Spotify Adatvédelmi szabályzat

Hatálybalépés napja: 2020. január 20.

1 Bevezetés
2 A Szabályzatról
3 Az Ön jogai és preferenciái: választási lehetőség és ellenőrzés biztosítása
4 Személyes adatok, amiket Öntől gyűjtünk
5 Milyen célra használjuk a személyes adatait?
6 Személyes adatainak megosztása
7 Adatmegőrzés és adattörlés
8 Továbbítás más országokba
9 Linkek
10 Személyes adatainak biztonságban tartása
11 Gyermekek
12 A Szabályzat módosításai
13 Hogyan léphet kapcsolatba velünk

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy a Spotify-t választotta!

A Spotify-nál a lehető legjobb felhasználói élményt kívánjuk nyújtani Önnek, ezáltal biztosítva, hogy örömét lelje a szolgáltatásunkban. Ahhoz, hogy ezt biztosíthassuk szükségünk van arra, hogy megismerjük az Ön zenehallgatási szokásait, annak érdekében, hogy kivételes és személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk, kifejezetten az Ön számára. Az Ön magánszférája és személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos a számunkra, és mindvégig az is fog maradni számunkra. Ezért szeretnénk átlátható módon ismertetni, hogyan és miért gyűjtjük, tároljuk, osztjuk meg és használjuk az Ön személyes adatait, továbbá áttekinteni a személyes adatai megosztásának szabályozására rendelkezésre álló eszközöket és lehetőségeket.

Ez a célunk, és a jelen Adatvédelmi Szabályzat („Szabályzat”) az alábbiakban részletesen is bemutatja, pontosan mit értünk ez alatt.

2. A Szabályzatról

Ez a Szabályzat ismerteti az Ön személyes adatai vonatkozásában a Spotify AB-vel fennálló kapcsolatának alapvető részleteit. A Szabályzat valamennyi Spotify szolgáltatásra és minden kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozik (elnevezésük a továbbiakban: „Spotify Szolgáltatás”). A Spotify Szolgáltatás használatának feltételeit a [Felhasználási feltételek] (TC) (a „Felhasználási feltételek”) határozzák meg.

Időről-időre új szolgáltatásokat fejleszthetünk, illetve további szolgáltatásokat ajánlhatunk. Ha az új vagy további szolgáltatások bevezetése bármiféle érdemi változást eredményez az Ön személyes adatai gyűjtésének vagy kezelésének a módjában, további információkat vagy feltételeket illetve szabályzatokat bocsátunk az Ön rendelkezésére. Eltérő rendelkezés hiányában a bevezetett új vagy további szolgáltatásokra a jelen Szabályzat vonatkozik.

Jelen Szabályzat célja:

 1. Biztosítani, hogy Ön tisztában legyen azzal, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről, miért gyűjtjük és használjuk és kikkel osztjuk meg ezeket;
 2. Elmagyarázni, hogy milyen módon használjuk az Ön által megosztott személyes adatokat annak érdekében, hogy a Spotify Szolgáltatás használata nagyszerű élményt okozzon; és
 3. Elmagyarázni az Önről gyűjtött és kezelt személyes adatokkal kapcsolatos jogait és lehetőségeit, és azt, hogy miként védjük az Ön magánszféráját.

Reméljük, hogy ezzel a segítségére lehetünk az Ön irányában fennálló adatvédelmi elkötelezettségünk megértésében. A Szabályzatban használt fogalmak további pontosításával kapcsolatban látogasson el [Adatvédelmi Központunkba] (https://www.spotify.com/privacy/plain) a spotify.com weboldalon. Ha esetleg kérdései vagy aggályai merülnének fel, az alábbi 13. pont: „Hogyan léphet kapcsolatba velünk” részben információkat talál a velünk való kapcsolatfelvételről. Amennyiben nem ért egyet a Szabályzat tartalmával, akkor ne feledje, az Ön döntésén múlik, hogy használja-e a Spotify Szolgáltatást.

3. Az Ön jogai és preferenciái: választási lehetőség és ellenőrzés biztosítása

Az Általános Adatvédelmi Rendelet vagy „GDPR” számos jogot biztosít az egyéneknek személyes adataikkal kapcsolatban. Ennek megfelelően örömünkre szolgál, hogy felhasználóink számára transzparenciát és hozzáférés beállítására alkalmas eszközöket kínálhatunk, ezzel segítve őket abban, hogy élhessenek a rendeletben foglalt jogaikkal. Az alkalmazandó jogszabályok szerint - az azokban foglalt esetleges korlátozások mellett – az egyéneknek az alábbi jogok biztosítottak:

