Säkerhets‑ och integritetscenter

Rapportera innehåll på Spotify

Översikt

På Spotify arbetar vi hårt för att lyfta fram olika kreativa uttryck och vi vill att alla i vår community ska kunna visa upp sitt sanna jag. Detta betyder dock inte att allt är tillåtet.

Våra etablerade plattformsregler anger vad som tillåts och inte tillåts på Spotify. Vi prioriterar alltid granskningen av innehåll som påverkar minderåriga, utgör en större risk för skada offline eller som kan vara olagligt.

Vilken sorts åtgärder vidtas mot olagligt innehåll eller innehåll som bryter mot Spotifys plattformsregler?

När vi upptäcker innehåll som bryter mot våra plattformsregler eller som är olagligt enligt lokal lagstiftning kan vi vidta en rad åtgärder. Dessa åtgärder kan innebära att vi tar bort innehåll, begränsar distribution, tillämpar innehållsvarningar och/eller tar bort möjligheten att tjäna pengar på innehållet.

Hur rapporterar man innehåll på Spotify?

Om du anser att något innehåll bryter mot våra plattformsregler rapporterar du det via vårt säkra rapporteringsformulär. Innehållsägaren kommer inte att få veta vem som skickade in rapporten.

Kontakta oss för att rapportera innehåll som du anser gör intrång på dina immateriella rättigheter eller på annat sätt bryter mot lagen. Innehåll som rapporteras via detta formulär (såvida det inte rapporteras av immaterialrättsliga skäl) granskas också för överträdelser mot plattformsreglerna. Mer information om Spotifys policy för att hantera intrång på immateriella rättigheter hittar du i vår upphovsrättspolicy.

Missbruk av rapporteringsprocessen kan leda till begränsningar av din möjlighet att skicka in rapporter i framtiden, och upprepade överträdelser av Spotifys användarvillkor, inklusive plattformsreglerna, kan leda till att ditt konto stängs av eller avslutas.

Vem kan rapportera innehåll?

Alla som har en e‑postadress kan rapportera innehåll på Spotify, även de som inte har ett Spotify‑konto. Observera att missbruk av rapporteringsprocessen kan medföra en begränsning av din möjlighet att skicka in begäranden i framtiden.

Kan beslut om innehåll överklagas?

Alternativen för att överklaga innehållsbeslut varierar beroende på plats och vi kommer att fortsätta att utöka våra möjligheter i framtiden.

Om du inte håller med om ett tillsynsbeslut som har tagits om ditt innehåll eller som svar på din rapportering kan du eventuellt överklaga. Gör detta genom att följa instruktionerna i meddelandet du eventuellt har fått från Spotify.

Hur rapporterar jag andra problem med appen?

Om du upptäcker felaktig information eller problem med appfunktioner kan du rapportera det här. Om du är en artist kan ditt skivbolag eller din distributör hjälpa dig att åtgärda problem med din musik.