Spotify Felhasználási feltételek

  1. Bevezetés

  2. Az általunk nyújtott Spotify szolgáltatás.

  3. A Spotify szolgáltatás használata

  4. Tartalom és szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

  5. Ügyfélszolgálat, információ, kérdések és panaszkezelés

  6. Problémák és jogviták rendezése

  7. További információ a jelen Feltételekről

1. Bevezetés

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Használati feltételeket (a továbbiakban: „Feltételek"), ugyanis ezek szabályozzák, hogyan használhatja a Spotify személyre szabott, zene és egyéb tartalmak streamelésére alkalmas szolgáltatásait (a szolgálatáshoz való hozzáféréssel együtt), beleértve minden webhelyünket és szoftveralkalmazásunkat, amelyek a jelen Feltételeket magukban foglalják, illetve jelen Feltételekhez kapcsolódnak (a továbbiakban együttesen: „Spotify szolgáltatás"), valamint minden olyan zenét, videót, podcastot vagy egyéb anyagot, amelyek a Spotify szolgáltatáson keresztül elérhetőek (a továbbiakban „Tartalom").

A Spotify szolgáltatás használatára további, Spotify által előterjesztett feltételek vonatkozhatnak, amelyek hivatkozás révén jelen Feltételek részét képezik.

A Spotify szolgáltatásra való feliratkozás, vagy a Spotify szolgáltatás egyéb módon történő használata révén Ön hozzájárul a jelen Feltételekhez. Amennyiben nem járul hozzá a jelen Feltételekhez, nem használhatja a Spotify szolgáltatást, illetve nem férhet hozzá a Tartalomhoz.

Szolgáltató

A jelen Feltételek Ön és a Spotify AB (Regeringsgatan 19, 111 53, Stockholm, Sweden) vállalat között állnak fenn.

Korhatárra és jogosultságra vonatkozó követelmények

A Spotify szolgáltatás használatára, illetve bármely Tartalomhoz való hozzáférésre Ön abban az esetben jogosult, ha (1) legalább 13 éves (vagy a saját országában érvényes, ezzel egyenértékű alsó korhatárt betöltötte), (2) amennyiben saját országában kiskorúnak minősül, rendelkezik szülői vagy gondviselői hozzájárulással; (3) rendelkezik a szükséges jogkörrel ahhoz, hogy kötelező érvényű szerződésre lépjen velünk, és semmilyen vonatkozó törvény nem gátolja Önt ebben, valamint (4) olyan országban él, ahol rendelkezésre áll a Szolgáltatás. Emellett ígéretet tesz arra, hogy az Ön által biztosított regisztrációs adatok valósak, pontosak és teljesek, valamint vállalja hogy mindig ilyen állapotban tartja őket. Amennyiben Ön a saját országában kiskorúnak minősül, a jelen Feltételeket a szülője vagy gondviselője köti meg Ön helyett. A regisztrációs folyamat során további információt találhat a korhatárra vonatkozó korlátozásokról. Amennyiben nem felel meg a korhatárra vonatkozó korlátozás követelményeinek, a Spotify nem regisztrálhatja Önt felhasználóként.

2. Az általunk nyújtott Spotify szolgáltatás.

Spotify szolgáltatási lehetőségek

Vállalatunk számos Spotify szolgáltatási lehetőséget biztosít. Bizonyos Spotify szolgáltatási lehetőségekhez ingyenesen juthat hozzá, míg az egyéb lehetőségekhez való hozzáféréshez előzetes fizetés szükséges (a továbbiakban „Fizetett előfizetések"). Emellett kínálatunk részét képezhetik különleges promóciós csomagok, tagságok vagy szolgáltatások, többek között külső felek termékei és szolgáltatásai. Az ilyen külső felek által biztosított termékekért és szolgáltatásokért nem tartozunk felelősséggel.

Előfordulhat, hogy a Korlátlan szolgáltatás nem érhető el minden felhasználó számára. A regisztráció során tudatjuk Önnel, mely szolgáltatások elérhetőek az Ön számára. Amennyiben megszünteti a Korlátlan szolgáltatásra való előfizetését, vagy az megszakad (például ha módosítja a fizetési adatait), akkor előfordulhat, hogy nem tud ismét előfizetni a Korlátlan szolgáltatásra. Vegye figyelembe, hogy a Korlátlan szolgáltatás a jövőben megszűnhet, amely esetben többé nem lesz köteles fizetni érte.

Próbaverziók

Alkalmanként mi vagy egyéb, a nevünkben eljáró felek a Fizetett előfizetések próbaverzióit kínálhatják egy adott időszakra, ingyenesen vagy csökkentett áron (a továbbiakban „Próbaverzió"). A Spotify szolgáltatás Próbaverziójának használata révén Ön beleegyezik a Spotify Premium akciós ajánlat feltételeibe.

Külső felek által készített alkalmazások, eszközök és nyílt forráskódú szoftverek

Előfordulhat, hogy a Spotify szolgáltatás integrálva van külső felek alkalmazásaiba, webhelyeibe vagy szolgáltatásaiba (a továbbiakban: „Külső felek által készített alkalmazások"), illetve külső felek által készített személyi számítógépekbe, mobiltelefonokba, táblagépekbe, testen hordható eszközökbe, hangszórókba vagy egyéb eszközökbe (továbbiakban: „Eszközök"), illetve más módon interakcióba lép ilyenekkel. Ezekre a Külső felek által készített alkalmazásokra és Eszközökre további feltételek és irányelvek lehetnek érvényesek, amelyeket a vonatkozó külső fél biztosít az Ön számára. A Spotify nem vállal garanciát a Külső felek által készített alkalmazások és az Eszközök Spotify szolgáltatással való kompatibilitásáért.

Szolgáltatási korlátozások és módosítások

Megfelelő gondossággal és szakértelemmel járunk el annak érdekében, hogy működőképes állapotban tartsuk a Spotify szolgáltatást, és személyre szabott, magával ragadó hangélményt biztosítsunk Önnek. Azonban szolgáltatásaink kínálata és elérhetősége alkalmanként változhat, illetve a vonatkozó törvények módosíthatják azt, amely nem von maga után felelősséget az Ön irányában, például:

  • A Spotify szolgáltatásokban megszakításokat okozhatnak bizonyos műszaki nehézségek, karbantartás, tesztelés vagy frissítések, beleértve azokat is, amelyekre a vonatkozó jogi és szabályozási követelmények változása miatt van szükség.
  • Célunk a Szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése és tökéletesítése, és előfordulhat, hogy módosítjuk, felfüggesztjük vagy megszüntetjük (ideiglenesen vagy tartósan) a Spotify szolgáltatás egészét vagy egy részét (beleértve bizonyos funkciókat, jellemzőket, előfizetési csomagokat és promóciós ajánlatokat).
  • A Spotify nem köteles valamely konkrét tartalom biztosítására a Spotify szolgáltatás révén, és a Spotify vagy a vonatkozó tulajdonosok figyelmeztetés nélkül is eltávolíthatnak bizonyos dalokat, videókat, podcastokat és egyéb Tartalmat.

