Trung tâm bảo mật

Spotify sử dụng dữ liệu cá nhân để tạo trải nghiệm nghe tốt nhất. Tìm hiểu thêm về quyền dữ liệu của bạn.

 • Hiểu rõ quyền riêng tư ở Spotify
 • Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập
 • Lý do chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân
 • Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn
 • Cách chúng tôi chia sẻ / truyền dữ liệu cá nhân của bạn
 • Quyền đối với dữ liệu cá nhân của bạn
 • Kiểm soát dữ liệu của bạn
 • Các chính sách của chúng tôi
 • Cách liên hệ với chúng tôi

Hiểu rõ quyền riêng tư ở Spotify

Tại Spotify, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sử dụng một số dữ liệu cá nhân về bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ Spotify tùy chỉnh và phát triển nền tảng âm thanh tốt nhất cho người nghe và người sáng tạo nội dung của chúng tôi. Chúng tôi cũng cam kết bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật cho dữ liệu của bạn. Hãy xem các tài nguyên quyền riêng tư bên dưới để tìm hiểu thêm.

 1. Trung tâm bảo mật của chúng tôi là trung tâm thân thiện với người dùng, giải thích các thành phần chính của Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi - dữ liệu chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ dữ liệu, và quyền của bạn và các biện pháp kiểm soát dữ liệu.
 2. Chính sách quyền riêng tư đầy đủ của chúng tôi chứa tất cả chi tiết quan trọng. 
 3. Các trang Hỗ trợ quyền riêng tư và bảo mật của Spotify cung cấp hỗ trợ bổ sung và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.
 4. Nếu bạn vẫn tìm kiếm trợ giúp, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Spotify thu thập dữ liệu cá nhân nào về tôi?

Điều rất quan trọng với chúng tôi là bạn hiểu chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào, cách chúng tôi thu thập và vì sao dữ liệu cần thiết.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo những cách sau:

 1. Dữ liệu cá nhân được thu thập khi bạn đăng ký Dịch vụ Spotify hoặc khi bạn cập nhật tài khoản của bạn - chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nhất định để tạo tài khoản Spotify của bạn, để bạn có thể sử dụng Dịch vụ Spotify. Dữ liệu này bao gồm Dữ liệu người dùng và Dữ liệu địa chỉ đường, như được mô tả chi tiết hơn trong phần 3 của Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
 2. Dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ Spotify - khi bạn sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ Spotify, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về hành động của bạn. Dữ liệu này bao gồm những bài hát bạn đã phát và danh sách phát bạn đã tạo. Đây là loại Dữ liệu sử dụng có trong phần 3 của Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
 3. Dữ liệu cá nhân bạn chọn cung cấp cho chúng tôi - thỉnh thoảng, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân bổ sung hoặc cho chúng tôi quyền thu thập dữ liệu cá nhân, ví dụ như để cung cấp cho bạn thêm các tính năng hoặc chức năng. Dữ liệu này bao gồm Dữ liệu thoại, Dữ liệu thanh toán và mua hàng và Dữ liệu về cuộc thi, khảo sát và chương trình rút thăm trúng thưởng có trong phần 3 của Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
 4. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ các nguồn bên thứ ba - nếu bạn đăng ký Spotify bằng dịch vụ khác hoặc kết nối tài khoản Spotify của bạn với một ứng dụng, dịch vụ hoặc thiết bị bên thứ ba, chúng tôi sẽ nhận dữ liệu của bạn từ những bên thứ ba đó. Chúng tôi cũng có thể nhận dữ liệu của bạn từ các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật, đối tác thanh toán và đối tác quảng cáo và tiếp thị. Xem phần 3 của Chính sách quyền riêng tư để biết thêm chi tiết.

Vì sao Spotify thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân này?

Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân vì những lý do sau:

 • để cung cấp Dịch vụ Spotify tùy chỉnh
 • để tìm hiểu, chẩn đoán, khắc phục sự cố và xử lý vấn đề với Dịch vụ Spotify
 • để đánh giá và phát triển các tính năng, công nghệ mới và cải tiến cho Dịch vụ Spotify
 • vì mục đích tiếp thị, khuyến mãi và quảng cáo
 • để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và yêu cầu thực thi pháp luật
 • để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với bên thứ ba, ví dụ như thỏa thuận của chúng tôi với chủ sở hữu nội dung trên Dịch vụ Spotify, và thực hiện hành động thích hợp với báo cáo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và nội dung không thích hợp
 • để thiết lập, thực thi hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý
 • để tiến hành lập kế hoạch kinh doanh, báo cáo và dự báo
 • để xử lý thanh toán của bạn
 • để phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận, bao gồm các khoản thanh toán gian lận và sử dụng gian lận Dịch vụ Spotify
 • để tiến hành nghiên cứu, cuộc thi, khảo sát và rút thăm trúng thưởng

Để biết thêm thông tin về lý do Spotify sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, và cơ sở pháp lý để chúng tôi làm vậy, hãy xem phần 4 của Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Spotify bảo vệ dữ liệu cá nhân của tôi như thế nào?

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và có tổ chức phù hợp để giúp bảo vệ tính bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có hệ thống nào được bảo mật hoàn toàn.

