Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok – Spotify

1. A jelen szabályzatról

A jelen szellemi tulajdonhoz fűződő jogok dokumentumban azt ismertetjük, hogyan kezeljük a Spotify weboldalain, alkalmazásaiban vagy szolgáltatásaiban (együttesen „Spotify szolgáltatások") elkövetett, szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértésével kapcsolatos ügyeket.

A Spotify tiszteletben tartja a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, és ezt a felhasználóitól is elvárja. A Spotify szolgáltatások használata során a felhasználóknak meg kell felelniük a Spotify felhasználói irányelvek rendelkezéseinek, valamint az összes vonatkozó jogszabálynak, szabálynak és rendeletnek, illetve tiszteletben kell tartaniuk a külső felek szellemi tulajdonhoz fűződő, adatvédelmi és egyéb jogait.

2. Szerzői jogok

Mi a szerzői jog?

A szerzői jog egy olyan jog, melynek célja, hogy megvédje a szerzők eredeti műveit (pl. zene, albumborító, (hangos)könyv). A szerzői jog tulajdonosa kizárólagos joggal rendelkezik a kreatív művek meghatározott felhasználása felett, ideértve az adott művek másolását, terjesztését vagy megjelenítését. Általánosságban elmondható, hogy a szerzői jog az eredeti alkotásokat védi, nem pedig a tényeket vagy ötleteket, elképzeléseket. A szerzői jog jellemzően nem védi az olyan dolgokat sem, mint a nevek, a címek vagy a szlogenek. Ezek védelméről egy másik jog, az ún. védjegy gondoskodik (lásd alább).

Van néhány kivétel, amelyek nem tartoznak a szerzői jog védelme alá. Egyes országokban például a szerzői joggal nem rendelkezők felhasználhatják mások szerzői jogait, amennyiben az ilyen felhasználás tisztességes felhasználásnak tekinthető, például szemlézés, kritika vagy paródia céljából.

Hogyan kell jelenteni, ha megsértették a szerzői jogokat?

Ha Ön szerzői jogokkal rendelkezik vagy megbízták ilyen jogok kezelésével, és úgy hiszi, hogy a Spotify szolgáltatásokon keresztül elérhető bármely anyag sérti az Ön szerzői jogvédelem alatt álló műveit, kérjük, töltse ki és küldje el nekünk az alábbi webes űrlapot, ezzel tájékoztatva minket a szerzői jogok vélt megsértéséről. Másik megoldásként küldjön tájékoztatást a szerzői jogok vélt megsértéséről a Spotify szerzői jogokkal foglalkozó munkatársának az alábbi címre. A levélben az alábbiakat kell megadni:

  1. Határozzon meg pontosan minden egyes olyan művet, amelyek esetében úgy véli, hogy megsértették az Ön szerzői jogait;
  1. Írja le, hogy a vélt jogsértő anyag hol található a Spotify szolgáltatásokon vagy a Spotify weboldalain (kérjük, a lehető legpontosabban határozza meg a helyet és adjon meg URL-címet, hogy minél könnyebben megtalálhassuk az Ön által jelentett anyagot);
  1. A panaszos fél elérhetőségei, úgymint a teljes név, cím, telefonszám és e-mail-cím;
  1. Nyilatkozat, miszerint a panaszos fél jóhiszeműen úgy gondolja, hogy a bepanaszolt mű vagy művek felhasználása a szerzői jog tulajdonosának vagy a szerzői jog kezelésével megbízott személy engedélye nélkül történt, illetve hogy a felhasználást nem teszik lehetővé a törvények (pl. tisztességes felhasználásra vonatkozó törvény); és
  1. Nyilatkozat, mely szerint a tájékoztatásban szereplő információk pontosak, és a hamis tanúzás büntethetőségének tudatában a panaszos fél a vélhetően megsértett jog tulajdonosa vagy kezelője.
  1. A vélhetően megsértett szerzői jog tulajdonosának (vagy a tulajdonos nevében cselekvésre felhatalmazott személy) fizikai vagy elektronikus aláírása; továbbá
  1. Nyilatkozat, miszerint Ön tisztában van vele, hogy a kapcsolattartási adatait és/vagy a tájékoztatót elküldjük a vélhetően a jogsértést elkövető félnek, és egészen addig eltároljuk, amíg azt a jogi célok szükségessé teszik.

