Spotify felhasználási feltételek

Hatálybalépés kelte: 2015. szeptember 30.

1 Bevezető
2 A megállapodások módosításai
3 A Spotify nyújtotta élmények
4 Az Ön számára biztosított jogok
5 Harmadik fél alkalmazások
6 A felhasználó által létrehozott tartalom
7 Az Ön által számunkra biztosított jogok
8 Felhasználói útmutató
9 Jogsértés és a felhasználói tartalommal kapcsolatos jelentések
10 Szolgáltatáskorlátozások és -módosítások
11 Márkafiókok
12 A Spotify ügyféltámogató fóruma
13 Ügyféltámogatás
14 Exportkorlátozások
15 Fizetés, lemondás és gondolkodási idő
16 Időtartam és megszűnés
17 Garancia és a felelősséget kizáró nyilatkozat
18 Korlátozás
19 Harmadik fél jogai
20 Mellékmegállapodások kizárása
21 Elválaszthatóság és lemondás
22 Átruházás
23 Kártalanítás
24 Jogválasztás, kötelező választott bíráskodás és helyszín
25 Kapcsolatfelvétel

Üdvözöljük! Ezek itt a felhasználási feltételek. Ezek fontos feltételek, és befolyásolják törvényes jogait, ezért figyelmesen olvassa el, ugyanúgy, mint adatvédelmi politikánkat és a dokumentumban hivatkozott egyéb feltételeket. Reméljük, kényelmesen ül, és kellemes zenét hallgat Vágjunk hát bele…

1 Bevezető

Köszönjük, hogy a Spotifyt („Spotify”, „mi”, „bennünket”, „mienk”, „a mi…”) választotta. Azzal, hogy feliratkozik vagy más módon igénybe veszi a Spotify szolgáltatását, honlapjait, szoftveralkalmazásait (együttesen: a „Spotify szolgáltatása” vagy „Szolgáltatás”), vagy megnyitja a Spotify részéről a Szolgáltatáson keresztül elérhetővé tett tartalmakat vagy anyagot (továbbiakban: a „Tartalom”), kötelező érvényű szerződést köt a Spotifyjal, mint jogi személlyel, e dokumentum alján jelzettek szerint. A Spotify szolgáltatásainak körébe tartozik a Spotify ügyféltámogató fórum is, a Spotify ügyféltámogató fórum c. fejezetben ismertetettek szerint.

A Spotify szolgáltatásába beletartoznak a közösségi és interaktív szolgáltatások. A Spotify szolgáltatás igénybevétele több műszaki követelményen nyugszik.

Velünk kötött szerződésének részét képezik e felhasználási feltételek (továbbiakban: a „Feltételek”) és az Adatvédelmi politikánk. (A Feltételek, az Adatvédelmi politika és bármely további feltétel, amelybe beleegyezik a Mellékmegállapodások kizárása c. részben taglaltak szerint, együttesen a továbbiakban a „Megállapodások”.) Ha a Megállapodások feltételeit el kívánja olvasni, a Megállapodások hatályos változatát megtalálja a Spotify honlapján. Ön kijelenti, hogy elolvasta és megértette a Megállapodásokat, elfogadta ezeket, és magára nézve kötelezőnek tartja ezeket. Ha nem ért egyet a Megállapodásokkal (vagy nem tudja betartani a Megállapodásokat), akkor lehet, hogy nem veheti igénybe a Spotify szolgáltatását és nem használhatja a Tartalmat.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Megállapodásokat. Fontos tájékoztatást tartalmaznak a Spotify szolgáltatásairól és az általunk Önnek számlázott költségekről, adókról és díjakról. A Megállapodások körébe tartoznak a következőkkel kapcsolatos információk: a Megállapodások jövőbeni változtatásai, exportkorlátozások, automatikus megújítások, felelősségkorlátozások, adatvédelmi információk, pertársasággal kapcsolatos jogfeladás és a jogviták választott bíráskodással történő megoldása, bírósági eljárás helyett.

Minden olyan adat, amelyet feliratkozáskor megad, a feliratkozás során helyesbíthető, ha visszalép az előző képernyőkre és kiigazítja a hibás adatokat.

Annak érdekében, hogy a Spotify szolgáltatását igénybe vehesse, a Tartalomhoz pedig hozzáférhessen, (1) legalább 18 évesnek, illetve legalább 13 évesnek kell lennie, és szülője vagy gondviselője el kell, hogy fogadja a Megállapodásokat (az alábbi táblázatban megadottak kivételével), (2) jogképességgel kell rendelkeznie ahhoz, hogy velünk kötelező érvényű szerződést köthessen, egyszersmind nem lehet ettől eltiltva semmilyen alkalmazandó jogszabály alapján, végül (3) lakóhelye olyan országban kell, hogy legyen, ahol a Szolgáltatás elérhető. Garantálja továbbá, hogy a Spotifyhoz eljuttatott minden regisztrációs adata igaz, pontos és hiánytalan, ugyanakkor beleegyezik, hogy vállalja, hogy erről a későbbiek során is minden esetben gondoskodik.

Ha az alább felsorolt országok egyikében lakik, tekintse át a lenti táblázatot az országonként változó életkor-korlátozásokra vonatkozóan:

Ország Életkori követelmények
Chile, Ecuador, Paraguay, Peru Legalább 18 évesnek kell lennie, illetve legalább 15 évesnek kell lennie, és szülő vagy gondviselő által adott beleegyezéssel kell rendelkeznie.
Brazília Legalább 18 évesnek kell lennie, illetve legalább 16 évesnek kell lennie, és szülői vagy gondviselő által adott beleegyezéssel kell rendelkeznie.
Nicaragua, Tajvan Legalább 20 évesnek kell lennie, illetve legalább 13 évesnek kell lennie, és szülői vagy gondviselő által adott beleegyezéssel kell rendelkeznie.
Bulgária, Magyarország, Németország Legalább 18 évesnek kell lennie, illetve legalább 14 évesnek kell lennie, és szülői vagy gondviselő által adott beleegyezéssel kell rendelkeznie.
Olaszország Legalább 13 évesnek kell lennie ahhoz, hogy ingyenes szolgáltatást vehessen igénybe. Ahhoz, hogy fizetett előfizetésre regisztrálhasson, legalább 18 évesnek kell lennie, illetve 13 évesnek kell lennie, és szülői vagy gondviselő által adott beleegyezéssel kell rendelkeznie (a szüleid/gondviselőd kötnek szerződést helyetted).
Malajzia Legalább 18 évesnek kell lennie, illetve ha 13 és 18 év közötti, szülői vagy gondviselő által adott beleegyezésre van szükség, és a gyám köti meg a szerződést.
Litvánia Legalább 13 évesnek kell lennie ahhoz, hogy a szolgáltatást igénybe vehesse. Fizetett előfizetések esetén legalább 18 évesnek lennie, illetve legalább 14 évesnek kell lennie, és szülői vagy gondviselő által adott beleegyezéssel kell rendelkeznie. Ha 13 és 18 év közötti, a gyám köti meg a szerződést.
Kanada Legalább 13 évesnek kell lennie ahhoz, hogy a szolgáltatást igénybe vehesse. Fizetett előfizetések esetén nagykorúnak kell lennie a tartózkodási helye szerinti tartományban vagy területen, illetve legalább 13 évesnek kell lennie, és szülői vagy gondviselő által adott beleegyezéssel kell rendelkeznie.
Spanyolország Legalább 14 évesnek kell lennie ahhoz, hogy ingyenes szolgáltatást vehessen igénybe. Ahhoz, hogy fizetett előfizetésre regisztrálhasson, legalább 18 évesnek kell lennie, illetve 14 évesnek kell lennie, és szülői vagy gondviselő által adott beleegyezéssel kell rendelkeznie (a szüleid/gyámod kötnek szerződést helyetted).

2 A Megállapodások módosítása

Időnként, saját belátásunk szerint módosíthatjuk a Megállapodásokat. Ha jelentős változtatásokat végzünk a Megállapodásokon, az adott körülmények között értelemszerűen jól látható értesítést küldünk, pl. a Szolgáltatáson belül jól látható értesítést megjelenítve vagy e-mailt küldve. Bizonyos esetekben előre értesítjük, ugyanakkor a Szolgáltatásnak a változtatások életbelépése után is folytatódó igénybevételével azt jelzi, hogy elfogadta a változtatásokat. Ezért mindenképpen figyelmesen olvasson el minden értesítést! Ha a Megállapodások új változata alapján a továbbiakban már nem kívánja igénybe venni a Szolgáltatást, a Megállapodásokat felmondatja, ha felveszi velünk a kapcsolatot: Űrlap az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvételhez.

3 A Spotify nyújtotta élmények

A következőkben tájékoztatást adunk azzal kapcsolatban, hogyan használhatja a különböző tartalmakat a Spotifyon.

3.1 Szolgáltatásaink és a fizetett előfizetések

A Spotify folytonos adatátviteli szolgáltatásokat biztosít, amikor zenei választékot és egyéb tartalmat kínál. Bizonyos Spotify-szolgáltatásokat ingyenesen kínálunk. Más Spotify-szolgáltatások hozzáférhetőségének nyújtásához azok előzetes megvásárlása szükséges. Azokra a Spotify-szolgáltatásokra, amelyek vásárlás után hozzáférhetők, jelenleg úgy utalunk, mint: „Prémium szolgáltatás”, illetve „Korlátlan szolgáltatás” (együttesen: „Fizetett előfizetések”). A fizetést nem igénylő Spotify-szolgáltatásra jelenleg úgy utalunk, mint „Ingyenes szolgáltatás”. Szolgáltatásainkról többet is megtudhat, ha ellátogat a honlapunkra.

A korlátlan szolgáltatás nem biztos, hogy hozzáférhető minden felhasználó számára. Ismertetjük, mely szolgáltatások válnak hozzáférhetővé, ha a szolgáltatásokra feliratkozik. Ha a Korlátlan szolgáltatásra való előfizetését törli, vagy ha a Korlátlan szolgáltatásra történt előfizetése megszakad (például ha fizetési adatait megváltoztatja), nem biztos, hogy tud újra előfizetni a Korlátlan szolgáltatásra. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Korlátlan szolgáltatás a jövőben leállhat, mely esetben nem számítunk fel további költségeket a Szolgáltatásért.

