Spotify privātuma politika

Spēkā no 2022. gada 8. jūnija

1. Par šo politiku

2. Jūsu personas datu tiesības un vadības funkcijas

3. Personas dati, ko apkopojam par jums

4. Mūsu mērķis jūsu personas datu izmantošanai

5. Jūsu personas datu kopīgošana

6 Datu saglabāšana

7. Pārsūtīšana uz citām valstīm

8. Rūpes par jūsu personas datu drošību

9. Bērni

10. Izmaiņas šajā Politikā

11. Kā sazināties ar mums

1. Par šo politiku

Šajā Politikā ir aprakstīts, kā mēs uzņēmumā Spotify AB apstrādājam jūsu personas datus.

Tā attiecas uz to, kā izmantojat:

 • visus Spotify pakalpojumus kā lietotājs. Tas ietver, piemēram:
  • jūsu Spotify lietojumu jebkurā ierīcē;
  • jūsu lietotāja pieredzes personalizāciju;
  • mūsu pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo infrastruktūru;
  • jūsu Spotify konta savienošanu ar citām lietotnēm;
  • gan mūsu bezmaksas, gan maksas straumēšanas opcijas (katra Pakalpojuma opcija).
 • citus Spotify pakalpojumus, kas ietver saiti uz šo Privātuma politiku. Tie ietver Spotify tīmekļa vietnes, Klientu atbalsta un Kopienas vietni.

Turpmāk mēs tos kopā sauksim par Spotify pakalpojumu.

Laiku pa laikam mēs varam izstrādāt jaunus vai piedāvāt papildu pakalpojumus. Arī uz tiem attieksies šī Politika, ja vien, tos ieviešot, netiks norādīts savādāk.

Šī Politika nav...

 • Spotify Lietošanas noteikumi, kas ir atsevišķs dokuments. Lietošanas noteikumi izklāsta juridisko līgumu starp jums un Spotify attiecībā uz Spotify pakalpojuma lietošanu. Tajā ir aprakstīti arī Spotify noteikumi un jūsu lietotāja tiesības;
 • par to, kā izmantojat citus Spotify pakalpojumus, kuriem ir sava privātuma politika. Citi Spotify pakalpojumi ietver Anchor, Soundtrap, Megaphone un Spotify Live lietotni.

Citi resursi un iestatījumi

Svarīgākā informācija par jūsu personas datiem ir tieši šeit, šajā Politikā. Tomēr jūs, iespējams, vēlaties iepazīties ar citiem mūsu privātuma resursiem un vadības iespējām:

 • Privātuma centrs: lietotājam draudzīgs centrs ar svarīgāko tēmu kopsavilkumiem.
 • Privātuma iestatījumi: kontrolējiet noteiktu personas datu, tostarp Pielāgoto reklāmu, apstrādi.
 • Paziņojumu iestatījumi: iestatiet, kurus mārketinga paziņojumus saņemt no Spotify.
 • Iestatījumi (atrodami Spotify datora un mobilajā versijā): kontrolējiet atsevišķus Spotify pakalpojuma aspektus, piemēram, Sociālie tīkli vai Necenzēts saturs. Iestatījumā Sociālie tīkli varat:
  • sākt privātu sesiju;
  • izvēlēties, vai kopīgot to, ko klausāties pakalpojumā Spotify, ar jūsu sekotājiem;
  • izvēlēties, vai jūsu pēdējos atskaņotos izpildītājus rādīt jūsu publiskajā profilā.

Iestatījumā Necenzēts saturs varat kontrolēt, vai jūsu Spotify kontā drīkst atskaņot necenzētu saturu.

 • Sīkfailu politika: informācija par to, kā mēs izmantojam sīkfailus un kā pārvaldām jūsu sīkfailu preferences. Sīkfaili ir faili, kas tiek saglabāti jūsu tālrunī, planšetdatorā vai datorā, kad apmeklējat tīmekļa vietni.

Uz lapas sākumu ↑

2. Jūsu personas datu tiesības un vadības funkcijas

Privātuma likumi, tostarp Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR), piešķir tiesības privātpersonām pār saviem personas datiem.

Šīs tiesības ir spēkā tikai tad, ja Spotify izmanto noteiktu juridisku pamatojumu jūsu datu apstrādei. Mēs paskaidrojam katru juridisko pamatojumu un to, kad Spotify izmanto katru no tiem, 4. sadaļā. Mūsu mērķis jūsu personas datu izmantošanai.

Tabulā tālāk ir paskaidrots:

 • jūsu tiesības;
 • apstākļi, uz kuriem tās attiecas (piemēram, nepieciešamais juridiskais pamatojums);
 • kā tās izmantot.

Jums ir tiesības… Kā?
Informētība Būt informētam par jūsu personas datiem, ko apstrādājam, un kā mēs tos apstrādājam. Mēs informējam jūs:
 • izmantojot šo Privātuma politiku;
 • izmantojot informāciju, ko sniedzam jums Spotify pakalpojuma lietošanas laikā;
 • atbildot uz konkrētiem jautājumiem un pieprasījumiem, kad sazināties ar mums.
Piekļuve Pieprasīt piekļuvi personas datiem, kurus par jums apstrādājam.
Lai pieprasītu no Spotify savu personas datu kopiju:
 • apmeklējiet sava konta Privātuma iestatījumus. Šeit varat automātiski lejupielādēt lielāko daļu savu personas datu un uzzināt, kā pieprasīt papildu informāciju; vai
 • sazinieties ar mums, lai vienlaikus saņemtu visu informāciju, kāda mums ir par jums, neizmantojot automātiskās lejupielādes rīku.

Lejupielādējot savus datus, jūs saņemsiet informāciju par saviem datiem, kura Spotify ir jānodrošina saskaņā ar VDAR 15. pantu. Ja vēlaties saņemt papildinformāciju par to, kā apstrādājam jūsu personas datus, varat sazināties ar mums.
Labošana Pieprasīt, lai labojam vai atjauninām jūsu personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Savus Lietotāja datus varat rediģēt sava konta sadaļā Rediģēt profilu vai sazinoties ar mums.
Dzēšana Pieprasīt, lai dzēšam noteiktus jūsu personas datus.
Piemēram, varat lūgt mūs izdzēst personas datus:
 • kuri mums vairs nav nepieciešami mērķim, kuram tie tika apkopoti;
 • kurus mēs apstrādājam, balstoties uz juridisku pamatojumu, ko sniedz piekrišana, un ka jūs atsaucat savu piekrišanu;
 • kad iebilstat (skatiet sadaļu Iebilšana) un
  • pamatoti iebilstat; vai
  • iebilstat pret tiešo mārketingu.