 • Hozzáféréshez való jog – jog ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az általunk kezelt személyes adatairól, és hogy azokhoz hozzáférést kérhessen;
 • Helyesbítéshez való jog – jog ahhoz, hogy személyes adatait módosítsuk vagy frissítsük, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak;
 • Törléshez való jog – jog ahhoz, hogy személyes adatait töröljük;
 • Korlátozáshoz való jog – jog ahhoz, hogy ideiglenesen vagy véglegesen felhagyjunk személyes adatai összességének vagy egy részének a kezelésével;
 • Tiltakozáshoz való jog -
  • jog ahhoz, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai általunk történő kezelése ellen;
  • jog ahhoz, hogy tiltakozzon a személyes adatai közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen;
 • Az adathordozhatósághoz való jog – jog ahhoz, hogy személyes adatairól elektronikus formátumban másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy másik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa; és
 • Automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog – jog ahhoz, hogy ne terjedjen ki Önre egy olyan döntés hatálya, amelyet kizárólag automatizált döntéshozatal alapján hoznak meg, ideértve a profilalkotást is, amennyiben a döntés Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Annak érdekében, hogy lehetővé tegyük Önnek az említett jogok alaposabb megismerését, egyszerűbb gyakorlását és az Ön preferenciáinak rögzítését arra vonatkozóan, hogy hogyan használja a Spotify az Ön személyes adatait az alábbi forrásokat biztosítjuk:

 • Adatvédelmi beállítások (hozzáférhető a felhasználói fiókján keresztül) – lehetővé teszi, hogy bizonyos személyes adatok kezelésével kapcsolatban beállítási lehetőségeit gyakorolja, és egy automatikus „Adatai letöltése” funkció segítségével letöltse az alapvető információkat a fiókra és a használatra vonatkozóan.

 • Adatvédelmi Központ – egy kényelmes központi helyet biztosít, ahol további információkat talál arról, hogy a Spotify hogyan használja a személyes adatait, milyen jogokkal rendelkezik a személyes adataival kapcsolatban, és hogyan gyakorolhatja ezeket a jogokat.

 • Értesítési beállítások (hozzáférhető a felhasználói fiókján keresztül) - kiválaszthatja, hogy milyen marketing célú kommunikációt fogad a Spotify-tól. A beállítások egyetlen gombnyomással átállíthatók úgy, hogy a különböző fajta e-mailek és felugró értesítések fogadására feliratkozzon vagy arról leiratkozzon. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Spotify-tól e-mailben érkező marketing üzenetek az üzeneten belül tartalmaznak egy leiratkozási mechanizmust (pl. egy leiratkozásra szolgáló linket az általunk küldött e-mailekben). Az e-mailben lévő linkre kattintva a felhasználó leiratkozik az adott kategória (pl. Előadók újdonságai) további üzeneteiről. Az Értesítési beállítások oldal használatával tudja érvényesíteni választásait az összes e-mail kategóriával és felugró marketing kommunikációval kapcsolatos beállításokra vonatkozóan.

 • Süti szabályzat – további információkat nyújt arról, hogyan használjuk a sütiket, többek között érdeklődésalapú hirdetések céljára. Arról is információkat talál, hogy hogyan kezelheti a süti preferenciáit és hogyan tilthat le bizonyos típusú nyomkövetéseket; és

 • Ügyfél-támogatási források - Ügyfél-támogatási internetes oldalunkon több olyan oldal is található, amelyek további útmutatással szolgálnak az adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban. Az elsődleges információforrás az Adatokhoz fűződő jogok és adatvédelmi beállítások című cikk, amelyben válaszok találhatók a Spotify szolgáltatás által végzett személyes adatok kezelését érintő „gyakori kérdésekre”.

Ha az adatvédelemmel, a jogaival, illetve azok gyakorlásának módjával kapcsolatban kérdései vannak, lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel az Adatvédelmi Központ „Kapcsolatfelvétel” űrlapján keresztül. Ha aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait, reméljük, hogy együttműködik majd velünk a probléma megoldásán. Arra is lehetősége van azonban, hogy felvegye a kapcsolatot a Svéd Adatvédelmi Hatósággal (Datainspektionen) vagy a helyi Adatvédelmi Hatósággal, és jogában áll náluk panaszt benyújtani.

4. Személyes adatok, amiket Öntől gyűjtünk

Az alábbi táblázatokban rögzítettük az Önről gyűjtött és használt személyes adatok kategóriáit, valamint az adatgyűjtés módját:

Az alábbi táblázat ismerteti a Spotify Szolgáltatásra feliratkozáskor gyűjtött személyes adatokat:

Személyes adatok kategóriái A kategória leírása
Felhasználói adatok Ezek az Ön által megadott vagy általunk gyűjtött személyes adatok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valaki a Spotify Szolgáltatásra feliratkozhasson és azt használhassa. Ide tartozhat a felhasználónév, az e-mail-cím, a telefonszám, születési idő, nem, lakcím és az ország, attól függően, hogy a felhasználó milyen típusú Spotify szolgáltatás csomagra iratkozik fel.

