นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Spotify

มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2020

1 บทนำ
2 เกี่ยวกับนโยบายนี้
3 สิทธิของคุณและความต้องการของคุณ: ให้ทางเลือกและการควบคุมแก่คุณ
4 [ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ
5 เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับอะไร
6 การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
7 การเก็บรักษาและการลบข้อมูล
8 การโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่น
9 การลิงก์เชื่อมโยง
10 การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย
11 เด็ก
12 การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้
13 [วิธีการติดต่อเรา

1. บทนำ

ขอบคุณที่เลือก Spotify!

ที่ Spotify เราต้องการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้กับคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะเพลิดเพลินกับบริการของเรา เพื่อให้เราสามารถมอบบริการที่ยอดเยี่ยมและที่เป็นการเฉพาะสำหรับคุณ เราจำเป็นต้องเข้าใจกิจวัตรการฟังเพลงของคุณ ความเป็นส่วนตัวของคุณและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นและจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อเราเสมอ ดังนั้น เราต้องการอธิบายให้คุณเข้าใจอย่างชัดแจ้งโปร่งใสว่าเราเก็บรวบรวม จัดเก็บ แชร์ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรและทำไม – ตลอดจนให้เห็นกรอบการควบคุมและทางเลือกต่างๆที่คุณมีเมื่อคุณเลือกที่จะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใดและอย่างไร

นั่นคือวัตถุประสงค์ของเรา และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) จะอธิบายอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่เรากล่าวข้างต้นในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้

2. เกี่ยวกับนโยบายนี้

นโยบายนี้กำหนดรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ Spotify AB นโยบายนี้ใช้กับบริการทั้งหมดของ Spotify และบริการที่เกี่ยวข้องใดๆ (เรียกว่า “บริการของ Spotify”) ข้อกำหนดว่าด้วยการใช้บริการของ Spotify ของคุณระบุไว้ใน [ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน] (TC) ของเรา (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน”)

เราอาจพัฒนาบริการใหม่หรือนำเสนอบริการเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว หากการแนะนำตัวบริการใหม่หรือบริการเพิ่มเติมเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อวิธีที่เราเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อกำหนดหรือนโยบายเพิ่มเติมให้คุณทราบ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อเรานำเสนอบริการใหม่หรือบริการเพิ่มเติม บริการเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายนี้ด้วย

นโยบายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ:

 1. ให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวม เหตุผลที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และเราแชร์ข้อมูลนั้นกับใครบ้าง;
 2. อธิบายวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งคุณแชร์กับเราเพื่อที่จะให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมเมื่อคุณใช้บริการของ Spotify; และ
 3. อธิบายสิทธิและทางเลือกของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมและประมวลผลเกี่ยวกับคุณ และวิธีที่เราปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

เราหวังว่านโยบายนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อคุณในเรื่องความเป็นส่วนตัว หากต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ที่ใช้ในนโยบายนี้ โปรดเยี่ยมชม [ศูนย์ความเป็นส่วนตัว] (https://www.spotify.com/privacy/plain) ที่ spotify.com สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อเราหากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดดู [ข้อ 13 ‘วิธีการติดต่อเรา’] (# s13) ด้านล่างนี้ หรือหากคุณไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของนโยบายนี้ คุณมีสิทธิเลือกได้ว่าคุณต้องการใช้บริการของ Spotify หรือไม่

3. สิทธิของคุณและความต้องการของคุณ: ให้ทางเลือกและการควบคุมแก่คุณ

ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป หรือ “GDPR” ให้สิทธิบางประการแก่บุคคลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น เรายินดีที่จะเสนอ ความโปร่งใสและการเข้าถึงการควบคุมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้ใช้ประโยชน์จากสิทธิเหล่านั้น ตามที่มีอยู่และเว้นแต่ที่พึงจำกัดไว้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ สิทธิที่ได้มอบให้แก่แต่ละบุคคลมีดังนี้:

 • สิทธิในการเข้าถึง – สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลและขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณ;
 • สิทธิในการแก้ไข- สิทธิที่จะขอให้เราแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นปัจจุบัน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์;
 • สิทธิในการลบ - สิทธิที่จะร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ;
 • สิทธิในการยับยั้ง - สิทธิที่จะร้องขอให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร;
 • สิทธิในการคัดค้าน-
  • สิทธิในการคัดค้านเมื่อใดก็ได้ ไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ด้วยเหตุที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ;
  • สิทธิในการคัดค้านมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง;
 • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูล– สิทธิที่จะร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสิทธิในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สำหรับการใช้งานในบริการของบุคคลอื่น; และ
 • สิทธิในการไม่ตกอยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ – สิทธิที่จะไม่ตกอยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว ซึ่งรวมถึงการทำโปรไฟล์ข้อมูล ในกรณีที่การตัดสินใจนั้นมีผลทางกฎหมายต่อตัวคุณหรือก่อให้เกิดผลอย่างมีนัยสำคัญในทำนองเดียวกัน.

