מדיניות הפרטיות של Spotify

20 בינואר 2020 בתוקף מתאריך

1 הקדמה
2 אודות מדיניות זו
3 זכויותיך והעדפותיך: נותנים לך בחירה ושליטה
4 נתונים אישיים שאנו אוספים ממך
5 לאיזה צורך אנו משתמשים בנתוניך האישיים
6 שיתוף נתוניך האישיים
7 שמירה ומחיקה של נתונים
8 העברה למדינות אחרות
9 קישורים
10 שמירה על בטיחות נתוניך האישיים
11 ילדים
12 שינויים במדיניות זו
13 איך ליצור איתנו קשר

1. הקדמה

תודה שבחרת Spotify!

ב-Spotify, אנו רוצים להעניק לך את החוויה הטובה ביותר האפשרית כדי להבטיח הנאה מהשירות שלנו. על מנת לעשות זאת, עלינו להבין את הרגלי הסטרימינג שלך כדי שנוכל לספק לך שירות יוצא דופן שהותאם אישית באופן ספציפי עבורך. אנו רואים חשיבות עצומה בשמירה על פרטיותך ועל האבטחה של נתוניך האישיים, וכך יהיה תמיד. לכן, אנו רוצים להסביר לך בשקיפות כיצד ומדוע אנו אוספים, שומרים, משתפים ומשתמשים בנתוניך האישיים – וכן לתאר את הבקרות ואפשרויות הבחירה שלך בנוגע לכיצד ומתי תבחר לשתף את נתוניך האישיים.

זו המטרה שלנו, ומדיניות פרטיות זו (להלן: "המדיניות") תסביר להלן ביתר בפירוט למה אנו מתכוונים בדיוק.

2. אודות מדיניות זו

מדיניות זו קובעת את הפרטים החיוניים בקשר ליחסיך עם חברת Spotify AB בכל הנוגע לנתוניך האישיים. המדיניות חלה על כל שירותי Spotify ועל כל שירותים קשורים (הנקראים כאן 'שירות Spotify'). התנאים החלים על השימוש שלך בשירות Spotify מוגדרים בתנאי השירות שלנו (להלן: "תנאי השירות").

מעת לעת, אנו עשויים לפתח שירותים חדשים או להציע שירותים נוספים. אם הנהגתם של שירותים חדשים או נוספים אלה תגרום לשינוי מהותי באופן שבו אנו אוספים או מעבדים את נתוניך האישיים, נמסור לך מידע נוסף, או תנאים או מסמכי מדיניות נוספים. למעט אם נאמר אחרת, כאשר נכניס שירותים חדשים או נוספים אלה, הם יהיו כפופים למדיניות זו.

מטרת מדיניות זו היא:

 1. לוודא שאתה מבין אילו נתונים אישיים אנו אוספים אודותיך, את הסיבות לאיסוף ולשימוש בהם, ועם מי נשתף אותם;
 2. להסביר את האופן שבו אנו משתמשים בנתונים האישיים שאתה משתף איתנו כדי להעניק לך חוויה מעולה כאשר את/ה משתמש בשירות Spotify; וכן
 3. להסביר את זכויותיך ואת אפשרויות הבחירה העומדות לרשותך בקשר לנתונים האישיים שאנו אוספים ומעבדים אודותיך, וכיצד נגן על פרטיותך.

אנו מקווים כי דברים אלה עוזרים לך להבין את מחויבותנו לפרטיות שלך. להבהרות נוספות על המונחים המשמשים במדיניות זו, אנא בקר במרכז הפרטיות באתר spotify.com. למידע על יצירת קשר עמנו, אם יהיו לך שאלות או בכל עניין שמטריד אותך, עיין להלן בסעיף 13 'איך ליצור איתנו קשר'. לחלופין, אם אינך מסכים לתוכן מדיניות זו, זכור כי השימוש בשירות Spotify נתון לבחירתך.

3. זכויותיך והעדפותיך: נותנים לך בחירה ושליטה

התקנה הכללית האירופית להגנת מידע (General Data Protection Regulation), ובקיצור "GDPR", מקנה זכויות מסוימות לאנשים בקשר לנתוניהם האישיים. בהתאם לכך, אנו שמחים להציע שקיפות ובקרות גישה כדי לסייע למשתמשים לנצל זכויות אלה. בכפוף לזמינות ובהתאם למגבלות הדין החל, הזכויות המוקנות ליחידים הן:

 • זכות גישה (Right of access) – הזכות להיות מיודע, ולבקש גישה לנתונים האישיים שאנו מעבדים אודותיך;
 • זכות תיקון (Right to rectification) – הזכות לבקש שנתקן או נעדכן את נתוניך האישיים כאשר הם לא מדוייקים או לא מלאים;
 • זכות מחיקה (Right to erasure) – הזכות לבקש שנמחק את נתוניך האישיים;
 • זכות הגבלה (Right to restrict) – הזכות לבקש שנפסיק באופן זמני או תמידי לעבד את כל או חלק מנתוניך האישיים;
 • הזכות להתנגד (Right to object) –
  • הזכות להתנגד בכל עת לעיבוד נתוניך האישיים על ידינו, מסיבות הקשורות למצבך הספציפי;
  • הזכות להתנגד לעיבוד נתוניך האישיים למטרות שיווק ישיר;
 • הזכות לניוד מידע – הזכות לבקש עותק של נתוניך האישיים בפורמט אלקטרוני והזכות להעביר נתונים אישיים אלה לשימוש בשירות של גורם אחר; וכן
 • הזכות לא להיות כפוף לקבלת החלטה אוטומטית – הזכות לא להיות כפוף להחלטה המבוססת אך ורק על קבלת החלטה אוטומטית, כולל בניית פרופיל ("פרופיילינג"), כאשר יכולה להיות להחלטה השפעה משפטית עליך או שהיא עלולה לגרום להשפעה משמעותית באופן דומה.

כדי לאפשר לך ללמוד עוד על זכויות אלה, לממש זכויות אלה בקלות, ולתעד את העדפותיך בקשר לאופן שבו Spotify משתמשת בנתוניך האישיים, אנו מספקים את המשאבים הבאים:

 • הגדרות פרטיות (נגישות דרך דף החשבון שלך) – מאפשרות לך בחירה בין אפשרויות שונות לעיבוד נתונים אישיים מסוימים, ופונקציה אוטומטית 'הורד את הנתונים שלך' להורדת נתונים בסיסיים על החשבון ועל השימוש.

 • מרכז הפרטיות – מספק מקום מרכזי נוח שבו תוכל למצוא מידע נוסף על האופן שבו Spotify משתמשת בנתוניך האישיים, על זכויותיך בקשר לנתוניך האישיים, וכיצד לממש זכויות אלה.

 • הגדרות להודעות (נגישות דרך דף החשבון שלך) – מאפשרות לך לבחור איזו תקשורת שיווקית תקבל מ-Spotify. באפשרותך להחליף בין מצבי ההגדרות הללו כדי לבחור לקבל או לא-לקבל סוגים שונים של הודעות בדוא"ל והודעות דחיפה ("Push"). שים לב כי הודעות שיווקיות בדוא"ל מ-Spotify כוללות בתוך ההודעה מנגנון הסרה (לדוגמה, קישור להסרתך בהודעות הדוא"ל שאנו שולחים אליך). לחיצה על הקישור בדוא"ל תגרום להסרתך מקבלת הודעות נוספות מאותה קטגוריה (לדוגמה, עדכונים על אמנים). תוכל להשתמש בדף 'הגדרות להודעות' כדי לבחור אפשרויות לגבי כל קטגוריות התקשורת השיווקית הנשלחות אליך בדוא"ל או בהודעות דחיפה.

 • Cookies – מספקת עוד מידע על האופן שבו אנו משתמשים ב-Cookies ("עוגיות"), כולל לצורך פרסום מבוסס-עניין. תמצא גם מידע על האופן שבו תוכל לנהל את העדפותיך לגבי Cookies, ולחזור בך מהסכמתך לסוגים מסוימים של מעקב; וכן

 • משאבי תמיכה בלקוח – אתר התמיכה בלקוח מכיל מספר דפים המספקים הנחיות נוספות לגבי שאלות בהגנת מידע. מקור מידע עיקרי הוא המאמר 'זכויות בנתונים והגדרות פרטיות', הכולל תשובות לשאלות נפוצות על עיבוד נתונים אישיים בשירות Spotify.

אם יש לך שאלות על פרטיותך, על זכויותיך, או כיצד לממש את זכויותיך, אנא פנה לממונה על הגנת המידע שלנו דרך טופס 'צור קשר' במרכז הפרטיות. אם אתה מוטרד מדבר כלשהו לגבי העיבוד של נתוניך האישיים על ידינו, אנו מקווים כי תמשיך לעבוד איתנו על הפתרון של עניינים אלה. אולם, תוכל גם לפנות, וזכותך להגיש תלונה, לרשות השוודית להגנת מידע (Datainspektionen) או לרשות להגנת המידע בארצך.

4. נתונים אישיים שאנו אוספים ממך

אנו מפרטים בטבלאות למטה את קטגוריות הנתונים האישיים שאנו אוספים אודותיך ומשתמשים בהם, ואת אופן האיסוף של נתונים אלה על ידינו:

הטבלה להלן מתארת נתונים אישיים הנאספים כאשר אתה נרשם לשירות Spotify:

קטגוריות של נתונים אישיים תיאור הקטגוריה
פרטי משתמש אלה הם הנתונים האישיים שאתה מוסר או שאנו אוספים כדי לאפשר לך להירשם לשירות Spotify ולהשתמש בו. בהתאם לסוג תכנית שירות Spotify שאליה נרשמת, פרטים אלה יכולים לכלול שם משתמש, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, תאריך לידה, מין, כתובת מגורים, וארץ.