Egyes általunk kért személyes adatokra a felhasználói fiók létrehozásához van szükség. A felhasználó egyéni döntés alapján megadhat bizonyos további személyes adatokat is, hogy a fiókja még személyre szabottabb legyen.

A gyűjtött személyes adatok pontos köre függ a választott Spotify szolgáltatási csomag típusától, a fiók létrehozásának módjától és attól, hogy igénybe veszi-e harmadik fél szolgáltatásait (mint például a Facebook) a Spotify Szolgáltatásra való feliratkozáshoz és annak használatához. Ha a fiók létrehozásához valamilyen harmadik fél szolgáltatását használja, a személyes adatokat az adott harmadik fél szolgáltatásán keresztül kapjuk meg, de csak akkor, ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy a harmadik fél szolgáltatása megossza velünk a személyes adatait. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a választható csomagok és feliratkozási lehetőségek országonként eltérőek lehetnek.

Az alábbi táblázat ismerteti a Spotify Szolgáltatás használata révén gyűjtött személyes adatokat:

Személyes adatok kategóriái A kategória leírása
Használatra vonatkozó adatok Ezek a Spotify Szolgáltatáshoz való hozzáféréskor és/vagy a Szolgáltatás használata közben Önről gyűjtött személyes adatok, ideértve:

 • Információk a Spotify szolgáltatási csomag típusáról.
 • A Spotify Szolgáltatással való interakciójára vonatkozó információk, mint például a keresések (beleértve a lekérések napját és időpontját), a meghallgatott dalok, a létrehozott lejátszási listák, a felhasználó könyvtára, a böngészési előzmények és a Spotify Szolgáltatással, tartalommal és a többi Spotify felhasználóval folytatott interakciók. Ide tartozhatnak még a felhasználó által a Spotify Szolgáltatással összefüggésben használt harmadik felek alkalmazásainak használatára vonatkozó adatok.
 • A Spotify Szolgáltatás használata alapján a felhasználó érdeklődési köréről és preferenciáiról levont következtetések.
 • Felhasználói tartalom (meghatározását lásd a Felhasználási feltételekben), amit Ön a Spotify-on közzétesz, például fényképek, lejátszási lista címek, valamint a Spotify Ügyfélszolgálati csapatával folytatott interakciók. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy kizárólag az Ön engedélyével férhetünk hozzá az Ön kamerájához vagy az eszközéről származó fényképekhez, és csak a velünk kifejezetten megosztani kívánt fényképekhez és ezek metaadataihoz férünk hozzá, mint például a fájl típusa és a kép mérete. Soha nem olvassuk be vagy importáljuk az Ön eszközének fotótárát vagy kamerafelvételeit.
 • Bizonyos technikai adatok, amelyek magukban foglalhatják a következőket:
  • URL információ;
  • online azonosítók, többek között sütiadatok és IP-címek;
  • információk az Ön által használt eszközök típusáról, többek között egyedi készülékazonosítók, hálózati csatlakozás típusa (pl. wifi, 3G, LTE, Bluetooth) és szolgáltatója, hálózati és eszközteljesítmény, böngésző típusa, nyelv, digitális jogkezelést lehetővé tevő adatok, operációs rendszer és a Spotify alkalmazás verziószáma;
  • az Ön wifi hálózatán lévő, a Spotify Szolgáltatáshoz csatlakoztatható eszközök (például hangszórók) jellemzői;
  • az Ön nem pontos helyzete, ami bizonyos technikai adatokból (pl. az Ön IP-címe, az eszközén beállított nyelv, vagy a fizetés pénzneme) levezethető vagy kikövetkeztethető, hogy megfeleljünk a licencszerződéseinkben szereplő földrajzi követelményeknek és személyre szabott tartalmat és reklámokat kínáljunk Önnek; és
  • A Spotify Szolgáltatás egyes külön funkcióinak nyújtásához szükséges mozgás- vagy iránygenerált mobilérzékelési adatok (pl. gyorsulásmérő vagy giroszkóp).
Szolgáltatási csomag ellenőrzésére szolgáló adatok Bizonyos csomagok, például a Prémium családi csomag és a Prémium duó csomag felhasználói esetén harmadik fél térkép alkalmazásai (mint például a Google Maps) és/vagy az Ön eszközének a helymeghatározó szolgáltatása használatával segíthetünk Önnek igazolni a címét. Ezeket az adatokat kizárólag a Prémium családi csomag és a Prémium duó csomag választására való jogosultság ellenőrzése céljából gyűjtjük, és nem használjuk fel reklámozási vagy egyéb célokra.

