ข้อกำหนดการใช้งาน Spotify

  1. บทนำ

  2. บริการ Spotify ที่เรามี

  3. การใช้บริการ Spotify ของคุณ

  4. เนื้อหาและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  5. ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ข้อมูล คำถาม และการร้องเรียน

  6. ปัญหาและข้อพิพาท

  7. เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้

1. บทนำ

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ("ข้อกำหนด" เหล่านี้) โดยละเอียดเนื่องจากเป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมการใช้งาน (ซึ่งรวมถึงการเข้าถึง) บริการ Spotify ที่ปรับแต่งให้เข้ากับคุณ สำหรับการสตรีมเพลงและเนื้อหาอื่นๆ รวมถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ทั้งหมดของที่รวมไว้ในหรือเชื่อมโยงกับข้อกำหนดเหล่านี้ (รวมเรียกว่า "บริการ Spotify") และเพลง วิดีโอ พอดแคสต์ หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีให้ผ่านบริการ Spotify ("เนื้อหา")

การใช้บริการ Spotify อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ Spotify แจ้งให้ทราบ ซึ่งได้รวมไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้โดยการอ้างอิงถึง

เมื่อสมัครหรือใช้บริการ Spotify จะถือว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับในข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้งานบริการ Spotify หรือเข้าถึงเนื้อหาใดๆ

ผู้ให้บริการ

ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อกำหนดระหว่างคุณและ Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 สตอกโฮล์ม สวีเดน

ข้อกำหนดด้านอายุและการมีสิทธิ

เพื่อให้สามารถใช้บริการ Spotify และเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ คุณจะต้อง (1) มีอายุ 13 ปีบริบูรณ์ (หรือเทียบเท่ากับอายุขั้นต่ำในประเทศบ้านเกิดของคุณ) ขึ้นไป (2) ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองหากคุณเป็นผู้เยาว์ในประเทศบ้านเกิดของคุณ; (3) มีอำนาจในการเข้าทำสัญญากับเรา และไม่ได้ถูกปิดกั้นจากการกระทำดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (4) พำนักอาศัยอยู่ในประเทศที่มีการให้บริการ คุณยังให้สัญญาว่า ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ Spotify เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน และคุณยอมรับที่จะรักษาข้อมูลให้เป็นเช่นนั้นตลอดเวลาอีกด้วย หากคุณเป็นผู้เยาว์ในประเทศบ้านเกิดของคุณ บิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณจะต้องเข้าสู่ข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านอายุขั้นต่ำได้ในขั้นตอนการลงทะเบียน หากคุณมีอายุไม่ตรงตามข้อกำหนดด้านอายุขั้นต่ำ Spotify จะไม่สามารถลงทะเบียนให้คุณเป็นผู้ใช้ได้

2. บริการ Spotify ที่เรามี

ตัวเลือกบริการ Spotify

เรามีบริการ Spotify ให้เลือกมากมาย ตัวเลือกบริการ Spotify บางอย่างมีมอบให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขณะที่ตัวเลือกอื่นๆ จำเป็นต้องมีการชำระเงินก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงได้ ("การเป็นสมาชิกแบบชำระค่าบริการ") เราอาจนำเสนอแผนโปรโมชันพิเศษ การเป็นสมาชิก หรือบริการต่างๆ รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามด้วย เราไม่มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว

บริการแบบไม่จำกัด อาจใช้ไม่ได้กับผู้ใช้บริการทุกคน เราจะอธิบายให้คุณทราบว่าบริการแบบใดที่คุณใช้ได้เมื่อคุณสมัครใช้บริการ หากคุณยกเลิกการสมัครใช้บริการแบบไม่จำกัด หรือหากการสมัครใช้บริการแบบไม่จำกัดของคุณถูกแทรกแซง (ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่คุณเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงิน) คุณอาจสมัครใช้บริการแบบไม่จำกัดอีกครั้งไม่ได้ โปรดทราบว่าบริการแบบไม่จำกัดอาจถูกยกเลิกในอนาคต ในกรณีนั้น คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับบริการนั้นอีกต่อไป

การทดลองใช้

ในบางครั้ง เราหรือบุคคลอื่นที่เป็นตัวแทนของเรา อาจนำเสนอการทดลองเป็นสมาชิกแบบชำระค่าบริการภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือในราคาที่มีส่วนลด ("การทดลองใช้") เมื่อใช้บริการ Spotify ผ่านการทดลองใช้ จะถือว่าคุณยอมรับใน ข้อกำหนดของข้อเสนอการส่งเสริมการขาย Spotify Premium

แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของบุคคลที่สาม

บริการ Spotify อาจมีการรวมหรือโต้ตอบกับแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และบริการของบุคคลที่สาม ("แอปพลิเคชันบุคคลที่สาม") และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต อุปกรณ์แบบสวมได้ ลำโพง และอุปกรณ์อื่นๆ ("อุปกรณ์") ของบุคคลที่สาม การใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ของบุคคลที่สามของคุณอาจต้องขึ้นอยู่กับข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายที่บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้สำหรับคุณ Spotify ไม่รับรองว่าแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ของบุคคลที่สามจะเข้ากันได้กับบริการ Spotify

ข้อจำกัดการบริการและการแก้ไข

เราดูแลและใช้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อให้บริการ Spotify ทำงานและมอบประสบการณ์เสียงสุดดื่มด่ำเฉพาะสำหรับคุณ แต่อย่างไรก็ดี ข้อเสนอการบริการของเราและความพร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนไปในบางครั้งและขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้ โดยไม่ต้องมีการรับผิดต่อคุณ ตัวอย่างเช่น:

  • บริการ Spotify อาจมีความขัดข้องชั่วคราวเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค การซ่อมบำรุงหรือการทดสอบ หรือการอัปเดต รวมถึงสิ่งที่ต้องทำเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  • เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงบริการของเราอย่างต่อเนื่อง และเราอาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุด (เป็นการถาวรหรือชั่วคราว) ให้บริการ Spotify ทั้งหมดหรือบางส่วน (รวมถึงฟังก์ชันเฉพาะ คุณลักษณะ แผนการสมัครใช้งาน และข้อเสนอการส่งเสริมการขาย)
  • Spotify ไม่มีข้อผูกพันที่ต้องมอบเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงใดๆ ผ่านบริการ Spotify และ Spotify หรือเจ้าของที่เกี่ยวข้องอาจลบเพลง วิดีโอ พอดแคสต์ และเนื้อหาอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

หากคุณได้ชำระค่าบริการล่วงหน้าให้แก่ Spotify โดยตรงสำหรับการเป็นสมาชิกแบบชำระค่าบริการ และ Spotify ได้หยุดให้บริการก่อนระยะการชำระค่าบริการล่วงหน้าของคุณสิ้นสุดลง (ระยะเวลาได้ระบุไว้ในหัวข้อการชำระเงินและการยกเลิกด้านล่าง) Spotify จะคืนเงินค่าธรรมเนียมให้แก่คุณตามระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้งานของการเป็นสมาชิกแบบชำระค่าบริการปัจจุบันหลังจากการหยุดให้บริการนั้น ข้อมูลบัญชีและการวางบิลของคุณจะต้องเป็นปัจจุบันเพื่อให้เราสามารถคืนเงินให้คุณได้

