מדי פעם אנחנו מוסיפים הבהרות לתנאים שלנו כדי שיהיה קל יותר להבין אותם. אנחנו מעדכנים את התנאים שלנו היום (1 בספטמבר 2021) כדי לוודא שהנוסח ברור, אך עדכון זה אינו כולל שום שינוי מהותי בתנאים עצמם. בנוסף, העברנו את ההנחיות למשתמש לדף נפרד שזמין כאן.

תנאי השימוש של Spotify

  1. הקדמה

  2. שירות Spotify שאנו מספקים.

  3. השימוש שלך בשירות של Spotify

  4. תוכן וזכויות קניין רוחני

  5. שירות לקוחות, מידע, שאלות ותלונות

  6. בעיות ומחלוקות

  7. בנוגע לתנאים אלה

1. הקדמה

עליך לעיין בקפידה בתנאי השימוש הללו ("תנאים" אלה) מכיוון שהם קובעים את השימוש (הכולל גישה אל) בשירותים המותאמים אישית של Spotify להזרמת מוסיקה וסוגי תוכן אחרים, לרבות כל אתרי האינטרנט ויישומי התוכנה שלנו המשלבים תנאים אלה או מפנים אליהם באמצעות קישור (ביחד, "שירות Spotify") ואת כל חומרי המוסיקה, סרטוני הווידאו, הפודקאסטים או חומרים אחרים שהופכים לזמינים באמצעות שירות Spotify ("תוכן").

השימוש בשירות Spotify עשוי להיות כפוף לתנאים והתניות נוספים אשר יוצגו על-ידי Spotify, המשולבים בזאת על-ידי הפניה זו אל התנאים.

על-ידי הרשמתך לשירות Spotify, או השימוש בו, אתה מביע את הסכמתך לתנאים אלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש בשירות Spotify ואל תיגש לתוכן שהוא מציע.

ספק שירות

תנאים אלה הם התנאים המוסכמים בינך ובין Spotify AB בכתובת Regeringsgatan 19, 111 53, Stockholm, Sweden.

דרישות גיל וזכאות

על מנת להשתמש בשירות Spotify ולגשת לכל סוגי התוכן, עליך (1) להיות בן 13 (או בגיל המינימלי שווה הערך במדינה שלך) ומעלה, (2) לקבל את הסכמתו של הורה או אפוטרופוס אם אתה קטין במדינה שלך; (3) להיות בעל סמכות להתקשר בחוזה מחייב אתנו ללא כל מניעה לכך על-פי החוק החל, וכן (4) להתגורר במדינה שבה השירות זמין. כמו כן, אתה מאשר שכל הפרטים שמסרת ל-Spotify בתהליך הרישום נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מסכים להקפיד על כך תמיד. אם אתה קטין במדינה שלך, ההורה או האפוטרופוס שלך יצטרכו להתחייב לתנאים אלה מטעמך. ניתן למצוא מידע נוסף בנוגע לדרישות הגיל המינימלי בתהליך הרישום. אם אינך עומד בדרישות הגיל המינימלי, Spotify לא תוכל לרשום אותך כמשתמש.

2. שירות Spotify שאנו מספקים.

אפשרויות השירות של Spotify

אנו מספקים מגוון אפשרויות לשירות של Spotify. אפשרויות מסוימות לשירות של Spotify מסופקות ללא תשלום, ואילו אפשרויות אחרות כרוכות בתשלום לפני הגישה אליהן ("מינויים בתשלום"). אנו גם עשויים להציע מבצעי שיווק, חברויות או שירותים, לרבות הצעות של מוצרים ושירותים של צד שלישי. איננו נושאים באחריות למוצרים ולשירותים שמסופקים על ידי צדדים שלישיים אלה.

'שירות ללא הגבלה' עשוי שלא להיות זמין לכל המשתמשים. אנו נסביר אילו שירותים זמינים לך כשאתה נרשם לשירותים. אם אתה מבטל את המינוי שלך לשירות ללא הגבלה, או אם המינוי שלך לשירות ללא הגבלה נקטע (לדוגמה, אם אתה משנה את פרטי התשלום שלך), יתכן שלא תוכל להירשם מחדש לשירות ללא הגבלה. שים לב שהשירות ללא הגבלה עשוי להסתיים בעתיד, כשבמקרה כזה לא תחויב עוד עבור השירות.

תקופות ניסיון

מעת לעת, אנו או אחרים בשמנו עשויים להציע תקופות ניסיון של מינויים בתשלום לפרק זמן ספציפי, ללא תשלום או בתעריף מופחת ("תקופת ניסיון"). על-ידי השימוש שלך בשירות Spotify לתקופת ניסיון, אתה מביע את הסכמתך לתנאי ההצעה למבצע פרימיום של Spotify.

יישומי צד שלישי, התקנים ותוכנות קוד פתוח

ניתן לשלב את שירות Spotify, או באופן אחר לגרום לו לקיים אינטראקציה עם יישומים, אתרי אינטרנט ושירותים של גורמי צד שלישי ("יישומי צד שלישי") וכן עם מחשבים אישיים, מכשירים ניידים, טאבלטים, התקנים לבישים, רמקולים והתקנים אחרים של גורמי צד שלישי ("התקנים"). השימוש ביישומי צד שלישי ובהתקנים עשוי להיות כפוף לתנאים, להתניות ולפריטי מדיניות נוספים אשר יספק לך הצד השלישי הרלוונטי. Spotify אינה מבטיחה שיישומי הצד השלישי וההתקנים יהיו תואמים לשירות Spotify.

הגבלות על השירות ושינויים בשירות

אנו משתמשים בטיפול ובמיומנויות ברמה סבירה כדי להבטיח תפעול תקין של שירות Spotify וכדי לספק לך חוויית שמע כוללנית ומותאמת אישית. עם זאת, הצעות שירות שלנו והזמינות שלהן עשויות להשתנות מעת לעת ולהיות כפופות לחוקים החלים, ללא כל חבות מצדך, לדוגמה:

  • השירותים של Spotify עלולים להיתקל בהפרעות זמניות עקב קשיים טכניים, תחזוקה או בדיקות, או עדכונים, לרבות אלה הדרושות כדי לבטא את השינויים בדרישות הרגולטוריות ובחוקים הרלוונטיים.
  • אנו שואפים להתפתח ולשפר את השירותים שלנו באופן רציף, וייתכן שנשנה, נשעה, או נפסיק (לצמיתות או באופן זמני) לספק את שירות Spotify באופן מלא או חלקי (לרבות פונקציות, תכונות, תוכניות מינויים ומבצעי מכירות מסוימים).
  • Spotify אינה מחויבת לספק תוכן מסוים באמצעות שירות Spotify; כמו כן, חברת Spotify או הבעלים הרלוונטיים עשויים להסיר שירים, סרטוני וידאו, פודקאסטים וסוגי תוכן אחרים ללא כל הודעה מוקדמת.