Ha a lakhelye Törökország, az Ingyenes szolgáltatáshoz való hozzáféréstegy bizonyos mennyiségű, havonta meghatározott zenehallgatási óraszámra korlátozhatják.

3.2. Kódok és egyéb, előre fizetett ajánlatok

Ha kódot, ajándékutalványt, előre fizetett ajánlatot vagy a Spotify által vagy nevében adott vagy értékesített egyéb ajánlatot vásárol, illetve kap egy Fizetett előfizetéshez történő hozzáférés érdekében („Kód”), a Kódhoz tartozóan megadott külön feltételek is érvényesek lehetnek a Szolgáltatáshoz való hozzáférés kapcsán, Ön pedig vállalja, hogy betart minden ilyen feltételt.

3.3 Próbaidők

Időről időre mi vagy a nevünkben mások Fizetett előfizetés kipróbálását ajánlhatnak fel meghatározott időtartamra, fizetés nélkül vagy csökkentett tarifával („Próbaidő”). A Spotify a saját hatáskörében döntve fenntartja magának a jogot, hogy az Ön alkalmasságát a Kipróbálási idő szempontjából meghatározhassa, ugyanakkor – az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően – arra is fenntartja magának a jogot, hogy a Kipróbálási időt előzetes figyelmeztetés és bármilyen kötelezettség nélkül, a jogszabályban megengedett mértékig visszavonja vagy módosítsa.

Bizonyos Kipróbálási idők esetében számunkról előírás az, hogy elkérjük a fizetési adatait ahhoz, hogy a Kipróbálási idő megkezdődhessen. AZ EMLÍTETT KIPRÓBÁLÁSI IDŐK VÉGÉN HAVI RENDSZERESSÉGGEL AUTOMATIKUSAN ELKEZDHETJÜK A KÖLTSÉGEK ÖNNEK VALÓ FELSZÁMÍTÁSÁT AZ ALKALMAZANDÓ FIZETETT ELŐFIZETÉS TEKINTETÉBEN MÁR A KIPRÓBÁLÁSI IDŐ VÉGÉT KÖVETŐ ELSŐ NAPON. AZÁLTAL, HOGY FIZETÉSI ADATAIT A KIPRÓBÁLÁSI IDŐ ALATT MEGADJA, BELEEGYEZIK, HOGY AZ EMLÍTETT FIZETÉSI ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL EZT A KÖLTSÉGET ÉRVÉNYESÍTSÜK ÖN FELÉ. HA NEM ÉRT EGYET EZZEL A KÖLTSÉGGEL, SPOTIFY-FIÓKJÁNAK AZ ELŐFIZETÉSI OLDALÁN VISSZA KELL VONNIA AZ ALKALMAZANDÓ FIZETETT ELŐFIZETÉST, VAGY MÉG A KIPRÓBÁLÁSI IDŐ VÉGE ELŐTT MEG KELL SZÜNTETNIE SPOTIFY-FIÓKJÁT. HA A TOVÁBBIAKBAN NEM KÍVÁNJA, HOGY HAVI RENDSZERESSÉGGEL TOVÁBBRA IS FELSZÁMÍTSUK ÖNNEK A KÖLTSÉGET, SPOTIFY-FIÓKJÁNAK AZ ELŐFIZETÉSI OLDALÁN VISSZA KELL VONNIA A VONATKOZÓ FIZETETT ELŐFIZETÉST, VAGY MÉG A HAVONTA ISMÉTLŐDŐ IDŐSZAK VÉGE ELŐTT MEG KELL SZÜNTETNIE SPOTIFY-FIÓKJÁT. A FIZETETT ELŐFIZETÉSEK NEM SZÜNTETHETŐK MEG AZON IDŐTARTAM VÉGE ELŐTT, AMELYET MÁR BEFIZETTEK, A SPOTIFY PEDIG – AZ E FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN ELŐÍRTAK KIVÉTELÉVEL – NEM TÉRÍT VISSZA MÁR BEFIZETETT DÍJAT. A KORLÁTOZÁS C. FEJEZET RÉSZLETEZI A FIZETETT ELŐFIZETÉSEK VISSZAVONÁSÁVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI FELTÉTELEKET.

4 Az Ön számára biztosított jogok

A Spotify szolgáltatása és a Tartalom a Spotifynak vagy a Spotify licenciaadóinak a tulajdona. Korlátozott, nem kizárólagos, visszavonható licencet biztosítunk a Spotify szolgáltatás igénybevételére, egyszersmind korlátozott, nem kizárólagos, visszavonható licencet a Tartalom személyes, nem kereskedelmi jellegű, szórakoztatási célú igénybevételére (a „Licenc”). Ez a Licenc addig érvényes, amíg Ön vagy a Spotify fel nem mondja. Ön garantálja és beleegyezik, hogy a Tartalmat saját személyes, nem kereskedelmi jellegű, szórakoztatási célú felhasználás céljából használja fel, és hogy a Spotify szolgáltatását vagy a Tartalmat nem forgalmazza tovább és nem adja tovább.

A Spotify szoftveres alkalmazásai és a Tartalom igénybevétele licenc alapján kerül átengedésre, de nem értékesítésre, a Spotify és annak licenc átadói pedig továbbra is tulajdonosai a Spotify szoftveres alkalmazásainak, illetve a Tartalom minden példányának, még azoknak az Ön személyi számítógépeire, mobilkészülékeire, tabletjeire és/vagy egyéb erre használható eszközeire („Eszközök”) történő telepítése után is.

A Spotify minden védjegye, szolgáltatási védjegye, kereskedelmi neve, logója, domain-neve és a Spotify márka minden egyéb jellemzője (továbbiakban: „Spotify márkajellemzők”) a Spotifynak vagy a licenc átadónak a kizárólagos tulajdona. A Megállapodások nem biztosítanak semmilyen jogot valamely Spotify-márkajellemző felhasználására akár kereskedelmi, akár nem kereskedelmi célra.

Beleegyezik, hogy Felhasználói útmutatónkat betartja, ugyanakkor a Spotify szolgáltatását, a Tartalmat, illetve annak részét semmilyen, a Megállapodásokban kifejezetten nem engedélyezett módon nem használja fel. Az ezekben a Megállapodásokban Önnek kifejezetten biztosított jogok kivételével a Spotify semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget nem biztosít az igénybevevőnek a Spotify szolgáltatása vagy a Tartalom tekintetében.

A Spotify szolgáltatási körébe tartozó, harmadik fél tulajdonában lévő szoftvert (például a nyílt forráskódú szoftverkönyvtárak) Önnek vagy a Megállapodásoknak megfelelően vagy az asztali, illetve mobil ügyfélalkalmazás súgó vagy beállítások részében és/vagy a honlapunkon közzétett, harmadik fél tulajdonában lévő szoftverkönyvtár fontos licenc-feltételei értelmében biztosítjuk Önnek licenc alapján.

5 Harmadik fél alkalmazások

A Spotify szolgáltatása integrálva van harmadik fél alkalmazásokkal, honlapjaival és szolgáltatásaival („Harmadik fél alkalmazások”), hogy a tartalom, termékek és/vagy szolgáltatások rendelkezésére álljanak. Ha egy Harmadik fél ezen alkalmazásaira saját felhasználási feltételek és adatvédelmi irányelvek vonatkoznak, a Harmadik fél ezen alkalmazásainak az Ön részéről történő igénybevétele szempontjából pedig az említett feltételek és adatvédelmi irányelvek az irányadóak és meghatározók. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Spotify nem hagyja jóvá és nem felelős sem anyagi szempontból, sem más tekintetben a Harmadik fél alkalmazásának természetéért, jellemzőiért, tartalmáért és olyan tranzakcióiért, melyeket Ön a Harmadik fél említett alkalmazásának szolgáltatójánál hajtott végre.

6 A felhasználó által létrehozott tartalom

A Spotify-felhasználók tartalmat posztolhatnak, tölthetnek fel és/vagy adhatnak hozzá („posztolás”) a Szolgáltatáshoz (amelybe beletartozhatnak például a képek, szöveg, üzenetek, információk, lejátszási lista összeállítások és/vagy egyéb tartalomtípusok) („Felhasználói tartalom”). Az egyértelműség kedvéért, a „Felhasználói tartalom” körébe tartozik a Spotify ügyféltámogató fórumára posztolt bármely tartalom, valamint a Spotify szolgáltatásának egyéb részei.

Ön biztosít bennünket, hogy – a Spotifyra posztolt Felhasználói tartalmak tekintetében – (1) joga van azt a Felhasználói tartalmat posztolni és (2) a Felhasználói tartalom, illetve annak a Spotify részéről történő felhasználása nem sérti a Megállapodásokat, a vonatkozó jogszabályokat, illetve a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat (korlátozás nélkül beleértve a szerzői jogot is), a publikálás, személyiségi és más jogokat, nem von maga után kötelezettségvállalást, jóváhagyást Önnek vagy felhasználó tartalommal kapcsolatban a Spotify vagy valamely előadó, zenekar, címke, jogi vagy magánszemély részéről a mondott jogi vagy magánszemély kifejezett írásos hozzájárulása nélkül.

A Spotify figyelemmel kísérheti, ellenőrizheti és szerkesztheti a Felhasználói tartalmat. A Spotify minden esetben fenntartja magának a jogot arra, hogy bármely Felhasználói tartalmat bármilyen indokkal vagy indok nélkül eltávolítson, vagy az ahhoz való hozzáférést letiltsa, korlátozás nélkül, beleértve azt a Felhasználói tartalmat is, amely a Spotify kizárólagos elbírálása szerint sérti a Megállapodásokat. A Spotify ezeket a lépéseket anélkül teheti meg, hogy előtte Önt vagy valamely harmadik felet értesítené. A Felhasználói tartalomhoz való hozzáférés eltávolítása vagy letiltása saját hatáskörünkben történik, és nem ígérjük meg, hogy meghatározott Felhasználói tartalmat nem távolítunk el vagy az ahhoz való hozzáférést nem tiltjuk le.

