Spotify Adatvédelmi Politikája

Hatálybalépés kelte: 2018. május 25.

1 Bevezetés
2 A Politikáról
3 Felhasználói jogok és beállítások: A felhasználó számára választási lehetőség és ellenőrzés biztosítása
4 Miként gyűjtünk felhasználói személyes adatokat?
5 Milyen személyes adatokat gyűjtünk a felhasználókról?
6 Mire használjuk fel a gyűjtött személyes adatokat?
7 Felhasználói személyes adatok megosztása
8 Adatok megőrzése és törlése
9 Továbbítás más országokba
10 Linkek
11 Felhasználói személyes adatok biztonságos megőrzése
12 Gyermekek
13 Az Adatvédelmi Politika változásai
14 Kapcsolat

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy a Spotify-t választotta!

A Spotify célja, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa Önnek, ezáltal pedig biztosítsa, hogy ma, holnap és a jövőben is élvezze szolgáltatásainkat. Ehhez meg kell ismernünk zenehallgatási szokásait, hogy kivételes és személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk, kifejezetten az Ön számára. Mielőtt rátérnénk a részletekre, felhasználóink magánélete és személyes adatainak biztonsága kiemelt fontosságú számunkra. Ezért szeretnénk bemutatni, miként és miért gyűjtjük, tároljuk, osztjuk meg és használjuk fel felhasználóink személyes adatait, illetve a személyes adataik megosztásának szabályozásához rendelkezésükre álló eszközöket és lehetőségeket.

Ez tehát a célunk, és a jelen Adatvédelmi Politika („Politika”) az alábbiakban részletesen is bemutatja, hogy mit is értünk ez alatt.

2. A Politikáról

Ez a Politika rögzíti a felhasználó személyes adatai vonatkozásában a Spotify AB-vel fennálló kapcsolatának alapvető részleteit. A Politika valamennyi Spotify Szolgáltatásra és minden kapcsolódó Szolgáltatásra vonatkozik (ez a továbbiakban: „Spotify Szolgáltatás”). A Spotify Szolgáltatás használatának feltételeit a felhasználási feltételek (a „felhasználási feltételek”) határozzák meg.

Időről-időre új Szolgáltatásokat fejlesztünk, illetve kínálunk. Ha az új vagy további Szolgáltatások bevezetése bármiféle változást eredményez a felhasználói személyes adatok gyűjtésében vagy feldolgozásában, további információkat és feltételeket vagy politikákat bocsátunk a felhasználó rendelkezésére. Eltérő jelzés hiányában az új vagy további Szolgáltatásokra ez a Politika vonatkozik.

E Politika célja, hogy

 1. Ön is tisztában legyen azzal, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről, azok begyűjtésének és felhasználásának okaival és azzal, hogy ezeket kikkel osztjuk meg;
 2. elmagyarázzuk, milyen módon használjuk fel az Ön által megadott személyes adatokat annak érdekében, hogy a Spotify Szolgáltatás használatakor remek élményben legyen része
 3. elmagyarázzuk az Önről gyűjtött és feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatos jogait és lehetőségeit, és azt, hogy miként védjük magánéletét.

Reméljük, hogy ennek segítségével Ön is megérti adatvédelmi elkötelezettségünket. Az ezen Politikában használt kifejezések további pontosításával kapcsolatban látogasson el Adatvédelmi Központunkba a spotify.com weboldalon. Ha kérdései vagy aggályai merülnének fel, tekintse meg az alábbi, 14. pont: „Kapcsolattartási lehetőségek” című részt a velünk való kapcsolatfelvételt illetően. Ehelyett, ha nem fogadja el a Politika tartalmát, ne feledje, Ön dönti el, hogy szeretné-e használni a Spotify Szolgáltatást.

3. Felhasználói jogok és beállítások: A felhasználó számára választási lehetőség és ellenőrzés biztosítása

Amint már bizonyára értesült róla, egy új uniós jogszabály, az Általános Adatvédelmi Rendelet vagy „GDPR” bizonyos jogokat biztosít a magánszemélyeknek személyes adataikkal kapcsolatban. Ennek megfelelően Adatközpontunkat és az Adatvédelmi Beállítások oldalát további átláthatóság- és hozzáférés-vezérlő eszközökkel bővítettük, ezzel segítve felhasználóinkat abban, hogy élhessenek a rendeletben foglalt jogokkal. Hacsak az alkalmazandó jogszabályok nem korlátozzák, a magánszemélyek számára az alábbi jogok biztosítottak:

 • Hozzáférési jog – joga van tájékoztatást kapni az általunk feldolgozott személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez
 • Helyesbítéshez való jog – joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak;
 • Törléshez való jog – joga van kérni személyes adatainak törlését;
 • Korlátozáshoz való jog – joga van kérni, hogy ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesszük személyes adatai összességének vagy egy részének feldolgozását;
 • Kifogásolási jog -
  • joga van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adatai általunk történő feldolgozása ellen az Ön adott helyzetéhez kapcsolódó okokból kifolyólag;
  • joga van ahhoz, hogy kifogást emeljen személyes adatai közvetlen értékesítési célokból történő feldolgozása ellen;
 • Az adatok hordozhatóságához való jog – joga van ahhoz, hogy személyes adatairól elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy másik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa; és
 • Automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alóli mentesüléshez való jog – joga van ahhoz, hogy mentesüljön egy kizárólag egy automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alól, ideértve a profilkészítést is, amelynek során a meghozott döntés joghatással lenne Önre, illetve hasonlóan jelentős hatással járna.

E jogok gyakorlásának egyszerűsítése és személyes adatainak a Spotify általi felhasználásra vonatkozó beállítási rögzítése érdekében Fiókbeállítási oldalán az alábbiak beállításokhoz biztosítunk Önnek hozzáférést:

 • Adatvédelmi Beállítások – itt ellenőrizheti az általunk feldolgozott személyes adatok egyes kategóriáit, itt férhet hozzá személyes adataihoz az „Adataim letöltése” gombbal a Adatvédelmi Központ lehetőségére, ahol bővebben olvashat arról, hogy a Spotify miként használja fel az Ön személyes adatait és Önt milyen jogok illetik meg; és,
 • Értesítési Beállítások – itt választhatja ki, hogy milyen kommunikációt fogad a Spotify-tól, rendezheti nyilvánosan elérhető személyes adatait és beállíthatja adatmegosztási preferenciáit.

Az Adatvédelmi Központ segítségével ön határozhatja meg, hogy a Spotify miként dolgozza fel személyes adatait. Tájékoztatást nyújt arról, hogy mi történik a Fiókbeállítási oldal beállításainak megváltoztatásakor, és hogy miként lehet leiratkozni egyes Spotify üzenetek fogadása alól. Amennyiben beleegyezése alapján vagy az alkalmazandó jogszabályok értelmében egyébként engedélyezett módon elektronikus marketing üzeneteket küldünk Önnek, Ön bármikor visszavonhatja az erre vonatkozó beleegyezését, illetve bárminemű költség nélkül kifogást emelhet („leiratkozás”). A Spotify-tól érkező elektronikus marketingüzeneteken (pl. az e-mailben küldöttekben) is lesz leiratkozási lehetőség (pl. az Önnek küldött e-mailekben egy leiratkozásra szolgáló hivatkozás).

A fent ismertetett GDPR-jogokkal és az ezen jogokhoz kapcsolódó, minden Spotify-felhasználó számára biztosított vezérlőeszközökkel kapcsolatos további információkat az Adatközpont „Felhasználói jogok” szakaszában találja. Ha az adatvédelemmel, az Ön jogaival, illetve azok gyakorlásának módjával kapcsolatban kérdései vannak, lépjen kapcsolatba adatvédelmi felelősünkkel az Adatvédelmi Központ „Kapcsolat” lehetőségén keresztül. Kérésére ésszerű időn belül válaszolunk, miután meggyőződtünk az Ön személyazonosságáról. Amennyiben nincs megelégedve annak módjával, ahogyan személyes adatait felhasználjuk, panaszt tehet a svéd Adatvédelmi Hatóságnál (Datainspektionen), illetve a helyi adatvédelmi hatóságnál is.

