Integritetscenter

Spotify använder personuppgifter för att skapa bästa möjliga lyssningsupplevelse. Läs mer om dina datarättigheter.

 • Förstå integritet på Spotify
 • Vilka personuppgifter vi samlar in
 • Varför vi samlar in personuppgifter
 • Så här skyddar vi dina personuppgifter
 • Hur delar/överför vi dina personuppgifter?
 • Dina personuppgiftsrättigheter
 • Kontrollera dina uppgifter
 • Våra policyer
 • Så här kontaktar du oss

Förstå integritet på Spotify

På Spotify strävar vi efter att ge dig bästa möjliga upplevelse. För att göra det använder vi en del av dina personuppgifter för att kunna ge dig en personanpassad Spotify‑tjänst och för att utveckla den bästa ljudplattformen för våra lyssnare och kreatörer. Vi strävar också efter att skydda dina personuppgifter. Ta en titt på integritetsresurserna nedan och titta på videon på den här sidan för mer information.

 1. Vårt integritetscenter är ett användarvänligt nav där vi förklarar de viktigaste delarna av vår integritetspolicy – vilka uppgifter vi samlar in, hur vi använder och skyddar dem samt dina rättigheter kring och möjligheter att kontrollera dem.
 2. Vår fullständiga integritetspolicy innehåller all viktig information.
 3. Våra Spotify‑supportsidor för integritet och säkerhet ger extra support och svar på vanliga frågor.
 4. Om du fortfarande behöver hjälp kan du kontakta oss.

Vilka personuppgifter har Spotify samlat in om mig?

Det är mycket viktigt för oss att du förstår vilka personuppgifter vi samlar in om dig, hur vi samlar in dem och varför det är nödvändigt.

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

 1. När du registrerar dig för Spotify‑tjänsten eller när du uppdaterar ditt konto samlar vi in vissa personuppgifter för att skapa ditt Spotify‑konto så att du kan använda Spotify‑tjänsten. Dessa uppgifter är bland annat ditt profilnamn och din e‑postadress. Du hittar mer information om detta i avsnitt 3 i vår integritetspolicy.
 2. Genom din användning av Spotify‑tjänsten – när du använder Spotify‑tjänsten samlar vi in och behandlar personuppgifter om hur du använder den. Det omfattar låtar du spelar upp och spellistor du skapar. Detta är kategorin Användningsdata som finns i avsnitt 3 i vår integritetspolicy.
 3. Personuppgifter som du väljer att ge oss – ibland kan du ge oss ytterligare personuppgifter eller tillstånd att samla in personuppgifter, t.ex. för att ge dig fler funktioner eller utökad funktionalitet. Dessa kan inkludera kategorierna Röstdata, Betalnings‑ och köpdata samt Enkät‑ och undersökningsdata som finns i avsnitt 3 i vår integritetspolicy.
 4. Personuppgifter som vi tar emot från utomstående källor – om du registrerar dig för Spotify via en annan tjänst eller ansluter ditt Spotify‑konto till en app, tjänst eller enhet från tredje part får vi dina uppgifter från dessa tredje parter. Vi kan också få dina uppgifter från tekniska tjänsteleverantörer, betalningspartners och reklam‑ och marknadsföringspartners. Du kan läsa avsnitt 3 i integritetspolicyn för mer information.

Varför samlar Spotify in och använder dina personuppgifter?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter av följande skäl:

 • För att tillhandahålla Spotify‑tjänsten
 • för att tillhandahålla vissa frivilliga funktioner på Spotify‑tjänsten
 • För att förstå, diagnostisera, felsöka och åtgärda problem med Spotify‑tjänsten
 • För att utvärdera och utveckla nya funktioner, tekniker och förbättringar i samband med Spotify‑tjänsten
 • För marknadsförings‑, kampanj‑ och reklamändamål
 • För att uppfylla rättsliga förpliktelser och begäranden från brottsbekämpande organ
 • för att uppfylla avtalsförpliktelser mot tredje parter
 • för att vidta lämpliga åtgärder vid rapporter om intrång i immateriella rättigheter och olämpligt innehåll
 • För att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk
 • För att utföra affärsplanering, rapportering och prognoser
 • För att behandla din betalning
 • för att upptäcka och förebygga bedrägerier, däribland bedräglig användning av Spotify‑tjänsten
 • För att utföra undersökningar och enkäter

Om du vill veta mer om varför Spotify använder dina personuppgifter, och om de rättsliga grunderna för att göra det, kan du läsa avsnitt 4 i vår integritetspolicy.

Hur skyddar Spotify mina personuppgifter?

Vi strävar efter att skydda våra användares personuppgifter. Vi implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Var dock medveten om att inget system någonsin är helt säkert.

Vi har implementerat olika skyddsåtgärder, bl.a. pseudonymisering, kryptering samt åtkomst‑ och lagringspolicyer för att skydda mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system.

För att skydda ditt användarkonto rekommenderar vi att du:

 • använder ett starkt lösenord som du bara använder till ditt Spotify-konto
 • aldrig lämnar ut ditt lösenord till någon
 • begränsar åtkomsten till din dator och webbläsare
 • loggar ut när du är klar med Spotify-tjänsten på en delad enhet
 • läs mer information om hur du skyddar ditt konto

Du hittar mer information i avsnitt 8 i vår integritetspolicy.

Hur delar/överför Spotify mina personuppgifter?

På grund av vår verksamhets globala karaktär delar Spotify personuppgifter internationellt med Spotify‑koncernens företag, underleverantörer och partners när vi utför de aktiviteter som beskrivs i vår integritetspolicy. De kan behandla dina uppgifter i länder vars dataskyddslagar inte anses vara lika starka som EU‑lagstiftningen eller de lagar som gäller där du bor. De kanske till exempel inte ger dig samma rättigheter vad gäller dina uppgifter.

När vi överför personuppgifter internationellt använder vi verktyg för att:

 • se till att dataöverföringen sker enligt gällande lag
 • ge dina uppgifter samma skyddsnivå som de har i EU.

Läs avsnitt 7 i vår integritetspolicy för mer information om de skydd vi använder vid internationell överföring av personuppgifter.

Dina personuppgiftsrättigheter

Du kanske är medveten om att dataskyddsslagstiftningen, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen eller ”GDPR”, ger individer särskilda rättigheter vad gäller deras personuppgifter. De beskrivs nedan:

Du hittar mer information, bland annat om hur du utövar dina rättigheter, i avsnitt 2 i vår integritetspolicy.

Åtkomst till dina personuppgifter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Information

Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig och hur vi behandlar dem.

Uppdatering av dina personuppgifter

Du har rätt att begära att vi ändrar eller uppdaterar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.

Begränsa användningen av dina personuppgifter

Du har rätt att begära att vi tillfälligt eller permanent slutar behandla alla eller vissa av dina personuppgifter.

Invända mot användning av dina personuppgifter

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter på grund av din specifika situation.

Invända mot skräddarsydda annonser

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för skräddarsydda annonser.

Invända mot automatiserat beslutsfattande

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Portera personuppgifter

Du har rätt att be om en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format och rätt att överföra de personuppgifterna för användning i en annan parts tjänst.

Borttagning av dina personuppgifter

Du har rätt att be oss att radera dina personuppgifter.

Återkallande av samtycke

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till att vi samlar in eller använder dina personuppgifter.

Lämna in ett klagomål

Du har rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten eller din lokala dataskyddsmyndighet om du har frågor eller funderingar.

Hur kan jag styra vilka personuppgifter Spotify använder?

 1. Sidan med integritetsinställningar – kontrollera behandlingen av vissa personuppgifter, bland annat skräddarsydda annonser.
 2. Sidan med meddelandeinställningar – ange vilka marknadsföringsmeddelanden du vill ta emot från Spotify.
 3. Inställningar (du hittar dem i desktop‑ och mobilversionerna av Spotify) – kontrollera vissa aspekter av Spotify som Sociala nätverk eller Explicit innehåll. Under inställningen Sociala nätverk kan du:
  • aktivera Dölj aktivitet
  • välja om du vill dela vad du lyssnar på på Spotify med dina följare och
  • välja om du vill visa dina nyligen spelade artister i din offentliga profil

  Under inställningen Explicit innehåll kan du kontrollera huruvida innehåll som är märkt explicit kan spelas upp på ditt Spotify‑konto.

Så här kontaktar du oss

Om du har frågor eller funderingar angående den här sidan kan du kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

 • E-post: privacy@spotify.com
 • Skriv till oss på: Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Sweden