เพื่อที่จะให้คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้ สามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้โดยง่าย และสามารถบันทึกความต้องการเฉพาะของคุณว่าต้องการให้ Spotify ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร เราจึงได้จัดให้มีวิธีการดังต่อไปนี้:

+การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (เข้าถึงได้ผ่านทางหน้าบัญชีของคุณ) - ช่วยให้คุณใช้สิทธิเลือกทางเลือกต่างๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท และฟังก์ชัน ‘ดาวน์โหลดข้อมูลของคุณ’ โดยอัตโนมัติ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีผู้ใช้และการใช้งานพื้นฐาน

 • ศูนย์ความเป็นส่วนตัว – จัดให้มีสถานที่ศูนย์กลางที่สะดวกสบายที่ซึ่งคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมว่า Spotify ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร หรือข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเกี่ยวกับวิธีการที่คุณจะใช้สิทธิเหล่านั้น

 • การตั้งค่าการแจ้งเตือน (เข้าถึงได้ผ่านทางหน้าบัญชีของคุณ) - ให้คุณเลือกการสื่อสารด้านการตลาดที่คุณจะได้รับจาก Spotify คุณสามารถเปิดหรือปิดการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อเลือกรับหรือไม่รับอีเมลและการแจ้งเตือนประเภทที่แตกต่างกันได้ โปรดทราบว่าข้อความการตลาดทางอีเมลจาก Spotify มีกลไกการยกเลิกไม่รับข้อความ อยู่ภายในข้อความนั้นเอง (เช่น ลิงก์การยกเลิกไม่รับอีเมลที่เราส่งถึงคุณ) การคลิกที่ลิงก์ในอีเมลจะทำให้คุณยกเลิกไม่รับข้อความประเภทนั้นอีก (เช่น การอัปเดตศิลปิน) คุณสามารถใช้หน้าการตั้งการค่าแจ้งเตือนเพื่อเลือกตัวเลือกต่างๆเกี่ยวกับการสื่อสารทางอีเมลและการสื่อสารทางการตลาดทุกประเภท

 • นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ – จัดให้มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราใช้คุกกี้อย่างไร ซึ่งรวมถึงการใช้เพื่อการโฆษณาตามความสนใจ คุณยังจะได้พบข้อมูลว่าคุณสามารถจัดการกับความต้องการเกี่ยวกับคุกกี้ของคุณและสามารถยกเลิกไม่รับการติดตามบางประเภทได้อย่างไร; และ

 • ทรัพยากรการสนับสนุนลูกค้า - เรามีหลายเพจบนเว็บไซต์สนับสนุนลูกค้าของเราซึ่งให้แนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการปกป้องข้อมูล แหล่งข้อมูลที่สำคัญ คือ บทความเรื่องสิทธิในข้อมูลและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวซึ่งรวมถึงคำตอบสำหรับ “คำถามที่ถูกถามบ่อย” เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบริการของ Spotify

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ สิทธิต่างๆ ของคุณ หรือว่าจะใช้สิทธิต่างๆ ของคุณอย่างไร โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราโดยใช้แบบฟอร์ม ‘ติดต่อเรา’ บน ศูนย์ความเป็นส่วนตัว หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา เราหวังว่าคุณจะร่วมกับเราแสวงหาการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถติดต่อและมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องคำร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของประเทศสวีเดน (Datainspektionen) หรือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในประเทศของคุณ

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ

เราได้กำหนดประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ ที่เราเก็บรวบรวมและใช้รวมทั้งข้อมูลว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ไว้ในตารางด้านล่างนี้:

ตารางด้านล่างนี้อธิบายข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมเมื่อคุณได้ลงทะเบียนสำหรับบริการของ Spotify

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล คำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลผู้ใช้ นี่คือข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้หรือที่เราได้เก็บรวบรวมเพื่อให้คุณสามารถที่จะลงทะเบียนและใช้บริการของ Spotify ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของแผนบริการของ Spotify ที่คุณลงทะเบียนใช้ ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด เพศ ถนน และประเทศของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เราจะขอจากคุณเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะสร้างบัญชีของคุณ คุณเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมแก่เราเพื่อที่จะทำให้บัญชีของคุณเป็นแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้นหรือไม่

