A Spotify felhasználói irányelvei

Üdvözöljük! Az alábbiakban a Spotify felhasználói irányelveit (a továbbiakban: „Felhasználói irányelvek") olvashatja, amelyek a Spotify jelen Felhasználói irányelvekre hivatkozó webhelyeinek, alkalmazásainak és szolgáltatásainak (a továbbiakban: „Szolgáltatások") igénybe vételekor érvényesek, beleértve az ezeken a Szolgáltatásokon keresztül rendelkezésre bocsátott bármilyen jellegű anyaghoz vagy tartalomhoz (a továbbiakban: „Tartalmak") való hozzáférést. A jelen Felhasználói irányelvek célja gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatásokat mindenki mindenkor élvezhesse. A tartalmaknak a Felhasználói irányelvek mellett a Spotify platform Szabályzatainak („Szabályzatok") is meg kell felelniük.

Előfordulhat, hogy időnként frissítjük ezeket a Felhasználói irányelveket és Szabályzatokat – a legfrissebb változat mindig megtalálható weboldalunkon.

A Felhasználói irányelvek, illetve a Szabályzatok megsértése azt vonhatja maga után, hogy eltávolítunk minden olyan tartalmat vagy anyagot, amellyel Ön a Szolgáltatásokhoz hozzájárult, és/vagy megszüntetjük, illetve felfüggesztjük fiókját. Arra törekszünk, hogy a Szolgáltatások széles körben hozzáférhetők legyenek mindenki számára, ugyanakkor ha korábban megszüntettük az Ön fiókját Szolgáltatásaink bármelyikén, nem használhatja Szolgáltatásainkat. Emellett tiltjuk a korábbi büntető jellegű lépések megkerülésére tett kísérleteket is, beleértve például az új fiókok létrehozását.

Az alábbiak semmilyen célból nem megengedettek a Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, illetve a Szolgáltatáson keresztül rendelkezésre bocsátott anyagokhoz vagy tartalmakhoz, továbbá ezek bármely részéhez kapcsolódóan:

 1. visszamodellezés, visszafejtés, elemeire bontás, módosítás vagy származékos művek létrehozása, kivéve ha az ilyen korlátozás kifejezetten tilos a vonatkozó törvények szerint. Ha a vonatkozó törvények megengedik a Szolgáltatások vagy a Tartalmak bármely részének visszafejtését abból a célból, hogy a szükséges információk megszerzésével egy olyan független program jöjjön létre, amely a Szolgáltatásokkal vagy egy másik programmal együtt működtethető, akkor az ilyen tevékenységek nyomán szerzett információk (a) csak a fent leírt céllal használhatók, (b) nem fedhetők fel, illetve nem közölhetők a Spotify előzetes írásos beleegyezése nélkül olyan külső felekkel, akik számára nem szükséges felfedni, illetve közölni ezeket az információkat az adott cél elérése érdekében (c) nem használhatók olyan szoftver vagy szolgáltatás létrehozásához, amely megjelenésében alapvetően hasonló a Szolgáltatások vagy a Tartalmak bármely részéhez;
 2. másolás, újraalkotás, újraterjesztés, „rippelés", rögzítés, továbbítás, előadás, framing (keretezés), linking (rákapcsolás) vagy bemutatás a nyilvánosság előtt, sugárzás vagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétel, illetve bármely egyéb használat, amely nem kifejezetten megengedett a jelen Szerződés vagy a vonatkozó törvények értelmében, vagy amely bármely egyéb módon szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat sért;
 3. bármely olyan helyi fájl importálása vagy másolása, amelynek ily módon történő importálásához vagy másolásához Önnek nincs törvényes joga;
 4. gyorsítótárazott Tartalmak másolatainak továbbítása jogosultsággal nem rendelkező Eszközről bármely egyéb Eszközre bármilyen eszköz segítségével;
 5. „feltérképezés" vagy „kaparás", akár manuálisan, akár automatizált eszközökkel, vagy bármilyen más módon automatizált eszközzel (beleértve a botokat, kaparókat és pókokat) információk megtekintésére, elérésére vagy gyűjtésére, vagy a Szolgáltatások vagy a Tartalom bármely részének felhasználására képzésre gépi tanulási vagy mesterséges intelligencia-modell, vagy Spotify-tartalom más módon történő feldolgozása gépi tanulási vagy AI-modellbe;
 6. értékesítés, bérbeadás, továbbengedélyezés, lízingbe adás vagy egyéb formában történő pénzzé tétel, kivéve a jelen Szerződésben kifejezetten megengedett módon;
 7. egy felhasználói fiók vagy lejátszási lista értékesítése vagy bármilyen – pénzügyi vagy egyéb jellegű – kompenzáció elfogadása, illetve felkínálása egy fiók vagy lejátszási lista, illetve a fiókban vagy lejátszási listán megtalálható tartalom befolyásolása céljából; vagy
 8. a lejátszási vagy követési számok mesterséges növelése, Tartalmak mesterséges népszerűsítése, illetve egyéb módon történő manipulálás, beleértve a következőket: (i) bármilyen bot, script vagy egyéb automatizált folyamat alkalmazása, (ii) kompenzáció bármely formában történő felajánlása vagy elfogadása (pénzügyi vagy egyéb jellegű), vagy (iii) bármilyen egyéb eszköz használata;
 9. a Spotify, annak licencbe adói vagy bármely külső fél által használt bármely technológia megkerülése, beleértve a Spotify vagy annak licencbe adói által kiszabott térségi vagy egyéb jellegű tartalomhozzáférési korlátozásokat;
 10. hirdetések megkerülése vagy blokkolása, illetve hirdetések blokkolására tervezett eszközök létrehozása vagy terjesztése;
 11. bármilyen szerzői joggal, védjeggyel vagy egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő joggal kapcsolatos értesítés eltávolítása vagy megváltoztatása (beleértve a tulajdonjog vagy forrás feltüntetésének elrejtését vagy módosítását célzó megváltoztatást is);
 12. a Szolgáltatások vagy Tartalmak bármely részének törlése vagy megváltoztatása, kivéve a jelen Szerződésben kifejezetten megengedett módon, vagy – amennyiben a Tartalmat egy másik felhasználó tette közzé – az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával; vagy
 13. jelszó megadása bármely más személynek, illetve bármely más személy felhasználónevének és jelszavának használata.