Pastāv situācijas, kad Spotify nevar izdzēst jūsu datus, piemēram, ja:
 • vēl ir nepieciešams apstrādāt datus mērķim, kuram tie tika apkopoti;
 • Spotify intereses datu izmantošanā ir būtiskākas par jūsu interesi to dzēšanā. Piemēram, ja dati mums ir nepieciešami, lai pasargātu mūsu pakalpojumus no krāpniecības;
 • Spotify ir tiesisks pienākums paturēt datus; vai
 • Spotify dati ir nepieciešami, lai nostiprinātu, realizētu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Piemēram, ja pastāv neatrisināta problēma saistībā ar jūsu kontu.
Pastāv vairāki veidi, kā varat izdzēst personas datus no Spotify:
 • audio saturu no sava profila varat noņemt, atlasot atbilstošo saturu un izvēloties to noņemt. Piemēram, varat no sava profila noņemt mūzikas sarakstus vai no sava mūzikas saraksta noņemt ierakstu;
 • lai pieprasītu citu jūsu personas datu dzēšanu no Spotify, veiciet darbības, kas norādītas mūsu atbalsta lapā. Šie dati ietver jūsu Lietotāja datus, Lietojuma datus un citus datus, kas norādīti 3. sadaļā. Personas dati, ko apkopojam par jums;
 • varat arī tieši sazināties ar mums, lai pieprasītu datu dzēšanu.
Lerobežošana Pieprasīt, lai mēs pārtraucam visu vai daļu jūsu personas datu apstrādi.
Jūs to varat darīt, ja:
 • jūsu personas dati ir neprecīzi;
 • mūsu veiktā apstrāde ir nelikumīga;
 • jūsu dati mums nav nepieciešami noteiktam mērķim; vai
 • jūs iebilstat pret mūsu veikto apstrādi, un mēs izvērtējam jūsu iebilduma pieteikumu. Skatiet tālāk esošo sadaļu Iebilšana.

Varat pieprasīt, lai īslaicīgi vai neatgriezeniski pārtraucam šo apstrādi.
Varat izmantot savas tiesības uz ierobežošanu, sazinoties ar mums.
Lebilšana Lebilst mūsu veiktajai jūsu personas datu apstrādei.
Jūs to varat darīt, ja:
 • Spotify apstrādā jūsu personas datus uz likumīgo interešu juridiskā pamatojuma; vai
 • Spotify apstrādā jūsu personas datu tiešā mārketinga mērķiem.
Lai izmantotu savas tiesības iebilst:
 • varat izmantot Spotify pakalpojuma vadības funkcijas, lai izslēgtu vai pielāgotu dažas funkcijas, kuras apstrādā jūsu datus. Piemēram, Pielāgotās reklāmas varat izslēgt savos Privātuma iestatījumos;
 • ja Spotify nenodrošina vadības funkcijas, sazinieties ar mums, lai iebilstu.
Datu pārnesamība Pieprasīt savu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības pārsūtīt šos personas datus izmantošanai citas puses pakalpojumā.
Jūs varat prasīt, lai mēs pārsūtām jūsu datus, kad apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz piekrišanas vai līguma izpildes juridisko pamatojumu. Tomēr Spotify iespēju robežās centīsies respektēt visus pieprasījumus.
Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā izmantot savas tiesības uz pārnesamību, lūdzu, skatiet augstāk esošo sadaļu Piekļuve.
Nebūt automatizēto lēmumu pieņemšanas objektam Nebūt pilnībā automatizēto lēmumu pieņemšanas objektam (lēmumi bez cilvēka iesaistes), tostarp profilēšanas, kad lēmumam var būt juridiska ietekme uz jums vai radīt līdzīgi būtisku efektu. Spotify nepieņem šādus automātiskus lēmumus Spotify pakalpojumā.
Piekrišanas atsaukšana Atsaukt savu piekrišanu mūsu veiktajai jūsu personas datu apkopošanai vai izmantošanai.
Jūs varat to darīt, ja Spotify apstrādā jūsu personas datus, balstoties uz piekrišanas juridisko pamatojumu.
Lai atsauktu savu piekrišanu, varat:
Tiesības iesniegt sūdzību Ja jums ir jautājumi vai neskaidrības, sazinieties ar Zviedrijas privātuma aizsardzības administrāciju. Zviedrijas administrācijas datus varat atrast šeit vai skatīt savas vietējās datu aizsardzības administrācijas tīmekļa vietni.

Uz lapas sākumu ↑

3. Personas dati, ko apkopojam par jums

Šajās tabulās ir izklāstītas mūsu apkopoto un izmantoto personas datu kategorijas.

Apkopoti, kad reģistrējaties Spotify pakalpojumam vai atjaunināt savu kontu
Kategorija Apraksts
Lietotāja dati Personas dati, kas mums nepieciešami, lai izveidotu jūsu Spotify kontu, un kas ļauj jums izmantot Spotify pakalpojumu.
Apkopotie un izmantotie dati ir atkarīgi no tā, kādu Pakalpojuma opciju izmantojat. Tas ir atkarīgs arī no tā, kā izveidojat savu kontu, kurā valstī atrodaties un vai pierakstāties, izmantojot trešo pušu pakalpojumus. Tie var ietvert jūsu:

 • profila vārdu;
 • e-pasta adresi;
 • tālruņa numuru;
 • dzimšanas datumu;
 • dzimumu;
 • ielas adresi (skatiet detalizētu informāciju tālāk);
 • valsti.

Mēs saņemam daļu no šiem datiem no jums, piem., no reģistrācijas veidlapas vai konta lapas.
Daļu no šiem datiem mēs apkopojam arī no jūsu ierīces, piem., valsti vai reģionu. Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā apkopojam un izmantojam šos datus, skatiet Lietojuma datu kategoriju Jūsu vispārīga (neprecīza) atrašanās vieta.
Ielas adreses dati Mēs varam prasīt un apstrādāt jūsu ielas adresi šādiem mērķiem:
 • lai pārbaudītu atbilstību Pakalpojuma opcijai;
 • lai nodrošinātu likuma noteiktos paziņojumus;
 • lai nodrošinātu atbalsta opcijas;
 • norēķinu un nodokļu administrēšanai;
 • lai nodrošinātu jūsu pieprasītās fiziskās preces vai dāvanas.