אם שילמת תשלומים מראש ל-Spotify עבור מינוי משולם ש-Spotify מבטלת לפני תום התקופה ששילמת מראש (כהגדרתה של התקופה בסעיף התשלומים והביטולים להלן), Spotify תחזיר לך את התשלומים ששולמו עבור התקופה ששולמה מראש עבור כל חלק שלא נוצל במינוי ששולם שהיה קיים אז, לאחר ביטול זה. החשבון שלך ופרטי החיוב שלך חייבים להיות עדכניים על מנת שתוכל לקבל החזר.

Spotify אינה נושאת בחבות או במחויבות כלשהי כלפיך לספק לך החזר, בגין הפסקות או כשלים באינטרנט או בשירות אחר, הנגרמים בעקבות פעולות של רשויות ממשלתיות, גורמי צד שלישי אחרים או אירועים שאינם בשליטתה.

3. השימוש שלך בשירות של Spotify

יצירת חשבון Spotify

יתכן שתצטרך ליצור חשבון Spotify כדי להשתמש בשירות Spotify באופן מלא או חלקי. שם המשתמש והסיסמה שלך נועדו לשימושך האישי בלבד ועליך לשמור אותם בסוד. אתה מבין כי אתה אחראי לכל שימוש (לרבות שימוש לא מורשה) בשם המשתמש ובסיסמה שלך. הודע מיד לצוות שירות לקוחות אם שם המשתמש או הסיסמה שלך אבדו או נגנבו, או אם יש לך סיבה להאמין שבוצעה גישה לא מורשית לחשבון שלך.

Spotify רשאית לדרוש, או לחייב אותך לשנות את שם המשתמש שלך מכל סיבה שהיא.

הזכויות שלך לשימוש בשירות Spotify

גישה לשירותי Spotify

בכפוף לציות שלך לתנאים אלה (לרבות כל התנאים וההתניות הרלוונטיים האחרים), אנו מעניקים לך הרשאה מוגבלת, לא בלעדית והפיכה לעשות שימוש אישי ולא מסחרי בשירות Spotify ובתוכן שלו (יחד, "גישה"). גישה זו תישאר בתוקף אלא אם, ועד אשר היא תבוטל על ידך או על ידי Spotify. אתה מסכים שלא להפיץ מחדש או להעביר את שירות Spotify או את התוכן שלו.

יישומי תוכנת Spotify והתוכן אינם ניתנים לך ברישיון, נמכרים או מועברים לך, ו-Spotify ובעלי הרישיון שלה שומרים על הבעלות בכל העותקים של יישומי תוכנת Spotify והתוכן, אפילו לאחר שאלה הותקנו בהתקנים שלך.

זכויות קניין של Spotify

שירות Spotify והתוכן הם הרכוש של Spotify או של בעלי הרישיון של Spotify. כל סימני המסחר, סימני השירות, השמות המסחריים, הסמלים, שמות הדומיין של Spotify וכל שאר התכונות של המותג Spotify ('תכונות המותג Spotify') הם הרכוש הבלעדי של Spotify או של בעלי הרישיון שלה. תנאים אלה אינם מעניקים לך זכויות כלשהן לשימוש בתכונות המותג Spotify, בין לשימוש מסחרי או לא מסחרי.

אתה מסכים לפעול על פי ההנחיות למשתמש של Spotify ולא להשתמש בשירות Spotify, בתוכן או בחלק כלשהו מהם בכל צורה שאינה מותרת במפורש בתנאים אלה.

תשלומים וביטול

חיוב

אתה רשאי לרכוש מינוי בתשלום ישירות מ-Spotify או דרך צד שלישי באחת מהדרכים הבאות:

● תשלום דמי מינוי מראש על בסיס חודשי או מרווח זמן חוזר אחר שיתגלה בפניך לפני הרכישה; או

● תשלום מראש שמעניק לך גישה לשירות Spotify לפרק זמן ספציפי ("תקופה ששולמה מראש").

תעריפי המסים מחושבים על סמך המידע שאתה מספק והתעריף הרלוונטי במועד החיוב החודשי.

אם אתה רוכש גישה למינוי בתשלום באמצעות צד שלישי, ייתכן שיחולו על השימוש שלך בשירות Spotify תנאים והתניות נפרדים של אותו צד שלישי, בנוסף לתנאים אלה. אם אתה רוכש מינוי בתשלום באמצעות קוד, כרטיס מתנה, הצעה ששולמה מראש, או הצעה אחרת שסופקה או נמכרה לך על-ידי Spotify, או מטעמה, לקבלת גישה למינוי בתשלום ("קודים"), אתה מסכים בזאת לתנאי הכרטיס של Spotify.

שינויים במחיר ומסים

Spotify רשאית לשנות מעת לעת את מחיר המינויים בתשלום, לרבות דמי מינוי חוזרים, את התקופה המשולמת מראש (לתקופות שעדיין לא שולמו), או את הקודים (כפי שאלה הוגדרו לעיל), והיא תודיע לך מראש, במסגרת זמן סבירה, על כל שינוי במחיר. שינויים במחיר ייכנסו לתוקף בתחילת תקופת המינוי הבאה לאחר תאריך השינוי במחיר. בכפוף לחוק החל, בעצם המשך השימוש מצדך בשירות Spotify לאחר כניסתו לתוקף של השינוי במחיר, אתה מביע את הסכמתך למחיר החדש. אם אינך מסכים לשינוי במחיר, אתה רשאי להתנגד לשינוי על ידי ביטול הרישום למינוי בתשלום הרלוונטי לפני כניסתו לתוקף של השינוי במחיר.

תעריפי המסים מבוססים על התעריפים הרלוונטיים במועד החיוב החודשי. סכומים אלה יכולים להשתנות לאורך זמן בעקבות דרישות המס המקומי במדינה, באזור, בטריטוריה או אפילו בעיר שלך. כל שינוי בתעריף המס יוחל באופן אוטומטי על סמך פרטי החשבון שתספק

חידוש וביטול

למעט מינויים בתשלום לתקופה משולמת מראש, התשלום שלך ל-Spotify או לצד שלישי שדרכו רכשת את המינוי בתשלום יתחדש באופן אוטומטי בסוף תקופת המינוי הרלוונטי, אלא אם תבטל את המינוי בתשלום לפני סוף תקופת המינוי שהיה קיים אז. פנה לצוות שירות לקוחותכאן לקבלת הוראות לגבי הליך הביטול. הביטול ייכנס לתוקף ביום שלאחר היום האחרון של תקופת המינוי הנוכחית, ואתה תשונמך לגרסה החינמית של שירות Spotify. אנו לא מספקים החזרים או זיכויים לתקופות מינוי חלקיות, אלא אם הדבר צוין במפורש בתנאים אלה.

אם רכשת מינוי בתשלום באמצעות קוד, המינוי שלך יסתיים באופן אוטומטי בתום התקופה המצוינת בקוד, או כשהיתרה המשולמת מראש אינה מספיקה לתשלום עבור שירות Spotify.

זכות הביטול

אם אתה נרשם לתקופת ניסיון, אתה מסכים לכך שזכות הביטול ביחס למינוי בתשלום שעבורו אתה מקבל תקופת ניסיון תסתיים ארבעה עשר (14) יום לאחר שהתחלת בתקופת הניסיון. אם לא תבטל את המינוי בתשלום לפני סיום תקופת הניסיון, תאבד את זכות הביטול ותאשר ל-Spotify לחייב אותך באופן אוטומטי בכל חודש במחיר המוסכם עד שתבטל את המינוי בתשלום. לתקופות ניסיון קצרות מארבעה עשר יום (14), אתה מאשר לנו מפורשות לספק לך את השירות המשולם מיד לאחר סיום תקופת הניסיון וכי מאותה נקודה והלאה לא נתונה לך עוד זכות הביטול.

אם אתה רוכש מינוי בתשלום ללא תקופת ניסיון, אתה מסכים לכך שניתנים לך ארבעה עשר יום (14) ממועד הרכישה לחזור בך מכל סיבה שהיא וכי עליך לשלם לנו עבור השירותים המסופקים לך עד למועד שבו תאמר לנו שחזרת בך. . אתה מסכים מפורשות לכך שנספק לך את השירות מיד לאחר הכישה, שתאבד את זכות הביטול ואתה מאשר ל-Spotify לחייב אותך באופן אוטומטי מדי חודש עד לביטול.

הנחיות למשתמש

יצרנו הנחיות לשימוש בשירות Spotify, כדי להבטיח שכולם ייהנו מן השירות של Spotify ("הנחיות למשתמשי Spotify"). במהלך השימוש בשירות Spotify, עליך לציית ל הנחיות למשתמשי Spotify, וכן לתקנות, לרגולציה ולחוקים החלים ולכבד את זכויות הקניין הרוחני, הפרטיות וזכויות אחרות של גורמי צד שלישי.

חשבונות מותג

אם פתחת חשבון Spotify בשם חברה, ארגון, ישות או מותג ('מותג', וחשבון כאמור 'חשבון מותג'), הביטויים 'אתה' וכן 'שלך', כפי שהם משמשים בתנאים אלה (לרבות תנאים והתניות אחרים של Spotify המשולבים בזאת כהפניה), יחולו עליך ועל המותג.

אם אתה יוצר חשבון מותג, אתה מצהיר ומתחייב כי אתה מורשה להעניק את כל ההרשאות והרישיונות שנקבעו בתנאים אלה (לרבות תנאים והתניות אחרים של Spotify) ולחייב את המותג בתנאים אלה.

מותג יכול לעקוב אחר משתמשים, ליצור ולשתף פלייליסטים, בתנאי שהמותג אינו נוקט כל פעולה ממנה משתמע מתן חסות או קשר מסחרי בין המותג למשתמש, לאמן, לכותב השירים או לכל אדם אחר הנעקב, אלא אם המותג השיג באופן בלתי תלוי את הזכויות לרמוז על מתן חסות כאמור. כמו כן, מותגים חייבים להיות שקופים כלפי המשתמשים שלנו לגבי חשיפת חסויות או תמורה שניתנו לאמנים, כותבי שירים, משתמשים או כל צד אחר, ועליהם לציית לכל החוקים, התקנות וכללי ההתנהגות החלים כשהם עוסקים בפעילויות הנזכרות לעיל.

בקרת יצוא וסנקציות

המוצרים של Spotify עשויים להיות כפופים לחוקים ולתקנות בארה"ב בנושא בקרת הייצוא והייצוא מחדש של ארה"ב או לחוקים דומים החלים בתחומי שיפוט אחרים, לרבות תקנות מינהל הייצוא ("EAR") שנקבעו על-ידי משרד הסחר, המסחר והסנקציות הכלכליות של ארה"ב במשרד לבקרת נכסים זרים ("OFAC") שבמשרד האוצר ותקנות התעבורה הבינלאומית בנשק ("ITAR") שבמחלקת המדינה. אתה מתחייב כי (1) אינך נמצא במדינה כלשהי שעליה הטילה ארצות הברית חרם סחורות או סנקציות כלכליות אחרות; וכן (2) אינך גוף מסורב כמפורט בחוקים ובתקנות החלים בנושא הייצוא או הייצוא מחדש או בחוקים דומים החלים בתחומי שיפוט אחרים, או המצוינים ברשימה אחרת של ממשלת ארה"ב כצדדים אסורים או מוגבלים.

אתה מסכים לציית לכל החוקים והתקנות החלים בנושא הייצוא או הייצוא מחדש, כולל בין השאר, תקנות מינהל הייצוא ("EAR") והסנקציות הכלכליות שנקבעו על-ידי OFAC. במיוחד, אתה מסכים כי - במישרין או בעקיפין - לא תמכור, תייצא, תייצא מחדש, תעביר, תסיט או תשליך מוצרים, תוכנה או טכנולוגיה כלשהם (לרבות מוצרים שנגזרו מטכנולוגיה כזו או מבוססים עליה) שהתקבלו מ-Spotify במסגרת ההסכמים ליעד, ישות או אדם כלשהם המנועים על פי החוקים או התקנות החלים של ארצות הברית או תחום שיפוט אחר, ללא קבלת אישור מוקדם מהרשויות הממשלתיות המוסמכות, כנדרש על פי החוקים והתקנות הללו.