Kizárólag Ön felelős az Ön által posztolt Felhasználói tartalmakért. A Spotify nem felelős a Felhasználói tartalomért, és nem is hagy jóvá Felhasználói tartalomhoz fűződő véleményeket. ÖN BELEEGYEZIK ABBA, HOGY HA BÁRKI KÁRIGÉNNYEL LÉP FEL A SPOTIFYJAL SZEMBEN AZON FELHASZNÁLÓI TARTALOM KAPCSÁN, AMELYET POSZTOL, AKKOR – A HELYI JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG – ÖN KÁRTALANÍTJA ÉS MENTESÍTI A FELELŐSSÉG ALÓL A SPOTIFYT MINDEN, AZ EMLÍTETT KÁRIGÉNYBŐL SZÁRMAZÓ KÁRTÉRÍTÉSSEL, VESZTESÉGGEL, ILLETVE KÖLTSÉGGEL SZEMBEN (BELEÉRTVE AZ INDOKOLT MÉRTÉKŰ ÜGYVÉDI JOGDÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGEKET IS).

7 Az Ön által számunkra biztosított jogok

Tekintettel a Megállapodások alapján létesült jogaira, Ön átadja nekünk annak jogát, hogy (1) a Spotify szolgáltatásnak lehetővé tegyük processzor, sávszélesség és tárolóhardver alkalmazását az Ön Eszközén azzal a céllal, hogy a Szolgáltatás működését lehetővé tegyük, (2) Önnek reklámokat és egyéb információkat küldjünk, valamint (3) mindezt üzleti partnereink felé is lehetővé tegyük. A Spotify szolgáltatásának bármely részében az Ön által megtekintett Tartalmat, beleértve annak kiválasztását és elhelyezését is, befolyásolhatják kereskedelmi megfontolások, beleértve a harmadik féllel kötött megállapodásokat is. A Spotify számára licencbe adott vagy rendelkezésre bocsátott Tartalom (pl. a podcastok) annak részeként hirdetéseket tartalmazhat. Ezekben az esetekben a Spotify változatlanul bocsátja rendelkezésére az ilyen Tartalmat.

Ha visszajelzést, ötleteket vagy javaslatokat küld a Spotifynak a szolgáltatással vagy a Tartalommal kapcsolatban (továbbiakban: „Visszajelzés”), tudomásul veszi, hogy a Visszajelzés nem bizalmas, és meghatalmazza a Spotifyt, hogy a Visszajelzést egyrészt korlátozás, másrészt anélkül felhasználhassa, hogy Ön felé bármilyen befizetést teljesítene. A Visszajelzést a Felhasználói tartalom egyik típusának tekintjük.

Ön a Spotifynak nem kizárólagos, átruházható, licenc révén továbbadható, licencdíj-mentes, örökös (vagy – azon joghatóságok esetében, ahol ez nem megengedett – egy, a Megállapodások időtartamával azonos időtartamra plusz húsz (20) évre) visszavonhatatlan, teljesen kifizetett, az egész világra érvényes engedélyt ad az Ön bármely Felhasználói tartalmának a Szolgáltatással kapcsolatban bármely adathordozón keresztül, akár önmagában, akár más tartalommal vagy anyagokkal együtt, bármilyen módon és bármilyen eszközzel, módszerrel vagy technológiával – legyen az jelenleg ismert vagy csak a későbbiekben létrehozott – történő felhasználása, másolása, a nyilvánosság számára elérhetővé tétele (pl. előadás vagy megjelenítés), publikálása, lefordítása, módosítása, forgalmazása, illetve abból származtatott munkák létrehozása céljából. Az e megállapodásban kifejezetten biztosított jogoktól eltekintve, megőrzi a Felhasználói tartalomhoz fűződő minden jog tulajdonjogát, ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat is. Értelemszerűen és az alkalmazandó jogszabályokban megengedett módon abba is beleegyezik, hogy lemondjon minden „személyhez fűződő jogról” (illetve az alkalmazandó jog értelmében annak megfelelőjéről), például azon jogáról, hogy Önt bármely Felhasználói tartalom szerzőjeként azonosítsák, ideértve a Visszajelzést is, és azon jogáról, hogy az említett Felhasználói tartalom méltatlan kezelését kifogásolhassa.

8 Felhasználói útmutató

A Spotify tiszteletben tartja a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, és ugyanezt várja el Öntől is. Megfogalmaztunk néhány alapszabályt, amelyet követnie kell, amikor a Szolgáltatást igénybe veszi, hogy biztosítsuk, hogy a Spotify mindenki számára megfelelő élményt nyújtson. Tartsa be ezeket a szabályokat, és másokat is ugyanerre biztasson.

Az alábbiak semmilyen indokkal sem megengedettek:

 • a Spotify szolgáltatása bármely részének vagy a Tartalomnak a másolása, továbbforgalmazása, újra előállítása, „bemásolása”, rögzítése, továbbítása, a nyilvánosság előtt történő előadása vagy megjelenítése, sugárzása, illetve a nyilvánosság számára elérhetővé tétele, vagy a Spotify szolgáltatása vagy a Tartalom bármely olyan jellegű felhasználásának egyéb módon történő megvalósítása, amely a Megállapodások vagy az alkalmazandó jog értelmében nincs kifejezetten megengedve vagy egyébként sérti a Spotify szolgáltatásához vagy a Tartalomhoz, illetve annak bármely részéhez fűződő szellemi tulajdont (például szerzői jogot);
 • a Spotify szolgáltatás igénybevétele abból a célból, hogy bármely olyan helyi állományt importáljanak vagy másoljanak, aminek az ilyen módon történő importálására vagy másolására Önnek nincs törvényes joga;
 • a gyorsítótárban lévő Tartalom másolatainak továbbítása engedélyezett Eszközről bármely más eszközre, bármilyen módon;
 • a Spotify szolgáltatásának, a Tartalomnak vagy bármely részének a visszafejtése, visszafordítása, módosítása, illetve a felsoroltak alapján származtatott munkák létrehozása, hacsak azt az alkalmazandó jog ezt meg nem enged;
 • a Spotify, annak licencbe adóinak vagy a bármely harmadik fél által alkalmazott technológia megkerülése, amely egyébként a Tartalom vagy a Szolgáltatás védelmét szolgálja;
 • a Spotify szolgáltatása vagy a Tartalom valamely részének értékesítése, bérbeadása, további licencbe adása vagy bérbeadása;
 • a Spotify vagy annak licenc átadói által alkalmazott területi korlátozások megkerülése;
 • a lejátszási szám mesterséges növelése vagy a Szolgáltatások más módon való manipulálása parancsfájl, illetve más automatizált eljárás segítségével;
 • a Spotify szolgáltatásán található vagy annak révén biztosított minden, szerzői joggal, védjeggyel vagy egyéb szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos értesítésnek az eltávolítása, illetve megváltoztatása (beleértve a bármely Tartalom tulajdonjoga vagy forrása bármely feltüntetésének álcázása vagy megváltoztatása céljából történő cselekményeket is);
 • jelszavának megadása másoknak, vagy mások felhasználónevének és jelszavának felhasználása;
 • a Spotify szolgáltatásának „bejárása” vagy egyébként bármely automatizált eszköz igénybevétele (beleértve robotokat, scrapereket és web bejárókat), hogy a Spotifyról adatokat gyűjtsenek; illetve
 • felhasználói fiók vagy lejátszási lista értékesítése vagy kompenzáció, legyen az pénzügyi vagy más jellegű, más módon történő elfogadása azzal a céllal, hogy egy fiók vagy lejátszási lista nevét vagy a fiókon, a lejátszási listán található tartalmat befolyásolják.

Kérjük, tartsa tiszteletben a Spotifyt, a Tartalom tulajdonosait és a Spotify Szolgáltatásának többi felhasználóját. Ne vegyen részt olyan tevékenységben, ne posztoljon olyan Felhasználói tartalmat, és ne regisztráljon és/vagy ne használjon fel felhasználónevet, amely olyan anyag, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely:

 • sértő, goromba, becsmérlő, pornográf, fenyegető vagy obszcén;
 • törvénytelen, szándéka szerint jogellenes cselekedeteket támogat vagy hagy jóvá, korlátozás nélkül, ideértve a Spotify és harmadik felek szellemi tulajdonhoz fűződő, adatvédelmi és tulajdonosi jogait;
 • ideértve az Ön jelszavát, vagy célzottan beleértve más felhasználók jelszavait, harmadik felek személyes adatait és azt a szándékot, hogy az ilyen jellegű személyes adatokat kérjék;
 • ideértve rosszindulatú tartalmakat, például kártékony szoftvert, trójaiit és vírusokat, vagy amely más módon megzavarja a Szolgáltatáshoz történő hozzáférést;
 • célja, hogy más felhasználókat zaklasson vagy goromba magatartást tanúsítson;
 • Önnek az egy másik felhasználóval, személlyel vagy jogi személlyel szembeni elkötelezettségét testesíti meg, vagy hamisan állítja be azt, vagy más módon tisztességtelen, hamis, megtévesztő vagy félrevezető;
 • automatizált eszközöket vesz igénybe a tartalom mesterséges promóciója érdekében;
 • kiterjed a kéretlen tömeges levelek és kéretlen reklámlevelek („spam”), levélszemét, lánclevelek vagy hasonlók továbbítására, beleértve a Spotify bejövő leveleknek fenntartott fiókján keresztül elkövetett cselekményeket is;
 • kiterjed a kereskedelmi és értékesítési tevékenységekre, például reklám, promóciók, versenyek, sorsjegyek vagy piramisjátékok, melyeket a Spotify kifejezetten nem engedélyezett;
 • kereskedelmi termékekre vagy szolgáltatásokra hivatkozik, azokra utal, vagy azokat más módon reklámozza, kivéve ha az a Spotify kifejezett engedélyével történik;
 • a Spotify szolgáltatását zavarja vagy más módon megszakítja, a Szolgáltatásnak vagy a Spotify számítástechnikai rendszereinek, hálózatának, igénybevételi szabályainak vagy a Spotify biztonsági elemei bármelyikének, a hitelesítési intézkedéseknek vagy a Szolgáltatás, a Tartalom vagy annak valamely részére alkalmazható más védelmi intézkedésnek a zavarása, megszegése, vagy az ezzel való próbálkozás, hogy ezek sebezhetőségét szondázzák, letapogassák, teszteljék; vagy
 • a Spotify döntése értelmében ellentmond a Megállapodásoknak.

Elismeri és tudomásul veszi, hogy az ilyen Felhasználói tartalom posztolása a Spotify-fiókja azonnali megszüntetését vagy felfüggesztését eredményezheti. Azzal is egyetért, hogy a Spotify az Ön felhasználónevét bármilyen indokkal visszakövetelheti.

Legyen körültekintő a tekintetben, miként használja a Spotify a szolgáltatását, és mi az, amit megoszt. A Spotify szolgáltatásai körébe tartoznak a közösségi és interaktív szolgáltatások, beleértve a Felhasználói tartalom posztolásának, a tartalom megosztásának és az Önnel kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozatalának a képességét. Ne feledje, hogy a megosztott vagy nyilvánosan hozzáférhetővé tett adatokat más felhasználók is felhasználhatják, vagy a továbbiakban megoszthatják a Spotifyon vagy az interneten, ezért, kérjük, körültekintően vegye igénybe a Spotifyt, és ügyeljen fiókja beállításaira. A Spotify semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy Ön milyen anyagot posztol a Szolgáltatásra.

Jelszava védi felhasználói fiókját, ezért kizárólag Ön felelős jelszava biztonságáért és titokban tartásáért. Tudomásul veszi, hogy Ön felelős felhasználóneve és jelszava a Szolgáltatás keretében történő felhasználásáért. Ha felhasználóneve vagy jelszava elvész, ellopják, vagy ha úgy véli, harmadik fél jogosulatlanul fért hozzá a fiókjához, azonnal értesítsen bennünket, és amint lehet, változtassa meg a jelszavát.

9 Jogsértés és a felhasználói tartalommal kapcsolatos jelentések

A Spotify tiszteletben tartja a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokat. Ha úgy gondolja, hogy bármely Tartalom sérti szellemi tulajdonhoz fűződő jogait vagy egyéb jogait, ld. A Spotify szerzői jogokra vonatkozó irányelve. Ha a Spotifyt valamely szellemi jog tulajdonosa arról értesíti, hogy bármely Tartalom szerzői jogot sért, a Spotify – a saját hatáskörében – intézkedéseket tehet a szolgáltatónak az említett Tartalommal kapcsolatos előzetes értesítése nélkül. Ha a szolgáltató úgy gondolja, hogy a tartalom nem sértő, a szolgáltató – egy az eltávolított tartalom helyreállítására irányuló kéréssel együtt – viszontértesítést küldhet a Spotifynak.

Ha úgy gondolja, hogy egy Tartalom nem felel meg a Felhasználói útmutatónak, kérjük, töltse ki értesítő űrlapunkat.

10 Szolgáltatáskorlátozások és -módosítások

A Spotify indokolt mértékű erőfeszítéseket tesz, hogy a Spotify szolgáltatását működőképes állapotban tartsa. Bizonyos műszaki nehézségek vagy a karbantartás azonban időről időre ideiglenes fennakadásokat eredményezhet. A Spotify az alkalmazandó jog értelmében megengedhető mértékig fenntartja magának azt a jogot, hogy a Spotify szolgáltatásának funkcióit és jellemzőit időnként és bármikor ideiglenesen vagy véglegesen módosítsa vagy megszüntesse, éspedig értesítés küldése mellett, vagy anélkül, mindezt pedig úgy teheti, hogy Ön felé semmilyen anyagi felelősséget nem vállal, kivéve abban az esetben, ha azt jogszabály tiltja a Spotify szolgáltatásának vagy az említett szolgáltatás bármely funkciójának vagy jellemzőjének bármilyen jellegű megszakítását, módosítását vagy leállítását. Függetlenül a fentiektől, ha Ön díjakat adott ki azokért a fizetett előfizetésekért, amelyeket a Spotify véglegesen megszakít még az előre kifizetett időtartam letelte előtt (amelynek meghatározását ld. Befizetések, sztornírozások és gondolkodási idő), a Spotify az előre kifizetett időtartamra szólóan előre befizetett díjakat a megszüntetést követően visszatéríti. Ön tudomásul veszi, beleegyezik és elfogadja, hogy a Spotify egyáltalán nem köteles a Szolgáltatást fenntartani, támogatni, frissíteni vagy bővíteni, egyszersmind a Szolgáltatáson keresztül minden és bármely meghatározott Tartalmat elérhetővé tenni. Az ezen fejezetben megfogalmazottakat az alkalmazandó jogban megengedett mértékig érvényesítik. A Spotify és/vagy bármely Tartalom tulajdonosai időről időre, egyszersmind az alkalmazandó jogokban megengedett mértékig, figyelmeztetés nélkül eltávolíthatnak minden ilyen tartalmat.

11 Márkafiókok

Ha Ön vállalat, szervezet, jogi személy vagy márkanév („Márkanév”, illetve az említett fiók a „Márkafiók”) nevében Spotify-fiókot hoz létre, az „Ön” és „Öné” kifejezések – a Megállapodásokban végig alkalmazottak szerint – értelemszerűen mind Önre, mind a Márkanévre vonatkoznak.

Ha Márkafiókot nyit, szavatolja és kijelenti, hogy jogosult egyrészt a Megállapodásokban rögzített minden engedélyt és licencet megadni, másrészt a Márkanevet a Megállapodások szempontjából elkötelezni.

11.1 Követés

A Márkanév csak azokat a felhasználókat követheti, akik először követik a Márkanevet; ugyanakkor a Márkanév semmiféle olyan lépést nem tehet, amely a Márkanév és a követett felhasználó közötti jóváhagyást vagy kapcsolatot vélelmez, hacsak a Márkanév függetlenül nem szerzett jogokat az említett jóváhagyás vélelmezésére. A Spotify kérésére, egyszersmind annak kizárólagos belátása szerint az adott Márkanévnek meg kell szüntetnie a szóban forgó felhasználó követését.

11.2 Hallgatás

A Márkanév adatfolyam igénybevételével adathordozón elhelyezett anyagot nem közölhet.

11.3 Üzenetküldés

A Márkanév üzeneteket csak azoknak a felhasználóknak küldhet, akik előbb üzeneteket küldenek a Márkanévnek.

11.4 Márkanév lejátszási listái és megosztás a Márkanév részéről

A Márkanév nem hozhat létre és nem oszthat meg a Spotify lejátszási listát sem a Spotify szolgáltatásán belül, sem máshol, amely lejátszási listák a Márkanév vagy valamely előadó vagy más fél között támogatást vagy kapcsolatot feltételeznek, hacsak a Márkanév önállóan meg nem szerezte a jogot a támogatás állítására. A Márkanevek előírhatják, hogy tanulmányozni kell a Spotifynak az Útmutató a márkanév lejátszási listáihoz.

12 A Spotify ügyféltámogató fóruma

A Spotify ügyféltámogató fóruma egy a Spotify-szolgáltatással összefüggő információk, ötletek és egyéb anyagok megvitatására és kicserélésére szolgáló hely. A Spotify ügyféltámogató fórumának igénybevétele érdekében Önnek (1) létező Spotify-fiókkal kell rendelkeznie; ugyanakkor (2) hitelesítenie kell Spotify-fiókját, hogy azt az ügyféltámogató fórumon igénybe tudja venni („Spotify ügyféltámogató fiók”). A Spotify ügyféltámogató fiókjának a létrehozására vonatkozó utasításokat megtalálja a fórum regisztrációs oldalán. A Megállapodásokon kívül, amikor a Spotify ügyféltámogató fórumát igénybe veszi, abba is beleegyezik, hogy betartja a Spotify támogatói közösség irányelvek, amelyet a regisztráláskor megkap („Az ügyféltámogató fórum útmutatója”). Ha nem ért egyet a Megállapodásokkal vagy az ügyféltámogató fórum útmutatójával, nem használhatja a Spotify ügyféltámogató fórumát.

12.1 A Spotify ügyféltámogató fiókjai

A Spotify ügyféltámogató fiókjának a létrehozásakor Ön megerősíti, hogy a Spotifynak küldött minden regisztrációs adat igaz, pontos és hiánytalan, és hogy az említett adatokat annak érdekében frissíti, hogy aktuális azok naprakészek legyenek. Szigorúan tilos olyan adatokat feltüntetni a profiljában, melyek azt sugallják, hogy Ön a Spotify alkalmazottja vagy moderátora, és tilos ilyen alkalmazottként vagy moderátorként beállítania magát, amikor a Spotify ügyféltámogató fórumát használja. Azt is elismeri és beleegyezik abba, hogy a Spotify a felhasználónevét bármikor törölheti vagy visszaveheti, ha a Spotify – a saját hatáskörében – az említett intézkedést helyénvalónak ítéli meg.

12.2 Nincs hivatalos támogatás

A Spotify alkalmazottai, moderátorai és/vagy képviselői által a Spotify ügyféltámogató fórumára posztolt Felhasználói tartalmakat vagy egyéb tartalmakat nem lehet a Spotify által nyújtott hivatalos támogatásként értelmezni. A hivatalos támogatással kapcsolatos adatokról ld.: Ügyféltámogatás. A Spotify alkalmazottai, moderátorai és/vagy képviselői által a Spotify ügyféltámogató fórumán biztosított vagy az Ön számára elérhetővé tett tartalmak – garancia nélkül – a „megtekintett állapotban” érhetők el.

Tudomásul veszi, hogy a Spotify ügyfélszolgálati fórumán a Felhasználói tartalomban kifejtett vélemények kizárólag az említett Felhasználói tartalom publikálóinak a véleményét tükrözik, viszont nem tükrözik a Spotify vagy annak valamely tisztségviselője, részvényese, alkalmazottja, megbízottja, igazgatója, leányvállalata, társvállalata, szállítója vagy licencbe adója véleményét vagy cégpolitikáját.

12.3 Bónuszprogram

A Spotify ügyféltámogató fórumát bónuszrendszer jellemzi, miáltal a Spotify – a saját hatáskörében – jutalmazhatja a felhasználókat a kapott „Kudó-pontok” mennyisége és a felhasználói részről történt reagálások minősége alapján. Beleegyezik abba, hogy Kudó-pontokat kizárólag más felhasználóknak (nem pedig saját magának) ad, és azt is csak akkor, ha kiérdemelték, ugyanakkor pedig tartózkodik minden arra irányuló próbálkozástól, hogy a bónuszrendszert manipulálja azáltal, hogy pl. több fiókot vagy mesterségesen gerjesztett válaszokat hoz létre. Elismeri, hogy a Spotifynak a bármely jutalomról meghozott döntése végleges és kötelező érvényű.

