Spotify นโยบายความเป็นส่วนตัวของ

มีผลบังคับใช้ 25 พฤษภาคม 2018

1 บทนำ
2 เกี่ยวกับนโยบายนี้
3 สิทธิ์ของคุณและความต้องการของคุณ: การให้ตัวเลือกและการควบคุมแก่คุณ
4 วิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ
5 ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมจากคุณมีอะไรบ้าง
6 วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ
7 การแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณ
8 การเก็บรักษาข้อมูลและการลบ
9 ถ่ายโอนไปยังประเทศอื่น
10 ลิงก์
11 การเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย
12 เด็ก
13 การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
14 วิธีการติดต่อเรา

1. บทนำ

ขอขอบคุณที่เลือก Spotify!

ที่ Spotify เราต้องการมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับความเพลิดเพลินกับบริการของเราในวันนี้ พรุ่งนี้และในอนาคต เพื่อให้เราสามารถมอบบริการที่ยอดเยี่ยมและเป็นส่วนตัวสำหรับคุณโดยเฉพาะ เราจำเป็นต้องเข้าใจกิจวัตรการฟังเพลงของคุณ แต่ถึงกระนั้น ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเราเสมอ ดังนั้น เราต้องการอธิบายให้เข้าใจอย่างชัดเจนโปร่งใสถึงวิธีการและเหตุผลที่เรารวบรวม จัดเก็บ แชร์และใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ รวมถึงได้สรุปวิธีการควบคุมและตัวเลือกว่าคุณสามารถเลือกแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อใดและอย่างไร

นี่คือวัตถุประสงค์ของเรา และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) จะอธิบายอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่เรากล่าวข้างต้นในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้

2. เกี่ยวกับนโยบายนี้

นโยบายนี้กำหนดรายละเอียดที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนตัวของคุณกับ Spotify AB นโยบายนี้ใช้กับบริการทั้งหมดของ Spotify และบริการที่เกี่ยวข้องใดๆ (ซึ่งเรียกว่า ‘บริการของ Spotify’) ข้อกำหนดที่ควบคุมการที่คุณใช้งานบริการของ Spotify ได้รับการกำหนดไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน”) ของเรา

เราอาจพัฒนาบริการใหม่หรือนำเสนอบริการเพิ่มเติมอยู่เป็นครั้งคราว หากการแนะนำบริการใหม่หรือบริการเพิ่มเติมข้างต้นส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมและข้อกำหนดหรือนโยบายเพิ่มเติมให้ทราบ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อเรานำเสนอบริการใหม่หรือบริการเพิ่มเติมเหล่านี้ บริการจะอยู่ภายใต้นโยบายนี้

นโยบายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ:

 1. ให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจว่าข้อมูลส่วนตัวใดบ้างเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวม เหตุผลที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนั้น และเราแชร์ข้อมูลนั้นกับใคร
 2. อธิบายวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณแชร์กับเราเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมเมื่อคุณใช้บริการของ Spotify และ
 3. อธิบายสิทธิ์และตัวเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลเกี่ยวกับคุณและวิธีที่เราจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

เราหวังว่านโยบายนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ ดูคำอธิบายเพิ่มเติมของคำศัพท์ที่ใช้ในนโยบายนี้ที่ ศูนย์ความเป็นส่วนตัว บน spotify.com ดูข้อมูลวิธีการติดต่อเราหากมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ ส่วนที่ 14 ‘วิธีการติดต่อเรา’ ด้านล่าง หากคุณไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาในนโยบายนี้ คุณมีสิทธิ์เลือกได้ว่าคุณต้องการใช้บริการของ Spotify หรือไม่

3. สิทธิ์ของคุณและความต้องการของคุณ: การให้ตัวเลือกและการควบคุม

คุณอาจทราบแล้วว่ากฎหมายใหม่ขอสหภาพยุโรปที่มีชื่อว่า กฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค หรือ “GDPR” มอบสิทธิ์บางประการแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของพวกเขา เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย เราได้ปรับใช้การควบคุมความโปร่งใสและการเข้าถึงเพิ่มเติมในศูนย์ความเป็นส่วนตัว และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้ใช้ประโยชน์จากสิทธิ์เหล่านั้น ตามที่มีและยกเว้นที่จำกัดไว้ในกฎหมายที่บังคับใช้ สิทธิ์ที่ให้แก่แต่ละบุคคลมีดังนี้:

 • สิทธิ์ที่จะเข้าถึง - สิทธิ์ที่จะรับทราบและร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณ;
 • สิทธิ์ที่จะแก้ไข - สิทธิ์ที่จะร้องขอให้เราแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของคุณหากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน;
 • สิทธิ์ที่จะลบ - สิทธิ์ที่จะร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ;
 • สิทธิ์ที่จะจำกัด - สิทธิ์ที่จะร้องขอให้เราหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนชั่วคราวหรือถาวร;
 • สิทธิ์ที่จะคัดค้าน -
  • สิทธิ์ที่จะคัดค้านไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเนื่องจากเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ;
  • สิทธิ์ที่จะคัดค้านไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดโดยตรง;
 • สิทธิ์ที่จะโอนย้ายข้อมูล - สิทธิ์ที่จะร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสิทธิ์ที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวนั้นเพื่อใช้ในบริการของบุคคลอื่น และ;
 • สิทธิ์ที่จะไม่เข้าร่วมในการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ - สิทธิ์ที่จะไม่เข้าร่วมในการตัดสินใจโดยอัตโนมัติแต่เพียงฝ่ายเดียว รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ข้อมูล ซึ่งการตัดสินใจนั้นจะส่งผลกระทบด้านกฎหมายต่อคุณหรือก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงในทำนองเดียวกัน.

เพื่อให้คุณสามารถใช้สิทธิ์ข้างต้นของคุณได้ง่ายและเพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการที่ Spotify ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าต่อไปนี้จากหน้าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ:

 • การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว - ให้คุณควบคุมข้อมูลส่วนตัวบางประเภทที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณ ให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยกดปุ่ม ‘ดาวน์โหลดข้อมูลของฉัน’ และรวมถึงลิงก์ไปยัง ศูนย์ความเป็นส่วนตัว บน spotify.com ที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ Spotify ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณและสิทธิ์ที่คุณมี และ
 • การตั้งค่าการแจ้งเตือน - ให้คุณเลือกการสื่อสารที่คุณต้องการได้รับจาก Spotify จัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณที่พร้อมใช้งานในสาธารณะ และกำหนดค่าการแชร์ข้อมูลของคุณ

ศูนย์ความเป็นส่วนตัวให้คุณสามารถควบคุมวิธีที่ Spotify ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณปรับการตั้งค่าบนหน้าการตั้งค่าบัญชีของคุณและวิธีการเลือกไม่รับข้อความบางอย่างจาก Spotify หากเราส่งข้อความการตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้คุณโดยอาศัยความยินยอมของคุณหรือโดยกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตไว้ คุณสามารถถอนความยินยอมดังกล่าวหรือแสดงการคัดค้านของคุณ (“เลือกไม่รับ”) ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ข้อความการตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณได้รับจาก Spotify (เช่น ที่ส่งผ่านทางอีเมล) จะมีกลไกให้เลือกไม่รับอยู่ด้วยเช่นกันภายในข้อความนั้นเอง (เช่น มีลิงก์ยกเลิกการสมัครรับในอีเมลที่เราส่งถึงคุณ)

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ภายใต้ GDPR ดังกล่าวข้างต้น และวิธีการควบคุมที่เราจัดหาให้กับผู้ใช้ Spotify ทุกรายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์ดังกล่าวในส่วน ‘สิทธิ์ของคุณ’ ในศูนย์ความเป็นส่วนตัว หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ สิทธิ์ของคุณ หรือวิธีใช้สิทธิ์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การปกป้องข้อมูลของเรา โดยใช้แบบฟอร์ม ‘ติดต่อเรา’ บนศูนย์ความเป็นส่วนตัว เราจะตอบกลับคำขอของคุณภายในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามการตรวจสอบตัวตนของคุณ หากคุณไม่พอใจกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณยังสามารถติดต่อและยื่นข้อร้องเรียนกับ Swedish Data Protection Authority (Datainspektionen) หรือหน่วยงานด้านการปกป้องข้อมูลในท้องถิ่นของคุณได้

4. วิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยวิธีต่อไปนี้:

 1. เมื่อคุณลงทะเบียนรับบริการของ Spotify - เมื่อคุณลงทะเบียนรับบริการของ Spotify เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการของ Spotify ได้ เช่น อีเมลแอดเดรส วันเกิด เพศ และประเทศของคุณ
 2. ตลอดการใช้บริการของ Spotify ของคุณ - เมื่อคุณใช้บริการของ Spotify เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้บริการของ Spotify ของคุณ เช่น เพลงที่คุณเล่นและเพลย์ลิสต์ที่คุณสร้างขึ้น
 3. ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมเพื่อให้เราจัดหาคุณลักษณะ/ฟังก์ชันเพิ่มเติมให้คุณ - ในบางโอกาส คุณอาจให้ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมหรืออนุญาตให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม เช่น เพื่อจัดหาคุณลักษณะหรือฟังก์ชันเพิ่มเติมให้คุณ ดังที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง (ดูข้อมูลเพลงโดยสมัครใจ) เราจะไม่เก็บรวบรวมภาพถ่าย ตำแหน่งโทรศัพท์มือถือที่แน่นอน ข้อมูลเสียงหรือผู้ติดต่อจากเครื่องของคุณโดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณก่อนหน้า คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของคุณได้ตลอดเวลาและเพิกถอนการยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ
 4. จากบุคคลที่สาม - เราจะได้รับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณและกิจกรรมของคุณจากบุคคลที่สาม รวมถึงบริษัทโฆษณาและคู่ค้าที่เราทำงานด้วยเพื่อจัดหาบริการของ Spotify ให้กับคุณ การแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ด้านล่าง) เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวนี้ซึ่งคุณให้ความยินยอมแก่บุคคลที่สามหรือแก่ Spotify ในการแชร์ข้อมูลนั้น หรือเมื่อ Spotify มีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อจัดหาบริการของ Spotify ให้กับคุณ