4. תוכן וזכויות קניין רוחני

תוכן של המשתמש

התוכן שאתה מפרסם בשירות

המשתמשים של Spotify רשאים לפרסם, להעלות או בכל אופן אחר לתרום תוכן לשירות Spotify ("תוכן של המשתמש"). למען הסר ספק, "תוכן של המשתמש" כולל את כל המידע, החומרים וסוגי המידע האחרים שמשתמשים מוסיפים, יוצרים, מעלים, שולחים, מפיצים או מפרסמים בשירות Spotify (לרבותקהילת התמיכה של Spotify).

אתה נושא באחריות הבלעדית על לתוכן המשתמש שאתה מפרסם.

אתה מאשר זאת, בגין כל תוכן שתפרסם ב-Spotify, כי (1) יש לך זכות לפרסם תוכן משתמש זה; (2) תוכן משתמש זה, או השימוש שלו על-ידי Spotify על-פי הרישיון שהוענק בזאת, אינו: (i) מהווה הפרה של תנאים אלה, החוק החל, או זכויות הקניין הרוחני או זכויות אחרות של גורמי צד שלישי; או (ii) תוכן משתמש זה אינו מעיד על זיקה כלשהי או מימון שלך או של תוכן המשתמש שלך על-ידי Spotify או כל אמן, להקה, חברת תקליטים, או כל אדם או ישות אחרים ללא הסכמה מפורשת בכתב מראש של Spotify או אדם או ישות.

בעת פרסום או שיתוף תוכן המשתמש שלך או מידע אחר בשירות Spotify, עליך לזכור שהתוכן והמידע האחר יהיו נגישים לציבור וכי ייתכן שאחרים ישתמשו בו וישתפו אותו מחדש בשירות Spotify וברחבי הרשת, לכן עליך לנקוט זהירות בעת הפרסום או השיתוף בשירות Spotify ולקחת בחשבון את הגדרות החשבון שלך. Spotify אינה אחראית למה שאתה או אחרים מפרסמים או משתפים בשירות Spotify.

ניטור תוכן המשתמש

Spotify רשאית, אך אינה מחויבת, לנטר או לבדוק את תוכן המשתמש. Spotify שומרת לעצמה את זכות להסיר או להשבית את הגישה לכל תוכן של משתמש מכל סיבה שהיא, או ללא סיבה. Spotify רשאית לנקוט פעולות אלה מבלי לספק לך הודעה מוקדמת.

רישיונות שאתה מעניק לנו

תוכן של המשתמש

אתה הופך להיות הבעלים של תוכן המשתמש כשאתה מפרסם אותו בשירות. עם זאת, על מנת שנוכל להפוך את תוכן המשתמש לזמין בשירות Spotify, אנו זקוקים לרישיון מוגבל ממך לאותו תוכן משתמש. בהתאם, אתה מעניק בזאת ל-Spotify רישיון כלל-עולמי לא בלעדי ובלתי הפיך, בתשלום מלא וללא תמלוגים, הניתן להעברה ולרישיון משנה לשכפל, להפוך לזמין, לבצע ולהציג, לתרגם, לשנות, ליצור יצירות נגזרות, להפיץ ובכל אופן אחר להשתמש בתוכן המשתמש בכל אמצעי המדיה, לבד או בשילוב עם תוכן או חומרים אחרים, בכל אופן ובכל אמצעי, שיטה או טכנולוגיה, ידועה או שתיווצר בעתיד, בקשר עם שירות Spotify. היכן שרלוונטי וככל שמותר על פי הדין החל, אתה גם מסכים לוותר על 'זכויות מוסריות' או זכויות מקבילות כלשהן ולא לאכוף אותן, למשל זכותך להיות מזוהה כמחבר של תוכן משתמש כלשהו, לרבות משוב, וזכותך להתנגד ליחס משפיל לתוכן משתמש זה.

משוב

אם אתה מספק רעיונות, הצעות או משוב אחר בקשר עם השימוש שלך בשירות Spotify או כל תוכן שהוא ("משוב"), משוב זה אינו סודי ו-Spotify רשאית להשתמש בו ללא הגבלה ומבלי לשלם לך. משוב נחשב סוג של תוכן משתמש במסגרת תנאים אלה.

ההתקן שלך.

אתה גם מעניק לנו את הזכות (1) לאפשר לשירות Spotify להשתמש במעבד, ברוחב הפס ובחומרת האחסון בהתקן שלך כדי לאפשר הפעלה קלה של שירות Spotify‏, (2) לספק לך פרסום ומידע אחר ולאפשר לשותפים העסקיים שלנו לפעול באופן דומה, בהתאם למותר על-פי מדיניות הפרטיות של Spotify.

חוויית התוכן

בכל חלק של שירות Spotify, התוכן שאליו אתה ניגש, לרבות בחירתו ומיקומו, עשוי להיות מושפע משיקולים מסחריים, לרבות הסכמים של Spotify עם צדדים שלישיים.

חלק מהתוכן שניתן ברישיון או נוצר על ידי Spotify, מסופק לה או מונגש באופן אחר על ידיה (למשל פודקאסטים) עשוי לכלול פרסומות ו-Spotify אינה אחראית לפרסום זה.

תביעות להפרה

Spotify מכבדת את הזכויות של בעלי הקניין הרוחני. אם לדעתך תוכן כלשהו מפר את זכויות היוצרים שלך, עיין במדיניות זכויות היוצרים של Spotify.

5. שירות לקוחות, מידע, שאלות ותלונות

קהילת התמיכה של Spotify

קהילת התמיכה של Spotify היא מקום לקיום דיונים והחלפת מידע, עצות וחומרים אחרים הקשורים לשירות Spotify. על ידי שימוש בקהילת התמיכה של Spotify אתה מסכים לתנאי הקהילה.

שירות לקוחות, מידע, שאלות ותלונות

לשאלות לשירות לקוחות בנושאים הקשורים לחשבון ולתשלומים ("שאלות לשירות לקוחות"), השתמש במשאבי שירות הלקוחות המפורטים בסעיףאודותינו באתר האינטרנט שלנו.

אם יש לך שאלות בנוגע לשירות Spotify או לתנאים אלה (לרבות תנאים והתניות נוספים של Spotify המשולבים בזאת), פנה לשירות הלקוחות של Spotify על-ידי ביקור בסעיף 'אודותינו' באתר האינטרנט שלנו.

אם אתה מתגורר באיחוד האירופי, תוכל גם להגיש תלונה בפלטפורמה המקוונת לפתרון מחלוקות חלופי (פלטפורמת-ODR). את פלטפורמת-ODR תוכל למצוא בקישור הבא: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. בעיות ומחלוקות

השעיה והפסקה של שירותי Spotify

תנאים אלה ימשיכו לחול לגביך עד לסיומם על ידיך או על ידי Spotify. Spotify עשויה להפסיק תנאים אלה (לרבות תנאים והתניות נוספים המשולבים בזאת) או להשעות את הגישה שלך לשירות Spotify בכל עת אם נקבע שהפרת אחד מתנאים אלה, אם נפסיק לספק את שירות Spotify או כל רכיב מהותי אחר שלו תוך מתן הודעה סבירה לך, או בהתאם למידת הנחיצות שנקבע לצורך ציות לחוק החל. אם אתה או Spotify מפסיקים את התנאים הללו, או אם Spotify משעה את הגישה שלך לשירות Spotify, אתה מסכים ש-Spotify לא תישא בחבות או באחריות כלפיך, בכפוף לחוקים החלים; כמו כן (אלא אם צוין אחרת במפורש בתנאים אלה), Spotify לא תחזיר סכומים כלשהם שכבר שילמת. אתה רשאי להפסיק את התנאים הללו בכל עת; במקרה זה, לא תוכל להמשיך לגשת לשירות Spotify או להשתמש בו. כדי לגלות כיצד להפסיק את חשבון Spotify שלך, עליך להשתמש במשאבי שירות הלקוחות המופיעים בדףאודותינו.

סעיפים 4 (תוכן וזכויות קניין רוחני), 3 (השימוש שלך בשירות Spotify)‏, 2 (שירות Spotify שאנו מספקים), 6 (בעיות ומחלוקות), 7 (בנוגע לתנאים אלה) המופיעים בזאת, וכן כל סעיף אחר בתנאים הללו שחייב להישאר בתוקף גם לאחר הפסקת התנאים הללו - בין שצוין מפורשות או מתוקף מהותו - יגברו על סיום התנאים.

כתבי ויתור על אחריות

Spotify תספק את שירות Spotify בעזרת טיפול ומיומנויות סבירים ובהתאם לכל מפרט של שירות Spotify שמספקת Spotify; עם זאת, בכפוף לכך, שירות Spotify מסופק "כפי שהוא" וב"מידת הזמינות", ללא כל חבות מפורשת, מרומזת או חוקית. יתרה מכך, Spotify וכל הבעלים של התוכן מוותרים על כל חבות מפורשת, מרומזת או חוקית בנוגע לתוכן, לרבות חבויות בנוגע לאיכות משביעת רצון, יכולת סחירות, התאמה לתכלית מסוימת, או אי הפרה. Spotify וכל בעלי התוכן אינם מתחייבים כי שירות Spotify או התוכן המופיע בו נקיים מתוכנות זדוניות או מרכיבים פוגעניים אחרים. כמו כן, Spotify אינה נותנת כל הצהרה ואינה מעניקה כל התחייבות או נושאת באחריות לגבי יישומי צד שלישי כלשהם (או תוכנם), תוכן משתמש, התקנים או כל מוצר או שירות אחרים שפורסמו, קודמו או הוצעו על ידי צד שלישי בשירות Spotify או דרכו או בכל קישור לאתר אינטרנט ו-Spotify אינה נושאת באחריות או בחבות לכל עסקה שהיא בינך לבין ספקי צד שלישי של האמור לעיל. אף ייעוץ או מידע, בעל פה או בכתב, שקיבלת מ-Spotify, לא יהווה נשיאה באחריות מטעמה של Spotify. במהלך השימוש בשירות Spotify, אתה עשוי לקבל גישה לתכונות של סינון תוכן בוטה, אך השימוש בתכונות אלה עדיין עלול לגרום לכך שחלק מהתוכן הבוטה יוצג ואינך צריך להסתמך על תכונות אלה לצורך סינון כל התוכן הבוטה. סעיף זה חל במידה המרבית המותרת על פי הדין החל.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים את ההחרגה של החבויות או המגבלות המרומזות בנוגע לזכויות החוקיות הרלוונטיות של צרכן, לכן ייתכן שההחרגה והמגבלות המופיעות בסעיף זה לא יחולו עליך ושום דבר לא ישפיע על זכויותיך החוקיות.

הגבלת חבות וזמן למילוי התביעה

בכפוף לחוק החל, אתה מסכים שהסעד היחידי והבלעדי העומד לרשותך בנוגע לכל בעיה בשירות Spotify, או אי-שביעות רצון ממנו, הוא להסיר את כל תוכנות Spotify ולהפסיק להשתמש בשירות Spotify. אתה מסכים כי Spotify אינה נושאת בכל חובה או חבות הנובעות מתוך או בקשר עם יישומי צד שלישי או התוכן הכלול בהם, שהונגשו דרך או בקשר עם שירות Spotify, ועל אף שיחסיך עם יישומי צד שלישי אלה עשויים להיות מוסדרים בהסכמים נפרדים עם גורמי צד שלישי אלה, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך ביחס ל-Spotify, בנוגע לבעיות ביישומי צד שלישי או תוכנם או אי שביעות רצון מהם, הוא הסרה של יישומי צד שלישי אלה או הפסקת השימוש בהם.

