Spotifys integritetspolicy

Börjar gälla 25 maj 2018

1 Inledning
2 Om denna policy
3 Dina rättigheter och önskemål: Ger dig valfrihet och kontroll
4 Hur samlar vi in dina personuppgifter?
5 Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?
6 Vad använder vi dina personuppgifter till?
7 Delning av dina personuppgifter
8 Lagring och borttagning av uppgifter
9 Överföring till andra länder
10 Länkar
11 Så skyddar vi dina uppgifter
12 Barn
13 Ändringar i denna integritetspolicy
14 Så kontaktar du oss

1. Inledning

Tack för att du väljer Spotify!

På Spotify vill vi ge dig bästa möjliga upplevelse och se till att du har glädje av vår service i dag, i morgon och i framtiden. För att göra detta behöver vi förstå dina lyssningsvanor så att vi kan leverera en fantastisk och personlig service som är anpassad speciellt för dig. Sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter är, och kommer att förbli, mycket viktig för oss. Därför vill vi på ett transparent sätt beskriva hur vi samlar in, lagrar, delar och använder dina personuppgifter, samt beskriva hur du kan kontrollera och ställa in när och hur du vill dela dina personuppgifter.

Detta är vårt mål och denna Integritetspolicy ("Policy") beskriver nedan mer detaljerat vad vi menar.

2. Om denna policy

I denna policy beskrivs viktiga detaljer angående dina personuppgifters relation med Spotify AB. Policyn gäller alla Spotify-tjänster och tillhörande tjänster (kallas hädanefter för ”Spotify-tjänsten”). De villkor som reglerar din användning av Spotify-tjänsten definieras i våra användarvillkor (”användarvillkoren”).

Från tid till annan kan vi utveckla nya eller erbjuda ytterligare tjänster. Om lanseringen av nya eller ytterligare tjänster medför en förändring i hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter kommer vi att förse dig med mer information och ytterligare villkor eller regler. Såvida inget annat anges när vi introducerar de nya eller ytterligare tjänsterna omfattas de av denna policy.

Syftet med denna policy är att:

 1. se till att du förstår vilka personuppgifter vi samlar in om dig, skälen till varför vi samlar in och använder dem och vem vi delar dem med
 2. förklara hur vi använder personuppgifter som du delar med oss för att ge dig en bra upplevelse när du använder Spotify-tjänsten
 3. förklara vilka rättigheter och valmöjligheter du har i förhållande till de personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig, och hur vi skyddar din sekretess.

Vi hoppas att detta hjälper dig att förstå vilka sekretessåtaganden vi har gentemot dig. För ytterligare förklaring av termer som används i denna policy kan du besöka vårt sekretesscenter på spotify.com. Information om hur du kontaktar oss om du har några frågor eller funderingar finns i "Hur du kontaktar oss" 14 nedan. Om du inte accepterar innehållet i denna policy kan du välja att inte använda Spotify-tjänsten.

3. Dina rättigheter och önskemål: ger dig valfrihet och kontroll

Du kanske känner till att det finns en ny EU-lag, den så kallade allmänna dataskyddsförordningen eller ”GDPR”, som ger individer vissa rättigheter vad gäller deras personuppgifter. I enlighet med GDPR har vi implementerat ytterligare transparens och åtkomstkontroller i vårt sekretesscenter och i våra sekretessinställningar som hjälper användarna att utnyttja dessa rättigheter. Utifrån tillgång, och med undantag för begränsningar i gällande lag, får individen följande rättigheter:

 • Rätt till åtkomst – rätt att informeras om och begära åtkomst till de personuppgifter vi behandlar om dig;
 • Rätt till korrigering – rätt att begära att vi ändrar eller uppdaterar dina personuppgifter där de är felaktiga eller ofullständiga;
 • Rätt att ta bort – rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter;
 • Rätt att begränsa – rätt att begära att vi tillfälligt eller permanent avbryter bearbetning av alla eller vissa av dina personuppgifter;
 • Rätt att protestera –
  • rätt att, när som helst, invända mot att vi behandlar dina personuppgifter på grund av din speciella situation;
  • rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktreklam;
 • Rätt till dataportabilitet – rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format och rätt att överföra dessa personuppgifter för användning i en annan parts tjänster samt
 • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande – rätt att inte bli föremål för några beslut som enbart grundas på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslut skulle få juridisk effekt på dig eller ge en liknande effekt.

