מדיניות זכויות יוצרים של Spotify

עדכון אחרון: 2013-04-17

שלום, ותודה לך על הביקור בדף מדיניות זכויות היוצרים של Spotify. Spotify מכבדת זכויות קניין רוחני ומצפה ממשתמשיה לנהוג באופן דומה. אם אתה בעלי זכויות היוצרים, או סוכנו, ואתה מאמין שחלק כלשהו מהחומר המוגן בזכויות היוצרים שזמין ישירות דרך שירות Spotify מפר את עבודתך המוגנת בזכויות יוצרים, הודע לנו על כך.

השתמש ב טופס מקווןזה כדי לשלוח הודעה על הפרה לכאורה של זכויות יוצרים. לחלופין, ניתן לשלוח הודעה על הפרה לכאורה של זכויות יוצרים לסוכן זכויות היוצרים הייעודי של Spotify בכתובת הבאה:

Inc. USA Spotify

Attn: Legal Department, Copyright Agent

Center Trade World 4

Floor 62nd, Street Greenwich 150

USA, 10007, New York, NY

infringement-claim@spotify.com

הודעה על הפרה לכאורה של זכויות יוצרים יש לשלוח לסוכן זכויות היוצרים של Spotify כמפורט לעיל. נא צרף פרטים רבים ככל האפשר כדי לאפשר לנו לזהות את העובדות או הנסיבות, כולל, כשניתן:

  1. חתימה פיזית או אלקטרונית של הבעלים (או אדם המורשה לפעול בשם הבעלים) של זכויות היוצרים שלכאורה הופרו;

  2. זיהוי ספציפי של כל עבודה המוגנת בזכויות יוצרים שנטען כי הופרו;

  3. תיאור המקום בו החומר שלדעתך הופר ממוקם בשירות Spotify או באתרי Spotify (פרט ככל האפשר וספק את כתובת ה-URL כדי לסייע לנו לאתר את החומר עליו אתה מדווח);

  4. פרטי הקשר של הצד המתלונן, כגון שם מלא, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל;

  5. הצהרה כי הצד המתלונן מאמין בתום לב כי השימוש בעבודה (בעבודות) באופן המתואר בתלונה אינו מורשה על ידי בעלי זכויות היוצרים, סוכנו או החוק; וכן

  6. הצהרה כי המידע בהודעה מדויק, וכי הצד המתלונן הוא בעליה של הזכות שלכאורה הופרה, או סוכנו של הבעלים.

עלינו גם להודיע לך כי המדיניות של Spotify היא לסגור בנסיבות ההולמות את החשבונות של המנויים שהם מפרים סדרתיים.

Copyright © 2012 Spotify AB. All rights reserved.

Spotify AB

Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm

Sweden (שוודיה)

SE556703748501