Spotify किन?

 • तपाईंका मनपर्ने सामग्रीहरू सुन्नुहोस्।

  तपाईंलाई मनपर्ने गीतहरू सुन्नुहोस् र नयाँ सङ्गीत र पोडकास्टहरू पत्ता लगाउनुहोस्।

 • प्लेलिस्ट बनाउँदा सजिलो हुन्छ।

  हामी तपाईंलाई प्लेलिस्टहरू बनाउन मद्दत गर्ने छौँ। वा सङ्गीतका विज्ञहरूले बनाउनुभएका प्लेलिस्टको आनन्द लिनुहोस्।

 • यसलाई आफ्नो बनाउनुहोस्।

  तपाईंलाई के मनपर्छ हामीलाई बताउनुहोस् र हामी तपाईंका लागि सङ्गीत सिफारिस गर्छौँ।

 • मोबाइल डेटा बचत गर्नुहोस्।

  तपाईंले सङ्गीत प्ले गरेको बेलामा कम डेटा प्रयोग गर्न, सेटिङमा गएर डेटा सेभर अन गरे पुग्छ।

यो नि:शुल्क छ।

क्रेडिट कार्ड आवश्यक छैन।

प्रश्नहरू छन्?

 • मैले कसरी प्लेलिस्ट सिर्जना गर्ने?

  चाहे आफैले सुन्नका लागि होस् वा सेयर गर्नको लागि होस्, प्लेलिस्टहरू भनेका सङ्गीतका सङ्ग्रहहरू सेभ गर्ने उत्कृष्ट तरिका हुन्।

  प्लेलिस्ट सिर्जना गर्न:

  1. आफ्नो लाइब्रेरीमा ट्याप गर्नुहोस्।
  2. सिर्जना गर्नुहोस् मा ट्याप गर्नुहोस्।
  3. आफ्नो प्लेलिस्टको नाम राख्नुहोस्।
  4. गीतहरू हाल्न थाल्नुहोस् (र हामी यो प्रक्रियामा तपाईंलाई मद्दत गर्ने छौँ)।

 • म कसरी डेटा सेभर मोड अन गर्न सक्छु?

  1. होम मा ट्याप गर्नुहोस्।
  2. सेटिङ मा ट्याप गर्नुहोस्।
  3. डेटा सेभर मा ट्याप गर्नुहोस्।
  4. डेटा सेभर अन गर्नुहोस्।

 • सङ्गीत सफल प्ले गर्न मात्र सम्भव छ?

  सफल जनाउने आइकन हुने सबै प्लेलिस्टहरू सफल प्ले हुने छन्।

  केही प्लेलिस्टहरूमा सफल जनाउने आइकन नहुने भएकाले तपाईं जुनसुकै गीत बजाउनका लागि उक्त गीतमा ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ।

 • म पोडकास्टहरू कहाँ फेला पार्न सक्छु?

  खोज्नुहोस् मा ट्याप गर्नुहोस्। सबै ब्राउज गर्नुहोस् मुनि रहेको "पोडकास्टहरू" मा ट्याप गर्नुहोस्।