Spotify Felhasználási feltételek

1. Bevezetés

2. Az általunk nyújtott Spotify szolgáltatás.

3. A Spotify szolgáltatás használata

4. Tartalom és szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

5. Ügyfélszolgálat, információ, kérdések és panaszkezelés

6. Problémák és viták rendezése

7. További információ a jelen Feltételekről

1. Bevezetés

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Használati feltételeket (a továbbiakban: „Feltételek"), ugyanis ezek szabályozzák, hogy miként használhatja a Spotify személyre szabott, zene és egyéb tartalmak streamelésére alkalmas szolgáltatásait (a szolgálatáshoz való hozzáféréssel együtt), beleértve minden webhelyünket és szoftveralkalmazásunkat, amelyek a jelen Feltételeket magukban foglalják, illetve jelen Feltételekhez kapcsolódnak (a továbbiakban együttesen: „Spotify szolgáltatás"), valamint minden olyan zenét, videót, podcastot vagy egyéb anyagot, amelyek a Spotify szolgáltatáson keresztül elérhetőek (a továbbiakban „Tartalom").

A Spotify szolgáltatás használatára további, Spotify által előterjesztett feltételek vonatkozhatnak, amelyek hivatkozás révén jelen Feltételek (együttesen a továbbiakban: „Megállapodások") részét képezik. Az alábbi 7. szakaszban tájékozódhat ezekről a további feltételekről, valamint arról, hogy miként módosíthatjuk a jelen Feltételeket vagy a hivatkozással beépített további feltételeket. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a Spotify miként gyűjti be, használja fel és védi meg az Ön személyes adatait, kérjük, olvassa el a Spotify Adatvédelmi Szabályzatát.

A Spotify szolgáltatásra való feliratkozás, vagy a Spotify szolgáltatás egyéb módon történő használata révén Ön hozzájárul a jelen Feltételekhez. Amennyiben nem járul hozzá a jelen Feltételekhez, nem használhatja a Spotify szolgáltatást, illetve nem férhet hozzá a Tartalomhoz.

Szolgáltató

A jelen Feltételek Ön és a Spotify AB (Regeringsgatan 19, 111 53, Stockholm, Sweden) vállalat között állnak fenn.

Korhatárra és jogosultságra vonatkozó követelmények

A Spotify szolgáltatás használatára, illetve bármely Tartalomhoz való hozzáférésre Ön abban az esetben jogosult, ha (1) legalább 13 éves (vagy a saját országában érvényes, ezzel egyenértékű alsó korhatárt betöltötte), (2) amennyiben saját országában kiskorúnak minősül, rendelkezik szülői vagy gondviselői hozzájárulással; (3) rendelkezik a szükséges jogkörrel ahhoz, hogy kötelező érvényű szerződésre lépjen velünk, és semmilyen vonatkozó törvény nem gátolja Önt ebben, valamint (4) olyan országban él, ahol rendelkezésre áll a Szolgáltatás. Ön garantálja továbbá, hogy az Ön által a Spotify számára megadott regisztrációs adatok a valóságnak megfelelnek, pontosak és teljesek, valamint vállalja, hogy ezt mindenkor fenntartja. Ha Ön hazájában kiskorú, akkor az Ön nevében szülőjének vagy gondviselőjének kell elfogadnia jelen Feltételeket. A regisztrációs folyamat során további információt találhat a korhatárra vonatkozó korlátozásokról. Amennyiben nem felel meg a korhatárra vonatkozó korlátozás követelményeinek, nem regisztrálhat felhasználóként. Bizonyos piacokon a Spotify felajánlhatja az elsődleges fiókok tulajdonosainak, hogy a családi előfizetés részeként gyermekeknek szóló élményhez biztosíthatnak hozzáférést. Az ilyen hozzáférés aktiválásával az elsődleges fióktulajdonos megerősíti, hogy ő az élményekhez hozzáférő bármely felhasználó törvényes gyámja, és hogy a Spotify használatára engedélyt ad a fiatalabb felhasználónak .

2. Az általunk nyújtott Spotify szolgáltatás.

Spotify szolgáltatási lehetőségek

Vállalatunk számos Spotify szolgáltatási lehetőséget biztosít. Bizonyos Spotify szolgáltatási lehetőségekhez ingyenesen juthat hozzá, míg az egyéb lehetőségekhez való hozzáféréshez előzetes fizetés szükséges (a továbbiakban „Fizetett előfizetések"). Emellett kínálatunk részét képezhetik különleges promóciós csomagok, tagságok vagy szolgáltatások, többek között külső felek termékei és szolgáltatásai. Az ilyen külső felek által biztosított termékekért és szolgáltatásokért nem tartozunk felelősséggel.

Próbaverziók

Alkalmanként mi vagy egyéb, a nevünkben eljáró felek a Fizetett előfizetések próbaverzióit kínálhatják egy adott időszakra, ingyenesen vagy csökkentett áron (a továbbiakban „Próbaverzió"). A Spotify szolgáltatás Próbaverziójának használata révén Önnek el kell fogadnia a Spotify Premium akciós feltételeit.

Külső felek által készített alkalmazások, eszközök és nyílt forráskódú szoftverek

Előfordulhat, hogy a Spotify szolgáltatás integrálva van külső felek alkalmazásaiba, webhelyeibe vagy szolgáltatásaiba (a továbbiakban: „Külső felek által készített alkalmazások"), illetve külső felek által készített személyi számítógépekbe, mobiltelefonokba, táblagépekbe, testen hordható eszközökbe, hangszórókba vagy egyéb eszközökbe (továbbiakban: „Eszközök"), illetve más módon interakcióba lép ilyenekkel. Ezekre a Külső felek által készített alkalmazásokra és Eszközökre további feltételek és irányelvek lehetnek érvényesek, amelyeket a vonatkozó külső fél biztosít az Ön számára. A Spotify nem vállal garanciát a Külső felek által készített alkalmazások és az Eszközök Spotify szolgáltatással való kompatibilitásáért.

Szolgáltatási korlátozások és módosítások

Megfelelő gondossággal és szakértelemmel járunk el annak érdekében, hogy működőképes állapotban tartsuk a Spotify szolgáltatást, és személyre szabott, magával ragadó hangélményt biztosítsunk Önnek. Azonban szolgáltatásaink kínálata és elérhetősége alkalmanként változhat, illetve a vonatkozó törvények módosíthatják azt, amely nem von maga után felelősséget az Ön irányában, például:

  • A Spotify szolgáltatásokban megszakításokat okozhatnak bizonyos műszaki nehézségek, karbantartás, tesztelés vagy frissítések, beleértve azokat is, amelyekre a vonatkozó jogi és szabályozási követelmények változása miatt van szükség.
  • Célunk Szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése és tökéletesítése, és előfordulhat, hogy (ideiglenesen vagy tartósan) módosítjuk, felfüggesztjük vagy megszüntetjük a Spotify szolgáltatás egészét vagy egy részét (beleértve konkrét funkciókat, jellemzőket, előfizetési csomagokat és promóciós ajánlatokat).
  • Dinamikus tartalomkínálatunk folyamatosan fejlődik és alkalmazkodik a Spotify-közösség igényeihez. A Spotify nem köteles valamely konkrét tartalom biztosítására a Spotify szolgáltatás révén, és a Spotify vagy a vonatkozó tulajdonosok figyelmeztetés nélkül is eltávolíthatják a hozzáférést bizonyos dalokhoz, videókhoz, podcastokhoz, hangoskönyvekhez és egyéb Tartalomhoz.

Ha Ön a továbbiakban nem kívánja használni a Spotify szolgáltatást, a jelen Feltételek felmondására vonatkozó jogát az alábbi 6. szakasz szabályozza.