Spotify ไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือมีข้อผูกพันที่ต้องคืนเงินแก่คุณเกี่ยวกับการที่อินเทอร์เน็ตหรือบริการอื่นๆ ไม่สามารถใช้งานได้หรือขัดข้องที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานของรัฐ บุคคลที่สาม หรือเหตุที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา

3. การใช้บริการ Spotify ของคุณ

การสร้างบัญชี Spotify

คุณอาจจำเป็นต้องสร้างบัญชี Spotify เพื่อใช้งานบริการทั้งหมดหรือบางส่วนของ Spotify ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้นและควรเก็บรักษาเป็นความลับ คุณเข้าใจว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้งานทั้งหมด (รวมถึงการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต) ของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ โปรดแจ้งทีมบริการลูกค้าของเราทันทีหากชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณสูญหายหรือถูกขโมย หรือคุณเชื่อว่ามีการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

Spotify อาจเรียกคืน หรือขอให้คุณเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม

สิทธิในการใช้บริการ Spotify ของคุณ

การเข้าถึงบริการ Spotify

เราอนุญาตให้คุณใช้บริการ Spotify และเนื้อหาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์แบบจำกัด ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว เพิกถอนได้ (รวมเรียกว่า "การเข้าถึง") ซึ่งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ (รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้อื่นๆ) สิทธิในการเข้าถึงนี้จะยังคงมีผลเว้นเสียแต่ หรือจนกระทั่งคุณหรือ Spotify ทำการยกเลิก คุณตกลงว่าจะไม่ทำการเผยแพร่ซ้ำหรือโอนบริการ Spotify หรือเนื้อหา

เราไม่ขายหรือถ่ายโอนแอปพลิเคชัน และเนื้อหาของ Spotify ให้คุณ และ Spotify และผู้ที่ได้รับอนุญาตยังคงเป็นเจ้าของสำเนาของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และเนื้อหาของ Spotify ทั้งหมด แม้จะมีการติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณแล้วก็ตาม

สิทธิในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของ Spotify

บริการ Spotify และเนื้อหาเป็นสมบัติของ Spotify และผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก Spotify เครื่องหมายการค้าของ Spotify เครื่องหมายบริการ ชื่อที่ใช้เพื่อการค้า โลโก้ ชื่อโดเมน และคุณลักษณะอื่นๆ ของแบรนด์ Spotify ทั้งหมด ("คุณลักษณะของแบรนด์ Spotify") เป็นสมบัติของ Spotify หรือ ผู้ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้ให้สิทธิคุณในการใช้คุณลักษณะของแบรนด์ Spotify ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ก็ตาม

คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตาม คำแนะนำผู้ใช้งาน Spotify และจะไม่ใช้บริการ Spotify, เนื้อหา หรือส่วนใดที่กล่าวมาข้างต้นในลักษณะใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดนี้

การชำระเงินและการยกเลิก

การวางบิล

คุณสามารถซื้อการเป็นสมาชิกแบบชำระค่าบริการได้โดยตรงจาก Spotify หรือผ่านบุคคลที่สาม โดย:

● การชำระค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกล่วงหน้ารายเดือน หรือการชำระซ้ำตามช่วงเวลาอื่นที่แจ้งให้คุณทราบก่อนการซื้อ หรือ

● การชำระค่าบริการล่วงหน้าที่มอบการเข้าถึงบริการ Spotify ในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง ("ระยะเวลาที่ชำระล่วงหน้า")

อัตราภาษีคำนวณจากข้อมูลที่คุณมอบให้และอัตราที่บังคับใช้ ณ เวลาเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของคุณ

หากคุณซื้อการเข้าถึงการเป็นสมาชิกแบบชำระค่าบริการผ่านบุคคลที่สาม อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Spotify แยกต่างหากของบุคคลที่สามรายนั้นอยู่นอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณซื้อการสมัครใช้งานแบบชำระค่าบริการโดยใช้รหัส บัตรกำนัล ข้อเสนอแบบจ่ายล่วงหน้า หรือข้อเสนออื่นๆ ที่เสนอหรือขายในนามของ Spotify เพื่อการเข้าถึงการสมัครใช้งานแบบชำระค่าบริการ ("รหัส") จะถือว่าคุณได้ตกลงยอมรับในข้อกำหนดของบัตรของ Spotify

การเปลี่ยนแปลงราคาและภาษี

Spotify อาจเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับการสมัครใช้งานแบบชำระค่าบริการ รวมถึงค่าสมัครที่ต้องชำระซ้ำ ระยะเวลาที่ชำระล่วงหน้า (สำหรับช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ชำระเงิน) หรือรหัส (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) เป็นระยะ และจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาใดๆ ให้คุณทราบล่วงหน้าตามการแจ้งประกาศที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงราคาจะมีผลในการเริ่มต้นการสมัครสมาชิกครั้งถัดไป ตามวันเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา หากคุณใช้บริการ Spotify ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงราคา จะถือว่าคุณได้ยอมรับราคาใหม่นั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงราคา คุณสามารถปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนั้นได้โดยยกเลิกการสมัครใช้งานแบบชำระค่าบริการก่อนที่การเปลี่ยนแปลงราคาจะมีผล

อัตราภาษีจะอิงตามอัตราที่บังคับใช้ ณ เวลาที่เรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของคุณ จำนวนเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามข้อกำหนดภาษีท้องถิ่นในประเทศ รัฐ อาณาเขต หรือเมืองของคุณเมื่อเวลาผ่านไป การเปลี่ยนแปลงในอัตราภาษีใดๆ จะมีผลโดยอัตโนมัติตามข้อมูลบัญชีที่คุณได้ให้ไว้

การต่ออายุและการยกเลิก

การชำระเงินให้แก่ Spotify หรือบุคคลที่สามที่คุณได้ซื้อการสมัครใช้งานแบบชำระค่าบริการจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครใช้งาน เว้นเสียแต่คุณยกเลิกการสมัครใช้งานแบบชำระค่าบริการก่อนการสิ้นสุดลงของระยะเวลาการสมัครใช้งานปัจจุบัน ยกเว้นการสมัครใช้งานแบบชำระค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ชำระล่วงหน้า ติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่นี่ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการยกเลิก การยกเลิกจะมีผลหลังจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการสมัครใช้งานปัจจุบัน และคุณจะถูกลดระดับเป็นบริการ Spotify เวอร์ชันฟรี เราจะไม่ทำการคืนเงินหรือเครดิตสำหรับระยะเวลาการสมัครใช้งานบางส่วน ยกเว้นว่าจะมีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้

หากคุณซื้อการสมัครใช้งานแบบชำระค่าบริการโดยการใช้รหัส การสมัครของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่สิ้นสุดตามที่ระบุไว้ในรหัส หรือเมื่อยอดการชำระเงินล่วงหน้ามีไม่เพียงพอที่จะชำระค่าบริการ Spotify

