Drošības un privātuma centrs

Ziņošana par saturu pakalpojumā Spotify

Pārskats

Veidojot pakalpojumu Spotify, mēs tiecamies veidot kopienu, kurā ikviens var brīvi radoši izpausties, parādot citiem savu patieso un unikālo būtību, taču tas nenozīmē, ka atļauts ir pilnīgi viss.

Mūsu jau sen ieviestie platformas noteikumi norāda, kas ir un kas nav atļauts platformā Spotify. Esam noteikuši par prioritāti pārskatīt saturu, kas skar nepilngadīgas personas, rada lielāku kaitējuma risku bezsaistē vai kas var būt nelikumīgs.

Kāda veida darbības tiek veiktas pret nelikumīgu saturu vai saturu, kas pārkāpj platformas noteikumus?

Ja mēs konstatējam, ka kāds saturs pārkāpj mūsu platformas noteikumus vai saskaņā ar vietējiem likumiem ir nelikumīgs, mēs varam veikt dažādas darbības. Šīs darbības var ietvert satura noņemšanu, izplatīšanas ierobežošanu, atzīmju ar brīdinājumu par saturu pievienošanu un/vai monetizācijas atcelšanu.

Kā var ziņot par saturu pakalpojumā Spotify?

Ja jums šķiet, ka kāds satura vienums pārkāpj mūsu platformas noteikumus, ziņojiet par to, izmantojot mūsu drošo ziņošanas veidlapu.

Lai ziņotu par satur, ar kuru, jūsuprāt, tiek pārkāptas jūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai tiek citādi pārkāpts likums, sazinieties ar mums. Plašāku informāciju par Spotify politiku attiecībā uz intelektuālā īpašuma pārkāpumiem var atrast mūsu autortiesību politikā.

Kas var ziņot par saturu?

Ikviens, kuram ir e-pasta adrese, var ziņot par saturu platformā Spotify, pat ja šai personai nav Spotify konta. Atcerieties, ka mūsu ziņošanas procesa ļaunprātīga izmantošana var turpmāk nelabvēlīgi ietekmē jūsu iespējas iesniegt pieprasījumus.

Vai lēmumus par satura atbilstību var apstrīdēt?

Ja jūs atrodaties Eiropas Savienībā un uzskatāt, ka ar jūsu saturu vai iesniegto ziņojumu veiktās darbības nebija korektas, apskatiet saņemto paziņojumu, kurā norādītās tālākās darbības.

Savukārt visās citās valstīs mēs turpināsim paplašināt iespējas iesniegt iebildumus, kas var būt atkarīgas no konkrētās atrašanās vietas.