חלק מהנתונים האישיים שנבקש ממך למסור נדרשים כדי ליצור את חשבונך. תינתן לך גם האפשרות למסור לנו נתונים אישיים נוספים, כדי שחשבונך יותאם לך אישית בצורה טובה יותר.

הנתונים האישיים המדויקים שנאסוף תלויים בסוג תכנית שירות Spotify שאליה נרשמת, כיצד אתה יוצר את החשבון, והאם אתה משתמש בשירותי צד שלישי (כגון פייסבוק) כדי להירשם לשירות Spotify ולהשתמש בו. אם השתמשת בשירות צד שלישי כדי ליצור חשבון, נקבל נתונים אישיים דרך שירות הצד השלישי, אך רק במקרה שנתת לאותו שירות צד שלישי את הסכמתך לשתף עמנו את נתוניך האישיים. שים לב שהתכניות ואופציות ההרשמה הזמינות עשויות להיות שונות בכל מדינה.

הטבלה להלן מתארת נתונים אישיים הנאספים באמצעות השימוש שלך בשירות Spotify:

קטגוריות של נתונים אישיים תיאור הקטגוריה
נתוני שימוש אלה הם הנתונים האישיים הנאספים אודותיך כאשר אתה נכנס לשירות Spotify ו/או משתמש בו, כולל:

 • מידע אודות סוג התכנית שלך בשירות Spotify.
 • מידע על האינטראקציות שלך עם שירות Spotify, כגון שאילתות חיפוש (כולל התאריך והשעה של בקשות שביקשת), היסטוריית הסטרימינג, פלייליסטים שיצרת, הספרייה שלך, היסטוריית הגלישה שלך, והאינטראקציות שלך עם שירות Spotify, עם התוכן, ועם משתמשי Spotify אחרים. מידע זה יכול לכלול פרטים על השימוש שלך באפליקציות של צד שלישי בקשר לשירות Spotify.
 • מסקנות לגבי תחומי העניין וההעדפות שלך בהתבסס על השימוש שלך בשירות Spotify.
 • תוכן משתמש (כהגדרתו בתנאי השירות) שאתה מפרסם ב-Spotify, כגון תמונות, כותרות של פלייליסטים, ואינטראקציות עם צוות שירות הלקוחות של Spotify. שים לב שאנו ניגש למצלמה או לתמונות ממכשירך רק אם תיתן לנו את רשותך לעשות זאת, וניגש לתמונות שבחרת מפורשות לשתף עמנו ולמטא-נתונים הקשורים לאותן תמונות, כגון סוג הקובץ וגודל התמונה. לעולם לא נסרוק או נייבא את ספריית התמונות או את סרט הצילום ממכשירך.
 • נתונים טכניים מסוימים, העשויים לכלול:
  • מידע אודות כתובת URL;
  • מזהים מקוונים, כולל נתוני Cookies וכתובות IP;
  • מידע על סוגי המכשירים שבהם אתה משתמש, כגון קודי זיהוי ייחודיים של המכשירים, סוג החיבור לרשת (לדוגמה, חיבור WiFi, 3G, LTE, Bluetooth), הספק, ביצועי הרשת והמכשיר, סוג הדפדפן, השפה, מידע המאפשר ניהול זכויות דיגיטליות , מערכת ההפעלה, והגרסה של אפליקציית Spotify;
  • תכונות של מכשירים ברשת ה-WiFi שלך הזמינים להתחבר לשירות Spotify (כגון רמקולים);
  • מיקום לא מדויק שבו אתה נמצא, שיכול להילקח או שאנו נסיק עליו מתוך נתונים טכניים מסוימים (לדוגמה, כתובת ה-IP שלך, הגדרות השפה במכשירך, או מטבע התשלום), כדי לציית לדרישות הגיאוגרפיות בהסכמי הרישוי שלנו, ולספק לך תוכן ופרסום מותאמים אישית; וכן
  • נתונים מחיישניי ניידות המופקים מתנועה או אוריינטציה (כגון מד-תאוצה או ג'ירוסקופ) אשר נדרשים על מנת שניתן לך מאפיינים ספציפיים של שירות Spotify.
נתוני אימות תכנית במקרה של משתמשי תכניות מסוימות כמו 'תכנית משפחתית פרימיום' ו'תכנית זוגית פרימיום', אנו עשויים להשתמש באפליקציות מיפוי של צד שלישי (כגון Google Maps) ו/או בשירות המיקום של מכשירך כדי לסייע לך לאמת את כתובתך. נתונים אלה נאספים למטרה היחידה של בדיקת זכאותך ל'תכנית משפחתית פרימיום' ו'תכנית זוגית פרימיום', ואינם משמשים לצורכי פרסום או לאף מטרה אחרת.