4. Hogyan gyűjtjük személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a következő módokon gyűjtjük:

 1. A Spotify Szolgáltatásra való feliratkozáskor – amikor feliratkozik a Spotify Szolgáltatásra, begyűjtünk a Spotify Szolgáltatás használatához szükséges bizonyos személyes adatokat, így az Ön e-mail-címét, születési dátumát, nemét és országát.
 2. A Spotify Szolgáltatás használata során – amikor a Spotify Szolgáltatást használja, személyes adatokat gyűjtünk arról, hogy Ön miként használja a Spotify Szolgáltatást, például hogy milyen dalokat játszik le és milyen lejátszási listákat hoz létre.
 3. A további funkciók/szolgáltatások nyújtásának lehetővé tételéhez gyűjtött személyes adatok – időnként Ön bizonyos további személyes adatokat adhat meg nekünk, illetve engedélyezheti számunkra a további személyes adatok gyűjtését, pl. többletfunkciók vagy -szolgáltatások nyújtása céljából. Amint az alábbiakban bővebben is kifejtésre kerül (lásd: Önkéntes zeneadatok), készülékéről nem gyűjtjük be a fényképeket, a mobileszköz pontos helyzetét, a hangadatokat vagy névjegyeket az Ön előzetes beleegyezése nélkül. Bármikor meggondolhatja magát, és visszavonhatja hozzájárulását.
 4. Harmadik felektől – Önre és tevékenységére vonatkozó személyes adatokat harmadik felektől is fogunk kapni, ideértve azokat a reklámozókat és partnereket, akikkel a Spotify Szolgáltatás nyújtása érdekében együttműködünk (lásd alább 7. pont: Felhasználói személyes adatok megosztása). Ezeket a személyes adatokat akkor használjuk fel, amennyiben Ön a harmadik félnek vagy a Spotify-nak hozzájárulását adta az adott adattovábbításhoz, vagy amennyiben a Spotify-nak jogszerű érdeke fűződik a személyes adatok felhasználásához annak érdekében, hogy a Spotify Szolgáltatást a felhasználónak biztosítsa.

Az anonimizált és összesített információkat többek között az alábbi célokra használjuk fel: informatikai rendszereink tesztelése, kutatás, adatelemzés, marketing- és promóciós modellek létrehozása, a Spotify Szolgáltatás fejlesztése és azon belül új funkciók és szolgáltatások kifejlesztése.

5.Milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk Öntől?

Az alábbi táblázatokban rögzítettük a felhasználókról gyűjtött és felhasznált személyes adatok kategóriáit:

a Spotify Szolgáltatásra feliratkozáskor gyűjtött személyes adatok

Személyes adatok kategóriái A kategória leírása
Fiókregisztrációs Adatok Ezek az Ön által megadott vagy az általunk begyűjtött személyes adatok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Spotify Szolgáltatásra feliratkozhasson és azt használhassa. Ide tartozik az e-mail-cím, születési idő, nem, irányítószám és az ország.

Egyes kért személyes adatokra az Ön fiókjának létrehozásához van szükség. Választhatja egyes további személyes adatok megadását is, hogy fiókja még személyre szabottabb legyen.

A gyűjtött személyes adatok pontos köre függ a választott Spotify szolgáltatási csomagtól, és attól, hogy Ön használ-e Harmadik fél alkalmazásokat (a felhasználási feltételek értelmében véve, mint amilyen a Facebook) a Spotify Szolgáltatásra való feliratkozáshoz és annak használatához. Ha a fiók létrehozásához Harmadik fél alkalmazásokat használ, a személyes adatokat az adott Harmadik fél alkalmazáson keresztül kapjuk meg, de csak akkor, ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy a Harmadik fél alkalmazások az Ön személyes adatait velünk megosszák.

a Spotify Szolgáltatás használata révén gyűjtött személyes adatok

Személyes adatok kategóriái A kategória leírása
Spotify Szolgáltatás Használatára vonatkozó Adatok Ezek a Spotify Szolgáltatás használata közben gyűjtött személyes adatok - ezek körébe tartozhatnak az alábbiak:
 • A Spotify szolgáltatási csomag típusára vonatkozó adatok.
 • A Spotify Szolgáltatással való interakcióra vonatkozó információk, amelybe beletartozik a lekérések napja és időpontja, a meghallgatott dalok, a létrehozott lejátszási listák, a megtekintett videotartalom és a többi Spotify felhasználóval folytatott interakció. Ide tartozhatnak még az Ön Harmadik fél alkalmazásának és a kapott reklámoknak az adatai.
 • Az Ön által a Spotify-ra küldött Felhasználói tartalom (a felhasználási feltételek értelmében véve), a Spotify-on keresztül küldött/kapott üzenetekkel együtt, valamint a Spotify Ügyfélszolgálat csoportjával folytatott interakció.
 • Az alábbi műszaki adatok: URL-adatok, sütiadatok, az Ön IP-címe, a Spotify Szolgáltatás eléréséhez, ahhoz való csatlakozáshoz használt eszközök típusa, egyedi készülékazonosítók, készülékjellemzők, hálózati csatlakozás típusa (pl. WiFi, 3G, LTE, Bluetooth) és szolgáltatója, hálózati és eszközteljesítmény, böngésző típusa, nyelv, digitális jogkezelést lehetővé tevő adatok, operációs rendszer és a Spotify alkalmazás verziószáma. Az általunk feldolgozott műszaki adatokra vonatkozó további részletek Sütikre vonatkozó szabályzatunkban találhatók.
 • A Spotify Szolgáltatás egyes külön funkcióinak nyújtásához szükséges mozgás- vagy iránygenerált mobilérzékelési adatok (pl. gyorsulásmérő vagy giroszkóp).