13 Ügyféltámogatás

A fiókokkal és a befizetésekkel kapcsolatos kérdéseket érintő ügyféltámogatás („Ügyféltámogatással kapcsolatos érdeklődések”) a honlapunk Névjegy részénél található, az ügyfélszolgálattal történő kapcsolatfelvételhez használat formanyomtatvány segítségével pedig eljuttathatja kérdését ügyfélszolgálatunkhoz. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy ésszerű időn belül megválaszoljunk az ügyféltámogatáshoz beérkező kérdéseket, de garanciát nem vállalunk s biztosítékot nem adunk arra nézve, hogy az ügyféltámogatáshoz érkező minden kérdésre határozott időn belül reagálunk és/vagy hogy minden ilyen kérdésre kielégítően válaszolni tudunk.

14 Exportkorlátozások

A Spotify termékei az Egyesült Államok export- és viszontexport-ellenőrzési jogszabályainak és rendelkezéseinek, és a más joghatóságoknál alkalmazandó hasonló jogszabályok és szabályozók a hatálya alá tartozhatnak, ideértve az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma által felügyelt exporteljárási szabályokat (Export Administration Regulations, „EAR”), a pénzügyminisztérium idegen vagyont ellenőrző hivatala (Office of Foreign Assets Control, „OFAC”) által felügyelt kereskedelmi és gazdasági szankciókat, valamint a külügyminisztérium által felügyelt nemzetközi fegyverkereskedelmi szabályokat (International Traffic in Arms Regulations, „ITAR”). Ön szavatolja, hogy (1) nem lakik Kubában, Iránban, Észak-Koreában, Szudánban vagy Szíriában és (2) nem szerepel visszautasított félként a fent felsorolt szabályok meghatározása szerint.

Beleegyezik abba, hogy betart minden vonatkozó export- és viszontexport-ellenőrzési jogszabályt és rendelkezés, beleértve az EAR-t, az OFAC által felügyelt kereskedelmi és gazdasági szankciókat, valamint az ITAR-t is. Külön is beleegyezik abba, hogy sem közvetve, sem közvetlenül nem ad el, exportál, re-exportál, továbbít, térít el és nem ad túl a Megállapodások értelmében a Spotifyról kapott termékeken, szoftvereken vagy technológián (beleértve az említett technológiából származó, vagy azon alapuló termékeket is) bármely olyan célállomásra, jogi vagy természetes személynek, amely, illetve aki az Egyesült Államok vagy bármely más joghatóság bármely alkalmazandó jogszabályának, illetve rendelkezésének a tilalma alatt áll, anélkül hogy előbb engedélyt kérne az említett jogszabályokban és rendelkezésekben előírtak szerint az illetékes hatóságoktól. Ez az exportellenőrzési záradék a Megállapodások felmondása vagy megszűnése után is érvényben marad.

15 Fizetés, lemondás és gondolkodási idő

A Fizetett előfizetések megvásárolhatók akár (1) a havi előfizetési díj befizetésével; akár (2) előre történő fizetéssel, amely Önnek meghatározott időtartamra (továbbikban: „Előre fizetett időtartam”) biztosít hozzáférést a Spotify szolgáltatásához. Ha kód segítségével vásárol meg egy Fizetett előfizetést, Fizetett előfizetése automatikusan megszűnik az Előre fizetett időtartam végén, vagy akkor, amikor már nincs elég előre megfizetett egyenlege a Szolgáltatás megvásárlásához.

Amikor Fizetett előfizetésre, Próbaidőre vagy Kódért regisztrál online, azonnal beleegyezik, hogy hozzáférése legyen a Spotify Premiumhoz. Ha Ön az Egyesült Államokon kívül lakik, és online regisztrál Fizetett előfizetésre vagy Kódra, bármilyen indokkal vagy indok nélkül meggondolhatja magát, ugyanakkor tizennégy (14) napon belül teljesen visszatérítik az összes befizetett pénzét (továbbiakban: a „Gondolkodási idő”). Pénz visszatérítésre azonban nem kerül sor, ha Ön a Spotifyhoz a Gondolkodási idő alatt fért hozzá.

Hacsak Fizetett előfizetését nem Előre fizetett időtartamként vásárolta meg, az Ön részéről a Spotifynak (vagy olyan harmadik félnek, amelyen keresztül Ön a Fizetett előfizetést megvásárolta, például telefontársaság) történő befizetése automatikusan megújul az előfizetési időszak végén, kivéve, ha lemondja Fizetett előfizetését az előfizetések oldalon, még az aktuális Előfizetési időszak vége előtt. A törlés az aktuális előfizetési időszak utolsó napját követő napon lép hatályba, Ön pedig visszaáll az Ingyenes szolgáltatásra. Akkor azonban, ha a befizetését vagy a Fizetett előfizetést lemondja és/vagy a Megállapodások bármelyikét felmondja (1) azután, hogy a Spotifyhoz a Gondolkodási idő alatt, illetve (2) a Gondolkodási idő lejárta után (értelemszerűen), vagy (3) az aktuális előfizetési időszak vége előtt fért hozzá, semmilyen, nekünk már kifizetett előfizetési díjat sem térítünk vissza.

Ha a Gondolkodási idő vége előtt befizetett minden pénz teljes visszatérítését kívánja, lépjen kapcsolatba az ügyféltámogatással.

A Spotify időről időre megváltoztathatja a Fizetett előfizetések árait, az Előre fizetett időtartamot (azon időtartamok tekintetében, amelyekért még nem fizetett) és a Kódokat, ugyanakkor Önnel minden árváltozást előre közöl, egyszersmind értelemszerűen közli azt is, hogyan tudja elfogadni az említett változásokat. A Fizetett előfizetések árváltozásai az árváltozás dátumát követő következő előfizetési időszak kezdetekor lépnek hatályba. Ha az áremelkedés életbelépését követően tovább használja a Spotify szolgáltatását, azzal elfogadja az új árat. Ha nem ért egyet az árváltozásokkal, joga van a változást visszautasítani oly módon, hogy még az árváltozás hatálybalépése előtt leiratkozik a Spotify szolgáltatásáról. Ezért mindenképpen ügyeljen arra, hogy az árváltozásokkal kapcsolatos értesítéseket figyelmesen elolvassa.

16 Időtartam és megszűnés

A Megállapodások mindaddig vonatkoznak Önre, amíg azokat Ön vagy a Spotify fel nem mondja. Elismeri és egyetért azonban azzal, hogy az Ön által a Felhasználói tartalommal – beleértve a visszajelzést is – kapcsolatban adott örökös licenc visszavonhatatlan, ezért az a Megállapodások bármilyen indokkal történő megszűnése vagy felmondása után is érvényes marad. A Spotify bármikor felmondhatja a Megállapodásokat és felfüggesztheti a hozzáférését a Spotify szolgáltatásához, beleértve azt is, amikor ténylegesen vagy gyaníthatóan jogosulatlanul veszi igénybe a Spotify szolgáltatását és/vagy a Tartalmat, illetve abban az esetben, ha Ön nem tartja be a Megállapodásokat. Abban az esetben, ha Ön vagy a Spotify felmondja a Megállapodásokat, illetve ha a Spotify felfüggeszti az Ön hozzáférését a Spotify szolgáltatásához, Ön elfogadja, hogy a Spotify semmilyen tekintetben nem felelős sem anyagilag, sem másként, ugyanakkor a Spotify összeget nem térít vissza Ön által már befizetett összegeket; mindezt pedig az alkalmazandó jog értelmében megengedett legteljesebb mértékig teszi. Ha szeretné tudni, hogyan szüntetheti meg Spotify-fiókját, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a kapcsolatfelvételi űrlapon, amely a Névjegy alatt érhető el. Az e fejezetben megfogalmazottakat az alkalmazandó jogban megengedett mértékig érvényesítik. A Megállapodásokat bármikor felmondhatja.

A jelen Megállapodás 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 és 24 fejezete, s a Megállapodások bármely fejezete, amely akár kifejezetten, akár természeténél fogva még a Megállapodások megszűnése után is érvényes kell maradjon, a megszűnés után is érvényben marad.