Amennyiben Ön közvetlenül a Spotify vállalatnak már előre kifizette egy Fizetett előfizetés díját, amelyet a Spotify az előre kifizetett időtartam lejárta előtt megszüntet (az alábbi, Kifizetések és lemondások szakaszban meghatározott fogalomnak megfelelően), a Spotify a megszüntetés után visszatéríti Önnek az előre kifizetett időtartamra vonatkozó díjakat az aktuális Fizetett előfizetés fel nem használt részéért. A fiók- és számlázási információit naprakészen kell tartania annak érdekében, hogy a visszatérítést eljuttathassuk Önnek.

A Spotify nem felelős vagy köteles Önnek visszatérítést nyújtani az internet- vagy egyéb szolgáltatás olyan kimaradása vagy hibája miatt, amelyet kormányzati hatóságok intézkedései, vagy más külső felek a vállalat ellenőrzésén kívül eső tevékenységei okoztak.

3. A Spotify szolgáltatás használata

Spotify-fiók létrehozása

Előfordulhat, hogy a Spotify szolgáltatás egészének vagy egy részének használatához Spotify-fiókot kell létrehoznia. A felhasználónevet és a jelszót kizárólag személyesen Ön használhatja, és azt bizalmasan kell kezelni. Ön tisztában van azzal, hogy felelős a felhasználóneve és jelszava bármilyen jellegű felhasználásáért (beleértve bármely jogosulatlan használatot is). Haladéktalanul értesítse az Ügyfélszolgálatunkat, ha a felhasználóneve vagy jelszava elveszett vagy ellopták, illetve ha arra gyanakszik, hogy jogosulatlanul hozzáfértek a fiókjához.

A Spotify bármikor, bármilyen okból visszaveheti a felhasználónevét, illetve kötelezheti Önt arra, hogy megváltoztassa.

Az Ön jogai a Spotify szolgáltatás használatára

Hozzáférés a Spotify szolgáltatáshoz

A jelen Feltételek betartásától függően (beleértve bármely egyéb vonatkozó felhasználási feltételt), korlátozott, nem kizárólagos, visszavonható engedélyt biztosítunk Önnek a Spotify szolgáltatás és a Tartalom személyes, nem kereskedelmi jellegű használatához (a továbbiakban együttesen: „Hozzáférés"). Ez a Hozzáférés hatályban marad, amennyiben és ameddig Ön vagy a Spotify meg nem szünteti azt. Ön vállalja, hogy nem osztja szét újra, illetve nem adja tovább a Spotify szolgáltatást és a Tartalmat.

A Spotify szoftveralkalmazásokhoz és a Tartalomhoz Ön egy licenc keretein belül jut hozzá, azok nem kerülnek értékesítésre vagy átadásra az Ön számára, a Spotify szoftveralkalmazások és a Tartalom összes példánya a Spotify és annak licencadói tulajdonában marad, az Eszközeire történő telepítést követően is.

A Spotify tulajdonjogai

A Spotify szolgáltatás és a Tartalom a Spotify és licencadói tulajdonát képezik. Minden Spotify védjegy, szolgáltatásnév, márkanév, embléma, tartománynév és a Spotify márka bármely egyéb jellemzője (a továbbiakban: „Spotify márkajellemzők") a Spotify és licencadói kizárólagos tulajdonát képezik. A Feltételek nem biztosítanak Önnek jogot a Spotify márkajellemzők bármelyikének használatára, függetlenül attól, hogy a használat kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból történik.

Ön vállalja, hogy a Spotify felhasználói irányelvei Önre kötelező érvényűek, és a Spotify szolgáltatást, a Tartalmat vagy ezek bármely részét nem fogja a jelen Feltételekben nem kifejezetten engedélyezett módon használni.

Kifizetések és lemondások

Fizetett előfizetések

A Fizetett előfizetést közvetlenül a Spotify vállalattól vagy külső félen keresztül vásárolhatja meg az alábbi módokon:

  • havonta vagy egyéb, Önnel a kifizetést megelőzően közölt rendszeres időközönként előre kifizeti az előfizetési díjat; vagy
  • előzetes fizetéssel, amelynek révén egy bizonyos időtartamra kap hozzáférést a Spotify szolgáltatáshoz (a továbbiakban: „Előre kifizetett időtartam").

Az adó mértékének kalkulációja az Ön által biztosított információ, valamint a havi fizetés időpontjában vonatkozó ár alapján történik.

Amennyiben külső félen keresztül vásárol hozzáférést egy Fizetett előfizetéshez, előfordulhat, hogy a jelen Feltételeken felül a külső fél felhasználási feltételei is érvényesek a Spotify szolgáltatás használatára. Amennyiben a Spotify által vagy nevében nyújtott vagy értékesített kód, ajándékkártya, előzetes fizetési ajánlat vagy egyéb ajánlat használatával vásárol Fizetett előfizetéshez való hozzáférést (a továbbiakban: „Kódok"), akkor Ön elfogadja a Spotify Kártyákra vonatkozó feltételeit.

Ár- és adóváltozások

A Spotify időről időre megváltoztathatja a Fizetett előfizetések árát, beleértve az ismétlődő előfizetési díjakat, az Előre kifizetett időtartamot (a még ki nem fizetett időszakok tekintetében) vagy a (a fenti meghatározás szerint) Kódokat a körülmények – például a termékkínálat és a funkciók változásai, az üzletmenet változásai vagy a gazdasági környezet – változásainak megjelenítése érdekében, illetve biztonsági, jogi vagy szabályozási okokból bármely ésszerű módon, beleértve az e-mailben vagy az alkalmazáson belüli értesítéssel vagy más módon történő kommunikációt, az ésszerű értesítéssel történő árváltoztatást, minden esetben legalább 30 nappal korábban. Az árváltozás a következő, az árváltozás dátumát követő előfizetési időszak kezdetén lép érvénybe. A vonatkozó törvények értelmében Ön a beleegyezését adja az új árhoz azáltal, hogy az árváltozás érvénybe lépése után sem hagy fel a Spotify szolgáltatás használatával. Amennyiben nem adja beleegyezését az árváltozáshoz, jogában áll a változtatást visszautasítani úgy, hogy az árváltozás hatályba lépését megelőzően leiratkozik a Fizetett előfizetésről.

Az adó mértéke a havi fizetés időpontjában érvényes áron alapul. Ezek az összegek idővel változhatnak, az Ön országa, állama, területe vagy akár városa helyi adókötelezettségeinek változásával párhuzamosan. Az Ön által megadott fiókinformációk alapján az adó mértéke automatikusan változik

Számlázás és lemondás

Eltérő jelzés hiányában (például ha Ön előre kifizetett időtartamra szerződött), a Fizetett előfizetések határozatlan ideig, lemondásig tartanak. A számlázás minden számlázási időszak első napján ismétlődő alapon történik, és Ön az akkor érvényes előfizetési díjat fizeti, illetve felhatalmazást ad részünkre (vagy ha Ön harmadik személyen keresztül regisztrál, az adott harmadik fél részére) arra, hogy fizetési módját azzal megterheljük.

A Fizetett előfizetést bármikor lemondhatja – ehhez jelentkezzen be Spotify fiókjába, és kövesse a „Fiók" oldalon található utasításokat, vagy kattintson ide és kövesse az utasításokat. Eltérő rendelkezés hiányában a lemondás annak a számlázási időszaknak a végétől lép hatályba, amelyben a lemondásra sor kerül, és fiókja a Spotify szolgáltatás ingyenes verziójára kerül visszaminősítésre. A jelen Feltételekben kifejezetten meghatározott esetek kivételével nem biztosítunk visszatérítést vagy jóváírást részleges előfizetési időszakokért.