הטבלה להלן מתארת נתונים אישיים שאתה בוחר למסור לנו, המאפשרים לנו לספק לך פונקציות/מאפיינים נוספים

קטגוריות של נתונים אישיים תיאור הקטגוריה
נתונים קוליים אם מאפיינים קוליים זמינים בשוק שלך, אנו אוספים את נתוניך הקוליים ברשותך כדי לספק לך פונקציות ומאפיינים נוספים, כגון אינטראקציה עם שירות Spotify באמצעות קולך. למידע נוסף, ראה: מדיניות בקרה קולית.
נתוני תשלום ורכישה אנו עשויים לאסוף נתונים אישיים מסוימים אם תירשם לתקופת ניסיון או תרכוש אחד המנויים בתשלום שאנו מציעים (כהגדרתם בתנאי השימוש), או אם תבצע רכישות אחרות כלשהן באמצעות שירות Spotify. הנתונים האישיים המדויקים שייאספו ישתנו בהתאם לשיטת התשלום (לדוגמה, תשלום ישיר דרך ספק הטלפון הסלולרי שלך או על ידי חשבונית) אך הם יכללו מידע כגון:
 • שם;
 • תאריך לידה;
 • סוג כרטיס האשראי או כרטיס חיוב, תאריך תפוגה, וספרות מסוימות ממספר הכרטיס שלך;
 • מיקוד;
 • מספר טלפון נייד; וכן
 • פרטי הרכישה שלך והיסטוריית תשלומים.

נתונים על תחרויות, סקרים והגרלות כאשר אתה ממלא טפסים, משיב לסקר או שאלון, או משתתף בתחרות, אנו אוספים את הנתונים האישיים שאתה מוסר.

הטבלה להלן מתארת נתונים אישיים הנאספים ממקורות מצד שלישי:

אנו אוספים נתונים אישיים אודותיך מצדדים שלישיים שונים. מקורות אלה מצד שלישי משתנים עם הזמן וכוללים:

קטגוריות של מקורות צד שלישי תיאור הקטגוריה
שותפי אימות אם נרשמת או נכנסת לשירותים שלנו באמצעות פרטי התחברות של צד שלישי (לדוגמה, פייסבוק), אנו נייבא את המידע שלך מאותו צד שלישי כדי לעזור ליצור את חשבונך אצלנו.
שותפי שירות טכני אנו עובדים עם שותפי שירות טכני המספקים לנו נתונים מסוימים, כגון מיפוי כתובות IP לנתוני מיקום לא מדויקים (כמו עיר,מדינה), על מנת לאפשר לנו לספק את שירות Spotify, התוכן, והמאפיינים.
שותפי תשלום אם תבחר לשלם על שירות או על מאפיין באמצעות חשבונית, אנו עשויים לקבל נתונים משותפי התשלום שלנו כדי לאפשר לנו לשלוח לך חשבוניות, לעבד את התשלום שלך, ולספק לך את מה שרכשת.
מפרסמים ושותפי פרסום אחרים אנו עשויים לקבל נתונים מסוימים אודותיך, כגון מזהה קובצי cookie, מזהה מכשיר נייד, או כתובת הדוא"ל שלך, ולהסיק על תחומי העניין וההעדפות שלך ממפרסמים ושותפי פרסום מסוימים, המאפשרים לנו להציג מודעות פרסום רלוונטיות יותר ולמדוד את האפקטיביות שלהן.

5. לאיזה צורך אנו משתמשים בנתוניך האישיים

כאשר אתה משתמש או מנהל אינטראקציה עם שירות Spotify, אנו משתמשים במגוון טכנולוגיות כדי לעבד את הנתונים האישיים שאנו אוספים אודותיך מסיבות שונות. פירטנו בטבלה להלן את הסיבות שבגללן אנו מעבדים את נתוניך האישיים, את הבסיסיים המשפטיים הקשורים שעליהם אנו מסתמכים מבחינה משפטית, אשר מתירים לנו לעבד את נתוניך האישיים, ואת קטגוריות הנתונים האישיים (מזוהים בסעיף 4, 'נתונים אישיים שאנו אוספים ממך' המשמשים למטרות אלה:

תיאור מדוע Spotify מעבדת את נתוניך האישיים ('מטרות עיבוד') הבסיס המשפטי למטרת העיבוד קטגוריות של נתונים אישיים שבהם משתמשת Spotify למטרת העיבוד
לספק ולהתאים אישית את שירות Spotify.
 • ביצוע חוזה
 • אינטרס לגיטימי
 • הסכמה
 • פרטי משתמש
 • נתוני שימוש
 • נתוני תשלום ורכישה
 • נתוני אימות תכנית
 • נתונים קוליים
כדי להבין, לאבחן, לפתור תקלות, ולתקן בעיות בשירות Spotify.
 • חוזה
 • אינטרס לגיטימי
 • פרטי משתמש
 • נתוני שימוש
כדי להעריך ולפתח מאפיינים חדשים, טכנולוגיות חדשות, ושיפורים בשירות Spotify.
 • אינטרס לגיטימי
 • הסכמה
 • פרטי משתמש
 • נתוני שימוש
 • נתונים קוליים
למטרות שיווק, קידום מכירות, ופרסום.
 • אינטרס לגיטימי
 • הסכמה
 • פרטי משתמש
 • נתוני שימוש
 • נתונים קוליים
כדי לציית לחובות חוקיות ולבקשות לאכיפת החוק
 • ציות לחובות חוקיות
 • אינטרס לגיטימי
 • פרטי משתמש
 • נתוני שימוש
 • נתוני תשלום ורכישה
 • נתוני אימות תכנית
 • נתונים קוליים
 • נתונים על תחרויות, סקרים והגרלות
כדי למלא אחר התחייבויות חוזיות עם צדדים שלישיים, כגון הסכמי רישוי ולנקוט פעולה מתאימה ביחס לדיווחים על הפרת קניין רוחני ותוכן פסול.
 • אינטרס לגיטימי
 • פרטי משתמש
 • נתוני שימוש
 • נתוני תשלום ורכישה
כדי לבסס, לממש או להתגונן מפני תביעות משפטיות.
 • אינטרס לגיטימי
 • פרטי משתמש
 • נתוני שימוש
 • נתוני תשלום ורכישה
 • נתוני אימות תכנית
 • נתונים קוליים
 • נתונים על תחרויות, סקרים והגרלות
כדי לבצע תכנון עסקי, דיווח וחיזוי.
 • אינטרס לגיטימי
 • פרטי משתמש
 • נתוני שימוש
 • נתוני תשלום ורכישה
כדי לעבד את התשלום שלך.
 • ביצוע חוזה
 • ציות לחובות חוקיות
 • פרטי משתמש
 • נתוני תשלום ורכישה
כדי לאתר הונאה, כולל תשלומים במרמה ושימוש במרמה בשירות Spotify.
 • ביצוע חוזה
 • ציות לחובות חוקיות
 • אינטרס לגיטימי
 • פרטי משתמש
 • נתוני שימוש
 • נתוני תשלום ורכישה
 • נתוני אימות תכנית
כדי לערוך מחקרים, תחרויות, סקרים, והגרלות.
 • ביצוע חוזה
 • אינטרס לגיטימי
 • הסכמה
 • פרטי משתמש
 • נתוני שימוש
 • נתונים על תחרויות, סקרים והגרלות

אם דרוש לך מידע נוסף על מבחן האיזון שערכה Spotify כדי להצדיק את הסתמכותה על האינטרס הלגיטימי כבסיס חוקי במסגרת ה-GDPR, ראה סעיף 13, 'איך ליצור איתנו קשר' לקבלת פרטים נוספים על הדרכים ליצור קשר עמנו.

6. שיתוף נתוניך האישיים

אנו מפרטים את קטגוריות הנמענים של הנתונים האישיים אשר נאספים או נוצרים באמצעות השימוש שלך בשירות Spotify.

מידע זמין לציבור

הנתונים האישיים הבאים יהיו תמיד זמינים לציבור בשירות Spotify: שמך ו/או שם המשתמש שלך, תמונת הפרופיל שלך, המשתמשים שאתה עוקב שלהם ומי עוקב אחריך בשירות Spotify, אמנים שהאזנת להם לאחרונה, והפלייליסטים הציבוריים שלך.

נתונים אישיים שאתה עשוי לבחור לשתף

הנתונים האישיים הבאים ישותפו רק עם קטגוריות הנמענים המפורטות בטבלה להלן, אם:

 • תבחר לעשות שימוש במאפיין מסוים של שירות Spotify כאשר שיתוף נתונים אישיים מסוימים נדרש לצורך שימוש תקין במאפיין של שירות Spotify; או
 • נתת לנו רשות לשתף את נתוניך האישיים, כגון על ידי בחירת ההגדרות המתאימות בשירות Spotify או מתן הרשאה ל-Spotify באמצעות מנגנון הסכמה מוצג.
קטגוריות של נמענים הסיבה לשיתוף
אפליקציות ומכשירים של צדדים שלישיים שאתה מחבר לחשבונך ב-Spotify אם תחבר את חשבונך ב-Spotify אל אפליקציה ו/או מכשיר(ים) של צד שלישי, כגון רשתות חברתיות, אודיו, טלוויזיה, או פלטפורמות ושירותים לרכב, Spotify משתפת נתונים טכניים עם המפעיל של אותה אפליקציה ו/או אותו מכשיר של צד שלישי, כדי לחבר את חשבונך ב-Spotify, ו/או לאפשר השמעה של שירות Spotify. ביחס לצדדים שלישיים מסוימים שעשויים לבקש או לדרוש שנשתף את המידע שלך עמם, רשותך תתבקש בטרם נמסור את המידע שלך לצדדים שלישיים כאלה.
קהילת תמיכה בעת הרשמתך לחשבון תמיכה של Spotify בקהילת התמיכה של Spotify, נבקש ממך ליצור שם משתמש ספציפי לקהילת התמיכה של Spotify. שם זה יוצג בפומבי לכל אדם שנכנס לקהילת התמיכה של Spotify לצד כל שאלות או הערות שפרסמת.
העוקבים שלך ב- Spotify יכולים להיות מקרים שבהם תרצה שאנו נשתף מידע אודות השימוש שלך בשירות Spotify עם משתמשי Spotify אחרים, הידועים כ'עוקבים שלך ב-Spotify'. לדוגמה, אתה יכול ליצור פלייליסטים פרטיים וגם ציבוריים. אם תשתף את הפלייליסטים הפרטיים שלך עם משתמשים אחרים, עליך לדעת כי נמעני הפלייליסטים הפרטיים שלך יכולים להמשיך ולשתף הלאה את אותם פלייליסטים עם אחרים.
אמנים וחברות תקליטים ייתכן שתבחר לשתף נתונים אישיים (לדוגמה, כתובת הדוא"ל שלך) עם אמנים, חברות תקליטים או שותפים אחרים שעשויים לרצות לשלוח אליך חדשות או מבצעים באופן ישיר. תמיד תהיה לך האופציה לשנות את דעתך ולחזור בך מהסכמתך בכל עת.

למד עוד כיצד לנהל הודעות, מהו המידע שלך הזמין לציבור, ומה אתה משתף עם אחרים בסעיף 3, 'זכויותיך והעדפותיך: נותנים לך בחירה ושליטה' של מדיניות זו ובמרכז הפרטיות.

מידע שאנו עשויים לשתף

קטגוריות של נמענים סיבות לשיתוף
ספקי שירותים אנו עובדים עם ספקי שירותים שעובדים בשמנו, העשויים להזדקק לגישה לנתונים אישיים מסוימים כדי לספק לנו את שירותיהם. חברות אלה כוללות כאלה ששכרנו את שירותיהן כדי לספק תמיכת שירות ללקוח, להפעיל את התשתית הטכנית שאנו צריכים כדי לספק את שירות Spotify, לסייע בהגנה ובאבטחה של המערכות והשירותים שלנו, ולסייע בשיווק מוצרים ושירותים של Spotify עצמה וכן של מוצרים, שירותים ואירועים של שותפים ומבצעי מכירות במיתוג משותף ש-Spotify מעורבת בהם.
מעבדי תשלומים אנו נשתף את נתוניך האישיים עם מעבדי תשלומים ככל שנדרש כדי לאפשר להם לעבד את תשלומיך, ולמטרת מניעת הונאות.
שותפי פרסום אנו עובדים עם שותפי פרסום כדי לאפשר לנו להתאים את תוכן הפרסום שאתה עשוי לקבל בשירות Spotify. שותפים אלה עוזרים לנו להגיש לך מודעות פרסומת והודעות קידום מכירות רלוונטיות יותר, שעשויות לכלול פרסום מבוסס עניין (הידוע גם כפרסום התנהגותי מקוון), פרסום הקשרי, ופרסום גנרי על שירות Spotify. אנו ושותפי הפרסום שלנו עשויים לעבד נתונים אישיים מסוימים כדי לסייע ל-Spotify להבין את תחומי העניין וההעדפות שלך על מנת שנוכל לספק מודעות פרסומת שהן רלוונטיות יותר עבורך.
שותפי Spotify בהתאם לאופן ההרשמה שלך לשירות Spotify (לדוגמה, באמצעות שירות צד שלישי או ספק סלולר), אנו משתפים את שם המשתמש שלך ב-Spotify או פרטי משתמש אחרים ככל שנדרש כדי להפעיל את חשבונך. אנו עשויים גם לשתף נתונים אישיים עם אותו צד שלישי אודות השימוש שלך בשירות Spotify, כגון האם ובאיזו מידה השתמשת בהצעה, הפעלת חשבון Spotify, או השתמשת באופן פעיל בשירות Spotify. אנו עשויים גם לשתף את נתוניך האישיים בפורמט שעבר פסאודונימיזציה עם שותפינו בתעשיית המוסיקה כדי לעזור להם להבין את רמת הביצוע של התוכן שהם מעבירים לנו ברישיון וכדי לאפשר לך להאזין לתוכן בסטרימינג דרך שירות Spotify.
חוקרים אקדמיים אנו נשתף את נתוניך האישיים לצורך פעילויות כגון ניתוח סטטיסטי ומחקר אקדמי, אולם זאת בפורמט שעבר פסאודונימיזציה בלבד.
חברות אחרות בקבוצת Spotify אנו נשתף את נתוניך האישיים עם חברות אחרות בקבוצת Spotify כדי לבצע את פעילותנו העסקית היומיומית ולאפשר לנו לקיים את שירות Spotify ולספקו לך.
רשויות אכיפת החוק והגנת המידע אנו משתפים את נתוניך האישיים כאשר אנו סבורים בתום לב כי חיוני שנעשה זאת כדי לציית לחובה חוקית על פי הדין החל, או להיענות להליך משפטי תקף, כגון צו חיפוש, צו שיפוטי, או הזמנה לדין. אנו משתפים את נתוניך האישיים גם כאשר אנו מאמינים בתום לב כי הדבר הכרחי למטרת האינטרס הלגיטימי שלנו, או של צד שלישי, בקשר לביטחון לאומי, אכיפת החוק, התדיינות משפטית, חקירה פלילית, הגנה על ביטחונו של אדם, או למניעת מוות או פציעה גופנית ממשית, אולם זאת, כל עוד אנו סבורים כי האינטרס הזה אינו מתבטל בפני האינטרסים שלך או זכויות או חירויות יסוד הדורשים הגנה על נתוניך האישיים.
רוכשים של העסק שלנו אנו נשתף את נתוניך האישיים באותם מקרים שבהם אנו מוכרים או מנהלים משא ומתן למכירה של פעילותנו העסקית לקונה או קונה פוטנציאלי. במצב זה, Spotify תמשיך להבטיח את סודיות נתוניך האישיים ותמסור לך הודעה לפני שנתוניך האישיים יועברו אל הקונה או יהפכו כפופים למדיניות פרטיות אחרת.