Amennyiben Ön közvetlenül a Spotify vállalatnak már előre kifizette egy Fizetett előfizetés díját, amelyet a Spotify az előre kifizetett időszak lejárta előtt megszüntet (az alábbi, Kifizetések és lemondások szakaszban meghatározott fogalomnak megfelelően), a Spotify a megszüntetés után visszatéríti Önnek az előre kifizetett időszakra vonatkozó díjakat az aktuális Fizetett előfizetés fel nem használt részéért. A fiók- és számlázási információit naprakészen kell tartania annak érdekében, hogy a visszatérítést eljuttathassuk Önnek.

A Spotify nem felelős vagy köteles Önnek visszatérítést nyújtani az internet- vagy egyéb szolgáltatás olyan kimaradása vagy hibája miatt, amelyet kormányzati hatóságok intézkedései, vagy más külső felek a vállalat ellenőrzésén kívül eső tevékenységei okoztak.

3. A Spotify szolgáltatás használata

Spotify-fiók létrehozása

Előfordulhat, hogy a Spotify szolgáltatás egészének vagy egy részének használatához Spotify-fiókot kell létrehoznia. A felhasználónevet és a jelszót kizárólag személyesen Ön használhatja, és azt bizalmasan kell kezelni. Ön tisztában van azzal, hogy felelős a felhasználóneve és jelszava bármilyen jellegű felhasználásáért (beleértve bármely jogosulatlan használatot is). Haladéktalanul értesítse az Ügyfélszolgálatunkat, ha elveszett a felhasználóneve vagy jelszava, ellopták azt, illetve ha arra gyanakszik, hogy jogosulatlanul hozzáfértek a fiókjához.

A Spotify bármikor, bármilyen okból visszaveheti a felhasználónevét, illetve kötelezheti Önt arra, hogy megváltoztassa.

Az Ön jogai a Spotify szolgáltatás használatára

Hozzáférés a Spotify szolgáltatásokhoz

A jelen Feltételek betartásától függően (beleértve bármely egyéb vonatkozó felhasználási feltételt), korlátozott, nem kizárólagos, visszavonható engedélyt biztosítunk Önnek a Spotify szolgáltatás és a Tartalom személyes, nem kereskedelmi jellegű használatához (a továbbiakban együttesen: „Hozzáférés"). Ez a Hozzáférés hatályban marad, amennyiben és ameddig Ön vagy a Spotify meg nem szünteti azt. Ön vállalja, hogy nem osztja szét újra, illetve nem adja tovább a Spotify szolgáltatást és a Tartalmat.

A Spotify szoftveralkalmazásokhoz és a Tartalomhoz Ön egy licenc keretein belül jut hozzá, azok nem kerülnek értékesítésre vagy átadásra az Ön számára, a Spotify szoftveralkalmazások és a Tartalom összes példánya a Spotify és annak licencadói tulajdonában marad, az Eszközeire történő telepítést követően is.

A Spotify tulajdonjogai

A Spotify szolgáltatás és a Tartalom a Spotify és licencadói tulajdonát képezik. Minden Spotify védjegy, szolgáltatásnév, márkanév, embléma, tartománynév és a Spotify márka bármely egyéb jellemzője (a továbbiakban: „Spotify márkajellemzők") a Spotify és licencadói kizárólagos tulajdonát képezik. A Feltételek nem biztosítanak Önnek jogot a Spotify márkajellemzők bármelyikének használatára, függetlenül attól, hogy a használat kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból történik.

Ön beleegyezik abba, hogy a Spotify felhasználói irányelvei szerint fog eljárni, és a Spotify szolgáltatást, a Tartalmat vagy ezek bármely részét nem fogja a jelen Feltételekben nem kifejezetten engedélyezett módon használni.

Kifizetések és lemondások

Számlázás

A Fizetett előfizetést közvetlenül a Spotify vállalattól vagy külső félen keresztül vásárolhatja meg az alábbi módokon:

● havonta vagy egyéb, Önnel a kifizetést megelőzően közölt rendszeres időközönként előre kifizeti az előfizetési díjat; vagy

● előzetes fizetéssel, amelynek révén egy bizonyos időtartamra kap hozzáférést a Spotify szolgáltatáshoz (a továbbiakban: „Előre kifizetett időtartam").

Az adó mértékének kalkulációja az Ön által biztosított információ, valamint a havi fizetés időpontjában vonatkozó ár alapján történik.

Amennyiben külső félen keresztül vásárol hozzáférést egy Fizetett előfizetéshez, előfordulhat, hogy a jelen Feltételeken felül a külső fél felhasználási feltételei is érvényesek a Spotify szolgáltatás használatára. Amennyiben a Spotify által vagy nevében nyújtott vagy értékesített kód, ajándékkártya, előzetes fizetési ajánlat vagy egyéb ajánlat használatával vásárol Fizetett előfizetéshez való hozzáférést (a továbbiakban: „Kódok"), akkor Ön beleegyezik a Spotify Kártyákra vonatkozó feltételeibe.

Ár- és adóváltozások

A Spotify alkalmanként megváltoztathatja a Fizetett előfizetések árát, beleértve a rendszeres előfizetési díjakat, az előre kifizetett időszakot (a még ki nem fizetett időszakra) vagy a (fentiekben meghatározott) Kódokat, és minden árváltozásról előzetesen, észszerű határidőn belül értesíti Önt. Az árváltozás a következő, az árváltozás dátumát követő előfizetési időszak kezdetén lép érvénybe. A vonatkozó törvények értelmében Ön a beleegyezését adja az új árhoz azáltal, hogy az árváltozás érvénybe lépése után sem hagy fel a Spotify szolgáltatás használatával. Amennyiben nem adja beleegyezését az árváltozáshoz, jogában áll a változtatást visszautasítani úgy, hogy az árváltozás hatályba lépését megelőzően leiratkozik a Fizetett előfizetésről.

Az adó mértéke a havi fizetés időpontjában érvényes áron alapul. Ezek az összegek idővel változhatnak, az Ön országa, állama, területe vagy akár városa helyi adókötelezettségeinek változásával párhuzamosan. Az Ön által megadott fiókinformációk alapján az adó mértéke automatikusan változik

Megújítás és lemondás

Amennyiben a Fizetett előfizetését nem előre fizetett időszakra vonatkozóan vásárolta meg, a Fizetett előfizetés megvásárlása céljából a Spotify vállalatnak vagy külső félnek küldött kifizetése automatikusan megújul minden vonatkozó előfizetési időszak végén, kivéve, ha az aktuális előfizetési időszak végét megelőzően lemondja a Fizetett előfizetést. Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal itt, ha a lemondás módjáról szeretne érdeklődni. A lemondás az aktuális előfizetési időszak utolsó napját követő napon lép hatályba, Ön pedig ettől az időponttól kezdve már csak a Spotify szolgáltatás ingyenes verziójára lesz jogosult. A jelen Feltételekben kifejezetten meghatározott esetek kivételével nem biztosítunk visszatérítést vagy jóváírást részleges előfizetési időszakokért.