เราใช้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตนและโดยรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการทดสอบระบบ IT ของเรา การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างโมเดลการตลาดและการส่งเสริมการขาย การปรับปรุงบริการของ Spotify และการพัฒนาคุณลักษณะ/ฟังก์ชันใหม่ภายในบริการของ Spotify

5.ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมจากคุณมีอะไรบ้าง

เราได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่างนี้เกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ ที่เราเก็บรวบรวมและใช้:

ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมเมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับบริการของ Spotify

ประเภทข้อมูลส่วนตัว คำอธิบายประเภท
ข้อมูลการลงทะเบียนบัญชี นี่คือข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้หรือเก็บรวบรวมโดยเราเพื่อให้คุณลงทะเบียนและใช้บริการของ Spotify ได้ ซึ่งรวมถึงอีเมลแอดเดรส วันเกิด เพศ รหัสไปรษณีย์ และประเทศของคุณ

ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างที่เราจะขอจากคุณเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในการสร้างบัญชีของคุณ และคุณเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมกับเราเพื่อทำให้บัญชีของคุณเป็นส่วนตัวมากขึ้น

ข้อมูลส่วนตัวที่แน่นอนที่เราจะเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับประเภทของแผนบริการของ Spotify ที่คุณลงทะเบียนและไม่ว่าคุณจะใช้บริการของบุคคลที่สาม (ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน เช่น Facebook) เพื่อลงทะเบียนและใช้บริการของ Spotify หรือไม่ก็ตาม ถ้าคุณใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อสร้างบัญชี เราจะได้รับข้อมูลส่วนตัวผ่านทางบริการของบุคคลที่สาม แต่เฉพาะในกรณีที่คุณให้ความยินยอมให้บริการของบุคคลที่สามแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเราเท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมผ่านการใช้บริการ Spotify ของคุณ

ประเภทข้อมูลส่วนตัว คำอธิบายประเภท
ข้อมูลการใช้บริการของ Spotify นี่คือข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณใช้บริการของ Spotify - ซึ่งอาจรวมถึง:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของแผนบริการของ Spotify ของคุณ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบริการของ Spotify รวมถึงวันที่และเวลาตามคำขอใดๆ ของคุณ เพลงที่คุณฟัง เพลย์ลิสต์ที่คุณสร้าง เนื้อหาวิดีโอที่คุณดู และปฏิสัมพันธ์ของคุณกับผู้ใช้ Spotify รายอื่นๆ ซึ่งยังอาจรวมถึงรายละเอียดของการที่คุณใช้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามและโฆษณาที่คุณได้รับ
 • เนื้อหาของผู้ใช้ (ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน) ที่คุณโพสต์ไปเป็น Spotify รวมถึงข้อความที่คุณส่งและ/หรือรับผ่านทาง Spotify และการโต้ตอบของคุณกับฝ่ายบริการลูกค้าของ Spotify
 • ข้อมูลทางเทคนิคซึ่งอาจรวมถึงข้อมูล URL, ข้อมูลคุกกี้, IP แอดเดรสของคุณ, ชนิดของอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงหรือเชื่อมต่อกับบริการของ Spotify, ID เฉพาะของอุปกรณ์, แอททริบิวของอุปกรณ์, ประเภทการเชื่อมต่อเครือข่าย (เช่น WiFi, 3G, LTE, บลูทูธ) และผู้ให้บริการ, ประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายและอุปกรณ์, ประเภทเบราว์เซอร์, ภาษา, การจัดการสิทธิ์ทางดิจิตอลที่เปิดใช้งานข้อมูล, ระบบปฏิบัติการ และเวอร์ชันแอปพลิเคชัน Spotify ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลด้านเทคนิคที่ประมวลผลโดยเราได้ใน นโยบายคุกกี้ ของเรา
 • ข้อมูลเซนเซอร์ของโทรศัพท์มือถือที่สร้างขึ้นจากการเคลื่อนไหวหรือทิศทาง (เช่น ตัววัดอัตราเร่งหรือไจโรสโคป) ที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาคุณลักษณะเฉพาะของบริการของ Spotify แก่คุณ

ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมด้วยความยินยอมของคุณก่อน ที่ช่วยให้เราสามารถให้บริการคุณลักษณะ/ฟังก์ชันเพิ่มเติมแก่คุณ

ประเภทข้อมูลส่วนตัว คำอธิบายประเภท
ข้อมูลมือถือด้วยความสมัครใจ นอกจากข้อมูลโทรศัพท์มือถือที่เราเก็บรวบรวมเพื่อให้บริการของ Spotify แก่คุณ (ที่อธิบายข้างต้น) แล้ว คุณสามารถเลือกให้ความยินยอมกับเราในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมจากโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อจัดหาคุณลักษณะ/ฟังก์ชันที่จะมอบประสบการณ์การบริการของ Spotify แก่คุณได้ดีขึ้น

เราจะไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวใดๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ:
 • ภาพถ่ายของคุณ - หากคุณอนุญาตให้เราเข้าถึงภาพถ่ายหรือกล้องของคุณ เราจะเข้าถึงเฉพาะภาพที่คุณเลือกอย่างเจาะจงที่จะแชร์กับเราและเมต้าดาต้าที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่ายนั้น เช่น ประเภทไฟล์และขนาดภาพถ่าย เราจะไม่สแกนหรือนำเข้าไลบรารีภาพถ่ายของคุณหรือคลังภาพในกล้องของคุณ;
 • ตำแหน่งโทรศัพท์มือถือที่แน่นอนของคุณ - หากคุณอนุญาตให้เราเข้าถึงตำแหน่งที่แน่นอนของคุณ เราสามารถเข้าถึง GPS หรือ Bluetooth ของคุณเพื่อจัดหาฟังก์ชันการรับรู้ตำแหน่งในบริการของ Spotify โปรดทราบว่าตำแหน่งข้างต้นไม่รวม IP แอดเดรส เราใช้ IP แอดเดรสของคุณในการกำหนดตำแหน่งที่ไม่แน่นอน เช่น ประเทศที่คุณอยู่เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงการอนุญาตใช้งานของเรา
 • ข้อมูลเสียงของคุณ - หากคุณอนุญาตให้เราเข้าถึง เราสามารถเข้าถึงคำสั่งเสียงที่บันทึกผ่านไมโครโฟนของโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อให้คุณโต้ตอบกับบริการของ Spotify ด้วยเสียงของคุณ โปรดทราบว่าคุณสามารถปิดใช้งานคุณลักษณะไมโครไฟนได้ตลอดเวลา และ
 • รายชื่อติดต่อของคุณ - หากคุณอนุญาตให้เราเข้าถึงรายชื่อติดต่อ เราสามารถเข้าถึงรายชื่อติดต่อแต่ละคนที่บันทึกอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อช่วยคุณค้นหาเพื่อนที่ใช้ Spotify
ข้อมูลการชำระเงิน เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวหากคุณลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้หรือซื้อบริการสมาชิกแบบชำระค่าบริการใดๆ ของเรา (ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน) หรือซื้อตัวเลือกอื่นๆ จากบริการของ Spotify ข้อมูลส่วนตัวที่แน่นอนที่เก็บรวบรวมจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงิน (เช่น ผ่านทางผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณโดยตรงหรือใบแจ้งหนี้) แต่จะมีข้อมูล เช่น:
 • ชื่อ
 • วันเกิด
 • ประเภทบัตรเครดิตหรือเดบิต วันที่หมดอายุ และบางหลักของหมายเลขบัตรของคุณ
 • รหัสไปรษณีย์
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ
 • รายละเอียดของประวัติการทำธุรกรรมของคุณ
หากคุณเลือกที่จะชำระเงินโดยใช้ใบแจ้งหนี้ เราจะให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับผู้ประมวลผลการชำระเงินของเราเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินการตรวจสอบเครดิตและส่งใบแจ้งหนี้ให้คุณได้
ข้อมูลการแข่งขัน การสำรวจ และการชิงโชค ข้อมูลส่วนตัวนี้ใช้เพื่อช่วยให้คุณลงทะเบียนและเข้าร่วมในประเภทของการส่งเสริมการขายเหล่านี้ ข้อมูลส่วนตัวที่แน่นอนที่เก็บรวบรวมจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการส่งเสริมการขาย
ข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลส่วนตัวนี้ใช้เพื่อให้ Spotify และคู่ค้า/ผู้ให้บริการของเราส่งการสื่อสารด้านการตลาดให้คุณ:
 • ผ่านทางอีเมล
 • ในขณะที่ใช้บริการของ Spotify และ/หรือ
 • โดยตรงจากบุคคลที่สาม

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมและการควบคุมของคุณที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารด้านการตลาดที่คุณได้รับใน ศูนย์ความเป็นส่วนตัว

6. วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เมื่อคุณใช้หรือโต้ตอบกับบริการของ Spotify เราใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณสำหรับเหตุผลต่างๆ เราได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่างเกี่ยวกับเหตุผลที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ ฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เรายึดถือเพื่ออนุญาตให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และประเภทของข้อมูลส่วนตัว (ตามที่ระบุไว้ใน ส่วนที่ 5 ‘ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมจากคุณมีอะไรบ้าง’) ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้:

คำอธิบายเหตุผลที่ Spotify ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ (‘วัตถุประสงค์การประมวลผล’) ฐานตามกฎหมายสำหรับวัตถุประสงค์การประมวลผล ประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่ Spotify ใช้สำหรับวัตถุประสงค์การประมวลผล
เพื่อให้บริการ สร้างความเป็นส่วนตัว และปรับปรุงประสบการณ์การใช้บริการ Spotify และบริการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ให้บริการโดย Spotify ของคุณ เช่น โดยการให้บริการเนื้อหาที่ปรับแต่ง ปรับให้เป็นส่วนตัว หรือนำไปแปล ข้อเสนอแนะ คุณลักษณะและโฆษณาในหรือนอกบริการของ Spotify (รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม)
 • ผลการดำเนินงานตามสัญญา
 • ประโยชน์ที่ชอบธรรม
 • ข้อมูลการลงทะเบียนบัญชี
 • ข้อมูลการใช้บริการ
เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเข้าถึงและใช้บริการของ Spotify ของคุณเพื่อให้บริการฟังก์ชันด้านเทคนิคของบริการของ Spotify พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ และวิเคราะห์การใช้บริการของ Spotify ของคุณ รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับแอปพลิเคชัน โฆษณา ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีให้ใช้งาน ที่เชื่อมโยงไปยังหรือที่เสนอผ่านบริการของ Spotify
 • ผลการดำเนินงานตามสัญญา
 • ประโยชน์ที่ชอบธรรม
 • ข้อมูลการลงทะเบียนบัญชี
 • ข้อมูลการใช้บริการ
เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณสำหรับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Spotify
 • ผลการดำเนินงานตามสัญญา
 • ประโยชน์ที่ชอบธรรม
 • ข้อมูลการลงทะเบียนบัญชี
 • ข้อมูลการใช้บริการ
เพื่อประมวลผลการชำระเงินของคุณเพื่อป้องกันหรือตรวจหาการโกงซึ่งรวมถึงการชำระเงินที่เป็นการหลอกลวงและการใช้บริการของ Spotify ที่เป็นการหลอกลวง
 • ผลการดำเนินงานตามสัญญา
 • การปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย
 • ประโยชน์ที่ชอบธรรม
 • ข้อมูลการชำระเงิน
เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ โดยตรงหรือผ่านทางคู่ค้ารายใดรายหนึ่งของเรา สำหรับ:
 • การตลาด
 • การวิจัย
 • การเข้าร่วมในการแข่งขัน การสำรวจ และการชิงโชค
 • จุดประสงค์ในการส่งเสริมการขาย
ผ่านทางอีเมล การแจ้งเตือน หรือข้อความอื่นๆ ที่สอดคล้องกับสิทธิ์ใดๆ ที่คุณอาจมีการสื่อสารไปยังเรา (เช่น ผ่านทางหน้าการตั้งค่าบัญชีของคุณ)
 • ความยินยอม
 • ประโยชน์ที่ชอบธรรม
 • ข้อมูลการแข่งขัน การสำรวจ และการชิงโชค
 • ข้อมูลทางการตลาด
เพื่อให้บริการคุณลักษณะ ข้อมูล โฆษณา หรือเนื้อหาอื่นๆ แก่คุณ ซึ่งอิงตามตำแหน่งที่ตั้งที่เจาะจงของคุณ
 • ความยินยอม
 • ข้อมูลมือถือด้วยความสมัครใจ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความสามารถที่ดำเนินการโดย Spotify เพื่อพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของการบริการบนพื้นฐานของผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้ GDPR ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อเราในส่วนที่ 14 ‘วิธีการติดต่อเรา’

7. การแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เราได้กำหนดประเภทผู้รับของข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมหรือสร้างขึ้นผ่านทางการใช้งานบริการของ Spotify ของคุณ

ข้อมูลที่พร้อมใช้งานสำหรับสาธารณะ

ข้อมูลส่วนตัวต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานในสาธารณะในบริการของ Spotify ตลอดเวลา: ชื่อและ/หรือชื่อผู้ใช้ของคุณ รูปภาพโปรไฟล์ บุคคลที่คุณติดตามและบุคคลที่ติดตามคุณในบริการของ Spotify ศิลปินที่คุณเล่นเพลงล่าสุด และเพลย์ลิสต์สาธารณะของคุณ

ข้อมูลส่วนตัวที่คุณอาจเลือกที่จะแชร์

ข้อมูลส่วนตัวต่อไปนี้จะถูกแชร์กับหมวดหมู่ผู้รับที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างเท่านั้น หาก:

 • คุณเลือกใช้คุณลักษณะบริการของ Spotify ที่กำหนดให้ต้องแชร์ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเพื่อใช้งานคุณลักษณะบริการของ Spotify ได้อย่างเหมาะสม หรือ

 • คุณอนุญาตให้เราแชร์ข้อมูลส่วนตัว เช่น โดยการเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในบริการของ Spotify

ประเภทผู้รับ เหตุผลสำหรับการแชร์
แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่คุณเชื่อมต่อไปยังบัญชี Spotify ของคุณ หากคุณเชื่อมต่อบัญชี Spotify ของคุณกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เช่น โซเชียลมีเดีย เสียง โทรทัศน์ หรือแพลตฟอร์มยานยนต์ Spotify อาจแชร์ข้อมูลการใช้บริการของคุณเพื่อให้คุณเชื่อมต่อกับบัญชี Spotify ของคุณได้
แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่คุณใช้ล็อกอินเข้าสู่ Spotify หากคุณล็อกอินเข้าสู่แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามโดยใช้ข้อมูลประจำตัวของบัญชี Spotify ของคุณ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามนั้นอาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการใช้บริการบางอย่าง เช่น เพลย์ลิสต์ของคุณ เนื้อหาและกิจกรรมที่บันทึกไว้

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนที่จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างที่จะถูกแชร์กับ / สามารถเข้าถึงได้โดยแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามนั้น
ชุมชนแห่งความช่วยเหลือ เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับบัญชีการสนับสนุนของ Spotify ในชุมชนแห่งความช่วยเหลือของ Spotify เราจะขอให้คุณสร้างชื่อผู้ใช้ที่เฉพาะสำหรับชุมชนแห่งความช่วยเหลือของ Spotify ซึ่งจะแสดงต่อสาธารณะกับทุกคนที่เข้าถึง Spotify Support Community พร้อมกับคำถามหรือข้อคิดเห็นที่คุณโพสต์
ผู้ติดตาม Spotify ของคุณ อาจมีบางครั้งที่คุณต้องการให้เราแชร์ข้อมูลการใช้บริการบางอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับการใช้ Spotify กับผู้ใช้ Spotify อื่นๆ ที่เรียกว่า ‘ผู้ติดตาม Spotify ของคุณ’

เช่น เมื่อคุณจัดทำเพลย์ลิสต์ คุณอาจต้องการแสดงเพลย์ลิสต์เหล่านั้นให้ผู้อื่นมองเห็นได้บนบริการของ Spotify อย่างไรก็ดี คุณสามารถทำให้เพลย์ลิสต์ของคุณเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาเช่นกัน
ศิลปินและค่ายเพลง คุณสามารถขอให้เราแชร์ข้อมูลส่วนตัว (เช่น อีเมลแอดเดรสของคุณ) กับศิลปินหรือค่ายเพลง หรือคู่ค้าอื่นๆ ที่อาจต้องการส่งข่าวสารหรือข้อเสนอการส่งเสริมการขายให้คุณโดยตรง แต่คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมนั้นได้ทุกเมื่อเช่นกัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการการแจ้งเตือน ข้อมูลที่พร้อมใช้งานสำหรับสาธารณะ และสิ่งที่คุณแชร์กับผู้อื่นใน ส่วนที่ 3 ‘สิทธิ์ของคุณและความต้องการของคุณ: การให้ตัวเลือกและการควบคุมแก่คุณ’ ของนโยบายนี้และบน ศูนย์ความเป็นส่วนตัว.