Kérjük, tartsa tiszteletben a Spotify-t, a Szolgáltatásokban elérhető anyagok és tartalmak tulajdonosait, valamint a Szolgáltatások többi felhasználóját. Ne folytasson olyan tevékenységet, ne tegyen közzé olyan Felhasználói tartalmat, illetve ne regisztráljon olyan felhasználónév alatt és ne is használjon olyan felhasználónevet, amelyet az alábbiak bármelyike jellemez vagy a benne található tartalom:

 1. törvényellenes, vagy szándéka szerint bármilyen törvényellenes cselekedet elkövetését vagy népszerűsítését szolgálja, beleértve a Spotify vagy egy külső fél szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak, adatvédelmi jogainak, közzétételi jogainak vagy tulajdonjogainak megsértését, illetve az olyan cselekedeteket, amelyek megsértenének bármely olyan szerződést, amelyben Ön szerződő fél, nem kizárólagosan beleértve például egy exkluzív felvételkészítési megállapodást vagy egy kiadói megállapodást;
 2. tartalmazza az Ön jelszavát, vagy szándékosan tartalmazza bármely más felhasználó jelszavát, vagy szándékosan tartalmazza külső felek személyes adatait, illetve az a célja, hogy ilyen személyes adatokat kérjen el;
 3. feltárja egy külső fél bizalmas vagy védett információit, vagy olyan, Önnel kapcsolatos személyes információkat, amelyek nem arra szolgálnak, hogy világszerte megosszák azokat;
 4. kártékony tartalmakat, például rosszindulatú programokat, trójai programokat vagy vírusokat tartalmaz, illetve egyéb módon zavarja meg bármely felhasználó hozzáférését a Spotify Szolgáltatásaihoz;
 5. az Ön Spotify-jal, illetve egy másik felhasználóval, személlyel vagy entitással való kapcsolatát imitálja, vagy ezzel kapcsolatban félrevezetően jár el (beleértve például a Spotify szerzői joggal védett tartalmának használatát, a Spotify logó engedély nélküli használatát vagy a Spotify védjegyeinek egyéb, zavaros módon történő használatát), vagy egyéb módon minősül csalárdnak, hamisnak, megtévesztőnek vagy félrevezetőnek;
 6. kéretlen, tömeges levelek vagy egyéb jellegű spam, levélszemét, körlevél vagy hasonló továbbítását foglalja magában;
 7. jogosulatlan kereskedelmi vagy értékesítési tevékenységek, például hirdetések, promóciók, versenyek, nyereményjátékok, szerencsejátékok, fogadások vagy piramisjátékok;
 8. jogosulatlan összekapcsolás kereskedelmi termékekkel vagy szolgáltatásokkal, ezekre történő hivatkozás, illetve ezek bármilyen egyéb népszerűsítése, kivéve a Spotify által kifejezetten jóváhagyott módon;
 9. zavarja, vagy bármilyen módon akadályozza a Spotify Szolgáltatásait, megmásítja, megsérti, illetve megkísérli felderíteni, megvizsgálni vagy tesztelni a Spotify Szolgáltatásait vagy a Spotify számítógépes rendszereit, hálózatait, felhasználási szabályait, illetve a Spotify bármely biztonsági összetevőjét, hitelesítési műveletét vagy a Spotify Szolgáltatásaira, a Tartalmakra vagy ezek bármely részére vonatkozó bármely egyéb védelmi intézkedést;
 10. a Spotify Felhasználási feltételeibe vagy a Szolgáltatások bármelyikének Ön általi használata esetén érvényes egyéb feltételekbe vagy irányelvekbe ütközik; vagy
 11. eltávolításra került bármely szolgáltatásunkból a feltételeink vagy irányelveink megsértése miatt, például egy tiltott zeneszám, epizód vagy show miatt. Ez vonatkozik azokra a tartalmakra is, amelyek a korábban eltávolított Tartalommal azonos céllal jöttek létre, illetve amelyeket átalakítottak, hogy más módon képviseljék vagy szolgálják ugyanazt a célt.