Amennyiben kód használatával vásárolt Fizetett előfizetést, automatikusan megszűnik az előfizetése a kódban foglalt időszak végén, illetve ha nem áll rendelkezésre előre kifizetett egyenleg a Spotify szolgáltatás kifizetéséhez.

Visszavonási jog

Amennyiben feliratkozik egy Próbaverzióra, vállalja, hogy a Fizetett előfizetésre (amelynek Próbaverzióját megszerzi) vonatkozó visszavonási jog tizennégy (14) nappal a Próbaverzió használatának megkezdése után véget ér. Amennyiben a Próbaverzió lejárta előtt nem mondja le a Fizetett előfizetést, elveszíti a visszavonási jogát, és feljogosítja a Spotify vállalatot arra, hogy minden hónapban automatikusan levonja Öntől a megállapodás szerinti árat, amíg Ön le nem mondja a Fizetett előfizetést. A tizennégy (14) napnál rövidebb időszakkal rendelkező próbaverziók esetén Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Próbaverzió lejárta után közvetlenül fizetett szolgáltatást biztosítsunk Önnek, illetve hogy ettől az időponttól kezdődően elveszíti visszavonási jogát.

Amennyiben Próbaverzió nélküli Fizetett előfizetést vásárol, Ön elfogadja, hogy tizennégy (14) nap áll rendelkezésére, hogy bármilyen okból lemondja az előfizetést, és köteles megtéríteni számunkra azon szolgáltatások árát, amelyeket addig az időpontig biztosítottunk az Ön számára, amikor közli velünk, hogy meggondolta magát. . Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ha a fizetést követően haladéktalanul biztosítjuk a szolgáltatást az Ön részére, elveszíti a visszavonási jogát, és felhatalmazza a Spotify vállalatot arra, hogy lemondásig automatikusan megterhelje az Ön számláját.

Felhasználói irányelvek

Abból a célból hoztuk létre a Spotify szolgáltatások irányelveit, hogy biztosítsuk azt, hogy a Spotify szolgáltatás mindenki számára élvezhető maradjon (a továbbiakban: „Spotify felhasználói irányelvek"). A Spotify szolgáltatás használata során meg kell felelnie a Spotify felhasználói irányelvek rendelkezéseinek, valamint az összes vonatkozó jogszabálynak, szabálynak és rendeletnek, illetve tiszteletben kell tartania a külső felek szellemi tulajdonhoz fűződő, adatvédelmi és egyéb jogait.

Márkához kapcsolódó felhasználói fiókok

Amennyiben Ön egy vállalat, szervezet, jogi személy vagy márka (a továbbiakban: „Márka", illetve fiók esetében „Márkához kapcsolódó felhasználói fiók") nevében hoz létre Spotify-fiókot, akkor a Feltételekben használt „Ön" és „önöző formájú birtokos alakok" (beleértve a hivatkozás révén ezen Feltételek részét képező egyéb Spotify felhasználási feltételeket) kifejezések mind Önre, mind a Márkára vonatkoznak.

Amennyiben Márkához kapcsolódó felhasználói fiókot hoz létre, akkor vállalja és garantálja, hogy jogosult minden, a Feltételekben leírt engedély és licenc megszerzésére (beleértve bármely vonatkozó Spotify felhasználási feltételt), valamint a Márkát a jelen Feltételek betartására kötelezi.

Egy Márka követhet felhasználókat, valamint létrehozhat és megoszthat lejátszási listákat, feltéve, hogy a Márka nem tesz olyan lépéseket, amelyek a Márka és a követett felhasználó, művész, dalszerző vagy bármely egyéb személy közötti támogatást vagy kereskedelmi kapcsolatot sejtetnek, kivéve, ha a Márka független módon megszerezte az ilyen támogatásra való utalás jogát. Emellett a Márkáknak nyíltan vállalniuk kell a felhasználók előtt a művészek, dalszerzők, felhasználók vagy egyéb külső felek számára biztosított támogatások vagy ellenszolgáltatások meglétét, valamint kötelesek megfelelni minden vonatkozó jogszabály, szabályozás és eljárási szabályzat rendelkezéseinek, amennyiben a fent említett tevékenységekben vesznek részt.

Exportfelügyelet és szankciók

A Spotify termékei az egyesült államokbeli export and reexport-felügyeleti törvények és rendeletek, illetve más joghatóságokban érvényben lévő hasonló jogszabályok hatálya alá tartozhatnak, beleértve az Egyesült Államok exportigazgatási törvényét (a továbbiakban: „EAR"), az Egyesült Államok Külföldi Vagyonellenőrzési Kincstári Hivatalának (a továbbiakban: „OFAC") kereskedelmi és gazdasági szankcióit, valamint a Külügyminisztérium Nemzetközi fegyverkereskedelemről szóló törvényét (a továbbiakban: „ITAR"). Ön garantálja, hogy (1) nem olyan országban tartózkodik, amelynek árucikkeivel szemben az Egyesült Államok embargót vezetett be, illetve amellyel szemben egyéb gazdasági szankciókat alkalmazott; és (2) nem minősül megtagadott félnek az esetleges vonatkozó export- és reexport-törvények, szabályozások vagy más hasonló joghatóságokban érvényben lévő jogszabályok alapján, illetve nem szerepel az Egyesült államok egyéb kormányzati listáin, mint tiltott vagy korlátozott fél.

Ön vállalja, hogy minden vonatkozó export- és reexport-felügyeleti törvényt és rendeletet betart, beleértve többek között az EAR-t, valamint az OFAC kereskedelmi és gazdasági szankcióit. Ön kifejezetten vállalja, hogy nem fog – közvetve vagy közvetlenül – olyan terméket, szoftvert vagy technológiát (beleértve az ilyen technológiából származó vagy azon alapuló termékeket is) felhasználni, értékesíteni, exportálni, reexportálni, átadni, megkerülni, kiadni vagy azok felett egyéb módon rendelkezni, amelyekhez a Spotify vállalattól a Feltételek révén jutott hozzá, semmilyen olyan rendeltetési helyre, jogi személy vagy személy számára, amelynek végfelhasználását az EAR, az OFAC kereskedelmi vagy gazdasági szankciói, illetve az Egyesült Államok bármely alkalmazandó törvénye vagy rendelete tiltja, vagy amellyel szemben bármely egyéb joghatóság tilalmat fogalmaz meg, amennyiben nem szerezte meg az illetékes kormányzati szervek előzetes jóváhagyását az adott törvények és rendeletek által előírt módon.

