Spotify® Családi Premium előfizetés – Felhasználási feltételek

KÉRJÜK, FIGYELMESEN ÉS TELJES EGÉSZÉBEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. AZ ALÁBBIAK ISMERTETIK A SPOTIFY CSALÁDI PREMIUM ELŐFIZETÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRA VONATKOZÓ FONTOS FELTÉTELEKET ÉS KORLÁTOZÁSOKAT.

2020-07-01

1. Bevezetés

A Spotify Családi Premium előfizetést („Családi Premium előfizetés") a Spotify biztosítja a jelen felhasználási feltételeknek („A Családi Premium előfizetésre vonatkozó felhasználási feltételek") megfelelően, valamint a hivatkozás révén ezen dokumentum részét képező Spotify Felhasználási feltételekkel összhangban. Az itt feltüntetett, de nem részletezett, nagy kezdőbetűvel írt fogalmak a Spotify Felhasználási feltételekben meghatározott jelentéssel bírnak.

A Családi Premium előfizetés az elsődleges fiók tulajdonosa és legfeljebb öt (5) családtagja számára biztosít hozzáférést a Spotify Családi Premium szolgáltatáshoz kapcsolódó másodlagos fiókokhoz, attól a pillanattól kezdődően, hogy Ön fizetési adatai elküldésével, valamint a meghirdetett ár kifizetésével aktiválja a fő fiókot. Fizetési adatai elküldésével Ön (i) hozzájárul a fizetési adatai általunk történő, az Adatvédelmi Politikánkkal összhangban való felhasználásához, valamint (ii) tudomásul veszi és elfogadja a Családi Premium előfizetés jelen Felhasználási feltételeit.

A Spotify Családi Premium szolgáltatás részeként a Spotify a Spotify Kids alkalmazást is biztosíthatja. A másodlagos Spotify Kids fiók(ok) létrehozásával Ön megerősíti, hogy Ön a fióko(ka)t használó gyermek(ek) törvényes gondviselője. Kérjük, olvassa el a Spotify Kids Adatvédelmi szabályzatot, amely a Spotify Kids minden használatára vonatkozik. A Spotify Kids szolgáltatás kizárólag a Családi Premium előfizetés részeként érhető el.

2. Jogosultság és ellenőrzés

A. A Családi Premium előfizetésre való jogosultsághoz az elsődleges fiók tulajdonosának

és a másodlagos fiókok tulajdonosainak azonos lakcímen élő családtagoknak kell lenniük.

B. A másodlagos Családi Premium fiókok aktiválásakor meg kell erősítenie lakcímét (a Spotify Kids fiók(ok)ra ez nem vonatkozik).

C. Időről időre lakcíme ismételt megerősítésére kérhetjük, hogy megbizonyosodhassunk arról, továbbra is megfelel-e a jogosultsági követelményeknek.

Lakcíme megtalálását és beállítását a Google Térkép címkereső funkciójával segítjük.

Az aktiválás vagy ismételt megerősítés során megadott lakcímre a Google Térkép További általános szerződési feltételei és a Google Adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

A Spotify fenntartja magának a jogot, hogy bármikor és azonnal megszüntesse vagy felfüggessze a Spotify Családi Premium szolgáltatáshoz, valamint a Spotify Családi Premium fiók(ok)hoz való hozzáférést, amennyiben Ön nem felel meg a jogosultsági követelményeknek, illetve a Spotify Felhasználási feltételekben meghatározott egyéb követelményeknek.

3. Lemondás

A Családi Premium előfizetésre vonatkozó előfizetést bármikor lemondhatja – ehhez jelentkezzen be Spotify fiókjába, és kövesse a „Fiók" oldalon található utasításokat, vagy kattintson ide, és kövesse az utasításokat. Amennyiben az elsődleges fiók tulajdonosa lemondja a Családi Premium előfizetést, illetve a fiók más módon megszűnik, az elsődleges és másodlagos Premium fiókok automatikusan visszaminősülnek a Spotify Ingyenes szolgáltatása keretében használható fiókokká, a Spotify Kids fiókok pedig törlésre kerülnek.

4. A Családi Premium előfizetés rendelkezésre állása

A Spotify fenntartja magának a jogot a Családi Premium előfizetés részleges vagy teljes, bármikor és bármilyen okból történő megszüntetésére, módosítására vagy felfüggesztésére. Az ilyen megszüntetés, módosítás vagy felfüggesztés esetén a Spotify nem kötelezhető a meglévő Családi Premium előfizetés fenntartására vagy további előfizetések engedélyezésére.

5. Egyéb korlátozások

A. A Családi Premium előfizetéshez sem Spotify ajándékkártya, sem feltöltőkártya nem használható érvényes fizetési módként.

B. Semmilyen egyéb kedvezmény nem alkalmazható.

C. Részleges havi előfizetések esetén sem visszatérítés, sem jóváírás nem lehetséges.

D. A Spotify minden árváltozással kapcsolatban értesítést küld, Önnek pedig a Spotify Felhasználási feltételeinek megfelelően lehetősége van ezen változások elfogadására vagy visszautasítására.

E. Megjegyzés: Amennyiben Ön Premium fiókkal rendelkezik, a Családi Premium előfizetési csomag igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelenlegi Premium előfizetéséről való, a fizetett előfizetési időszak lejárta előtt történő csomagváltás esetén semmilyen visszatérítésre nem jogosult. A csatlakozással aktuális előfizetése azonnal Családi Premium előfizetéssé válik, és továbbra is zavartalanul használhatja a Spotify Premium szolgáltatást, azonban a jelenlegi Premium előfizetésből hátralévő, kifizetett és fel nem használt idő, például az esetlegesen megmaradt ingyenes próbanapok elvesznek.

Contracting entity:

Spotify AB

Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm

Sweden (Svédország)

SE556703748501