ข้อมูลส่วนบุคคลที่แน่นอนซึ่งเราจะเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับชนิดของแผนบริการของ Spotify ที่คุณลงทะเบียนใช้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณสร้างบัญชีขึ้นอย่างไร และขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้บริการของบุคคลที่สาม (เช่น Facebook) เพื่อลงทะเบียนและใช้บริการของ Spotify หรือไม่ หากคุณใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อสร้างบัญชี เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางบริการของบุคคลที่สามนั้น เฉพาะเมื่อคุณได้ยินยอมต่อการให้บริการของบุคคลที่สามซึ่งได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา โปรดทราบว่าแผนและสิทธิเลือกการลงทะเบียนที่มีอยู่อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

ตารางด้านล่างนี้อธิบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมผ่านการใช้บริการของ Spotify ของคุณ:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล คำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลการใช้งาน นี่คือข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่ได้มีการเก็บรวบรวมเมื่อคุณเข้าถึง และ/หรือ ใช้บริการของ Spotify ซึ่งรวมถึง:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทแผนบริการของ Spotify ของคุณ.
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบริการของ Spotify เช่น การค้นหาข้อคำถามของคุณ (ซึ่งรวมถึงวันที่และเวลาที่คุณทำคำร้องขอใดๆ) ประวัติการสตรีมมิ่ง รายชื่อเพลงหรือเพลย์ลิสต์ที่คุณสร้าง คลังเพลงของคุณ ประวัติการค้นหาของคุณ และการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบริการของ Spotify กับเนื้อหา และกับผู้ใช้ Spotify รายอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงรายละเอียดการใช้แอปพลิเคชั่นของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Spotify.
 • การหาข้อสรุปเกี่ยวกับความสนใจและความชอบของคุณบนจากการใช้บริการของ Spotify ของคุณ.
 • เนื้อหาผู้ใช้งาน (ตามที่กำหนดไว้ใน [ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน] (TC)) ที่คุณโพสต์ไปที่ Spotify เช่นภาพถ่าย ชื่อเพลย์ลิสต์ และการโต้ตอบกับทีมบริการลูกค้าของ Spotify โปรดทราบว่าเราจะเข้าถึงกล้องหรือภาพถ่ายของคุณจากอุปกรณ์ของคุณหากคุณอนุญาตให้เราทำเช่นนั้นได้เท่านั้น และเราจะเข้าถึงเฉพาะภาพที่คุณเลือกที่จะแชร์กับเราและข้อมูลรายละเอียด (metadata)ที่เกี่ยวข้องกับภาพเหล่านั้น เช่น ประเภทไฟล์และขนาดของภาพ เราจะไม่สแกนหรือนำเข้าข้อมูลจากคลังภาพถ่ายหรืออัลบั้มภาพถ่ายในอุปกรณ์คุณ.
 • ข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างซึ่งอาจรวมถึง:
  • ข้อมูล URL;
  • ตัวระบุออนไลน์ซึ่งรวมถึงข้อมูลคุกกี้และที่อยู่ไอพี;
  • ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์ที่คุณใช้ เช่น ไอดีเฉพาะของอุปกรณ์ ประเภทการเชื่อมต่อเครือข่าย (เช่น ไวไฟ 3จี แอลทีอี บลูทูธ) ผู้ให้บริการ ประสิทธิภาพของเครือข่ายและอุปกรณ์ ประเภทโปรแกรมค้นดู ภาษา ข้อมูลที่ทำให้สามารถจัดการสิทธิดิจิทัล ระบบปฏิบัติการ และรุ่นแอปพลิเคชั่นของ Spotify;
  • ค่าตัวแปรกำหนดเฉพาะของอุปกรณ์บนเครือข่ายไวไฟ (device attributes) ของคุณที่มีไว้เพื่อเชื่อมต่อกับบริการของ Spotify (เช่น ลำโพง);
  • ตำแหน่งที่ไม่ชัดแจ้งของคุณซึ่งอาจได้มาหรืออนุมานได้จากข้อมูลทางเทคนิคบางอย่าง (เช่น ที่อยู่ไอพี ของคุณ การตั้งค่าภาษาของอุปกรณ์ของคุณ หรือสกุลเงินการชำระเงิน) เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภูมิศาสตร์ในสัญญาอนุญาตใช้สิทธิของเราและเพื่อจัดส่งเนื้อหาและโฆษณาที่เหมาะกับแต่ละบุคคลให้กับคุณ; และ
  • ข้อมูลเซ็นเซอร์มือถือที่สร้างการเคลื่อนที่หรือการปรับทิศทาง (เช่น ตัววัดอัตราเร่งหรือไจโรสโคป) ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อประโยชน์ของการให้บริการของ Spotify ที่มีคุณลักษณะเฉพาะการปฏิบัติงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่คุณ
ข้อมูลการตรวจสอบยืนยันแผนการใช้บริการ สำหรับผู้ใช้แผนบางอย่าง เช่น Premium Family Plan และ Premium Duo Plan เราอาจใช้แอปพลิเคชั่นการระบุแผนที่ของบุคคลที่สาม (เช่น Google Maps) และ/หรือ บริการระบุตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณเพื่อตรวจสอบยืนยันที่อยู่ของคุณได้ ข้อมูลนี้ถูกเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบยืนยันการมีสิทธิใน Premium Family Plan และ Premium Duo Plan เท่านั้น และไม่ได้ถูกใช้เพื่อการโฆษณาหรือวัตถุประสงค์อื่นใด

