Säkerhets‑ och integritetscenter

Integritet

Skydda dina personuppgifter

Vi strävar efter att skydda våra användares personuppgifter. Vi implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Var dock medveten om att inget system någonsin är helt säkert.

Vi har implementerat olika skyddsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system. Dessa inkluderar pseudonymiserings‑, krypterings‑, åtkomst‑ och lagringsprinciper.

För att skydda ditt användarkonto rekommenderar vi att du:

  • använder ett starkt lösenord som du bara använder till ditt Spotify-konto
  • aldrig lämnar ut ditt lösenord till någon
  • begränsar åtkomsten till din dator och webbläsare
  • loggar ut när du är klar med Spotify-tjänsten på en delad enhet
  • läser mer om hur du skyddar ditt konto

Du hittar mer information i avsnitt 8 i vår integritetspolicy.