För att du enkelt ska kunna utöva dessa rättigheter samt för att registrera hur du vill att Spotify ska använda dina personuppgifter har du åtkomst till följande inställningar via sidan Kontoinställningar:

 • Sekretessinställningar – här kan du kontrollera vissa kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig, komma åt dina personuppgifter via en knapp för att ladda ner dina uppgifter samt via en länk gå till sekretesscentret på spotify.com, där du hittar mer information om hur Spotify använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.
 • Meddelandeinställningar – här kan du välja vilka meddelanden du vill ha av Spotify, hantera dina offentligt tillgängliga personuppgifter och ställa in delningsinställningar.

Sekretesscentret ger dig full kontroll över hur Spotify behandlar dina personuppgifter. Här finns information om vad som händer om du justerar inställningarna på sidan Kontoinställningar och hur du avanmäler dig från vissa meddelanden från Spotify. Om vi skickar dig elektroniska marknadsföringsmeddelanden i enlighet med ditt samtycke eller i enlighet med vad som är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, kan du när som helst återkalla ditt samtycke eller framföra din invändning (”avböja”) utan extra kostnad. De elektroniska marknadsföringsmeddelanden du får från Spotify (t.ex. de som skickas via e-post) innehåller även en mekanism för att avanmäla sig i själva meddelandet (t.ex. länken Avsluta prenumeration i e-postmeddelanden vi skickar till dig).

Du kan ta reda på mer om GDPR-rättigheterna som beskrivs ovan och de kontroller som vi erbjuder alla Spotify-användare med avseende på dessa rättigheter i avsnittet ”Dina rättigheter” som finns i sekretesscentret. Om du har några frågor om din sekretess, dina rättigheter eller hur du utövar dem ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud genom kontaktformuläret i sekretesscentret. Vi svarar på din förfrågan inom rimlig tid efter att ha verifierat din identitet. Om du är missnöjd med hur vi använder dina personuppgifter kan du också kontakta eller framför klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller din lokala dataskyddsmyndighet.

4. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

 1. När du registrerar dig för Spotify-tjänsten – när du registrerar dig för Spotify-tjänsten samlar vi in vissa personuppgifter som krävs för att du ska kunna använda Spotify-tjänsten, t.ex. e-postadress, födelsedatum, kön och land.
 2. Genom din användning av Spotify-tjänsten – när du använder Spotify-tjänsten samlar vi in personuppgifter kring din användning av Spotify-tjänsten, t.ex. vilka låtar du har spelat och vilka spellistor du har skapat.
 3. Personuppgifter som samlas in som gör att vi kan tillhandahålla ytterligare funktioner/funktionalitet – från tid till annan kan du även uttryckligen välja att ge oss ditt samtycke till att samla in ytterligare personuppgifter, t.ex. för att vi ska kunna tillhandahålla fler funktioner. Som beskrivs närmare nedan (se Frivilliga musikuppgifter) kommer vi inte att samla in bilder, exakt mobilenhetsplats, röstdata eller kontakter från enheten utan ditt medgivande. Du kan när som helst ändra dig och återkalla ditt samtycke.
 4. Från tredje part – vi får personuppgifter om dig och din aktivitet från tredje part, inklusive annonsörer och partner vi arbetar med för att tillhandahålla Spotify-tjänsten (se “Delning av dina personuppgifter” nedan). Vi använder de här personuppgifterna antingen om du har gett den tredje parten eller Spotify ditt samtycke till datadelning, eller om Spotify har ett berättigat intresse av att använda personuppgifter i syfte att tillhandahålla Spotify-tjänsten.

Vi använder sådana anonymiserade och sammanställda uppgifter i syften som bland annat innefattar test av våra IT-system, forskning, dataanalys, marknadsföring och kampanjer, förbättring av Spotify-tjänsten och utveckling av nya funktioner/funktionalitet i Spotify-tjänsten.

5.Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?

