ศูนย์การเข้าถึงพิเศษ

เชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์ การเข้าถึง และแรงบันดาลใจสำหรับทุกคน

  • คำชี้แจงการเข้าถึงพิเศษ
  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงพิเศษที่ Spotify
  • วิธีติดต่อเรา

คำชี้แจงการเข้าถึงพิเศษ

ที่ Spotify เรายกย่องความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และมุ่งมั่นให้ทุกคนเข้าถึงการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา รวมถึงศิลปินนับล้านและผู้ฟังอีกหลายพันล้านคน เราตั้งใจทำให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงทุกการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราได้ โดยเราเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและว่าจ้างผู้มีประสบการณ์จริงในด้านการเข้าถึงพิเศษ เรามีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมให้ทุกคนสร้างสรรค์ ค้นพบ และเกิดแรงบันดาลใจ

วิธีติดต่อเรา

หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงพิเศษ โปรดติดต่อเราด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • อีเมล: accessibility-support@spotify.com
  • เขียนถึงเราที่ Att: Accessibility Team Spotify USA Inc., 150 Greenwich Street, Floor 62, New York, NY 10007, USA

หากต้องการสอบถามข้อมูลทั่วไป โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่

https://support.spotify.com/article/contact-us