4. Tartalom és szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

Felhasználói tartalom

A szolgáltatásban közzétett tartalom

A Spotify felhasználói tartalmat tehetnek közzé, tölthetnek fel vagy hozhatnak létre egyéb módon a Spotify szolgáltatásban (a továbbiakban: „Felhasználói tartalom"). A kétségek elkerülése érdekében „Felhasználói tartalomnak" minősül minden olyan információ, anyag és egyéb tartalom, amelyet a felhasználók a Spotify szolgáltatáshoz hozzáadnak, abban létrehoznak, feltöltenek, beküldenek, megosztanak vagy közzétesznek (beleértve a Spotify Támogatási Közösséget).

Ön tartozik felelősséggel minden Ön által közzétett Felhasználói tartalomért.

Ön ígéretet tesz, hogy minden, a Spotify felületein közzétett Felhasználói tartalom tekintetében, (1) annak tulajdonosa vagy jogosult az adott Felhasználói tartalom közzétételére; (2) az adott Felhasználói tartalom, illetve annak Spotify általi használata, az alábbiakban megadott licenc alapján (i) nem sérti a jelen Feltételeket, a vonatkozó törvényeket vagy bármely külső fél szellemi tulajdonhoz fűződő vagy egyéb jogait; illetve (ii) nem feltételezi az Önnel vagy az Ön Felhasználói tartalmával vagy bármilyen művésszel, zenekarral, márkával vagy egyéb személlyel vagy jogi személlyel fennálló kapcsolatot vagy általuk biztosított jóváhagyást, amennyiben erre nem kapta meg a Spotify vagy az adott személy vagy jogi személy kifejezett írásos hozzájárulását.

A Felhasználói tartalom vagy egyéb információ Spotify szolgáltatásban történő közzététele vagy megosztása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartalom és egyéb információ nyilvánosan hozzáférhetővé válik, és mások felhasználhatják és ismételten megoszthatják azt a Spotify szolgáltatásban, valamint az interneten, ezért kérjük, körültekintően járjon el a Spotify szolgáltatásban történő közzétételkor vagy megosztáskor, és legyen tisztában a fiókja beállításaival. A Spotify nem tartozik felelősséggel a tartalmakért, amelyeket Ön vagy mások közzétesznek vagy megosztanak a Spotify szolgáltatásban.

Felhasználói tartalom ellenőrzése

A Spotify ellenőrizheti vagy áttekintheti a Felhasználói tartalmat, azonban nem köteles erre. A Spotify fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen okból vagy ok nélkül eltávolítsa vagy letiltsa a hozzáférést bármely Felhasználói tartalomhoz. A Spotify az Ön előzetes értesítése nélkül is megteheti ezt.

Az Ön által vállalatunk számára biztosított licencek

Felhasználói tartalom

Ön fenntartja a Felhasználói tartalom feletti tulajdonjogát annak Szolgáltatásban való közzététele során. Azonban ahhoz, hogy az Ön Felhasználói tartalmát elérhetővé tehessük a Spotify szolgáltatásban, szükségünk van a Felhasználói tartalom korlátozott licencengedélyére Öntől. Ennek megfelelően Ön nem kizárólagos, átruházható, allicencbe adható, jogdíjmentes, teljes mértékben megfizetett, visszavonhatatlan, globális licencet biztosít a Spotify számára, hogy lemásolja, elérhetővé tegye, előadja és megjelenítse, lefordítsa, módosítsa, származékos művek készítésére felhasználja, forgalmazza és más módon használja bármelyik Felhasználói tartalmat a Spotify szolgáltatással összefüggésben, bármelyik adathordozón keresztül, akár önmagában, akár más Tartalommal vagy anyagokkal kombinálva, bármilyen módon és bármilyen formában, módszerrel vagy technológiával, legyen az már ismert vagy a jövőben létrehozott. Adott esetben, és a vonatkozó törvények által megengedett mértékben, Ön szintén vállalja, hogy lemond minden „erkölcsi jogáról" vagy ezzel egyenértékű jogairól, illetve nem érvényesíti azokat, például annak jogát, hogy bármely Felhasználói tartalom szerzőjeként azonosítsák, beleértve a Visszajelzést is, illetve az ilyen Felhasználói tartalommal szembeni lealacsonyító bánásmóddal szembeni tiltakozás jogát.

Visszajelzés

Amennyiben ötleteket, javaslatokat vagy egyéb visszajelzést ad a Spotify szolgáltatás vagy bármely Tartalom használatával összefüggésben (a továbbiakban: „Visszajelzés"), az ilyen Visszajelzés nem bizalmas, és a Spotify korlátozás nélkül felhasználhatja azt, anélkül, hogy anyagi ellenszolgáltatást nyújtana Önnek. A Visszajelzés a jelen Feltételek szerint a Felhasználói tartalom egyik típusának minősül.

Az Ön Eszköze.

Ön jogokat biztosít a számunkra a következőkhöz is: (1) az Eszköze processzorának, sávszélességének és tárolóhardverének Spotify szolgáltatás általi használata a Spotify szolgáltatás működésének elősegítése érdekében, (2) hirdetési és egyéb információk biztosítása az Ön számára, valamint ugyanezek engedélyezése az üzleti partnereink számára, a Spotify Adatvédelmi Szabályzatának rendelkezései szerint.

Tartalom felülete

A Spotify szolgáltatás, az elért Tartalom bármely részét, beleértve annak kijelölését és elhelyezkedését, kereskedelmi szempontok befolyásolhatják, beleértve a Spotify külső felekkel való megállapodásait.

Bizonyos, a Spotify által licencbe adott, biztosított, létrehozott vagy egyéb módon elérhetővé tett Tartalom (pl. podcastok) hirdetést is magában foglalhat, a Spotify azonban nem vállal felelősséget ezekért.

Jogsértési követelések

A Spotify tiszteletben tartja a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok tulajdonosainak jogait. Ha Ön úgy véli, hogy bármely Tartalom sérti az Ön szerzői jogait, kérjük tekintse meg a Spotify szerzői jogokkal kapcsolatos irányelvét.

5. Ügyfélszolgálat, információ, kérdések és panaszkezelés

Spotify Támogatási Közösség

A Spotify Támogatási Közösség teret ad a Spotify szolgáltatásokkal kapcsolatos eszmecserékre, információ, tippek és más típusú anyagok cseréjére. A Spotify Támogatási Közösség használatával Ön elfogadja a Közösségi feltételeket.

Amennyiben felvenné velünk a kapcsolatot, további információkért kattintson ide.

Ügyfélszolgálat, információ, kérdések és panaszkezelés

Amennyiben kérdései vannak a fiókkal vagy a fizetéssel kapcsolatban (a továbbiakban: „Ügyfélszolgálati kérések"), kérjük, használja a webhelyünk Rólunk részében található ügyfélszolgálati forrásainkat.