17 Garancia és felelősséget kizáró nyilatkozat

ARRA TÖREKSZÜNK, HOGY A LEHETŐ LEGJOBB SZOLGÁLTATÁST NYÚJTSUK, ÁM ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A SPOTIFY A SZOLGÁLTATÁSÁT – KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL – AZ „MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN” VAGY AZ „ADOTT ÁLLAPOTBAN” NYÚJTJA. ÖN A SPOTIFY SZOLGÁLTATÁSÁT SAJÁT KOCKÁZATÁRA VESZI IGÉNYBE. A SPOTIFY ÉS A TARTALOM MINDEN TULAJDONOSA – AZ ALKALMAZANDÓ JOGBAN MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG – SEMMILYEN BIZTOSÍTÉKOT NEM AD, ÉS SEMMILYEN GARANCIÁT NEM VÁLLAL, UGYANAKKOR ELUTASÍT MINDEN GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT, AMI A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGET, AZ ELADHATÓSÁGOT, AZ EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, VAGY A JOGSÉRTÉSEKTŐL VALÓ tartózkodást ILLETI. SEM A SPOTIFY, SEM A TARTALOM TULAJDONOSAI NEM GARANTÁLJÁK, HOGY A SPOTIFY SZOLGÁLTATÁSA A ROSSZINDULATÚ SZOFTVERTŐL VAGY AZ EGYÉB KÁROS KOMPONENSEKTŐL MENTES. EZENKÍVÜL A SPOTIFY SEMMILYEN BIZTOSÍTÉKOT NEM AD, ÉS NEM IS GARANTÁLJA, NEM HAGYJA JÓVÁ, NEM SZAVATOLJA, NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET HARMADIK FELEK ALKALMAZÁSAIÉRT (VAGY ANNAK TARTALMÁÉRT), A FELHASZNÁLÓI TARTALOMÉRT, A HARMADIK FÉL ÁLTAL A SPOTIFY SZOLGÁLTATÁSÁN, BÁRMELY HIPERHIVATKOZOTT HONLAPON VAGY A FELSOROLTAK RÉVÉN REKLÁMOZOTT VAGY KÍNÁLT, VAGY BÁRMELY SZALAGHIRDETÉSEN VAGY MÁS REKLÁMBAN MEGJELENÍTETT BÁRMELY EGYÉB TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT. TUDOMÁSUL VESZI ÉS BELEEGYEZIK ABBA, HOGY A SPOTIFY SEM ANYAGILAG, SEM MÁS MÓDON NEM FELELŐS AZ ÖN ÉS A HARMADIK FÉL ALKALMAZÁSAIT NYÚJTÓ, HARMADIK FÉLNEK MINŐSÜLŐ SZOLGÁLTATÓK KÖZÖTT LÉTREJÖTT TRANZAKCIÓKÉRT S A SPOTIFY SZOLGÁLTATÁSÁN VAGY ANNAK RÉVÉN REKLÁMOZOTT TERMÉKEKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKÉRT. UGYANÚGY, MINT EGY TERMÉKNEK VAGY SZOLGÁLTATÁSNAK A MÉDIUMOKON KERESZTÜL, BÁRMELY KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ MEGVÁSÁRLÁSAKOR ÖNNEK ÉRTELEMSZERŰEN JÓZAN ÍTÉLŐKÉPESSÉGÉT KELL ALKALMAZNIA, EGYSZERSMIND KÖRÜLTEKINTŐEN KELL ELJÁRNIA. AZ ÖN ÁLTAL A SPOTIFYTÓL KAPOTT TANÁCCSAL, TÁJÉKOZTATÁSSAL – LEGYEN AZ SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI – EBBEN A TEKINTETBEN NEM JÖN LÉTRE A SPOTIFY NEVÉBEN GARANCIAVÁLLALÁS. E FEJEZET BIZONYOS VONATKOZÁSAI NÉMELYIK JOGHATÓSÁGBAN NEM ÉRVÉNYESEK, HA OTT AZT AZ ALKALMAZANDÓ JOG TILTJA.

MINDEZ NEM ÉRINTI ÖNNEK MINT FOGYASZTÓNAK A TÖRVÉNYES JOGAIT.

18 Korlátozás

ELFOGADJA, HOGY AZ ALKALMAZANDÓ JOGBAN MEGENGEDETT MÉRTÉKIG AZ ÖN RÉSZÉRŐL A SPOTIFY SZOLGÁLTATÁSÁVAL KAPCSOLATBAN JELENTKEZŐ PROBLÉMÁK VAGY ELÉGEDETLENSÉG DOLGÁBAN FELMERÜLŐ EGYEDÜLI ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLAT AZ, HOGY A SPOTIFY MINDEN SZOFTVERÉT ELTÁVOLÍTJA, S A TOVÁBBIAKBAN NEM VESZI IGÉNYBE A SPOTIFY SZOLGÁLTATÁSÁT. MÍG A SPOTIFY SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL HARMADIK FÉL ALKALMAZÁSAIÉRT ÉS AZOK TARTALMÁÉRT, ÉS MIKÖZBEN LEHET, HOGY ÖNNEK A HARMADIK FÉL ALKALMAZÁSAIVAL VALÓ KAPCSOLATÁT A HARMADIK FELEKKEL KÖTÖTT KÜLÖN MEGÁLLAPODÁSOK SZABÁLYOZZÁK, ÉSPEDIG AZ ALKALMAZANDÓ JOGBAN MEGENGEDETT MÉRTÉKIG, AZ ÖN EGYEDI ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATA – AMI A SPOTIFYT ILLETI – A HARMADIK FÉL ALKALMAZÁSAIVAL VAGY ANNAK TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK ÉS ELÉGEDETLENSÉG ESETÉN ABBAN ÁLL, HOGY A HARMADIK FÉL ILYEN ALKALMAZÁSÁT ELTÁVOLÍTJA ÉS/VAGY A TOVÁBBIAKBAN NEM VESZI IGÉNYBE.

A JOGSZABÁLYBAN MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG, A SPOTIFY, ANNAK TISZTVISELŐI, RÉSZVÉNYESEI, ALKALMAZOTTAI, MEGBÍZOTTJAI, IGAZGATÓI, LEÁNYVÁLLALATAI, TÁRSVÁLLALATAI, JOGUTÓDAI, ENGEDMÉNYESEI, SZÁLLÍTÓI ÉS LICENCBE ADÓI ANYAGILAG NEM FELELŐSEK (1) KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, ESETLEGES, BÜNTETŐ JELLEGŰ, PÉLDÁS KÁRTÉRÍTÉS VAGY KÁRPÓTLÁS; (2) HASZNÁLATKIESÉS, ADATVESZTÉS, ÜZLET ELMARADÁSA VAGY KÖVETKEZMÉNYES VESZTESÉG (AKÁR KÖZVETLEN, AKÁR KÖZVETETT), MELY ESETEKBEN MINDEZ A SPOTIFY SZOLGÁLTATÁSÁNAK, HARMADIK FÉL ALKALMAZÁSAINAK VAGY A HARMADIK FÉL ALKALMAZÁSÁHOZ TARTOZÓ TARTALOMNAK AZ IGÉNYBEVÉTELÉBŐL VAGY ILLETVE IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETETLENSÉGÉBŐL SZÁRMAZIK, TEKINTET NÉLKÜL A JOGELMÉLETRE, EGYSZERSMIND TEKINTET NÉLKÜL ARRA, VAJON A SPOTIFYT AZ EMLÍTETT KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL FIGYELMEZTETTÉK-E, ÉS MÉG AKKOR IS, HA ANNAK ALAPVETŐ RENDELTETÉSE TEKINTETÉBEN A JOGORVOSLAT MEGHIÚSUL; (3) ÖSSZESÍTETT ANYAGI FELELŐSSÉG TEKINTETÉBEN, AMELY A SPOTIFY SZOLGÁLTATÁSÁVAL, HARMADIK FÉL ALKALMAZÁSAIVAL, ILLETVE A HARMADIK FÉL ALKALMAZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTALOMMAL ÖSSZEFÜGGŐ ÖSSZES KÁRIGÉNYRE VONATKOZIK, ÉSPEDIG NAGYOBB ÖSSZEGEKKEL, MINT AMELYET ÖN A SPOTIFYNAK A KÉRDÉSES ELŐZŐ TIZENKÉT HÓNAP SORÁN BEFIZETETT, VAGYIS AZ ALKALMAZANDÓ JOGBAN MEGENGEDHETŐ MÉRTÉKIG.

Semmi, ami a Megállapodásokban van, nem szünteti meg, és nem korlátozza a Spotify azon anyagi felelősségét, amely a csalásra, csalárd megtévesztésre, mulasztásával előidézett halálos balesetre vagy személyi sérülésre, továbbá – ha az alkalmazandó jog ezt előírja – a súlyos gondatlanságra vonatkozik. E fejezet bizonyos vonatkozásai bizonyos joghatóságok esetében nem érvényesek, ha azt az alkalmazandó jog azt tiltja.

19 Harmadik felek jogai

Elismeri és beleegyezik, hogy a Tartalom tulajdonosai és bizonyos forgalmazók (például az alkalmazástárolókat kínáló szolgáltatók) a Megállapodásoknak a kedvezményezettjei, akiknek joga van a Megállapodásokat Önnel szemben közvetlenül érvényesíteni. A Megállapodások, a jelen fejezetben kifejtettek kivételével, nem szándékoznak jogokat létesíteni másnak, mint Önnek és a Spotifynak, ugyanakkor a Megállapodások semmi esetre sem létesítenek jogokat harmadik félnek minősülő kedvezményezettnek. Továbbá, a Megállapodások megváltozatása, azok esetében a jogfeladás vagy a Megállapodások rendezése nem függ más személyek beleegyezésétől.

Ha Ön az alkalmazást az Apple Inc. (továbbiakban: „Apple”) alkalmazástárolójáról töltötte le, vagy ha az alkalmazást iOS-eszközön veszi igénybe, elismeri, hogy az Apple-re vonatkozó alábbi értesítést elolvasta, megértette és tudomásul veszi. E Megállapodás kizárólag Ön és a Spotify között, nem pedig az Apple-lel jön létre, az Apple pedig nem felelős a Szolgáltatásért és annak tartalmáért. Az Apple semmilyen értelemben nem kötelezett a Szolgáltatás tekintetében karbantartási és támogatási szolgáltatást nyújtani. Ha a Szolgáltatás valamely tekintetben képtelen megfelelni az alkalmazandó garanciáknak, akkor Ön az Apple-t értesítheti, az Apple pedig Önnek az alkalmazás megfelelő vételárát visszafizeti; ugyanakkor az Apple részéről – az alkalmazandó jogban megengedett maximális mértékig – nem merül fel további garanciális kötelezettség a Szolgáltatás tekintetében. Az Apple nem köteles foglalkozni az Ön vagy harmadik fél részéről a Szolgáltatással, illetve a Szolgáltatás Ön általi birtoklásával és/vagy igénybevételével kapcsolatban felmerülő jogigényekkel, korlátozás nélkül beleértve a következőket: (1) termékfelelősséggel kapcsolatos kárigények; (2) kárigény, aminek értelmében a Szolgáltatás nem felel meg valamely alkalmazandó jog előírásainak; és (3) azon kárigények, amelyek a fogyasztóvédelmi vagy hasonló jogszabályokból fakadnak. Az Apple nem köteles harmadik fél által bejelentett kárigényeket kivizsgálni, védekezni, rendezni vagy teljesíteni, hogy a Szolgáltatás és/vagy az alkalmazásnak az Ön részéről történő birtoklása és igénybevétele sérti az említett harmadik fél szellemi tulajdonhoz fűződő jogait. Beleegyezik, hogy betartja harmadik felek vonatkozó feltételeit a Szolgáltatás igénybevétele során. Az Apple és az Apple leányvállalatai az e Megállapodás harmadik félnek minősülő kedvezményezettjei, az Apple pedig – a jelen Megállapodás Ön részéről történő elfogadásakor – jogosult Önnel, mint e Megállapodás harmadik félnek minősülő kedvezményezettjével szemben a Megállapodást érvényesíteni (továbbá ennek alapján úgy tekintendő, hogy Ön ezt a jogot elfogadta). Ön állítja és kijelenti, hogy (1) nem olyan országban lakik, amelyik az Egyesült Államok embargója alatt áll vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya a „terrorizmust támogató” országként jelölt meg; továbbá (2) Ön nem szerepel a tiltott vagy korlátozott felekről az Egyesült Államok kormánya által összeállított listán.

