Sekretesscenter

Spotify använder personuppgifter för att skapa bästa möjliga lyssningsupplevelse. Läs mer om dina datarättigheter.

 • Vilka personuppgifter vi samlar in
 • Varför vi samlar in personuppgifter
 • Så här skyddar vi dina personuppgifter
 • Dina personuppgiftsrättigheter
 • Kontrollera dina uppgifter
 • Våra policyer
 • Frågor?

På Spotify vill vi ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Därför bearbetar vi personliga uppgifter om dig för att förstå dina lyssnarvanor och för att utveckla bästa möjliga service för dig och för alla våra kunder. En sak är säker: Din integritet och säkerheten för dina personuppgifter är mycket viktig för oss.

Syftet med vårt Sekretesscenter är att ge dig mer information om vilka rättigheter och kontroller du har vad gäller dina personuppgifter, samt att belysa några viktiga delar av vår integritetspolicy.

Vilka personuppgifter har Spotify samlat in om mig?

Det är mycket viktigt för oss att du förstår vilka personuppgifter vi samlar in om dig, hur vi samlar in dem och varför det är nödvändigt.

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

 1. Personuppgifter som samlas in när du registrerar dig till Spotify-tjänsten – när du registrerar dig till Spotify-tjänsten samlar vi in vissa personuppgifter så att du kan använda Spotify. Detta är kategorin Uppgifter för kontoregistrering som beskrivs i avsnitt 5 i vår integritetspolicy.
 2. Personuppgifter som samlas in genom din användning av Spotify-tjänsten – när du använder Spotify-tjänsten samlar vi in personuppgifter kring din användning av Spotify-tjänsten, t.ex. vilka låtar du har spelat och vilka spellistor du har skapat. Detta är kategorin Uppgifter om användning av Spotify-tjänsten som beskrivs i avsnitt 5 i vår integritetspolicy.
 3. Personuppgifter som samlas in som gör att vi kan tillhandahålla ytterligare funktioner – ibland får du även uttryckligen välja att ge oss ditt samtycke till att samla in personuppgifter, t.ex. för att vi ska kunna tillhandahålla fler funktioner. Dessa är kategorierna Frivilliga mobildata, Betalningsinformation, Tävlingar, Uppgifter om tävlingar, enkäter och lotterier och Marknadsföringsdata som finns i avsnitt 5 i vår integritetspolicy. Du kan ändra dig och återkalla ditt tillstånd när som helst.

Varför samlar Spotify in och använder dina personuppgifter?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter av följande skäl:

 • för att tillhandahålla, anpassa och förbättra din upplevelse med Spotify och andra tjänster och produkter som tillhandahålls av Spotify,
 • för att förstå hur du får åtkomst till och använder Spotify-tjänsten för att säkerställa tjänstens tekniska funktionalitet, utveckla nya produkter och tjänster och analysera din användning av Spotify-tjänsten,
 • för att kommunicera med dig i frågor som gäller Spotify-tjänsten,
 • för att bearbeta din betalning och för att förhindra och upptäcka bedrägerier, inklusive betalningsbedrägerier och olaglig användning av Spotify-tjänsten,
 • för att kommunicera med dig, antingen direkt eller via någon av våra samarbetspartners för:
  • marknadsföring
  • forskning
  • deltagande i tävlingar, undersökningar och lotterier
  • reklamsyften
  via e-post, meddelanden eller andra meddelanden, i enlighet med gällande behörigheter du har gett oss,
 • för att tillhandahålla information, reklam eller annat innehåll som är baserat på din specifika plats och
 • i andra legitima verksamhetssyften som beskrivs i integritetspolicy.

Om du vill veta mer om varför Spotify använder dina personuppgifter kan du läsa vår integritetspolicy.

Hur skyddar Spotify mina personuppgifter?