Amennyiben a Spotify szolgáltatással vagy a jelen Feltételekkel kapcsolatban merült fel kérdése (beleértve a hivatkozás révén a Feltételek részét képező bármely Spotify felhasználási feltételeket), kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Spotify Ügyfélszolgálatával a webhelyük Rólunk részében.

Amennyiben Ön az Európai Unióban tartózkodik, panaszát az online platformon (ODR-platform) is benyújthatja alternatív vitarendezés céljából. Az ODR-platformot a következő hivatkozásra kattintva érheti el: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Problémák és viták rendezése

A Spotify szolgáltatások felfüggesztése vagy megszüntetése

A jelen Feltételek addig vonatkoznak Önre, ameddig Ön vagy a Spotify fel nem bontja azokat. A Spotify bármikor felbonthatja a jelen Feltételeket (beleértve minden további, hivatkozás révén jelen Feltételek részét képező felhasználási feltételeket), illetve felfüggesztheti az Ön hozzáférését a Spotify szolgáltatáshoz, ha azt gyanítjuk, hogy a Feltételek bármelyikét megszegte, ha megszüntetjük a Spotify szolgáltatás vagy annak bármely lényeges összetevőjének nyújtását, Önt bármilyen észszerű módon értesítve, illetve ha úgy ítéljük meg, hogy erre van szükség a vonatkozó törvények betartása érdekében. Amennyiben Ön vagy a Spotify megszünteti a jelen Feltételeket, illetve ha a Spotify felfüggeszti az Ön hozzáférését a Spotify szolgáltatáshoz, Ön elfogadja, hogy a Spotify, a vonatkozó jogszabályok szerint, nem tartozik felelősséggel és kötelességgel Ön felé, valamint (a jelen Feltételekben kifejezetten meghatározott esetek kivételével) a Spotify nem téríti vissza a már kifizetett összegeket. Önnek jogában áll a jelen Feltételeket bármikor megszüntetni, amely esetben a továbbiakban nem férhet hozzá és nem használhatja a Spotify szolgáltatást. Ha szeretne többet megtudni arról, hogyan szüntetheti meg a Spotify fiókját, kérjük használja az ügyfélszolgálati forrásainkat a Rólunk oldalon.

A jelen Feltételek 4. (Tartalom és szellemi tulajdonhoz fűződő jogok), 3. (A Spotify szolgáltatás használata), 2 (Az általunk nyújtott Spotify szolgáltatás), 6 (Problémák és viták rendezése), 7 (További információ a jelen Feltételekről) pontjai, valamint a jelen Feltételek bármely egyéb része, amelyeknek kifejezetten vagy természetükből adódóan hatályban kell maradniuk, a Feltételek megszűnését követően is hatályban maradnak.

Garancianyilatkozat

A Spotify vállalat a Spotify szolgáltatást megfelelő gondossággal és szakértelemmel eljárva, illetve a Spotify szolgáltatás bármely, Spotify által nyújtott specifikációjával összhangban nyújtja, azonban ennek függvényében a Spotify szolgáltatást „adott állapotban" és „elérhető állapotában" biztosítja, bármiféle kifejezett, feltételezett vagy kötelező garancia nélkül. Továbbá a Spotify és a tartalom minden tulajdonosa kizár minden, a tartalommal kapcsolatos kifejezett, feltételezett és kötelező garanciát, beleértve a kielégítő minőségre, kereskedelmi forgalomba hozhatóságra, adott célra való alkalmasságra vagy jogtisztaságra vonatkozó garanciát. Sem a Spotify, sem a tartalmak bármely tulajdonosa nem garantálja, hogy a Spotify szolgáltatás kártevő szoftverektől vagy egyéb, kártékony összetevőktől mentes. Ezenfelül a Spotify nem állítja, nem garantálja, illetve nem vállal felelősséget a külső felek alkalmazásaiért (vagy azok tartalmáért), felhasználói tartalmakért, a külső felek által a Spotify szolgáltatásban vagy azon keresztül, illetve bármely, hiperhivatkozásként kapcsolt webhelyen reklámozott, népszerűsített vagy ajánlott eszközért vagy bármilyen termékért vagy szolgáltatásért, és a Spotify nem tartozik felelősséggel az Ön és a külső felek fentiekkel kapcsolatos tranzakcióiért. A Spotify semmilyen, a Spotify vállalattól szóban vagy írásban kapott tanácsért vagy információért nem tartozik felelősséggel. A Spotify szolgáltatás használata során Ön hozzáférhet felnőtteknek szánt tartalmat szűrő funkciókhoz, azonban ezen funkciók használata ellenére is előfordulhat, hogy bizonyos felnőtteknek szánt tartalmak megjelennek. Ezért nem támaszkodhat ezen funkciókra az összes felnőtteknek szánt tartalom kiszűrésével kapcsolatban. A jelen szakasz a vonatkozó jog által megengedett legteljesebb mértékben alkalmazandó.

Bizonyos joghatóságok nem engedélyezik a fogyasztóra vonatkozó kötelező jogok hallgatólagos garanciájának vagy korlátozásának kizárását, ezért előfordulhat, hogy Önre nem érvényesek a jelen szakasz kizárásai és korlátozásai, és törvényes jogaira semmi nincs hatással.

A felelősség korlátozása és követelés benyújtása

A vonatkozó törvényekre figyelemmel, Ön vállalja, hogy a rendelkezésére álló egyetlen és kizárólagos megoldás a Spotify szolgáltatással szemben felmerülő bármilyen probléma vagy elégedetlenség esetén, bármely Spotify szoftver eltávolítása és a Spotify szolgáltatás használatának felfüggesztése. Ön elfogadja, hogy a Spotify vállalatnak nem áll fenn olyan kötelezettsége vagy felelőssége, amely külső fél alkalmazásából vagy annak tartalmából keletkezik, amely a Spotify szolgáltatáson keresztül vagy azzal kapcsolatban vált elérhetővé, és míg az Ön kapcsolatát a külső fél alkalmazásával az ilyen külső féllel kötött külön megállapodás szabályozza, az Ön egyetlen és kizárólagos megoldása a Spotify vállalattal szemben, bármely, külső fél alkalmazásával vagy annak tartalmával kapcsolatos probléma vagy elégedetlenség esetén a külső fél ilyen alkalmazásának törlése és használatának felfüggesztése.