Dažos gadījumos mēs varam izmantot trešās puses lietotni, lai palīdzētu verificēt jūsu adresi, piemēram, Google Maps.
Apkopoti no jūsu Spotify pakalpojuma lietojuma
Kategorijas Apraksts
Lietojuma dati
Par jums apkopotie un apstrādātie personas dati, kad piekļūstat vai izmantojat Spotify pakalpojumu.
Tie ietver vairākus datu veidus, kas norādīti tālāk minētajās sadaļās.
Informācija par to, kā izmantojat Spotify
Piemēri ietver:
 • informāciju par jūsu Spotify pakalpojuma opciju;
 • jūsu darbībām Spotify pakalpojumā (tostarp datumu un laiku), piemēram:
  • meklēšanas vaicājumiem;
  • straumēšanas vēsturi;
  • jūsu izveidotajiem mūzikas sarakstiem;
  • jūsu bibliotēku;
  • pārlūkošanas vēsturi;
  • konta iestatījumiem;
  • mijiedarbību ar citiem Spotify lietotājiem;
  • jūsu trešo pušu pakalpojumu, ierīču un lietotņu lietojumu saistībā ar Spotify pakalpojumu.
 • secinājumus (t.i., mūsu izpratni) par jūsu interesēm un preferencēm, ņemot vērā jūsu Spotify pakalpojuma lietojumu;
 • saturu, ko nodrošināt, kad piedalāties Spotify akcijās, piemēram, konkursos vai totalizatoros;
 • saturu, ko publicējat jebkurā Spotify pakalpojuma daļā. Piemēram, attēlus, audio, tekstu, nosaukumus, aprakstus, saziņu un citus satura veidus.

Jūsu tehniskie dati
Piemēri ietver:
 • URL informāciju;
 • tiešsaistes identifikatorus, piemēram, sīkfailu datus un IP adreses;
 • informāciju par jūsu izmantotajām ierīcēm, piemēram;
  • ierīces ID;
  • tīkla savienojuma veidu (piem., Wi-Fi, 4G, LTE, Bluetooth);
  • pakalpojumu sniedzēju;
  • tīkla un ierīces darbību;
  • pārlūka veidu;
  • valodu;
  • informāciju, kas ļauj veikt digitālo tiesību pārvaldību;
  • operētājsistēmu;
  • Spotify lietotnes versiju.
 • Informāciju, kas ļauj mums atklāt un savienot ar trešo pušu ierīcēm un lietotnēm. Šīs informācijas piemēri ir ierīces nosaukums, ierīces identifikatori, zīmols un versija. Trešo pušu ierīču un lietotņu piemēri:
  • ierīces jūsu Wi-Fi tīklā (piemēram, skaļruņi), kas var izveidot savienojumu ar Spotify pakalpojumu;
  • ierīces, kuras pieejamas padarījusi jūsu operētājsistēma, izveidojot savienojumu, izmantojot Bluetooth, spraudņus vai instalēšanu;
  • Spotify partneru lietotnes, lai noteiktu, vai lietotne ir instalēta jūsu ierīcē.

Jūsu vispārīgā (neprecīza) atrašanās vieta
Jūsu vispārīgā atrašanās vieta ietver valsti, reģionu vai pavalsti. Jūs to varat uzzināt no tehniskajiem datiem (piem., jūsu IP adreses, ierīces valodas iestatījuma) vai maksājuma valūtas.
Šie dati mums ir nepieciešami, lai:
 • nodrošinātu mūsu līgumos ar Spotify pakalpojuma satura īpašniekiem noteiktās ģeogrāfiskās prasības;
 • nodrošinātu jums atbilstošu saturu un reklāmas.

Jūsu ierīces sensora dati
Kustības vai orientācijas ģenerēti mobilā sensora dati (piem., akselerometra vai žiroskopa), ja tie nepieciešami, lai nodrošinātu Spotify pakalpojuma funkcijas, kurām vajadzīgi šie dati.
Papildu dati, ko varat izvēlēties mums sniegt
Kategorijas Apraksts
Balss dati
Ja jūsu tirgū ir pieejamas balss funkcijas un esat izvēlējies izmantot balss funkciju, mēs apkopojam un apstrādājam balss datus. Balss dati nozīmē jūsu balss audio ierakstus un šo ierakstu atšifrējumus.
Plašāku informāciju par to, kā darbojas dažādas balss funkcijas un kā tās varat vadīt un izslēgt, skatiet mūsu Balss vadības politikā.
Maksājumu un pirkumu dati Ja veicat pirkumus pakalpojumā Spotify vai reģistrējaties bezmaksas izmēģinājumam, mums būs jāapstrādā jūsu maksājumu dati. Tie ietver arī gadījumus, kad apmaksājat maksas pakalpojumu.
Tas, kādi personas dati tiek apkopoti un izmantoti, dažādām maksājumu metodēm būs atšķirīgi. Tie ietvers šādu informāciju:
 • vārdu;
 • dzimšanas datumu;
 • maksājumu metodes veidu (piem., kredītkarte vai debetkarte);
 • ja izmantojat debetkarti vai kredītkarti– kartes veidu, derīguma termiņu un noteiktus jūsu kartes numura ciparus;Piezīme. Drošības iemeslu dēļ mēs nekad neuzglabājam pilnu jūsu kartes numuru.
 • pasta indeksu;
 • mobilā tālruņa numuru;
 • jūsu pirkuma datus un maksājumu vēsturi.
Aptauju un izpētes dati Kad atbildat uz aptauju vai piedalāties lietotāju izpētē, mēs apkopojam un izmantojam jūsu sniegtos personas datus.
Trešo pušu avoti, no kuriem apkopojam jūsu datus
Trešo pušu kategorijas Apraksts
Autentifikācijas partneri Ja reģistrējaties vai piesakieties Spotify pakalpojumā, izmantojot citu pakalpojumu, mēs no tiem saņemsim jūsu datus, lai palīdzētu izveidot jūsu kontu pie mums.
Trešo pušu lietotnes, pakalpojumi un ierīces, ko savienojat ar savu Spotify kontu Ja savu Spotify kontu savienojat ar trešo pušu lietotni, pakalpojumu vai ierīcēm, mēs varam apkopot un izmantot noteiktu informāciju no tām, lai nodrošinātu šo integrāciju.
Šādas trešo pušu lietotnes, pakalpojumi vai ierīces var ietvert:
 • sociālos tīklus;
 • ierīces, tostarp:
  • audio (piem., skaļruņus un austiņas);
  • viedpulksteņus;
  • televizorus;
  • mobilos tālruņus un planšetdatorus;
  • automobiļus (piem., mašīnas);
  • spēļu konsoles;
 • pakalpojumus vai platformas, piemēram, balss palīgus.
Pirms informācijas ievākšanas no noteiktām trešajām pusēm mēs lūgsim jūsu piekrišanu.
Tehnisko pakalpojumu partneri Mēs sadarbojamies ar tehnisko pakalpojumu partneriem, kuri mums nodrošina noteiktus datus. Tie ietver IP adrešu kartēšanu uz neprecīziem atrašanās vietas datiem (piem., valsti vai reģionu, pilsētu, pavalsti).
Tas ļauj Spotify nodrošināt Spotify pakalpojumu, saturu un funkcijas.
Maksājumu partneri un tirgotāji Ja izvēlaties maksāt, izmantojot trešās puses (piem., telekomunikāciju operatorus) vai ar rēķinu, mēs varam saņemt datus no mūsu maksājumu partneriem.
Tas ļauj mums:
 • nosūtīt jums rēķinus;
 • apstrādāt jūsu maksājumus;
 • nodrošināt jums iegādāto produktu.

