תנאי ההצעות השיווקיות של Spotify Premium

ברוכים הבאים לתנאי ההצעות השיווקיות של Spotify Premium. בעמוד זה תוכלו למצוא ולקרוא על התנאים והתניות החלים של ההצעות השיווקיות שאליהן נרשמת.

נא לקרוא את התנאים הבאים ביסודיות ובאופן מלא. הם כוללים תנאים והגבלות לגבי זמינות ההצעות השיווקיות של Spotify Premium ומידע לגבי הצפוי לאחר סיום תקופת ההצעות השיווקיות של Spotify Premium.

1.** הקדמה.**

ההצעות השיווקיות של Spotify Premium (כל אחת מהן "הצעה שיווקית") מוצעות על ידי Spotify בכפוף ל[תנאי ותניות השימוש ב-Spotify]‏(https://www.spotify.com/legal/end-user-agreement/‎)("תנאי השימוש ב-Spotify").

כל הצעה שיווקית קשורה לתוכנית המינוי בתשלום (כמוגדר בתנאי השימוש של Spotify), כגון
Spotify Premium אישי,
Spotify Premium סטודנט,
Spotify Premiumמשפחה או
Spotify Premium Duo, בהתאם למקרה ובכפוף להצעה כפי שפורסמה (כל אחת מהן "שירות Spotify Premium").

בכפוף לשירות Spotify Premium שפורסם בהצעה השיווקית, תנאים ותניות אלה ("תנאי ההצעה השיווקית") משלימים וכוללים כסימוכין את התנאים והתניות הנוספים המתאימים לשירות Spotify Premium מסוים כמפורט להלן:

תנאים ותניות לשירות Spotify Premium הנזכר בהצעה השיווקית

Spotify Premium אישי

Spotify Premium סטודנט

Spotify Premium משפחה

Spotify Premium Duo

עבור כל הצעה שיווקית, במקרה של חוסר עקביות בין תנאי הצעות שיווקיות אלה לבין התנאים והתניות המתאימים הרלבנטיים הנזכרים בטבלה לעיל, תנאי ההצעה השיווקית יגברו.

  1. ההצעה השיווקית.

כל הצעה שיווקית מספקת גישה לשירות Spotify Premium שפורסם:

א. במחיר שפורסם (אם קיים) וכן

ב. בתקופת ההתחלה הראשונית, כפי שמתואר בהמשך בסעיף 5 בתנאים אלה, המתחילה מהרגע שבו אישרת את קבלת ההצעה השיווקית שפורסמה במסירת פרטי תשלום תקפים המקובלים על ידי Spotify ("תקופת השיווק").

במסירת פרטי התשלום שלך אתה (i) מאשר את קבלת ההצעה השיווקית שפורסמה; (ii) מקבל ומסכים לתנאי ההצעה השיווקית האלה, כולל התנאים והתניות המתאימים לשירות Spotify Premium שפורסם (כפי שתואר לעיל); וכן (iii) מכיר ומסכים לתנאי השימוש של Spotify. כל המידע שנאסף על ידי Spotify במסגרת הצעה שיווקית כלשהי יעובד וייעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. אלא אם פורסם אחרת, הצעות שיווקיות אינן מתירות או מספקות גישה לטובין או לשירותים כלשהם של צד שלישי.

  1. זכאות.

כדי להיות זכאי לקבל הצעה שיווקית, על המשתמשים לעמוד בעל התנאים הבאים (כל אחד מהם "משתמש בעל זכאות"):

א. אלא אם נרשמת להצעה שיווקית המפורסמת כזמינה למנויים בעבר לשירות Spotify Premium, עליך להיות מנוי חדש לכל תוכניות השירות Spotify Premium או לשירות ללא הגבלה (כפי שמוגדר בתנאי השימוש של Spotify ולא להיות מנוי או לקבל לתקופת ניסיון את Spotify Premium או שירות ללא הגבלה בעת כלשהי בעבר.

ב. אם אתה נרשם כמנוי להצעה שיווקית שפורסמה כזמינה רק למשתמשים בעבר של שירות Spotify Premium,
כנראה שהיית מנוי לשירות Spotify Premium רלבנטי (כפי שפורסם) שתוקפו פג לפני התאריך שפורסם.

ג. מבחינת הצעות שיווקיות ל-Spotify Premium סטודנט, ‏Spotify Premium משפחה
ו-Spotify Premium Duo: דרישות הזכאות הנוספות שהוגדרו בתנאים ובתניות המתאימים לאותן תוכניות מינויים, בהתאמה.‏

ד. אלא אם פורסם אחרת, למסור ל-Spotify אמצעי תשלום תקף ועדכני המאושר על ידי Spotify (כרטיסים נטענים וכרטיסי מתנה של Spotify אינם אמצעי תשלום תקף).

ה. אלא אם פורסם אחרת, למסור את אמצעי התשלום שצוין לעיל ישירות ל-Spotify ולא באמצעות צד שלישי (למשל, לא באמצעות ספק שירות הכבלים או התקשורת, או מפיץ אחר).

ו. דרישות זכאות נוספות (אם יש כאלה) כפי שמפורסמות מעת לעת בקשר ל'הצעה של קידום מכירות'.

משתמשים בעלי זכאות יכולים לקבל הצעה שיווקית אחת – משתמשים לשעבר אינם יכולים לממש את ההצעה שוב.

  1. זמינות.*

יש לאשר קבלת הצעה שיווקית לפני פרסום תאריך פקיעת התוקף, אם קיים. למעט היכן שהדבר אסור על פי חוק, Spotify שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשהות או לסיים הצעה שיווקית בכל עת ומכל סיבה שהיא, ובמקרה כזה לא נכבד הרשמה להצעות שיווקיות עוקבות.

  1. משך וביטול.

במקרה של הצעה שיווקית, תקופת השיווק המתאימה תימשך לתקופה שפורסמה, בכפוף לסעיף 4, לעיל.

אלא אם תבטל הצעה שיווקית לפני תום תקופת השיווק, תהפוך אוטומטית למנוי חוזר באותה תוכנית שירותSpotify Premium שאליה בחרת להירשם בהתאם להצעה השיווקית, ואמצעי התשלום שמסרת יחויב אוטומטית במחיר החודשי שיהיה בתוקף באותה עת. כל התכונות התחומות בזמן של שירות Spotify Premium יופחתו בהתאם למשך תקופת השיווק.

אם תבטל הצעה שיווקית במהלך תקופת השיווק, תאבד גישה לשירות Spotify Premium וחשבון Spotify שלך יועבר לחשבון Spotify בחינם בתום תקופת השיווק. כדי לבטל, היכנס לחשבון Spotify שלך ופעל לפי ההנחיות שיוצגו בדף החשבון או לחץ כאן ופעל לפי ההנחיות שיוצגו.