A Spotify szerzői jogokra vonatkozó irányelve

  1. December 11.

Üdvözöljük és köszönjük, hogy felkereste a Spotify szerzői jogokra vonatkozó irányelvét ismertető oldalát. A Spotify tiszteletben tartja a szellemi tulajdonjogokat, és ezt felhasználóitól is elvárja. Ha Ön szerzői jog birtokosa vagy annak képviselője, és úgy véli, hogy bármilyen, a Spotify által közvetlenül szolgáltatott, szerzői jogvédelem alatt álló tartalom jogsértést okoz az Ön szerzői jogvédelem alatt álló művével kapcsolatban, tudassa velünk.

A szellemi tulajdonjog vélelmezett megsértésével kapcsolatos bejelentését ezen a webes űrlapon keresztül küldje el. Másik lehetőségként a szellemi tulajdonjog vélelmezett megsértésével kapcsolatos bejelentését elküldheti a Spotify szellemi tulajdonjoggal foglalkozó kijelölt munkatársának is a következő címre:

Spotify USA Inc.
Attn: Legal Department, Copyright Agent
4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, NY 10007
infringement-claim@spotify.com

A vélelmezett szerzőijog-sértésekről szóló értesítéseket a Spotify szerzői jogi képviselőjének kell címezni, a fent ismertetett módon. Minél több információt adjon meg, például a következőket, hogy azonosíthassuk a tényeket vagy körülményeket:

  1. A jogtulajdonos (vagy a jogtulajdonos nevében jogszerűen eljáró személy) fizikai vagy elektronikus aláírása azon tartalomhoz mellékelve, amelynek szerzői jogait vélelmezhetően megsértették;
  2. A szerzőijog-sértést szenvedett, szerzői jogvédelem alatt álló művek leírása;
  3. A vélhetőleg jogsértést okozó tartalmak helyének megadása a Spotify szolgáltatatásában vagy webhelyein (legyen a lehető legpontosabb, és adja meg az URL-címet, hogy megtaláljuk a bejelentett tartalmat);
  4. A panasztévő elérhetősége, azaz teljes neve, valamint címe, telefonszáma és e-mail címe;
  5. Nyilatkozat a panasztévő részéről, miszerint jó indokkal feltételezi, hogy a panaszban szereplő mű(vek) felhasználása nem a jogtulajdonos vagy annak képviselője beleegyezésével, illetve a jogszabályoknak megfelelően történt; továbbá
  6. Nyilatkozat arról, hogy az értesítésben szereplő adatok pontosak, és hogy a panasztévő a vélelmezetten megsértett szerzői jogok birtokosa, illetve annak képviselője.

Értesítjük továbbá, hogy a Spotify irányelvei lehetővé teszik, hogy megszüntesse az ismételt jogsértést elkövető felhasználók fiókjait.

Copyright © 2012 Spotify AB. Minden jog fenntartva.

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden (Svédország)