**A Spotify, annak hivatalnokai, részvényesei, alkalmazottai, ügynökei, igazgatói, leányvállalatai, társult vállalkozásai, jogutódai, megbízottjai, beszállítói és licencadói semmilyen esetben sem felelősek a következőkért: (1) bármilyen közvetett, különleges, véletlen, büntetőjogi kár, büntető jellegű kártérítés vagy következményes kár; (2) bármely használatkiesés, adat- vagy üzletvesztés, elmaradt haszon (közvetlen vagy közvetett), minden olyan esetben, amely a Spotify szolgáltatás, az eszközök, a külső fél alkalmazásai vagy azok tartalma használatából vagy használatra való alkalmasságának hiányából keletkezik; illetve (3) a Spotify szolgáltatással, külső felek által készített alkalmazásokkal vagy ezek tartalmával összefüggő összetett felelősség, amely olyan követelésekre vonatkozik, amelyek meghaladják (a) az Ön által a Spotify vállalatnak, az első követelést megelőző tizenkét hónapban fizetett; vagy (b) a 30 USD összeget. Az Ön által elszenvedett veszteségek miatt fennálló felelősségünk szigorúan az észszerűen előrelátható veszteségekre korlátozódik. **

Pontosítás céljából, a jelen feltételek nem korlátozzák a Spotify felelősségét csalás, csalárd megtévesztés, halál vagy személyi sérülés esetén, amennyiben a vonatkozó törvények tiltják annak korlátozását, valamint bármely olyan felelősségért, amely a vonatkozó törvények értelmében nem korlátozható, illetve nem zárható ki.

**Hacsak a vonatkozó törvények nem tiltják az ilyen korlátozást, a jelen feltételek alapján felmerülő bármely követelést (választottbírósági eljárás iránti kérelem benyújtásával vagy az alábbi választottbírósági megállapodás szerinti egyéni kereset benyújtásával) az azt követő egy (1) éven belül kell kezdeményezni, hogy a követelést érvényesítő fél először tudomást szerzett vagy észszerűen tudnia kellett a követelés alapjául szolgáló cselekményről, mulasztásról vagy késedelemről, és nem áll fenn jogorvoslatra való jogosultság olyan követelés esetén, amit nem érvényesítettek ezen határidőn belül. **

Külső felek jogai

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalom tulajdonosai és bizonyos forgalmazók (például az alkalmazás-áruházak szolgáltatói) a jelen Feltételek célzott kedvezményezettjei, és jogukban áll a jelen Feltételeket közvetlenül érvényesíteni Önnel szemben. A jelen pontban leírtaktól eltérő esetben a Feltételeknek nem célja jogok biztosítása az Ön személyén és a Spotify vállalaton kívüli más személyek számára, és a jelen Feltételek semmi esetre sem keletkeztetnek kedvezményezetti jogokat külső felek számára.

Amennyiben Ön letöltötte bármelyik mobilos szoftveralkalmazásunkat (a továbbiakban egyes „Alkalmazások") az Apple Inc. (a továbbiakban: „Apple") App Store alkalmazásából, illetve ha Ön iOS-eszközön használ egy Alkalmazást, elismeri, hogy elolvasta, megértette és egyetért a következő, Apple vállalattal kapcsolatos értesítéssel. A jelen Feltételek kizárólag Ön és a Spotify között jönnek létre, nem pedig az Apple vállalattal, és az Apple nem felelős a Spotify szolgáltatásért és az abban található tartalomért. Az Apple vállalatnak nem áll fenn kötelezettsége a Spotify szolgáltatással kapcsolatos karbantartási és támogatási szolgáltatások biztosításáért. Amennyiben a Spotify szolgáltatás nem felel meg bármely vonatkozó garanciának, Ön értesítheti az Apple vállalatot, az Apple pedig vissza fogja téríteni Önnek az Alkalmazás megvásárlásának vonatkozó ellenértékét; valamint az alkalmazandó törvények által megengedett maximális mértékig az Apple vállalatnak semmilyen egyéb garanciális kötelezettsége nincs a Spotify szolgáltatással összefüggésben. Az Apple nem felelős az Ön vagy a külső felek által a Spotify szolgáltatásra, illetve a Spotify szolgáltatás Ön általi birtoklására vagy használatára vonatkozó követelések teljesítéséért, beleértve a következőket: (1) termékfelelősséggel kapcsolatos követelések; (2) bármely olyan követelés, amely szerint a Spotify szolgáltatás nem felel meg valamely vonatkozó jogi és szabályozási követelménynek; (3) a fogyasztóvédelem vagy hasonló jogi szabályozás keretében felmerülő követelések; valamint (4) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértésével kapcsolatos követelések. Az Apple nem felelős olyan külső fél által benyújtott követelés kivizsgálásáért, védelméért, rendezéséért és kiegyenlítéséért, amely arra irányul, hogy a Spotify szolgáltatás vagy az Alkalmazás Ön általi birtoklása vagy használata sérti a külső fél szellemi tulajdonhoz fűződő jogait. Ön vállalja, hogy a külső felek vonatkozó feltételeinek megfelelően jár el a Spotify szolgáltatás használata során. Az Apple, az Apple leányvállalatai a jelen Feltételek kedvezményezettjeinek minősülnek külső félként, és attól az időponttól kezdve, hogy Ön elfogadja a jelen Feltételeket, az Apple jogosulttá válik (és ezen jog a részéről elfogadottnak tekintendő), hogy kedvezményezett külső félként érvényesítse a jelen Feltételeket Önnel szemben.

Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanítani és mentesíteni fogja a Spotify vállalatot bármilyen észszerűen előre látható közvetlen veszteséggel, károsodással és észszerű költséggel szemben (a méltányos ügyvédi díjakat és költségeket beleértve), amelyeket a Spotify elszenvedett vagy amelyek felmerültek a következők alapján: (1) Ön megsértette bármelyik Feltételt (beleértve bármely, hivatkozás révén a Feltételek részét képező Spotify felhasználási feltételt); (2) bármely Felhasználói tartalom, amelyet Ön közzétesz vagy abban közreműködik; (3) bármely olyan tevékenység, amelyben részt vesz a Spotify szolgáltatásban vagy azon keresztül; valamint (4) bármely törvény vagy külső felek jogainak megszegése Ön által.

Irányadó jog, kötelező választott bírói eljárás és helyszín

6.1 Irányadó jog/Joghatóság

A lakóhelye szerinti ország kötelező jogszabályainak ellenkező rendelkezései hiányában, a Megállapodásokra (valamint az azokból eredő vagy azokhoz kapcsolódó bármely szerződésen kívüli vitákra/követelésekre) az alább felsorolt állam vagy ország törvényei vonatkoznak, tekintet nélkül a jogválasztási vagy kollíziós jogi elvekre.