I tabellerna nedan beskriver vi de kategorier av personuppgifter som vi samlar in och använder om dig:

Personuppgifter som samlas in när du anmäler dig till Spotify-tjänsten

Kategori av personuppgifter Beskrivning av kategori
Uppgifter för kontoregistrering Detta är de personuppgifter som du uppgett eller som vi har samlat in för att du ska kunna registrera dig för och använda Spotify-tjänsten. Detta inkluderar din e-postadress, födelsedatum, kön, postnummer och land.

Vissa av de personuppgifter vi ber dig om krävs för att skapa ett konto. Du kan även ge oss vissa ytterligare personuppgifter för att vi ska kunna göra ditt konto mer anpassat för dig.

Vilka specifika personuppgifter vi samlar in beror på vilken Spotify-prenumeration du registrerar dig för och huruvida du använder en tredjepartsleverantör (enligt definitionen i användarvillkoren, såsom Facebook) för att registrera dig för och använda Spotify-tjänsten. Om du använder en tredjepartsleverantör för att skapa ett konto får vi personuppgifter genom denna tredjepartsleverantör, men endast om du har samtyckt till att tredjepartsleverantören får dela dina personuppgifter med oss.

Personuppgifter som samlas in genom din användning av Spotify-tjänsten

Kategori av personuppgifter Beskrivning av kategori
Uppgifter om användning av Spotify-tjänsten Personuppgifter som samlas in om dig när du använder Spotify-tjänsten. Kan innefatta följande:
 • Information om din typ av Spotify-prenumeration.
 • Information om din interaktion med Spotify-tjänsten, som innehåller datum och tid för alla begäranden som du gör, låtar du har lyssnat på, spellistor du skapar, videoinnehåll du har tittat på och dina interaktioner med andra Spotify-användare. Det kan också innefatta uppgifter om din användning av tredjepartsapplikationer och reklam du får.
 • Användarinnehåll (enligt definitionen i användarvillkoren) som du publicerar på Spotify, inklusive meddelanden som du skickar och/eller tar emot via Spotify och dina interaktioner med Spotify-kundtjänsten.
 • Tekniska data som kan innefatta webbadresser, cookiedata, IP-adress, vilka typer av enheter du använder för att komma åt eller ansluta till Spotify-tjänsten, unika enhets-ID:n, enhetsattribut, typ av nätverksanslutning (t.ex. WiFi, 3G, LTE, Bluetooth) och leverantör, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsartyp, språk, information som möjliggör DRM (digital rights management), operativsystem och version av Spotify-applikationen. Mer information om tekniska data som behandlas av oss hittar du i vår policy för cookies.
 • Rörelse- eller riktningsgenererade data från mobilsensorer (t.ex. accelerometer och gyroskop) krävs i syfte att tillhandahålla specifika funktioner i Spotify-tjänsten.

Personuppgifter som samlas in med ditt tillstånd, som gör det möjligt för oss att förse dig med ytterligare funktioner eller funktionalitet

Kategori av personuppgifter Beskrivning av kategori
Frivilliga mobildata Utöver de mobildata vi samlar in för att tillhandahålla dig Spotify-tjänsten (vilket beskrivs ovan) har du också möjlighet att ge oss ditt samtycke till att samla in ytterligare personuppgifter från din mobila enhet för att tillhandahålla dig funktioner/funktionalitet som förbättrar din upplevelse av Spotify-tjänsten.

