1 மாதத்திற்கு Premium-ஐ இலவசமாகப் பெறுங்கள்

அதன் பிறகு Rs 529.00/மாதம் மட்டுமே. எந்த நேரத்திலும் ரத்துசெய்யலாம்.

ஏன் Premium-க்குச் செல்ல வேண்டும்?

 • இசையைப் பதிவிறக்குங்கள்.

  எங்கிருந்தும் கேட்டிடுங்கள்.

 • விளம்பரக் குறுக்கீடுகள் கிடையாது.

  குறுக்கீடுகள் இன்றி இசையை ரசிக்கவும்.

 • எந்தப் பாடலையும் பிளே செய்யுங்கள்.

  மொபைலில் கூட.

 • வரம்பில்லாமல் தவிர்க்கலாம்.

  அடுத்தது என்பதைத் தட்டினால் போதும்.

Premium-ஐத் தேர்ந்தெடுங்கள்

உங்கள் ஃபோன், ஸ்பீக்கர், பிற சாதனங்களில் வரம்பின்றி கேட்டிடலாம்.

 • சந்தாவுடன் 1 மாதம் இலவசம்
 • பிரீபெய்ட் திட்டங்கள் உள்ளன

தனிநபர்

சலுகைக் காலத்திற்குப் பிறகு Rs 529.00/மாதம்

1 கணக்கு


 • விளம்பரமில்லாமல் இசையைக் கேட்டு மகிழலாம்

 • எல்லா இடங்களிலும் பிளே செய்யலாம் - ஆஃப்லைனிலும் கூட

 • தேவைநேர பிளேபேக்

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும். ஏற்கனவே Premium-ஐ முயற்சி செய்திருக்கும் பயனர்களுக்கு 1 மாத இலவசம் கிடைக்காது.

 • சந்தாவுடன் 1 மாதம் இலவசம்

Duo

சலுகைக் காலத்திற்குப் பிறகு Rs 679.00/மாதம்

2 கணக்குகள்


 • ஒரே வீட்டில் வசிக்கும் தம்பதிகளுக்கான 2 Premium கணக்குகள்

 • Duo Mix: இருவருக்கான பிளேலிஸ்ட், நீங்கள் இருவரும் ரசிக்கும் இசையுடன் தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்படும்

 • விளம்பரமில்லாமல் இசையைக் கேட்கலாம், ஆஃப்லைனில் பிளே செய்யலாம், தேவை நேர பிளேபேக்

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும். ஏற்கனவே Premium-ஐ முயற்சி செய்திருக்கும் பயனர்களுக்கு 1 மாத இலவசம் கிடைக்காது.

 • சந்தாவுடன் 1 மாதம் இலவசம்

Family

சலுகைக் காலத்திற்குப் பிறகு Rs 849.00/மாதம்

6 கணக்குகள் வரை


 • ஒரே வீட்டில் வசிக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கான 6 Premium கணக்குகள்

 • Family Mix: உங்கள் குடும்பத்திற்கான பிளேலிஸ்ட், நீங்கள் அனைவரும் ரசிக்கும் இசையுடன் தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்படும்

 • வெளிப்படையான இசையைத் தடுக்கலாம்

 • விளம்பரமில்லாமல் இசையைக் கேட்கலாம், ஆஃப்லைனில் பிளே செய்யலாம், தேவை நேர பிளேபேக்

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும். ஏற்கனவே Premium-ஐ முயற்சி செய்திருக்கும் பயனர்களுக்கு 1 மாத இலவசம் கிடைக்காது.

 • சந்தாவுடன் 1 மாதம் இலவசம்
 • பிரீபெய்ட் திட்டங்கள் உள்ளன

மாணவர்

சலுகைக் காலத்திற்குப் பிறகு Rs 265.00/மாதம்

1 கணக்கு


 • பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கும் தகுதியான மாணவர்களுக்குச் சிறப்புத் தள்ளுபடி

 • விளம்பரமில்லாமல் இசையைக் கேட்டு மகிழலாம்

 • எல்லா இடங்களிலும் பிளே செய்யலாம் - ஆஃப்லைனிலும் கூட

 • தேவைநேர பிளேபேக்

அங்கீகாரம் பெற்ற உயர்கல்வி நிறுவனத்தில் கற்கும் மாணவர்களுக்கு மட்டுமே சலுகை கிடைக்கும். ஏற்கனவே Premium-ஐச் சோதனை செய்து பார்த்த பயனர்களுக்கு, 1 மாத இலவசச் சலுகை கிடைக்காது. Spotify மாணவர் தள்ளுபடிச் சலுகை விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும்.