Az alábbi táblázat ismerteti az Ön döntése alapján megadott személyes adatokat, amelyek lehetővé teszik a számunkra, hogy kiegészítő jellemzőket/funkciókat nyújtsunk

Személyes adatok kategóriái A kategória ismertetése
Hangadatok Ha az Ön piacán elérhetőek a hang funkciók, az engedélyével hangadatokat gyűjtünk, hogy további jellemzőket és funkciókat kínálhassunk, mint például a Spotify Szolgáltatással folytatott hang interakció. További információkért lásd a Hangvezérlési szabályzatot.
Fizetési és vásárlási adatok Gyűjthetünk bizonyos személyes adatokat, ha feliratkozik egy Próbaverzióra vagy megvásárolja valamelyik fizetős előfizetésünket (meghatározását lásd a Felhasználási feltételekben), vagy a Spotify Szolgáltatáson keresztül vásárol. A gyűjtött személyes adatok pontos köre a fizetési módtól függ (pl. közvetlenül a mobilszolgáltatón keresztül vagy számla ellenében), de beletartoznak az alábbi információk:
 • Név;
 • Születési idő;
 • Hitelkártya vagy bankkártya típusa, lejárata és a kártyaszám egyes számjegyei;
 • Irányítószám;
 • Mobiltelefonszám; és
 • Vásárlási adatok és fizetési előzmények.

Versenyek, felmérések és sorsolások adatai Amikor kitölt egy nyomtatványt, válaszol egy felmérés vagy kérdőív kérdéseire, vagy részt vesz egy versenyben, összegyűjtjük az Ön által megadott személyes adatokat.

Az alábbi táblázat ismerteti a harmadik felektől, mint adatforrásoktól gyűjtött személyes adatokat

Személyes adatokat gyűjtünk felhasználóinkról különböző harmadik felektől. Ezek a harmadik felek, mint adatforrások időről időre változnak, és magukban foglalhatják a következőket:

Harmadik fél adatforrás kategóriái A kategória leírása
Hitelesítő partnerek Ha egy harmadik félnél lévő fiókjával (pl. Facebook) regisztrál vagy jelentkezik be a szolgáltatásainkra, a Spotify fiókja létrehozásához importáljuk az Ön adatait az érintett harmadik féltől.
Technikai szolgáltatást nyújtó partnerek Együttműködünk technikai szolgáltatásokat nyújtó partnerekkel, akik bizonyos adatokat szolgáltatnak a számunkra, mint például az IP-címek feltérképezése nem pontos helyzet adatok kinyeréséhez (pl. város, állam), amelyek lehetővé teszik számunkra a Spotify Szolgáltatás, tartalom és funkciók biztosítását.
Fizetési partnerek Ha Ön úgy dönt, hogy egy szolgáltatásért vagy funkcióért számla ellenében fizet, akkor fizetési partnereink küldhetnek nekünk bizonyos adatokat, amelyek lehetővé teszik, hogy elküldjük Önnek a számlákat, feldolgozzuk a fizetést és szolgáltassuk azt, amit vásárolt.
Hirdetők és egyéb reklámpartnerek Gyűjthetünk bizonyos adatokat Önről - mint például süti azonosító, mobil eszköz azonosító vagy e-mail cím – valamint az érdeklődési körére és preferenciáira vonatkozó következtetéseket egyes hirdetőktől és reklámpartnerektől, amelyek segítségével relevánsabb hirdetéseket juttathatunk el és mérhetjük azok hatékonyságát.

5. Milyen célra használjuk a személyes adatait?

Amikor a Spotify Szolgáltatást használja vagy azzal kommunikál, többféle technológiát használunk a különböző célokra gyűjtött személyes adatainak kezelésére. Az alábbi táblázatban ismertetjük a személyes adatok kezelésének okait, azokat a kapcsolódó jogalapokat, amelyek jogilag lehetővé teszik számunkra a személyes adatainak kezelését, és a személyes adatok azon ([a 4. „Személyes adatok, amiket Öntől gyűjtünk” c. pontban] megjelölt(#S4) kategóriáit, amelyeket az adott célokra felhasználunk:

Annak leírása, hogy a Spotify miért kezeli a személyes adatait („adatkezelési célok”) Az adatkezelés céljának jogalapja Az adatkezelési célra Spotify által felhasznált személyes adatok kategóriái
A Spotify Szolgáltatás nyújtása és személyre szabása.
 • Szerződés teljesítése
 • Jogos érdek
 • Hozzájárulás
 • Felhasználói adatok
 • Használatra vonatkozó adatok
 • Fizetési és vásárlási adatok
 • Csomag hitelesítési adatok
 • Hangadatok
A Spotify Szolgáltatással kapcsolatos problémák megismerése, megállapítása, elhárítása és kijavítása.
 • Szerződés teljesítése
 • Jogos érdek
 • Felhasználói adatok
 • Használatra vonatkozó adatok
Új elemek, technológiák értékelése és kifejlesztése, valamint a Spotify Szolgáltatás fejlesztése.
 • Jogos érdek
 • Hozzájárulás
 • Felhasználói adatok
 • Használatra vonatkozó adatok
 • Hangadatok
Marketing, promóciós és reklám célokra.
 • Jogos érdek
 • Hozzájárulás
 • Felhasználói adatok
 • Használatra vonatkozó adatok
 • Hangadatok
Jogi kötelezettségek teljesítése és jogérvényesítéssel összefüggő megkereséseknek a megválaszolása.
 • Jogi kötelezettségek teljesítése
 • Jogos érdek
 • Felhasználói adatok
 • Használatra vonatkozó adatok
 • Fizetési és vásárlási adatok
 • Csomag hitelesítési adatok
 • Hangadatok
 • Versenyek, felmérések és sorsolások adatai
Harmadik felek felé fennálló szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében, például licencszerződések teljesítése, valamint a megfelelő intézkedések megtétele érdekében szellemi tulajdonjog megsértéséről és nem megfelelő tartalomról szóló bejelentésekre vonatkozóan.
 • Jogos érdek
 • Felhasználói adatok
 • Használatra vonatkozó adatok
 • Fizetési és vásárlási adatok
Jogi igények megállapítása, érvényesítése vagy védelme.
 • Jogos érdek
 • Felhasználói adatok
 • Használatra vonatkozó adatok
 • Fizetési és vásárlási adatok
 • Csomag hitelesítési adatok
 • Hangadatok
 • Versenyek, felmérések és sorsolások adatai
Üzleti tervezés, beszámolók és előrejelzések készítése.
 • Jogos érdek
 • Felhasználói adatok
 • Használatra vonatkozó adatok
 • Fizetési és vásárlási adatok
Fizetés feldolgozása.
 • Szerződés teljesítése
 • Jogi kötelezettségek teljesítése
 • Felhasználói adatok
 • Fizetési és vásárlási adatok
Csalás, többek között csalárd kifizetések és a Spotify Szolgáltatás csalárd használatának a felderítése.
 • Szerződés teljesítése
 • Jogi kötelezettségek teljesítése
 • Jogos érdek
 • Felhasználói adatok
 • Használatra vonatkozó adatok
 • Fizetési és vásárlási adatok
 • Csomag hitelesítési adatok
Kutatás, versenyek, felmérések és sorsolások lefolytatása.
 • Szerződés teljesítése
 • Jogos érdek
 • Hozzájárulás
 • Felhasználói adatok
 • Használatra vonatkozó adatok
 • Versenyek, felmérések és sorsolások adatai

Amennyiben további információkat szeretne az érdekmérlegelési tesztről, amit a Spotify annak érdekében végzett, hogy a GDPR szerint igazolja a jogos érdekre, mint jogalapra való hivatkozást, kérjük tekintse meg a 13. „Hogyan léphet kapcsolatba velünk” c. pontot, ahol további információt talál arról, hogy hogyan léphet kapcsolatba velünk.

6. Személyes adatainak megosztása

A Spotify Szolgáltatás használata révén gyűjtött vagy generált személyes adatok címzettjeit kategóriákba soroltuk.

* Nyilvánosan elérhető adatok*

A Spotify Szolgáltatásban a következő személyes adatok mindig nyilvánosan elérhetőek lesznek: az Ön neve és/vagy felhasználóneve, profilképe, a Spotify Szolgáltatásban követett és követő felhasználók, a közelmúltban hallgatott előadók, és a nyilvános lejátszási listák.

* Az Ön döntése alapján megosztható személyes adatok*

A következő személyes adatok csak az alábbi táblázatban megjelölt címzettek kategóriáival kerülnek megosztásra, amennyiben:

 • a Spotify Szolgáltatás egy adott funkciójának használata mellett dönt, amely esetén bizonyos személyes adatok megosztása szükséges a Spotify Szolgáltatás adott funkciójának megfelelő használatához; vagy
 • engedélyezi számunkra a személyes adatok megosztását, pl. a megfelelő beállítás kiválasztásával a Spotify Szolgáltatásban, vagy egy felkínált hozzájárulási mechanizmuson keresztül felhatalmazza arra a Spotify-t.
Címzettek kategóriái A megosztás oka
Ön által a Spotify fiókjához kapcsolt harmadik felek alkalmazásai és eszközei Amennyiben összekapcsolja Spotify fiókját egy harmadik féltől származó alkalmazással és/vagy eszközzel/eszközökkel, például közösségi oldallal, zenei, televíziós vagy autóipari platformokkal és szolgáltatásokkal, a Spotify technikai adatokat oszt meg az érintett harmadik fél alkalmazás és/vagy eszköz üzemeltetőjével annak érdekében, hogy csatlakoztassa a felhasználó Spotify fiókját, és/vagy lehetővé tegye a Spotify Szolgáltatás lejátszását. Egyes harmadik felek kérhetik vagy részükre szükségessé válhat, hogy az Ön információit osszunk meg velük. Ilyen esetben az információk harmadik feleknek történő átadása előtt ehhez az Ön engedélyét kérjük.
Támogató Közösség Amikor a Spotify Támogató Közösségben Spotify Támogató Fiókra regisztrál, fel fogjuk kérni egy egyedi Spotify Támogató Közösség felhasználónév létrehozására. Ez a Spotify Támogató Közösséget elérő minden felhasználó számára nyilvános, a közzétett kérdéseivel illetve hozzászólásaival együtt.
A Spotify követői Előfordulhat, hogy szeretné, ha megosztanánk bizonyos, a Spotify Szolgáltatás használatával kapcsolatos információkat más Spotify-felhasználókkal, azaz saját „Spotify-követőivel”. Készíthet például mind privát, mind nyilvános lejátszási listákat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha megosztja a privát lejátszási listáit másokkal, akkor privát lejátszási listáinak címzettjei tovább oszthatják ezeket a listákat másoknak.
Előadók és Lemezkiadók Ön dönthet úgy, hogy megosztja a személyes adatait (például az e-mail-címét) előadókkal, lemezkiadókkal vagy más olyan partnerekkel, akik közvetlenül szeretnének híreket vagy promóciós ajánlatokat küldeni, de bármikor meggondolhatja magát és visszavonhatja a hozzájárulását.

Az értesítések kezeléséről, a nyilvánosan elérhető adatairól és a másokkal megosztott tartalomról részletesebben jelen Szabályzat 3. „Jogai és preferenciái: választási lehetőség és ellenőrzés biztosítása” c. pontjában és az Adatvédelmi Központban olvashat.

Információk, amelyeket megoszthatunk

Címzettek kategóriái A megosztás oka
Szolgáltatók Olyan szolgáltatókat alkalmazunk, akiknek hozzáférésre lehet szükségük bizonyos személyes adatokhoz ahhoz, hogy számunkra szolgáltatásokat nyújthassanak. Ezek közé a cégek közé tartoznak például azok, akiket ügyfélszolgálati támogatással vagy a Spotify Szolgáltatás biztosításához szükséges műszaki infrastruktúra működtetésével bíztunk meg, akik segítenek biztosítani a rendszereink és szolgáltatásaink védelmét és biztonságát, továbbá segítenek értékesíteni a Spotify saját termékeit és szolgáltatásait és azokat a partner termékeket, szolgáltatásokat, rendezvényeket és társmárka promóciókat, amelyekben a Spotify érintett.
Fizetés feldolgozók Személyes adatait olyan mértékben osztjuk meg a fizetéseket feldolgozó szolgáltatóinkkal, amennyire az a fizetések feldolgozásához és a csalás elleni küzdelemhez szükséges.
Hirdetési partnerek Együttműködünk reklámpartnerekkel, akik lehetővé teszik, hogy a Spotify Szolgáltatáson személyre szabott reklámtartalmat kapjon. Ezek a partnerek segítenek nekünk relevánsabb hirdetéseket és promóciós üzeneteket továbbítani Önhöz, többek között érdeklődésen alapuló reklámokat (más néven online viselkedésalapú reklám), tartalomfüggő hirdetéseket és általános reklámokat a Spotify Szolgáltatáson. Mi és reklámpartnereink kezelhetünk bizonyos személyes adatokat, hogy segítsenek a Spotify-nak megérteni az Ön érdeklődését és preferenciáit, és ennélfogva relevánsabb hirdetéseket továbbíthassunk Önnek.
Spotify partnerek Attól függően, hogy hogyan csatlakozik a Spotify Szolgáltatáshoz (pl. egy harmadik fél által nyújtott szolgáltatáson vagy mobilszolgáltatón keresztül), a felhasználó Spotify-os felhasználó nevét vagy egyéb felhasználói adatait megosztjuk, amennyiben az a fiókja aktiválásához szükséges. Megoszthatunk továbbá személyes adatokat az érintett harmadik féllel az Ön Spotify Szolgáltatás használatát illetően, azaz hogy élt-e és milyen mértékben az ajánlattal, aktiválta-e a Spotify fiókját, vagy a Spotify Szolgáltatás aktív felhasználója-e. Megoszthatunk továbbá személyes adatokat álnevesített formában zeneipari partnereinkkel, hogy segítsünk nekik megérteni, hogyan teljesít a részünkre licencbe adott tartalom és hogy lehetővé tegyük Önnek, hogy valós idejű tartalmat hallgathasson a Spotify Szolgáltatáson keresztül.
Tudományos kutatók Megosztjuk személyes adatait statisztikai elemzés és tudományos kutatás céljára is, de kizárólag álnevesített formában.
A Spotify csoport más tagvállalatai Személyes adatait napi üzleti tevékenységünk végzése, valamint a Spotify Szolgáltatás fenntartása és biztosítása céljából megosztjuk a Spotify csoport más tagvállalataival is.
Bűnüldöző és adatvédelmi hatóságok Személyes adatait megosztjuk, amennyiben jóhiszeműen úgy ítéljük meg, hogy ez az irányadó jog szerinti kötelezettségeink teljesítéséhez vagy érvényes jogi eljárás (így házkutatási parancs, bírósági végzés vagy idézés) során szükséges. Személyes adatait abban az esetben is megosztjuk, ha jóhiszeműen úgy ítéljük meg, hogy ez nemzetbiztonsági, bűnüldözési, peres vagy bűnügyi nyomozási szempontból, egy személy biztonságának védelméhez vagy haláleset vagy fenyegető testi sérülés megelőzéséhez saját jogos érdekünkben vagy harmadik fél jogos érdekében szükséges, feltéve, hogy ennél az érdeknél megítélésünk szerint az Ön érdekei vagy a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget.
Vállalkozásunk megvásárlói Megosztjuk személyes adatait olyan esetekben is, amikor vállalkozásunkat eladjuk, vagy annak eladásáról egy vevővel vagy potenciális vevővel tárgyalunk. Ebben a helyzetben a Spotify továbbra is biztosítani fogja a személyes adatainak titkosságát és értesítést küld Önnek, mielőtt személyes adatait a vevőnek átadja, vagy azokra vonatkozóan más adatvédelmi szabályzat lép érvénybe.