*ตารางด้านล่างอธิบายข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเลือกที่จะให้แก่เราซึ่งช่วยให้เราสามารถให้บริการคุณลักษณะการปฏิบัติงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / ฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมแก่คุณได้ *

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล คำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลเสียง หากมีบริการฟีเจอร์ด้านเสียงในพื้นที่บริการของคุณ เราเก็บรวบรวมข้อมูลเสียงของคุณเมื่อคุณอนุญาตเพื่อที่จะให้บริการฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานต่างๆ เพิ่มเติมแก่คุณ เช่น การโต้ตอบกับบริการของ Spotify ด้วยเสียงของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ นโยบายการควบคุมด้วยเสียง ของเรา
ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างถ้าคุณลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้งานหรือสมัครสมาชิกใช้งานบริการแบบชำระเงินแบบหนึ่งแบบใดของเรา (ตามที่กำหนดไว้ใน [ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานงาน] (TC)) หรือทำการซื้ออื่นๆ ผ่านทางบริการของ Spotify ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงิน (เช่น โดยตรงผ่านทางโทรศัพท์มือถือของคุณหรือตามใบแจ้งหนี้) แต่จะรวมถึงข้อมูล เช่น
 • ชื่อ;
 • วันเกิด;
 • ประเภทบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต วันหมดอายุ วันที่ และตัวเลขบางหลักของหมายเลขบัตรของคุณ;
 • รหัสไปรษณีย์;
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ; และ
 • รายละเอียดประวัติการซื้อและการชำระเงินของคุณ

ข้อมูลการประกวด การสำรวจ และการชิงโชค เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มตอบกลับแบบสำรวจหรือแบบสอบถามหรือเข้าร่วมในการประกวดแข่งขัน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้

ตารางด้านล่างอธิบายข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สามหลายราย แหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามเหล่านี้แตกต่างกันไปตามเวลาและรวมถึงรายการต่อไปนี้:

ประเภทของแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม คำอธิบายประเภทของแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามy
คู่ค้าด้านการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งาน หากคุณลงทะเบียนหรือลงบันทึกเข้าสู่บริการต่างๆ ของเราโดยใช้ข้อมูลรับรองของบุคคลที่สาม (เช่น Facebook) เราจะนำเข้าข้อมูลของคุณจากบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อช่วยสร้างบัญชีของคุณกับเรา
คู่ค้าบริการด้านเทคนิค เราทำงานร่วมกับคู่ค้าบริการด้านเทคนิคที่ให้ข้อมูลบางอย่างกับเรา เช่น การส่งเลขที่อยู่ไอพี ไปยังข้อมูลตำแหน่งที่ไม่ระบุแน่ชัด (เช่น เมือง มลรัฐ) เพื่อช่วยให้เราสามารถให้บริการของ Spotify เนื้อหา และฟีเจอร์การทำงานต่างๆ ได้
คู่ค้าด้านการชำระเงิน หากคุณเลือกที่จะชำระเงินสำหรับบริการหรือฟีเจอร์การทำงานด้วยใบแจ้งหนี้ เราอาจได้รับข้อมูลจากคู่ค้าด้านการชำระเงินของเราเพื่อทำให้เราสามารถส่งใบแจ้งหนี้แก่คุณ สามารถดำเนินกระบวนการชำระเงินของคุณ และสามารถส่งมอบสิ่งที่คุณได้ซื้อไปแก่คุณได้
ผู้โฆษณาและคู่ค้าด้านโฆษณาอื่นๆ เราอาจได้มาซึ่งข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณ เช่น ไอดีคุกกี้ ไอดีอุปกรณ์มือถือ หรือที่อยู่อีเมล และการหาข้อสรุปเกี่ยวกับความสนใจและความชอบของคุณจากผู้โฆษณาและคู่ค้าด้านโฆษณาบางรายที่ทำให้เราสามารถส่งมอบการโฆษณาที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้นและวัดประสิทธิผลของการโฆษณาเหล่านั้น

5. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับอะไร

เมื่อคุณใช้หรือปฏิสัมพันธ์กับบริการของ Spotify เราใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณด้วยเหตุผลหลายประการ เราได้ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ถึงเหตุผลว่าทำไมเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เราใช้อ้างอิงที่อนุญาตให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล (ระบุไว้ใน [ข้อ 4 ‘ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ’] (# S4) ที่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้:

คำอธิบายเหตุผลที่ Spotify ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (‘วัตถุประสงค์ในการประมวลผล’) ฐานกฎหมายสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ Spotify ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผล
เพื่อการให้บริการและสร้างความเฉพาะของบริการ Spotify สำหรับแต่ละบุคคล
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม
 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อ
 • ข้อมูลการตรวจสอบยืนยันแผนการใช้บริการ
 • ข้อมูลเสียง
เพื่อทำความเข้าใจ วินิจฉัยและแก้ไขข้อขัดข้อง และแก้ปัญหาเกี่ยวกับบริการของ Spotify
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน
เพื่อประเมินและพัฒนาฟีเจอร์การทำงานใหม่ เทคโนโลยีใหม่ และการปรับปรุงบริการของ Spotify
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม
 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลเสียง
เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการโฆษณา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม
 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลเสียง
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย
 • การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อ
 • ข้อมูลการตรวจสอบยืนยันแผนการใช้บริการ
 • ข้อมูลเสียง
 • ข้อมูลการประกวด การสำรวจ และการชิงโชค
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางสัญญากับบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการรายงานการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อ
เพื่อก่อข้อเรียกร้อง ใช้สิทธิ หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อ
 • ข้อมูลการตรวจสอบยืนยันแผนการใช้บริการ
 • ข้อมูลเสียง
 • ข้อมูลการประกวด การสำรวจ และการชิงโชค
เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อ
เพื่อดำเนินการชำระเงินของคุณ
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อ
เพื่อตรวจจับการฉ้อฉลซึ่งรวมถึงการชำระเงินโดยฉ้อฉลและการใช้บริการของ Spotify ในลักษณะฉ้อฉล
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ข้อมูลผู้ใช้
 • >ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อ
 • ข้อมูลการตรวจสอบยืนยันแผนการใช้บริการ
เพื่อดำเนินการวิจัย การประกวด การสำรวจ และการชิงโชค
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม
 • ข้อมูลผู้ใช้
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลการประกวด การสำรวจ และการชิงโชค

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบการถ่วงดุล (Balancing Test) ที่ Spotify ได้ดำเนินการไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงความชอบธรรมของการดำเนินการโดยอาศัยเกณฑ์ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตาม GDPR โปรดดู [ข้อ 13 ‘วิธีการติดต่อเรา’] (# S13) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อเรา

6. การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราได้กำหนดประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเก็บรวบรวมหรือข้อมูลที่สร้างขึ้นผ่านการใช้บริการ Spotify ของคุณ

ข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณชน

ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จะมีปรากฏต่อสาธารณะบนบริการของ Spotify เสมอ: ชื่อ และ/หรือชื่อผู้ใช้ของคุณ รูปโปรไฟล์ คนที่คุณติดตามและคนที่ติดตามคุณในบริการของ Spotify ศิลปินที่คุณได้เล่นเพลงไม่นานนี้ และเพลย์ลิสต์สาธารณะของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจเลือกที่จะแชร์

ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้จะถูกแชร์กับประเภทของผู้รับที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้เท่านั้น หาก:

 • คุณเลือกที่จะใช้ฟีเจอร์การใช้งานเฉพาะของบริการ Spotify ในกรณีที่การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ใช้งานของบริการ Spotify ได้อย่างเหมาะสม; หรือ +คุณอนุญาตให้เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น โดยการเลือกตั้งค่าที่เหมาะสมในบริการของ Spotify หรือโดยการให้อำนาจแก่ Spotify ผ่านกลไกการให้ความยินยอมที่มีการนำเสนอ
ประเภทของผู้รับ เหตุผลสำหรับการแชร์
แอปพลิเคชั่นและอุปกรณ์ของบุคคลที่สามที่คุณเชื่อมต่อกับบัญชี Spotify ของคุณ หากคุณเชื่อมต่อบัญชี Spotify ของคุณกับแอปพลิเคชั่น และ/หรือ อุปกรณ์ของบุคคลที่สาม เช่น โซเซียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มและบริการออดิโอ โทรทัศน์ หรือแพลตฟอร์มและบริการของยานพาหนะ Spotify แชร์ข้อมูลทางเทคนิคกับผู้ควบคุมแอปพลิเคชั่น และ/หรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สามนั้นเพื่อเชื่อมต่อบัญชี Spotify ของคุณ และ/หรือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเล่นเพลงบนบริการของ Spotify สำหรับบุคคลที่สามบางรายซึ่งอาจร้องขอหรือกำหนดให้เราแชร์ข้อมูลของคุณกับพวกเขา จะมีการขออนุญาตจากคุณก่อนที่เราจะให้ข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สามดังกล่าว
ชุมชนความช่วยเหลือ เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีสนับสนุนของ Spotify บนชุมชนความช่วยเหลือของ Spotify เราจะขอให้คุณสร้างชื่อผู้ใช้ชุมชนความช่วยเหลือของ Spotify เป็นการเฉพาะ สิ่งนี้จะปรากฏต่อสาธารณะสำหรับทุกคนผู้ซึ่งเข้าถึงชุมชนความช่วยเหลือของ Spotify พร้อมกับคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ ที่คุณโพสต์.
ผู้ติดตาม Spotify ของคุณ อาจมีบางครั้งที่คุณต้องการให้เราแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ Spotify ของคุณบางอย่างกับผู้ใช้งาน Spotify อื่นๆ ที่รู้จักในชื่อ “ผู้ติดตาม Spotify ของคุณ” ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวและเพลย์ลิสต์สาธารณะ หากคุณแชร์เพลย์ลิสต์ส่วนตัวของคุณกับผู้อื่น โปรดทราบว่าผู้รับเพลย์ลิสต์ส่วนตัวของคุณสามารถแชร์เพลย์ลิสต์เหล่านั้นกับผู้อื่นได้
ศิลปินและค่ายเพลง คุณอาจเลือกที่จะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ) กับศิลปิน ค่ายเพลง หรือคู่ค้าอื่นๆ ผู้ที่อาจต้องการส่งข่าวสารหรือข้อเสนอส่งเสริมการขายต่อคุณโดยตรง คุณจะมีสิทธิเลือกเสมอที่จะเปลี่ยนใจและถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการการแจ้งเตือน ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนของคุณ และสิ่งที่คุณแชร์กับผู้อื่นใน ข้อ 3 ‘สิทธิของคุณและความต้องการของคุณ: ให้ทางเลือกและการควบคุมแก่คุณ’ ของนโยบายนี้ และบน [ศูนย์ความเป็นส่วนตัว] (https://www.spotify.com/privacy/plain).

