A Spotify Premium akciós ajánlat feltételei

Üdvözöljük a Spotify Premium akciós ajánlat feltételeinek oldalán. Ezen az oldalon megtalálhatja és elolvashatja az Ön által választott akciós ajánlatra vonatkozó feltételeket és kikötéseket.

KÉRJÜK, FIGYELMESEN ÉS TELJES EGÉSZÉBEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. AZ ALÁBBIAK ISMERTETIK A SPOTIFY PREMIUM ELÉRHETŐSÉGÉVEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEKET ÉS KORLÁTOZÁSOKAT, EMELLETT TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTANAK ARRA VONATKOZÓAN, HOGY MI TÖRTÉNIK A SPOTIFY PREMIUM AKCIÓS AJÁNLAT BEFEJEZŐDÉSÉT KÖVETŐEN.

  1. Bevezetés.

A Spotify Premium akciós ajánlatokat (mindegyik egy-egy „Akciós ajánlat") a Spotify teszi elérhetővé a Spotify Felhasználási feltételeinek
(„Spotify Felhasználási feltételek"). megfelelően

Minden Akciós ajánlat Fizetett előfizetés részeként érhető el (a Spotify Felhasználási feltételekben meghatározottaknak megfelelően), mint például a Spotify Premium Egyéni, Spotify Premium Diákoknak, a Spotify Premium Családi és a Spotify Premium Duó, az adott eset és a reklámnak megfelelő ajánlat szerint
(mindegyik egy-egy „Spotify Premium szolgáltatás").

Az Akciós ajánlat részeként reklámozott Spotify Premium szolgáltatásnak megfelelően ezek a feltételek és kikötések (az „Akciós ajánlat feltételei") kiegészítik és hivatkozás által magukban foglalják az adott Spotify Premium szolgáltatásra vonatkozó kiegészítő feltételeket és kikötéseket, az alábbiaknak megfelelően:

Az Akciós ajánlatban említett Spotify Premium szolgáltatásra vonatkozó feltételek és kikötések

Spotify Premium Egyéni

Spotify Premium Diákoknak

Spotify Premium Családi

Spotify Premium Duó

Ha bármely Akciós ajánlat esetében ellentmondás áll fenn a jelen Akciós ajánlat feltételei és a fenti táblázatban említett, vonatkozó feltételek és kikötések között, a jelen Akciós ajánlat feltételei tekintendők irányadónak.

  1. Az akciós ajánlat.

Minden Akciós ajánlat a meghirdetett Spotify Premium szolgáltatáshoz biztosít hozzáférést:

A. a reklámozott áron (ha van ilyen); valamint

B. egy kezdeti bevezető időszakra vonatkozóan, amelynek részletesebb leírása a jelen feltételek 5. részében olvasható, és abban a pillanatban kezdődik, amikor Ön megerősíti a reklámozott Akciós ajánlat elfogadását azáltal, hogy megadja érvényes fizetési adatait, amelyeket a Spotify elfogad (az „Akciós időszak").

A fizetési adatok megadásával Ön (i) megerősíti a reklámozott Akciós ajánlat elfogadását; (ii) elfogadja a jelen Akciós ajánlat feltételeit, a reklámozott Spotify Premium szolgáltatásra vonatkozó feltételeket és kikötéseket is beleértve (a fentiekben leírtaknak megfelelően); valamint (iii) tudomásul veszi és elfogadja a Spotify Felhasználási feltéteket. A Spotify által bármely Akciós ajánlattal kapcsolatban begyűjtött összes információ feldolgozása és felhasználása az Adatvédelmi szabályzattal összhangban történik. Ellenkező értelmű reklám hiányában az Akciós ajánlatok nem engedélyezik és nem teszik lehetővé a külső felek áruihoz vagy szolgáltatásaihoz való hozzáférést.