Az Ön engedélyével gyűjtött személyes adatok, amelyek lehetővé teszik számunkra a további funkciók biztosítását

Személyes adatok kategóriái A kategória leírása
Önkéntes Mobiladatok A Spotify Szolgáltatás nyújtása céljából gyűjtött, (fent megadott) mobiladatokon túlmenően hozzájárulást adhat számunkra ahhoz, hogy mobileszközéről további személyes adatokat gyűjtsünk olyan funkciók/szolgáltatások biztosítása céljából, amelyek javítják a Spotify Szolgáltatás nyújtotta élményt.

A fent felsorolt személyes adatokat nem használjuk az Ön előzetes hozzájárulásának megszerzése nélkül:
 • Az Ön fényképei – Amennyiben engedélyezi számunkra a fényképeihez vagy a kamerájához való hozzáférést, csak a velünk kifejezetten megosztani kívánt fényképeket és ezek metaadatait használjuk fel, mint amilyen például a fájl típusa és a kép mérete. Soha nem olvassuk be vagy importáljuk fotótárát vagy kamerafelvételeit;
 • Az Ön mobileszközének pontos helyzete – Amennyiben engedélyezi számunkra a pontos helyzetéhez való hozzáférést, ez lehetővé teszi, hogy az Ön GPS- vagy Bluetooth-adatainak elérése által helymeghatározáson alapuló funkciókat biztosítsunk a Spotify Szolgáltatás keretében. Felhívjuk a figyelmét, hogy az IP-cím nem tartozik ezen adatok közé. IP-címét a licencszerződéseinknek való megfelelés érdekében a nem pontos helyzetének meghatározásához használjuk (például hogy Ön melyik országban tartózkodik);
 • Az Ön hangadatai – Amennyiben engedélyezi számunkra az eszköz mikrofonján keresztül rögzített hangutasításokhoz való hozzáférést, ez lehetővé teszi, hogy saját hangja használatával kommunikálhasson a Spotify Szolgáltatással. Felhívjuk a figyelmét, hogy a mikrofon funkciót bármikor kikapcsolhatja, és;
 • Az Ön névjegyei – Amennyiben engedélyezi a névjegyeihez való hozzáférést, ez lehetővé teszi számunkra a készüléken tárolt egyes névjegyek elérését, így könnyedén megtalálhatja a Spotify-t használó ismerőseit.
Fizetési Adatok Az említett személyes adatokat akkor gyűjthetjük, ha próbaverzióra vagy valamely (a Felhasználási feltételek értelmében vett) fizetett előfizetésre iratkozik fel, vagy a Spotify Szolgáltatáson keresztül vásárol. A gyűjtött személyes adatok pontos köre a fizetési módtól függ (pl. közvetlenül a mobilszolgáltatón keresztül vagy számlára), de azokba beletartoznak az alábbiak:
 • Név;
 • Születési idő;
 • Hitelkártya vagy bankkártya típusa, lejárata és a kártyaszám egyes számjegyei;
 • Irányítószám;
 • Mobiltelefonszám; és
 • Részletes tranzakciós napló;
Ha a számlára fizetést választja, az Ön személyes adatait átadjuk fizetési szolgáltatónknak, hogy elvégezhesse a hitelképesség ellenőrzését és megküldhesse Önnek a számlákat.
Versenyek, Felmérések és Sorsolások adatai Ezeket a személyes adatokat az említett promóciókra való feliratkozás és az azokban való részvétel biztosításához használjuk. A gyűjtött személyes adatok pontos köre a promóciótól függően változhat.
Marketingadatok Ezek a személyes adatok teszik lehetővé, hogy a Spotify és partnerei/szolgáltatói marketingkommunikációkat küldjenek Önnek:
 • e-mailen,
 • a Spotify Szolgáltatás használata közben, és/vagy
 • közvetlenül a harmadik féltől.

A gyűjtött személyes adatokkal és a marketingkommunikációval kapcsolatban Önt megillető jogokról bővebben olvashat az Adatvédelmi Központban spotify.com webhelyen.

