות הונאה, הטעיה או ייצוג כוזב באופן אחר;
 6. כרוך בשידור של הודעות דואר אלקטרוני שלא הוזמנו בכמות גדולה או צורות אחרות של ספאם, דואר זבל, מכתבי שרשרת או הודעות דומות;
 7. פעילויות מסחריות או פעילויות מכירה לא מורשות, כגון פרסום, קידום מכירות, תחרויות, הגרלות, הימורים או תרמיות פירמידה;
 8. מקשר באופן לא מורשה עם, מפנה אל או מקדם באופן אחר מוצרים או שירותים מסחריים, למעט אלה שאושרו במפורש על ידי Spotify;
 9. מתערב בשירות Spotify או מפריע לו באופן כלשהו, פוגע, פורץ או מנסה לחדור, לסרוק או לבדוק פגיעויות בשירות של Spotify או במערכות המחשב, ברשת, בכללי השימוש של Spotify או במי מרכיבי האבטחה, באמצעי האימות או באמצעי הגנה אחרים של Spotify החלים על השירות של Spotify, התוכן או חלק כלשהו מהם;
 10. סותר את התנאים והתניות לשימוש ב-Spotify או תנאים או כללי מדיניות אחרים שחלים על השימוש שלך בכל אחד מהשירותים; או
 11. הוסר מהשירותים שלנו עקב הפרה של התנאים או כללי המדיניות שלנו, כגון רצועה, פרק או תוכנית שנאסרו. כולל תכנים שנוצרו או עברו ייעוד מחדש לצורך שחזור או מילוי אותן מטרות כמו התוכן שהוסר בעבר.