7. Adatmegőrzés és adattörlés

Személyes adatait csak a Spotify Szolgáltatás biztosításához szükséges ideig, valamint jogszerű és alapvető üzleti célokból őrizzük meg, mint amilyen például a Spotify Szolgáltatás teljesítményének fenntartása, az új funkciókra és ajánlatokra vonatkozó adatvezérelt üzleti döntések meghozatala, a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, valamint a viták rendezése. Egyes személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg a Spotify Szolgáltatás felhasználója. Például megőrizzük a lejátszási listáit, dalkönyvtárát és fiókadatait.

Kérésére személyes adatait töröljük vagy anonimizáljuk, hogy ezek alapján a továbbiakban ne lehessen Önt azonosítani, kivéve akkor, ha bizonyos személyes adatok megtartását jogszabály megengedi vagy előírja a számunka. Ilyen esetnek minősülnek többek között az alábbiak:

 • Amennyiben a felhasználói fiókjával kapcsolatban megoldatlan probléma áll fenn, például fennálló tartozás, rendezetlen követelés vagy vita, a probléma megoldásáig megőrizzük a szükséges személyes adatokat;
 • Abban az esetben, ha a személyes adatokat jogi, adózási, könyvvizsgálati és számviteli kötelezettségeink értelmében meg kell őriznünk, akkor a vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamig megőrizzük a személyes adatokat; és/vagy,
 • Amennyiben az adatok megőrzése jogos üzleti érdekeink szempontjából szükséges, például a csalás megelőzése, illetve felhasználóink biztonságának fenntartása érdekében.

8. Továbbítás más országokba

A Spotify globálisan, a Spotify csoport egyéb vállalataival is megosztja az adatait a jelen Szabályzatban foglalt tevékenységek folytatása érdekében. A Spotify emellett alvállalkozásba adhatja az adatok kezelését illetve átadhatja a személyes adatait a lakóhelyétől eltérő országokban lévő harmadik feleknek. A személyes adatai ezért olyan adatvédelmi jogszabályok hatálya alá kerülhetnek, amelyek eltérnek a lakóhelye szerinti ország jogszabályaitól.

Az Európai Unió és Svájc területén belül gyűjtött személyes adatokat például továbbíthatjuk az Európai Unió és Svájc területén kívüli országokban található harmadik felek számára adatkezelés céljából. Ilyen esetekben a Spotify biztosítja, hogy a személyes adatainak az átadása a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, és különösen megfelelő szerződéses, műszaki és szervezési intézkedések mellett történjen, mint amilyen az EU Bizottsága által jóváhagyott általános szerződési feltételek.