Chúng tôi đã triển khai nhiều phương pháp bảo vệ khác nhau bao gồm các chính sách về sử dụng tên giả, mã hoá, truy cập và lưu trữ để phòng tránh hành vi truy cập trái phép và lưu trữ dữ liệu cá nhân không cần thiết trong hệ thống của chúng tôi.

Để bảo vệ tài khoản người dùng của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn:

 • sử dụng mật khẩu mạnh duy nhất trong tài khoản Spotify của bạn
 • không bao giờ chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai
 • giới hạn truy cập vào máy tính và trình duyệt của bạn
 • đăng xuất sau khi bạn kết thúc sử dụng Dịch vụ Spotify trên thiết bị được chia sẻ
 • đọc thêm chi tiết về bảo vệ tài khoản của bạn

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần 8 của Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Spotify chia sẻ / truyền dữ liệu cá nhân của tôi như thế nào?

Khi thực hiện các hoạt động được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, Spotify chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài với các công ty thuộc tập đoàn Spotify, nhà thầu phụ và đối tác. Họ có thể xử lý dữ liệu của bạn ở những quốc gia có luật bảo vệ dữ liệu không được xem là mạnh như luật pháp Liên minh châu Âu hoặc luật pháp áp dụng ở nơi bạn sống. Ví dụ: họ có thể không cung cấp cho bạn những quyền tương tự đối với dữ liệu của bạn.

Bất cứ khi nào chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài, chúng tôi đều sử dụng các công cụ để:

 • đảm bảo việc chuyển dữ liệu tuân thủ luật pháp hiện hành
 • giúp cung cấp cùng mức độ bảo vệ như trong Liên minh châu Âu cho dữ liệu của bạn

Xem phần 7 của Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm chi tiết về những biện pháp bảo vệ chúng tôi sử dụng khi truyền dữ liệu cá nhân ra nước ngoài.

Quyền đối với dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có thể biết về các luật quyền riêng tư, bao gồm Quy định bảo vệ dữ liệu chung hay "GDPR", cấp cho cá nhân các quyền nhất định đối với dữ liệu cá nhân của họ. Các quyền đó được mô tả bên dưới.

Truy cập dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có quyền được thông báo về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn và yêu cầu truy cập dữ liệu đó.

Cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa đổi hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn khi dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ.

Hạn chế việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi tạm thời hoặc vĩnh viễn dừng xử lý tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của bạn.

Phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có quyền phản đối chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào, dựa trên các cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn.

Phản đối tiếp thị trực tiếp

Bạn có quyền phản đối dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp.

Phản đối đưa ra quyết định tự động

Bạn có quyền không chịu ảnh hưởng của quyết định chỉ dựa trên tính năng ra quyết định tự động, bao gồm lập hồ sơ, trong đó quyết định sẽ có ảnh hưởng pháp lý lên bạn hoặc tạo ra ảnh hưởng đáng kể tương tự.

Chuyển dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có quyền yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng điện tử và quyền truyền dữ liệu cá nhân đó để sử dụng trong dịch vụ của bên khác.

Xóa dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn.

Cách thực thi quyền của bạn

Truy cập: Để yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của bạn từ Spotify, hãy truy cập Cài đặt quyền riêng tư của tài khoản của bạn. Tại đây, bạn có thể tự động tải xuống nhiều dữ liệu cá nhân của mình và tìm hiểu cách yêu cầu thêm thông tin.

Hiệu chỉnh: Bạn có thể chỉnh sửa Dữ liệu người dùng của mình dưới phần “Chỉnh sửa hồ sơ” trong tài khoản của bạn.

Xóa:

 1. Bạn có thể xóa nội dung âm thanh khỏi hồ sơ của mình bằng cách chọn nội dung liên quan và chọn xóa nội dung. Ví dụ: Bạn có thể xóa danh sách phát khỏi hồ sơ của mình hoặc xóa bài hát khỏi danh sách phát.
 2. Để yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân khác của bạn khỏi Spotify, hãy xem trang hỗ trợ của chúng tôi.

Những quyền khác của bạn: Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Spotify để thực hiện quyền của bạn vào mọi thời điểm.

Tôi có thể truy cập vào đâu để kiểm soát dữ liệu cá nhân mà Spotify sử dụng?

 1. Trang Cài đặt quyền riêng tư - cho phép bạn kiểm soát một số loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn, kiểm soát quảng cáo điều chỉnh phù hợp với khách hàng bạn nhìn thấy và nghe trên Spotify và cho phép bạn truy cập dữ liệu cá nhân qua nút "Tải xuống dữ liệu của tôi".
 2. Trang Cài đặt thông báo - cho phép bạn chọn thông tin liên hệ bạn sẽ nhận từ Spotify, quản lý dữ liệu cá nhân được công khai của bạn, và thiết lập tùy chọn chia sẻ của bạn.
 3. Cài đặt (Máy tính để bàn và Thiết bị di động) - kiểm soát một số khía cạnh nhất định của Dịch vụ Spotify chẳng hạn như “Xã hội” và “Nội dung người lớn”.

Để biết thêm thông tin về cách kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn, hãy xem cài đặt quyền dữ liệu và quyền riêng tư.

Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về trang này, hãy liên hệ với Chuyên viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo bất kỳ cách nào sau đây: