Drošības un privātuma centrs

Atbilstošie digitālo pakalpojumu likuma punkti

Digitālo pakalpojumu likums (DSA) regulē digitālos pakalpojumus, kas Eiropas Savienībā (ES) patērētājiem ļauj lietot tiešsaistes saturu. DSA mērķis ir veidot drošu vidi tiešsaistē, vienlaikus nodrošinot pamattiesību aizsardzību.

Spotify sniedz vairākus pakalpojumus, uz kuriem attiecas Digitālo pakalpojumu likums. Šajā lapā norādītā informācija ir paredzēta, lai palīdzētu Spotify lietotājiem, satura veidotājiem un ES iestādēm sazināties ar Spotify, kā noteikts DSA.

Lietotāja resursi

Klientu atbalsts

Lai iegūtu informāciju par Spotify vietnēm, lietotnēm un pakalpojumiem, apmeklējiet mūsu palīdzības lapu.

Lietotāji var arī sazināties ar Spotify klientu atbalsta komandu, lai tiktu galā ar dažādiem vispārīgiem jautājumiem.

Ziņošana par saturu pakalpojumā Spotify

Piedāvājot pakalpoju Spotify, mēs vēlamies sniegt lietotājiem vislabāko iespējamo pieredzi, un mūsu jau sen ieviestajos platformas noteikumos ir izklāstīts, kas ir un kas nav atļauts mūsu pakalpojumos. Ja jums šķiet, ka kāds saturs pārkāpj Spotify platformas noteikumus, varat par to ziņot.

Spotify lietotājiem ir jāievēro arī visi piemērojamie likumi un noteikumi, kā arī trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesības (lasiet par mūsu pieeju intelektuālajam īpašumam). Lai informētu Spotify par saturu, ar kuru tiek pārkāptas jūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai kas citā veidā pārkāpj likumu, aizpildiet šo veidlapu.

Lai saņemtu papildinformāciju, apmeklējiet drošības centru.

Atbalsts ES iestādēm

Attiecīgās valsts tiesu vai administratīvās iestādes var tieši sazināties ar mums saistībā ar DSA:

  • Ja ir rīkojumi rīkoties pret nelegālu saturu vai kāda cita saziņa no regulējošām iestādēm, (sūtiet mums e-pasta ziņojumu).
  • Lai pieprasītu informāciju par vienu vai vairākiem konkrētiem Spotify pakalpojumu individuālā plāna lietotājiem, (sazinieties ar mums).

Saziņa iepriekš norādītajā e-pasta adresē notiek angļu vai zviedru valodā. Ņemiet vērā, ka mēs atbildēsim tikai uz tiem pieprasījumiem, ko uz šīm adresēm sūtīs Eiropas dalībvalstu iestādes, Eiropas Komisija vai Eiropas Digitālo pakalpojumu padome.

Informācija par ikmēneša aktīvajiem lietotājiem Eiropas Savienībā

Lai skatītu informāciju par uzņēmuma Spotify vidējo aktīvo pakalpojuma saņēmēju skaitu mēnesī saskaņā ar DSA, apmeklējiet vietni https://www.spotify.com/se/legal/digital-services-act/.