Amennyiben kód használatával vásárolt Fizetett előfizetést, automatikusan megszűnik az előfizetése a kódban foglalt időszak végén, illetve ha nem áll rendelkezésre előre kifizetett egyenleg a Spotify szolgáltatás kifizetéséhez.

A jelen Feltételek szerinti egyéb jogaink mellett és azoktól függetlenül fenntartjuk a jogot, hogy a Fizetett előfizetést bármikor, az Ön legalább 14 nappal korábban történő értesítésével felmondjuk. Eltérő tájékoztatás hiányában lehetővé tesszük, hogy az adott számlázási időszak hátralévő részében továbbra is hozzáférjen a Fizetett előfizetéshez, majd ezt követően a Spotify szolgáltatás ingyenes verziójára minősítjük vissza a fiókját.

Visszavonási jog

Amennyiben feliratkozik egy Próbaverzióra, vállalja, hogy a Fizetett előfizetésre (amelynek Próbaverzióját megszerzi) vonatkozó visszavonási jog tizennégy (14) nappal a Próbaverzió használatának megkezdése után véget ér. Amennyiben a Próbaverzió lejárta előtt nem mondja le a Fizetett előfizetést, elveszíti a visszavonási jogát, és feljogosítja a Spotify vállalatot arra, hogy minden hónapban automatikusan levonja Öntől a megállapodás szerinti árat, amíg Ön le nem mondja a Fizetett előfizetést. A tizennégy (14) napnál rövidebb időszakkal rendelkező próbaverziók esetén Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Próbaverzió lejárta után közvetlenül fizetett szolgáltatást biztosítsunk Önnek, illetve hogy ettől az időponttól kezdődően elveszíti visszavonási jogát.

Amennyiben Próbaverzió nélküli Fizetett előfizetést vásárol, Ön elfogadja, hogy tizennégy (14) nap áll rendelkezésére, hogy bármilyen okból lemondja az előfizetést, és köteles megtéríteni számunkra azon szolgáltatások árát, amelyeket addig az időpontig biztosítottunk az Ön számára, amikor közli velünk, hogy meggondolta magát. Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ha a fizetést követően haladéktalanul biztosítjuk a szolgáltatást az Ön részére, elveszíti a visszavonási jogát, és felhatalmazza a Spotify vállalatot arra, hogy lemondásig automatikusan megterhelje az Ön számláját.

Felhasználói irányelvek

Abból a célból hoztuk létre a Spotify szolgáltatások irányelveit, hogy biztosítsuk azt, hogy a Spotify szolgáltatás mindenki számára élvezhető maradjon (a továbbiakban: „Spotify felhasználói irányelvek"). A Spotify szolgáltatás használata során be kell tartania a Spotify felhasználói irányelvei rendelkezéseit, valamint az összes vonatkozó jogszabályt, szabályt és rendelkezést, illetve tiszteletben kell tartania a külső felek szellemi tulajdonhoz fűződő, adatvédelmi és egyéb jogait.

Márkához kapcsolódó felhasználói fiókok

Amennyiben Ön egy vállalat, szervezet, jogi személy vagy márka (a továbbiakban: „Márka", illetve fiók esetében „Márkához kapcsolódó felhasználói fiók") nevében hoz létre Spotify-fiókot, akkor a Feltételekben használt „Ön" és „önöző formájú birtokos alakok" (beleértve a hivatkozás révén ezen Feltételek részét képező egyéb Spotify felhasználási feltételeket) kifejezések mind Önre, mind a Márkára vonatkoznak.

Amennyiben Márkához kapcsolódó felhasználói fiókot hoz létre, akkor vállalja és garantálja, hogy jogosult minden, a Feltételekben leírt engedély és licenc megszerzésére (beleértve bármely vonatkozó Spotify felhasználási feltételt), valamint a Márkát a jelen Feltételek betartására kötelezi.

Egy Márka követhet felhasználókat, valamint létrehozhat és megoszthat lejátszási listákat, feltéve, hogy a Márka nem tesz olyan lépéseket, amelyek a Márka és a követett felhasználó, művész, dalszerző vagy bármely egyéb személy közötti támogatást vagy kereskedelmi kapcsolatot sejtetnek, kivéve, ha a Márka független módon megszerezte az ilyen támogatásra való utalás jogát. Emellett a Márkáknak nyíltan vállalniuk kell a felhasználók előtt a művészek, dalszerzők, felhasználók vagy egyéb külső felek számára biztosított támogatások vagy ellenszolgáltatások meglétét, valamint kötelesek megfelelni minden vonatkozó jogszabály, szabályozás és eljárási szabályzat rendelkezéseinek, amennyiben a fent említett tevékenységekben vesznek részt.

Exportfelügyelet és szankciók

A Spotify termékei az Európai Unió, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és más joghatóságok exportfelügyeleti és gazdasági szankciós jogszabályainak hatálya alá tartozhatnak, beleértve, de nem kizárólagosan a módosított 2021/821 rendeletet (a kettős felhasználású termékekről szóló uniós rendelet), a 2002. évi brit exportellenőrzési törvényt és a 2008. évi brit exportellenőrzési rendeletet, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának exportigazgatási törvénye, az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatalának kereskedelmi és gazdasági szankcióit, valamint a Külügyminisztérium nemzetközi fegyverkereskedelemről szóló törvényét (a továbbiakban: „kereskedelemellenőrzési jogszabályok"). Ön kijelenti és szavatolja, hogy (1) nem területi szankciókkal sújtott országban vagy területen (együttesen „szankcionált országok") tartózkodik, szokásos tartózkodási helye nem ott található, illetve nem annak jogszabályai szerint szerveződött szervezet, és nem áll olyan kormány tulajdonában, illetve nem olyan kormány képviseletében jár el, amelyre vagyoni eszközök zárolására vonatkozó szankciók vonatkoznak, illetve nem szankcionált országban tartózkodó vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személy, illetve nem ott szerveződött szervezet, illetve nem annak nevében jár el; és (2) nem az EU, UK., US., vagy más vonatkozó kormányzati korlátozási listán – például az uniós pénzügyi szankciók hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek összevont listáján, vagy az Egyesült Királyság összevont listáján, vagy az Egyesült Államok kormánya által vezetett, a különlegesen megjelölt személyek listáján – szereplő személy, illetve nem áll ilyen személy több mint 50%-os tulajdonában vagy ellenőrzése alatt.

Vállalja, hogy a Spotify termékeinek és szolgáltatásainak használata során betartja az összes alkalmazandó kereskedelemellenőrzési jogszabályt. Konkrétabban vállalja, hogy – sem közvetlenül, sem közvetve – nem használ, nem ad el, nem exportál, nem reexportál, nem ad át, nem irányít át, nem ad ki, és nem idegenít el más módon a Spotify-tól a jelen Feltételek alapján kapott terméket, szoftvert vagy technológiát (beleértve az ilyen technológiából származó vagy azon alapuló termékeket) semmilyen célállomás, szervezet vagy személy számára, illetve a kereskedelemellenőrzési jogszabályok által tiltott célra történő felhasználásra. A Spotify nem köteles olyan módon eljárni, amely az alkalmazandó kereskedelemellenőrzési jogszabályok szerint tilos, és a Spotify kizárólagos belátása szerint tartózkodik attól, hogy közvetlenül vagy közvetve részt vegyen olyan termékek vagy szolgáltatások nyújtásában, amelyek az alkalmazandó kereskedelemellenőrzési jogszabályok szerint tiltottak lehetnek.