A felhasználók személyes adatainak védelmében alkalmazott biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos további információk megtalálhatók a jelen Szabályzat 10. „Személyes adatainak biztonságban tartása” című pontjában’.

9. Linkek

Megjeleníthetjük harmadik felek reklámjait és harmadik fél honlapjára mutató egyéb tartalmat. Harmadik fél adatvédelmi gyakorlatát és tartalmát nem ellenőrizhetjük, illetve e tekintetben nem vagyunk felelősségre vonhatók. Ha harmadik fél reklámjára vagy linkjére kattint, tudnia kell, hogy ezzel elhagyja a Spotify Szolgáltatást, és a megadott személyes adatokra már nem ez a Szabályzat vonatkozik. Olvassa el a harmadik fél adatvédelmi szabályzatát, amelyből megtudhatja, milyen módon gyűjtik és dolgozzák fel a személyes adatokat.

10. Személyes adatainak biztonságban tartása

Elkötelezettek vagyunk felhasználóink személyes adatainak védelme mellett. Megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket hozunk a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében, felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy soha, egyetlen rendszer sem nyújthat teljes körű biztonságot. Különféle szabályzatokat vezettünk be, többek között az álnevesítésre, titkosításra, hozzáférésre és adatmegőrzésre vonatkozóan, hogy védekezzünk a rendszerünkben lévő személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférés és azok szükségtelen megőrzése ellen.

A felhasználói fiókját jelszava védi, ezért javasoljuk egy kizárólag a Spotify fiókhoz tartozó erős jelszó használatát. Jelszavát soha ne ossza meg senkivel, korlátozza a számítógépéhez és a böngészőjéhez való hozzáférést, és a Spotify Szolgáltatás használatát követően jelentkezzen ki.

11. Gyermekek

A Spotify Szolgáltatás – az egyes piacokon elérhető Spotify Kids nevű külön Spotify alkalmazás kivételével - nem 13 év alatti gyermekeknek készült. Nem nyújtjuk a Spotify Szolgáltatást olyan gyermekeknek sem, akiknek a személyes adatait a GDPR vagy egyéb helyi jogszabályok alapján az életkoruk miatt jogellenes kezelni, vagy a személyes adataik kezelése szülői jóváhagyást igényel.

Tudatosan nem gyűjtünk személyes adatokat 13 év vagy a vonatkozó korhatár (a „Korhatár”) alatti gyermekektől. Ha nem érted még el a Korhatárt, ne használd a Spotify Szolgáltatást és ne adj meg nekünk semmiféle személyes adatot.

Ha Ön egy Korhatár alatti gyermek szülője és tudomást szerez arról, hogy gyermeke személyes adatokat adott meg a Spotify-nak, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az [Adatvédelmi Központ] (https://www.spotify.com/privacy/plain) „Kapcsolatfelvétel” űrlapján keresztül, és kérheti a jelen Szabályzat 3. „Jogai és preferenciái: választási lehetőség és ellenőrzés biztosítása” c. pontjában ismertetett vonatkozó jogai gyakorlását.

Ha tudomást szerzünk arról, hogy 13 év alatti gyermektől gyűjtöttünk személyes adatokat, ésszerű lépéseket teszünk a személyes adatok törlésére. Ehhez szükség lehet a gyermek Spotify fiókjának törlésére is.

12. A Szabályzat módosításai

A Szabályzatot időnként módosíthatjuk.

Amikor a Szabályzaton lényeges változtatást hajtunk végre, erről a körülményeknek megfelelő jól látható értesítésben tájékoztatjuk, pl. jól látható értesítést teszünk közzé a Spotify Szolgáltatáson belül, vagy e-mailt küldünk és/vagy értesítést küldünk az eszközére. Erről előzetes értesítést is küldhetünk.

Ezért kérjük, hogy feltétlenül olvasson el figyelmesen minden ilyen értesítést.

Ha szeretne többet megtudni erről a Szabályzatról és arról, hogy a Spotify hogyan használja a személyes adatait, további információkért keresse fel az Adatvédelmi Központot a spotify.com címen.

13. Hogyan léphet kapcsolatba velünk

Köszönjük, hogy elolvasta a Szabályzatunkat. Ha bármilyen kérdése van a jelen Szabályzattal kapcsolatban, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz az [Adatvédelmi Központ] (https://www.spotify.com/privacy/plain) „Kapcsolatfelvétel” űrlapján keresztül, küldjön nekünk e-mailt a következő e-mail címre: privacy@spotify.com, vagy írjon nekünk a következő címre:

Spotify AB
Regeringsgatan 19
111 53 Stockholm
Sweden

A jelen Szabályzat alapján kezelt személyes adatok tekintetében a Spotify AB az adatkezelő.

Reméljük, hogy örömét leli a Spotify-ban!

© Spotify AB.