Vi strävar efter att skydda våra användares personuppgifter. Vi genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, men vi ber dig observera att inget system någonsin är helt säkert. Vi har implementerat olika policyer, inklusive pseudonymisering, kryptering samt policyer för åtkomst och lagring för att skydda mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system.

Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto, så vi rekommenderar att du använder ett unikt och starkt lösenord, begränsar åtkomsten till din dator och webbläsare och loggar ut när du har använt Spotify-tjänsten.

Hur delar/överför Spotify mina personuppgifter?

Spotify delar dina personuppgifter globalt med andra företag i Spotify-koncernen.

Spotify kan också anlita en tredje part för att bearbeta dina uppgifter, eller dela dina personuppgifter med tredje part, i andra länder än landet där du bor. Dina personuppgifter kan därför omfattas av sekretesslagar som skiljer sig från lagarna i landet där du bor.

Personuppgifter som samlas in inom Europeiska unionen (EU) och i Schweiz kan överföras till och bearbetas av tredje part i ett land utanför EU och Schweiz. I sådana fall ska Spotify se till att överföringen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande sekretesslagar, och i synnerhet att lämpliga avtalsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder har upprättats, t.ex. standardavtalsklausulerna som godkänts av EU-kommissionen.

Dina personuppgiftsrättigheter

Du kanske känner till att det finns en ny EU-lag, den så kallade allmänna dataskyddsförordningen eller ”GDPR”, som ger individer vissa rättigheter vad gäller deras personuppgifter. I enlighet med GDPR har vi implementerat ytterligare transparens och åtkomstkontroller i vårt sekretesscenter och i våra sekretessinställningar som hjälper användarna att utnyttja dessa rättigheter. Utifrån tillgång, och med undantag för begränsningar i gällande lag, har individen de rättigheter som beskrivs nedan.

Åtkomst till dina personuppgifter

Rätten att informeras om och begära åtkomst till de personuppgifter vi bearbetar som gäller dig.

Uppdatering av dina personuppgifter

Rätten att begära att vi ändrar eller uppdaterar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.

Begränsa användningen av dina personuppgifter

Rätten att begära att vi tillfälligt eller permanent stoppar bearbetning av alla eller vissa av dina personuppgifter.

Invända mot användning av dina personuppgifter

Rätten att invända mot att vi bearbetar dina personuppgifter när vi inte längre har ett legitimt eller juridiskt behov av att bearbeta dem.

Invända mot direktreklam

Rätten att invända mot att dina personuppgifter bearbetas i direktreklamsyfte.

Invända mot automatiserat beslutsfattande

Rätten att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på ett automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslutet skulle ha en juridisk effekt på dig eller ge en liknande effekt.

Portera personuppgifter

Rätten att begära en kopia av dina personuppgifter i maskinläsbart format och rätten att överföra dessa personuppgifter för användning i en annan parts tjänst.

Borttagning av dina personuppgifter

Rätten att begära att vi tar bort dina personuppgifter.

Om du har ytterligare frågor kan du läsa avsnittet Vanliga frågor i den här integritetspolicyn eller kontakta oss genom att använda det här kontaktformuläret

Hur kan jag styra vilka personuppgifter Spotify använder?

Du kan komma åt följande kontroller via dina kontoinställningar:

 1. Sidan Sekretessinställningar – Här kan du styra vissa kategorier av personuppgifter vi bearbetar, få åtkomst till dina personuppgifter via en knapp för att hämta dina uppgifter samt via en länk gå till sekretesscentret på spotify.com, där du hittar mer information om hur Spotify använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.
 2. Sidan Meddelandeinställningar – Här kan du välja vilka meddelanden du vill ha av Spotify, hantera dina offentligt tillgängliga personuppgifter och ange delningsinställningar.

Mer information om de personuppgifter du kan styra från kontoinställningarna finns i datarättigheter och sekretessinställningar.

Frågor?

Kontakta oss om du har frågor om sekretess, vår integritetspolicy, informationen vi har om dig eller dina rättigheter och hur du utövar dem.