Ja mēs novirzām jūs pie tirgotāja, mēs saņemam no tirgotāja datus, kas ir saistīti ar jūsu pirkumu. Piemēram, mēs varam jūs novirzīt uz izpildītāja atribūtikas veikalu trešās puses platformā vai uz trešās puses biļešu iegādes vietni.
Šo datu saņemšana ļauj mums:
 • aprēķināt mums pienākošās komisijas maksas;
 • analizēt mūsu parnerības efektivitāti ar šiem tirgotāju partneriem;
 • izprast jūsu intereses.
Reklamēšanas un mārketinga partneri No noteiktiem reklamēšanas un mārketinga partneriem mēs saņemam secinājumus (t.i., viņu izpratni) par jūsu interesēm un preferencēm.
Tas ļauj mums nodrošināt atbilstošākas reklāmas un mārketingu.

Ja lejupielādējat Spotify mobilo lietotni un izmēģināt Spotify bez pieteikšanās, mēs apkoposim ierobežotu informāciju par jūsu Spotify pakalpojuma lietojumu, tostarp Lietojuma datus. Mēs to darām, lai izprastu, kā piekļūstat Pakalpojumam un to izmantojat. Mēs to darām arī, lai nodrošinātu jums atbilstošu darbību, piemēram, balstoties uz jūsu valsti vai reģionu. Ja izlemjat izveidot Spotify kontu un pilnībā izbaudīt mūsu pakalpojumu, mēs šos datus apvienosim ar jūsu Spotify konta datiem.

Uz lapas sākumu ↑

4. Mūsu mērķis jūsu personas datu izmantošanai

Tālāk redzamajā tabulā ir izklāstīti:

 • mūsu mērķis jūsu personas datu izmantošanai;
 • mūsu juridiskie iemesli (katrs no tiem saukts par juridisko pamatojumu') saskaņā ar datu aizsardzības likumu, norādīts katram mērķim;
 • katram mērķim izmantoto personas datu kategorijas. Vairāk par šīm kategorijām varat uzzināt 3. sadaļā. Personas dati, ko apkopojam par jums.

Lūk, vispārīgs skaidrojums par katru "juridisko pamatojumu", lai palīdzētu jums izprast tabulu:

 • Līguma izpilde: kad Spotify (vai trešajai pusei) ir jāapstrādā jūsu personas dati, lai:
  • izpildītu saistības ar jums noslēgtajā līgumā. Tas ietver Spotify pienākumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem, lai nodrošinātu jums Spotify pakalpojumu; vai
  • verificētu informāciju, pirms ar jums tiek noslēgts jauns līgums.
 • Likumīga interese: kad Spotify vai trešā puse vēlas izmantot jūsu personas datus noteiktā veidā, kas ir nepieciešams un pamatots, ņemot vērā jebkādus iespējamos riskus jums vai citiem Spotify lietotājiem. Piemēram, izmantot jūsu Lietojuma datus, lai uzlabotu Spotify pakalpojumu visiem lietotājiem. Sazinieties ar mums, ja vēlaties saprast noteiktu pamatojumu.
 • Piekrišana: kad Spotify aicina jūs aktīvi norādīt savu piekrišanu, ka Spotify izmanto jūsu personas datus noteiktam mērķim.
 • Tiesisko saistību ievērošana: kad Spotify ir jāapstrādā jūsu personas dati atbilstoši tiesību aktiem.
Jūsu datu apstrādes mērķis Juridiskais pamatojums, kas atļauj šo mērķi Mērķim izmantoto personas datu kategorijas
Lai nodrošinātu Spotify pakalpojumu (kā definēts 1. sadaļā. Par šo Politiku).
 • Līguma izpilde
 • Likumīga interese
 • Piekrišana

 • Lietotāja dati
 • Ielas adreses dati
 • Lietojuma dati
 • Balss dati
 • Maksājumu un pirkumu dati
Lai izprastu, diagnosticētu, novērstu un labotu Spotify pakalpojuma problēmas.
 • Līguma izpilde

 • Lietotāja dati
 • Lietojuma dati
Lai novērtētu un izstrādātu jaunas Spotify pakalpojuma funkcijas, tehnoloģijas un uzlabojumus.
 • Likumīga interese

 • Lietotāja dati
 • Lietojuma dati
 • Balss dati
Mārketingam un reklāmām, ja likums nosaka, ka mums ir jāsaņem jūsu piekrišana.
Piemēram, kad izmantojam sīkfailus, lai izprastu jūsu intereses, vai ja likums nosaka, ka e-pasta mārketingam ir nepieciešama jūsu piekrišana.
 • Piekrišana
 • Lietotāja dati
 • Lietojuma dati
 • Aptauju un izpētes dati
Citiem mārketinga, akciju vai reklāmas mērķiem, kad likums nepieprasa saņemt piekrišanu.
Piemēram, kad izmantojam jūsu personas datus, lai reklāmas pielāgotu jūsu interesēm.
 • Likumīga interese
 • Lietotāja dati
 • Lietojuma dati
 • Aptauju un izpētes dati
Lai ievērotu mums piemērotās tiesiskās saistības.
Tās var ietvert:
 • saistības saskaņā ar jūsu mītnes valsts/reģiona likumiem;
 • Zviedrijas likumus (jo mūsu galvenais birojs atrodas Zviedrijā); vai
 • mums piemērojamos ES likumus.
 • Tiesisko saistību ievērošana