Vi bereder oss aldrig åtkomst till några av de personuppgifter som anges nedan utan att först erhålla ditt samtycke:
 • Dina bilder – Om du ger oss tillåtelse att komma åt dina bilder eller din kamera, får vi bara åtkomst till bilder som du väljer att dela med oss och metadata som är relaterade till dessa bilder, t.ex. typ av fil och storlek på bilden. Vi kommer aldrig att skanna eller importera ditt bildbibliotek eller kamerarullen;
 • Din exakta mobilenhetsplats – Om du ger oss tillåtelse att komma åt din exakta position kan vi komma åt din GPS eller Bluetooth för att tillhandahålla platsmedvetna funktioner i Spotify. Observera att detta inte omfattar din IP-adress. Vi använder din IP-adress för att bestämma icke-exakt plats, till exempel vilket land du befinner dig i, för att efterleva våra licensavtal;
 • Dina röstdata – Om du ger oss tillåtelse kan vi komma åt röstkommandon som registrerats via enhetens mikrofon, så att du med hjälp av rösten kan interagera med Spotify-tjänsten. Observera att du alltid kan stänga av mikrofonen och
 • Dina kontakter – Om du ger oss tillåtelse att komma åt dina kontakter kan vi komma åt enskilda kontakter som är lagrade i enheten för att hjälpa dig att hitta vänner som använder Spotify.
Betalningsinformation Vi kan samla in dessa personuppgifter om du registrerar dig för en provperiod eller köper något av våra betalabonnemang (enligt definitionen i användarvillkoren) eller gör andra köp via Spotify-tjänsten. Vilka exakta personuppgifter som samlas in varierar beroende på betalningsmetod (t.ex. direktbetalning via din mobilleverantör eller faktura) men innefattar information som:
 • namn
 • födelsedatum
 • kredit- eller betalkortstyp, utgångsdatum och vissa siffror i ditt kortnummer
 • postnummer
 • mobiltelefonnummer och
 • uppgifter om din transaktionshistorik.
Om du väljer att betala med faktura tillhandahåller vi dina personuppgifter till våra betalningsleverantörer för att de ska kunna genomföra en kreditkontroll och skicka fakturor.
Uppgifter om tävlingar, enkäter och lotterier Dessa personuppgifter används för att du ska kunna registrera dig för och delta i dessa typer av kampanjer. Vilka specifika personuppgifter som samlas in varierar beroende på kampanjen.
Marknadsföringsdata Dessa personuppgifter används för att göra det möjligt för Spotify och våra partner/tjänsteleverantörer att skicka marknadsföringskommunikation på följande sätt:
 • via e-post,
 • medan du använder Spotify-tjänsten och/eller
 • direkt från tredje part.

Du kan ta reda på mer om vilka personuppgifter som samlas in och vilka kontroller du har i förhållande till den marknadsföringskommunikation som du får via sekretesscentret.

6. Vad använder vi dina personuppgifter till?

När du använder eller interagerar med Spotify-tjänsten använder vi en rad olika tekniker för att behandla personuppgifter som vi samlar in om dig av olika anledningar. I tabellen nedan beskriver vi skälen till att vi behandlar dina personuppgifter, de rättsliga grunder vi förlitar oss på för att vi ska få behandla dina personuppgifter och vilka kategorier av personuppgifter (anges i avsnitt 5, ”Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?”) som används för dessa ändamål:

Beskrivning av varför Spotify behandlar dina personuppgifter (”behandlingsändamål”) Rättslig grund för behandlingsändamålet Vilka kategorier av personuppgifter som används av Spotify för behandlingsändamålet
För att tillhandahålla, anpassa och förbättra din upplevelse av Spotify-tjänsten och andra tjänster och produkter som tillhandahålls av Spotify, till exempel genom att tillhandahålla anpassat, personligt eller lokaliserat innehåll, rekommendationer, funktioner och reklam i eller utanför Spotify-tjänsten (inklusive för tredje parts produkter och tjänster).
 • Genomföra avtal
 • Berättigade intressen
 • Data för kontoregistrering
 • Data om tjänstanvändning
För att förstå hur du kommer åt och använder Spotify-tjänsten för att säkerställa tjänstens tekniska funktionalitet, för att utveckla nya produkter och tjänster samt analysera din användning av Spotify-tjänsten, inklusive din interaktion med applikationer, annonser, produkter och tjänster som görs tillgängliga, länkas till eller erbjuds via Spotify-tjänsten.
 • Genomföra avtal
 • Berättigade intressen
 • Data för kontoregistrering
 • Data om tjänstanvändning
För att kommunicera med dig i syften som är kopplade till Spotify-tjänsten.
 • Genomföra avtal
 • Berättigade intressen
 • Data för kontoregistrering
 • Data om tjänstanvändning
För att behandla din betalning och för att förhindra och upptäcka bedrägerier inklusive betalningsbedrägerier och olaglig användning av Spotify-tjänsten.
 • Genomföra avtal
 • Efterleva juridiska åtaganden
 • Berättigade intressen
 • Betalningsinformation
För att kommunicera med dig, antingen direkt eller via någon av våra samarbetspartners för:
 • marknadsföring
 • forskning
 • deltagande i tävlingar, enkäter och lotterier
 • reklamsyften
via e-post, aviseringar eller andra meddelanden, i enlighet med eventuella godkännanden du kan ha meddelat oss (t.ex. via dina kontoinställningar).
 • Samtycke
 • Berättigade intressen
 • Uppgifter om tävlingar, enkäter och lotterier
 • Marknadsföringsuppgifter
För att tillhandahålla dig information, reklam eller annat innehåll som är baserat på din specifika plats.
 • Samtycke
 • Frivilliga mobildata