สิทธิในการเพิกถอน

หากคุณสมัครทดลองใช้ จะถือว่าคุณยอมรับว่าสิทธิเพิกถอนสำหรับการสมัครใช้งานแบบชำระค่าบริการที่คุณกำลังทดลองใช้อยู่นั้นจะสิ้นสุดภายในสิบสี่ (14) วัน หลังจากเริ่มการทดลองใช้ หากคุณไม่ได้ยกเลิกการสมัครใช้งานแบบชำระค่าบริการก่อนที่การทดลองใช้จะสิ้นสุด คุณอาจสูญเสียสิทธิในการเพิกถอน และให้สิทธิแก่ Spotify ในการเก็บค่าบริการในราคาที่ตกลงไว้ในแต่ละเดือนโดยอัตโนมัติจนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัครใช้งานแบบชำระค่าบริการ สำหรับการทดลองใช้ที่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน คุณยินยอมอย่างชัดแจ้งให้เรามอบบริการแบบชำระเงินในทันทีหลังจากการทดลองใช้สิ้นสุดลง ซึ่งหมายความว่าคุณไม่มีสิทธิในการเพิกถอนอีกหลังจากนั้น

หากคุณซื้อการสมัครใช้งานแบบชำระเงินโดยไม่มีการทดลองใช้ จะถือว่าคุณตกลงว่าคุณมีเวลาสิบสี่ (14) วันหลังจากการซื้อในการเพิกถอนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และต้องชำระเงินสำหรับบริการที่ได้รับจนถึงวันที่คุณแจ้งให้เราทราบว่าคุณได้เปลี่ยนใจ คุณยินยอมให้เรามอบบริการให้ในทันทีหลังจากการซื้อ ซึ่งคุณจะสูญเสียสิทธิในการเพิกถอนและอนุญาตให้ Spotify เรียกเก็บค่าบริการโดยอัตโนมัติในแต่ละเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก

แนวทางสำหรับผู้ใช้

เราได้สร้างคู่มือสำหรับการใช้บริการ Spotify เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะพึงพอใจกับบริการ Spotify ("แนวทางสำหรับผู้ใช้ Spotify") เมื่อใช้บริการ Spotify คุณต้องปฏิบัติตาม แนวทางสำหรับผู้ใช้ Spotify ซึ่งรวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดที่บังคับใช้ทั้งหมด และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่นๆ ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

บัญชีของแบรนด์

หากคุณสร้างบัญชี Spotify ในนามของบริษัท องค์กร นิติบุคคล หรือแบรนด์ ( "แบรนด์" และบัญชีดังกล่าวเป็น "บัญชีของแบรนด์") คำว่า "คุณ" และ "ของคุณ" ซึ่งใช้ในข้อกำหนดเหล่านี้ (รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Spotify อื่นๆ ที่ได้อ้างอิงในที่นี้) จะหมายถึงทั้งคุณและแบรนด์ดังกล่าว

หากคุณสร้างบัญชีของแบรนด์ จะถือว่าคุณรับรองและรับประกันว่า คุณมีอำนาจในการให้สิทธิและใบอนุญาตทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ (รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Spotify ข้ออื่นๆ ที่บังคับใช้) และมีอำนาจในการผูกพันแบรนด์กับข้อกำหนดเหล่านี้

แบรนด์อาจติดตามผู้ใช้ และสร้าง และแบ่งปันเพลย์ลิสต์ โดยมีเงื่อนไขว่าแบรนด์จะไม่กระทำการใดๆ ที่แฝงการโฆษณา หรือความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ระหว่างแบรนด์ กับผู้ติดตาม ศิลปิน นักแต่งเพลง หรือบุคคลอื่นใด นอกเสียจากแบรนด์ได้รับสิทธิขาดในการแฝงโฆษณาดังกล่าว นอกจากนี้ แบรนด์จะต้องมีความโปร่งใสกับผู้ใช้ของเราเกี่ยวกับการเปิดเผยโฆษณาใดๆ หรือการพิจารณาที่มีให้แก่ศิลปิน นักแต่งเพลง ผู้ใช้ หรือบุคคลอื่นๆ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติทั้งหมด เมื่อมีมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติที่กล่าวมาข้างต้น

การควบคุมการส่งออกและการลงโทษ

ผลิตภัณฑ์ของ Spotify อาจอยู่ภายใต้ กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกและการส่งออกซ้ำของสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายที่คล้ายกันที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลอื่นๆ รวม Export Administration Regulations ("EAR") ที่ดูแลโดยสหรัฐอเมริกา กระทรวงพาณิชย์ การลงโทษทางการค้าและเศรษฐกิจที่ดูแลโดย Treasury Department's Office of Foreign Assets Control ("OFAC") และ International Traffic in Arms Regulations ("ITAR") ที่ดูแลโดยกระทรวงการต่างประเทศ คุณรับประกันว่าคุณ (1) ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศที่สหรัฐอเมริกาห้ามส่งสินค้า หรืออีกนัยหนึ่งคือมีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ และ (2) ไม่ใช่บุคคลที่ถูกปฏิเสธตามที่ระบุไว้ใน กฎหมายและข้อบังคับในการควบคุมการส่งออกและส่งออกซ้ำของสหรัฐฯ หรือกฎหมายที่บังคับใช้ที่คล้ายกันนี้ในเขตอำนาจศาลอื่นๆ หรือมีรายชื่ออยู่ใน บัญชีรายชื่อผู้ต้องห้ามหรือถูกจำกัดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกและการส่งออกซ้ำ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง EAR และการคว่ำบาตรทางการค้าและทางเศรษฐกิจที่ดูแลโดย OFAC โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณยินยอมที่จะไม่ขาย จำหน่าย ส่งออก ส่งออกซ้ำ ถ่ายโอน ดัดแปลง ปล่อย หรืออีกนัยหนึ่งคือจำหน่ายจ่ายโอนซึ่งผลิตภัณฑ์ ซอฟท์แวร์ หรือเทคโนโลยีใดๆ ที่ได้รับจาก Spotify ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม (ซึ่งรวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาหรือมีพื้นฐานจากเทคโนโลยีดังกล่าว) ภายใต้ข้อกำหนดนี้ ไปยังจุดหมายปลายทาง นิติบุคคล หรือบุคคล หรือการใช้งานสุดท้ายที่ไม่ได้รับอนุญาตตาม EAR และการลงโทษทางการค้า และการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่ดูแลโดย OFAC หรือกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ในสหรัฐอเมริกา หรือภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับเหล่านั้น

4. เนื้อหาและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาของผู้ใช้

เนื้อหาที่คุณโพสต์ในบริการ

ผู้ใช้ Spotify สามารถโพสต์ อัปโหลด หรือเผยแพร่เนื้อหาลงในบริการ Spotify ("เนื้อหาของผู้ใช้") ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย "เนื้อหาของผู้ใช้" จึงประกอบด้วยข้อมูล สาระ และเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ใช้ได้เพิ่ม สร้าง อัปโหลด ส่ง เผยแพร่ หรือโพสต์ลงในบริการ Spotify (รวมถึงชุมชนแห่งความช่วยเหลือของ Spotify)

คุณเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณโพสต์ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

ในส่วนของเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณโพสต์บน Spotify คุณยืนยันว่า (1) คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้นั้น (2) เนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว หรือการใช้งานเนื้อหาดังกล่าวโดย Spotify ตามสิทธิที่ได้รับด้านล่างนี้ และห้าม: (i) ฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ กฎหมายที่บังคับใช้ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลที่สาม; หรือ (ii) เนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวไม่ได้เป็นการแสดงโดยนัยถึงการเป็นพันธมิตรกับ หรือการรับรองคุณหรือเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณโดย Spotify หรือศิลปิน วงดนตรี ป้าย หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Spotify หรือบุคคลหรือหน่วยงานนั้น

เมื่อโพสต์ แบ่งปันเนื้อหาของผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่นๆ ในบริการ Spotify โปรดระลึกว่าเนื้อหาและข้อมูลอื่นๆ นั้นสามารถเข้าถึงได้ และอาจถูกใช้ และแบ่งปันต่อได้โดยผู้อื่นในบริการ Spotify และทั่วทั้งเว็บ ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังในการโพสต์หรือแบ่งปันในบริการ Spotify และควรใส่ใจในการตั้งค่าบัญชีของคุณ Spotify ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณหรือผู้อื่นโพสต์หรือแบ่งปันในบริการ Spotify

การเฝ้าดูแลเนื้อหาของผู้ใช้

แม้ไม่ใช่หน้าที่ผูกพัน แต่ Spotify สามารถสอดส่องหรือตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้ได้ Spotify มีสิทธิโดยชอบในการลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้ใดก็ตามโดยมีหรือไม่มีเหตุผลก็ได้ Spotify อาจดำเนินการต่างๆ เหล่านี้ โดยไม่มีการแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

การอนุญาตสิทธิที่คุณมอบให้เรา

เนื้อหาของผู้ใช้

คุณคือผู้ถือความเป็นเจ้าของเนื้อหาของผู้ใช้เมื่อคุณได้โพสต์เนื้อหานั้นลงในบริการ แต่อย่างไรก็ดี เพื่อให้เราสามารถทำให้เนื้อหาผู้ใช้ของคุณใช้งานได้บนบริการ Spotify เราจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตสิทธิแบบจำกัดของคุณต่อเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ คุณจึงมอบสิทธิการใช้งานแบบไม่จำกัดเพียงผู้เดียว สามารถโอนได้ ให้สิทธิใช้งานต่อได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ชำระเต็มจำนวนแล้ว เพิกถอนไม่ได้ และใช้งานได้ทั่วโลกแก่ Spotify เพื่อการผลิตซ้ำ ทำให้ใช้งานได้ ดำเนินการและแสดงผล แปล แก้ไข สร้างงานที่ได้มาจาก เผยแพร่ และใช้เนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวผ่านสื่อ ไม่ว่าจะเพียงลำพังหรือร่วมกับเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นๆ ในลักษณะใดก็ตาม และโดยวิธีการ แนวทางหรือเทคโนโลยีใดก็ตาม ไม่ว่าจะสร้างในตอนนี้หรือหลังจากนี้เกี่ยวกับบริการ Spotify ตามที่ตกลงไว้ และตามขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณยังยอมรับที่จะสละสิทธิและไม่บังคับใช้ "สิทธิทางศีลธรรม" ใดๆ หรือสิทธิความเท่าเทียม เช่น สิทธิในการถูกระบุว่าเป็นผู้เขียนเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ รวมถึงความคิดเห็น และสิทธิของคุณในการคัดค้านเพื่อการแก้ไขคำตำหนิของเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว

ข้อคิดเห็น

หากคุณมอบความคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ Spotify หรือเนื้อหา ("ข้อคิดเห็น") ข้อคิดเห็นดังกล่าวไม่เป็นความลับและอาจถูกใช้งานโดย Spotify โดยไม่มีข้อจำกัดและไม่ต้องชำระเงินให้แก่คุณ ข้อคิดเห็นถือเป็นเนื้อหาของผู้ใช้ในอีกรูปแบบหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

อุปกรณ์ของคุณ

คุณได้ให้สิทธิเราในการ (1) ให้บริการของ Spotify ใช้ระบบประมวลผล แบนด์วิดธ์ และ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้เก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการของบริการนี้ (2) ให้เราทำการโฆษณาและแจ้งข้อมูลอื่นๆ แก่คุณ และให้พันธมิตรทางธุรกิจของเรากระทำการเช่นเดียวกัน ตามที่ได้อนุญาตไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Spotify

ประสบการณ์เนื้อหา

ในส่วนใดก็ตามของบริการ Spotify เนื้อหาที่คุณเข้าถึงซึ่งรวมถึงการเลือกและการวางตำแหน่งของเนื้อหา อาจเป็นผลจากการพิจารณาเชิงพาณิชย์ รวมถึงข้อตกลงของ Spotify กับบุคคลที่สาม

เนื้อหาบางประเภทที่ได้รับอนุญาตโดย มอบให้ และสร้างขึ้นโดย หรือให้บริการเผยแพร่โดย Spotify (เช่น พอดแคสต์) อาจมีการโฆษณาอยู่ด้วย และ Spotify ไม่มีความรับผิดชอบต่อการโฆษณานั้น

การเรียกร้องต่อการละเมิด

Spotify เคารพในสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใดก็ตามละเมิดสิทธิลิขสิทธิ์ของคุณ โปรดดูที่นโยบายด้านลิขสิทธิ์ของ Spotify

5. ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ข้อมูล คำถาม และการร้องเรียน

ชุมชนแห่งความช่วยเหลือของ Spotify

ชุมชนแห่งความช่วยเหลือของ Spotify เป็นสถานที่สำหรับการสนทนา และแลกเปลี่ยนข้อมูล เคล็ดลับ และสาระที่เกี่ยวกับบริการ Spotify เมื่อเข้าใช้งานชุมชนแห่งความช่วยเหลือของ Spotify จะถือว่าคุณยอมรับใน ข้อกำหนดของชุมชน

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ข้อมูล คำถาม การร้องเรียน

สำหรับการให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้านคำถามเกี่ยวกับบัญชีและการชำระเงิน ("คำถามเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้า") โปรดใช้แหล่งข้อมูลที่แสดงไว้ในส่วน เกี่ยวกับเรา บนเว็บไซต์ของเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับบริการ Spotify หรือข้อกำหนดเหล่านี้ (รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Spotify เพิ่มเติมใดๆ ที่รวมอยู่ในที่นี้) โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Spotify โดยการไปที่ส่วนเกี่ยวกับเราบนเว็บไซต์

หากคุณพำนักอยู่ในสหภาพยุโรป คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการระงับข้อพิพาททางเลือก (แพลตฟอร์ม ODR) คุณสามารถดูแพลตฟอร์ม ODR ได้ผ่านลิงก์ต่อไปนี้: https://ec.europa.eu/consumers/odr