ข้อมูลที่เราอาจแชร์

ประเภทผู้รับ เหตุผลสำหรับการแชร์
ผู้ให้บริการและอื่นๆ เราใช้ผู้ให้บริการด้านเทคนิคซึ่งอาจดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิคที่เราจำเป็นต้องใช้ในการให้บริการของ Spotify โดยเฉพาะผู้ให้บริการที่โฮสต์ จัดเก็บ จัดการ และบำรุงรักษาแอปพลิเคชัน Spotify เนื้อหาของแอปและข้อมูลที่เราประมวลผล
เราใช้ผู้ให้บริการด้านเทคนิคเพื่อช่วยให้เราติดต่อสื่อสารกับคุณดังที่อธิบายไว้ในส่วนที่ section 6 ของนโยบายนี้
เราใช้คู่ค้าด้านการตลาดและการโฆษณาเพื่อแสดงเนื้อหาที่ปรับแต่งเพิ่มเติมแก่คุณ หรือเพื่อช่วยให้เราเข้าใจการใช้บริการ Spotify ของคุณเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่คุณ เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนตัวกับคู่ค้าด้านการตลาดและการโฆษณาบางรายเพื่อส่งการติดต่อสื่อสารด้านการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับ Spotify แก่คุณ
คู่ค้าของ Spotify
 • หากคุณเข้าใช้บริการของ Spotify ผ่านทางข้อเสนอที่คุณได้รับหรือซื้อจากบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณ เราจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลที่สามนั้นเกี่ยวกับการใช้บริการ Spotify ของคุณ เช่นว่าคุณได้ใช้ข้อเสนอนั้นหรือไม่และในระดับใด ได้เปิดใช้งานบัญชี Spotify หรือใช้บริการของ Spotify อย่างจริงจังหรือไม่
 • ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการลงทะเบียนรับบริการ Spotify (เช่น ผ่านบริการบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) เราแชร์ชื่อผู้ใช้ Spotify ของคุณและข้อมูลการลงทะเบียนบัญชีอื่น ๆ ตามที่จำเป็นเพื่อเปิดใช้งานบัญชีของคุณ
 • เรายังแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณในรูปแบบนามแฝงกับคู่ค้าอุตสาหกรรมเพลงของเรา เพื่อให้พวกเขาเข้าใจประสิทธิภาพของเนื้อหาที่พวกเขาอนุญาตให้เราใช้งานและเพื่อให้คุณสามารถรับฟังเนื้อหาที่สตรีมผ่านบริการของ Spotify
 • เรายังแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณในรูปแบบนามแฝงกับคู่ค้าทางการตลาดที่ช่วยเราในด้านการส่งเสริมการขาย และกับคู่ค้าด้านการโฆษณาที่ช่วยให้เรานำเสนอบริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
นักวิจัยทางวิชาการ เราจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณสำหรับกิจกรรม เช่น การวิเคราะห์ทางสถิติและการศึกษาทางวิชาการ แต่เฉพาะในรูปแบบนามแฝงเท่านั้น
บริษัทอื่นๆ ใน Spotify Group เราจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทอื่นๆ ของ Spotify Group เพื่อดำเนินธุรกิจในแต่ละวันของเรา และเพื่อให้เราสามารถบำรุงรักษาและให้บริการของ Spotify แก่คุณ
หน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายและการปกป้องข้อมูล เราจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตใจว่าเราจำเป็นต้องดำเนินการเช่นนั้นเพื่อปฏิบัติตามพันธะด้านกฎหมายภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หรือตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง เช่น หมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายศาล

นอกจากนี้ เราจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณในกรณีที่เราเชื่อโดยสุจริตใจว่ามีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของเราเอง หรือเป็นประโยชน์ที่ชอบธรรมของบุคคลที่สาม ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ การบังคับใช้กฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี การสืบสวนทางอาชญากรรม การปกป้องความปลอดภัยของบุคคลใดๆ หรือเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือภัยทางร่างกายที่อาจเกิดขึ้น หากเราคิดว่าประโยชน์ดังกล่าวไม่เหนือไปกว่าประโยชน์ของคุณหรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ต้องให้มีการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ
ผู้ซื้อธุรกิจของเรา เราจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณในกรณีที่เราขายหรือเจรจาเพื่อขายธุรกิจของเราให้กับผู้ซื้อหรือผู้ซื้อในอนาคต

ในสถานการณ์นี้ Spotify จะยังคงทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะเป็นความลับ และจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการถ่ายโอนไปยังผู้ซื้อหรือกลายมาอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น

8. การเก็บข้อมูลและการลบข้อมูล

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการของ Spotify แก่คุณและเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและที่จำเป็น เช่น การรักษาประสิทธิภาพบริการของ Spotify การตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐานของข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและข้อเสนอใหม่ การปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายของเราและการแก้ไขข้อโต้แย้ง เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบางอย่างของคุณไว้นานตลอดระยะเวลาที่คุณใช้บริการของ Spotify เช่น เราเก็บเพลย์ลิสต์ ไลบรารีเพลงและข้อมูลบัญชีของคุณ

ตามที่คุณร้องขอ เราจะดำเนินการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เว้นแต่เราได้รับอนุญาตหรือจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบางอย่างไว้ ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • หากมีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ เช่น ยอดเครดิตคงค้างบนบัญชีของคุณ หรือการเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่ยังไม่ยุติ เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นไว้จนกว่าปัญหาจะยุติ
 • ในกรณีที่เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้สำหรับพันธะทางด้านกฎหมาย ภาษี การตรวจสอบ และการจัดทำบัญชี เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นไว้เป็นระยะเวลาตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ และ/หรือ
 • ในกรณีที่จำเป็นสำหรับประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบธรรมของเรา เช่น การป้องกันการโกง หรือเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ของเรา