**בשום מצב Spotify וכן המנהלים, בעלי המניות, העובדים, הסוכנים, הדירקטורים, החברות הבנות, החברות המסונפות, היורשים, מעבירי הזכויות, הספקים או מעניקי הרישיונות שלה לא יישאו באחריות (1) לכל נזק עקיף, מיוחד, מקרי, עונשי, פיצוי עונשי, או תוצאתי; (2) לאובדן שימוש, נתונים, עסקים, או רווחים (באופן ישיר או עקיף), בכל המקרים הנובעים משימוש או מחוסר יכולת להשתמש בשירות Spotify, בהתקנים, ביישומי צד שלישי, או בתוכן של יישומי צד שלישי; או (3) לחבות נצברת עבור כל התביעות הקשורות לשירות Spotify, ליישומי צד שלישי, או לתוכן של יישומי צד שלישי העולה על הגדול מבין השניים (א) הסכומים ששילמת ל-Spotify בשנים עשר החודשים הקודמים לתביעה הראשונה; או (ב) $30.00. כל חבות שלנו להפסדים שייגרמו לך מוגבלת אך ורק להפסדים שניתן היה לצפות באופן סביר. **

לצורך הבהרה, תנאים אלה אינם מגבילים את החבות של Spotify למקרים של הונאה, מצג שווא שמקורו בהונאה, מוות או פציעה אישית במידה שהחוק החל אוסר מגבלה כזו וכל חבות אחרת, שעל-פי החוק החל, לא ניתן להגביל או להחריג.

**למעט מקרים שבהם מגבלה זו אסורה על-פי החוק החל, כל תביעה הנובעת מתנאים אלה חייבת להתחיל (על ידי הגשת דרישה לבוררות או הגשת תביעה אישית במסגרת הסכום הבוררות להלן) בתוך שנה אחת (1) לאחר התאריך שבו הצד המעלה את הטענה ידע לראשונה, או היה אמור לדעת באופן סביר, על העובדה, המחדל או הכשל שמהווים את הבסיס לטענה; ולא תהיה כל זכות לסעד כלשהו עקב טענה כלשהי שלא נטענה בתוך פרק זמן זה. **

זכויות של גורמי צד שלישי

אתה מאשר ומסכים כי בעלי התוכן ומפיצים מסוימים (כגון ספקי חנות אפליקציות) הם המוטבים הייעודיים של תנאים אלה ולהם הזכות לאכוף את התנאים ישירות נגדך. למעט הקבוע בסעיף זה, תנאים אלה לא נועדו להעניק זכויות לאף אחד להוציא אותך ואת Spotify, ובשום מקרה לא ייצרו התנאים זכויות מוטב של צד שלישי כלשהו.

אם הורדת אחת מהאפליקציות שלנו למכשירים ניידים (כל אחת מהן, "אפליקציה") מחנות האפליקציות של Apple Inc.‎‏ ("Apple") או אם אתה משתמש באפליקציה בהתקן המופעל על ידי iOS, אתה מאשר שקראת והבנת את ההודעה הבאה בנוגע ל-Apple וכי אתה מסכים לה. תנאים אלה חלים בינך ובין Spotify בלבד, לא עם Apple, ו-Apple אינה נושאת באחריות לשירות Spotify ולתוכנו. Apple אינה נושאת בכל התחייבות שהיא לספק שירותי תחזוקה ותמיכה כלשהם ביחס לשירות Spotify. במקרה ששירות Spotify אינו מצליח לעמוד באחריות כלשהי שחלה עליו, אתה רשאי להודיע ל-Apple ו-Apple תעניק לך החזר של מחיר הרכישה הרלוונטי עבור האפליקציה; כמו כן, במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, Apple אינה נושאת בכל התחייבות אחרת לאחריות ביחס לשירות Spotify. Apple אינה נושאת באחריות לטיפול בטענות שלך או של צד שלישי כלשהו בנוגע לשירות Spotify או להחזקתך בשירות Spotify או לשימוש בו, לרבות: (1) תביעות חבות לגבי המוצר; (2) כל טענה ששירות Spotify אינו עומד בדרישות חוקיות או רגולטוריות; (3) טענות הנובעות במסגרת חוקי ההגנה על הצרכן או חוקים דומים; וכן (4) טענות בנוגע להפרה של זכויות קניין. Apple אינה נושאת באחריות לחקירה, להגנה, לפשרה ולשחרור של טענות כלשהן כי השירות Spotify או החזקתך באפליקציה והשימוש שלך בה מפרים את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי זה. אתה מסכים לציית לתנאים של הצד השלישי הרלוונטי במהלך השימוש בשירות Spotify. Apple והחברות הבנות של Apple הן מוטבי צד שלישי של תנאים אלה, ולאחר שהבעת את הסכמתך לתנאים אלה, Apple תקבל את הזכות (ותיחשב כמי שקיבלה את הזכות) לאכוף את התנאים הללו נגדך כמוטב צד שלישי של תנאים אלה.

שיפוי

אתה מסכים לשפות ולהגן על Spotify מפני כל הפסד ישיר, נזק והוצאות סבירות שניתן לצפות באופן סביר (לרבות עלויות משפטיות ושכר טרחה סביר של עו"ד) שחלו על Spotify או נגרמו לה, הנובעים מהמצבים הבאים או הקשורים אליהם: (1) הפרה שלך של אחד מהתנאים הללו (לרבות תנאים והתניות נוספים של Spotify המשולבים בזאת); (2) כל תוכן משתמש שפרסמת או שתרמת בצורה כלשהי; (3) כל פעילות שבה אתה מעורב בשירות Spotify או באמצעותו; וכן (4) הפרה שלך של חוק כלשהו או זכויות של צד שלישי.

החוק החל, בוררות חובה ומקום שיפוט

6.1 החוק החל / סמכות שיפוט

אלא אם נדרש אחרת על פי החוקים המחייבים במדינה שבה אתה מתגורר, ההסכמים (וכל מחלוקת/טענה שאינן חוזיות הנובעות מתוכם או בקשר אליהם) כפופים לחוקי המדינה הרשומה להלן, ללא קשר לבחירה או להתנגשויות דינים.

כמו כן, אתה ו-Spotify מסכימים לסמכות השיפוט של בתי הדין המופיעים להלן בפתרון מחלוקות, טענות, או חילוקי דעות הנובעים בקשר עם ההסכמים (וכל מחלוקת/טענה לא חוזיות הנובעות מהם או הקשורות אליהם), אלא אם במסגרת החוקים המחייבים החלים, באפשרותך לבחור לנהל הליכים משפטיים במדינה שבה אתה מתגורר, או אם אנו נדרשים לנהל הליכים משפטיים במדינה שבה אתה מתגורר.