Továbbá Ön és a Spotify megállapodnak az alábbiakban felsorolt bíróságok joghatóságában, bármely, a Megállapodásokkal kapcsolatban felmerülő vita, követelés vagy jogvita (valamint az azokból eredő vagy azokhoz kapcsolódó bármely szerződésen kívüli viták/követelések) megoldására, kivéve, ha az alkalmazandó kötelező jogszabályok értelmében Ön dönthet úgy, hogy a lakóhelye szerinti országban indít bírósági eljárást, vagy ha mi csak a lakóhelye szerinti országban vagyunk jogosultak bírósági eljárást indítani

Ország vagy régió Jogválasztás Joghatóság
Minden egyéb ország és régió, ahol a Spotify elérhető. Svédország Kizárólagos; svéd bíróságok
Bulgária, Ciprus, Észtország, Franciaország, Fülöp-szigetek, Hongkong, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Monaco, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Szlovákia, Törökország Svédország törvényei Nem kizárólagos; svéd bíróságok
Brazília Brazília törvényei Kizárólagos; São Paulo állami és szövetségi bíróságai, São Paulo állam, Brazília
Kanada Quebec lakosaira nem alkalmazandó: Ontario tartomány törvényei Quebec lakosai: Quebec tartomány törvényei, Kanada Quebec lakosaira nem alkalmazandó: Kizárólagos, kivéve az ítéletek végrehajtása céljából; Ontario bíróságai, Quebec kanadai lakosai: Quebec bíróságai, Kanada
Argentína, Bolívia, Chile, Costa Rica, Dominikai Köztársaság, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay Kalifornia állam, Egyesült Államok Kizárólagos; San Francisco megye, Kalifornia (CA) vagy New York (NY) állami és szövetségi bíróságai
Egyesült Királyság Anglia és Wales törvényei Kizárólagos

6.2 CSOPORTOS KERESETINDÍTÁSSAL KAPCSOLATOS MENTESÍTÉS

AZOKBAN AZ ESETEKBEN, AHOL A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ENGEDÉLYEZIK, ÖN ÉS A SPOTIFY MEGÁLLAPODIK, HOGY MINDKETTEN KIZÁRÓLAG A SAJÁT VAGY EGYÉNI HATÁSKÖRÜKBEN ÉLHETNEK KÖVETELÉSEKKEL A MÁSIKKAL SZEMBEN, NEM PEDIG FELPERESKÉNT VAGY EGY CSOPORT TAGJAKÉNT BÁRMELY ÁLLÍTÓLAGOS CSOPORT- VAGY PRÓBAPERBEN. Az Ön és a Spotify közötti megállapodás hiányában, semmilyen választott bíró vagy bíró nem járhat el egynél több személy követelése ügyében, illetve más módon nem elnökölhet bármely próba- vagy csoportkereset felett.

6.3 VÁLASZTOTT BÍRÓI ELJÁRÁS

Amennyiben az Ön lakóhelye vagy székhelye, irodája vagy üzleti tevékenysége olyan helyszínen zajlik, ahol a jelen 6.3-as pont kikényszeríthető, az alábbi kötelező választott bírói rendelkezések vonatkoznak Önre:

6.3.1 Vitarendezés és választott bíróság

Ön és a Spotify megállapodnak abban, hogy bármely Ön és a Spotify között, a jelen Megállapodásokhoz valamilyen módon kapcsolódó vagy az Ön, mint a Szolgáltatás felhasználója és a Spotify között fennálló kapcsolattal összefüggésben felmerülő vita, követelés vagy jogvita (alapuljon akár szerződésen, sérelmen, törvényen, csaláson, megtévesztésen vagy bármely egyéb jogi elméleten, illetve függetlenül attól, hogy a Megállapodások megszűnésekor vagy azt követően keletkeznek a követelések) esetén kötelező érvényű egyéni választott bírói eljárás útján határoznak. A választott bírói eljárás kevésbé hivatalos, mint a bírósági perek. VÁLASZTOTT BÍRÓI ELJÁRÁS ESETÉN NINCS BÍRÓ VAGY ESKÜDTSZÉK, A VÁLASZTOTT BÍRÓI HATÁROZAT BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA PEDIG KORLÁTOZOTT. Előfordulhat, hogy a feltárás korlátozottabb, mint a bíróságoknál. A választott bíró köteles követni a jelen megállapodást, és ugyanolyan károkat és kártérítést ítélhet meg, mint egy bíróság (beleértve az ügyvédi díjakat), azzal a kivétellel, hogy a választott bíró nem ítélhet olyan megállapító vagy tiltó végzést, amely a választott bírói eljárásban részt vevő felek helyett másnak kedvez. A jelen választott bírói eljárásról szóló rendelkezés a Megállapodások megszűnését követően is érvényben marad.

6.3.2 Kivételek

A fenti 6.3.1 pont rendelkezései ellenére Ön és a Spotify egyetért abban, hogy a jelen dokumentumban leírtak nem tekinthetők úgy, hogy lemondunk jogainkról, kizárjuk vagy más módon korlátozzuk azokat a következőkkel összefüggésben: (1) egyéni per kezdeményezése kis értékű követelésekkel foglalkozó bíróságon, (2) végrehajtási intézkedések gyakorlása illetékes szövetségi, állami vagy helyi ügynökségek révén, amennyiben rendelkezésre állnak ilyen intézkedések, (3) azonnali kártérítés igénylése valamely bíróságon, illetve (4) kereset benyújtása valamely bíróságon a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértésével kapcsolatos követelések kapcsán.

6.3.3 Választott bírósági szabályok

Akár Ön, akár mi is kezdeményezhetünk választott bírói eljárást. Bármely, az Ön és a Spotify között fennálló választott bírói eljárás lezárása a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Választott Bírósági Szabályzatának (a továbbiakban: „ICC") megfelelően zajlik, az ICC Szabályok szerint kijelölt egy vagy több választott bíróval, a jelen Megállapodások módosításainak megfelelően, illetve az ICC Nemzetközi Választott Bírósága vezetésével.

Minden választott bírói eljárás angol nyelven fog zajlani, az Európai Unió tagállama vagy bármely egyéb joghatóság ellenkező értelmű, kötelező törvényi rendelkezése hiányában pedig, a választott bírói eljárás során alkalmazandó jog a [6.1 pontban felsorolt állam vagy ország] joga, tekintet nélkül a jogválasztási és a kollíziós jogi elvekre.

6.3.4 A benyújtás ideje

A választott bírói eljárást a választott bírói eljárás iránti kérelem benyújtásával kell megindítania a követelést érvényesítő félnek, a követelésre okot adó cselekményről, mulasztásról vagy hibás teljesítésről való tudomásszerzésétől számított EGY (1) ÉVEN belül; és megszűnik a jogorvoslatra való jogosultság az ezen időtartamon belül nem érvényesített követelések esetén. Ha vonatkozó törvény megtiltja a keresetek benyújtására vonatkozó egyéves korlátozás alkalmazását, akkor a kereseteket a vonatkozó törvény által megengedett legrövidebb időn belül kell benyújtani.

