מדיניות הקניין הרוחני של Spotify

1. אודות מדיניות זו

מדיניות הקניין הרוחני הזו מתארת כיצד אנו מטפלים בתביעות של הפרת קניין רוחני באתרים, ביישומים ובשירותים של Spotify ("השירותים של Spotify").

Spotify מכבדת זכויות קניין רוחני ומצפה ממשתמשיה לנהוג באופן דומה. במהלך השימוש בשירותי Spotify, על המשתמשים לציית ל הנחיות למשתמשי Spotify, וכן לתקנות, לכללים ולחוקים החלים ולכבד את זכויות הקניין הרוחני, הפרטיות וזכויות אחרות של גורמי צד שלישי.

2. זכות יוצרים

מהי זכות יוצרים

זכות יוצרים היא זכות משפטית שמטרתה להגן על עבודות מקוריות של מחברים (לדוגמה, מוזיקה, אמנות, ספרים). הבעלים של זכות היוצרים מחזיק בזכות הבלעדית לעשות שימושים מסוימים של עבודה יצירתית, כולל העתקה, הפצה והצגה של עבודה זו. לרוב, זכות יוצרים מספקת הגנה להבעה מקורית; היא אינה מספקת הגנה לעובדות ולרעיונות. לרוב, זכות יוצרים אינה מספקת הגנה על דברים כמו שמות, תפקידים וסלוגנים; עם זאת, במקרים כאלה עשויה לחול זכות משפטית אחרת שנקראת סימן מסחרי (ראה למטה).

ישנם כמה יוצאים מן הכלל לזכות יוצרים. לדוגמה, במדינות מסוימות, ייתכן שלאדם שאינו מחזיק בזכויות תינתן האפשרות להשתמש בזכות יוצרים של אדם אחר אם השימוש הזה הוגן, למשל למטרת בדיקה, ביקורת או פרודיה.

איך לדווח על הפרה של זכות יוצרים

אם אתה הבעלים של זכות יוצרים, או סוכן שלו, ואתה סבור שחומר כלשהו שהנו זמין דרך שירותי Spotify מפר את העבודה שלך, המוגנת בזכויות יוצרים, השתמש בטופס שבאתר זה כדי לשלוח הודעה על הפרה לכאורה של זכות יוצרים. לחלופין, ניתן לשלוח הודעה על הפרה לכאורה של זכות יוצרים לסוכן זכויות היוצרים הייעודי של Spotify בכתובת הבאה, הכוללת את המידע הבא:

  1. זיהוי ספציפי של כל עבודה המוגנת בזכויות יוצרים שנטען כי הופרו;
  1. תיאור המקום בו החומר שלדעתך הופר ממוקם בשירותי Spotify או באתרי Spotify (פרט ככל האפשר וספק את כתובת ה-URL כדי לסייע לנו לאתר את החומר עליו אתה מדווח);
  1. פרטי הקשר של הצד המתלונן, כגון שם מלא, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל;
  1. הצהרה כי הצד המתלונן מאמין בתום לב כי השימוש בעבודה (בעבודות) באופן המתואר בתלונה אינו מורשה על ידי בעלי זכויות היוצרים, סוכנו או החוק (למשל שימוש הוגן); וכן
  1. הצהרה כי המידע בהודעה מדויק, ובכפוף לעונש על שבועת שקר, כי הצד המתלונן הוא בעליה של הזכות שלכאורה הופרה, או סוכנו של הבעלים.
  1. חתימה פיזית או אלקטרונית של הבעלים (או אדם המורשה לפעול בשם הבעלים) של זכויות היוצרים שלכאורה הופרו; וכן
  1. הצהרה שאתה מבין שהפרטים שלך ליצירת קשר ו/או לשליחת הודעה יסופקו לצד המפר לכאורה, ויישמרו כל זמן שנדרש מטעמים משפטיים.

ללא האמור לעיל, ייתכן שלא יהיה בידינו מספיק מידע לעיבוד התביעה שלך.

