Spotify को गोपनीयता नीति

यो नीति 5 डिसेम्बर 2023 देखि लागू हुन्छ

1. यो नीतिका बारेमा

2 तपाईंको व्यक्तिगत डेटासम्बन्धी अधिकार र नियन्त्रण

3 हामीले तपाईंका बारेमा सङ्कलन गर्ने व्यक्तिगत डेटा

4 हामीले तपाईंको व्यक्तिगत डेटा प्रयोग गर्नुको उद्देश्य

5. तपाईंको व्यक्तिगत डेटा सेयर गर्ने

6. जानकारी भण्डारण गरेर राख्ने कार्य

7. अन्य देशहरूमा ट्रान्स्फर गर्न

8. तपाईंको व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित राख्न

9. बालबालिका

10. यो नीतिमा गरिएका परिवर्तनहरू

11. हामीलाई सम्पर्क गर्ने तरिका

1. यो नीतिका बारेमा

यो नीतिले हामी Spotify AB मा तपाईंको व्यक्तिगत डेटा कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा वर्णन गर्दछ।

तपाईंले निम्न कुराहरू प्रयोग गर्दा यो नीति लागू हुन्छ:

 • प्रयोगकर्ताका रूपमा सबै Spotify का सबै स्ट्रिमिङ सेवाहरू। उदाहरणका लागि यसमा निम्न कुरा समावेश हुन्छन्:
  • तपाईंले जुनसुकै डिभाइसमा Spotify चलाउँदा
  • तपाईंले प्रयोगकर्ताका रूपमा पाउने सुविधाको पर्सनलाइजेसन
  • हाम्रा सेवाहरू उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार
  • अर्को एपसँग तपाईंको Spotify खाताको कनेक्सन
  • हाम्रा स्ट्रिमिङका निःशुल्क वा सशुल्क विकल्पहरू ( 'सेवासम्बन्धी हरेक विकल्प')
 • यो गोपनीयता नीतिको पेजमा लैजाने लिंक समावेश गर्ने Spotify का अन्य सेवाहरू। ती सेवाहरूमा Spotify का वेबसाइट, ग्राहक सेवा र समुदायको साइट समावेश हुन्छन्

हामी अबदेखि यी सेवाहरूलाई समग्रमा 'Spotify सेवा'. भन्ने छौँ

हामी समय-समयमा नयाँ सेवाहरू विकास गर्न वा अतिरिक्त सेवाहरू उपलब्ध गराउन सक्छौँ। अन्यत्र अर्कै कुरा उल्लेख गरिएको अवस्थामा बाहेक ती सेवाहरूमा पनि यो नीति लागू हुन्छ।

यो नीति ...

 • Spotify का प्रयोगका सर्तहरू होइनन्, जुन एउटा अर्कै डकुमेन्ट हो। प्रयोगका सर्तहरूमा तपाईंले Spotify का सेवाहरू प्रयोग गरेबापत तपाईं र Spotify का बिचमा हुने कानुनी सम्झौताका बारेमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। यसमा Spotify का नियम र प्रयोगकर्ताका रूपमा तपाईंका अधिकारहरूका बारेमा वर्णन गरिएको हुन्छ।
 • आफ्नै गोपनीयता नीति भएका Spotify का अन्य सेवाहरूको तपाईंको प्रयोगका बारेमा। Spotify का अन्य सेवाहरूमा Anchor, Soundtrap, Megaphone र the Spotify Live एप समावेश छन्

अन्य स्रोत र सेटिङहरू

तपाईंको व्यक्तिगत डेटासम्बन्धी मुख्य जानकारी यो नीतिमै उल्लेख गरिएको हुन्छ। यद्यपि, तपाईं तल गई हाम्रा अन्य गोपनीयता स्रोत र सेटिङहरू हेर्न सक्नुहुन्छ:

 • गोपनीयता केन्द्र: मुख्य विषयहरूका सारांशसहितको प्रयोगकर्ता मैत्री हब।
 • गोपनीयतासम्बन्धी सेटिङ: tदर्शकको रुचि अनुकूल विज्ञापनलगायत निश्चित व्यक्तिगत जानकारी प्रयोग गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्छ।
 • सूचनासम्बन्धी सेटिङ: तपाईं Spotify बाट मार्केटिङसम्बन्धी के-कस्ता सूचनाहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ।
 • सेटिङ (Spotify को डेस्कटप र मोबाइल संस्करणमा पाइन्छ): 'सामाजिक' वा 'अश्लील सामग्री' जस्ता Spotify सेवाका निश्चित पक्षहरूलाई नियन्त्रण गर्छ। 'सामाजिक' सेटिङमा तपाईं निम्न कार्य गर्न सक्नुहुन्छ:
  • कुनै निजी सत्र सुरु गर्न
  • आफूले Spotify मा सुन्ने सामग्री आफ्ना फलोअरहरूसँग सेयर गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा छनौट गर्न
  • तपाईंले हालसालै जुन कलाकारका सङ्गीत सुन्नुभएको छ ती कलाकारको नाम आफ्नो सार्वजनिक प्रोफाइलमा देखाउने कि नदेखाउने भन्ने कुरा छनौट गर्न

तपाईं 'अश्लील सामग्री' सम्बन्धी सेटिङमा गई अश्लील भनी मूल्याङ्कन गरिएका सामग्री आफ्नो Spotify खातामा प्ले गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ।

 • कुकीसम्बन्धी नीति: हामी कुकीहरू कसरी प्रयोग गर्छौँ र तपाईंका कुकीसम्बन्धी प्राथमिकता कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेसम्बन्धी जानकारी। कुकीहरू भनेका तपाईं कुनै वेबसाइटमा जाँदा तपाईंको फोन, ट्याब्लेट वा कम्प्युटरमा सेभ गरिने फाइल हुन्।

2 तपाईंको व्यक्तिगत डेटासम्बन्धी अधिकार र नियन्त्रण

गोपनीयतासम्बन्धी थुप्रै कानूनहरूले व्यक्तिहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिन्छन्। यी कानूनहरूमा जानकारी संरक्षणसम्बन्धी सामान्य विनियम वा "GDPR" समावेश हुन्छन्।

Spotify ले तपाईंको डेटा प्रयोग गर्न निश्चित "कानुनी आधारहरू" प्रयोग गर्दा मात्र केही अधिकारहरू लागू हुन्छन्। हामी हरेक कानुनी आधारहरूको वर्णन गर्छौँ र Spotify ले खण्ड ४ "तपाईंको व्यक्तिगत डेटा प्रयोग गर्नुको उद्देश्य" अनुसार हरेक आधारहरू प्रयोग गर्छ।

तलको तलिकामा निम्न कुरा वर्णन गरिएको छ:

 • तपाईंका अधिकारहरू
 • ती अधिकारहरू लागू हुने परिस्थितिहरू (जस्तै, आवश्यक पर्ने कानुनी आधारहरू)
 • ती अधिकारहरू प्रयोग गर्ने तरिका
निम्न कुरा गर्ने तपाईंको अधिकार हो... कसरी गर्ने?

सूचित रहनुहोस्

हामीले प्रयोग गर्ने तपाईंको व्यक्तिगत डेटा र उक्त जानकारी प्रयोग गर्ने तरिकाका बारेमा सूचित रहनुहोस्।

हामी तपाईंलाई निम्न माध्यमबाट जानकारी दिन्छौँ:

 • यो गोपनीयता नीतिमार्फत
 • तपाईंले Spotify को सेवा प्रयोग गर्दा तपाईंलाई प्रदान गरिने जानकारीमार्फत:
 • तपाईंले हामीलाई सम्पर्क गर्दा तपाईंका निश्चित प्रश्न र अनुरोधहरूको जवाफ दिएर

प्रयोग गर्ने वा हेर्ने अनुमति

हामीले प्रयोग गर्ने तपाईंको व्यक्तिगत डेटा हेर्ने वा प्रयोग गर्ने अनुमति माग्नुहोस्।

Spotify मा रहेको तपाईंको व्यक्तिगत डेटाको कपी माग्न निम्नमध्ये कुनै कार्य गर्नुहोस्:

तपाईंले आफ्नो जानकारी डाउनलोड गर्दा तपाईं आफ्नो जानकारीको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नु हुने छ, Spotify ले उक्त जानकारी GDPR को धारा 15 अन्तर्गत प्रदान गर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईं हामी तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी कसरी प्रयोग गर्छौं भन्ने कुराका बारेमा थप जानकारी चाहनुहुन्छ भने तपाईं हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ

सुधार

तपाईंको व्यक्तिगत डेटा गलत वा अपूर्ण भएको अवस्थामा उक्त जानकारी संशोधन वा फेरबदल गरिदिन अनुरोध गर्नुहोस्।

तपाईं आफ्नो खातामा रहेको "प्रोफाइल सम्पादन गर्नुहोस्" अन्तर्गत वा हामीलाई सम्पर्क गरेरआफ्नो जानकारी सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ।

मेटाउने काम

आफ्नो निश्चित व्यक्तिगत डेटा मेटाइदिन हामीलाई अनुरोध गर्नुहोस्।

उदाहरणका लागि तपाईं हामीलाई तपाईंको निम्न खालको व्यक्तिगत डेटा मेटाउन लगाउन सक्नुहुन्छ:

 • जुन उद्देश्यका लागि सङ्कलन गरिएको थियो उक्त उद्देश्यका लागि हामीलाई अब नचाहिने जानकारी
 • हामीले कानुनी सहमतिको आधारमा प्रयोग गर्ने जानकारी (तपाईंले आफ्नो सहमति फिर्ता लिएको अवस्थामा)
 • तपाईंले विरोध गर्दा (तलको "वस्तु" खण्ड हेर्नुहोस्) र
  • तपाईंले उचित रूपमा आपत्ति जनाउँदा वा
  • तपाईंले प्रत्यक्ष मार्केटिङप्रति आपत्ति जनाउँदा