A fentiek nélkül nem rendelkeznénk az igény feldolgozásához szükséges információkkal.

A Spotify kijelölt szerzői jogokkal foglalkozó munkatársa az alábbiakon érhető el:

Spotify USA Inc.

Attn: Legal Department, Copyright Agent

4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, NewYork, NY 10007

infringement-claim@spotify.com

Amikor szerzői jogokkal kapcsolatos igényt nyújt be, a Spotify továbbíthatja a nevét és e-mail-címét a vélhetően a jogsértést elkövető félnek, és egészen addig eltárolhatja, amíg azt a jogi célok szükségessé teszik. Felhívjuk figyelmét, hogy a csalárd jelentések, illetve a folyamattal egyéb módon történő visszaélések esetén fiókját megszüntethetjük és/vagy azok jogi következményeket vonhatnak maguk után. Az igény benyújtása előtt érdemes lehet konzultálnia egy ügyvéddel.

A Spotify szintén rendelkezik egy alapelvvel, miszerint a visszaeső jogsértők fiókját az adott körülmények között megszünteti.

3. Védjegy

Mi a védjegy?

A védjegy egy olyan szó, szlogen, szimbólum vagy dizájn (pl. márkanév, logó), amely megkülönböztet egy adott személy, csoport vagy cég által kínált terméket vagy szolgáltatást a többitől. A védjegyekre vonatkozó törvény célja általánosságban véve az, hogy a fogyasztók megtévesztését megelőzze egy adott termék vagy szolgáltatás szolgáltatójával kapcsolatban.

Hogyan kell jelenteni, ha megsértették a védjegyeket?

Ha Ön védjegyekkel rendelkezik vagy megbízták a kezelésükkel, és úgy hiszi, hogy a Spotify szolgáltatásokon keresztül elérhető tartalom sérti az Ön védjegyekhez fűződő jogait, kérjük, töltse ki és küldje el nekünk az alábbi webes űrlapot, ezzel tájékoztatva minket a védjegyek vélt megsértéséről. A Spotify továbbíthatja a nevét és e-mail-címét a vélhetően a jogsértést elkövető félnek, és egészen addig eltárolhatja, amíg azt a jogi célok szükségessé teszik. A Spotify szintén rendelkezik egy alapelvvel, miszerint a visszaeső jogsértők fiókját az adott körülmények között megszünteti.

4. A panaszok kezelése

A Spotify áttekinti a fent részletezett csatornákon keresztül beérkezett igényeket. Igény beérkezésekor mérlegeljük azt, és megtesszük a szükséges lépéseket, amelyek közé tartozik a jelentett tartalom eltávolítása vagy annak letiltása egy bizonyos országban (vagy országokban). A megteendő lépés(ek)ről vagy amennyiben nem teszünk lépéseket, vagy további információkra van szükségünk az igény felméréséhez, ezt kommunikáljuk az igény benyújtója és a tartalmat szolgáltató felhasználó vagy alkotó felé.

Eltávolításra kerülhet minden olyan tartalom, amely sért egy másik szerzői jogot vagy védjegyet. A Spotify a visszaeső jogsértőkre vonatkozó irányelvvel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a több jogsértésért felelős felhasználók vagy alkotók fiókját megszüntetheti. Ha a tartalom visszaállításra kerül fellebbezés miatt, vagy mert a jog tulajdonosa visszavonja az igényét, a visszatérő jogsértőkre vonatkozó irányelvünk ennek megfelelően rendelkezik.

Ha úgy gondolja, hogy az Ön tartalmánál vagy fiókjánál tévedésből tettünk lépéseket, vagy ha szeretné kérelmezni, hogy a Spotify még egyszer áttekintse igényére vonatkozó döntését, lehetősége van fellebbezni. A fellebbezés menetére vonatkozó utasításokat az igényére vonatkozóan küldött e-mail tartalmazza.

A felhasználók és a jogok tulajdonosai által tett bejelentéseken felül automatizált és manuális jelzéseket is figyelembe véve észleljük és távolítjuk el a mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait sértő tartalmakat. Az alkotók szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak védelme érdekében folyamatosan fejlődünk.