4. Tartalom és szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

Felhasználói tartalom

A szolgáltatásban közzétett tartalom

A Spotify felhasználói tartalmat tehetnek közzé, tölthetnek fel vagy hozhatnak létre egyéb módon a Spotify szolgáltatásban (a továbbiakban: „Felhasználói tartalom"). A kétségek elkerülése érdekében „Felhasználói tartalomnak" minősül minden olyan információ, anyag és egyéb tartalom, amelyet a felhasználók a Spotify Szolgáltatáshoz hozzáadnak, abban létrehoznak, feltöltenek, beküldenek, megosztanak vagy közzétesznek. A Felhasználói tartalomra vagy más, harmadik féltől származó tartalomra és annak moderálására vonatkozó további információkért lásd a Platformszabályzatunkat,, a Tartalmi műveletekre vonatkozó információkat és a Szellemi tulajdonra vonatkozó szabályzatunkat.

Kizárólag Ön tartozik felelősséggel minden Ön által közzétett Felhasználói tartalomért.

Ön ígéretet tesz, hogy minden, a Spotify felületein közzétett Felhasználói tartalom tekintetében, (1) annak tulajdonosa vagy jogosult az adott Felhasználói tartalom közzétételére; és (2) az adott Felhasználói tartalom, illetve annak Spotify általi használata, az alábbiakban megadott licenc alapján (i) nem sérti a jelen Feltételeket, a vonatkozó jogszabályokat vagy bármely külső fél szellemi tulajdonhoz fűződő vagy egyéb jogait; illetve (ii) nem jelent a Spotify részéről Önnel vagy az Ön Felhasználói tartalmával vagy bármilyen művésszel, zenekarral, márkával vagy egyéb személlyel vagy jogi személlyel fennálló kapcsolatot vagy ezek Spotify általi jóváhagyását, amennyiben erre a Spotify vagy az adott személy vagy jogi személy kifejezett írásbeli hozzájárulást nem adott.

A Felhasználói tartalom vagy egyéb információ Spotify szolgáltatásban történő közzététele vagy megosztása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartalom és egyéb információ nyilvánosan hozzáférhetővé válik, és mások felhasználhatják és ismételten megoszthatják azt a Spotify szolgáltatásban, valamint az interneten, ezért kérjük, körültekintően járjon el a Spotify szolgáltatásban történő közzétételkor vagy megosztáskor, és legyen tisztában a fiókja beállításaival. A Spotify nem tartozik felelősséggel a tartalmakért, amelyeket Ön vagy mások közzétesznek vagy megosztanak a Spotify szolgáltatásban.

Felhasználói tartalom ellenőrzése

A Spotify ellenőrizheti vagy áttekintheti a Felhasználói tartalmat, azonban erre általános kötelezettség nem terheli. A Spotify fenntartja a jogot olyan intézkedések megtételére, amelyek befolyásolják a Felhasználói tartalom elérhetőségét, láthatóságát és hozzáférhetőségét. A Spotify illegális tartalmakkal és a Spotify irányelveibe (beleértve a Felhasználói irányelveket és a Platformszabályzatot) ütköző tartalmakkal szembeni fellépéséről, valamint a tartalom jelentésének módjáról és a tartalmi intézkedésekkel kapcsolatos fellebbezésről további információkat a Platformszabályzatban és a Tartalmi intézkedésekkel kapcsolatos információkban talál.

Az Ön által vállalatunk számára biztosított licencek

Felhasználói tartalom

Ön fenntartja a Felhasználói tartalom feletti tulajdonjogát annak Szolgáltatásban való közzététele során. Azonban ahhoz, hogy az Ön Felhasználói tartalmát elérhetővé tehessük a Spotify szolgáltatásban és bizonyos funkciókat biztosíthassunk, szükségünk van Öntől korlátozott licencre a Felhasználói tartalom tekintetében. Ennek megfelelően Ön nem kizárólagos, átruházható, allicencbe adható, jogdíjmentes, teljes mértékben megfizetett, visszavonhatatlan, globális licencet biztosít a Spotify számára, hogy lemásolja, elérhetővé tegye, előadja és megjelenítse, lefordítsa, módosítsa, származékos művek készítésére felhasználja, forgalmazza és más módon használja bármelyik Felhasználói tartalmat a Spotify szolgáltatással összefüggésben, bármelyik adathordozón keresztül, akár önmagában, akár más Tartalommal vagy anyagokkal kombinálva, bármilyen módon és bármilyen formában, módszerrel vagy technológiával, legyen az már ismert vagy a jövőben létrehozott. Adott esetben, és a vonatkozó törvények által megengedett mértékben, Ön szintén vállalja, hogy lemond minden „erkölcsi jogáról" vagy ezzel egyenértékű jogairól, illetve nem érvényesíti azokat, például annak jogát, hogy bármely Felhasználói tartalom szerzőjeként azonosítsák, beleértve a Visszajelzést is, illetve az ilyen Felhasználói tartalommal szembeni lealacsonyító bánásmóddal szembeni tiltakozás jogát.

Visszajelzés

Amennyiben ötleteket, javaslatokat vagy egyéb visszajelzést ad a Spotify szolgáltatás vagy bármely Tartalom használatával összefüggésben (a továbbiakban: „Visszajelzés"), az ilyen Visszajelzés nem bizalmas, és a Spotify korlátozás nélkül felhasználhatja azt, anélkül, hogy anyagi ellenszolgáltatást nyújtana Önnek. A Visszajelzés a jelen Feltételek szerint a Felhasználói tartalom egyik típusának minősül.

Az Ön Eszköze.

Ön jogot biztosít számunkra a következőkhöz is: (1) Eszköze processzorának, sávszélességének és tároló hardverének Spotify szolgáltatás általi használata a Spotify szolgáltatás működésének elősegítése érdekében, (2) hirdetési és egyéb információk biztosítása az Ön számára, valamint ugyanezek engedélyezése az üzleti partnereink számára, a Spotify Adatvédelmi Szabályzatának rendelkezései szerint.

Tartalom felülete

A Spotify célja, hogy minden egyes felhasználó számára nagyszerű és egyedi élményt nyújtson. Az Ajánlások megértése a Spotify-on című részben többet megtudhat arról, hogy miként működnek ajánlórendszereink, beleértve azt is, hogyan és miért jelennek meg Önnek bizonyos tartalmak.

A Spotify szolgáltatás, az elért Tartalom bármely részét, beleértve annak kijelölését és elhelyezkedését, kereskedelmi szempontok befolyásolhatják, beleértve a Spotify külső felekkel való megállapodásait.

Bizonyos, a Spotify által licencbe adott, biztosított, létrehozott vagy egyéb módon elérhetővé tett Tartalom (pl. podcastok) hirdetést is magában foglalhat, a Spotify azonban nem vállal felelősséget ezekért.

Bitorlási igények

A Spotify tiszteletben tartja a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok tulajdonosainak jogait. Ha úgy véli, hogy valamely Tartalom bitorolja az Ön szerzői jogát, védjegyét vagy egyéb szellemi tulajdonjogát, kérjük, olvassa el a Spotify szellemi tulajdonra vonatkozó szabályzatát.

5. Ügyfélszolgálat, információ, kérdések és panaszkezelés

Spotify Támogatási Közösség

A Spotify Támogatási Közösség a Spotify szolgáltatásokkal kapcsolatos eszmecserék, információ, tippek és más típusú anyagok cseréje tereként működik. A Spotify Támogatási Közösség használatával Ön elfogadja a Közösségi feltételeket.

Amennyiben felvenné velünk a kapcsolatot, további információkért kattintson ide.

Ügyfélszolgálat, információ, kérdések és panaszkezelés

Amennyiben kérdései vannak a fiókkal vagy a fizetéssel kapcsolatban (a továbbiakban: „Ügyfélszolgálati kérések"), kérjük, használja a webhelyünk Rólunk részében található ügyfélszolgálati forrásainkat.

Amennyiben a Spotify szolgáltatással vagy a jelen Feltételekkel kapcsolatban merült fel kérdése (beleértve a hivatkozás révén a Feltételek részét képező bármely Spotify felhasználási feltételeket), kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Spotify Ügyfélszolgálatával a webhelyük Rólunk részében.

Amennyiben Ön az Európai Unióban tartózkodik, panaszát az online platformon (ODR-platform) is benyújthatja alternatív vitarendezés céljából. Az ODR-platformot a következő hivatkozásra kattintva érheti el: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Problémák és viták rendezése

A Spotify szolgáltatások felfüggesztése vagy megszüntetése

A jelen Feltételek addig vonatkoznak Önre, ameddig Ön vagy a Spotify fel nem mondja azokat. A Spotify bármikor felmondhatja a jelen Feltételeket (beleértve minden további, hivatkozás révén jelen Feltételek részét képező felhasználási feltételeket), illetve felfüggesztheti az Ön hozzáférését a Spotify szolgáltatáshoz, ha ésszerűen úgy véljük, hogy Ön megszegte jelen Feltételek bármelyikét, ha a Spotify szolgáltatás vagy annak bármely lényeges összetevőjének nyújtását ésszerű értesítéssel leállítjuk, ha ésszerűen úgy véljük, hogy az alkalmazandó jogszabályoknak való megfeleléshez szükséges, vagy ha ésszerűen úgy véljük, hogy olyan magatartás történt, amely helytállási kötelezettséget vagy jelentős kárt okoz bármely felhasználó, más harmadik fél, a Spotify vagy a kapcsolt vállalkozásaink számára. Ha a Spotify felmondja a jelen Feltételeket, vagy ha a Spotify felfüggeszti az Ön hozzáférését a Spotify szolgáltatáshoz a jelen Feltételek megsértése miatt, ha az alkalmazandó jogszabályoknak való megfeleléshez szükséges, vagy olyan magatartás miatt, amely helytállási kötelezettséget vagy anyagi kárt okoz, Ön tudomásul veszi, hogy a Spotify-t – az alkalmazandó jogszabályokra is figyelemmel – nem terheli helytállási kötelezettség vagy felelősség Ön felé, és (a jelen Feltételek kifejezett rendelkezései kivételével) a Spotify nem téríti vissza az Ön által már kifizetett összegeket. Ha a Spotify azért mondja fel a jelen Feltételeket, mert leállítja a Spotify szolgáltatás vagy annak egy lényeges eleme nyújtását, a Spotify igyekszik Önt értesíteni a felmondásról, beleértve a felmondás további részleteit, például a felmondás hatálybalépésének időpontját.

Önnek jogában áll a jelen Feltételeket bármikor megszüntetni, amely esetben a továbbiakban nem férhet hozzá és nem használhatja a Spotify szolgáltatást. Ha szeretne többet megtudni arról, hogyan szüntetheti meg a Spotify fiókját, kérjük használja az ügyfélszolgálati forrásainkat a Rólunk oldalon.

A jelen Feltételek 4. (Tartalom és szellemi tulajdonhoz fűződő jogok), 3. (A Spotify szolgáltatás használata), 2 (Az általunk nyújtott Spotify szolgáltatás), 6 (Problémák és viták rendezése), 7 (További információ a jelen Feltételekről) pontjai, valamint a jelen Feltételek bármely egyéb része, amelyeknek kifejezetten vagy természetükből adódóan hatályban kell maradniuk, a Feltételek megszűnését követően is hatályban maradnak.

Garancianyilatkozat

Egyes joghatóságok nem engedélyezik a hallgatólagos garancia vagy a jogszabályban előírt kötelező fogyasztó jogok korlátozásának kizárását, ezért előfordulhat, hogy Önre nem érvényesek a jelen szakasz kizárásai és korlátozásai, és azok nem érinti jogszabályban biztosított jogait.

A SPOTIFY A SPOTIFY SZOLGÁLTATÁST ÉSSZERŰ GONDOSSÁGGAL ÉS SZAKÉRTELEMMEL, VALAMINT A SPOTIFY ÁLTAL A SPOTIFY SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓAN MEGADOTT BÁRMELY SPECIFIKÁCIÓNAK MEGFELELŐEN NYÚJTJA, AZONBAN ERRE IS FIGYELEMMEL A SPOTIFY SZOLGÁLTATÁST "AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN" ÉS "A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÁLLAPOTBAN" NYÚJTJA, BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS VAGY TÖRVÉNYES SZAVATOSSÁG NÉLKÜL. TOVÁBBÁ A SPOTIFY ÉS A TARTALOM VALAMENNYI TULAJDONOSA KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS ÉS TÖRVÉNYES SZAVATOSSÁGOT A TARTALOMMAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A JOGSÉRTÉSTŐL MENTESSÉGRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT. SEM A SPOTIFY, SEM A TARTALOM BÁRMELY TULAJDONOSA NEM SZAVATOLJA, HOGY A SPOTIFY SZOLGÁLTATÁS VAGY A TARTALOM MENTES A ROSSZINDULATÚ PROGRAMOKTÓL VAGY MÁS KÁROS ÖSSZETEVŐKTŐL. TOVÁBBÁ A SPOTIFY NEM TESZ KIJELENTÉST, ÉS NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT VAGY VÁLLAL SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGET HARMADIK FELEK ALKALMAZÁSAIÉRT (VAGY AZOK TARTALMÁÉRT), FELHASZNÁLÓI TARTALMAKÉRT, ESZKÖZÖKÉRT VAGY BÁRMELY TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT, AMELYET HARMADIK FÉL A SPOTIFY SZOLGÁLTATÁSON VAGY BÁRMELY HIPERLINKKEL ELÉRHETŐ WEBOLDALON VAGY AZON KERESZTÜL NÉPSZERŰSÍT, REKLÁMOZ VAGY KÍNÁL, ÉS A SPOTIFY NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL AZ ÖN ÉS A FENTI HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓK KÖZÖTTI TRANZAKCIÓKÉRT. AZ ÖN ÁLTAL A SPOTIFY-TÓL KAPOTT BÁRMILYEN SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI TANÁCS VAGY INFORMÁCIÓ NEM KELETKEZTET A SPOTIFY NEVÉBEN SEMMILYEN SZAVATOSSÁGOT. A SPOTIFY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA SORÁN HOZZÁFÉRHET AZ EXPLICIT TARTALOMSZŰRŐ FUNKCIÓKHOZ, DE E FUNKCIÓK HASZNÁLATA MÉG MINDIG EREDMÉNYEZHETI EGYES EXPLICIT TARTALMAK KISZOLGÁLÁSÁT, ÉS AZ ÖSSZES EXPLICIT TARTALOM SZŰRÉSÉHEZ NEM SZABAD AZ ILYEN FUNKCIÓKRA HAGYATKOZNIA. A JELEN SZAKASZ A VONATKOZÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ALKALMAZANDÓ.