6. ปัญหาและข้อพิพาท

การระงับและการยกเลิกบริการ Spotify

ข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลต่อเนื่องไปจนกว่าคุณหรือ Spotify จะทำการยกเลิก Spotify อาจยกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้ (รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่รวมอยู่ในที่นี้) หรือระงับการเข้าถึงบริการ Spotify ของคุณได้ทุกเมื่อหากเราเชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้ หรือหากเราหยุดให้บริการ Spotify หรือส่วนส่วนหนึ่งส่วนใดในบริการ โดยการแจ้งให้คุณทราบอย่างสมเหตุผล หรือเมื่อเราเห็นว่าจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ หากคุณหรือ Spotify ยกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้ หรือหาก Spotify ระงับการเข้าถึงบริการ Spotify ของคุณ คุณตกลงว่า Spotify จะไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบต่อคุณ และ (เว้นเสียแต่จะมีการกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้) Spotify จะไม่คืนเงินที่คุณได้ชำระไปแล้วแต่อย่างใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจยกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ ซึ่งในกรณีนี้คุณจะไม่เข้าถึงหรือใช้งานบริการ Spotify ได้อีกต่อไป หากต้องการเรียนรู้วิธีการยกเลิกบัญชี Spotify ของคุณ โปรดใช้ทรัพยากรจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้าในหน้าเกี่ยวกับเรา

ข้อที่ 4 (เนื้อหาและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) ข้อที่ 3 (การใช้บริการ Spotify ของคุณ) ข้อที่ 2 (บริการ Spotify ที่เรามอบให้) ข้อที่ 6 (ปัญหาและข้อพิพาท) ข้อที่ 7 (เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้) ในที่นี้ รวมถึงข้ออื่นๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ว่าจะแสดงไว้อย่างชัดแจ้งหรือโดยลักษณะในตัว จะยังคงมีผลบังคับต่อไปแม้หลังจากการยกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อสงวนสิทธิการรับประกัน

Spotify จะมอบบริการ Spotify ให้ด้วยการดูแลและทักษะที่เหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของบริการ Spotify แต่อย่างไรก็ดี บริการ Spotify นั้นมอบบริการให้ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับประกันแต่อย่างใด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย นอกจากนี้ Spotify และเจ้าของเนื้อหาทั้งหมดยังขอปฏิเสธการรับประกันทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัย และตามกฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหา รวมถึงการรับประกันคุณภาพความพึงพอใจ ความสามารถในการค้าขายได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิด ทั้ง Spotify และเจ้าของเนื้อหาใดๆ ไม่รับประกันว่าบริการของ Spotify นั้นปราศจากโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ นอกจากนี้ Spotify ไม่ขอรับรอง หรือรับประกัน หรือยอมรับผิดชอบต่อแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม (หรือเนื้อหาในนั้น) เนื้อหาของผู้ใช้ อุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีการโฆษณา สนับสนุน หรือนำเสนอโดยบุคคลที่สาม บนหรือผ่านบริการของ Spotify หรือเว็บไซต์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์ใดๆ และ Spotify ไม่รับผิดชอบต่อธุรกรรมใดๆ ระหว่างคุณและผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่กล่าวมาข้างต้น คำแนะนำหรือข้อมูลที่คุณได้รับจาก Spotify ไม่ว่าทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ถือเป็นการรับประกันในนามของ Spotify ขณะใช้บริการ Spotify คุณอาจสามารถเข้าถึงคุณลักษณะการกรองเนื้อหาที่โจ่งแจ้ง แต่การใช้คุณลักษณะนี้อาจยังทำให้คุณได้รับเนื้อหาที่โจ่งแจ้งบางอย่างอยู่ และคุณไม่ควรวางใจในคุณลักษณะดังกล่าวสำหรับการกรองเนื้อหาที่โจ่งแจ้งทั้งหมด หัวข้อนี้นำไปใช้กับขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตการยกเว้นการรับประกันโดยนัยหรือการจำกัดสิทธิตามกฎหมายของผู้บริโภค ดังนั้นการยกเว้นและการจำกัดในข้อนี้อาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณ

ข้อจำกัดของความรับผิดและเวลาสำหรับการยื่นเรียกร้อง

คุณตกลงว่าการเยียวยาเพียงประการเดียวและอย่างเดียวของคุณสำหรับปัญหาหรือความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับบริการ Spotify คือการยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ ของ Spotify และหยุดใช้งานบริการ Spotify ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้ คุณยอมรับว่า Spotify ไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดต่อกรณีที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม หรือเนื้อหาข้างต้นที่ให้บริการผ่านทาง หรือมีความเกี่ยวโยงกับบริการของ Spotify และในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามดังกล่าว อาจถูกควบคุมโดยข้อตกลงแยกต่างหากกับบุคคลที่สามรายนั้น การเยียวยาเพียงประการเดียวและอย่างเดียวสำหรับปัญหาหรือความไม่พึงพอใจในแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นของบุคคลที่สามซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ Spotify ก็คือการถอนการติดตั้งและ/หรือหยุดใช้งานแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามนั้น

**ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทั้ง Spotify และพนักงาน รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ตัวแทน กรรมการ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้สืบช่วง ผู้โอน ซัพพลายเออร์ หรือผู้ออกใบอนุญาตจะไม่มีความรับผิดต่อ (1) ความเสียหายทางอ้อม พิเศษ โดยบังเอิญ จากการลงโทษ เชิงลงโทษ หรือที่เกิดขึ้นตามมา (2) การสูญเสียในรูปแบบใดก็ตามที่เกิดกับการใช้งาน ข้อมูล ธุรกิจ หรือกำไร (ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม) ในทุกกรณีที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานบริการ Spotify อุปกรณ์ แอปพลิเคชันบุคคลที่สาม หรือเนื้อหาแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม หรือ (3) ความรับผิดรวมสำหรับการเรียกร้องทั้งหมดเกี่ยวกับบริการ Spotify หรือแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม หรือเนื้อหาในแอปพลิเคชันบุคคลที่สามที่เกินกว่าหรือมากกว่า (a) จำนวนที่คุณจ่ายให้แก่ Spotify ในช่วง 12 เดือนก่อนการเรียกร้องครั้งแรก หรือ (b) $30.00 ความรับผิดใดๆ ที่เรามีสำหรับการสูญเสียที่คุณได้รับนั้นจำกัดเพียงความสูญเสียที่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างสมเหตุผล **

เพื่อความชัดเจน ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้จำกัดความรับผิดของ Spotify ต่อการฉ้อโกง การบิดเบือนความจริง การเสียชีวิต หรือการได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้ จะห้ามการมีผลของข้อจำกัดนั้น และความรับผิดอื่นๆ ที่ไม่อาจจำกัดหรือยกเว้นได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้

**ยกเว้นในกรณีที่การจำกัดนั้นต้องห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้ การเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องเริ่มต้น (โดยการยื่นคำขอการอนุญาโตตุลาการ หรือการดำเนินการส่วนบุคคลภายใต้ข้อตกลงการอนุญาโตตุลาการด้านล่าง) ภายในหนึ่ง (1) ปี หลังจากวันที่คู่กรณีฝ่ายซึ่งอ้างสิทธิเรียกร้องได้รับรู้หรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่าได้รับรู้ถึงการกระทำ การละเว้น หรือการละเมิด อันเป็นเหตุให้เกิดข้อเรียกร้องความเสียหาย และในระหว่างช่วงเวลานั้น ไม่มีการอ้างสิทธิใดๆ เพื่อเยียวยาความเสียหายตามข้อเรียกร้องนั้น **