 • Lietotāja dati
 • Ielas adreses dati
 • Lietojuma dati
 • Balss dati
 • Maksājumu un pirkumu dati
 • Aptauju un izpētes dati
Lai izpildītu tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu.
Tas attieksies tikai uz gadījumiem, kad ar mums sazināsies atbilstoša tiesībsargājošo iestāde. Tās ietver policiju, tiesas vai cietumus.
 • Tiesisko saistību ievērošana
 • Likumīga interese
 • Lietotāja dati
 • Ielas adreses dati
 • Lietojuma dati
 • Balss dati
 • Maksājumu un pirkumu dati
 • Aptauju un izpētes dati
Lai izpildītu līgumsaistības ar trešajām pusēm. Piemēram, mūsu līgumi ar satura īpašniekiem Spotify pakalpojumā.

 • Likumīga interese
 • Lietotāja dati
 • Lietojuma dati
 • Balss dati
 • Maksājumu un pirkumu dati
Lai atbilstoši rīkotos, kad tiek saņemti ziņojumi par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem un neatbilstošu saturu.
 • Likumīga interese
 • Lietotāja dati
 • Lietojuma dati
 • Balss dati
 • Maksājumu un pirkumu dati
Lai nostiprinātu, realizētu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
 • Likumīga interese
 • Lietotāja dati
 • Ielas adreses dati
 • Lietojuma dati
 • Balss dati
 • Maksājumu un pirkumu dati
 • Aptauju un izpētes dati
Lai plānotu uzņēmējdarbību, izveidotu pārskatus un prognozes.
 • Likumīga interese
 • Lietotāja dati
 • Lietojuma dati
 • Maksājumu un pirkumu dati
Lai apstrādātu jūsu maksājumus.
 • Līguma izpilde


 • Lietotāja dati
 • Maksājumu un pirkumu dati

Lai noteiktu un novērstu krāpniecību. Piemēram, krāpnieciskus maksājumus un krāpniecisku Spotify pakalpojuma izmantošanu.
 • Likumīga interese
 • Lietotāja dati
 • Ielas adreses dati
 • Lietojuma dati
 • Maksājumu un pirkumu dati
Lai veiktu izpēti un aptaujas.
 • Likumīga interese


 • Lietotāja dati
 • Lietojuma dati
 • Balss dati
 • Aptauju un izpētes dati

Uz lapas sākumu ↑

5. Jūsu personas datu kopīgošana

Šajā sadaļā ir izklāstītas personas datu, kas apkopoti vai ģenerēti, jums lietojot Spotify pakalpojumu, saņēmēju kategorijas.

Publiski pieejamā informācija

Šie personas dati vienmēr būs publiski pieejami Spotify pakalpojumā:

 • jūsu profila vārds;
 • jūsu profila fotoattēls;
 • jūsu publiskie mūzikas saraksti;
 • cits saturs, ko publicējat Spotify pakalpojumā, un visi saistītie nosaukumi, apraksti un attēli;
 • kam jūs sekojat Spotify pakalpojumā;
 • kas jums seko Spotify pakalpojumā (sekotājus varat bloķēt).

Jūs vai cits lietotājs varat kopīgot noteiktu informāciju trešo pušu pakalpojumos, piemēram, sociālajos tīklos vai ziņojumapmaiņas platformās. Tā ietver:

 • jūsu profilu;
 • jebkuru saturu, ko publicējat pakalpojumā Spotify, kā arī šī satura datus;
 • jūsu publiskie mūzikas saraksti;

Kad notiek šāda kopīgošana, trešās puses pakalpojums var saglabāt tā kopiju, lai nodrošinātu savas funkcijas.

Personas dati, ko varat izvēlēties kopīgot

Mēs kopīgosim tikai tālāk minētos personas datus ar šīm tabulā minētajām pusēm:

 • kad mums nepieciešams kopīgot personas datus Spotify pakalpojuma funkcijas vai jūsu izvēlētās trešo pušu lietotnes, pakalpojuma vai ierīces izmantošanai; vai
 • ja jūs citā veidā mums piešķirat atļauju kopīgot personas datus. Piemēram, jūs to varat izdarīt, izvēloties atbilstošu iestatījumu Spotify pakalpojumā vai sniedzot savu piekrišanu.
Saņēmēju kategorijas Datu, ko varat izvēlēties kopīgot, kategorijas Kopīgošanas mērķis
Trešo pušu lietotnes, pakalpojumi un ierīces, ko savienojat ar savu Spotify kontu
 • Lietotāja dati
 • Lietojuma dati

Lai savienotu savu Spotify kontu vai ļautu jums izmantot Spotify pakalpojumu savienojumā ar trešo pušu lietotnēm, pakalpojumiem vai ierīcēm.
Šādu trešo pušu lietotņu, pakalpojumu un ierīču piemēri ietver:
 • sociālo tīklu lietotnes;
 • skaļruņu ierīces;
 • televizorus;
 • automobiļu platformas;
 • balss palīgus.

Daudzus trešo pušu savienojumus varat skatīt un noņemt sava konta sadaļā Lietotnes.
Atbalsta kopiena
 • Lietotāja dati
Lai ļautu jums izmantot Spotify atbalsta kopienas pakalpojumu.
Kad reģistrēsieties kontam Spotify atbalsta kopienā, mēs jūs aicināsim izveidot profila vārdu. Tas tiks publiski parādīts ikvienam Spotify atbalsta kopienas lietotājam. Mēs parādīsim arī jūsu publicētos jautājumus un komentārus.
Citi Spotify lietotāji
 • Lietotāja dati
 • Lietojuma dati
 • Balss dati
Lai kopīgotu informāciju par to, kā izmantojat Spotify pakalpojumu, ar citiem Spotify lietotājiem. Tie var ietvert jūsu sekotājus pakalpojumā Spotify.
Piemēram, iestatījumu sadaļā Sociālie tīkli jūs varat izvēlēties savā profilā kopīgot savus pēdējos atskaņotos izpildītājus un savus mūzikas sarakstus. Varat arī izvēlēties izveidot vai pievienoties kopīgam mūzikas sarakstam ar citiem lietotājiem. Kopīgie mūzikas saraksti nodrošina sociālo tīklu ieteikumus, ņemot vērā jūsu klausīšanās aktivitāti.
Izpildītājs un ierakstu kompānijas
 • Lietotāja dati
Lai saņemtu ziņas vai reklāmas piedāvājumus no izpildītājiem, ierakstu kompānijām vai citiem partneriem.
Varat izvēlēties kopīgot savus lietotāja datus šim mērķim. Jūs vienmēr varēsiet pārdomāt un jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu.