6. Mire használjuk fel a gyűjtött személyes adatokat?

Amikor a Spotify Szolgáltatást használja vagy azzal kommunikál, többféle technológiát használunk az Önről különböző célokra gyűjtött személyes adatok feldolgozására. Az alábbi táblázatban ismertetjük a személyes adatok feldolgozásának okait, azokat a kapcsolódó jogalapokat, amelyek lehetővé teszik számunkra az Ön személyes adatainak feldolgozását, és a személyes adatok azon (az 5. „Milyen felhasználói személyes adatokat gyűjtünk?” c. szakaszban megjelölt) kategóriáit, amelyeket az adott célokra felhasználunk:

A személyes adatok Spotify általi feldolgozási céljainak ismertetése („adatfeldolgozás célja”) Az adatfeldolgozási cél jogalapja A Spotify által az adatfeldogozási célra felhasznált személyes adatok kategóriái
A Spotify Szolgáltatás és a Spotify által nyújtott más szolgáltatások és termékek biztosításához, testreszabásához és a felhasználói élmény javításához, például egyéniesített, személyre szabott vagy helyhez igazított tartalom, ajánlások, funkciók és reklám biztosítására a Spotify Szolgáltatás során vagy azon kívül (harmadik felek termékeit és szolgáltatásait is beleértve).
 • Szerződés teljesítése
 • Jogos érdek
 • Fiókregisztrációs adatok
 • Szolgáltatás Használatára vonatkozó Adatok
Annak megértéséhez, hogy a felhasználók miként érik el és használják a Spotify Szolgáltatást, a Spotify Szolgáltatás műszaki működőképességének biztosításához, új termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez, és a Spotify Szolgáltatás használatának elemzéséhez, ideértve az azon alkalmazásokkal, reklámokkal, termékekkel és szolgáltatásokkal folytatott felhasználói kommunikációt, amelyek a Spotify Szolgáltatáson vagy abban elhelyezett hivatkozáson keresztül érhetőek el, vagy amelyeket azon keresztül ajánlanak.
 • Szerződés teljesítése
 • Jogos érdek
 • Fiókregisztrációs adatok
 • Szolgáltatás Használatára vonatkozó Adatok
A felhasználóval a Spotify Szolgáltatással kapcsolatban folytatott kommunikáció.
 • Szerződés teljesítése
 • Jogos érdek
 • Fiókregisztrációs adatok
 • Szolgáltatás Használatára vonatkozó Adatok
A csalás megelőzése vagy felfedése, a csalárd kifizetésekre és a Spotify Szolgáltatás csalárd felhasználására kiterjedően.
 • Szerződés teljesítése
 • Jogszabályi kötelezettség teljesítése
 • Jogos érdek
 • Fizetési Adatok
A felhasználóval közvetlenül vagy valamely partnerünkön keresztül folytatott kommunikáció az alábbi célokból:
 • marketing,
 • kutatás,
 • versenyeken, felmérésekben és sorsolásokban való részvétel,
 • promóciós célok,
e-mailben, értesítések vagy más üzenetek, a velünk esetlegesen (pl. a Fiókbeállítások oldalon) engedélyeknek megfelelően.
 • Hozzájárulás
 • Jogos érdek
 • Versenyek, Felmérések és Sorsolások Adatai
 • Marketingadatok
A felhasználó konkrét tartózkodási helye alapján funkciók, tájékoztatás, reklám vagy más tartalom biztosítása.
 • Hozzájárulás
 • Önkéntes Mobiladatok

Amennyiben további információkat szeretne a Spotify által a GDPR szerinti legitim érdekű jogalapra való támaszkodás igazolása érdekében végzett mérlegelési tesztről, tekintse meg a 14. pont: Kapcsolat.

7. Felhasználói személyes adatok megosztása

A Spotify Szolgáltatás használata révén gyűjtött vagy generált személyes adatok címzettjeit kategóriákba soroltuk.

Nyilvánosan elérhető adatok

A Spotify Szolgáltatásban a következő személyes adatok mindig nyilvánosan elérhetőek lesznek: az Ön neve és/vagy felhasználóneve, profilképe, a Spotify Szolgáltatásban követett és követő felhasználók, a közelmúltban hallgatott előadók, és a nyilvános lejátszási listák.

A felhasználó döntése alapján megosztható személyes adatok

A következő személyes adatok csak a táblázatban megjelölt címzettek kategóriáival kerülnek megosztásra, amennyiben:

 • Ön a Spotify Szolgáltatás egy adott funkciójának használata mellett dönt, amely esetén bizonyos személyes adatok megosztása szükséges a Spotify Szolgáltatás adott funkciójának megfelelő használatához; vagy
 • Ön engedélyezi számunkra a személyes adatok megosztását, pl. a megfelelő beállítás kiválasztásával a Spotify-szolgáltatásban.
Címzettek kategóriái Megosztás oka
Az Ön Spotify Fiókjához csatlakoztatott Harmadik fél alkalmazások Amennyiben összekapcsolja Spotify-fiókját egy harmadik féltől származó alkalmazással, például közösségi oldallal, zenei, televíziós vagy autóipari platformmal, a Spotify megoszthatja a szolgáltatás használatával kapcsolatos adatokat annak érdekében, hogy Ön csatlakoztathassa Spotify-fiókját.
A Spotify-ra való bejelentkezéshez használt Harmadik Fél Alkalmazás Amennyiben Spotify-fiókja adataival bejelentkezik egy harmadik féltől származó alkalmazásba, abban az esetben az adott harmadik fél hozzáférést nyerhet bizonyos, a szolgáltatás használatával kapcsolatos adatokhoz, például a lejátszási listákhoz, az elmentett tartalmakhoz és tevékenységekhez.

A Harmadik Fél Alkalmazáshoz való kapcsolódás előtt értesítést kap arról, hogy a Harmadik Fél Alkalmazással milyen személyes adatok kerülnek megosztásra, illetve az melyeket érheti el.
Támogató Közösség Amikor a Spotify Támogató Közösségben Spotify Támogató Fiókra regisztrál, fel fogjuk kérni egy egyedi Spotify Támogató Közösség felhasználónév létrehozására. Ez a Spotify Támogató Közösséget elérő minden felhasználó számára nyilvános, az Ön által közzétett kérdésekkel vagy hozzászólásokkal együtt.
Az Ön Spotify Követői Előfordulhat, hogy azt szeretné, hogy megosszunk bizonyos, a szolgáltatás használatával, különösen a Spotify Ön általi használatával kapcsolatos adatokat más Spotify-felhasználókkal, azaz saját „Spotify-követőivel”.

Például amikor lejátszási listákat készít, a listákat mások számára is elérhetővé teheti a Spotify Szolgáltatásban, de bármikor ismét priváttá teheti őket.
Előadók és Lemezkiadók Felkérhet bennünket személyes adatainak (így e-mail-címének) előadókkal vagy lemezkiadókkal vagy más olyan partnerekkel való megosztására, akik közvetlenül híreket vagy promóciós ajánlatokat kívánnak Önnek küldeni, de ezt is bármikor visszavonhatja.

Az értesítések kezeléséről, a nyilvánosan elérhető adatairól és a másokkal megosztott tartalomról részletesebben e Politika 3. Felhasználói jogok és beállítások: A felhasználó számára választási lehetőség és ellenőrzés biztosítása c. szakaszában és az Adatvédelmi Központban olvashat.

Megosztható adatok

Címzettek kategóriái Megosztás oka
Szolgáltatók és Mások Olyan műszaki szolgáltatókat alkalmazunk, amelyek a Spotify-szolgáltatás biztosítása szempontjából szükséges technikai infrastruktúrát működtetik, különös tekintettel a Spotify-alkalmazás üzemeltetését, valamint az alkalmazástartalom és a feldolgozott adatok tárolását, kezelését és karbantartását végző szolgáltatókra.
A jelen részében leírtaknak 6 megfelelően műszaki szolgáltatókat alkalmazunk az Önnel való kommunikáció támogatása érdekében.
Marketing- és reklámpartnereink azt a célt szolgálják, hogy még inkább személyre szabott tartalmakat jeleníthessünk meg Önnek, illetve a Spotify-szolgáltatás Ön általi használatának megértése révén jobb szolgáltatást biztosíthassunk. Személyes adatait bizonyos marketing- és reklámpartnereinkkel is megoszthatjuk annak érdekében, hogy a Spotify-jal kapcsolatos promóciós üzeneteket küldjünk Önnek.
Spotify Partnerek
 • Ha a Spotify Szolgáltatást egy harmadik féltől – mint a mobilszolgáltató – kapott vagy vett ajánlaton keresztül éri el, megosztjuk személyes adatait azzal a harmadik féllel a Spotify Szolgáltatás használatát illetően, azaz hogy Ön élt-e és milyen mértékben az ajánlattal, aktiválta-e Spotify fiókját vagy a Spotify Szolgáltatás aktív felhasználója.
 • A Spotify Szolgáltatásra való feliratkozás módjától függően (pl. külső félen vagy mobilszolgáltatón keresztül) a felhasználói fiók engedélyezése érdekében szükség szerint megosztjuk Spotify felhasználónevét vagy egyéb fiókregisztrációs adatait.
 • Megoszthatunk továbbá személyes adatokat álnéven kezelt formában zeneipari partnereinkkel a részünkre licencbe adott tartalom teljesítményének megértését elősegítendő, illetve a valós idejű tartalom Spotify Szolgáltatáson keresztül történő hallgatásának biztosítására.
 • Az Ön személyes adatait álnéven kezelt formában megosztjuk marketingpartnereinkkel is, akik segítenek promóciós tevékenységünkben, illetve a reklámozókkal, akiknek segítségével ingyenes Szolgáltatást kínálhatunk.
Tudományos kutatók Meg fogjuk osztani az Ön személyes adatait statisztikai elemzés és tudományos kutatás céljára is, de csak álnéven kezelt formában.
A Spotify csoport más tagvállalatai Személyes adatait napi üzleti tevékenységünk végzése és a Spotify Szolgáltatás fenntartása és biztosítása céljából megosztjuk a Spotify Csoport más tagvállalataival is.
Bűnüldöző és adatvédelmi hatóságok Meg fogjuk osztani az Ön személyes adatait, amennyiben jóhiszeműen úgy ítéljük meg, hogy ez az irányadó jog szerinti kötelezettségeink teljesítéséhez vagy érvényes büntetőeljárási aktus (így házkutatási parancs, bírósági végzés, idézés) teljesítéséhez szükséges.