สิทธิของบุคคลที่สาม

คุณรับรู้และยอมรับว่า ผู้เป็นเจ้าของเนื้อหาและผู้แทนจำหน่ายบางราย (เช่น ผู้ให้บริการ App Store) คือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ตามข้อกำหนดนี้ และมีสิทธิบังคับใช้ข้อกำหนดนี้กับคุณโดยตรง นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อนี้ ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบสิทธิให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดนอกเหนือจากคุณและ Spotify และไม่ว่าในกรณีใด ข้อตกลงนี้จะไม่ก่อให้เกิดสิทธิผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามใดๆ

หากคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์มือถือของเรา ("แอป") จาก App Store ของ Apple Inc. ("Apple") หรือหากคุณกำลังใช้แอปบนอุปกรณ์ iOS จะถือว่าคุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับประกาศเกี่ยวกับ Apple ต่อไปนี้ ข้อกำหนดเหล่านี้ทำขึ้นระหว่างคุณและ Spotify เท่านั้น ไม่ใช่กับ Apple และทาง Apple ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบริการ Spotify หรือเนื้อหาที่ระบุไว้ในข้างต้น Apple ไม่มีภาระผูกพันประการใดที่จะต้องดำเนินการซ่อมบำรุงและบริการให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวเนื่องกับบริการ Spotify ในกรณีที่บริการ Spotify ไม่เป็นไปตามการรับประกันใดๆ ที่บังคับใช้ คุณสามารถแจ้งให้ Apple ทราบ และ Apple จะคืนเงินตามราคาขายแอปให้แก่คุณ และทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ ทาง Apple ไม่มีภาระผูกพันในการรับประกันไม่ว่ากรณีใดที่เกี่ยวเนื่องกับบริการ Spotify Apple ไม่มีความรับผิดชอบต่อการจัดการการเรียกร้องของคุณหรือบุคคลที่สามเกี่ยวกับบริการ Spotify หรือการครอบครอง หรือการใช้บริการ Spotify รวมถึง (1) การเรียกร้องการรับผิดต่อผลิตภัณฑ์; (2) การเรียกร้องใดๆ ต่อการที่บริการ Spotify ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ได้ (3) การเรียกร้องที่เกิดขึ้นภายใต้การคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมายที่คล้ายกัน และ (4) การเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา Apple ไม่รับผิดชอบต่อการสืบสวน ต่อสู้คดี ระงับข้อพิพาท หรือชำระหนี้จากการเรียกร้องค่าเสียหายของบุคคลที่สาม ซึ่งบริการ Spotify และ/หรือการครอบครอง และ/หรือการใช้งานแอปนี้ของคุณที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับใช้ใดๆ ของบุคคลที่สามเมื่อใช้บริการ Spotify Apple และบริษัทย่อยของ Apple คือผู้ได้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามของข้อกำหนดเหล่านี้ และเมื่อคุณยอมรับในข้อกำหนดเหล่านี้ ทาง Apple จะมีสิทธิ (และจะถือว่ายอมรับสิทธินี้แล้ว) ในการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้กับคุณในฐานะของผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามของข้อกำหนดเหล่านี้

การชดใช้ค่าสินไหม

คุณตกลงที่จะชดใช้และปกป้อง Spotify จากและต่อการสูญเสียโดยตรง ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่สมเหตุผล (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าทนายที่เหมาะสม) ที่ Spotify ได้รับอันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ (1) การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ (รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของ Spotify ในที่นี้) (2) เนื้อหาของผู้ที่ใช้คุณโพสต์หรือเผยแพร่ (3) กิจกรรมที่คุณมีส่วนร่วมหรือกระทำผ่านบริการ Spotify และ (4) การฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม

กฎหมายที่บังคับใช้ การอนุญาโตตุลาการที่บังคับ และสถานที่พิจารณาคดี

6.1 กฎหมายที่บังคับใช้/เขตอำนาจศาล

ข้อตกลงฉบับนี้ (และข้อพิพาท/การเรียกร้องความเสียหายที่ไม่ได้ระบุในข้อตกลง ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลง) นั้นอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐหรือประเทศที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้ โดยไม่คำนึงถึงการเลือกหรือความขัดแย้งของข้อกฎหมาย เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้โดยบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศที่คุณพำนักอาศัย

นอกจากนี้ คุณและ Spotify เห็นชอบตามขอบเขตอำนาจศาลตามที่แสดงด้านล่างนี้ เพื่อระงับข้อพิพาท การเรียกร้องความเสียหาย หรือความขัดแย้งอันเกิดขึ้นโดยเกี่ยวพันกับข้อตกลงนี้ (และข้อพิพาท/การเรียกร้องที่ไม่ได้ระบุในสัญญา ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกัน) ยกเว้นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณสามารถเลือกที่จะนำการพิจารณาคดีทางกฎหมายไปยังประเทศที่คุณพำนักอาศัย หรือให้เรานำการพิจารณาคดีตามกฎหมายไปยังประเทศที่คุณพำนักอาศัยได้

ประเทศหรือภูมิภาค การเลือกข้อกฎหมาย เขตอำนาจศาล
ประเทศและภูมิภาคอื่นๆ ทั้งหมดที่มี Spotify ให้บริการ สวีเดน มีอำนาจเพียงผู้เดียว; ศาลของสวีเดน
บัลแกเรีย, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส, ฮ่องกง, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, นอร์เวย์, ฟิลิปปินส์, โปรตุเกส, สโลวะเกีย, สเปน, ตุรกี กฎหมายของสวีเดน มิได้มีอำนาจเพียงผู้เดียว; ศาลของสวีเดน
บราซิล กฎหมายของบราซิล มีอำนาจเพียงผู้เดียว; ศาลประจำรัฐและศาลของรัฐบาลกลางแห่งรัฐเซาเปาลู บราซิล
แคนาดา ไม่มีผลบังคับใช้กับผู้พำนักอาศัยในควิเบก: กฎหมายประจำรัฐของผู้พำนักในออนแทริโอของควิเบก: กฎหมายประจำรัฐควิเบก ประเทศแคนาดา ไม่มีผลบังคับใช้กับผู้พักอาศัยอยู่ในควิเบก: มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นจุดประสงค์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย; ศาลของรัฐออนแทริโอ ผู้พำนักอาศัยในแคนาดาของควิเบก: ศาลของควิเบก ประเทศแคนาดา
อาร์เจนตินา, โบลิเวีย, ชิลี, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, กัวเตมาลา, ฮอนดูรัส, นิการากัว, ปานามา, ปารากวัย, เปรู, อุรุกวัย รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ มีอำนาจเพียงผู้เดียว; ศาลประจำรัฐและศาลรัฐบาลกลางของซานฟรานซิสโกเคาน์ตี้, รัฐแคลิฟอร์เนีย หรือ นิวยอร์ก, รัฐนิวยอร์ก
สหราชอาณาจักร กฎหมายของอังกฤษและเวลส์ มีอำนาจเพียงผู้เดียว