Om du behöver ytterligare information om avvägningstest som Spotify har genomfört för att kontrollera om vårt berättigade intresse kan utgöra rättslig grund under GDPR, bör du läsa avsnitt 14 “Så kontaktar du oss” för ytterligare information om hur du kontaktar oss.

7. Delning av dina personuppgifter

Vi har kategoriserat mottagarna av dina personuppgifter som samlas in eller genereras genom din användning av Spotify-tjänsten.

Offentligt tillgänglig information

Följande personuppgifter kommer alltid att vara tillgängliga offentligt i Spotify-tjänsten: namn och/eller användarnamn, profilbild, vem du följer, vem som följer dig på Spotify-tjänsten, dina senast spelade artister och dina offentliga spellistor.

Personuppgifter du kan välja att dela

Följande personuppgifter delas endast med de mottagarkategorier som beskrivs i tabellen nedan om:

 • du väljer att använda dig av respektive funktion i Spotify-tjänsten där delning av viss information krävs för korrekt användning av funktionen i Spotify-tjänsten eller

 • du uttryckligen beviljar oss ditt medgivande till att dela personuppgifterna, t.ex. genom att välja lämplig inställning i Spotify-tjänsten.

Mottagarkategorier Orsaker till delning
Tredjepartsprogram som du ansluter till ditt Spotify-konto Om du ansluter ditt Spotify-konto till ett tredjepartsprogram, t.ex. sociala medier, ljud-, tv- eller bilplattformar, kan Spotify dela dina data om tjänsteanvändning så att du kan ansluta ditt Spotify-konto till dessa.
Tredjepartsprogram som du använder för att logga in på Spotify Om du loggar in på ett tredjepartsprogram med dina Spotify-kontouppgifter kan tredjepartsprogrammet ha åtkomst till vissa data om tjänstanvändning som dina spellistor, sparat innehåll och aktiviteter.

Du får ett meddelande innan du ansluter till tredjepartsprogram med information om vilka personuppgifter som delas med/blir tillgängliga för tredjepartsprogrammet.
Support Community När du registrerar dig för ett Spotify-supportkonto på Spotify Support Community ber vi dig att skapa ett användarnamn som är specifikt för Spotify Support Community. Detta kommer att visas för alla som har tillgång till Spotify Support Community tillsammans med eventuella frågor eller kommentarer som du skriver.
Dina Spotify-följare Det kan också finnas tillfällen då du vill att vi ska dela vissa uppgifter om tjänsteanvändning, särskilt om din användning av Spotify med andra Spotify-användare kallade ”dina följare på Spotify”.

När du skapar spellistor kanske du till exempel vill att spellistorna ska visas för andra i Spotify-tjänsten, men du kan också när som helst göra dem privata.
Artister och skivbolag Du kan be oss att dela personuppgifter (t.ex. din e-postadress) med artister eller skivbolag, eller andra partner som kan vilja skicka nyheter och kampanjerbjudanden direkt till dig, men du kan även återkalla samtycket när som helst.

Läs mer om hur du hanterar meddelanden, offentligt tillgänglig information och vad du delar med andra i avsnitt 3, ”Dina rättigheter och dina önskemål: Ger dig valfrihet och kontroll”, i denna policy och i sekretesscentret.