6.3.5 Értesítés; feldolgozás

A félnek, aki választott bírói eljárást kíván indítani, először írásban kell értesítenie a másik felet a jogvitáról tértivevényes postai küldemény vagy Federal Express (aláírás szükséges) küldemény formájában, illetve ha nem áll rendelkezésünkre a fizikai cím az Ön számára, elektronikus levél formájában (a továbbiakban: „Értesítés"). A Spotify értesítési címe a következő: [Spotify, Attn: General Counsel, 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, New York 10007, USA]. Az Értesítésnek (1) tartalmaznia kell a követelés vagy jogvita természetét és alapját; és (2) meg kell határoznia a konkrét kereseti kérelmet („Követelés"). Vállaljuk, hogy jóhiszeműen törekszünk a követelés közvetlen megoldására, azonban ha az Értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül nem sikerül egyezségre jutni, Ön vagy a Spotify választott bírói eljárást kezdeményezhet. A választott bírói eljárás során az Ön vagy a Spotify által esetlegesen tett egyezségi ajánlat összege nem közölhető a választott bíróval, amíg meg nem hozza a végleges döntést, és meg nem állapítja a díjat, ha van ilyen. Abban az esetben, ha a jogvitánk végül választott bírói eljárás révén, az Ön javára oldódik meg, a Spotify (1) a választott bíró által megállapított díjat fizeti meg Önnek, ha van ilyen, (2) a választott bíró által megállapított díj közlését megelőző, a jogvita rendezésére a Spotify által utoljára írásban felajánlott összeget fizeti meg; vagy (3) 1000 USD összeget fizet, attól függően, hogy melyik a legmagasabb. A címzettnek minden, a választott bírói eljárás során átadott dokumentumot és információt szigorúan bizalmasan kell kezelnie, illetve azokat nem használhatja fel a választott bírói eljáráson vagy a választott bíró döntésének és az általa megállapított díjnak az érvényesítésén kívüli célra, valamint nem teheti közzé, amely alól kivételt képez az olyan személyekkel való bizalmas közlés, akiknek ezen célokból vagy törvényi rendelkezésből adódóan tudniuk kell róla. A választott bíró döntésének és díjának érvényesítéséhez szükséges esetek kivételével sem Ön, sem a Spotify nem tehet semmilyen nyilvános bejelentést vagy nyilvános megjegyzést, illetve nem hozhat létre nyilvános közléseket a választott bírói eljárással kapcsolatban, beleértve többek között azt a tényt, hogy a felek között jogvita áll fenn, a választott bírói eljárás tényét, illetve a választott bíró bármely döntését vagy ítéletét.

6.3.6 Módosítások

Abban az esetben, ha a Spotify bármilyen változtatást eszközöl a jövőben a jelen választott bírói eljárással kapcsolatos rendelkezésen (a Spotify értesítési címe kivételével), Ön elutasíthatja az ilyen módosítást, amennyiben a változtatást követő 30 napon belül írásban értesít minket a Spotify értesítési címén, amely esetben az Ön Spotify-fiókját haladéktalanul meg kell szüntetni, a jelen választott bírói eljárással kapcsolatos rendelkezés pedig az Ön által elutasított változtatások nélküli formában marad érvényben.

6.3.7 Végrehajthatóság

Amennyiben a 6.2 pontban foglalt, csoportos keresetre vonatkozó mentesítés a választott bírói eljárásban végrehajthatatlannak, illetve ha a jelen 6.3 pont bármelyik része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, a jelen 6.3 pont egésze semmisnek és érvénytelennek tekintendő, és ebben az esetben a felek megállapodnak, hogy a 6.1 pontban leírt kizárólagos joghatóság és helyszín tekintendő érvényesnek minden, a Megállapodásokból eredő vagy ahhoz kapcsolódó perben, valamint ez Önt nem akadályozhatja meg abban, hogy bármikor eljárást indítson.

7. További információ a jelen Feltételekről

A vonatkozó törvények szerint Ön rendelkezhet olyan jogokkal, amelyeket nem korlátozhat szerződés. A jelen feltételeknek semmi esetre sem célja ezen jogok korlátozása.

Módosítások

Előfordulhat, hogy alkalmanként módosítjuk a jelen Feltételeket (beleértve a hivatkozás révén a jelen Feltételek részét képező bármely Spotify felhasználási feltételt), értesítve Önt az ilyen módosításokról bármilyen észszerű módon (azok hatályba lépését megelőzően), beleértve a felülvizsgált Megállapodás közzétételét a vonatkozó Spotify szolgáltatásban (azzal a feltétellel, hogy lényeges változások esetén igyekszünk az ilyen értesítést e-mailben, szolgáltatáson belüli felugró üzenetben vagy más módon kiegészíteni). Az ilyen módosítások nem vonatkoznak az Ön és vállalatunk között felmerülő vitákra, amelyek azon időpont előtt keletkeztek, amikor a módosított Feltételeket vagy más, az ilyen módosításokat tartalmazó Spotify felhasználási feltételeket közzétettük, illetve más módon értesítettük Önt az ilyen módosításokról. Amennyiben a jelen Feltételekben bekövetkezett változást követően használja a Spotify szolgáltatást, az a változások elfogadását fogja jelenteni. Amennyiben nem kívánja folytatni a Spotify szolgáltatás használatát a frissített Feltételekkel, vegye fel velünk a kapcsolatot a fiókja megszüntetése céljából. A jelen dokumentum tetején feltüntetett hatálybalépési dátum jelzi, hogy mikor módosultak utoljára a jelen Feltételek.

A teljes megállapodás

Az ebben a szakaszban foglaltak vagy az Ön és a Spotify közötti kifejezett írásbeli megállapodás kivételével, a jelen Feltételek jelentenek minden felhasználási feltételt, amelyről Ön és a Spotify megállapodott, és ezek a helyébe lépnek minden esetleges, a jelen Feltételeket szabályozó korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodásnak. A fentiek szerint a Spotify szolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyéb feltételek hivatkozás révén a jelen Feltételek részét képezik, beleértve az alábbi felhasználási feltételeket: a Spotify Premium akciós ajánlat feltételei; Spotify kártyákra vonatkozó feltételei; a Spotify felhasználói irányelvei; a Spotify szerzői jogi irányelvei; valamint a Spotify Támogatási Közösség feltételei.

Elválaszthatóság és mentesítés

A jelen Feltételek eltérő rendelkezése hiányában, amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezése bármilyen okból vagy bármilyen mértékben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az a jelen Feltételek többi rendelkezését nem érinti, és az adott rendelkezés alkalmazása a törvény által megengedett mértékben érvényesül.

Amennyiben a Spotify vagy bármely harmadik fél kedvezményezett elmulasztja a jelen Feltételek vagy azok bármely rendelkezésének érvényesítését, az nem minősül a Spotify vagy az adott külső kedvezményezett ezen jogáról való lemondásnak.

Átruházás

A Spotify átruházhatja bármely vagy az összes Feltételt, valamint a jelen Feltételek szerinti bármely jogát vagy kötelezettségét. Ön nem ruházhatja át a jelen Feltételek egészét vagy egy részét, illetve nem adhatja át és nem adhatja allicencbe külső félnek a jelen Feltételekben meghatározott jogait.