  1. Jogosultság.

Az Akciós ajánlatokra való jogosultsághoz a felhasználóknak a következő feltételek mindegyikének meg kell felelniük (mindegyikük egy-egy „Jogosult felhasználó"):

A. Amennyiben Ön nem olyan Akciós ajánlatra fizet elő, amelyet egy Spotify Premium szolgáltatás korábbi előfizetői számára elérhetőként reklámoznak, akkor Önnek a Spotify Premium vagy Unlimited szolgáltatás bármely és minden formáját tekintve új előfizetőnek kell lennie (a Spotify Felhasználási feltéteknek megfelelően), aki korábban nem fizetett elő sem a Spotify Premium, sem az Unlimited szolgáltatásra, illetve nem fogadta el ezen szolgáltatások próbaverzióját.

B. Amennyiben Ön olyan akciós ajánlatra fizet elő, amelyet kizárólag egy Spotify Premium szolgáltatás korábbi előfizetői számára elérhetőként reklámoznak, akkor Önnek az adott Spotify Premium szolgáltatás korábbi előfizetői közé kell tartoznia (a reklámnak megfelelően), és az előfizetésének a reklámban szereplő dátum előtt le kell járnia.

C. A Spotify Premium Diákoknak, a Spotify Premium Családi és a Spotify Premium Duó akciós ajánlatai esetében: a vonatkozó feltételekben és kikötésekben leírt, kiegészítő jogosultsági követelmények az adott előfizetési csomagokra vonatkozóan.

D. Ellenkező értelmű reklám hiányában adjon meg a Spotify számára egy érvényes és aktuális, a Spotify által jóváhagyott fizetési módot (a feltöltőkártyák és a Spotify ajándékkártyák nem minősülnek érvényes fizetési módnak).

E. Ellenkező értelmű reklám hiányában a fent említett fizetési módot közvetlenül a Spotify számára adja meg, ne külső félen keresztül (pl. ne kábel- vagy telekommunikációs szolgáltatón vagy egyéb forgalmazón keresztül).

F. A kiegészítő jogosultsági követelmények (ha vannak ilyenek) az időről időre megjelenő Akciós ajánlatok szerint érvényesek.

A Jogosult felhasználók csak egyszer vehetnek igénybe egy Akciós ajánlatot – a korábbi felhasználók nem vehetik ismét igénybe az ajánlatot.

  1. Elérhetőség.

Az Akciós ajánlatokat a reklámban szereplő lejárati dátum előtt (ha van ilyen) kell elfogadni. A törvény által tiltott esetek kivételével a Spotify fenntartja a jogot arra, hogy az Akciós ajánlatot bármikor és bármilyen okból módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse, amely esetben az Akciós ajánlatokra vonatkozó későbbi jelentkezéseket nem fogadjuk el.

  1. Időtartam és lemondás.

A vonatkozó Akciós időszak minden Akciós ajánlat esetében a reklámban szereplő időszak végéig folytatódik, a fenti 4. résznek megfelelően.

Amennyiben nem mond le egy Akciós ajánlatot az Akciós időszak vége előtt, Ön automatikusan azon Spotify Premium szolgáltatás visszatérő előfizetőjévé válik, amelyre feliratkozik az Akciós ajánlat alatt, az Ön által megadott fizetési módot pedig automatikusan megterheljük az aktuálisan érvényes havidíjjal. Az adott Spotify Premium szolgáltatás esetleges időkorlátos funkcióit csökkentjük az Akciós időszak hosszával.

Ha Ön az Akciós időszak során lemond egy Akciós ajánlatot, akkor elveszíti a Spotify Premium szolgáltatáshoz való hozzáférését, Spotify fiókja pedig az Akciós időszak végén a Spotify Ingyenes szolgáltatása keretében használható fiókká válik. Az előfizetés lemondásához jelentkezzen be Spotify fiókjába, és kövesse a „Fiók" oldalon található utasításokat, vagy kattintson ** ide,,) és kövesse az utasításokat.**