ข้อมูลที่เราอาจแชร์

ประเภทของผู้รับ เหตุผลสำหรับการแชร์
ผู้ให้บริการ เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการที่ทำงานในนามของเราซึ่งอาจจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อที่จะให้บริการแก่เรา บริษัทเหล่านี้รวมถึงบริษัทที่เราได้ว่าจ้างเพื่อให้การสนับสนุนการบริการลูกค้า เพื่อดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่เราจำต้องใช้เพื่อให้บริการของ Spotify เพื่อช่วยในการปกป้องและรักษาความปลอดภัยระบบและบริการของเรา และเพื่อช่วยทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของ Spotify เองตลอดจนผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และการส่งเสริมตราสินค้าร่วมของคู่ค้าซึ่ง Spotify มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในการนั้น
หน่วยประมวลผลการชำระเงิน เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ประมวลผลการชำระเงินเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินกระบวนการชำระเงินของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อฉลเท่านั้น
คู่ค้าด้านการโฆษณา เราทำงานร่วมกับคู่ค้าด้านการโฆษณาเพื่อทำให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาการโฆษณาที่คุณอาจได้รับบนบริการของ Spotify คู่ค้าเหล่านี้ช่วยเราให้ส่งมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องและข้อความส่งเสริมการขายให้แก่คุณได้มากขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงการโฆษณาตามความสนใจ (หรือที่เรียกว่าการโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน์) การโฆษณาตามบริบท และการโฆษณาทั่วไปบนบริการของ Spotify เราและคู่ค้าด้านการโฆษณาอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนเพื่อช่วย Spotify ให้เข้าใจความสนใจหรือความชอบของคุณเพื่อให้เราสามารถส่งมอบโฆษณาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณมากยิ่งขึ้น
>คู่ค้าของ Spotify เราแชร์ชื่อผู้ใช้ Spotify หรือข้อมูลอื่นๆ ของคุณตามที่จำเป็นต่อการเปิดใช้งานบัญชีของคุณ โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณลงทะเบียนใช้บริการของ Spotify อย่างไร (เช่น ลงทะเบียนผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการมือถือ) นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเกี่ยวกับการใช้บริการ Spotify ของคุณ เช่น ข้อมูลว่าคุณได้ใช้งานข้อเสนอ ได้เปิดใช้งานบัญชีของ Spotify หรือใช้บริการของ Spotify อย่างสม่ำเสมอหรือไม่และในขอบเขตใด นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบของนามแฝงกับคู่ค้าอุตสาหกรรมเพลงของเราเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจประสิทธิภาพของเนื้อหาที่พวกเขาอนุญาตให้เราใช้งาน และเพื่อให้คุณสามารถรับฟังเนื้อหาที่สตรีมมิ่งผ่านบริการของ Spotify Service ได้
นักวิจัยทางวิชาการ เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การวิเคราะห์เชิงสถิติและการศึกษาเชิงวิชาการ แต่จะอยู่ในรูปแบบของนามแฝงเท่านั้น
บริษัทอื่นๆในกลุ่มของ Spotify เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทอื่นๆในกลุ่มของ Spotify เพื่อดำเนินธุรกิจในแต่ละวันของเราและเพื่อให้เราสามารถบำรุงรักษาและให้บริการของ Spotify แก่คุณ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองข้อมูล เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นที่เราจะต้องทำเช่นนั้นเพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อที่จะตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายโดยชอบ เช่น หมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายเรียก นอกจากนี้ เรายังแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของเราเองหรือสำหรับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่สามอันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย การฟ้องร้องคดี การสอบสวนทางอาญา การคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลใดๆ หรือเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการเป็นอันตรายแก่ร่างกายอันใกล้จะถึง หากเราเห็นว่าวประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวอยู่เหนือกว่าประโยชน์ด้วยกฎหมายหรือสิทธิและเสรีภาพที่ขั้นพื้นฐานของคุณที่กำหนดให้ต้องมีการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ.
ผู้ซื้อธุรกิจของเรา เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีต่างๆ ที่เราขายหรือเจรจาต่อรองเพื่อขายธุรกิจของเราให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ที่อาจจะซื้อธุรกิจของเรา ในกรณีดังกล่าวนี้ Spotify จะยังคงรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปและให้คำบอกกล่าวแก่คุณเพื่อให้คุณทราบก่อนมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ซื้อหรือก่อนที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต้องอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างไปtd>

7. การเก็บรักษาและการลบข้อมูล

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการของ Spotify แก่คุณและตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายและมีนัยสำคัญ เช่น การรักษาการให้บริการของ Spotify การตัดสินใจทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่และข้อเสนอใหม่ การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา และการระงับข้อพิพาท เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่คุณเป็นผู้ใช้บริการของ Spotify เช่น ข้อมูลเพลย์ลิสต์ ข้อมูลคลังเพลง และข้อมูลบัญชีของคุณ

หากคุณร้องขอ เราจะลบหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้มิอาจระบุอัตลักษณ์ของคุณได้อีกต่อไป เว้นแต่เราได้รับอนุญาตหรือถูกกำหนดโดยกฎหมายให้รักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างไว้ ซึ่งรวมถึงกรณีต่างๆ เช่นดังต่อไปนี้:

 • หากมีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอันเกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ เช่น เครดิตคงค้างในบัญชีของคุณหรือสิทธิเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่ไม่ได้รับการแก้ไข เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นไว้จนกว่าปัญหาได้รับการแก้ไข;
 • ในกรณีที่เราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อผูกพันทางกฎหมาย ทางภาษี ทางการสอบบัญชี และทางการบัญชีของเรา เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นไว้เป็นระยะเวลาที่กฎหมายที่บังคับใช้ได้กำหนดไว้ และ/หรือ,
 • ในกรณีที่จำเป็นต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เช่น การป้องกันการฉ้อฉลหรือเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ของเรา

8. การโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่น

Spotify แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปทั่วโลกกับกลุ่มบริษัทของ Spotify เพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ Spotify ยังอาจทำสัญญาให้บุคคลที่สามประมวลผลหรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่อยู่ในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศของคุณได้ ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากกฎหมายความเป็นส่วนตัวในประเทศของคุณ

เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ภายในสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์อาจถูกโอนไปยังและประมวลผลโดยบุคคลที่สามที่อยู่ในประเทศนอกสหภาพยุโรปและประเทศ ในกรณีเช่นนั้น Spotify จะต้องทำให้มั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ดำเนินการไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับ และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องทำให้มั่นใจได้ว่ามีมาตรการทางสัญญา ทางเทคนิค และทางองค์กรที่เหมาะสมอยู่ เช่น ข้อกำหนดว่าด้วยสัญญามาตรฐานซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรป

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยที่เราใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดู [ข้อ 10 ‘การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย’] (#s10) ของนโยบายนี้

9. ลิงก์

เราอาจแสดงการโฆษณาต่างๆ จากบุคคลที่สามและเนื้อหาอื่นๆ ที่มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราไม่สามารถควบคุมหรือถูกพิจารณาให้ต้องรับผิดชอบต่อทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและเนื้อหาของบุคคลที่สาม หากคุณคลิกการโฆษณาหรือลิงก์ของบุคคลที่สาม โปรดเข้าใจว่าคุณกำลังออกจากบริการของ Spotify และข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณได้จัดให้มีขึ้นจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายนี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านั้นเพื่อตรวจดูว่าพวกเขาเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

10. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของเรา เราดำเนินการตามมาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าไม่มีระบบใดที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ตลอดไป เราได้ดำเนินการตามนโยบายหลายนโยบายซึ่งรวมถึงนโยบายการใช้นามแฝง นโยบายการเข้ารหัส นโยบายการเข้าถึง และนโยบายการเก็บรักษาเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นในระบบของเรา

รหัสผ่านของคุณปกป้องบัญชีผู้ใช้ของคุณ ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณคุณใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากที่เป็นเอกลักษณ์ของบัญชี Spotify ของคุณ ไม่แชร์รหัสผ่านกับใคร ให้คุณจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และโปรแกรมค้นดูของคุณ และให้คุณออกจากระบบหลังจากการใช้บริการของ Spotify

11. เด็ก

ยกเว้น Spotify Kids ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นแยกต่างหากของ Spotify ที่มีอยู่ในบางตลาดการให้บริการ บริการของ Spotify ไม่ได้มุ่งหมายให้บริการแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี นอกจากนี้ ไม่มีการนำเสนอบริการของ Spotify ต่อเด็กผู้ซึ่งอายุของพวกเขาทำให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาเป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือทำให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตาม GDPR หรือตามกฎหมายท้องถิ่นอื่นๆ
เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากจากบุคคลที่เรารู้ว่าเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปีหรือต่ำกว่าข้อจำกัดอายุที่บังคับใช้ (“การจำกัดอายุ”) หากคุณอยู่ภายใต้บังคับการจำกัดอายุ โปรดอย่าใช้บริการของ Spotify และอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่เรา

หากคุณเป็นผู้ปกครองของเด็กที่อยู่ภายใต้บังคับการจำกัดอายุและรับทราบว่าเด็กของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ Spotify โปรดติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์ม ‘ติดต่อเรา’ ใน [ศูนย์ความเป็นส่วนตัว] (https://www.spotify.com/privacy/plain) และคุณอาจร้องขอการใช้สิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคุณตามรายละเอียดใน ข้อ 3 ‘สิทธิของคุณและความต้องการของคุณ: ให้ทางเลือกและการควบคุมแก่คุณ’ ของนโยบายนี้

หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สิ่งนี้อาจทำให้เราต้องลบบัญชี Spotify สำหรับเด็กคนนั้น

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว

เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ในสาระสำคัญ เราจะบอกกล่าวคุณอย่างชัดเจนตามความเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เช่นโดยการแสดงคำบอกกล่าวอย่างเด่นชัดภายในบริการของ Spotify หรือโดยการส่งอีเมล และ/หรือ การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์แก่คุณ เราอาจแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

ดังนั้น โปรดทำให้แน่ใจได้ว่าคุณได้อ่านคำบอกกล่าวชี้แจงดังกล่าวแล้วอย่างระมัดระวัง

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้และต้องการทราบว่า Spotify ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร โปรดเยี่ยมชม [ศูนย์ความเป็นส่วนตัว] (https://www.spotify.com/privacy /plain/) บน spotify.com เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

13. วิธีการติดต่อเรา

ขอบคุณสำหรับการอ่านนโยบายของเรา หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราโดยใช้แบบฟอร์ม ‘ติดต่อเรา’ บน [ศูนย์ความเป็นส่วนตัว] (https://www.spotify.com/privacy/plain), โดยใช้อีเมล privacy@spotify.com, หรือโดยเขียนถึงเราตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

Spotify AB
Regeringsgatan 19
111 53 Stockholm
Sweden

Spotify AB เป็นผู้ควบคุมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้

เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับ Spotify!

© Spotify AB.