Spotify ले निम्नलगायतका अवस्थाहरू तपाईंको जानकारी मेटाउन सक्दैन:

 • हामी जुन उद्देश्यका लागि जानकारी सङ्कलन गरेका थियौँ अझै पनि उक्त उद्देश्यका लागि जानकारी प्रयोग गर्नु परेमा
 • डेटा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा Spotify को हित तपाईंको हितभन्दा ठूलो भएका खण्डमा। उदाहरणका लागि, हामीलाई हाम्रा सेवाहरूमा ठगी हुन नदिन उक्त जानकारी चाहिएका खण्डमा
 • Spotify सँग जानकारी राख्ने कानुनी दायित्व छ भने वा
 • Spotify लाई कानुनी दावीहरू स्थापना गर्न, अभ्यास गर्न वा रक्षा गर्न जानकारी चाहिन्छ भने। उदाहरणका लागि, तपाईंको खातासँग सम्बन्धित समाधान नगरिएको कुनै समस्या भएका खण्डमा

तपाईंले Spotify बाट व्यक्तिगत डेटा मेटाउन सक्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्:

बन्देज

आफ्ना सबै वा केही व्यक्तिगत डेटा प्रयोग गर्न छाडिदिन हामीलाई अनुरोध गर्नुहोस्।

तपाईं निम्न अवस्थामा यसो गर्न सक्नुहुन्छ:

 • तपाईंको व्यक्तिगत डेटा गलत भएमा
 • हाम्रो प्रयोग गैरकानुनी भएमा
 • हामीलाई कुनै निश्चित उद्देश्यका लागि तपाईंको जानकारी नचाहिने भएमा वा
 • तपाईंले प्रयोगप्रति अपत्ति जनाउनुभएको र हामीले तपाईंको आपत्तिसम्बन्धी अनुरोधनको मूल्याङ्कन गरिरहेका अवस्थामा। तलको खण्ड "विषय" हेर्नुहोस्

तपाईं हामीलाई हामीले जानकारी प्रयोग गर्ने कार्य केही समयका लागि वा सदाका लागि रोकिदिन अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।

तपाईं हामीलाई सम्पर्क गरेर बन्देज लगाउन पाउने आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

आपत्ति जनाउनुहोस्

हामीले तपाईंको व्यक्तिगत डेटा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा आपत्ति जनाउनुहोस्।

तपाईं निम्न अवस्थामा यसो गर्न सक्नुहुन्छ:

 • Spotify ले वैध चासोको कानुनी आधारमा तपाईंको व्यक्तिगत डेटा प्रयोग गर्दै छ, वा
 • Spotify ले अनुकूल पारिएका विज्ञापन गर्ने सेवाका लागि तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी प्रयोग गर्दै छ

आपत्ति जनाउने आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न तपाईं निम्न कार्य गर्न सक्नुहुन्छ:

 • आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी प्रयोग गर्ने केही सुविधाहरू अफ गर्न वा समायोजन गर्न Spotify सेवाका कन्ट्रोलहरू प्रयोग गर्न। तपाईंको यो खण्डको अन्त्यतिर गई रुचि अनुकूल पारिएको विज्ञापन देखाउने सुविधा नियन्त्रण गर्ने तरिका हेर्न सक्नुहुन्छ:
 • हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

डेटा पोर्टेबिलिटी

आफ्नो व्यक्तिगत डेटाको कपी इलेक्ट्रोनिक फर्म्याटमा उपलब्ध गराइदिने अधिकार र उक्त व्यक्तिगत डेटा अर्को पक्षको प्रयोगका लागि पठाउने अधिकार अनुरोध गर्नुहोस्

तपाईं हामीले सहमति वा सम्झौताको कार्यसम्पादनको कानुनी आधारमा तपाईंको जानकारी प्रयोग गरिरहेका बेला हामीलाई आफ्नो जानकारी पठाइदिन अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, Spotify ले सम्भव भएसम्म सबै अनुरोध पूरा गर्ने प्रयास गर्ने छ।

पोर्टेबिलिटीको अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराका बारेमा जानकारीका लागि, माथिको "प्रयोग गर्ने अनुमति" हेर्नुहोस्।

स्वचालित निर्णय लिने अधिकार लागू नहुने

प्रोफाइलिङलगायतका (यसमा निर्णयले कानुनी प्रभाव पार्छ वा समान रूपमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव प्रदान गर्दछ) स्वचालित निर्णय लिने प्रणालीमा मात्र आधारित निर्णयको उल्लङ्घन गर्ने (मानवको संलग्नताविनाका निर्णयहरू)

Spotify ले Spotify को सेवामा यस्तो प्रकारको स्वचालित निर्णय गर्ने काम गर्दैन।

सहमति फिर्ता लिने

हामीले तपाईंको व्यक्तिगत डेटा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा तपईंले जनाउनुभएको सहमति फिर्ता लिने।

Spotify ले सहमतिको कानुनी आधारमा तपाईंको व्यक्तिगत डेटा प्रयोग गर्दै छ भने तपाईं यसो गर्न सक्नुहुन्छ।

आफ्नो सहमति फिर्ता लिन तपाईं निम्न कार्य गर्न सक्नुहुन्छ:

उजुरी गर्ने अधिकार

कुनै प्रश्न वा समस्या भएमा गोपनीयता सुरक्षाका लागि स्विडेनी प्राधिकरण वा तपाईंको स्थानीय डेटा सुरक्षा प्राधिकरणलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

तपाईं यहाँ गई स्विडिस प्राधिकरणका विवरणहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ । तपाईं स्थानीय जानकारी संरक्षण प्राधिकरणको वेबसाइटमा जान पनि सक्नुहुन्छ।

अनुकूल पारिएका विज्ञापनसम्बन्धी सेटिङ

दर्शकको रुचि अनुकूल विज्ञापन देखाउने सुविधा भनेको के हो?

 • विज्ञापनहरू तपाईंका निम्ति अझ सान्दर्भिक होऊन् भन्नाका लागि विज्ञापनहरू तपाईंको रुचि अनुकूल बनाउन तपाईंको जानकारी प्रयोग गर्दा यस्तो हुन्छ। यसलाई दर्शकको रुचिमा आधारित विज्ञापन देखाउने सुविधा पनि भनिन्छ।
 • कुनै विज्ञापन साझेदारसँग तपाईंलाई कार मन पर्छ भन्ने कुरा दर्साउने जानकारी छ जस्तो कुरा रुचि अनुकूल विज्ञापनको उदाहरण हो। यसले हामीलाई तपाईंलाई कारसम्बन्धी विज्ञापनहरू देखाउन मद्दत गर्न सक्छ।

दर्शकको रुचि अनुकूल विज्ञापनिक सुविधा नियन्त्रण गर्ने तरिका:

 • तपाईं "रुचि अनुकूल विज्ञापन" अन्तर्गत रहेको आफ्नो खाताका गोपनीयतासम्बन्धी सेटिङ मा गई रुचि अनुकूल विज्ञापन सुविधा नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ।
 • तपाईंले भागको सोसम्बन्धी विवरणमा रहेको लिंक प्रयोग गरेर केही पोडकास्टहरूका हकमा दर्शकको रुचि अनुकूल विज्ञापनिक सुविधा नियन्त्रण गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सामग्री प्रदायकले सामग्रीको पैसा तिर्न पोडकास्टमा विज्ञापन हाल्दा विज्ञापनमा यो नियम लागू हुन्छ। Spotify नहुन सक्ने होस्टिङ प्रदायकले पोडकास्टसम्बन्धी यी सेटिङ मिलाउँछ।

तपाईंले आफ्ना गोपनीयतासम्बन्धी सेटिङमा गएर "रुचि अनुकूल पारिएको विज्ञापन" सुविधाको सदस्यता रद्द गर्नुभयो भने तपाईंले अझै पनि विज्ञापन देखाउन मिल्ने सेवाहरूमा विज्ञापनसम्बन्धी सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। लागू भएसम्म निःशुल्क सेवा विकल्प र सशुल्क विकल्पमा विज्ञापन (पोडकास्टमा विज्ञापन जस्ता) समावेश हुन्छन्। यस प्रकारको विज्ञापनिक सेवा तपाईंको दर्ता जानकारी र तपाईं हाल हाम्रा सेवाहरूमा के सुन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा आधारित हुन्छ। उदाहरणका लागि तपाईं पाककलासम्बन्धी पोडकास्ट सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं कुनै खाना प्रोसेसरसम्बन्धी विज्ञापन सुन्न सक्नुहुन्छ।

3 हामीले तपाईंका बारेमा सङ्कलन गर्ने व्यक्तिगत डेटा

यी तालिकाहरूले हामीले तपाईंबाट सङ्कलन र प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत जानकारीका कोटीहरू निर्धारण गर्दछन्।

तपाईंले Spotify सेवामा साइन अप गर्दा
वा तपाईंले आफ्नो खाता अपडेट गर्दा सङ्कलन गरिएको

कोटी

विवरण

प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी

हामीलाई तपाईंको Spotify खाता बनाउन चाहिने र तपाईंलाई Spotify प्रयोग गर्न दिने व्यक्तिगत डेटा।

सङ्कलन र प्रयोग गरिने डेटाको प्रकार तपाईंसँग भएको सेवाको विकल्पको प्रकारमा निर्भर गर्दछ। यो कुरा तपाईं आफ्नो खाता कसरी बनाउनुहुन्छ, तपाईं कुन देशमा हुनुहुन्छ र तपाईं साइन इन गर्नका निम्ति तेस्रो पक्ष सेवाहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा पनि निर्भर गर्दछ। यसमा तपाईंका निम्न जुरा समावेश हुन सक्छन्:

 • प्रोफाइल नाम
 • इमेल ठेगाना
 • पासवर्ड
 • फोन नम्बर
 • जन्म मिति
 • लिङ्ग
 • ठेगाना (तल गई थप विवरण हेर्नुहोस्)
 • देश
 • विश्वविद्यालय/कलेज (Spotify प्रिमियम विद्यार्थीका लागि)

हामी यीमध्ये केही जानकारी तपाईंबाट प्राप्त गर्छौं जस्तै, साइन अप फारम वा खाताको पेजबाट।

हामी यीमध्ये केही जानकारी तपाईंको डिभाइसबाट पनि सङ्कलन गर्छौं जस्तै, देश वा क्षेत्र। हामीले यो जानकारी कसरी सङ्कलन र प्रयोग गर्छौं भन्ने कुराका बारेमा थप जानकारी चाहिएमा प्रयोग गरिने जानकारीको कोटीअन्तर्गत रहेको "तपाईंको सामान्य (सटीक नभएको) लोकेसन" हेर्नुहोस्।

सडक ठेगानासम्बन्धी जानकारी

हामी निम्न कारणहरूका लागि तपाईंको सडक ठेगाना माग्न र प्रयोग गर्न सक्छौं:

 • सेवाको विकल्पका लागि योग्यताको जाँच गर्न
 • कानुनबमोजिम सूचनाहरू प्रदान गर्न
 • सहायताका विकल्पहरू प्रदान गर्न
 • बिलिङ र कर प्रशासनका लागि
 • तपाईंले अनुरोध गर्नुभएका भौतिक सामान वा उपहारहरू उपलब्ध गराउन

केही अवस्थाहरूमा हामी Google नक्सा जस्ता तेस्रो पक्षीय एप प्रयोग गरी तपाईंलाई आफ्नो ठेगाना पुष्टि गर्न सक्छौँ।

तपाईंले गर्ने Spotify सेवाको प्रयोगमार्फत सङ्कलन गरिएको

वर्गहरू

विवरण

प्रयोगसम्बन्धी जानकारी

तपाईंले Spotify सेवा चलाउँदा वा प्रयोग गर्दा तपाईंका बारेमा सङ्कलन र प्रयोग गरिएको व्यक्तिगत डेटा।

यसमा निम्न खण्डहरूमा सूचीबद्ध गरिएका केही प्रकारका जानकारीहरू समावेश छन्।

तपाईं Spotify कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुराका बारेमा जानकारी

उदाहरणमा निम्न कुरा पर्छ:


 • तपाईंले प्रयोग गर्ने Spotify सेवाको विकल्पका बारेमा जानकारी
 • Spotify सेवामा तपाईंले गर्नुभएका कार्यहरू (जस्तै, मिति र समय), जस्तै:
  • खोजी गर्न प्रयोग गरिएका किवर्डहरू
  • विगतमा सुनेका गीतहरू
  • तपाईंले सिर्जना गर्ने प्लेलिस्टहरू
  • तपाईंको लाइब्रेरी
  • ब्राउजिङ इतिहास
  • खातासम्बन्धी सेटिङ
  • Spotify का अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग गरिएका अन्तरक्रियाहरू
  • Spotify सेवाको सम्बन्धमा तपाईंले गर्ने तेस्रो पक्ष सेवा, डिभाइस र एपहरूको प्रयोग
 • तपाईंले गर्ने Spotify सेवाको प्रयोगका आधारमा तपाईंको रुचि र प्राथमिकताहरूको अनुमान (अर्थात, हाम्रो बुझाइ)
 • प्रतियोगिता वा स्विपस्टेक जस्ता Spotify का प्रवर्धनहरूमा भाग लिँदा तपाईंले प्रदान गर्ने सामग्री
 • तपाईंले Spotify सेवाको जुनसुकै भागमा पोस्ट गर्ने सामग्री। उदाहरणका लागि: फोटो, अडियो, टेक्स्ट, शीर्षक, विवरण, कुराकानी र अन्य प्रकारका सामग्रीहरू

तपाईंको प्राविधिक जानकारी

उदाहरणमा निम्न कुरा पर्छ:

 • URL सम्बन्धी जानकारी
 • अनलाइन पहिचानकर्ताहरू, जस्तै कुकी डेटा र IP ठेगानाहरू
 • तपाईंले प्रयोग गर्ने डिभाइसहरूका बारेमा जानकारी, जस्तै:
  • डिभाइसका आइडीहरू
  • नेटवर्क कनेक्सनको प्रकार (जस्तै, वाइ-फाई, 4G, LTE, ब्लुटुथ)
  • प्रदायक
  • नेटवर्क र डिभाइसको कार्यसम्पादन
  • ब्राउजरको प्रकार
  • भाषा
  • डिजिटल अधिकारहरू व्यवस्थापन गर्न दिने जानकारी
  • अपरेटिङ सिस्टम
  • Spotify एपको संस्करण
 • हामीलाई तेस्रो पक्ष डिभाइस र एपहरू पत्ता लगाउन र तिनमा कनेक्ट गर्न सक्षम पार्ने जानकारी। यो जानकारीका उदाहरणहरूमा डिभाइसको नाम, डिभाइसका आइडेन्टिफायर, ब्रान्ड र संस्करणहरू हुन्। तेस्रो पक्ष डिभाइस र एपका उदाहरणहरू यस प्रकार छन्:
  • Spotify नेटवर्कमा कनेक्ट गर्न सक्ने तपाईंको वाइफाई नेटवर्कमा कनेक्ट भएका डिभाइसहरू (जस्तै, स्पिकरहरू)
  • ब्लुटुथ,प्लगइन र इन्स्टलेसनमार्फत कनेक्ट गर्दा तपाईंको अपरेटिङ सिस्टमले उपलब्ध गराउने डिभाइसहरू
  • उक्त एप तपाईंको डिभाइसमा इन्स्टल गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने Spotify का साझेदार एपहरू

तपाईंको सामान्य (सटीक होइन) लोकेसन

तपाईंको सामान्य लोकेसनमा देश, क्षेत्र वा प्रदेश समावेश हुन्छन्। हामी प्राविधिक जानकारीबाट यो कुरा सिक्न सक्छौँ (जस्तै, तपाईंको IP ठेगाना, तपाईंको डिभाइसको भाषा सेटिङ) वा भुक्तानी मुद्रा।

हामीलाई निम्न प्रयोजनका लागि यसको आवश्यक्ता पर्छ:

 • Spotify सेवामा सामग्रीका मालिकहरूसँगका हाम्रा सम्झौताहरूमा भौगोलिक मापदण्डहरू पूरा गर्न
 • तपाईलाई सान्दर्भिक सामग्री र विज्ञापनहरू उपलब्ध गराउन

तपाईंको डिभाइसको सेन्सर डेटा

यो जानकारी चाहिने Spotify सेवाका सुविधाहरू प्रदान गर्नु परेमा मोसन जनरेटेड वा ओरियन्टेसन जनरेटेड मोबाइल सेन्सर जानकारी। यो तपाईं चल्ने तरिका वा तपाईंले आफ्नो डिभाइस समात्ने तरिकाका बारेमा तपाईंको डिभाइसले सङ्कलन गरेको जानकारी हो।

तपाईंले हामीलाई दिन सक्ने अतिरिक्त डेटा

वर्गहरू

विवरण

भ्वाइस डेटा

तपाईंको बजारमा भ्वाइस सुविधाहरू उपलब्ध भएमा र तपाईंले ती सुविधाहरू प्रयोग गर्ने विकल्प रोजेमा हामी भ्वाइस डेटा प्रयोग तथा सङ्कलन गर्छौँ। भ्वाइस डेटा भनेका तपाईंको आवाजका अडियो रेकर्डिङ र ती रेकर्डिङहरूका ट्रान्सक्रिप्ट हुन्।

विभिन्न भ्वाइस सुविधाहरूले कसरी काम गर्छन् र तपाईं ती सुविधाहरू कसरी नियन्त्रण र अफ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराका बारेमा थप जानकारीका लागि हाम्रो भ्वाइस कन्ट्रोलसम्बन्धी नीति हेर्नुहोस् ।

भुक्तानी र खरिदसम्बन्धी डेटा

तपाईंले Spotify बाट कुनै कुरा खरिद गर्नुभयो वा सशुल्क सेवाको विकल्प वा ट्रायलका लागि साइन अप गर्नुभयो भने हामीले तपाईंको भुक्तानीसम्बन्धी जानकारी प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ।

सङ्कलन र प्रयोग गरिने सटीक व्यक्तिगत डेटा भुक्तानी विधिअनुसार फरक-फरक हुन्छ। यसमा निम्नलगायतका जानकारी समावेश हुन्छ:

 • नाम
 • जन्म मिति
 • भुक्तानी विधि प्रकारको (जस्तै, क्रेडिट वा डेबिट कार्ड)
 • डेबिट वा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने कार्डको प्रकार, म्याद सकिने मिति र तपाईंको कार्ड नम्बरका निश्चित अङ्कहरू
  टिपोट: सुरक्षाका लागि, हामी कहिल्यै तपाईंको पूरा कार्ड नम्बर भण्डारण गर्दैनौँ
 • जिप/हुलाक कोड
 • मोबाइल नम्बर
 • तपाईंले विगतमा गरेको खरिद र भुक्तानीको विवरण

सर्वेक्षण र अनुसन्धानसम्बन्धी डेटा

तपाईंले कुनै सर्वेक्षणमा प्रतिक्रिया दिँदा वा प्रयोगकर्ता अनुसन्धानमा भाग लिँदा, हामी तपाईंले उपलब्ध गराउने व्यक्तिगत डेटा सङ्कलन र प्रयोग गर्दछौँ।

हामी माथि उल्लेख गरिएका केही जानकारी तेस्रो पक्षबाट प्राप्त गर्छौँ। तलको तलिकाले ती तेस्रो पक्षका कोटीहरूका बारेमा वर्णन गर्छ।

हामीले तपाईंको जानकारी प्राप्त गर्ने तेस्रो पक्ष स्रोतहरू

तेस्रो पक्षहरूका कोटीहरू

विवरण

जानकारीका कोटीहरू

प्रमाणीकरणसम्बन्धी साझेदारहरू

तपाईंले अर्को सेवा प्रयोग गरी Spotify को सेवामा दर्ता गर्नुभयो वा लग इन गर्नुभयो भने उक्त सेवाले हामीलाई तपाईंको जानकारी पठाउने छ। यो जानकारीका सहायताले हाम्रो सेवामा तपाईंको खाता बनाइन्छ।

प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी

तपाईंले आफ्नो Spotify खातामा कनेक्ट गर्ने तेस्रो पक्ष एप, सेवा र डिभाइसहरू

तपाईंले आफ्नो Spotify खाता कुनै तेस्रो पक्ष एप, सेवा वा डिभाइसमा कनेक्ट गर्नुभएका खण्डमा हामी ती एप, सेवा वा डिभाइसबाट जानकारी सङ्कलन वा प्रयोग गर्न सक्छौँ। समायोजन गर्ने कार्य सम्भव बनाउन ती जानकारी सङ्कलन गरिन्छ।

यी तेस्रो पक्ष एप, सेवा वा डिभाइसमा निम्न कुरा समावेश हुन सक्छन्:

 • निम्नलगायतका
 • सोसल मिडिया डिभाइसहरू:
  • अडियो (जस्तै, स्पिकर र हेडफोन)
  • स्मार्ट घडीहरू
  • टेलिभिजनहरू
  • मोबाइल फोन र ट्याब्लेटहरू
  • अटोमेटिभ (जस्तै, कारहरू)
  • भ्वाइस एसिस्टेन्ट जस्ता गेम कन्सोल
 • भ्वाइस सहायक वा सामग्रीका प्लेटफर्म जस्ता सेवा वा प्लेटफर्महरू


हामीले निश्चित तेस्रो पक्षहरूबाट तपाईंको जानकारी सङ्कलन गर्नुअघि हामी तपाईंको अनुमति माग्ने छौँ।

प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी

प्रयोगसम्बन्धी जानकारी

प्राविधिक सेवाका साझेदारहरू

हामी हामीलाई निश्चित जानकारी उपलब्ध गराउने प्राविधिक सेवा साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्छौं। यसमा IP ठेगाना सटीक नरेका लोकेसनसम्बन्धी जानकारी (जस्तै, देश वा क्षेत्र, सहर, प्रदेश) सँग मिलाउने कुरा समावेश हुन्छ।

यसले Spotify लाई Spotify को सेवा, सामग्री र सुविधाहरू प्रदान गर्न सम्भव बनाउँछ।

हामी प्रयोगकर्ताका खाताहरू सुरक्षित राख्न हामीलाई मद्दत गर्ने सुरक्षा सेवा प्रदायकहरूसँग पनि मिलेर काम गर्छौँ।

प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी

प्रयोगसम्बन्धी जानकारी

भुक्तानी साझेदार र व्यापारीहरू

तपाईंले तेस्रो पक्षमार्फत (जस्तै, टेलिकम सेवा प्रदायक) वा बीजकका माध्यमबाट भुक्तानी गर्न चाहेका खण्डमा हामी हाम्रा भुक्तानी साझेदारहरूबाट जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ।

यसले हामीलाई निम्न कार्य गर्ने अनुमति दिन्छ:

 • आफ्ना बीजकहरू पठाउन
 • आफ्नो भुक्तनी प्रक्रिया अघि बढाउन
 • तपाईं आफूले खरिद गरेको कुरा प्राप्त गर्न

हामीले तपाईंलाई व्यापारीको साइटमा लगेका खण्डमा हामी तपाईंको खरिदसँग सम्बन्धित व्यापारीबाट जानकारी प्राप्त गर्छौँ। उदाहरणका लागि, हामी तपाईंलाई तेस्रो पक्षको प्लेटफर्ममा कलाकारको व्यापारिक सामानको स्टोर वा तेस्रो पक्षको टिकट प्रदान गर्ने वेबसाइटमा लैजान सक्छौँ।

हामीले यो जानकारी प्राप्त गर्‍यौँ भने हामी निम्न कार्य गर्न सक्छौँ:

 • हामीलाई पाउने कमिसनको हिसाब गर्न
 • यी व्यापारी साझेदारहरूसँग रहेको हाम्रो साझेदारीको प्रभावकारिताको विश्लेषण गर्नुहोस्
 • तपाईंका रुचिहरू बुझ्न

भुक्तानी र खरिदसम्बन्धी डेटा

विज्ञापनिक र मार्केटिङ साझेदारहरू

हामी निश्चित विज्ञापनिक वा मार्केटिङ साझेदारहरूबाट सन्दर्भहरू प्राप्त गर्छौँ। यी सन्दर्भहरू भनेका तपाईंका रूचि र प्राथमिकतासम्बन्धी साझेदारहरूको बुझाइ हुन्।

यसले हामीलाई थप सान्दर्भिक विज्ञापन र मार्केटिङ प्रदान गर्न दिन्छ।

प्रयोगसम्बन्धी जानकारी

अधिनमा रहेका कम्पनीहरू

हामी हाम्रो अधिनमा रहेका कम्पनीहरूबाट तपाईंसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ। हाम्रा सेवा, उत्पादन र उपलब्ध अफरहरूको गुणस्तर अझ राम्रो बनाउन तपाईंसम्बन्धी जानकारी सङ्कलन गरिन्छ।

प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी

प्रयोगसम्बन्धी जानकारी

तपाईंले Spotify मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुभयो र लग आउट गरिएको प्रयोगकर्ता अनुभव प्रयोग गरेर Spotify चलाई हेर्नुभयो भने हामी प्रयोगसम्बन्धी डेटासहित तपाईंले गर्ने Spotify को सेवाको प्रयोगका बारेमा सीमित जानकारी सङ्कलन गर्ने छौँ। हामी तपाईं यो सेवा कसरी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न यसो गर्छौँ। हामी तपाईंलाई सही सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि यसो गर्छौँ, जस्तै, तपाईंको देश वा क्षेत्रका आधारमा। तपाईंले हाम्रो सेवाको पूर्ण अनुभव लिनका लागि Spotify खाता बनाउने निर्णय गर्नुभयो भने हामी यो डेटा तपाईंको Spotify खाताको डेटासँग संयोजन गर्ने छौँ।

4 हामीले तपाईंको व्यक्तिगत डेटा प्रयोग गर्नुको उद्देश्य

तलको तालिकामा निम्न कुरा निर्धारण गरिएको छ:

 • हामीले तपाईंको व्यक्तिगत डेटा प्रयोग गर्नुको उद्देश्य
 • डेटा संरक्षण कानुनअन्तर्गत हरेक उद्देश्यका लागि हाम्रो कानुनी औचित्यलाई (हरेकलाई " कानुनी आधार " भनिन्छ)
 • हामीले हरेक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत जानकारीका कोटीहरू। खण्ड 3 "हामीले सङ्कलन गर्ने तपाईंका बारेमा व्यक्तिगत जानकारी" मा गई यी कोटीहरूका बारेमा थप जानकारी हेर्नुहोस्।

तपाईंलाई उक्त तालिका बुझ्न मद्दत गर्ने हरेक "कानुनी आधार" को सामान्य स्पष्टीकरण यहाँ दिइएको छ:

 • सम्झौताको कार्यसम्पादन: Spotify (वा तेस्रो पक्ष) लाई निम्न उद्देश्यका लागि तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी प्रयोग गर्नु परेमा:
  • तपाईंसँगको सम्झौताअन्तर्गत रहेका दायित्वहरूको पालना गर्न। यसमा तपाईंलाई Spotify सेवा प्रदान गर्नेसम्बन्धी प्रयोगका सर्तहरूअन्तर्गत Spotify का दायित्वहरू समावेश छन्, वा
  • तपाइँसँगको नयाँ सम्झौता सुरु हुनुअघि नै जानकारी पुष्टि गर्न।
 • वैध हित: Spotify वा तेस्रो पक्षले तपाईं र Spotify का अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई पर्न सक्ने सम्भावित जोखिमहरूको मनन गरी आवश्यक रूपमा र न्यायोचित तरिकाले तपाईंको व्यक्तिगत डेटा एक निश्चित तरिकामा प्रयोग गर्न चाहेमा। उदाहरणका लागि, सबै प्रयोगकर्ताहरूका लागि Spotify को सेवा सुधार गर्न तपाईंको प्रयोगसम्बन्धी डेटा प्रयोग। तपाईं कुनै खास औचित्य बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
 • सहमति: कुनै निश्चित प्रयोजनका लागि Spotify ले तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी प्रयोग गर्नु पर्ने भएकाले तपाईंलाई Spotify को व्यक्तिगत जानकारी प्रयोग नीतिमा स्पष्ट सहमति दिन लगाउँदा।
 • कानुनी दायित्वहरूको पालना: Spotify ले कानुनको पालना गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा तपाईंको व्यक्तिगत डेटा प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा।
तपाईंको व्यक्तिगत डेटा प्रयोग गर्नुको उद्देश्य
उक्त उद्देश्यलाई अनुमति दिने कानुनी आधार उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिने व्यक्तिगत डेटाका कोटीहरू

हामीले तपाईंसँग गरेको सम्झौताअनुसार Spotify सेवा प्रदान गर्न। हामीले Spotify सेवा भनेर के भन्न खोजेका हौँ जान्न खण्ड 1 "यो नीतिका बारेमा" हेर्नुहोस्।

उदाहरणका लागि हामीले निम्न उद्देश्यका लागि तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी प्रयोग गर्दा:

 • तपाईंका लागि खाता सेट अप गर्न
 • तपाईंको खाता पर्सनलाइज गर्न वा
 • तपाईंले आफ्नो डिभाइसमा Spotify एप डाउनलोड गर्दा Spotify एपलाई जानकारी उपलब्ध गराउन

सम्झौताको कार्यसम्पादन

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • सडक ठेगानासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी
 • भ्वाइस डेटा
 • भुक्तानी र खरिदसम्बन्धी डेटा

Spotify Service का थप सेवाहरू उपलब्ध गराउन।

उदाहरणका लागि, तपाईं Spotify सामग्रीको लिंक अरू कसैसँग सेयर गर्न सक्नुहोस् भन्नाका लागि हामीले तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी प्रयोग गर्दा।

वैध हित

हाम्रा वैध लक्ष्यहरूमा निम्न कुरा समावेश हुन्छन्:

 • Spotify सेवा चलिरराख्न र कार्यात्मक राख्न र क्रियाशील बनाइराख्न र
 • प्रयोगकर्ताहरूलाई Spotify सेवा हेर्न र प्रयोग गर्ने अनुमति दिन
 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • सडक ठेगानासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी
 • भ्वाइस डेटा
 • भुक्तानी र खरिदसम्बन्धी डेटा

Spotify सेवाका निश्चित अतिरिक्त स्वैच्छिक सेवाहरू उपलब्ध गराउन। हामी यस्तो अवस्थामा स्पष्ट रूपमा तपाईंको सहमति माग्छौँ।

सहमति

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी
 • सर्वेक्षण र अनुसन्धानसम्बन्धी डेटा
 • भुक्तानी र खरिदसम्बन्धी डेटा

Spotify सेवामा भएका समस्याहरू बुझ्न, निदान गर्न, समस्या निवारण गर्न र समाधान गर्न।

उदाहरणका लागि हामीले निम्न उद्देश्यका लागि तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी प्रयोग गर्छौँ:

 • तपाईंले ग्राहक सेवा विभागमा सम्पर्क गर्दा तपाईंका म्यासेजहरूको प्रतिक्रिया दिन
 • त्रुटि वा अन्य समस्याको सङ्केत गर्न सक्ने हाम्रा लगहरूमा रहेका असामान्य जानकारी वा व्यवहार पत्ता लगाउन वा
 • अनाधिकृत प्रयोगकर्ताहरू पत्ता लगाउन र तिनलाई रोक्न खाताहरूको जाँच गर्न र पुष्टि गर्न

सम्झौताको कार्यसम्पादन

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी

Spotify सेवामा नयाँ सुविधा, प्रविधि र सुधारहरूको मूल्याङ्कन र विकास गर्न।

उदाहरणका लागि:

 • हामी हाम्रा पर्सनलाइज गरिएका सिफारिसका एल्गोरिदमको विकास गर्न र तिनमा सुधार गर्न व्यक्तिगत जानकारी प्रयोग गर्छौं
 • हामी हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूले कुनै विशेष नयाँ सुविधामा कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछन् भन्ने कुराको विश्लेषण गर्छौँ र हामीले त्यसमा कुनै परिवर्तन गर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराको विश्लेषण गर्छौँ

वैध हित

यहाँ हाम्रा वैध चासोहरू भनेका हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूका लागि उत्पादन र सेवाहरूमा सुधार गर्नेलगायतका विषयहरू हुन्।

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी
 • भ्वाइस डेटा
 • सर्वेक्षण र अनुसन्धानसम्बन्धी डेटा

मार्केटिङ वा विज्ञापनिक उद्देश्यका लागि कानुनी आधारमा हामीले तपाईंको सहमति लिनु परेमा।

उदाहरणका लागि हामीले तपाईंका रुचिहरू बुझ्न कुकीहरू प्रयोग गर्दा वा इमेलमार्फत गरिने मार्केटिङका लागि कानुनी मापदण्डअनुसार सहमति लिनु परेमा।

सहमति

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी
 • सर्वेक्षण र अनुसन्धानसम्बन्धी डेटा

कानुनी मापदण्डअनुसार सहमति लिन आवश्यक नपर्ने मार्केटिङ, प्रवर्धन र विज्ञापनिक अन्य उद्देश्यहरूका लागि।

उदाहरणका लागि, हामीले विज्ञापनिक सेवा तपाईंको रुचिअनुसार बनाउन तपाईंको व्यक्तिगत डेटा प्रयोग गर्दा।

वैध हित

यहाँ हाम्रा वैध चासोहरू भनेका हामीले धेरैभन्दा धेरै सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकौँ भन्नाका लागि Spotify सेवालाई रकम प्रदान गर्न विज्ञापन प्रयोग गर्नेलगायतका विषयहरू हुन्।

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी
 • सर्वेक्षण र अनुसन्धानसम्बन्धी डेटा

हामीले पालना गर्नु पर्ने कानुनी दायित्व पूरा गर्न।

यो दायित्व निम्नअनुसारको हुन सक्छ:

 • तपाईं हुनुभएको देश / क्षेत्रको कानुनअन्तर्गतको दायित्व
 • स्विडेनी कानुन (हाम्रो मुख्यालय स्वीडेनमा भएका कारणले) वा
 • हामीले पालना गर्नु पर्ने EU कानुन

उदाहरणका लागि, हामीलाई तपाईंको उमेर पुष्टि गर्नका लागि चाहिएका आवस्थामा तपाईंको जन्म मिति प्रयोग गर्दा।

कानुनी दायित्वहरूको पालना

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • सडक ठेगानासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी
 • भ्वाइस डेटा
 • भुक्तानी र खरिदसम्बन्धी डेटा
 • सर्वेक्षण र अनुसन्धानसम्बन्धी डेटा

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, अदालत वा अन्य सक्षम निकायले गरेका अनुरोधको पालना गर्न।

कानुनी दायित्व र वैध लक्ष्यहरूको पालना


यहाँ हाम्रा वैध चासोहरू भनेका कानुन कार्यान्वयन अधिकारीहरूलाई गम्भीर अपराध रोक्न वा पत्ता लगाउन मद्दत गर्नेलगायतका विषयहरू हुन्।

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • सडक ठेगानासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी
 • भ्वाइस डेटा
 • भुक्तानी र खरिदसम्बन्धी डेटा
 • सर्वेक्षण र अनुसन्धानसम्बन्धी डेटा

तेस्रो पक्षहरूसँग गरिएका सम्झौतामा भएका दायित्वहरू पूरा गर्न।

उदाहरणका लागि, हामीले Spotify का अधिकारवाहकसँग गरेको सम्झौताका कारण हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूले सुनेका सामग्रीको विवरणका बारेमा छद्मनामकरण गरिएको जानकारी उपलब्ध गराउँदा।

वैध हित

हाम्रा वैध लक्ष्यहरूमा निम्न कुरा समावेश हुन्छन्:

 • हामी Spotify सेवा प्रदान गर्न सकौँ भन्नाका लागि कलाकारहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध कायम राख्ने
 • उही कारणका लागि अन्य तेस्रो पक्षहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध कायम राख्ने
 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी
 • भ्वाइस डेटा
 • भुक्तानी र खरिदसम्बन्धी डेटा

बौद्धिक सम्पत्ति चोरी र अनुपयुक्त सामग्रीका सम्बन्धमा गरिका रिपोर्टहरूमा उपयुक्त कारबाही गर्न।

वैध हित

यहाँ हाम्रा वैध चासोहरू भनेका बौद्धिक सम्पत्ति र मौलिक सामग्रीको संरक्षण गर्नेलगायतका विषयहरू हुन्।

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी
 • भ्वाइस डेटा
 • भुक्तानी र खरिदसम्बन्धी डेटा

कानुनी दाबीहरू स्थापना गर्न, अभ्यास गर्न वा रक्षा गर्न।

उदाहरणका लागि, हामी मुद्दामा जोडिएका छौँ र हामीले हाम्रा वकिलहरूलाई उक्त कानुनी मुद्दाका सम्बन्धमा जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने भएका खण्डमा।

वैध हित

हाम्रा वैध लक्ष्यहरूमा निम्न कुरा समावेश हुन्छन्:

 • कानुनी सल्लाह प्राप्त गर्न
 • कानुनी कारबाहीहरूमा हामी, हाम्रा प्रयोगकर्ता वा अन्यलाई सुरक्षित राख्न
 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • सडक ठेगानासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी
 • भ्वाइस डेटा
 • भुक्तानी र खरिदसम्बन्धी डेटा
 • सर्वेक्षण र अनुसन्धानसम्बन्धी डेटा

व्यापार योजना, रिपोर्टिङ र पूर्वानुमान सञ्चालन गर्न।

उदाहरणका लागि, हामीले हाम्रा उत्पादन र सुविधाहरू नयाँ स्थानहरूमा सुरु गर्ने योजना बनाउनका लागि देशमा नयाँ साइन अपहरूको सङ्ख्या जस्ता प्रयोगकर्तासम्बन्धी समग्र जानकारी जानकारी हेर्छौँ।

वैध हित

यहाँ हाम्रा वैध चासोहरू भनेका हामी हाम्रो व्यवसाय सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिराख्न सकौँ भन्नाका लागि अनुसन्धान गर्ने र योजना बनाउनेलगायतका विषयहरू हुन्।

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी
 • भुक्तानी र खरिदसम्बन्धी डेटा

तपाईंको भुक्तनी प्रक्रिया अघि बढाउन

उदाहरणका लागि, तपाईं Spotify को सदस्यता खरिद गर्न सक्नुहोस् भन्नाका लागि हामीले तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी प्रयोग गर्दा।

सम्झौताको कार्यसम्पादन र सहमति

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • भुक्तानी र खरिदसम्बन्धी डेटा
 • सडक ठेगानासम्बन्धी जानकारी

ठगी पत्ता लगाउन र रोक्न।

उदाहरणका लागि, Spotify सेवा छलपूर्ण तरिकाले प्रयोग गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरा जाँच्न हामीले प्रयोगसम्बन्धी जानकारी विश्लेषण गर्दा।

वैध हित

यहाँ हाम्रा वैध चासोहरू भनेका Spotify सेवा र हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूलाई ठगी र गैर-कानूनी क्रियाकलापबाट सुरक्षित राख्नेलगायतका विषयहरू हुन्।

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • सडक ठेगानासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी
 • भुक्तानी र खरिदसम्बन्धी डेटा

अनुसन्धान र सर्वेक्षणहरू सञ्चालन गर्न।

उदाहरणका लागि, हामीले प्रतिक्रिया माग्नका लागि हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूलाई सम्पर्क गर्दा।

वैध हित

यहाँ हाम्रा वैध चासोहरू भनेका प्रयोगकर्ताले Spotify सेवाका बारेमा के सोच्छन् र कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्नेलगायतका विषयहरू हुन्।

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी
 • भ्वाइस डेटा
 • सर्वेक्षण र अनुसन्धानसम्बन्धी डेटा

हामी कानुनी आधारमा न्यायिक हितलाई मान्यता नदिइने क्षेत्रहरूमा करारगत आवश्यकता वा सहमतिमा भर पर्छौँ।

5. तपाईंको व्यक्तिगत डेटा सेयर गर्ने

यो खण्डमा Spotify सेवाको प्रयोगमार्फत सङ्कलन वा सिर्जना गरिएको व्यक्तिगत जानकारी कसले प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा निर्धारण गरिन्छ।

सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध जानकारी

निम्न व्यक्तिगत जानकारी सधैँ Spotify सेवामा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने छ (तपाईंले ब्लक गर्नुभएका प्रयोगकर्ताबाहेक):

 • तपाईंको प्रोफाइल नाम
 • तपाईंको प्रोफाइल फोटो
 • तपाईंका सार्वजनिक प्लेलिस्टहरू
 • तपाईंले Spotify सेवामा पोस्ट गर्ने अन्य सामग्री र सम्बन्धित कुनै पनि शीर्षक, विवरण र फोटो
 • तपाईंले Spotify सेवामा फलो गर्ने व्यक्ति
 • तपाईंलाई Spotify सेवामा फलो गर्ने व्यक्ति

तपाईं वा अर्का प्रयोगकर्ताले सोसल मिडिया वा म्यासेजिङ प्लेटफर्मलगायतका तेस्रो पक्ष सेवाहरूमा भएका निश्चित जानकारी सेयर गर्न सक्छन्। यसमा निम्न कुरा समावेश हुन्छन्:

 • तपाईंको प्रोफाइल
 • तपाईंले Spotify मा पोस्ट गर्ने सबै सामग्री र उक्त सामग्रीसम्बन्धी विवरणहरू
 • तपाईंका प्लेलिस्ट र सम्बन्धित कुनै पनि शीर्षक, विवरण र फोटोहरू

सेयर गर्ने यो कार्य सञ्चालन हुँदा तेस्रो पक्ष सेवाले आफना सेवाहरूलाई सहायता प्रदान गर्न यसको कपी भण्डारण गर्न सक्छन्।

तपाईंले सेयर गर्न चाहन सक्ने व्यक्तिगत डेटा

हामी निम्न जानकारी तलको तालिकामा उल्लेख गरिएका व्यक्ति/प्लेटफर्मसँग मात्र सेयर गर्छौँ:

 • तपाईंले Spotify Service को कुनै सुविधा, तेस्रो पक्षीय एप, सेवा वा डिभाइस प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुभएको अवस्थामा तपाईंलाई सो काम गर्न सक्षम पार्न हामीले तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी सेयर गर्नु पर्ने हुन्छ।
 • तपाईंले अन्य तरिकाले हामीलाई व्यक्तिगत डेटा सेयर गर्ने अनुमति दिएमा। उदाहरणका लागि, तपाईं Spotify सेवामा उपयुक्त सेटिङ चयन गरेर वा आफ्नो सहमति जनाएर यसो गर्न सक्नुहुन्छ
प्रापकका कोटीहरू
तपाईंले सेयर गर्न चाहन सक्ने डेटाका कोटीहरू सेयर गर्नुको कारण

तपाईंले आफ्नो Spotify खातामा कनेक्ट गर्ने तेस्रो पक्ष एप, सेवा र डिभाइसहरू

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी

तपाईंको Spotify खाता कनेक्ट गर्न वा तपाईं तेस्रो पक्ष एप, सेवा वा डिभाइसहरूमा कनेक्ट गरेर Spotify सेवा प्रयोग गर्न पाउनुहोस् भन्नाका लागि।

त्यस्ता तेस्रो पक्ष एप, सेवा र डिभाइसका उदाहरणहरूमा निम्न कुरा समावेश हुन्छन्:

 • सामाजिक मिडिया एपहरू
 • स्पिकर डिभाइसहरू
 • टेलिभिजनहरू
 • अटोमेटिभ प्लेटफर्महरू
 • भ्वाइस एसिस्टेन्ट

तपाईं आफ्नो खाताको "एपहरू" अन्तर्गत थुप्रै तेस्रो पक्ष कनेक्सनहरू हेर्न र तिनलाई हटाउन सक्नुहुन्छ।

ग्राहक सेवा विभागको समुदाय

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी

तपाईं Spotify को ग्राहक सेवा विभागको समुदायको सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहोस् भन्नका लागि ।

तपाईंले Spotify को ग्राहक सेवा विभागको समुदायमा खाता दर्ता गर्दा हामी तपाईंलाई प्रोफाइल नाम बनाउन लगाउने छौँ। यो नाम Spotify को सहायता टोलीको समुदाय प्रयोग गर्ने सबै जनालाई सार्वजनिक रूपमा देखाइने छ। हामी तपाईंले पोस्ट गर्ने सबै प्रश्न वा कमेन्टहरू पनि देखाउने छौँ।

Spotify का अन्य प्रयोगकर्ताहरू

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी
 • भ्वाइस डेटा

तपाईंले गर्ने Spotify सेवाको प्रयोगसम्बन्धी जानकारी Spotify का अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग सेयर गर्न। यसमा तपाईंलाई Spotify मा फलो गर्ने व्यक्तिहरू पर्न सक्छन्।

उदाहरणका लागि, तपाईं 'सोसल' सेटिङअन्तर्गत आफूले हालसालै प्ले गरेका कलाकार र तपाईंको प्रोफाइलमा रहेका प्लेलिस्टहरू सेयर गर्ने विकल्प रोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईं अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग मिलेर साझा प्लेलिस्ट सिर्जना गर्न वा कुनै प्लेलिस्टमा सामेल हुन पनि सक्नुहुन्छ। साझा प्लेलिस्टहरूले तपाईंले सुनिरहेका सामग्रीका आधारमा सामाजिक सिफारिसहरू प्रदान गर्छन्।

कलाकार र रेकर्डका लेबलहरू

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी

कलाकारहरू, रेकर्ड लेबल वा अन्य साझेदारहरूबाट समाचार वा प्रवर्धनात्मक अफरहरू प्राप्त गर्न।

तपाईं यस उद्देश्यका लागि आफ्नो प्रयोगसम्बन्धी जानकारी सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं जुनसुकै बेला आफ्नो विचार बदल्न र सहमति सहमति फिर्ता लिन सक्नु हुने छ

हामीले सेयर गर्न सक्ने जानकारी

हामी कसलाई र किन सेयर गर्छौँ भन्ने कुराका विवरण प्राप्त गर्न यो तालिका हेर्नुहोस्।

प्रापकका कोटीहरू
डेटाका कोटीहरू सेयर गर्नुको कारण

सेवा प्रदायकहरू

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • सडक ठेगानासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी
 • भ्वाइस डेटा
 • भुक्तानी र खरिदसम्बन्धी डेटा
 • सर्वेक्षण र अनुसन्धानसम्बन्धी डेटा

तिनले Spotify मा आफ्ना सेवाहरू उपलब्ध गराउन सकून् भन्नाका लागि।

यी सेवा प्रदाकहरूमा हामीले निम्न उद्देश्यले खटाएका सेवा प्रदायकहरू समावेश छन्:

 • ग्राहक सेवा प्रदान गर्न
 • हामीले Spotify सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक पूर्वाधारहरू सञ्चालन गर्न
 • हाम्रो प्रणाली र सेवाहरूको संरक्षण र सुरक्षा गर्न मद्दत गर्न (जस्तै, Google को reCAPTCHA)
 • Spotify को (र हाम्रा साझेदारहरूका) उत्पादन, सेवा, कार्यक्रम र प्रवर्धनहरूको बजारीकरण गर्न मद्दत गर्न

भुक्तानीसम्बन्धी साझेदारहरू

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • भुक्तानी र खरिदसम्बन्धी डेटा

तिनीहरूले तपाईंका भुक्तानी प्रक्रियाहरू अघि बढाउन सकून् भन्नका लागि र ठगी विरोधी उद्देश्यका लागि।

विज्ञापनिक साझेदारहरू

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी

विज्ञापनिक साझेदारहरू तपाईंलाई Spotify सेवामा तपाईंका लागि थप सान्दर्भिक हुने विज्ञापनिक सुविधाहरू उपलब्ध गराउन र विज्ञापनहरूको प्रभावकारिता मापन गर्न हामीलाई मद्दत गर्न सकून भन्नाका लागि।

उदाहरणका लागि, हाम्रा साझेदारहरूले अनुकूल पारिएका विज्ञापनिक सुविधा प्रदान गर्न हामीलाई मद्दत गर्छन्।

मार्केटिङ साझेदारहरू

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी

हाम्रा साझेदारहरूमार्फत Spotify प्रवर्धन गर्न। हामी निम्न उद्देश्यका लागि यी साझेदारहरूसँग निश्चित प्रयोगकर्ता डेटा र प्रयोगसम्बन्धी डेटा सेयर गर्छौँ:

 • तपाईंलाई ट्रायल वा एकमुस्ट दिइने अन्य अफरलायतका Spotify का प्रवर्धनहरूमा सहभागि हुन दिन
 • मिडिया र अन्य अनलाइन सेवाहरूमा प्रकाशन गरिएका विज्ञापनिक सेवाहरूमा Spotify प्रवर्धन गर्न
 • हामी र हाम्रा साझेदारहरूलाई Spotify मा गरिने प्रवर्धनहरूको प्रभावकारिता मापन गर्न मद्दत गर्न

साझेदारहरूका उदाहरणहरूमा निम्न समावेश छन्:

 • मार्केटिङ वा प्रायोजन साझेदारहरू
 • हामीलाई आफ्ना सेवाहरूमा रहेका विज्ञापनिक स्थानहरू बिक्री गर्ने वेबसाइट र मोबाइल एपहरू
 • Spotify प्रवर्धनहरू पनि उपलब्ध गराउने डिभाइस, एप र मोबाइल साझेदारहरू

हाम्रा साझेदारहरूले हामीले तिनीहरूसँग सेयर गर्ने व्यक्तिगत जानकारीमा तिनीहरूले सङ्कलन गरेका तपाईंसम्बन्धी अन्य जानकारी समायोजन गर्न पनि सक्छन्, जस्तै तपाईंले गर्ने तिनका सेवाहरूको प्रयोग। हामी र हाम्रा साझेदारहरू तपाईंका लागि सान्दर्भिक हुन सक्छ भन्ने लागेका अफर, प्रवर्धन वा अन्य मार्केटिङ गतिविधिहरू उपलब्ध गराउन यो जानकारी प्रयोग गर्न सक्छौँ।

होस्टिङ प्लेटफर्महरू

 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी

होस्टिङ प्लेटफर्महरूले तपाईंलाई पोडकास्टहरू उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्नका लागि पोडकास्टहरू होस्ट गर्छन्। तपाईंले कुनै पोडकास्ट सुन्दा हामी तपाईंको IP ठेगाना जस्ता निश्चित जानकारी होस्टिङ प्लेटफर्महरूसँग सेयर गर्छौँ। हामी तपाईंलाई Spotify को स्वामित्वमा नरहेका अन्य होस्टिङ प्लेटफर्महरूमा उपलब्ध पोडकास्टहरू सुन्न पनि दिन्छौँ।

पोडकास्टका प्रदायकहरूले उक्त पोडकास्ट कुन प्लेटफर्मले होस्ट गर्दै छ भन्ने कुरा सम्बन्धित सो वा भागको विवरणमा उल्लेख गर्नु पर्छ। होस्टिङ प्लेटफर्मले आफूसँग सेयर गरिएको जानकारी कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा हेर्न होस्टिङ प्लेटफर्मकै गोपनीयता नीति हेर्नुहोस्।

शैक्षिक अनुसन्धानकर्ताहरू

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी

साङ्ख्यिकीय विश्लेषण र शैक्षिक अध्ययन जस्ता गतिविधिहरूका लागि, तर छद्मनामकरण रूपमा मात्र। पहिचान हटाइएको जानकारीको अर्थ तपाईंको जानकारी तपाईंको नाम वा तपाईंलाई प्रत्यक्ष रूपमा पहिचान गर्ने अन्य जानकारीको सट्टा कोडमार्फत पहिचान गरिन्छ भन्ने हो।

Spotify को स्वामित्वमा रहेका कम्पनीलगायत Spotify समूहका अन्य कम्पनीहरू

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • सडक ठेगानासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी
 • भ्वाइस डेटा
 • भुक्तानी र खरिदसम्बन्धी डेटा
 • सर्वेक्षण र अनुसन्धानसम्बन्धी डेटा

हाम्रो दैनिक व्यापार सञ्चालन गर्न र हामीले Spotify सेवा र साझेदार कम्पनीका सेवाहरू कायम राख्न, तिनमा सुधार गर्न र तपाईंलाई ती सेवाहरू प्रदान गर्न सकौँ भन्नाका लागि।

उदाहरणका लागि:

 • Spotify समूहका विभिन्न कम्पनीहरूमा काम गर्ने हाम्रा कर्मचारीहरूलाई Spotify सेवाका लागि सुविधाहरू विकास गर्न र तिनमा सुधार गर्न सक्षम बनाउने
 • Spotify सेवामा सञ्चालन हुने विज्ञापनका अभियानहरूको प्रभावकारिता मापन गर्न मापनसम्बन्धी काम गर्ने हाम्रा कम्पनीहरूसँग जानकारी सेयर गर्न
 • प्रयोगकर्ताहरू के-कस्ता पोडकस्टहरू सुन्दै छन् भन्ने कुरा अझ राम्रोसँग बुझ्न हाम्रा पोडकास्ट कम्पनीहरूसँग जानकारी सेयर गर्ने

कानुन कार्यान्वयन र अन्य अधिकारीहरू वा मुद्दामा सहभागी अन्य पक्षहरू

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी

हामीलाई हामीले निम्न कुरा गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा:

 • कानुनी दायित्वहरूको पालना गर्न
 • वैध कानुनी प्रक्रियामा प्रतिक्रिया दिन (जस्तै सर्च वारेन्ट, अदालतको आदेश, वा उपस्थिति-पत्र)
 • हाम्रो आफ्नै वा तेस्रो पक्षको उचित हितको लागि, निम्न कुरासँग सम्बन्धित:
  • राष्ट्रिय सुरक्षा
  • कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय
  • मुद्दा (अदालतको मुद्दा)
  • आपराधिक अनुसन्धान
  • कसैको सुरक्षा कायम गर्ने
  • मृत्यु वा आसन्न शारीरिक हानि रोक्ने

हाम्रो व्यवसायका क्रेताहरू

 • प्रयोगकर्तासम्बन्धी जानकारी
 • सडक ठेगानासम्बन्धी जानकारी
 • प्रयोगसम्बन्धी जानकारी
 • भ्वाइस डेटा
 • भुक्तानी र खरिदसम्बन्धी डेटा
 • सर्वेक्षण र अनुसन्धानसम्बन्धी डेटा

हामीले हाम्रो व्यवसाय कुनै खरिदकर्ता गर्ने वा सम्भावित क्रेतालाई बेच्नका लागि वार्तालाप गर्नु पर्ने भयो भने।

यस्तो अवस्थामा हामीले उक्त कारोबारको अंशका रूपमा तपाईंको व्यक्तिगत डेटा कुनै उत्तराधिकारी वा सम्बद्ध व्यक्तिलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ।

6. जानकारी भण्डारण गरेर राख्ने कार्य

हामी तपाईंलाई Spotify सेवा प्रदान गर्न र Spotify को वैध र अत्यावश्यक व्यापारिक उद्देश्यका लागि आवश्यक परुन्जेल मात्र तपाईंको व्यक्तिगत डेटा राख्छौँ, जस्तै:

 • Spotify सेवा को कार्यसम्पादन कायम राख्न
 • नयाँ सुविधाहरू र अफरहरूका बारेमा डेटामा आधारित व्यापारिक निर्णयहरू लिन
 • हाम्रा कानुनी दायित्वहरूको अनुपालन गर्न
 • विवादहरू समाधान गर्न

हामीले जानकारी राख्ने अवधिका केही कोटी र सो कुरा निर्धारण गर्न हामीले प्रयोग गर्ने मापदण्डहरू यस प्रकार छन्:

 • तपाईंले जानकारी नमेटाएसम्म जानकारी भण्डारण गरेर राखिन्छ
  तपाईंका आफ्नो निश्चित व्यक्तिगत जानकारी मेटाउने अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ र यो तपाईंको अधिकार हो। थप जानकारी प्राप्त गर्न र हामीले तपाईंको अनुरोधमा कार्य गर्ने अवस्थाहरूका बारेमा जान्न तपाईंको व्यक्तिगत डेटासम्बन्धी अधिकार र नियन्त्रण मा गई "मेटाउने" खण्ड हेर्नुहोस्।
  तपाईं Spotify बाट निश्चित व्यक्तिगत डेटा मेटाउन पनि सक्नुहुन्छ: उदाहरणका लागि, तपाईं आफ्नो प्रोफाइल फोटो सम्पादन गर्न वा मेटाउन सक्नुहुन्छ। प्रयोगकर्ताहरू यहाँ गई व्यक्तिगत डेटा हेर्न र तिनलाई आफै मेटाउन सक्छन्, हामी तल वर्णन गरिएका सीमित उद्देश्यहरूमध्ये कुनै एक लागू नभएसम्म प्रयोगकर्ताले चहेको अवधिसम्म सो जानकारी राखिराख्छौँ।
 • कुनै निश्चित अवधिपछि म्याद सकिने जानकारी
  केही जानकारीको म्याद कुनै खास अवधिपछि सकियोस् भन्नाका लागि हामीले जानकारी भण्डारण गरेर राख्ने निश्चित अवधि निर्धारण गरेका छौँ। उदाहरणका लागि, तपाईंले खोज्ने शब्दका रूपमा तपाईंले हाल्न सक्ने व्यक्तिगत डेटा सामान्यतया 90 दिनभित्र मेटाइन्छ।
 • तपाईंको Spotify खाता नमेटाएसम्म जानकारी भण्डारण गरेर राखिन्छ
  तपाईंको Spotify खाता नमेटाएसम्म हामी केही डेटा राखिराख्छौँ। यो उदाहरणमा तपाईंको Spotify युजरनेम र प्रोफाइलसम्बन्धी जानकारी समावेश हुन्छन्। हामी सामान्यतया खाता सञ्चालन गर्नका लागि स्ट्रिमिङ हिस्ट्री भण्डारण गर्छौँ, उदाहरणका लागि, प्रयोगकर्ताहरूले मजा लिने मुख्य क्षणहरू समेटिएको प्लेलिस्टहरू र तपाईंले हाल सुन्ने गरेका सामग्रीमा आधारित व्यक्तिगत सिफारिसहरू (जस्तै, तपाईंको Time Capsule वा तपाईंले ग्रीष्मको अन्त्यमा सुनेका सामग्री) प्रदान गर्न। तपाईंको Spotify खाता मेटाइयो भने यो कोटीको डेटा मेटाइन्छ वा पुनः पहिचान गरिन्छ।
 • सीमित उद्देश्यका लागि विस्तारित समयावधिसम्म जानकारी भण्डारण गरेर राखिन्छ
  तपाईंको खाता मेटिएपछि हामी केही जानकारी लामो अवधि तर निकै सीमित उद्देश्यका लागि भण्डारण गरेर राख्छौँ। उदाहरणका लागि, हामीले यो गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कुनै कानुन वा सम्झौताको पालना गर्नु पर्ने हुन सक्छ। यस अन्तर्गत अनिवार्य रूपमा डेटा भण्डारण गरेर राख्नेसम्बन्धी कानुन, कुनै अनुसन्धानसँग सान्दर्भिक डेटा सुरक्षित राख्नेसम्बन्धी सरकारी आदेशहरू वा अभियोग दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि राखिएका डेटा जस्ता कुरा पर्छन्। हामी Spotify सेवाबाट हटाइएका जानकारी केही समयका लागि भण्डारण गरेर राख्न पनि सक्छौँ। यो निम्न उद्देश्यले हुन सक्छ:
  • प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्न, वा
  • हाम्रो प्लेटफर्ममा भएका हानिकारक सामग्रीबाट जोगाउन।

यसले हाम्रा प्रयोगकर्ताका लागि मार्गदर्शनप्लेटफर्मका नियमहरू को सम्भावित उल्लङ्घनका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न मद्दत गर्छ। यसका साथै, कानुनी आधारमा हामीले तपाईंको गैरकानुनी सामग्री हटाउनु परेमा हामी तपाईंको सामग्री हटाउने छौँ।

7. अन्य देशहरूमा ट्रान्स्फर गर्न

हाम्रो व्यवसायको विश्वव्यापी प्रकृतिका कारण तपाईंलाई Spotify का सेवाहरू प्रदान गर्न Spotify ले Spotify समूहका कम्पनी, उप-ठेकेदार र साझेदारहरूसँग व्यक्तिगत डेटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सेयर गर्छ। यी पक्षहरूले EU को जति सशक्त डेटा संरक्षणसम्बन्धी कानुन नभएका देशहरूमा वा तपाईं बस्ने ठाउँको प्रचलित कानुनअनुसार तपाईंको डेटा प्रयोग गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, ती देशका कानुनले तपाईंलाई तपाईंको डेटाका सम्बन्धमा EU का कानुनले दिने जति अधिकार नदिन सक्छन्।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यक्तिगत डेटा ट्रान्सफर गर्दा, हामी निम्न कार्यका लागि संयन्त्रहरू प्रयोग गर्छौँ:

 • डेटा ट्रान्सफर गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गरिने कुरा सुनिश्चित गर्न
 • तपाईंको डेटालाई EU मा प्रदान गरिने सुरक्षाको स्तर जत्तिकै स्तरको सुरक्षा प्रदान गर्न मद्दत गर्न

डेटा ट्रान्सफर गर्ने हरेक कार्य EU को कानुनबमोजिम भएको करा सुनिश्चित गर्न हामी निम्न कानुनी संयन्त्रहरू प्रयोग गर्छौँ:

हामी डेटा ट्रान्सफर गर्ने हरेक कार्यका लागि उपयुक्त हुने अतिरिक्त सुरक्षाहरू पहिचान गरी प्रयोग पनि गर्छौँ। उदाहरणका लागि हामी निम्न कुरा प्रयोग गर्छौँ:

 • प्राविधिक सुरक्षाहरू, जस्तै इन्क्रिप्सन र छद्मनामकरण
 • सरकारी प्राधिकरणले गर्ने असमानुपातिक वा गैरकानुनी अनुरोधहरूलाई चुनौती दिने नीति र प्रक्रियाहरू

8. तपाईंको व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित राख्न

हामी हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूको व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित राख्न प्रतिबद्ध छौँ। तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित राख्न मद्दत गर्न हामी उपयुक्त प्राविधिक र सङ्गठनात्मक उपायहरू अपनाउछौँ। यद्यपि, कुनै पनि प्रणाली कहिल्यै पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुँदैन भन्ने कुरामा सावधान रहनुहोस्।

हाम्रा प्रणालीहरूमा रहेको व्यक्तिगत जानकारी अनाधिकृत प्रयोग तथा अनावश्यक रूपमा भण्डारण गर्नबाट जोगाउन हामीले सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न उपायहरू लागू गरेका छौँ। यसमा छद्मनामकरण, इन्क्रिसन, प्रयोग गर्ने अनुमति र भण्डारण गरेर राख्नेसम्बन्धी नीतिहरू समावेश छन्।

तपाईंको प्रयोगकर्ता खाता सुरक्षित राख्न, हामी तपाईंलाई निम्न कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्छौँ:

 • तपाईंले आफ्नो Spotify खाता मात्र प्रयोग गर्ने एउटा बलियो पासवर्ड प्रयोग गर्नुहोस्
 • आफ्नो पासवर्ड कहिल्यै कसैसँग सेयर नगर्नुहोस्
 • आफ्नो कम्प्युटर र ब्राउजर सीमित व्यक्तिलाई मात्र प्रयोग गर्न दिनुहोस्
 • तपाईंले साझा डिभाइसमा Spotify सेवा प्रयोग गरिसकेपछि लग आउट गर्नुहोस्
 • आफ्नो खाता सुरक्षित राख्ने तरिका का बारेमा थप विवरण पढ्नुहोस्

तपाइँ तपाईंको खाता पेज मा रहेको "सबै ठाउँबाट साइन आउट गर्नुहोस्" सुविधा प्रयोग गरेर एकै पटक धेरै ठाउँहरूमा Spotify बाट लग आउट गर्न सक्नुहुन्छ ।

अन्य व्यक्ति तपाईंको Spotify खाता प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँ तपाईंको खातामा उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी, सेटिङ र Spotify सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, तपाईंले उहाँलाई साझा डिभाइसमा आफ्नो खाता प्रयोग गर्ने अनुमति दिनुभएको छ भने।

तपाईं जुन व्यक्तिसँग आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी सेयर गर्न सहज महसुस गर्नुहुन्छ उक्त व्यक्तिलाई मात्र आफ्नो खाता प्रयोग गर्न दिनु तपाईंको जिम्मेवारी हो। अन्य कसैले तपाईंको Spotify खाता प्रयोग गरेमा त्यसले तपाईंका पर्सनलाइज गरिएका सिफारिसहरूमा असर पार्न सक्छ र उक्त जानकारी डाउनलोड गरिएको जानकारीमा समावेश हुन सक्छ।

9. बालबालिका

टिपोट: This Policy doesn't apply to Spotify Kids unless the Spotify Kids को गोपनीयता नीति मा उल्लेख गरिएको अवस्थामा बाहेक यो नीति Spotify Kids मा लागू हुँदैन। Spotify Kids एप र Spotify एप फरक फरक एप हुन्।

हरेक देश वा क्षेत्रमा Spotify सेवाको न्यूनतम "उमेरको सीमा" तोकिएको हुन्छ। Spotify सेवा निम्न उमेरका बच्चाका लागि छैन:

 • 13 वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चा, वा
 • उनको व्यक्तिगत डेटा प्रयोग गर्न अवैध मानिने उमेरका बच्चा वा
 • उनको व्यक्तिगत डेटा प्रयोग गर्न अभिभावको सहमति चाहिने बच्चा वा

हामी जानाजान तोकिएको उमेर सीमाभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन वा प्रयोग गर्दैनौँ। तपाईंको उमेर तोकिएको उमेर सीमाभन्दा कम छ भने Spotify सेवा प्रयोग नगर्नुहोस् र हामीलाई कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध नगराउनुहोस्। यसको सट्टा, हामी Spotify Kids खाता प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छौं।

तपाईं तोकिएको उमेर सीमाभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको अभिभावक हुनुहुन्छ र तपाईंको बच्चाले Spotify लाई व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध गराएको छ भन्ने कुरामा सचेत हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

हामीले तोकिएको उमेर सीमाभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको व्यक्तिगत डेटा सङ्कल गरेका छौँ भन्ने कुरा जानकारी पाएका अवस्थामा हामी उक्त व्यक्तिगत डेटा मेटाउन उचित कदम चाल्ने छौँ। यसका लागि हामिले उक्त बच्चाको Spotify खाता मेटाउनु पर्ने हुन सक्छ।

Spotify को मुख्य सेवामा साझा डिभाइस प्रयोग गर्दा, तपाईं 18 वर्ष मुनिका व्यक्तिहरूका लागि अनुपयुक्त हुने कुनै पनि सामग्री प्ले गर्ने वा उहाँहरूलाई उक्त सामग्री सिफारिस गर्ने कुराका बारेमा सतर्क हुनु पर्छ।

10. यो नीतिमा गरिएका परिवर्तनहरू.

हामी बेलाबेलामा यो नीतिमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ।

हामीले यस नीतिमा भौतिक परिवर्तनहरू गर्दा, हामी तपाईंलाई परिस्थितिहरूमा उपयुक्त हुने प्रमुख सूचना प्रदान गर्ने छौँ। उदाहरणका लागि, हामी Spotify सेवाअन्तर्गत प्रमुख सूचना देखाउन वा तपाईलाई इमेल वा डिभाइस सूचना पठाउन सक्छौँ।

11. हामीलाई सम्पर्क गर्ने तरिका

यस नीतिका बारेमा कुनै पनि प्रश्न वा समस्या छ भने यीमध्ये कुनै एक तरिकाले हाम्रो डेटा सुरक्षा अधिकारीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्:

 • इमेल privacy@spotify.com
 • हाम्रो पत्राचार ठेगाना: Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Sweden

Spotify AB यस नीतिअन्तर्गत प्रयोग गरिने व्यक्तिगत डेटाको डेटा नियन्त्रक हो।

© Spotify AB