Meg fogjuk továbbá osztani az Ön személyes adatait akkor is, ha jóhiszeműen úgy ítéljük meg, hogy ez szükséges saját vagy harmadik fél nemzetbiztonsági, bűnüldözési, peres, bűnügyi nyomozási jogos érdekében, valamely személy biztonságának védelméhez, vagy pedig haláleset vagy fenyegető testi sérülés megelőzéséhez, feltéve, hogy ennél az érdeknél a megítélésünk szerint az Ön érdekei, és a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogai és szabadságai nem fontosabbak.
Vállalkozásunk megvásárlói Meg fogjuk osztani az Ön személyes adatait olyan esetekben is, amikor vállalkozásunkat eladjuk, vagy annak eladásáról egy vevővel vagy potenciális vevővel tárgyalunk.

Ebben a helyzetben a Spotify továbbra is biztosítani fogja az Ön személyes adatainak titkosságát és értesítést küld Önnek, mielőtt személyes adatait a vevőnek átadja, vagy más azokra más Adatvédelmi Politikát határoz meg.

8. Adatmegőrzés és adattörlés

Személyes adatait csak a Spotify Szolgáltatás biztosításához szükséges ideig, valamint jogszerű és alapvető üzleti célokból őrizzük meg, mint amilyen például a Spotify Szolgáltatás teljesítményének fenntartása, az új funkciókra és ajánlatokra vonatkozó adatközpontú üzleti döntések meghozatala, a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, valamint a viták rendezése. Egyes személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg Ön a Spotify Szolgáltatás felhasználója. Például megtartjuk lejátszási listáit, dalkönyvtárát és fiókadatait.

Kérése esetén személyes adatait töröljük vagy anonimizáljuk, hogy ezek alapján a továbbiakban ne lehessen Önt azonosítani, kivéve akkor, ha bizonyos személyes adatok megtartása a jogszabályoknak megfelelően megengedett vagy kötelező a számunkra. Ezen esetek közé tartoznak többek között az alábbiak:

 • Amennyiben fiókjával kapcsolatban megoldatlan probléma áll fenn, például fennálló tartozás, rendezetlen követelés vagy vita, a probléma megoldásáig megőrizzük a szükséges személyes adatokat
 • Abban az esetben, ha a személyes adatokat jogi, adójogi, könyvvizsgálati és számviteli kötelezettségeink értelmében kötelező megőriznünk, akkor a vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamig megőrizzük a személyes adatokat; és/vagy
 • Amennyiben az adatok megőrzése jogos üzleti érdekeink szempontjából szükséges, például a csalások megelőzése, illetve felhasználóink biztonságának fenntartása érdekében.

9. Továbbítás más országokba

A Spotify globálisan, a Spotify Csoport egyéb vállalataival is megosztja adatait a jelen Politikában foglalt tevékenységek folytatása érdekében. Ez a Spotify Csoport az alábbi országokban található tagvállalatait foglalja magában: Ausztrália, Ausztria, Belgium, Brazília, Kanada, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Hong Kong, Olaszország, Japán, Luxemburg, Mexikó, Hollandia, Lengyelország, Szingapúr, Spanyolország, Svédország, Svájc, Tajvan, Törökország, az Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok. A Spotify kiszervezheti az adatfeldolgozást, illetve átadatja a felhasználói személyes adatokat a felhasználó lakóhelyétől eltérő más országokban lévő harmadik feleknek is. Személyes adatai ezért olyan adatvédelmi jogszabályok hatálya alá kerületnek, amelyek eltérnek a lakóhelye szerinti ország szabályaitól.