20 Mellékmegállapodások kizárva

Az ebben a fejezetben közöltek és az Ön és a Spotify között írásban megállapodottak kivételével a Megállapodások képezik az Ön és a Spotify között létesült minden feltételt, és hatályon kívül helyeznek minden korábbi megállapodást az említett Megállapodások témakörével kapcsolatban, legyen az írásbeli vagy szóbeli.

Vegye figyelembe azonban, hogy a Spotify szolgáltatása az Ön részéről történő igénybevételének egyéb vonatkozásai tekintetében esetleg további megállapodások az irányadók. Ide tartozhat például a Spotify szolgáltatásához való hozzáférés, amit ajándékba vagy ingyenes vagy kedvezményes Kipróbálási idő eredményeként kap. Ha Ön az Ön általi igénybevétel említett vonatkozásai tekintetében ajánlatot kap, megkap minden azzal kapcsolatos további megállapodást is; Önnek pedig lehetősége nyílik, hogy a további feltételekkel egyetértsen. Az említett további feltételek némelyike fel van sorolva a Spotify honlapján. A további feltételek és a jelen Feltételek közötti ellentmondás esetén a további feltételek érvényesek.

21 Elválaszthatóság és lemondás

Hacsak másként nem szerepel a Megállapodásokban, amennyiben a Megállapodások bármely rendelkezését bármilyen okból vagy mértékig érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősítik, az érvénytelenség vagy érvényesíthetetlenség nem befolyásolja és nem teszi érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné a Megállapodások többi rendelkezését, a szóban forgó rendelkezés alkalmazását pedig a jogszabályban megengedett mértékig érvényesítik.

A Spotify vagy a harmadik félnek minősülő kedvezményezettek részéről annak elmulasztásával, hogy a Megállapodásokat vagy azok rendelkezéseit érvényesítse, nem mond le a Spotifynak vagy harmadik fél vonatkozó kedvezményezetti jogának az érvényesítéséről.

22 Átruházás

A Spotify a Megállapodásokat és azok bármely részét átruházhatja, és a Megállapodásokból fakadó bármely kötelezettségét szintén átruházhatja. Ön a Megállapodásokat vagy azok bármely részét nem ruházhatja át, s a Megállapodások alapján létesült jogait nem adhatja további licencbe harmadik félnek.

23 Kártalanítás

Ön az alkalmazandó jogban megengedett legteljesebb mértékig beleegyezik abba, hogy a Spotifyt kártalanítja, illetve mentesíti a felelősség alól mindennemű követelés esetén, s a veszteségekkel és költségekkel szemben beleértve az indokolt mértékű ügyvédi honoráriumokat és költségeket is), amelyek a következőkből fakadnak: (1) a jelen Megállapodás az Ön részéről történő megszegése; (2) Felhasználói tartalmak; (3) olyan tevékenységek, amelyekben Ön a Spotify szolgáltatáson vagy annak révén részt vesz; és (4) valamely jogszabálynak vagy harmadik fél jogainak az Ön részéről történő megsértése.

24 Jogválasztás, kötelező választott bíráskodás és helyszín

24.1 Alkalmazandó jog/Joghatóság

Hacsak az Európai Unió valamely tagállamának vagy bármely más joghatóságnak a kötelező jogszabálya másként elő nem írja, a Megállapodások (egyszersmind az azokból fakadó, illetve azokkal kapcsolatos bármely, nem szerződéssel kapcsolatos vita/követelés) a lent megjelölt állam vagy ország jogszabályainak hatálya alá tartozik, tekintet nélkül a jogelvek megválasztására vagy ütközésére.

Továbbá, Ön és a Spotify az alább felsorolt bíróságok illetékességében állapodnak meg, ha a Megállapodásokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen vita, követelés vagy ellentmondás (egyszersmind az azokból fakadó, illetve azokkal kapcsolatos bármely, nem szerződéssel kapcsolatos vita/követelés) megoldásáról van szó. (Bizonyos esetekben az említett illetékesség „kizárólagos”, ami annyit jelent, hogy más ország bírósága nem felügyelheti az ügyet; nem is lehet illetékes; egyéb esetekben az illetékesség „nem kizárólagos”, ami annyit jelent, hogy más országok bíróságainak is lehet illetékessége. Mindez a táblázaton is fel van tüntetve.)

Ország Jogválasztás Joghatóság
Lengyelország, Olaszország Svéd jog Kizárólagos; az adott ország bíróságai
Törökország Svéd jog Nem kizárólagos; a Török Köztársaság bíróságai és egyéb törvényszékei
Brazília Brazil jog A brazíliai São Paulo város, São Paulo állam állami és szövetségi bíróságai
Kanada Ontario tartomány jogrendje Kizárólagos; a kanadai Ontario állam bíróságai
Egyesült Államok, Argentína, Bolívia, Chile, Kolumbia, Costa Rica, Dominikai Köztársaság, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay Kalifornia Állam, Egyesült Államok Kizárólagos; San Francisco megye, CA vagy New York, NY állami és szövetségi bíróságai
Észtország, Hongkong, Lettország, Litvánia Svéd jog Nem kizárólagos; svédországi bíróságok
Spanyolország Spanyol jog Kizárólagos; a fogyasztó jelenlegi spanyolországi lakhelye szerinti bíróságok.
Minden más ország Svéd jog Kizárólagos; svédországi bíróságok

A Spotify nem fogad el kötelezőnek semmilyen viselkedési kódexet a jelen megállapodás keretében rögzített szolgáltatásokkal kapcsolatban.

24.2 PERTÁRSASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGFELADÁS

HA AZ ALKALMAZANDÓ JOG MEGENGEDI, ÖN ÉS A SPOTIFY ABBAN ÁLLAPODNAK MEG, HOGY MINDEGYIKÜK AZ ÖN VAGY AZ Ő MINŐSÉGÉBEN LÉPHET FEL A MÁSIKKAL SZEMBEN, NEM PEDIG MINT FELPERES, ILLETVE PERTÁRSASÁG TAGJA, BÁRMELY SZÁNDÉKOLT PERTÁRSASÁG VAGY KÉPVISELETI PERES ELJÁRÁS ESETÉN. Hacsak Ön és a Spotify másban meg nem állapodnak, semmilyen választott bíró vagy bíró nem vonhatja össze egynél több személy követeléseit, illetve más módon sem felügyelheti képviseleti vagy pertársasági eljárás semmilyen formáját.

24.3 VÁLASZTOTT BÍRÁSKODÁS

Ha Ön olyan joghatóság alá tartozik, telephelye, irodái olyan joghatóság területén vannak, vagy üzleti tevékenységet olyan joghatóság területén folytat, ahol a 24.3 pont érvényesíthető, az alábbi kötelező választott bírósági rendelkezések vonatkoznak Önre:

24.3.1 Viták rendezése és választott bíráskodás

Ön és a Spotify abban állapodnak meg, hogy az Ön és a Spotify között létesült Megállapodásokkal, vagy Önnek mint a Szolgáltatás igénybevevőjének a Spotifyjal kapcsolatban vagy ilyen vonatkozásban felmerült vita, követelés, illetve nézeteltérés (akár szerződésen, szerződésen kívüli károkozáson, rendeleten, csaláson, megtévesztésen, vagy más jogelméleten alapul, vagy a követelések akár a Megállapodások megszűnése alatt, akár az után keletkeznek) tekintetében egyéni választott bíráskodással döntenek, kötelező hatályú végzéssel. A választott bíráskodás kötetlenebb, mint egy bírósági per. A VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGON NINCS BÍRÓ VAGY ESKÜDTSZÉK, ÉS A VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI VÉGZÉSNEK A BÍRÓSÁG RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ FELÜLVIZSGÁLATA KORLÁTOZOTT. Előfordulhat, hogy szűkebb a bizonyítékok bemutatása, mint a bíróságon. A választott bírónak a jelen megállapodásra figyelemmel kell lennie, és ugyanolyan kártérítést, illetve kárenyhítést ítélhet meg, mint egy bíróság (beleértve az ügyvédi tiszteletdíjakat is), kivéve, hogy a választott bíró nem ítélhet meg deklaratív vagy ítélkező jellegű kármentesítést bárki javára, csak a választott bíráskodásban érintett peres feleknek. Ez a választott bírósági ítélet a Megállapodások megszűnése után is érvényes.

24.3.2 Kivételek

Függetlenül a fenti záradéktól (24.3.1), Ön és a Spotify abban állapodnak meg, hogy ami a jelen Megállapodásban szerepel, az nem tekintendő a jogaik bármelyikéről történő lemondásnak, azok eleve kizárásának, vagy más módon való korlátozásának a következők szempontjából: (1) egyéni kereset az Egyesült Államok valamely kisebb súlyú keresetekkel foglalkozó bírósága elé vitele, (2) érvényesítő intézkedések szorgalmazása az Egyesült Államok alkalmazandó szövetségi, állami vagy helyi hatóságain keresztül abban az esetben, ha az említett intézkedések rendelkezésre állnak, (3) elrendelő kármentesítés szorgalmazása törvényszéken, illetve (4) kereset benyújtása törvényszéken a szellemi tulajdonjog megsértésével kapcsolatos keresetek céljából.

24.3.3 Választott bíráskodási szabályok

Akár Ön, akár mi kezdeményezhetünk választott bíráskodási eljárást. Ha Ön az Egyesült Államokban lakik, telephelye, irodája az Egyesült Államokban van, vagy üzleti tevékenységet ott folytat, az Ön és a Spotify között történő minden választott bíráskodás lefolytatása végül a kereskedelmi viták rendezésének eljárásai, valamint az Amerikai Választott Bírósági Társaság („AAA”) mindenkor érvényben lévő, a fogyasztókat érintő jogvitákra vonatkozó kiegészítő eljárásai szerint történik („AAA-szabályok”), éspedig a Megállapodásokban módosítottak szerint. Ön és a Spotify abban állapodnak meg, hogy ezek a Megállapodások befolyásolják az államközi kereskedelmet, tehát az Egyesült Államok szövetségi választott bíráskodási törvénye és a szövetségi választott bíráskodási jogszabályok érvényesek, illetve szabályozzák a jelen rendelkezés értelmezését és érvényesítését (a fent említett jogválasztási rendelkezés dacára). Az AAA-szabályok, s az azzal kapcsolatos utasítások, hogyan kell egy választott bíráskodási eljárást az AAA-nál benyújtani, itt megtalálhatók: adr.org, illetve fel is hívhatja az AAA-t a következő telefonszámon: 1-800-778-7879. A Spotify az AAA-val történő kapcsolatfelvételben is segítségére is lehet.