6.2 การละเว้นไม่ดำเนินคดีแบบกลุ่ม

เมื่อได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณและ Spotify เห็นชอบร่วมกันว่า แต่ละฝ่ายจะยื่นข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายเฉพาะในความสามารถส่วนตนเท่านั้น และไม่ยื่นฟ้องร้องในฐานะโจทก์หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มซึ่งมีเจตนาจะดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือแบบมีผู้แทน อนุญาโตตุลาการหรือผู้พิพากษาไม่อาจนำการเรียกร้องของบุคคลมากกว่าหนึ่งคนมาพิจารณารวมกัน หรือตัดสินคดีในรูปแบบมีผู้แทนฟ้องหรือการฟ้องร่วมได้ เว้นเสียแต่ทั้งคุณและ Spotify เห็นชอบร่วมกัน

6.3 การอนุญาโตตุลาการ

หากคุณอาศัยอยู่ ปฏิบัติงานใน มีสำนักงานใน หรือประกอบธุรกิจในขอบเขตอำนาจศาลซึ่งตามความในหัวข้อ 6.3 บังคับใช้ ข้อบังคับการอนุญาโตตุลาการที่จำเป็นดังต่อไปนี้บังคับใช้กับคุณ:

6.3.1 การระงับข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการ

คุณและ Spotify เห็นชอบว่าข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือความขัดแย้งระหว่างคุณและ Spotify ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับข้อตกลงเหล่านี้ไม่ว่าจะทางหนึ่งทางใด หรือเกิดจากความสัมพันธ์ที่คุณมีกับ Spotify ในฐานะของผู้ใช้บริการ (ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา, การละเมิด, ระเบียบข้อบังคับ, การฉ้อโกง, การตีความผิดพลาด หรือจะด้วยทฤษฎีทางกฎหมายประการใดก็ตาม และไม่ว่าการเรียกร้องเกิดขึ้นระหว่าง หรือหลังจากยกเลิกข้อตกลงนี้แล้วหรือไม่ก็ตาม) จะได้รับการพิจารณาโดยการอนุญาโตตุลาการซึ่งจะมีผลผูกพันแต่ละบุคคลตามกฎหมาย การอนุญาโตตุลาการจะเป็นทางการน้อยกว่าการดำเนินคดีทางกฎหมายในศาล ไม่มีผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และการที่ศาลพิจารณาคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นมีข้อจำกัด อาจมีการสืบหาข้อเท็จจริงที่จำกัดกว่าในศาล การอนุญาโตตุลาการต้องเป็นไปตามข้อตกลงนี้ และสามารถที่จะชี้ขาดความเสียหายเดียวกันและสั่งเยียวยาเช่นเดียวกับกระบวนการในศาล (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ) เว้นแต่อนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดไม่อาจออกคำสั่งแสดงสิทธิของโจทก์ หรือออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราว อันจะเอื้อประโยชน์บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่คู่กรณีในกระบวนการอนุญาโตตุลาการเท่านั้น คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะยังมีผลแม้ข้อตกลงจะถูกยกเลิก

6.3.2 ข้อยกเว้น

ทั้งนี้ไม่ว่าเงื่อนไขในวรรค 6.3.1 ด้านบนจะเป็นเช่นไรก็ตาม ทั้งคุณและ Spotify ต่างเห็นชอบร่วมกันว่า ไม่ให้มีการละเว้น ตัดสาระสำคัญ ณ ที่นี้ หรืออีกนัยหนึ่งคือจำกัดสิทธิที่ทั้งสองฝ่ายพึงมี เมื่อใดก็ได้ เพื่อ (1) ดำเนินคดีความส่วนบุคคลในศาลคดีมโนสาเร่ (2) ดำเนินการบังคับคดีดังกล่าวผ่านหน่วยงานรัฐบาลกลาง รัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐประจำท้องถิ่น ตามอำนาจที่จะดำเนินการได้ (3) ร้องต่อศาลให้ออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราว หรือ (4) ยื่นฟ้องต่อศาลสถิตยุติธรรมเพื่อระงับข้อเรียกร้องในเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

6.3.3 กฎของการอนุญาโตตุลาการ

ผู้ยื่นขอให้พิจารณาคดีด้วยการอนุญาโตตุลาการอาจเป็นได้ทั้งคุณและเรา อนุญาโตตุลาการใดๆ ระหว่างคุณและ Spotify จะต้องตัดสินและสิ้นสุดภายใต้กฎของอนุญาโตตุลาการแห่งสภาหอการค้านานาชาติ
(International Chamber of Commerce หรือ "ICC") ซึ่งต่อมาได้มีผลบังคับใช้ ("กฎ ICC") โดยให้มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดหนึ่งคนหรือเป็นองค์คณะโดยสอดคล้องกับกฎ ICC ซึ่งมีการแก้ไขเนื้อหาตามข้อตกลงเหล่านี้ และจะดำเนินการพิจารณาโดยสถาบัน International Court of Arbitration ของ ICC

กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการพิจารณาเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป หรือเขตอำนาจศาลอื่น ทั้งนี้กำหนดให้นำข้อกฎหมายของ [รัฐ หรือประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งอธิบายไว้ในวรรค 6.1] โดยมิให้คำนึงถึงตัวเลือกข้อกฎหมายอื่น หรือความขัดแย้งของข้อกฎหมาย

6.3.4 เวลาในการยื่นฟ้อง

การอนุญาโตตุลาการจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการยื่นคำร้องให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทภายในหนึ่ง (1) ปี หลังจากวันที่คู่กรณีฝ่ายซึ่งอ้างสิทธิเรียกร้องได้รับรู้หรือมีเหตุอันควรที่จะเชื่อว่าได้รับรู้ถึงการกระทำ การละเว้น หรือการละเมิด อันเป็นเหตุให้เป็นข้อเรียกร้องความเสียหาย และในระหว่างช่วงเวลานั้น ไม่มีการอ้างสิทธิใดๆ เพื่อเยียวยาความเสียหายตามข้อเรียกร้องนั้น หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องห้ามการจำกัดระยะเวลาภายในหนึ่งปีเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องความเสียหาย ดังนั้นแล้วการเรียกร้องความเสียหายต้องดำเนินการภายในระยะเวลาสั้นที่สุดซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้

