นโยบายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของ Spotify

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด: 2013-04-17

สวัสดี และขอบคุณสำหรับการมาเยี่ยมชมหน้านโยบายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของ Spotify Spotify เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและคาดหวังให้ผู้ใช้งานปฏิบัติเช่นเดียวกัน หากคุณคือผู้ถือลิขสิทธิ์ หรือเป็นผู้แทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเชื่อว่ามีเนื้อหาใด ๆ ที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งหาได้จากบริการของ Spotify โดยตรง เป็นการละเมิดงานที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองของคุณ โปรดแจ้งให้เราได้ทราบ

โปรดใช้ แบบฟอร์มทางเว็บไซต์ นี้เพื่อส่งคำแจ้งเตือนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่กล่าวอ้าง หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถส่งคำแจ้งเตือนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่กล่าวอ้างไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายของ Spotify ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

Spotify USA Inc.

Attn: Legal Department, Copyright Agent

4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, NY 10007

infringement-claim@spotify.com

การแจ้งเตือนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่กล่าวอ้างต้องจ่าหน้าซองไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ของ Spotify ตามที่ระบุไว้ด้านบน โปรดแจ้งรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่เราจะสามารถระบุข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ได้ โดยรวมรายการดังต่อไปนี้ถ้าเป็นไปได้:

ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของ (หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแทนเจ้าของ) ของลิขสิทธิ์ที่กล่าวอ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์

ข้อบ่งชี้ที่เฉพาะเจาะจงของชิ้นงานที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองแต่ละชิ้นที่กล่าวอ้างว่าถูกละเมิด

คำบรรยายตำแหน่งที่เชื่อว่ามีการละเมิดเนื้อหาเกิดขึ้นบนบริการของ Spotify หรือบนเว็บไซต์ของ Spotify (โปรดอธิบายให้ละเอียดมากที่สุดเท่าที่ทำได้ และให้ URL เพื่อช่วยให้เราระบุได้ว่าเนื้อหาที่คุณรายงานว่าถูกละเมิดนั้นอยู่ที่ใด)

ข้อมูลติดต่อกลับของฝ่ายที่ร้องเรียน เช่น ชื่อเต็ม ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล

คำแถลงของฝ่ายที่ร้องเรียนซึ่งเชื่อโดยสุจริตใจว่า การใช้ชิ้นงานนั้นในลักษณะที่ร้องเรียนไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือถูกต้องตามกฎหมาย และ

คำแถลงเพื่อรับรองว่าข้อมูลในคำแจ้งเตือนนั้นถูกต้อง และฝ่ายที่ร้องเรียนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่กล่าวอ้างว่าถูกละเมิด หรือเป็นตัวแทนของเจ้าของ

เราขอแจ้งให้คุณทราบอีกด้วยว่า ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม Spotify มีนโยบายในการยกเลิกบัญชีของผู้สมัครใช้บริการที่กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำ

Copyright © 2012 Spotify AB. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Spotify AB

Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm

Sweden

SE556703748501