Minden választott bírósági tárgyalásra közösen megállapított helyszínen kerül sor San Franciscóban, Kaliforniában vagy New York állam New York városában, feltéve hogy a követelés 10000 USD vagy kevesebb, Ön választhatja meg, hogy a választott bíráskodásra (1) kizárólag a választott bíró elé tárt dokumentumok alapján; (2) bírósági megjelenés híján, a telefonon történő meghallgatás alapján; illetve (3) személyes meghallgatás alapján kerüljön-e sor, éspedig az Ön számlázási címe szerinti megye vagy község területén az AAA-szabályok révén kialakítottak szerint.

Az Ön részéről a választott bíráskodással kapcsolatban felmerülő díjak és a választott bíráskodással kapcsolatos javadalmazás Önre jutó része az AAA fogyasztói szabályaiban megadott díjakra korlátozódik, a fennmaradó részt pedig a Spotify állja. Ha a választott bíró úgy találja, hogy vagy az Ön követelésének lényege vagy az Igényben szorgalmazott kármentesítés komolytalan, vagy a követelés említett lényege vagy az említett kármentesítés tévesen került beterjesztésre a bíróság elé (a polgári törvénykönyv szövetségi szabályozása 11(b) paragrafusában kifejtett követelmények segítségével felmértek szerint), akkor minden díj befizetésére nézve vonatkozólag az AAA-szabályok az irányadók. Ilyen esetben Ön beleegyezik, hogy a Spotifynak megtérít minden, a Spotify által korábban befizetett pénzt, amelynek a befizetése egyébként az Ön kötelessége volna az AAA-szabályok értelmében. Tekintet nélkül arra, hogy a választott bíráskodás milyen módon történik, a választott bíró abból a szempontból megfelelő, indoklással ellátott, írásos végzést hoz, hogy azokat a lényegi ténymegállapításokat és következtetéseket megmagyarázza, amelyeken a végzés és az ítélet, ha van ilyen, alapul. A választott bíró az eljárás során és a bármelyik fél részéről a választott bíró érdemben hozott döntésétől számított 14 napon belül benyújtott kérése alapján bármikor hozhat döntéseket, és megoldhat vitákat, ami a díjak vagy költségek befizetését és visszatérítését illeti.

Ha Ön nem az Egyesült Államokban lakik, telephelye, irodája nem az Egyesült Államokban van, illetve üzleti tevékenységet nem az Egyesült Államokban folytat, az Ön és a Spotify között szervezett minden választott bíráskodás lefolytatására a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce, „ICC”) akkor érvényes választott bíráskodási szabályai értelmében kerül sor végül („ICC-szabályok”), éspedig egy vagy több, az ICC-szabályoknak megfelelően kinevezett választott bíró bevonásával, figyelemmel az említett fejlesztői feltételek révén módosítottakra; és minden említett választott bíráskodás irányítása az ICC (Nemzetközi Kereskedelmi Kamara) Nemzetközi Választott Bírósága révén történik.

Minden választott bírósági ülésre angol nyelven kerül sor, és hacsak az Európai Unió tagállamának vagy bármely más joghatóságának a kötelező érvényű jogszabálya másként elő nem írja, a bármely választott bíráskodás során alkalmazandó jogszabályok az Egyesült Államok Kalifornia Államának jogszabályai, tekintet nélkül a jog megválasztására vagy a jogelvek ütközésére.

24.3.4 Benyújtási határidő

Minden választott bírósági ülés azzal kezdődjön, hogy keresetet nyújtanak be a választott bírósághoz az azt követő dátumtól számított EGY (1) ÉVEN belül, hogy a követelést érvényesítő fél először szerez tudomást, vagy ésszerűen tudomást kell szereznie a követelést kiváltó cselekményről, mulasztásról vagy nem teljesítésről; ugyanakkor semmilyen jogorvoslathoz fűződő jog sem kínálkozik bármely, az említett időtartamon belül nem érvényesített követelés tekintetében. Ha az alkalmazandó jogszabályok tiltják a követelések érvényesítésének egyéves korlátozási idejét, minden követelést az alkalmazandó jogszabályokban megengedett legrövidebb időn belül kell érvényesíteni.

24.3.5 Értesítések; eljárás

Annak a félnek, amelyik választott bíráskodást szorgalmaz, előbb a jogvitáról szóló írásos értesítést el kell küldenie a másik félnek, éspedig ajánlott és tértivevényes levélpostai vagy Federal Express küldeményként, illetve abban az esetben, ha Önnél a nyilvántartásunkban nem szerepel fizikai cím, elektronikus posta igénybevételével (továbbiakban: „Értesítés”). A Spotify értesítési címe a következő: Spotify, Attn: Vezető jogtanácsos, 45 W. 18th Street, 7th Floor, New York, New York 10011, Egyesült Államok. Az Értesítésnek (1) ismertetnie kell a kereset vagy jogvita természetét és alapját; egyszersmind (2) ki kell fejtenie a közelebbről meghatározott, szorgalmazott kármentesítést („Kereset”). Abban állapodunk meg, hogy jóhiszemű erőfeszítéseket teszünk a követelés közvetlen elrendezésére, de ha az Értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül ennek érdekében nem tudunk megállapodni, Ön vagy a Spotify választott bírósági eljárást kezdeményezhet. A választott bírósági eljárás során az Ön vagy a Spotify által tett rendezési ajánlat összegét nem hozzák a választott bíró tudomására, amíg a választott bíró meg nem hozza végleges határozatát, illetve, ha van ilyen, végleges ítéletét. Abban az esetben, ha jogvitánk végül a választott bíráskodási eljárás során az Ön javára oldódik meg, a Spotify Önnek kifizeti (1) a választott bíró által megítélt összeget, ha van ilyen, (2) valamint a Spotify által utoljára felkínált írásos rendezési összeget; illetve (3) 1000 dollárt, attól függően, melyik a nagyobb érték. A választott bíráskodás során nyilvánosságra hozott minden dokumentumot és információt az említett dokumentumok és információk címzettje (befogadója) szigorúan bizalmasan kezeli, amelyeket egyébként a címzett (befogadó) semmi másra nem használ fel, mint a választott bíráskodás, illetve a választott bíró határozatának és ítéletének az érvényesítése, ugyanakkor az említetteket nem hozzák nyilvánosságra, kivéve az olyan személyeknek történő, szigorúan bizalmas nyilvánosságra hozatalt, akiknek ilyen célból, illetve az alkalmazandó jogban előírtak szerint az említetteket ismerniük kell. A választott bíró határozatának és ítéletének az érvényesítéséhez szükségesek kivételével, sem Ön, sem a Spotify nem tesz semmilyen nyilvános bejelentést vagy megjegyzést, illetve nem teremt publicitást a választott bíráskodásnak, korlátozás nélkül ideértve, hogy a szerződő felek jogvitában állnak egymással, de ugyanígy korlátozás nélkül beleértve választott bíráskodás létezésének a tényét, illetve a választott bíró határozatát vagy ítéletét is.

24.3.6 Módosítások

Ha a Spotify a jövőben változtatást eszközöl ezen a választott bíráskodási rendelkezésen (kivéve a Spotify értesítési címén eszközölt változtatást), Ön minden ilyen változtatást visszautasíthat, ha a Spotify értesítési címére írásbeli értesítést küld a változtatástól számított 30 napon belül, mely esetben az Önnek a Spotifynál létező fiókja azonnal megszűnik, ez a választott bíráskodási rendelkezés pedig – mivel az az Ön által visszautasított módosítások előtt közvetlenül érvényben van – a továbbiakban is érvényes marad.

24.3.7 Érvényesíthetőség

Ha a 24.2 pontban a pertársasággal kapcsolatban említett jogfeladást választott bírósági eljárás keretében érvényesíthetetlennek találják, illetve ha a jelen 24. fejezet teljes egészét ki nem kényszeríthetőnek találják, akkor a jelen 24.3 pont teljes egésze semmis és érvénytelen, ilyen esetben pedig a szerződő felek abban állapodnak meg, hogy a 24.1 fejezetben ismertetett kizárólagos illetékesség és joghatóság szabályozza a Megállapodásokból, illetve azokkal kapcsolatban felmerülő minden intézkedést.

25 Kapcsolatfelvétel

Ha kérdése van a Spotify szolgáltatásával vagy a Megállapodásokkal kapcsolatban, felveheti a kapcsolatot a Spotify ügyfélszolgálatával, amennyiben ellátogat honlapunk Súgó részéhez.

Ha Ön kaliforniai lakos, a Megállapodásokat Önnek elektronikusan juttathatják el, ha levelet küld a Spotifynak, ahol a címzett a következő: Vezető jogtanácsos, 45 W. 18th Street, 7th Floor, New York, New York 10011, Egyesült Államok, éspedig a saját e-mail címével, valamint a Megállapodásokra vonatkozó kéréssel egyetemben. Ezenkívül, Kalifornia Állam polgári törvénykönyve 1789.3-as szakasza értelmében, felveheti a kapcsolatot írásban is a Kaliforniai Fogyasztóvédelmi Minisztérium fogyasztói szolgálatai részlegéhez tartozó panaszkezelő egységével a következő címen: 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, Kalifornia 95834, illetve telefonon is megteheti ugyanezt a következő számon: 1-800-952-5210, ha meg szeretné oldani a szolgáltatással kapcsolatos panaszát, illetve további tájékoztatást szeretne kapni a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban.

Köszönjük, hogy elolvasta Feltételeinket. Reméljük, élvezi a Spotify igénybevételét!

Szerződő jogi személy:

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden (Svédország)
SE556703748501

© Spotify AB.