9. ถ่ายโอนไปยังประเทศอื่น

Spotify แชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทอื่นๆ ใน Spotify Group ทั่วโลกเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ซึ่งรวมถึงบริษัทต่างๆ ใน Spotify Group ในประเทศต่อไปนี้: ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม บราซิล แคนาดา เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮ่องกง อิตาลี ญี่ปุ่น ลักเซมเบิร์ก เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สิงคโปร์ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน ตุรกี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา Spotify ยังอาจทำสัญญาช่วงของการประมวลผลหรือแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่สามที่อยู่ในประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศที่คุณพำนักอาศัย ดังนั้นข้อมูลส่วนตัวของคุณจึงอาจอยู่ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากกฎหมายในประเทศที่คุณพำนักอาศัย

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมภายในสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์อาจถูกถ่ายโอนไปและประมวลผลโดยบุคคลที่สามที่อยู่ในประเทศนอกสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ ในกรณีดังกล่าว Spotify จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการดำเนินการอย่างสอดคล้องตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้และโดยเฉพาะกับมาตรการทางสัญญา ด้านเทคนิค และด้านองค์กรที่เหมาะสมที่บังคับใช้ เช่น ข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (EU Commission)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เราใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดดูที่ ส่วนที่ 11 ‘การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย’ ในนโยบายนี้

10. ลิงก์

เราอาจแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามและเนื้อหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและเนื้อหาของบุคคลที่สาม ถ้าคุณคลิกบนโฆษณาหรือลิงก์ของบุคคลที่สาม โปรดเข้าใจว่าคุณกำลังจะออกจากบริการของ Spotify และข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่คุณให้จะไม่ได้รับความคุ้มครองโดยนโยบายนี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเพื่อค้นหาว่าพวกเขามีวิธีการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

11. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย

เรามีความมุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา เราใช้มาตรการด้านเทคนิคและการจัดระบบที่เหมะสมเพื่อป้องกันการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณ อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าไม่มีระบบใดปลอดภัยโดยสมบูรณ์ทั้งหมด เราได้นำนโยบายต่างๆ มาปฏิบัติใช้ ซึ่งรวมถึงการทำให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบนามแฝง การเข้ารหัส นโยบายการเข้าถึงและการเก็บรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวที่ไม่จำเป็นในระบบของเรา

รหัสผ่านของคุณปกป้องบัญชีผู้ใช้ของคุณ ดังนั้นเราขอส่งเสริมให้คุณใช้รหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกันและคาดเดาได้ยาก จำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และเบราว์เซอร์ของคุณ และล็อกเอาต์ออกจากระบบหลังจากใช้บริการของ Spotify

12. เด็ก

บริการของ Spotify ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศอาจมีข้อจำกัดด้านอายุที่เข้มงวดกว่ากฎหมายในท้องถิ่น โปรดดูที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน ของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีหรือต่ำกว่าข้อจำกัดด้านอายุที่บังคับใช้ (“ข้อจำกัดด้านอายุ”) หากคุณมีอายุต่ำกว่าข้อจำกัดด้านอายุ โปรดอย่าใช้บริการของ Spotify และอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่เรา

หากคุณเป็นบิดามารดาของเด็กที่มีอายุต่ำกว่าข้อจำกัดด้านอายุและรับรู้ว่าลูกของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ Spotify โปรดติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์ม ‘ติดต่อเรา’ บน ศูนย์ความเป็นส่วนตัว และคุณสามารถขอใช้สิทธิ์ที่คุณใช้ได้ซึ่งมีรายละเอียดในส่วนที่ ‘สิทธิ์ของคุณและความต้องการของคุณ: การให้ตัวเลือกและการควบคุมแก่คุณ’ ในนโยบายนี้

หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลส่วนตัวนั้น ซึ่งอาจทำให้เราต้องลบบัญชี Spotify ของเด็กคนนั้น

13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ในบางครั้ง

เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นสาระสำคัญในนโยบายนี้ เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ยกตัวอย่างเช่น โดยการแสดงการแจ้งที่มองเห็นได้ชัดเจนภายในบริการของ Spotify หรือโดยการส่งอีเมลถึงคุณ เราอาจแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

ดังนั้นโปรดอ่านข้อความแจ้งเตือนดังกล่าวใดๆ ก็ตามอย่างระมัดระวัง

หากคุณต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้และวิธีการที่ Spotify ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เข้าไปที่ ศูนย์ความเป็นส่วนตัว บน spotify.com เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

14. วิธีการติดต่อเรา

ขอขอบคุณสำหรับการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลของเราโดยใช้แบบฟอร์ม ‘ติดต่อเรา’ บน ศูนย์ความเป็นส่วนตัว หรือส่งจดหมายมายังที่อยู่ดังนี้:

Spotify AB
Regeringsgatan 19
Stockholm
111 53
Sweden

Spotify AB เป็นผู้ควบคุมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวภายใต้นโยบายนี้

เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับ Spotify!
© Spotify AB