Informācija, ko mēs varam kopīgot

Skatiet šo tabulu, lai iegūtu detalizētu informāciju par to, ar ko mēs kopīgojam un kāpēc.

Saņēmēju kategorijas Datu kategorijas Kopīgošanas mērķis
Pakalpojumu sniedzēji
 • Lietotāja dati
 • Ielas adreses dati
 • Lietojuma dati
 • Balss dati
 • Maksājumu un pirkumu dati
 • Aptauju un izpētes dati
Lai tie varētu nodrošināt savus pakalpojumus Spotify.
Šie pakalpojumu sniedzēji iekļauj tos, kurus mēs nolīgstam, lai:
 • nodrošinātu klientu atbalstu;
 • pārvaldītu tehnisko infrastruktūru, kas mums nepieciešama Spotify pakalpojuma nodrošināšanai;
 • palīdzētu aizsargāt mūsu sistēmas un pakalpojumus (piem., Google reCAPTCHA);
 • palīdzētu pārdot Spotify (un mūsu partneru) produktus, pakalpojumus, pasākumus un akcijas.
Maksājumu partneri
 • Lietotāja dati
 • Maksājumu un pirkumu dati
Lai tie varētu apstrādāt jūsu maksājumus, kā arī krāpniecības apkarošanas nolūkiem.
Reklāmas partneri
 • Lietotāja dati
 • Lietojuma dati
Lai tie varētu palīdzēt mums nodrošināt jums atbilstošākas reklāmas pakalpojumā Spotify, kā arī palīdzētu mērīt reklāmu efektivitāti.
Piemēram, mūsu reklāmas partneri palīdz mums veidot pielāgotas reklāmas.
Kas ir pielāgotas reklāmas?
 • Tie ir gadījumi, kad mēs izmantojam trešo pušu informāciju, lai pielāgotu reklāmas atbilstošākas jums. To sauc arī par ar interesēm saistītu reklamēšanu.
 • Pielāgotas reklāmas piemērs ir, kad reklāmas partnerim ir informācija, kas liek domāt, ka jums patīk automašīnas. Tas var ļaut mums rādīt jums reklāmas par automašīnām.

Kā kontrolēt pielāgotās reklāmas:
 • Pielāgotās reklāmas varat kontrolēt sava konta Privātuma iestatījumos sadaļā Pielāgotas reklāmas
 • Pielāgotās reklāmas atsevišķiem raidierakstiem varat kontrolēt arī, izmantojot saiti sērijas raidījuma aprakstā. Tas attiecas uz gadījumiem, kad satura nodrošinātājs finansē savu raidierakstu, ievietojot tajā pielāgotas reklāmas vai uz saturu balstītas reklāmas. Šīs kontroles iespējas pārvalda raidieraksta viesošanas pakalpojumu sniedzējs, kurš var nebūt Spotify.

Ja savos privātuma iestatījumos atteicāties no pielāgotām reklāmām, jūs tomēr varat saņemt reklāmas pakalpojumos, kurus finansē reklāmas (piem., raidierakstos vai izvēloties bezmaksas pakalpojumu). Šādas reklāmas pamatā ir jūsu reģistrācijas informācija un saturs, kuru šobrīd straumējat mūsu pakalpojumos. Piemēram, ja klausāties ēdiena gatavošanas raidierakstu, jūs, iespējams, dzirdēsiet virtuves kombaina reklāmu.
Mārketinga partneri
 • Lietotāja dati
 • Lietojuma dati
Lai reklamētu Spotify ar mūsu partneriem. Mēs kopīgojam noteiktus Lietotāju datus un Lietojuma datus ar šiem partneriem, kad nepieciešams:
 • iespējot jūsu dalību Spotify akcijās, tostarp izmēģinājuma periodos vai citos kombinētajos piedāvājumos;
 • lai reklamētu Spotify medijos un reklāmās, kas publicētas citos tiešsaistes pakalpojumos;
 • palīdzētu mums un mūsu partneriem mērīt Spotify akciju efektivitāti.

Partneru piemēri ietver:
 • mārketinga vai sponsorēšanas partnerus;
 • tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes, kas mums pārdod reklāmas vietu savos pakalpojumos;
 • ierīču, lietotņu un mobilos partnerus, kuri arī piedāvā Spotify akcijas.

Mūsu partneri var arī apvienot personas datus, kurus kopīgojam ar viņiem, ar citiem datiem, ko viņi apkopo par jums, piem., to, kā izmantojat viņu pakalpojumus. Mēs un mūsu partneri varam izmantot šo informāciju, lai nodrošinātu jums piedāvājumus, akcijas vai citas mārketinga aktivitātes, kuras, mūsuprāt, varētu būt jums saistošas.
Viesošanas platformas
 • Lietojuma dati
Viesošanas platformas vieso raidierakstus, lai varētu tos nodrošināt jums. Kad atskaņojat raidierakstu, mēs kopīgojam noteiktus datus, piemēram, jūsu IP adresi, ar viesošanas platformām. Spotify pieder divas viesošanas platformas – Megaphone un Anchor. Mēs atļaujam jums straumēt arī raidierakstus, kas pieejami citās viesošanas platformās, kas nepieder Spotify.