ניתן להשיג את סוכן זכויות היוצרים הייעודי של Spotify באופן הבא:

Spotify USA Inc.‎

אל: המחלקה המשפטית, סוכן זכויות היוצרים

‎4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, NewYork, NY 10007

infringement-claim@spotify.com

בעת הגשת התביעה של הפרת זכויות יוצרים, ייתכן ש-Spotify תעביר את שמך ואת כתובת הדוא"ל שלך לצד המפר לכאורה ותשמור את המידע שלך כל זמן שנדרש מטעמים משפטיים. שים לב שדיווחים שמקורם בהונאה או שימוש בלתי הולם אחר של תהליך זה עלולים להוביל לביטול חשבונך ו/או להשלכות משפטיות. לפני הגשת תביעה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין.

המדיניות של Spotify גם מורה, בנסיבות המתאימות, לבטל את החשבונות של משתמשים שמפרים את הזכות הזו באופן חוזר ונשנה.

3. סימן מסחרי

מהו סימן מסחרי

סימן מסחרי הוא מילה, סלוגן, סמל או עיצוב (לדוגמה, שם מותג, לוגו) שמבדלים את המוצרים או השירותים שמציע אדם מסוים, קבוצה, או חברה מסוימת מאלה של אדם, קבוצה או חברה אחרים. בדרך כלל, חוק הסימן המסחרי מבקש למנוע בלבול בין צרכנים בנוגע למי מספק מוצר או שירות מסוים, או למי יש זיקה אליו.

איך לדווח על הפרה של סימן מסחרי

אם אתה הבעלים של סימן מסחרי, או סוכן שלו, ואתה סבור שתוכן כלשהו שהנו זמין דרך שירותי Spotify מפר את זכויות הסימן המסחרי שלך, השתמש בטופס שבאתר זה כדי לשלוח הודעה על הפרה לכאורה של סימן מסחרי. ייתכן ש-Spotify תעביר את שמך ואת כתובת הדוא"ל שלך לצד המפר לכאורה ותשמור את המידע שלך כל זמן שנדרש מטעמים משפטיים. המדיניות של Spotify גם מורה, בנסיבות המתאימות, לבטל את החשבונות של משתמשים שמפרים את הזכות הזו באופן חוזר ונשנה.

4. כיצד אנו מטפלים בתביעות

Spotify בודקת את התביעות המתקבלות דרך הערוצים שזוהו לעיל. כשאנו מקבלים תביעה, אנו מעריכים אותה ונוקטים פעולה מתאימה, שעשויה לכלול הסרת התוכן המדווח או השבתת הגישה במדינה (או במדינות) ספציפי/ות. אנו עשויים להודיע לתובע ולמשתמש או ליוצר שסיפק את התוכן על פעולה שננקוט, אם בחרנו לא לנקוט פעולה, או אם נחוץ לנו מידע נוסף כדי להעריך את התביעה.

ייתכן שנסיר כל תוכן שמהווה הפרה של זכויות יוצרים או סימן מסחרי של משתמש אחר. Spotify מחזיקה גם במדיניות למניעת הפרה חוזרת - פירושה שהיא עשויה לבטל חשבון של משתמש או יוצר שאחראים לכמה הפרות חוזרות. אם התוכן מוחזר בעקבות ערעור או משום שבעלי הזכות חוזר בו מתביעתו, המדיניות שלנו למניעת הפרה חוזרת תחול בהתאם.

אם לדעתך הפעולה שנקטנו לגבי התוכן או החשבון שלך מקורה בטעות, או אם היית רוצה לבקש בדיקה חוזרת של ההחלטה של Spotify בנוגע לתביעה שלך, אתה רשאי להגיש ערעור. הודעת הדואר האלקטרוני שנשלח לך בנוגע לתביעה תכלול הנחיות לגבי ערעור.

בנוסף לדיווחים של משתמשים ובעלי זכויות, אנו מקדמים שילוב של אותות אוטומטיים וידניים לצורך זיהוי והסרה של תוכן שעשוי להוות הפרת קניין רוחני של משתמש אחר. אנו מפתחים ללא הרף את מאמצינו להגנה על זכויות קניין רוחני של יוצרים.