Säkerhets‑ och integritetscenter

Rapportera innehåll på Spotify

Översikt

På Spotify arbetar vi hårt för att lyfta fram olika kreativa uttryck och vi vill att alla i vår community ska kunna visa upp sitt sanna jag. Detta betyder dock inte att allt är tillåtet.

Våra långvariga plattformsregler anger vad som tillåts och inte tillåts på Spotify. Vi prioriterar alltid granskningen av innehåll som påverkar minderåriga, utgör en större risk för skada offline eller som kan vara olagligt.

Vilken sorts åtgärder vidtas mot olagligt innehåll eller innehåll som bryter mot Spotifys plattformsregler?

När vi upptäcker innehåll som bryter mot våra plattformsregler eller som är olagligt enligt lokal lagstiftning kan vi vidta en rad åtgärder. Dessa åtgärder kan innebära att vi tar bort innehåll, begränsar distribution, tillämpar innehållsvarningar och/eller tar bort möjligheten att tjäna pengar på innehållet.

Hur rapporterar man innehåll på Spotify?

Om du anser att något innehåll bryter mot våra plattformsregler ska du rapportera det via vårt säkra rapporteringsformulär.

Kontakta oss för att rapportera innehåll som du anser gör intrång på dina immateriella rättigheter eller på annat sätt bryter mot lagen. Mer information om Spotifys policy för att hantera intrång på immateriella rättigheter hittar du i vår upphovsrättspolicy.

Vem kan rapportera innehåll?

Alla som har en e‑postadress kan rapportera innehåll på Spotify, även de som inte har ett Spotify‑konto. Observera att missbruk av rapporteringsprocessen kan medföra en begränsning av din möjlighet att skicka in begäranden i framtiden.

Kan beslut om innehåll överklagas?

Om du är bosatt i EU och anser att en tillsynsåtgärd som har tillämpats mot ditt innehåll eller som svar på din rapportering är felaktig kan du kontrollera meddelandet du tog emot för att se nästa steg.

För alla andra länder fortsätter vi att utöka vår kapacitet och våra möjligheter för överklagan, som varierar beroende på plats.