Raidierakstu nodrošinātājiem raidījuma vai sērijas aprakstā būtu jānorāda, kura platforma tiek izmantota raidieraksta viesošanai. Lai uzzinātu, kā viesošanas platforma izmanto ar to kopīgotos datus, lūdzu, skatiet tās privātuma politiku.
Kopīgošana ar citiem partneriem
 • Lietotāja dati
 • Lietojuma dati
 • Aptauju un izpētes dati
Lai palīdzētu mums izprast un uzlabot mūsu produktu un partnerattiecību darbību.
Daudzus partneru savienojumus varat skatīt un noņemt sava konta sadaļā Lietotnes.
Akadēmiskie pētnieki
 • Lietotāja dati
 • Lietojuma dati
Tādām aktivitātēm kā statistiskā analīze un akadēmiskie pētījumi, bet tikai pseidonimizētā formātā. Pseidonimizētos datos jūsu dati tiek identificēti pēc koda, nevis jūsu vārda vai citas informācijas, kas tieši identificē jūs.
Spotify mērījumu uzņēmumi
 • Lietotāja dati
 • Lietojuma dati
Mēs kopīgojam datus ar šiem Spotify uzņēmumiem, lai mērītu reklāmas kampaņu efektivitāti Spotify pakalpojumā:
 • In Defense of Growth Incorporated d/b/a Podsights;
 • Chartable Holding, Inc.
Citi Spotify grupas uzņēmumi
 • Lietotāja dati
 • Ielas adreses dati
 • Lietojuma dati
 • Balss dati
 • Maksājumu un pirkumu dati
 • Aptauju un izpētes dati

Lai nodrošinātu mūsu uzņēmējdarbību ikdienā un uzturētu un nodrošinātu jums Spotify pakalpojumu.
Tiesībsargājošās un citas iestādes
 • Lietotāja dati
 • Lietojuma dati
Kad mēs godprātīgi uzskatām, ka mums tā ir jādara, piemēram:
 • lai ievērotu tiesiskās saistības;
 • lai sniegtu atbildi likumīgā juridiskā procesā (piemēram, pārmeklēšanas ordera, tiesas izpildraksta vai tiesas pavēstes gadījumā);
 • mūsu pašu vai trešās puses attaisnojamās interesēs, kas saistītas ar:
  • valsts drošību;
  • likuma piemērošanu;
  • tiesvedību;
  • kriminālizmeklēšanu;
  • personas drošības aizsardzību;
  • nāves vai fiziska kaitējuma novēršanu.
Mūsu uzņēmuma pircēji
 • Lietotāja dati
 • Ielas adreses dati
 • Lietojuma dati
 • Balss dati
 • Maksājumu un pirkumu dati
 • Aptauju un izpētes dati
Ja mēs pārdotu savu uzņēmumu vai risinātu sarunas par pārdošanu ar pircēju vai iespējamu pircēju.
Šādā gadījumā mēs varētu pārsūtīt jūsu personas datus uzņēmuma pārņēmējam vai partnerim kā daļu no transakcijas.

Uz lapas sākumu ↑

6. Datu saglabāšana

Mēs glabājam jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai jums nodrošinātu Spotify pakalpojumu, un Spotify likumīgo un uzņēmuma pamatfunkciju vajadzībām, piemēram:

 • lai nodrošinātu Spotify pakalpojuma darbību;
 • pieņemtu uz datiem balstītus uzņēmējdarbības lēmumus par jaunajām funkcijām un piedāvājumiem;
 • ievērotu mūsu tiesiskās saistības;
 • risinātu strīdus.

Kritēriji, kas tiek izmantoti saglabāšanas periodu noteikšanai, ietver:

 • Kā mēs varam minimizēt datu saglabāšanas periodu? Mūsu sistēmas ir veidotas tā, lai norakstītu personas datus pēc 90 dienām, ja vien pamatotu uzņēmējdarbības iemeslu dēļ nav izvēlēts cits periods.
 • Vai mums ir jāpatur dati, lai nodrošinātu pakalpojumu, ko lietotāji sagaida? Mēs paturam personas datus atbilstošu laika periodu, lai laika gaitā nodrošinātu mūsu lietotājiem personalizētu pakalpojumu. Mēs parasti paturam straumēšanas vēsturi visu konta lietošanas laiku, lai nodrošinātu, piemēram, retrospektīvus mūzikas sarakstus, kuri patīk lietotājiem (piem., Tavas atmiņas par vasaru un kopsavilkuma kampaņa gada beigās), un personalizētus ieteikumus, ņemot vērā pašreizējos klausīšanās ieradumus.
 • Vai lietotāji varēs paši atjaunināt vai izdzēst datus? Ja lietotāji var paši skatīt un atjaunināt personas datus, mēs paturam šo informāciju tik ilgi, cik pats lietotājs vēlas. Piemēram, mēs paturam jūsu Spotify e-pasta adresi un citu profila informāciju, līdz jūs pats izvēlaties to mainīt vai dzēst.
 • Vai mums ir jāpatur šie dati, lai ievērotu mūsu noteikumus un nodrošinātu mūsu pakalpojuma drošību? Lai palīdzētu gādāt par lietotāju drošību, aizsargātu pret kaitīgu saturu mūsu platformā un rīkotos attiecībā uz ziņojumiem par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, mēs varam noteiktu laika periodu paturēt no Spotify pakalpojuma noņemtos datus. Tas palīdz mums izmeklēt potenciālus mūsu Lietotāja vadlīniju un Platformas noteikumu pārkāpumus.
 • Vai Spotify juridisku vai līguma noteikumu dēļ ir pienākums paturēt vai izdzēst datus? Piemēri ietver obligātos datu saglabāšanas likumus, valdības rīkojumus saglabāt ar izmeklēšanu saistītus datus vai datus, kas tiek saglabāti tiesvedības iemeslu dēļ. Tāpat mēs noņemsim nelikumīgu saturu, ja to pieprasīs likums.

Uz lapas sākumu ↑

7. Pārsūtīšana uz citām valstīm

Mūsu uzņēmējdarbības globālā daba nosaka to, ka Spotify, veicot šajā Politikā aprakstītās darbības, kopīgo personas datus starptautiskā mērogā ar Spotify grupas uzņēmumiem, apakšuzņēmējiem un partneriem. Tie var apstrādāt jūsu datus valstīs, kuru datu aizsardzības likumi netiek uzskatīti par tikpat stingriem cik ES likumi vai likumi, kas ir spēkā jūsu mītnes valstī. Piemēram, tie var nepiešķirt jums tādas pašas tiesības uz saviem datiem.