Information vi kan dela

Mottagarkategorier Orsaker till delning
Tjänsteleverantörer och andra Vi använder tekniska tjänsteleverantörer som tillämpar den tekniska infrastruktur som vi behöver för att tillhandahålla Spotify-tjänsten, i synnerhet värd-, lagrings-, hanterings- och underhållsleverantörer för Spotify-programmet med innehåll och den information vi behandlar.
Vi använder tekniska tjänsteleverantörer som hjälper oss att kommunicera enligt beskrivningen i (avsnitt 6) i denna policy.
Vi använder oss av marknadsförings- och annonseringspartner för att kunna visa dig mer personanpassat innehåll, eller för att hjälpa oss att förstå din användning av Spotify-tjänsten för att på så sätt kunna erbjuda dig en bättre tjänst. Vi kan också komma att dela personuppgifter med vissa partner inom marknadsföring och annonsering för att kunna skicka marknadsföringskommunikation om Spotify.
Spotifys partner
 • Om du får åtkomst till Spotify-tjänsten via ett erbjudande som du fått eller köpt av en tredje part, som din mobiloperatör, delar vi personuppgifter med den tredje parten om din användning av Spotify-tjänsten, t.ex. om och i vilken utsträckning du har använt erbjudandet, aktiverat ett Spotify-konto eller aktivt använt Spotify-tjänsten.
 • Beroende på hur du registrerar dig för Spotify-tjänsten (t.ex. via en tredjepartstjänst eller en mobiloperatör) delar vi ditt Spotify-användarnamn eller de andra kontoregistreringsuppgifter som behövs för att aktivera ditt konto.
 • Vi delar kanske också dina personuppgifter i pseudonymiserat format med våra partner från musikbranschen för att hjälpa dem förstå hur det innehåll de licensierar till oss presterar och för att du ska kunna lyssna på strömmande innehåll via Spotify-tjänsten.
 • Vi delar också dina personuppgifter i pseudonymiserat format med marknadsföringspartner som hjälper oss med marknadsföringskampanjer och med annonsörer som gör att vi kan erbjuda en kostnadsfri tjänst.
Akademisk forskning Vi delar dina personuppgifter för aktiviteter som statistisk analys och akademiska undersökningar, men endast i pseudonymiserat format.
Andra företag i Spotify-koncernen Vi delar dina personuppgifter med andra Spotify-koncernföretag för att utföra vår dagliga verksamhet och för att vi ska kunna upprätthålla och tillhandahålla Spotify-tjänsten.
Polis och dataskyddsmyndigheter Vi delar dina personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för oss att göra det för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet enligt gällande lag, eller svara på en giltig rättslig process, såsom en husrannsakningsorder, ett domstolsbeslut eller en stämning.

Vi delar även dina personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för våra egna eller tredje parts berättigade intressen som rör nationell säkerhet, brottsbekämpning, rättstvister, brottsutredningar, att skydda någon persons säkerhet, eller för att förhindra dödsfall eller nära förestående kroppsskada, under förutsättning att vi anser att ett sådant intresse överskrider dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av dina personuppgifter.
Köpare av vår verksamhet Vi delar dina personuppgifter i de fall där vi säljer eller förhandlar om att sälja vårt företag till en köpare eller till potentiella köpare.

I den här situationen fortsätter Spotify att säkerställa sekretessen för dina personuppgifter och meddelar dig innan dina personuppgifter överförs till köparen eller blir föremål för en annan integritetspolicy.

8. Datalagring och borttagning

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att förse dig med Spotify-tjänsten och i legitima och viktiga syften, såsom underhåll av Spotify-tjänsten, databaserade beslut om nya funktioner och lösningar, uppfyllande av våra juridiska förpliktelser och lösande av tvister. Vi behåller vissa av dina personuppgifter så länge du använder Spotify-tjänsten. Vi kan t.ex. behålla spellistor, musikbibliotek och kontoinformation.

På din begäran tar vi bort eller anonymiserar dina personuppgifter så att de inte längre identifierar dig, såvida vi inte är juridiskt berättigade eller skyldiga att underhålla vissa personuppgifter, inklusive i följande situationer:

 • om det finns ett olöst problem med koppling till ditt konto, t.ex. utestående betalningar på ditt konto eller anspråk eller tvister som inte är lösta, lagrar vi nödvändiga personuppgifter till dess att problemet har åtgärdats
 • om vi måste lagra personuppgifterna för våra juridiska, skattemässiga, revisionsmässiga och bokföringsmässiga skyldigheter, lagrar vi nödvändiga personuppgifter under den tidsperiod som görs gällande i tillämplig lagstiftning
 • om det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen, t.ex. för att förebygga bedrägeri eller upprätthålla säkerheten för våra användare.