7. שמירה ומחיקה של נתונים

אנו שומרים את נתוניך האישיים רק כל עוד הדבר הכרחי על מנת לספק לך את שירות Spotify ולמטרות עסקיות לגיטימיות וחיוניות, כגון שמירה על רמת הביצוע של שירות Spotify, קבלת החלטות מבוססות-נתונים על מאפיינים והצעת מוצרים חדשים, ציות לחובות חוקיות ויישוב סכסוכים. אנו שומרים חלק מנתוניך האישיים כל עוד אתה משתמש של שירות Spotify. לדוגמה, אנו שומרים את הפלייליסטים שלך, את ספריית השירים, ואת פרטי החשבון שלך.

אם תבקש מאיתנו, נמחק או נסיר פרטים מזהים מנתוניך האישיים כדי שהם כבר לא יוכלו לזהותך, אלא אם כן מותר לנו או נדרש מאיתנו על פי דין לשמור נתונים אישיים מסוימים, כולל במצבים כגון:

 • אם קיימת סוגיה בלתי פתורה הקשורה לחשבונך, כגון יתרת חוב בחשבונך או תביעה או מחלוקת בלתי מיושבת, אנו נשמור את הנתונים האישיים הנחוצים עד שהסוגיה תבוא על פתרונה;
 • במקרים שבהם אנו שומרים את הנתונים האישיים לצורך מילוי חובותינו המשפטיות, חובות מס, וחובות חשבונאיות, אנו נחזיק בנתונים האישיים הנחוצים לתקופה הנדרשת על פי הדין החל; ו/או
 • במקרה שהדבר הכרחי לצורך האינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלנו, כגון מניעת הונאה או שמירה על ביטחונם של משתמשינו.

8. העברה למדינות אחרות

Spotify משתפת את נתוניך האישיים ברחבי העולם עם חברות בקבוצת Spotify כדי לבצע את הפעילויות המפורטות במדיניות זו. Spotify עשויה גם להעביר בקבלנות משנה את הטיפול בעיבוד, או לשתף את נתוניך האישיים עם צדדים שלישיים שנמצאים בארצות אחרות. על נתוניך האישיים עשויים אפוא לחול דיני פרטיות שונים מאלה שקיימים בארצך.

ייתכן, לדוגמה, שנתונים אישיים הנאספים בגבולות האיחוד האירופי ושוויץ יועברו ויעובדו בידי צדדים שלישיים הנמצאים במדינה שמחוץ לאיחוד האירופי ושוויץ. במקרים כאלה, Spotify תוודא שהעברת נתוניך האישיים תבוצע בהתאם לדיני הפרטיות החלים, ובפרט, כי הוטמעו אמצעים חוזיים, טכניים, וארגוניים מתאימים כדוגמת הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים (Standard Contractual Clauses) אשר אושרו על ידי הנציבות האירופית.