Az Európai Unió és Svájc területén belül gyűjtött személyes adatokat például továbbíthatjuk az Európai Unió és Svájc területén kívüli országokban található külső felek számára feldolgozás céljából. Ilyen esetekben a Spotify biztosítja, hogy a felhasználói személyes adatok átadása a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, és különösen megfelelő szerződéses, műszaki és szervezeti intézkedések bevezetése mellett történjen, mint amilyen az EU Bizottság által jóváhagyott szabványos szerződéses kikötések.

A személyes adatai védelmében alkalmazott biztonsági eljárásokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a jelen Politika 11. Személyes adatai biztonságának megőrzése című részét.

10. Linkek

Megjeleníthetjük harmadik fél reklámjait és az egyéb olyan tartalmat, amely harmadik fél honlapjára hivatkozik. Harmadik fél adatvédelmi gyakorlatát, illetve harmadik fél tartalmát nem ellenőrizhetjük, illetve e tekintetben nem vagyunk felelősségre vonhatók. Ha harmadik fél reklámjára vagy hivatkozására kattint, tudnia kell, hogy ezzel elhagyja a Spotify Szolgáltatást, és a megadott személyes adatokra nem ez a Politika vonatkozik. Olvassa el adatvédelmi szabályzatukat, amelyből megtudhatja, milyen módon gyűjtik és dolgozzák fel a személyes adatokat.

11. Személyes adatai biztonságának megőrzése

Elkötelezettek vagyunk felhasználóink személyes adatainak védelme mellett. Megfelelő mértékű műszaki és szervezeti intézkedéseket teszünk a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy egyetlen rendszer sem nyújthat teljes mértékben kielégítő védelmet. Különféle szabályzatokat vezettünk be az álnéven történő nyilvántartásra, titkosításra, hozzáférésre és archiválásra a rendszerünkben lévő személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférés és azok szükségtelen tárolása megelőzésére.

Felhasználói fiókját jelszava védi, ezért javasoljuk, hogy egyedi és erős jelszót használjon, korlátozza számítógépe és böngészője elérhetőségét és jelentkezzen ki a Spotify Szolgáltatás használatát követően.

12. Gyermekek

A Spotify Szolgáltatás nem tizenhárom (13) év alatti gyermekeknek készült. Egyes országokban a helyi jogszabályoknak megfelelően szigorúbb korhatárok lehetnek érvényben. További részletek a felhasználási feltételekben olvashatóak.

Tudatosan nem gyűjtünk 13 év vagy a vonatkozó korhatár (a „Korhatár”) alatti gyermekekre vonatkozó személyes adatokat. Ha nem érted még el a Korhatárt, ne használd a Spotify Szolgáltatást és ne adj meg nekünk semmiféle személyes adatot.

Ha Ön a Korhatár alatti gyermek szülője és tudomást szerez arról, hogy gyermeke személyes adatokat adott meg a Spotify-nak, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az Adatvédelmi Központ „Kapcsolat” lehetőségén keresztül és kérheti az e Politika 3. Felhasználói jogok és beállítások: A felhasználó számára választási lehetőség és ellenőrzés biztosítása. Ha tudomást szerzünk arról, hogy 13 év alatti gyermektől gyűjtöttünk személyes adatokat, észszerű lépéseket teszünk a személyes adatok törlésére. Ehhez szükség lehet a gyermek Spotify fiókjának törlésére is.

13. Az Adatvédelmi Politika változásai

Időnként módosítjuk e Politikát.

Amikor a Politikán lényeges változásokat hajtunk végre, erről a körülményeknek megfelelő feltűnő értesítésben tájékoztatjuk, pl. a Spotify Szolgáltatásban feltűnő értesítés megjelenítésével vagy e-mail küldésével. Erről előzetes értesítést is küldhetünk.

Ezért feltétlenül körültekintően olvasson el minden ilyen értesítést.

Ha szeretne többet megtudni a jelen Politikáról és arról, hogy a Spotify hogyan használja fel személyes adatait, további információkért keresse fel a Spotify Adatvédelmi Központját a spotify.com címen.

14. Kapcsolat

Köszönjük, hogy elolvasta Adatvédelmi Politikánkat. Ha bármilyen kérdése van a jelen Politikával kapcsolatban, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz az Adatvédelmi Központ „Kapcsolattartás” űrlapján keresztül, vagy írjon nekünk a következő e-mail-címre:

Spotify AB Regeringsgatan 19 Stockholm 111 53
Svédország

A Spotify AB a jelen Politika keretében feldolgozott személyes adatok adatkezelője.

Reméljük, örömét leli a Spotify-ban!
© Spotify AB.