A felelősség korlátozása és követelés benyújtása

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKRA IS FIGYELEMMEL ÖN ELFOGADJA, HOGY A SPOTIFY SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN PROBLÉMA VAGY ELÉGEDETLENSÉG ESETÉN AZ EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG A SPOTIFY SZOFTVEREK ELTÁVOLÍTÁSA ÉS A SPOTIFY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁNAK BESZÜNTETÉSE. ÖN ELFOGADJA, HOGY A SPOTIFY-T NEM TERHELI KÖTELEZETTSÉG, ILLETVE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A SPOTIFY SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN ELÉRHETŐVÉ TETT KÜLSŐ ALKALMAZÁSOKBÓL VAGY AZOK TARTALMÁBÓL EREDŐEN VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN, ÉS BÁR AZ ILYEN KÜLSŐ ALKALMAZÁSOKKAL VALÓ KAPCSOLATÁT AZ EMLÍTETT HARMADIK FELEKKEL KÖTÖTT KÜLÖN MEGÁLLAPODÁSOK SZABÁLYOZHATJÁK, AZ ÖN EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE A SPOTIFY VONATKOZÁSÁBAN A KÜLSŐ ALKALMAZÁSOKKAL VAGY AZOK TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS BÁRMELY PROBLÉMA VAGY ELÉGEDETLENSÉG ESETÉN AZ, HOGY ELTÁVOLÍTJA AZ ILYEN KÜLSŐ ALKALMAZÁSOKAT, VAGY BESZÜNTETI AZOK HASZNÁLATÁT.

A SPOTIFY, ANNAK TISZTSÉGVISELŐI, RÉSZVÉNYESEI, ALKALMAZOTTAI, MEGBÍZOTTAI, IGAZGATÓI, LEÁNYVÁLLALATAI, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, JOGUTÓDAI, MEGBÍZOTTJAI, BESZÁLLÍTÓI VAGY LICENCADÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM TARTOZNAK HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL (1) SEMMILYEN KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, MEGTORLÓ, SZANKCIÓS JELLEGŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT; (2) A HASZNÁLAT, AZ ADATOK, AZ ÜZLET VAGY A NYERESÉG (KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT) ELVESZTÉSÉÉRT, MINDEN OLYAN ESETBEN, AMELY A SPOTIFY SZOLGÁLTATÁS, AZ ESZKÖZÖK, A KÜLSŐ ALKALMAZÁSOK VAGY A KÜLSŐ ALKALMAZÁSOK TARTALMÁNAK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGÉBŐL ERED; VAGY (3) A SPOTIFY SZOLGÁLTATÁSSAL, KÜLSŐ ALKALMAZÁSÁVAL VAGY KÜLSŐ ALKALMAZÁS TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS ÖSSZESÍTETT HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGE A KÖVETKEZŐ ÖSSZEGEK KÖZÜL A NAGYOBB: (A) AZ ÖN ÁLTAL A SPOTIFY-NAK AZ ELSŐ IGÉNYT MEGELŐZŐ TIZENKÉT HÓNAP SORÁN KIFIZETETT ÖSSZEGEK; VAGY (B) 30,00 USD. AZ ÖNT ÉRT VESZTESÉGEKÉRT FENNÁLLÓ ESETLEGES HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGÜNK SZIGORÚAN AZ ÉSSZERŰEN ELŐRELÁTHATÓ VESZTESÉGEKRE KORLÁTOZÓDIK.

Pontosítás céljából, a jelen feltételek nem korlátozzák a Spotify felelősségét csalás, csalárd megtévesztés, halál vagy személyi sérülés esetén, amennyiben a vonatkozó törvények tiltják annak korlátozását, valamint bármely olyan felelősségért, amely a vonatkozó törvények értelmében nem korlátozható, illetve nem zárható ki.

AMENNYIBEN AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK AZ ILYEN KORLÁTOZÁST NEM TILTJÁK, A JELEN FELTÉTELEK ALAPJÁN FELMERÜLŐ BÁRMELY KÖVETELÉST (VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁVAL VAGY AZ ALÁBBI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁS SZERINTI EGYÉNI KERESET BENYÚJTÁSÁVAL). EGY (1) ÉVEN BELÜL MEG KELL INDÍTANI ATTÓL A NAPTÓL SZÁMÍTVA, AMIKOR A KÖVETELÉST ÉRVÉNYESÍTŐ FÉL ELŐSZÖR TUDOMÁST SZERZETT A KÖVETELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ CSELEKMÉNYRŐL, MULASZTÁSRÓL VAGY SZERZŐDÉSSZEGÉSRŐL VAGY ARRÓL ÉSSZERŰEN TUDNIA KELLETT VOLNA; ÉS AZ EZEN IDŐTARTAMON BELÜL NEM ÉRVÉNYESÍTETT KÖVETELÉSEK ESETÉBEN JOGORVOSLATRA VALÓ JOGOSULTSÁG NEM ÁLL FENN. AMENNYIBEN ÖN FOGYASZTÓ, A SPOTIFY ÁLTAL NYÚJTOTT DIGITÁLIS TARTALOM VAGY DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁS MEG NEM FELELŐSÉGE MIATTI JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI VÁLTOZATLANUL FENNMARADNAK.

Külső felek jogai

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalom tulajdonosai és bizonyos forgalmazók (például az alkalmazás-áruházak szolgáltatói) a jelen Feltételek célzott kedvezményezettjei, és jogukban áll a jelen Feltételeket közvetlenül érvényesíteni Önnel szemben. A jelen pontban leírtaktól eltérő esetben a Feltételeknek nem célja jogok biztosítása az Ön személyén és a Spotify vállalaton kívüli más személyek számára, és a jelen Feltételek semmi esetre sem keletkeztetnek kedvezményezetti jogokat külső felek számára.

Amennyiben Ön letöltötte bármelyik mobilos szoftveralkalmazásunkat (a továbbiakban egyes „Alkalmazások") az Apple Inc. (a továbbiakban: „Apple") App Store alkalmazásából, illetve ha Ön iOS-eszközön használ egy Alkalmazást, elismeri, hogy elolvasta, megértette és egyetért a következő, Apple vállalattal kapcsolatos értesítéssel. A jelen Feltételek kizárólag Ön és a Spotify között jönnek létre, nem pedig az Apple vállalattal, és az Apple nem felelős a Spotify szolgáltatásért és az abban található tartalomért. Az Apple vállalatnak nem áll fenn kötelezettsége a Spotify szolgáltatással kapcsolatos karbantartási és támogatási szolgáltatások biztosításáért. Amennyiben a Spotify szolgáltatás nem felel meg bármely vonatkozó garanciának, Ön értesítheti az Apple vállalatot, az Apple pedig vissza fogja téríteni Önnek az Alkalmazás megvásárlásának vonatkozó ellenértékét; valamint az alkalmazandó törvények által megengedett maximális mértékig az Apple vállalatnak semmilyen egyéb garanciális kötelezettsége nincs a Spotify szolgáltatással összefüggésben. Az Apple nem felelős az Ön vagy a külső felek által a Spotify szolgáltatásra, illetve a Spotify szolgáltatás Ön általi birtoklására vagy használatára vonatkozó követelések teljesítéséért, beleértve a következőket: (1) termékfelelősséggel kapcsolatos követelések; (2) bármely olyan követelés, amely szerint a Spotify szolgáltatás nem felel meg valamely vonatkozó jogi és szabályozási követelménynek; (3) a fogyasztóvédelem vagy hasonló jogi szabályozás keretében felmerülő követelések; valamint (4) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértésével kapcsolatos követelések. Az Apple nem felelős olyan külső fél által benyújtott követelés kivizsgálásáért, védelméért, rendezéséért és kiegyenlítéséért, amely arra irányul, hogy a Spotify szolgáltatás vagy az Alkalmazás Ön általi birtoklása vagy használata sérti a külső fél szellemi tulajdonhoz fűződő jogait. Ön vállalja, hogy a külső felek vonatkozó feltételeinek megfelelően jár el a Spotify szolgáltatás használata során. Az Apple, az Apple leányvállalatai a jelen Feltételek kedvezményezettjeinek minősülnek külső félként, és attól az időponttól kezdve, hogy Ön elfogadja a jelen Feltételeket, az Apple jogosulttá válik (és ezen jog a részéről elfogadottnak tekintendő), hogy kedvezményezett külső félként érvényesítse a jelen Feltételeket Önnel szemben.

Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanítani és mentesíteni fogja a Spotify vállalatot bármilyen észszerűen előre látható közvetlen veszteséggel, károsodással és észszerű költséggel szemben (a méltányos ügyvédi díjakat és költségeket beleértve), amelyeket a Spotify elszenvedett vagy amelyek felmerültek a következők alapján: (1) Ön megsértette bármelyik Feltételt (beleértve bármely, hivatkozás révén a Feltételek részét képező Spotify felhasználási feltételt); (2) bármely Felhasználói tartalom, amelyet Ön közzétesz vagy abban közreműködik; (3) bármely olyan tevékenység, amelyben részt vesz a Spotify szolgáltatásban vagy azon keresztül; valamint (4) bármely törvény vagy külső felek jogainak megszegése Ön által.

Irányadó jog, kötelező választottbíráskodás és eljáró bíróság

6.1 Irányadó jog/Joghatóság

A lakóhelye szerinti ország kötelező jogszabályainak ellenkező rendelkezései hiányában, a Megállapodásokra (valamint az azokból eredő vagy azokhoz kapcsolódó bármely szerződésen kívüli vitákra/követelésekre) az alább felsorolt állam vagy ország törvényei vonatkoznak, tekintet nélkül a jogválasztási vagy kollíziós jogi elvekre.

Továbbá Ön és a Spotify megállapodnak az alábbiakban felsorolt bíróságok joghatóságában, bármely, a Megállapodásokkal kapcsolatban felmerülő vita, követelés vagy jogvita (valamint az azokból eredő vagy azokhoz kapcsolódó bármely szerződésen kívüli viták/követelések) megoldására, kivéve, ha az alkalmazandó kötelező jogszabályok értelmében Ön dönthet úgy, hogy a lakóhelye szerinti országban indít bírósági eljárást, vagy ha mi csak a lakóhelye szerinti országban vagyunk jogosultak bírósági eljárást indítani

Ország vagy régió
Jogválasztás
Joghatóság

Minden egyéb ország és régió, ahol a Spotify elérhető.

Svédország

Kizárólagos; svéd bíróságok

Bulgária, Ciprus, Észtország, Franciaország, Fülöp-szigetek, Hongkong, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Monaco, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Szlovákia, Törökország

Svédország törvényei

Nem kizárólagos; svéd bíróságok

6.2 CSOPORTOS KERESETINDÍTÁS KIZÁRÁSA

AZOKBAN AZ ESETEKBEN, AHOL A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ENGEDÉLYEZIK, ÖN ÉS A SPOTIFY MEGÁLLAPODIK, HOGY MINDKETTEN KIZÁRÓLAG A SAJÁT VAGY EGYÉNI MINŐSÉGÜKBEN ÉLHETNEK KÖVETELÉSEKKEL A MÁSIKKAL SZEMBEN, NEM PEDIG FELPERESKÉNT VAGY PERTÁRSASÁG TAGJAKÉNT BÁRMELY ÁLLÍTÓLAGOS CSOPORT- VAGY PRÓBAPERBEN. Az Ön és a Spotify közötti megállapodás hiányában semmilyen választottbíróság vagy bíró nem járhat el több személy követelése ügyében, illetve más módon nem dönthet bármely próba- vagy csoportos keresetben.

6.3 VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS

Amennyiben az Ön lakóhelye vagy székhelye, irodája vagy üzleti tevékenysége helye olyan ország, amelyben a jelen 6.3-as pont kikényszeríthető, az alábbi kötelező választottbírósági rendelkezések vonatkoznak Önre:

6.3.1 Vitarendezés és választottbíráskodás

Ön és a Spotify megállapodnak abban, hogy bármely Ön és a Spotify között, a jelen Megállapodásokhoz valamilyen módon kapcsolódó vagy az Ön, mint a Szolgáltatás felhasználója és a Spotify között fennálló kapcsolattal összefüggésben felmerülő vita, követelés vagy jogvita (alapuljon akár szerződésen, szerződésen kívüli károkozáson, törvényen, csaláson, megtévesztésen vagy bármely egyéb jogi elméleten, illetve függetlenül attól, hogy a Megállapodások megszűnésekor vagy azt követően keletkeznek a követelések) esetén kötelező érvényű egyéni választottbírósági eljárás útján határoznak. A választottbírósági eljárás kötetlenebb, mint a bírósági perek. VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ESETÉN NINCS BÍRÓ VAGY ESKÜDTSZÉK, A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI HATÁROZAT BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA PEDIG KORLÁTOZOTT. Előfordulhat, hogy a tényállás feltárása korlátozottabb, mint a bíróságoknál. A választottbíró köteles követni a jelen megállapodást, és ugyanolyan károkat és kártérítést ítélhet meg, mint egy bíróság (beleértve az ügyvédi díjakat), azzal a kivétellel, hogy a választottbíró nem hozhat olyan megállapító vagy tiltó végzést, amely a választottbírósági eljárásban részt vevő félen kívüli személy javára szól. A jelen választottbírósági rendelkezés a Megállapodások megszűnését követően is érvényben marad.

6.3.2 Kivételek

A fenti 6.3.1 pont rendelkezései ellenére Ön és a Spotify rögzíti, hogy a jelen dokumentumban leírtak nem tekinthetők úgy, hogy lemondunk jogainkról, kizárjuk vagy más módon korlátozzuk azokat a következőkkel összefüggésben: (1) egyéni per kezdeményezése kis értékű követelésekkel foglalkozó bíróságon, (2) végrehajtási intézkedések kérése illetékes szövetségi, állami vagy helyi ügynökségek révén, amennyiben rendelkezésre állnak ilyen intézkedések, (3) ideiglenes intézkedés kérése valamely bíróságon, illetve (4) kereset benyújtása valamely bíróságon a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok bitorlásával kapcsolatos igények rendezésére.

6.3.3 Választottbírósági szabályok

Akár Ön, akár mi is kezdeményezhetünk választottbírósági eljárást. Bármely, az Ön és a Spotify között folyó választottbírósági eljárás eldöntése a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara választottbírósági Szabályzatának (a továbbiakban: „ICC") megfelelően történik, az ICC-Szabályzat szerint kijelölt egy vagy több választottbíróval, a jelen Megállapodások módosításainak megfelelően, illetve az ICC Nemzetközi választottbírósága eljárásával.

Minden választottbírósági eljárás angol nyelven zajlik, az Európai Unió tagállama vagy bármely egyéb joghatóság ellenkező értelmű, kötelező törvényi rendelkezése hiányában pedig, a választottbírósági eljárás során alkalmazandó jog a [6.1 pontban felsorolt állam vagy ország] joga, tekintet nélkül a jogválasztási és a kollíziós jogi elvekre.

6.3.4 A benyújtás ideje

A választottbírósági eljárást az igényt érvényesítő félnek a választottbírósági eljárás iránti kérelem benyújtásával kell megindítania, a követelésre okot adó cselekményről, mulasztásról vagy szerződésszegésről való tudomásszerzésétől számított EGY (1) ÉVEN belül; és az ezen időtartamon belül nem érvényesített igények esetén a jogorvoslatra való jogosultság megszűnik. Ha vonatkozó törvény megtiltja a keresetek benyújtására vonatkozó egyéves korlátozás alkalmazását, akkor a kereseteket a vonatkozó törvény által megengedett legrövidebb időn belül kell benyújtani.