מדינה או אזור ברירת דין סמכות שיפוט
כל יתר המדינות והאזורים שבהן Spotify זמין. שבדיה בלעדית, בתי המשפט של שבדיה
בולגריה, קפריסין, אסטוניה, צרפת, הונג קונג, לטביה, ליטא, לוקסמבורג, מלטה, מונקו, נורבגיה, הפיליפינים, פורטוגל, סלובקיה, ספרד, טורקיה חוקי שבדיה לא בלעדית, בתי המשפט של שבדיה
ברזיל חוקי ברזיל בלעדית; בתי המשפט המדינתיים והפדראליים של סאו פאולו, מדינת סאו פאולו, ברזיל
קנדה לא חל על התושבים בקוויבק: החוקים של מחוז אונטריו; התושבים בקוויבק: החוקים של מחוז קוויבק, קנדה לא חל על התושבים בקוויבק: בלעדי מלבד למטרות של אכיפת פסקי דין; בתי המשפט של אונטריו, קנדה; התושבים בקוויבק: בתי המשפט של קוויבק, קנדה
ארגנטינה, בוליביה, צ'ילה, קולומביה, קוסטה ריקה, הרפובליקה הדומיניקנית, אקוודור, אל סלוואדור, גואטמלה, הונדורס, ניקרגואה, פנמה, פרגוואי, פרו, אורוגוואי מדינת קליפורניה, ארצות הברית בלעדית; בתי המשפט המדינתיים והפדראליים של מחוז סן פרנסיסקו, קליפורניה או ניו יורק, נ"י
בריטניה חוקי אנגליה ווילס בלעדי

6.2 ויתור על תובענה ייצוגית

כשתנאי זה מותר על פי הדין החל, אתה ו-Spotify מסכימים כי כל אחד רשאי להגיש תביעות נגד האחר רק כתובע או כתובעת אישיים ולא כתובע או חבר קבוצה בתובענה ייצוגית כלשהי. אלא אם אתה ו-Spotify מסכימים, שום בורר או שופט אינו רשאי לאחד תביעות של יותר מאדם אחד, או לדון באופן אחר בצורה כלשהי של הליכים ייצוגיים.

6.3 בוררות

אם המיקום, הבסיס או המשרדים שלך ממוקמים, או שאתה מבצע עסקים, בתחום שיפוט שבו סעיף 6.3 זה אכיף, הוראות בוררות החובה הבאות יחולו לגביך:

6.3.1 פתרון מחלוקות ובוררות

אתה ו-Spotify מסכימים כי כל מחלוקת, טענה או אי-הסכמה בינך לבין Spotify העולות בקשר עם הסכמים אלה או יחסיך עם Spotify כמשתמש בשירות, או הקשורות לכך באופן כלשהו (בין אם הן מבוססות על חוזה, עוולה, חוק, מרמה, מצג שווא או כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם הטענות עולות במהלך תקופת ההסכמים או לאחר סיומם), יוכרעו באמצעות בוררות חובה אישית מחייבת. בוררות היא פחות רשמית מתביעות משפטיות בבית משפט. אין שופט או חבר מושבעים בבוררות, ובחינת פסק הבוררות על ידי בית משפט מוגבלת. הליכי הגילוי עשויים להיות מוגבלים יותר מאשר בבית משפט. הבורר חייב לפעול על פי הסכם זה ובאפשרותו לפסוק נזקים וסעד זהים לאלה שפוסק בית משפט (לרבות שכר טרחת עורך דין), למעט כך שהבורר אינו רשאי להוציא סעד הצהרתי או צו מניעה המיטיב עם מישהו שאינו הצדדים לבוררות. סעיף בוררות זה יישאר בתוקפו לאחר סיום ההסכמים.

6.3.2 חריגים

חרף הוראות סעיף 6.3.1 לעיל, אתה ו-Spotify מסכימים כי בשום שלב דבר להלן לא ייחשב ויתור על הזכויות שלנו או ימנע או יגביל אותן באופן אחר: (1) לפתוח תביעה אישית בבית משפט לתביעות קטנות, (2) לפעול לאכיפת תביעות באמצעות סוכנויות פדראליות, מדינתיות או מקומיות מתאימות כשתביעות כאלה זמינות, (3) לבקש סעד של צו מניעה בבית משפט מוסמך, או (4) להגיש תביעה בבית משפט מוסמך כדי לטפל בטענות להפרת קניין רוחני.

6.3.3 כללי הבוררות

אתה או אנחנו רשאים לפתוח בהליכי בוררות. כל בוררות בינך לבין Spotify תוכרע באופן סופי על פי כללי הבוררות של לשכת המסחר הבינלאומית ("ICC") שבתוקף באותה עת ("כללי ה-ICC"), על ידי בורר אחד או יותר שמונו בהתאם לכללי ה-ICC בנוסחם המעודכן על פי הסכמים אלה, וינוהלו על ידי בית הדין הבינלאומי לבוררות של ה-ICC.

כל בוררות תנוהל בשפה האנגלית, ואלא אם נדרש אחרת על פי חוק מחייב של מדינה חברה באיחוד האירופי או תחום שיפוט אחר כלשהו, החוק שייושם בכל בוררות יהיה החוק של [המדינה הרלוונטית המתוארת בסעיף 6.1], ללא הפניה לכללי המשפט הבינלאומי הפרטי.

6.3.4 המועד להגשה

כל בוררות חייבת להתחיל על ידי הגשת דרישה לבוררות בתוך שנה אחת (1) לאחר התאריך בו הצד המעלה את הטענה ידע לראשונה על העובדה, המחדל או הכשל שמהווים את הבסיס לטענה; ולא תהיה כל זכות לסעד כלשהו עקב טענה כלשהי שלא נטענה בתוך פרק זמן זה. אם הדין החל אוסר על מגבלת זמן של שנה אחת להעלאת טענות, כל טענה חייבת לעלות בתוך פרק הזמן הקצר יותר המותר על פי הדין החל.