Ikreiz, kad pārsūtām personas datus starptautiskā mērogā, mēs izmantojam rīkus, lai:

 • pārliecinātos, vai datu pārsūtīšana notiek saskaņā ar piemērojamo likumu;
 • palīdzētu nodrošināt jūsu datiem tādu pašu aizsardzības līmeni, kāds tas ir ES.

Lai nodrošinātu katras datu pārsūtīšanas atbilstību piemērojamiem ES likumiem, mēs izmantojam šādus juridiskos mehānismus:

 • Līguma standartklauzulas (LSK). Šīs klauzulas nosaka, ka otrai pusei ir jāaizsargā jūsu dati un jānodrošina jums ES līmeņa tiesības un aizsardzība. Piemēram, mēs izmantojam LSK, lai pārsūtītu 3. sadaļā. Personas dati, ko apkopojam par jums minētos personas datus mūsu viesošanas pakalpojumu sniedzējam, kurš izmanto serverus ASV. Jūs varat izmantot savas tiesības saskaņā ar Līguma standartklauzulām, sazinoties ar mums vai trešo pusi, kura apstrādā jūsu personas datus.
 • Adekvātuma lēmumi. Tas nozīmē, ka mēs pārsūtām personas datus uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, kurām ir atbilstoši likumi datu aizsardzībai, kā tos noteikusi Eiropas Komisija. Piemēram, mēs pārsūtām 3. sadaļā. Personas dati, ko apkopojam par jums minētos personas datus pakalpojumu sniedzējiem Apvienotajā Karalistē, Kanādā, Japānā, Dienvidkorejā un Šveicē.

Mēs arī identificējam un izmantojam papildu aizsardzības risinājumus atbilstoši katrai datu pārsūtīšanai. Piemēram, mēs izmantojam:

 • tehniskos aizsardzības risinājumus, piemēram, šifrēšanu un pseidonimizāciju;
 • politikas un procesus nesamērīgu vai nelikumīgu valsts iestāžu pieprasījumu apstrīdēšanai.

Uz lapas sākumu ↑

8. Rūpes par jūsu personas datu drošību

Esam apņēmušies aizsargāt mūsu lietotāju personas datus. Mēs ieviešam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos risinājumus, lai nodrošinātu jūsu personas datu drošību. Tomēr apzinieties, ka neviena sistēma nav simtprocentīgi droša.

Mēs esam ieviesuši dažādus drošības pasākumus, lai liegtu neautorizētu piekļuvi un nevajadzīgu personas datu saglabāšanu mūsu sistēmās. Tie ietver pseidonimizācijas, šifrēšanas, piekļuves un saglabāšanas politikas.

Lai aizsargātu savu kontu, mēs iesakām:

 • izveidot drošu paroli, kuru izmantojat tikai savam Spotify kontam;
 • nekad neizpaust savu paroli citām personām;
 • ierobežot piekļuvi savam datoram un pārlūkam;
 • kad beidzat lietot Spotify pakalpojumu koplietotā ierīcē, atteikties no tā;
 • uzzināt vairāk par sava konta aizsardzību.

Jūs varat izrakstīties no Spotify vairākās vietās vienlaikus, izmantojot funkciju Izrakstīties no visām ierīcēm sava konta lapā.

Ja citām personām ir piekļuve jūsu Spotify kontam (piemēram, ja esat atļāvis tām izmantot jūsu kontu koplietotā ierīcē), šīs personas var piekļūt jūsu personas datiem, vadīklām un jūsu kontā pieejamajam Spotify pakalpojumam.

Tā ir jūsu atbildība – ļaut citām personām izmantot jūsu kontu tikai tad, ja jūtaties komfortabli ar tām kopīgot šos personas datus. Tas, ka citas personas izmanto jūsu Spotify kontu, var ietekmēt jūsu personalizētos ieteikumus un var tik iekļauts jūsu datu lejupielādē.

Uz lapas sākumu ↑

9. Bērni

Piezīme. Šī Politika neattiecas uz pakalpojumu Spotify Kids, ja vien Spotify Kids privātuma politikā nav norādīts pretēji. Spotify Kids ir atsevišķa Spotify programma.

Spotify pakalpojumam katrā valstī vai reģionā ir minimālā vecuma ierobežojums. Spotify pakalpojums paredzēts bērniem, kuru vecums:

 • ir mazāks par 13 gadiem; vai
 • neatļauj apstrādāt viņu personas datus; vai
 • nosaka, ka viņu personas datu apstrādei ir jāsaņem vecāku piekrišana.

Mēs apzināti neapkopojam un neizmantojam bērnu, kuri nav sasnieguši piemērojamo vecuma ierobežojumu, personas datus. Ja neesat sasniedzis vecuma ierobežojumu, lūdzu, neizmantojiet Spotify pakalpojumu un nesniedziet mums personas datus. Tā vietā iesakām izmantot Spotify Kids kontu.

Ja esat vecāks bērnam, kurš nav sasniedzis vecuma ierobežojumu, un uzzināt, ka jūsu bērns ir sniedzis personas datus uzņēmumam Spotify, lūdzu, sazinieties ar mums.

Ja mēs konstatēsim, ka esam apkopojuši vecuma ierobežojumu nesasnieguša bērna datus, mēs veiksim nepieciešamās darbības, lai izdzēstu šos personas datus. Tas var nozīmēt, ka mums būs jādzēš šī bērna Spotify konts.

Ja galvenajam Spotify pakalpojumam izmantojat koplietotu ierīci, ievērojiet piesardzību, atskaņojot vai iesakot saturu personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem un kurām tas varētu būt nepiemērots.

Uz lapas sākumu ↑

10. Izmaiņas šajā Politikā

Mēs dažkārt veicam izmaiņas šajā Politikā.

Ja mēs veiksim būtiskas izmaiņas šajā Politikā, mēs nodrošināsim jums pamanāmu paziņojumu atbilstoši apstākļiem. Piemēram, mēs parādīsim pamanāmu paziņojumu pakalpojumā Spotify vai nosūtīsim paziņojumu uz jūsu e-pasta adresi vai ierīci.

Uz lapas sākumu ↑

11. Kā sazināties ar mums

Ja jums ir jautājumi vai neskaidrības par šo Politiku, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu:

 • rakstot uz e-pasta adresi privacy@spotify.com;
 • vai rakstot mums uz pasta adresi: Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Sweden.

Spotify AB ir saskaņā ar šo Politiku apstrādāto personas datu pārzinis.

© Spotify AB

Uz lapas sākumu ↑