6.3.5 Értesítés; eljárás

A félnek, aki választottbírósági eljárást kíván indítani, először írásban értesítenie kell a másik felet a jogvitáról tértivevényes postai küldemény vagy Federal Express küldemény (átvétel igazolásával) formájában, illetve ha nem áll rendelkezésünkre az Ön fizikai címe, elektronikus levél formájában (a továbbiakban: „Értesítés"). A Spotify értesítési címe a következő: Spotify, Attn: General Counsel, 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, New York 10007, USA. Az Értesítésnek (1) tartalmaznia kell az igény vagy jogvita jellegét és alapját; és (2) meg kell határoznia a konkrét kereseti kérelmet („Követelés"). Vállaljuk, hogy jóhiszeműen törekszünk a követelés közvetlen megoldására, azonban ha az Értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül nem sikerül egyezségre jutni, Ön vagy a Spotify választottbírósági eljárást kezdeményezhet. A választottbírósági eljárás során az Ön vagy a Spotify által esetlegesen tett egyezségi ajánlat összege nem közölhető a választottbíróval, amíg meg nem hozza a végleges döntését, és meg nem állapítja a díjat, ha van ilyen. Abban az esetben, ha a jogvitánk végül választottbírósági eljárás révén, az Ön javára oldódik meg, a Spotify (1) a választottbíró által megállapított díjat fizeti meg Önnek, ha van ilyen, (2) a választottbíró által megállapított díj közlését megelőző, a jogvita rendezésére a Spotify által utoljára írásban felajánlott összeget fizeti meg; vagy (3) 1000 USD összeget fizet, attól függően, hogy melyik a legmagasabb. A választottbírósági eljárás során közölt valamennyi dokumentumot és információt a fogadó szigorúan bizalmasan kezel, és azt a fogadó csak a választottbírósági eljárás vagy a választottbíró határozatának és ítéletének végrehajtása céljából használhatja fel, és nem hozhatja nyilvánosságra, kivéve az olyan személyekkel való bizalmas közlést, akiknek az ilyen célokból vagy az alkalmazandó jogszabályok által előírt módon ismerniük kell azokat. A választottbíró döntésének és ítéletének végrehajtásához szükséges mérték kivételével sem Ön, sem a Spotify nem tehet semmilyen nyilvános bejelentést vagy nyilvános hozzászólást, illetve nem adhat ki semmilyen közleményt a választottbírósági eljárással kapcsolatban, a teljesség igénye nélkül beleértve a felek közötti vita tényét, a választottbírósági eljárás fennállását, illetve a választottbíró bármely döntését vagy ítéletét.

6.3.6 Módosítások

Abban az esetben, ha a Spotify bármilyen változtatást hajt végre a jövőben a jelen választottbírósági eljárással kapcsolatos rendelkezésen (a Spotify értesítési címe kivételével), Ön elutasíthatja az ilyen módosítást, amennyiben a változtatást követő 30 napon belül írásban értesít bennünket a Spotify értesítési címén, amely esetben az Ön Spotify-fiókját haladéktalanul meg kell szüntetni, a jelen választottbírósági eljárással kapcsolatos rendelkezés pedig az Ön által elutasított változtatások nélküli formában marad érvényben.

6.3.7 Végrehajthatóság

Amennyiben a 6.2 pontban foglalt, csoportos keresetre vonatkozó kizárás a választottbírósági eljárásban végrehajthatatlannak, illetve ha a jelen 6.3 pont bármelyik része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a jelen 6.3 pont egésze semmisnek és érvénytelennek minősül, és ebben az esetben a felek megállapodnak, hogy a 6.1 pontban leírt kizárólagos joghatóság és eljáró bíróság irányadó minden, a Megállapodásokból eredő vagy ahhoz kapcsolódó perben, valamint ez Önt nem akadályozhatja abban, hogy bármikor eljárást indítson.

7. További információ a jelen Feltételekről

A vonatkozó törvények szerint Ön rendelkezhet olyan jogokkal, amelyeket nem korlátozhat szerződés. A jelen feltételeknek semmi esetre sem célja ezen jogok korlátozása.

Módosítások

Előfordulhat, hogy alkalmanként módosítjuk a jelen Feltételeket (beleértve a hivatkozás révén a jelen Feltételek részét képező bármely Spotify felhasználási feltételt), értesítve Önt az ilyen módosításokról bármilyen észszerű módon (azok hatályba lépését megelőzően), beleértve a felülvizsgált Megállapodás közzétételét a vonatkozó Spotify szolgáltatásban (azzal a feltétellel, hogy lényeges változások esetén igyekszünk az ilyen értesítést e-mailben, szolgáltatáson belüli felugró üzenetben vagy más módon kiegészíteni). Az ilyen módosítások nem vonatkoznak az Ön és vállalatunk között felmerülő vitákra, amelyek azon időpont előtt keletkeztek, amikor a módosított Feltételeket vagy más, az ilyen módosításokat tartalmazó Spotify felhasználási feltételeket közzétettük, illetve más módon értesítettük Önt az ilyen módosításokról. Amennyiben a jelen Feltételekben bekövetkezett változást követően használja a Spotify szolgáltatást, az a változások elfogadását fogja jelenteni. Amennyiben nem kívánja folytatni a Spotify szolgáltatás használatát a frissített Feltételekkel, vegye fel velünk a kapcsolatot a fiókja megszüntetése céljából. A jelen dokumentum tetején feltüntetett hatálybalépési dátum jelzi, hogy mikor módosultak utoljára a jelen Feltételek.

A teljes megállapodás

Az ebben a szakaszban foglaltak vagy az Ön és a Spotify közötti kifejezett írásbeli megállapodás kivételével, a jelen Feltételek képezik az összes felhasználási feltételt, amelyről Ön és a Spotify megállapodott, és ezek hatálytalanítanak minden esetleges, a jelen Feltételeket szabályozó korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást. A fentieknek megfelelően a Spotify szolgáltatás használatára vonatkozó egyéb feltételek, irányelvek és szabályzatok hivatkozással kerülnek e Feltételekbe beillesztésre. Ezek közé tartoznak a következők: a) a Spotify szolgáltatásban kínált egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó további feltételek: a Spotify Premium akciós feltételei; a Spotify Kártyákra vonatkozó feltételei; a Spotify Hangoskönyv-vásárlási feltételei; és a Spotify Támogatás Közösségi irányelvek; valamint b) irányelvek és szabályzatok: a Spotify Adatvédelmi szabályzata; a Spotify Használati feltételek; a Spotify Platformszabályzat és a Spotify szellemi tulajdonra vonatkozó szabályzata.

Elválaszthatóság és mentesítés

A jelen Feltételek eltérő rendelkezése hiányában, amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezése bármilyen okból vagy bármilyen mértékben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az a jelen Feltételek többi rendelkezését nem érinti, és az adott rendelkezés alkalmazása a törvény által megengedett mértékben érvényesül.

Amennyiben a Spotify vagy bármely harmadik fél kedvezményezett elmulasztja a jelen Feltételek vagy azok bármely rendelkezésének érvényesítését, az nem minősül a Spotify vagy az adott külső kedvezményezett ezen jogáról való lemondásnak.

Átruházás

A Spotify átruházhatja bármely vagy az összes Feltételt, valamint a jelen Feltételek szerinti bármely jogát vagy kötelezettségét. Ön nem ruházhatja át a jelen Feltételek egészét vagy egy részét, illetve nem adhatja át és nem adhatja allicencbe külső félnek a jelen Feltételekben meghatározott jogait.

Utolsó frissítés: 2024. február 15.