9. Överföring till andra länder

Spotify delar dina personuppgifter globalt med andra företag i Spotify-koncernen för att genomföra de aktiviteter som anges i denna policy. Detta innefattar Spotify-koncernföretag i följande länder: Australien, Österrike, Belgien, Brasilien, Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Italien, Japan, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Polen, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Turkiet, Storbritannien och USA. Spotify kan också anlita en underleverantör för att behandla dina personuppgifter med tredje part i andra länder än landet där du bor eller dela dina personuppgifter med dessa. Dina personuppgifter kan därför omfattas av sekretesslagar som skiljer sig från lagarna i landet där du bor.

Personuppgifter som samlas in inom EU och i Schweiz kan överföras till och behandlas av tredje part i ett land utanför EU och Schweiz. I sådana fall ska Spotify se till att överföringen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande sekretesslagar och i synnerhet att lämpliga avtalsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder har upprättats, t.ex. standardavtalsklausulerna som godkänts av EU-kommissionen.

För mer information om de säkerhetsåtgärder vi använder för att skydda dina personuppgifter kan du läsa avsnitt 11, ”Så skyddar vi dina personuppgifter”, i den här policyn.

10. Länkar

Vi kan visa annonser från tredje part och annat innehåll som länkar till tredje parts webbplatser. Vi kan inte kontrollera eller hållas ansvariga för tredje parts sekretessåtgärder eller deras innehåll. Om du klickar på tredje parts annons eller länk förstår att du lämnar Spotify-tjänsten och alla personuppgifter som du tillhandahåller omfattas inte av denna policy. Läs igenom den tredje partens integritetspolicyer för att ta reda på hur de samlar in och behandlar dina personuppgifter.

11. Skydda dina personuppgifter

Vi strävar efter att skydda våra användares personliga data. Vi genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda säkerheten hos dina personuppgifter, men ber dig observera att inget system någonsin är helt säkert. Vi har implementerat olika policyer, inklusive pseudonymisering, kryptering samt policyer för åtkomst och lagring för att skydda mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system.

Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto, så vi rekommenderar att du använder ett unikt och starkt lösenord, begränsar åtkomsten till din dator och webbläsare och loggar ut när du har använt Spotify-tjänsten.

12. Barn

Spotify-tjänsten är inte avsedd för barn under 13 år. I vissa länder kan strängare åldersgränser gälla enligt lokala lagar. Mer information finns i våra användarvillkor.

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år eller under gällande åldersgräns (”åldersgränsen”). Om du är under åldersgränsen ska du inte använda Spotify-tjänsten eller tillhandahålla några personuppgifter till oss.

Om du är målsman för ett barn under åldersgränsen och får kännedom om att ditt barn har lämnat personuppgifter till Spotify kan du kontakta oss via kontaktformuläret i sekretesscentret och begära att utöva dina tillämpliga rättigheter, som vi beskriver i “Dina rättigheter och önskemål: Ger dig valfrihet och kontroll” avsnitt 3 i denna policy.

Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter om ett barn under 13 år kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att ta bort personuppgifterna. Detta kan innefatta att ta bort barnets Spotify-konto.

13. Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan ibland göra ändringar i denna policy.

När vi gör väsentliga ändringar i denna policy förser vi dig med ett tydligt meddelande med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande i Spotify-tjänsten eller genom att skicka ett e-postmeddelande. Vi kan meddela dig i förväg.

Se därför till att du läser alla sådana meddelanden noggrant.

Om du vill ta reda på mer om den här policyn och hur Spotify använder dina personuppgifter kan du besöka sekretesscentret på spotify.com.

14. Så kontaktar du oss

Tack för att du har läst vår integritetspolicy. Om du har några frågor om denna policy kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att använda kontaktformuläret i sekretesscentret eller genom att skriva till oss på följande adress:

Spotify AB
Regeringsgatan 19
111 53
Stockholm
Sverige

Spotify AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt denna policy.

Vi hoppas att du gillar Spotify!
© Spotify AB.