6.3.5 הודעה; הליך

צד שמתכוון לבקש בוררות חייב תחילה לשלוח הודעה בכתב על המחלוקת לצד האחר, בדואר רשום או חברת פדקס (חתימה נדרשת), או במקרה בו לא קיימת כתובת פיזית להגשה לך, בדואר אלקטרוני ('הודעה'). הכתובת של Spotify לשליחת הודעה היא: [Spotify, Attn: General Counsel, 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, New York 10007, USA]. על ההודעה (1) לתאר את האופי והבסיס לטענה או למחלוקת; וכן (2) לקבוע סעד מבוקש ספציפי ('דרישה'). אנו מסכימים לעשות מאמצים בתום לב לברר את הטענה בצורה ישירה, אך אם לא נגיע להסכמה בתוך 30 יום לאחר קבלת ההודעה, אתה או Spotify רשאים להתחיל בהליכי בוררות. במהלך הבוררות, הסכום של הצעת פשרה כלשהי שניתנה על ידיך או על ידי Spotify לא ייחשף לבורר עד לאחר שהבורר מקבל החלטה סופית ומוציא פסק בוררות, אם בכלל. במקרה בו המחלוקת בינינו נפתרת באופן סופי באמצעות בוררות לטובתך, Spotify תשלם לך (1) את הסכום שנפסק על ידי הבורר, אם קיים, (2) את סכום הפשרה הכתוב האחרון שהוצע על ידי Spotify בהסכם פשרה של המחלוקת לפני פסק הבוררות של הבורר; או (3) $1,000.00, הגבוה מבין הסכומים הללו. כל המסמכים והמידע שיתגלו במהלך הבוררות יישמרו חסויים על-ידי הנמען ונאסר עליו להשתמש בהם לכל מטרה אלא למטרות הבוררות או אכיפה של החלטת הבורר ופסק הבוררות; כמו כן, נאסר עליו לגלות אותם אלא אם הדבר נעשה מתוך ביטחון באנשים שחייבים לקבל את המידע למטרות אלה או כנדרש על-פי החוק החל. אלא אם נדרש לצורך אכיפת ההחלטה של הבורר ופסק הבוררות, נאסר עליך ועל Spotify לצאת בהצהרה פומבית או בתגובה לציבור או לפרסם דבר מה בציבור שקשור לבוררות, לרבות, בין השאר, העובדה שהצדדים חלוקים, קיומו של תהליך בוררות, או כל החלטה או פסיקה של הבורר.

6.3.6 שינויים

במקרה בו Spotify מבצעת בעתיד שינויים כלשהם בסעיף בוררות זה (למעט שינוי בכתובתה של Spotify לצורך הודעות), אתה רשאי לדחות כל שינוי כזה על ידי שליחה אלינו של הודעה בכתב בתוך 30 יום מהשינוי, לכתובתה של Spotify להודעות, כאשר במקרה כזה חשבונך אצל Spotify ייסגר לאלתר וסעיף בוררות זה, כפי שהוא בתוקף מיד לפני התיקונים שדחית, יישאר בתוקף.

6.3.7 יכולת אכיפה

אם הוויתור על תובענה ייצוגית בסעיף 6.2 נקבע בלתי אכיף בבוררות, או אם חלק כלשהו מסעיף 6.3 נקבע בלתי חוקי או בלתי אכיף, אזי כללו של סעיף 6.3 זה יהיה בטל ומבוטל וגם, במקרה כזה, הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הבלעדית ומקום השיפוט המתוארים בסעיף 6.1 יחולו בכל תביעה העולה מתוך ההסכמים או הקשורה אליהם ולא ימנעו ממך להגיש תביעות בכל עת.

7. בנוגע לתנאים אלה

במסגרת החוק החל, ייתכן שאתה מחזיק בזכויות מסוימות שלא ניתן להגבילן באמצעות חוזה. תנאים אלה לא נועדו להגביל זכויות אלה בשום צורה.

שינויים

אנו רשאים לבצע שינויים בתנאים אלה (לרבות תנאים והתניות נוספים של Spotify המשולבים בזאת כהפניה) מעת לעת ולהודיע לך על שינויים אלה באמצעים סבירים (לפני שהם נכנסים לתוקף), כולל על-ידי פרסום הסכם מתוקן בשירות Spotify הרלוונטי (בתנאי שכאשר מדובר בשינויים מהותיים, נשאף להשלים את ההודעה בהודעת דואר אלקטרוני, בהודעה מוקפצת בשירות עצמו, או בכל אמצעי אחר). כל שינוי כזה לא יחול על מחלוקת בינך ובינינו אשר התעוררה לפני המועד שבו פרסמנו את התנאים המתוקנים, או תנאים והתניות אחרים של Spotify, המשלבים שינויים אלה, או שהודענו לכם על שינויים אלה באופן אחר. השימוש שלך בשירות Spotify בעקבות שינויים בתנאים אלה יהווה את אישורך לשינויים אלה. אם אינך מעוניין להמשיך להשתמש בשירות Spotify במסגרת התנאים המעודכנים, אתה רשאי לסיים את חשבונך על-ידי יצירת קשר. תאירך הכניסה לתוקף שצוין בחלק העליון של מסמך זה מציין מתי תנאים אלה השתנו לאחרונה.

כלל ההסכמות

למעט כפי שצוין בסעיף זה או הוסכם במפורש בכתב בינך ובין Spotify, תנאים אלה מהווים את כלל התנאים וההתניות שהוסכמו בינך ובין Spotify והם גוברים על כל ההסכמות הקודמות בקשר לנושא של תנאים אלה, בכתב או בעל פה. כפי שצוין לעיל, תנאים והתניות אחרים הקובעים את השימוש בשירות Spotify משולבים בזאת כהפניה, לרבות התנאים וההתניות הבאים: תנאי ההצעה למבצע פרימיום של Spotify; תנאי הכרטיס של Spotify; הנחיות למשתמשי Spotify; מדיניות זכויות היוצרים של Spotify; וכן תנאי קהילת התמיכה של Spotify.

נתיקות וכתב ויתור

אלא אם צוין אחרת בתנאים אלה, אם ייקבע כי אחד התנאים בתנאים אלה אינו חוקי או בלתי ניתן לאכיפה מסיבה כלשהי או במידה כלשהי, התנאים האחרים המצוינים בתנאים אלה לא יושפעו מכך ותתבצע אכיפה של החלת התנאי במידה המותרת על-פי חוק.

כל כשל של Spotify או של מוטב צד שלישי כלשהו באכיפת התנאים הללו או הוראה כלשהי בהם לא יבטל את זכותה של Spotify או של המוטב צד שלישי המתאים לעשות זאת.

המחאה

Spotify עשויה להמחות את כל התנאים הללו או חלק מהם וכן להמחות או להאציל, באופן חלקי או מלא, כל אחת מהזכויות והחובות שלה במסגרת תנאים אלה. אינך רשאי להמחות תנאים אלה, במלואם או בחלקם, להעביר את זכויותיך במסגרת התנאים הללו או להעניק רישיון משנה לגביהן, לצד שלישי כלשהו.