6.3.5 หนังสือบอกกล่าวและการดำเนินคดี

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งประสงค์จะให้มีการอนุญาโตตุลาการ ขั้นแรกต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถึงความขัดแย้งให้กับอีกฝ่าย โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนหรือด้วยบริการ Federal Express (ต้องมีการเซ็นรับ) หรือในกรณีที่เราไม่ทราบที่อยู่สำหรับจัดส่งคำร้องให้กับคุณ ให้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ("หนังสือบอกกล่าว") ที่อยู่ของ Spotify สำหรับการบอกกล่าวคือ: [Spotify, Attn: General Counsel, 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, New York 10007, USA] หนังสือบอกกล่าวนั้นต้อง (1) อธิบายถึงลักษณะและความเป็นมาของการเรียกร้องหรือข้อพิพาท และ (2) ระบุแนวทางการแก้ไขที่เจาะจงไว้แล้ว ("ข้อเรียกร้อง") เราเห็นชอบที่จะใช้เจตนาที่ดีโดยบริสุทธิ์ใจเพื่อแก้ไขการเรียกร้องระหว่างกันโดยตรง แต่หากไม่อาจบรรลุข้อตกลงดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว คุณหรือ Spotify สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอเริ่มกระบวนอนุญาโตตุลาการ ระหว่างการอนุญาโตตุลาการ ค่าชดใช้ที่เสนอมาจากทางฝ่ายคุณหรือจาก Spotify เพื่อระงับข้อพิพาทจะต้องไม่มีการเปิดเผยแก่อนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด จนกระทั่งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดจะพิจารณาตัดสินและให้คำชี้ขาด หากมี ในกรณีที่ข้อพิพาทของเราได้รับการแก้ไขผ่านการอนุญาโตตุลาการจนเป็นที่พึงพอใจของคุณแล้ว Spotify จะจ่าย (1) ตามจำนวนในคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หากมี (2) ตามจำนวนค่าชดใช้ที่เขียนขึ้นล่าสุดโดย Spotify เพื่อแลกเปลี่ยนกับการระงับข้อพิพาทก่อนที่อนุญาโตตุลาการจะออกคำชี้ขาด หรือ (3) 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นอยู่กับว่า จำนวนใดจะมากกว่า ผู้รับจะต้องเก็บเอกสารและข้อมูลทั้งหมดที่เปิดเผยเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการไว้เป็นความลับ และผู้รับจะต้องไม่ใช้สิ่งดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการอนุญาโตตุลาการหรือการบังคับใช้คำตัดสินและคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเท่านั้น และต้องไม่เปิดเผยเว้นแต่กับบุคคลที่จำเป็นต้องทราบตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ เว้นเสียแต่เพื่อการบังคับใช้คำตัดสินและคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ คุณและ Spotify จะต้องไม่ทำการประกาศหรือแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ หรือริเริ่มการเผยแพร่อันเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อเท็จจริงที่คู่สัญญามีข้อพิพาท การมีอยู่ของการอนุญาโตตุลาการ หรือคำตัดสิน หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

6.3.6 การแก้ไข

ในกรณีที่ Spotify เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ณ ที่นี้ (นอกเหนือจากการเปลี่ยนที่อยู่เพื่อจัดส่งหนังสือบอกกล่าวของ Spotify) คุณอาจปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ โดยส่งหนังสือแจ้งกลับมาที่เราภายใน 30 วันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ไปยังที่อยู่ของ Spotify เพื่อแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ไม่ว่าจะกรณีใด บัญชีของคุณที่มีกับ Spotify จะต้องถูกระงับโดยทันที ทั้งนี้ข้อบังคับเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการนี้ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับโดยทันทีก่อนที่คุณจะปฏิเสธการแก้ไขเนื้อหาจะยังดำรงอยู่

6.3.7 การบังคับใช้

หากพบว่าเงื่อนไขการละเว้นไม่ดำเนินคดีแบบกลุ่ม ตามเงื่อนไขข้อ 6.2 นั้นไม่มีอำนาจบังคับใช้ได้ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือหากพบว่าเนื้อหาบางส่วนของเงื่อนไขข้อ 6.3 ไม่ถูกต้องหรือไม่มีอำนาจบังคับใช้ได้ ดังนั้นแล้วเนื้อหาทั้งหมดในเงื่อนไขข้อ 6.3 ย่อมตกเป็นโมฆะ และหากเป็นกรณีเช่นนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันว่าให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีในกรณีพิเศษตามเงื่อนไขข้อ 6.1 มาบังคับใช้ในการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ และจะไม่มีการขัดขวางคุณจากการดำเนินคดีไม่ว่าเวลาใดก็ตาม

7. เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจมีสิทธิบางประการที่สัญญาไม่สามารถจำกัดได้ ข้อกำหนดเหล่านี้มิได้มีเจตนาเพื่อจำกัดสิทธิเหล่านั้น

การเปลี่ยนแปลง

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ (รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Spotify เพิ่มเติมที่ได้รวมไว้ในที่นี้โดยการอ้างอิงถึง) เป็นระยะโดยการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยวิธีการที่เหมาะสม (ก่อนมีผลบังคับใช้) รวมถึงการโพสต์ข้อตกลงที่มีการแก้ไขบนบริการ Spotify (สำหรับการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เราจะเสริมการบอกกล่าวนั้นทางอีเมล ข้อความป๊อปอัพในเวลาทำการ หรือวิธีการอื่นๆ) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่นำไปใช้กับข้อพิพาทระหว่างคุณและเราที่เกิดขึ้นก่อนหน้าวันที่เราโพสต์ข้อกำหนดที่มีการแก้ไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Spotify อื่นๆ การรวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หรือแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การใช้บริการ Spotify ของคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้จะถือเป็นการยอมรับของคุณต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากคุณไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการ Spotify ต่อไปภายใต้ข้อกำหนดฉบับใหม่ คุณสามารถยกเลิกบัญชีได้โดยการติดต่อเรา วันที่บังคับใช้ที่กำหนดไว้ด้านบนของเอกสารฉบับนี้ระบุถึงวันที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

ข้อตกลงเบ็ดเสร็จ

นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อนี้ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่คุณและ Spotify เห็นชอบร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขระหว่างคุณและ Spotify ที่เห็นชอบร่วมกัน และเข้ามาแทนที่ข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับใจความสำคัญของข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาก็ตาม ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ควบคุมการใช้บริการ Spotify ได้รวมกันอ้างอิงในที่นี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ข้อกำหนดของข้อเสนอการส่งเสริมการขาย Spotify Premium; ข้อกำหนดบัตรของ Spotify; แนวทางสำหรับผู้ใช้ Spotify; นโยบายด้านลิขสิทธิ์ของ Spotify และ ข้อกำหนดของชุมชนแห่งความช่วยเหลือของ Spotify

การเป็นโมฆะบางส่วนและการสละสิทธิ

หากข้อบังคับใดของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรือในขอบเขตใด ข้อบังคับที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบ และการใช้ข้อบังคับนั้นจะใช้บังคับตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เว้นเสียแต่ข้อกำหนดเหล่านี้กำหนดให้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ Spotify หรือผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามไม่อาจทำให้ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้ รวมทั้งข้อบังคับที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ได้เป็นการละเว้นสิทธิของ Spotify หรือผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามที่พึงมี

การโอนสิทธิ

Spotify สามารถโอนข้อกำหนดเหล่านี้บางส่วนหรือทั้งหมด และสามารถโอนหรือมอบหมายสิทธิหรือข้อผูกพันของตนภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ คุณไม่อาจโอนสิทธิในข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือโยกย้าย หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิของคุณต่อภายใต้ข้อตกลงนี้แก่บุคคลที่สามได้ไม่ว่ารายใดก็ตาม