לפרטים נוספים על אמצעי האבטחה המשמשים אותנו להגנה על נתוניך האישיים, ראה סעיף 10 'שמירה על בטיחות נתוניך האישיים' במדיניות זו.

9. קישורים

אנו עשויים להציג מודעות פרסומת מצדדים שלישיים ותוכן אחר המקשר אל אתרי צד שלישי. איננו יכולים לשלוט או לשאת באחריות על פרקטיקות הפרטיות והתוכן של צדדים שלישיים. אם תלחץ על פרסומת או קישור של צד שלישי, אנא הבן שאתה עוזב את שירות Spotify וכל נתונים אישיים שתמסור לא יכוסו על ידי מדיניות זו. קרא את מדיניות הפרטיות שלהם כדי לגלות כיצד הם אוספים ומעבדים את נתוניך האישיים.

10. שמירה על בטיחות נתוניך האישיים

אנו מחויבים להגנה על הנתונים האישיים של המשתמשים שלנו. אנו מיישמים אמצעים טכניים וארגוניים נאותים כדי לסייע בהגנה על הביטחון של נתוניך האישיים; אולם, עליך לדעת כי מערכת מאובטחת לחלוטין אינה קיימת. הטמענו כללי מדיניות שונים, ובהם מדיניות פסאודונימיזציה (pseudonymisation), הצפנה, גישה, ושמירת מידע, כדי להגן מפני גישה בלתי מורשית ושמירה מיותרת של נתונים אישיים במערכות שלנו.

סיסמתך מגינה על חשבון המשתמש שלך, כך שאנו מעודדים אותך להשתמש בסיסמה חזקה שהיא ייחודית לחשבונך ב-Spotify, אף פעם לא לשתף את סיסמתך עם איש, להגביל את הגישה למחשב ולדפדפן שלך, ולהתנתק מהמערכת לאחר השימוש בשירות Spotify.

11. ילדים

למעט Spotify Kids, אפליקציית Spotify נפרדת הזמינה בשווקים מסוימים, שירות Spotify אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 13. שירות Spotify גם אינו מוצע לילדים אשר מפאת גילם עיבוד נתוניהם האישי מנוגד לחוק או מחייב הסכמה הורית על פי ה-GDPR או חוק מקומי אחר.

איננו אוספים ביודעין נתונים אישיים מילדים מתחת לגיל 13 או מתחת למגבלת הגיל החלה (להלן: "מגבלת הגיל"). אם אתה מתחת למגבלת הגיל, אנא אל תעשה שימוש בשירות Spotify, ואל תמסור לנו נתונים אישיים כלשהם.

אם אתה הורה לילד מתחת למגבלת הגיל והובא לידיעתך כי ילדך מסר נתונים אישיים ל-Spotify, אנא פנה אלינו באמצעות טופס 'צור קשר' במרכז הפרטיות, ואתה רשאי לבקש לממש את זכויותיך הרלוונטיות המפורטות בסעיף 3 'זכויותיך והעדפותיך: נותנים לך בחירה ושליטה למדיניות זו.

אם ייוודע לנו כי אספנו את נתוניו האישיים של ילד מתחת לגיל 13, ננקוט צעדים סבירים למחיקת הנתונים האישיים הללו. זה עשוי לדרוש מאיתנו למחוק את חשבון Spotify עבור אותו הילד.

12. שינויים במדיניות זו

אנו עשויים להכניס שינויים במדיניות זו מפעם לפעם.

כאשר נבצע שינויים מהותיים במדיניות זו, נמסור לך הודעה בולטת כנדרש בנסיבות העניין, כגון על ידי הצגת הודעה בולטת בשירות Spotify או שליחת דוא"ל ו/או הודעה למכשירך. אנו עשויים להודיע לך על כך מראש.

לכן, אנא הקפד לקרוא כל הודעה כזאת בעיון.

אם ברצונך לקבל מידע נוסף על מדיניות זו ועל האופן שבו Spotify משתמשת בנתוניך האישיים, אנא בקר במרכז הפרטיות באתר spotify.com כדי לדעת עוד.

13. איך ליצור איתנו קשר

אנו מודים לך שקראת את המדיניות שלנו. אם יש לך שאלות על מדיניות זו, אנא פנה לממונה על הגנת המידע שלנו דרך טופס 'צור קשר' במרכז הפרטיות, שלח דוא"ל אל privacy@spotify.com, או כתוב לנו אל הכתובת הבאה:

Spotify AB
Regeringsgatan 19
11153 Stockholm
Sweden

Spotify AB היא בעלת השליטה במידע למטרות הנתונים האישיים המעובדים במסגרת מדיניות זו.

אנו מקווים שתיהנה מ-Spotify!

© Spotify AB.